Page 1

2

www. infotydzien. wielun. pl

www. infotydzien. com

Spis rolny zakończony

S

pis rolny 201 0 trwał od 1 września, zakończył się o północy 31 października. Na razie nie są znane jego wyniki. Najwcześniej, te wstępne poznamy w drugiej połowie listopada. Powszechnym spisem rolnym 201 0 zostały objęte wszystkie gospodarstwa rolne – 2 mln powyżej 1 hektara i ponad 1 00 tysięcy poniżej 1 hektara. Spis dokonywany był na dwa sposoby – przez internet oraz przez specjalnie do tego celu zatrudnionych rachmistrzów. Z możliwości udzielenia informacji o swoim gospodarstwie przez internet skorzystało w kraju 37 tysięcy rolników. Z tej formy rolnicy mogli skorzystać do 8 września. Następnie do akcji wkroczyli rachmistrzowie. W całym kraju było ich 1 2,5 tysiąca, w gminie Wieluń 11 .

Zadaniem rachmistrzów było ustalenie wielkości gospodarstwa, jego właściciela i faktycznego użytkownika. Pytali o produkcję rolną, jakość ziemi, kulturę rolną itp. Dane i informacje uzyskane od rolników zostały zamieszczone w ankietach. Te, na

bieżąco przekazywane do dyspozytorów wojewódzkich i do oddziałów Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki tym informacjom będzie można poznać nie tyko dane statystyczne i liczby, ale również ocenić zmiany i postęp jaki dokonał się w rolnictwie w ciągu minionych 8 lat, czyli od ostatniego spisu rolnego w 2002

roku. Informacje ze spisu to również okazja do przekonania się, jak rolnicy wykorzystali unijne pieniądze, które spłynęły w minionych latach do polskiej wsi. Aktualnie trwa spis kontrolny do Powszechnego Spisu Rolnego 201 0. Spis kontrolny zostanie przeprowadzony na próbie 20 tys. gospodarstw rolnych. Będzie trwał przez 8 dni roboczych od 3 do 1 0 listopada. Przeprowadzony zostanie przez specjalnie do tego celu zatrudnionych ankieterów. Będą oni pytali rolników m.in. o użytkowanie gruntów w tym powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, liczbę ciągników rolniczych i inne. Celem spisu kontrolnego ma być sprawdzenie kompletności spisu rolnego 201 0 oraz poprawności informacji zawartych w formularzach spisowych. PLR

Wieluńscy strażacy kilkakrotnie wyjeżdżali usuwać połamane konary drzew. 4 listopada w miejscowości Raducki Folwark powalone drzewo blokowało przejazd na drodze krajowej nr 8. 5 listopada wichura powaliła drzewo w Szynkielowie na

drodze wojewódzkiej 481 . Utrudnienia w ruchu spowodowane zalegającymi na jezdni konarami drzew wystąpiły także w Ostrówku na drodze krajowej nr 45 oraz w Łyskorni na drodze powiatowej. PLR

Połamane drzewa

S

ilnie wiało podczas minionego weekendu. Na szczęście wichury nie spowodowały spustoszenia w naszym regionie. Skończyło się na połamanych drzewach.

12 listopada 2010r.

REKLAMA tel.:793 507 793

Lututów - spotkanie po latach

W sobotę 31 .1 0.201 0 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie, odbył się zjazd szkolny absolwentów. Dwadzieścia lat po ukończeniu Trzyletniego Technikum Rolniczego rocznik 1 990 , spotkali się uczniowie tej szkoły. Wychowawczynią tej klasy była obecnie emerytowana mgr inż. Barbara Fita (Malicka).Szkołę ukończyło dziewiętnaście osób, a na zjazd przybyło siedemnaście. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem szkoły i porównaniem obecnych obiektów do tych zapamiętanych sprzed dwudziestu lat. Było także odczytanie

listy obecności przez ówczesną wychowawczynię, w klasie, w której odbywała się ich godzina wychowawcza. Wszyscy poczuli się jak przed laty. Miło było się spotkać i powspominać wspaniałe lata szkoły średniej. A.O.

Sprzęt ratujący życie

W

ieluńscy strażacy będą mogli jeszcze szybciej i skuteczniej ratować życie i mienie ludzkie. Wszystko dzięki nowemu, profesjonalnemu urządzeniu, jakie otrzymała kilka dni temu wieluńska Komenda Straży Pożarnej.

kawałku, pomieszczenie po pomieszczeniu, co znacznie wydłużało czas dotarcia do poszkodowanych. W sytuacjach gdzie chodzi o ludzkie życie liczą się sekundy. Te cenne sekundy możemy zyskać dzięki kamerze termowizyjnej - informuje Maciej Dura, rzecznik prasowy Komendanta PKPSP w Wieluniu. W ręce strażaków z terenu województwa łódzkiego zostało przekazanych 31 kamer termowizyjnych. Zostały zakupione ze środków unijnych. Koszt jednego urządzenia to 25 tys. zł.

Mowa tutaj o bardzo nowoczesnej kamerze termowizyjnej firmy MSA 5600. Jest to niezastąpiony sprzęt do pracy w warunkach silnego zadymienia. Dzięki niej strażacy będą mogli błyskawicznie zlokalizować źródło ognia albo osoby pozostające w strefie pożaru czy innego zagrożenia np. w zawalonych domach. – Do tej pory mu- PLR sieliśmy to robić kawałek po

REDAKCJA: tel.: 43 656 44 30 • e-mail: redakcja@infotydzien.com

20101110s-strona002  
20101110s-strona002  

REKLAMA tel.:793 507 793 www. infotydzien. wielun. pl www. infotydzien. com PLR nionego weekendu. Na szczęście wichury nie spowodowały spust...

Advertisement