Page 1

Afgiftekantoor 8500 Kortrijk 1 2de afd. - P3A9173 Afz.-V.U. Evolution Media Group Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

Professioneel magazine voor de reiswereld

Maandelijks, uitgezonderd januari, april, juli, augustus en oktober - 14de jaargang nr. 115 - september 2011 - Nr. 5

≥≥≥ i-Experience

oman > pag 18

i-service

frankrijk > pag 12

i-focus

marokko > pag 20

i-focus

rondetafel treinreizen > pag 25

De liberalisering van het internationale personenvervoer zal zich vanaf 20122014 het sterkste manifesteren in België. Op BrusselAmsterdam concurreren dan wellicht Thalys, Fyra, Deutsche Bahn en Eurostar. Tussen Brussel en Londen gaat naast Eurostar ook Deutsche Bahn rijden. Daardoor moet ook de Chunnelterminal in BrusselZuid uitbreiden en krijgen Antwerpen en Luik mogelijk een Schengen-terminal.

> pag 25 Mooie toekomst lonkt voor treinreizen

CONCURRENTIE OP HET SPOOR Liberalisering manifesteert zich vanaf 2012-2013 Dertig jaar na de opening van de eerste hogesnelheidslijn tussen Parijs en Lyon breekt de liberalisering van het internationaal reizigersverkeer door. In België, dat twee jaar geleden zijn hogesnelheidsnetwerk voltooide, gaat de concurrentie spelen. Op de Thalys-route Brussel-Amsterdam komt Fyra eraan vanaf 2012. Deutsche Bahn wil vanaf 2013 vanuit Londen naar Keulen en Amsterdam rijden, een stad die vanaf 2014 ook op het verlanglijstje van Eurostar staat. Mogelijk duiken nog nieuwe spelers op zoals Arriva en Transdev-Veolia. Laatstgenoemde heeft overigens een joint-venture opgezet met Trenitalia en evalueert of Parijs-Brussel-…Amsterdam geen interessante route is om de Skyteam-hubs Amsterdam Schiphol en Parijs Charles de Gaulle met mekaar te verbinden. “Wij hebben nog niets gezien van de Europese liberalisering”, stelt Bernard Fontenelle van NMBS Europe. “Er zijn inderdaad nog een pak technische beslommeringen om hogesnelheidstreinen op het spoor te zetten. Binnen drie-vier jaar staan wij veel verder met de Europese liberalisering en zullen wij dat volop merken”. “Op dit moment heeft Thalys al concurrentie van Deutsche Bahn op het traject naar Keulen”, geeft Iris Havaux (Thalys) aan. “Thalys neemt ondertussen tal van initiatieven om zijn klanten te fideliseren, zodat zij bij toekomstige concurrentie zeker voor ons kiezen. Met de uitbreiding naar Düsseldorf, Duisburg en Essen willen wij onze positie in Duitsland versterken”

Schengen-terminal in Brussel-Zuid “Je kan geenszins onbeperkt concurreren want op bepaalde trajecten dreigt nu al verzadiging”, geeft Johan Brisson (Rail­ Europe) aan. “De nieuwe TGV Duplex die plaats biedt aan 510 personen tegenover 350 reizigers in een klassieke TGV biedt een antwoord. Deze treinen rijden ook tegen 320 km/u in plaats van 300 km/u waardoor de reistijd wordt ingekort en er nieuwe capaciteit vrijkomt. Omdat nog verdere groei van de TGV-markt wordt verwacht, overwegen de SNCF en de Franse overheid drie gloednieuwe, grote TGV-stations in ‘Grand Paris’, namelijk in Orly, Nanterre en Saint-Denis”. “Inspelend op de toename van het hogesnelheidsverkeer en de komst van Deutsche Bahn op de route naar Londen moet Brussel-Zuid worden verbouwd”, geeft Bernard Fontenelle aan. “Thans zijn er twee doodlopende sporen, maar er moet alleszins een derde, doorgaand spoor komen voor Duitse ICE’s die naar Londen rijden of Eurostars die naar Keulen of Amsterdam rijden. In afwachting van grotere infrastructuurwerken kan perron 3 geïntegreerd worden in de Chunnel-terminal”. Wanneer Brussel een doorgaande halte op de Londen-route wordt, dan moeten naar het voorbeeld van Rijsel wellicht Schengen-zones worden gecreëerd in Antwerpen en Luik. Geert Van Lierde


