Page 1

Hit med teppet – ren lek Forslag og idéer til

språkleker og bokstavinnlæring Av Gitte Skyum Kjøge Språk er ikke bare innhold, det er også form og lyder. Det finnes mange metoder og midler til å åpne barnas øyne for alle fasene. Filtteppet er et godt materiell til varierte inngangsvinkler der barna bruker flere sanser. Språklekene til teppet er inndelt i to kategorier: begrepsinnlæring og bokstavkjennskap.

Fra teppe til begreper Samtaleopplegg

• Har noen av dyrene en rød genser på? • Tror dere det er noen som har skjorte på? • Anne har kjole på i dag – har noen av dyrene kjole på? • Hvilket dyr har størst ører? • Hvorfor er det fint å ha store ører? • Kan du finne et dyr som har flosshatt på? • Hva kan man ellers ha på hodet (sløyfe, tørkle osv.)? • Hvordan ser føttene til dyrene ut? • Hvem har klør? • Klipper dyrene neglene? • Renser de neglene? • Hva spiser de forskjellige dyrene? • Hvilke dyr lever i Norge i naturen? • Samtale om husdyr/ville dyr/fugler/fisk • Kjenner du navnene på noen andre husdyr/fisk osv? • Tell dyrene • Tell de røde bokstavene • Tell dyr med hale • Jeg tenker på et dyr som kan like å svømme. • • •

Gjett hvilket dyr det er. Jeg tenker på et dyr som har en istapp på hodet, og det begynner med samme lyd/bokstav som Isabella Samtale om han/hun/den/det H  vilke dyr på teppet er en hun/han? Hvordan kan vi se det?

Side 1 special-pædagogisk forlag


Hit med teppet – ren lek Fra teppe til bokstaver Forslag til leker

• L egg et A4 papir over et av dyrene. Gjett hvilket dyr og hvilken bokstav som gjemmer seg under • • • • • • • •

papiret Vis mer og mer av dyret inntil barna har gjettet det T  wister: Skriv på forhånd små motoriske oppgaver på noen kort. Barna trekker på rundgang et kort og utfører oppgaven som for eksempel å stå med venstre fot på F/Flodhestens lyd/bokstav og høyre fot på A/Apens lyd/bokstav S må hoppeoppgaver: Du skal hoppe inn på M/Mus, hopp videre til G/Gaupe. Barnet bestemmer selv hvor det vil hoppe hen. De andre barna sier dyrets navn/bokstaven/lyden K  ast på rundgang en ertepose inn på teppet. Hvilken bokstav lander posen på? Hva heter dyret/ bokstaven over/under/ved siden av? Syng alfabetsangen mens et barn går på feltene Samtale om linjeskift (det trener også leseretning) Barnet hopper inn i forskjellige felter. Den voksne/barna sier bokstavens lyd/navn Skriv bokstavene av på papir/tavle

Språkleker med bokstavkort og skumbokstaver Lag et sett bokstavkort i A4-størrelse. Trekk et kort og legg det i det riktige feltet. Snu kortene.

• Hva heter bokstaven? • Hvordan lyder det? • Hvem heter noe som begynner med bokstaven? Legg bokstavkortene forskjellige steder i rommet. Barna skal finne kortene og legge dem i de riktige feltene. Barna får på rundgang en oppgave. Den voksne har på forhånd lagt et antall bokstavkort ut i rommet, og har bestemt om kortet skal ligge over/ under/ved siden av dyret i feltet. Et av barna skal f.eks. gå til vinduet, finne bokstaven og komme tilbake. Leken varieres ved å bruke forskjellige kort (store/små bokstaver). Snakk med barna om hvordan bokstavene ser ut, hvordan de lyder, hvilke ord som begynner med bokstavene. Bokstavkortene er gjemt i rommet. Barna skal finne bokstavkortene og legge dem i de riktige feltene. Lag en pose med skumbokstaver. Barna trekker på skift en bokstav og legger den på teppet. Bokstavens navn og lyd sies så.