i comment | GEERT VAN LIERDE Dat een professionele vakpers nog steeds een bestaansreden heeft, en dat ook in het hedendaagse internet-tijdperk, wordt aangetoond door een onderzoek van B2B Press, de federatie van de vakpers. Evolution Media Group is als enige uitgeverij van een toeristisch vaktijdschrift aangesloten bij B2B Press en participeerde dan ook in de studie naar de strategische rol van de vakpers in de beslissingen van haar lezers. De resultaten zijn uitermate positief. Vakmedia blijven de belangrijkste informatiebron, en dat zonder meer voor het midden- en hogerkader van bedrijven. Drie op vier respondenten beschouwen een vaktijdschrift, zoals Infotravel, als de meest nuttige informatiebron, terwijl één vierde een professioneel magazine erkent als relatief nuttig. Online newsletters, zoals Infotravels I-mail, worden door bijna acht op tien lezers erkend als nuttig. B2B-media worden in de eerste plaats beschouwd als een kanaal dat dieper naar de kern van de informatie gaat. Acht op tien respondenten kent hen deze kwaliteit toe en iets meer dan zeven op tien waardeert een vakmedium als een onmisbare aanvulling op andere informatiebronnen. B2B-media, zoals Infotravel, worden beschouwd als de eerste referentiebron voor informatie over tendenzen in hun sector. Naast een gecontroleerde oplage en distributie is het lezersbereik van cru­ciaal belang. Het gemiddelde aantal lezers bedraagt iets meer dan vijf personen per ‘drager’. Bijna driekwart trekt meer dan vijftien minuten uit om een nummer te lezen en twee derden bewaren de publicatie ook na ze gelezen te hebben. Doorheen de studie kwamen vaktijdschriften naar voor als belangrijke gesprekspartners voor beslissingnemers en adverteerders. De vakpers wordt gezien als een katalysator voor het uitwisselen van informatie binnen de sector, besluiten de onderzoekers. Voor dergelijke mooie resultaten kunnen wij u, geachte lezer, alleen maar oprecht en welgemeend dankbaar zijn.

INHOUD Cruise & Ferry World

4

i-news

8

JetAir en focus op Thailand en beleving

10

Thomas Cook: flexibel overwinteren en regionaal vanuit Luik Frankrijk onder de loep

12 i-service

E-learning programma van VisitBritain

17

Op stap in groene tuin van Oman

18 i-experience 20 i-focus

Marokko optimistisch over (toeristische) toekomst

22

Businessmodel Kuoni / Best Tours

23

Imagine Travel: bestemmingen laten smaken

24

Rondetafel Treinreizen

InfoTravel is een uitgave van EVOLUTION MEDIA GROUP bvba, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, België, en verschijnt 7 keer per jaar | Directie: Piet Desmyter: tel. +32 56 60 73 33, fax +32 56 61 05 83 | Hoofdredacteur: Geert Van Lierde, tel. +32 54 32 01 51, fax +32 54 33 64 27, e-mail: geert.van.lierde@telenet.be - skype geertvanlierde | Eindredacteur: Peter Van Oyen, tel. +32 55 30 55 20, gsm +32 478 83 00 26, e-mail: pvanoyen@telenet.be | Redactie: Georges Keters, Eric Meseure, Daniel Steevens, René Van Hoof, Patrick Van Looy, Jos Verhoogen | Advertising manager: Michèle Grassi, tel. +32 475 89 59 21, e-mail: m.grassi@evolution.be | Oplage: 5.300 ex. (3.300 NL - 2.000 FR - controlled circulation) | Distributie: alle vergunde reisbureau’s in België en G.H. Luxemburg, touroperators, incentive houses, business travel managers, autocarondernemingen, luchtvaartmaatschappijen, toeristische diensten en ambassades, hotelbedrijven, cruise-, ferry, en treinmaatschappijen, dienstenbedrijven | Prepress & druk: Oranje, tel. +32 56 60 18 18 | Abonnementen (7 nummers): €28, buitenland (Europa): €43 via overschrijving op BBL 385-0451160-76 | Verantwoordelijke uitgever: Piet Desmyter, Vlasstraat 17, B-8710 Wielsbeke

Your best choice to travel to Vietnam

For more information, call 02 716 00 62 or e-mail vn.be@kales.com

Overname, zelfs gedeeltelijk, van artikels en publicitaire projecten, is voorbehouden aan het copyright van het tijdschrift. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Edition française sur demande.

INFOTRAVEL | september 2011

|3|


NEWS

Veertiendaagse van de Cruise in reiskantoren zet spot op cruisevakanties

Cruise & Ferry World

Van maandag 10 tot en met zaterdag 22 oktober vindt er in de reiskantoren een ‘Veertien– daagse van de Cruise’ plaats. Dit initiatief in samenwerking met de belangenvereniging Cruise & Ferry World (C&FW) wil de troeven van cruisevakanties onder de aandacht van het grote publiek brengen. Cruises zijn niet langer meer een nicheproduct, maar worden steeds vaker in één adem genoemd met hotelpakketreizen. Tijdens een scheepsbezoek op de Celebrity Constellation in Zeebrugge ontvouwde Patrick Parez (Marketing & Communication Executive Cruise Connection) namens C&FW de plannen van de maritieme sector. “Het initiatief sluit aan bij ‘De Langste Cruisedag’ die we de voorbije twee jaren organiseerden en waaraan in 2010 een honderdtal reiskantoren deelnamen. Heel wat reisagenten, maar ook klanten vonden één dag veel tekort. CF&W heeft rekening gehouden met deze terechte opmerking. Door het evenement te spreiden over twee weken geven we de klanten meer tijd om zich te informeren bij de reisagent en hun keuze te maken”. Patrick Parez wijst er op dat de rederijen tijdens deze veertiendaagse uitpakt met vroegboekkortingen of speciale aanbiedingen. Daarnaast wil CF&W de reisagent ook extra in de kijker zetten. De belangenvereniging organiseert trouwens elk jaar workshops en opleidingen voor de reisagent. Reisagenten die deelnemen aan deze opleidingssessies, mogen zich “Certified Agent” noemen. Deze agentschappen zijn te herkennen aan het label uitgereikt door Cruise & Ferry World en worden tevens vermeld op de C&FW website. Op dit ogenblik zijn dat bijna 300 agentschappen, verspreid over beide landsdelen. Deze reiskantoren staan van 10 tot 22 oktober dan ook op de eerste rij om hun klanten de perfecte cruise voor te stellen. De volledige lijst van de deelnemende reiskantoren en alle details van de Veertiendaagse van de Cruise vindt men op www.cfw.be.

Infrastructuur Zeebrugge moet beter Patrick Parez stelde dat het geen toeval was dat CF&W zijn persconferentie organiseerde op een cruiseschip. “ De Vlaamse havens spelen een steeds belangrijker rol in het cruisegebeuren. Uit de voorlopig cijfers voor 2012 blijkt dat Zeebrugge kan rekenen op 90 cruiseaanlopen. Antwerpen verwacht volgend jaar zo’n 30 zeecruises en meer dan 500 aanlopen van riviercruiseschepen. We spreken hier in totaal over minstens 300.000 passagiers. Als we bovendien weten dat een cruisepassagier volgens de European Cruise Council gemiddeld 50 euro spendeert per aanloophaven, dan genereren deze aanlopen in Vlaanderen minstens 15 miljoen euro!” Daarom deed Patrick Parez namens de belangenvereniging ook een oproep naar het havenbestuur van Zeebrugge om eindelijk te investeren in een basisinfrastructuur voor de ontvangst van cruisepassagiers. Nu moeten passagiers daar in weer en wind ontof inschepen tussen containers. Een mogelijkheid om passagiers in alle weeromstandigheden te ontvangen en een weerbestendige bagageruimte (meer en meer passagiers willen in Belgische havens in of ontschepen) is volgens Patrick Parez toch een must. Tenslotte meldde Patrick Parez nog dat ook de ferrysector zich bezint over de toekomst. Op de jongste ‘Ferry Shipping Conference’ ging heel wat aandacht uit naar thema’s als de overcapaciteit, de brandstofprijzen en de regelgeving. Een ander belangrijk gegeven binnen de ferrywereld is het concept van een ‘maritiem snelwegennet’ dat moet helpen voorkomen dat de Europese snelwegen dichtslibben. Peter Van Oyen

Op de foto zien we Cruise Selection vertegenwoordigd door Rony Broun; Eveline Vanderstraeten en Patrick Pourbaix voor Costa Cruises; Paul Angele et Alexandre Tissier de Mallerais pour Croisières de France; MSC Cruises vertegenwoordigd door Pieter Rossey; Riet Goetschalckx voor Oceania Cruises; Paul Nuyens voor Sea Dream Yacht Club; Olivia Van der Ghinst voor Star Clippers; Jean Alen van Cruise Travel; Chantal Hettich voor Holland America Line en Frank Muylle en Patrick Parez voor Cruise Connection.