Side 2

www.spf-norge.com


Hit med teppet – ren lek Lek med navnekort Legg barnas navnekort i feltet med barnets forbokstav. Legg dem i feltene med baksiden opp. Snu kortene etter tur, og la barna gjette hvem sitt kort det er. Barna går inn i det feltet der forbokstaven er, og hopper/ går sitt navn. Si bokstavene i barnets navn. Barnet hopper fra felt til felt. Trekk et navnekort. Hopp bokstavene. Hvem sitt navn er det? Trekk et navnekort. Legg kortet på forbokstaven med baksiden opp. Gjett hvem sitt navn det er.

Poselek Lag en pose med forskjellige ting og trekk en ting av gangen. Si hva tingen heter. Hvilken lyd begynner det med? Legg tingen i riktig felt. Barna bytter på å kaste en ertepose inn på teppet. Hvilken bokstav lander den på? Er det noen av barna som begynner med lyden/bokstaven? Er det noen som har lyden/bokstaven i navnet sitt? Den voksne har alle barnas navnekort i en pose, trekker et kort og legger en ting ved de bokstavene som er med i barnets navn. Barna skal gjette hvem sitt navn det er. Kast en ertepose og finn ting/dyr som begynner med den lyden som erteposen lander på.

Sanger Syng alfabetsangen mens et barn går, hopper, klapper eller peker på feltene. Et barn danser rundt på teppet, mens de andre barna sitter rundt teppet. Alle synger: »Hva kan man kjøpe i din butikk?« Når verset slutter, står barnet på en bokstav. Finn noe som begynner med den bokstaven. Barna sier én etter én en bokstav og stiller seg på bokstaven. Til slutt står alle barna på teppet.

Kosedyr Finn frem dyrene på teppet som kosedyr. Sett dyrene i riktig felt. Så skal dyrene bytte plass før barna skal sette dem tilbake i riktig felt.

Side 3 special-pædagogisk forlag


Hit med teppet – ren lek Farger

• Hopp på fargene (gul, rosa, lysegrønn, lyseblå) • Tell de røde bokstavene • Tell de sorte bokstavene Ordkort Barna hører en historie. De velger et ord fra hver side. Den voksne skriver ordet på et ordkort og legger kortet ved den bokstaven som ordet begynner med.

Lydrette ord og lydforbindelser

• Hopp korte, lydrette ord (si, sa, sy, is) • E t barn står på en konsonant f.eks »p«. Et annet barn hopper på vokalene. Mens barnet hopper, sier • • • • • •

man den lydforbindelsen som oppstår (pi, pa, py…..) L  egg utvalgte ting i en pose. Trekk en gjenstand av gangen. Hvilket dyr begynner med samme lyd? Plasser dyrene på den riktige lyden. Plasser forskjellige ting på den riktige lyden. Et av barna hopper på lydene etter »ordre« fra et annet barn eller en voksen E  t barn eller en voksen sier en lyd, deretter bytter barna på å slå på den riktige lyden med en fluesmekker Den voksne sier navnet på en ting, og barna går til lyden Barna hopper deres egne navn

Leke med terninger

• Kast en terning med de fire bunnfargene. Barnet hopper/går til den riktige fargen og sier dyrets navn • K ast en terning med tall. Barnet teller øynene og går/hopper til nytt felt, sier navnet på dyret og en ting som passer til dyret

Side 4

www.spf-norge.com


Hit med teppet – ren lek Dyrealfabetet

Side 5

Ape

Kanin

Ugle

Bjørn

Løve

Vaskebjørn

Chow-Chow

Mus

Walle Walthorn

Dinosaur

Nesehorn

Xenia Xylle

Ekorn

Orm

Yffer

Flodhest

Pingvin

Zoologen Zome

Gaupe

Quisie

Ærfugl

Høne

Rev

Ørn

Isbjørn

Slange

Ål

Jaguar

Tiger

www.spf-norge.com

Hit med Teppet  

Veiledning

Advertisement