i |4|

www.cfw.be

INFOTRAVEL | september 2011


NEWS

SKIWORLD

VERJONGT NA 35 JAAR Skiworld verjongt na 35 jaar en wil met SkiFunWorld opnieuw aanknopen bij de jongere generatie van wintersportliefhebbers. Tevens presenteert Skiworld de reisagent begeleide skireizen naar Oostenrijk en Italië en een ruim aanbod appartementen. Voor de winter 20112012 zet Skiworld een derde meer logiescapaciteit in de markt. Gesteund op een vijfendertigjarige ervaring met skireizen – die oorspronkelijk op jongeren waren gericht – lanceert Skiworld deze winter SkiFunWorld. “Skiworld was vroeger een verhaal van jongerenreizen. Doorheen de jaren werden accenten verlegd en nu focussen wij opnieuw sterker op die doelgroep”, zegt Eddy Hernould. “Tevens is SkiFunWorld een product dat de reisagent de kans geeft om zich te promoten bij jongeren”. “Het is een specifiek product voor jongeren met een beperkte hotelselectie uit het Skiworldaanbod”, vertelt Patrick Van Riel. “Het gaat telkens om hotels nabij ski- en snowboardpistes en om locaties waar tal van discotheken, bars, après-ski-mogelijkheden en restaurants zijn gevestigd. Klanten ontvangen op de touringcar een SkiFun-pakket met t-shirt, promo-materiaal en polsbandje voor reducties ter plaatse. In het kader van SkiFunWorld organiseren wij begeleide Ski&Party-weken met gratis jenevershots, gratis vaten, gratis barbecue en kroegentocht. Het event van SkiFunWorld wordt AirTimeMadness tijdens de lesvrije week van het hoger en universitair onderwijs. Bekende namen uit het freestyle ski- en snowboardmilieu reizen mee en geven elke dag tweeënhalf uur freestyle-initiatie aan de jongeren. Er gaan dj’s mee en we organiseren party’s op en naast de piste”. De studentenweek, van 4 tot 11 februari, is, volgens Eddy Hernould, uitgegroeid tot een topweek in het winterseizoen. “Omdat de vraag zeer groot is, hebben wij onze logiescapaciteit voor de hele winter met bijna een derde vergroot. Naast een flinke uitbreiding van het aantal appartementen in Frankrijk zijn er ook meer logiesmogelijkheden in Oostenrijk en Italië, en dat ook in de betere comfortklassen en in topskigebieden zoals Schladming, Ischgl, Galtür en Kronplatz”. Nieuw in het Skiworld-aanbod 2011-2012 zijn

begeleide groepsreizen naar Val di Fiemme, Ischgl-Galtür, Zell am See-Kaprun, Schladming, Mayrhofen-Zillertal, Saalbach en Kronplatz. “Het is een marktsegment waarin thans

> Eddy Hernould en Patrick Van Riel, klaar om het basisproduct van Skiworld te herlanceren bij de reisagent.

vooral rechtstreekse verkopers actief zijn. Als partner van de reisagent willen wij hen ook opnieuw de kans geven om dergelijke arrangementen voor te stellen aan hun klanten”, verduidelijkt Eddy Hernould. “Vijfendertig jaar na de start ervaren wij dat er een mooie opportuniteit ligt in het terug aanbieden van onze oorspronkelijke Skiworld-formules ter aanvulling van het huidige, omvangrijke programma van short-ski-formules, waarin wij nog steeds de specialist zijn”.  gvl

www.skiword.be

Amsterdam Schiphol Airport

markt, omdat we denken dat er nog een groot potentieel is. Te weinig Belgen kennen Schiphol. Daarom willen we de boodschap brengen dat Schiphol ook hun luchthaven is. De campagne loopt via reisagenten, reiswebsites en vakbladen. We mikken zowel op zakenlui als op vrijetijdsreizigers”. In de campagne ‘Also your Airport’ wordt de vlotte bereikbaarheid onderstreept. Met de hogesnelheidstrein ben je vanuit Antwerpen op 56 minuten, vanuit Brussel is dat 1 u 38. En je stapt vanuit die trein onmiddellijk de terminal in. Een ander voordeel is het uitgebreide vliegnetwerk. Ruim 90 luchtvaartmaatschappijen gebruiken Schiphol als vertrekplaats, waardoor bijna 300 rechtstreekse lijnbestemmingen kunnen aangeboden worden. Tenslotte zoomt men ook in op de vele faciliteiten. Schiphol is inderdaad een aangename luchthaven, met tal van faciliteiten en restaurants en bars. Het is ook een bijzonder kindvriendelijke luchthaven. Dat Schiphol net nu deze campagne ‘Also your Airport’ op de Belgische markt lanceert, is niet verwonderlijk. Schiphol kampt met het imago dat de luchthaven duur is. Bovendien is er toenemende concurrentie van Belgische en Duitse luchthavens, die ook steeds meer Nederlandse reizigers aantrekken. Tenslotte komt Brusselse Airlines op termijn volledig in de handen van Lufthansa, dat van Zaventem een belangrijke continentale scharnierluchthaven wil maken. Met deze campagne wil Amsterdam Schiphol Airport tegengas geven. pvo

www.schiphol.be

Campagne ‘Also your Airport’ om Belgische reiziger te lokken

Amsterdam Schiphol Airport voert onder de noemer ‘Also your Airport’ een grote promotiecampagne op de Belgische markt om meer landgenoten naar de Nederlandse luchthaven te lokken. De troeven die de luchthaven uitspeelt zijn de vlotte bereikbaarheid, het uitgebreid vliegnetwerk en de vele faciliteiten. Annemiek Holkeboer, hoofd Marketing Communicatie, verwoordt het initiatief als volgt: “Amsterdam Schiphol Airport lanceert de campagne ‘Also your Airport’ op de Belgische

Gr aubünden

Hotelier voor één week Reizen om te leren is aan een opmars bezig, en lang niet alleen voor idealistische jongeren. Zo kan je tijdens de herfstvakantie in de Zwitserse

One platform to all trains

Boek uw vlucht + Thalys *

NIEUW !

in uw GDS dankzij AirRail

Parijs-Brussels Airport** in 1u47 dagelijks vanaf 31 oktober *Brussels Airlines en Jet Airways

INFOTRAVEL | september 2011

**via Brussel-Zuid

|5|


NEWS

vakantieregio Graubünden in de huid kruipen van een hotelier van een gerenommeerd vakantiehotel. De toeristische dienst biedt je van 31 oktober tot 5 november een plaats aan als ‘hotelspion’ in het Hotel Schweizerhof Lenzerheide. Een week lang leef je dan achter de schermen van het viersterrenhotel en werk je onder andere mee in de keuken of woon je een managementvergadering bij. Uiteraard blijft er voldoende tijd over om de schitterende omgeving te verkennen. De toeristische dienst van Graubünden stelt deze interessante week voor als een droombaan, waarvoor je kunt ‘solliciteren’. Hoteliersin-spe, studenten of gewoon Zwitserlandliefhebbers kunnen zich nog tot 21 september kandidaat stellen voor de vacante functie als ‘hotelspion’. Dit kan via de Facebook pagina ‘Graubünden Zwitserland’ ofwel via http:// droombaan.graubuenden.ch waar je gewoon jezelf moet aanprijzen. Bezoekers aan de site kunnen jouw kandidatuur ondersteunen. De 10 kandidaten met de meeste fanstemmen komen in de eindronde, waarna een team van experts de winnaar kiest. Als je wint, krijg je tijdens de herfstvakantie een gratis en leerrijke vakantie in Graubünden, met alles erop en eraan. PVO

Tr anseurope

Gecharmeerd door Bali

rondreizen (ook in combinatie met andere eilanden) en thema-arrangementen. De brochure moet gezien worden als inspiratiebron. De reiziger kan in samenspraak met zijn reisagent logement, transport, rondreizen en extra’s vrij combineren naar wens. www.transeurope.com

PVO

Skyteam

Sterk in China

> Hostessen van alle skyteam leden op het tienamenplein in bejing.

China Eastern is als 14 de luchtvaartmaatschappij toegetreden tot de SkyTeam-alliantie. Ook dochtermaatschappij Shanghai Airlines maakt deel uit van de toetreding. Beide in Shanghai gevestigde luchtvaartmaatschappijen voegen 32 nieuwe bestemmingen toe aan het wereldwijde netwerk van Skyteam. In een klap krijgt de luchtvaartalliantie 10 % meer dagelijkse vluchten in China. Sky Team staat sterk in dit land, want ook China Southern (de grootse luchtvaartmaatschappij in de Volksrepubliek met standplaats Guangzhou) behoort tot de alliantie. www.skyteam.com

PVO

Compagnie du Ponant Het ultieme yacht gevoel

Transeurope lanceert voor het eerst de gloednieuwe brochure ‘Charming Bali’ (geldig van 01/11/11 tot en met 31/10/12). Het geeft de reizigers de gelegenheid om het Indonesische godeneiland Bali op een aangename manier te ontdekken. Het aanbod in deze brochure wordt ook uitgebreid naar de eilanden Java, Lombok en Sulawesi. De Brugse touroperator stelt dat Bali een terechte plaats verdient binnen het ‘art of travel’ concept van Transeurope. Naast de prachtige natuur en de couleur locale, bezit het eiland een groot aanbod van charmehotels, waar de Brugse touroperator een patent op heeft. De brochure bevat naast verblijfsvakanties ook een selectie van uitgestippelde |6|

De Compagnie du Ponant is de enige Franse rederij van cruisejachten, die door hun kleinschaligheid, topkwaliteit en uitgekiende routes een unieke reiservaring garanderen. Wie meevaart op één van de 5 schepen, ervaart het plezier van een ‘privé-cruise’. Philippe Mahouin (ex-Club Med) wil de Compagnie als kersvers Commercieel en Marketing Directeur wind in de zeilen geven. De Compagnie du Ponant heeft momenteel vijf kleine luxeschepen in dienst. Het vlaggenschip, de Ponant, is een driemaster met slechts 32 kajuiten. Verder is er nog de Levant, een rasecht jacht met 45 cabines. Iets groter zijn de pas in het voorjaar in de vaart genomen Boréal en de Austral, beide ‘super-jachten’ met 132 kajuiten en suites. De Diamant tenslotte wordt omschreven als een traditioneel > Vervolg op pag. 9

i VISIOn Filteren en delen

elke dag opnieuw krijgen we een toestroom te verwerken van al of niet geverifieerde berichten, opinies en analyses allerhande. politici weten zich geen weg meer te banen en beursanalisten blazen koud en warm. reizigers geven hun opinies over een hotel of bestemming: de ene vindt het zus de andere vindt het zo. Ik google op de naam van een hotel edison, een populair hotel in New York, en krijg meer dan 10 miljoen zoekresultaten. Ziet u door de bomen het bos nog? er is een chronische nood aan filtering van de informatiestromen, het zogenaamde “content curation”. In feite komt het er op neer om het oude mechanisme van de eindredactie nieuw leven in te blazen. Zo zal een regionale krant geen ingewikkelde economische analyses (tenzij zij een focus hebben op de locale economie) aan zijn lezerspubliek voorschotelen maar relevante informatie selecteren met betrekking tot de regio, al of niet voorzien van commentaar of duiding, vanuit een bepaald kader dat zij vooropstellen. Het klantenbereik van een reisbureau is per definitie plaatselijk. Daardoor kennen ze doorgaans de verwachtingen van hun klanten vrij goed waardoor ze automatisch de informatiestroom naar hun publiek filteren. Ik vermoed overigens dat de recente vaststelling in de UK dat de verkoop van reizen via het internet terugloopt ten voordele van de reisbureaus daar iets mee te maken heeft. De informatieflow naar de reisadviseurs is indrukwekkend en net dat plaatst hem in de ideale positie om de juiste informatie te selecteren. maar doordat deze informatieflow stilaan het debiet van de mississippi begint te benaderen, heeft de reisadviseur het moeilijk om deze taak succesvol te blijven uit te voeren. en is dat niet net een opportuniteit voor creatieve geesten, hopelijk uit het toerisme, om daarmee te helpen. peter Keijers General manager eurAm www.euram.be

INFOTRAVEL | september 2011


De multi vendor hotel boekingsmodule met 5 sterren

Meer dan 20 Vendors

Vind makkelijk de hotels die voldoen aan de noden van uw klanten. Vergelijk meer dan 20 vendors en boek steeds aan de beste prijs.

Meer dan 150.000 Hotels

Grote keuze van 1* tot 6*

Beste Nettotarieven

Bepaal Uw Eigen Commissie

De Gateway 2 Travel hotelmodule biedt u keuze tussen 150.000 hotels, van budget hotels tot 6* luxe resorts. Filter op ligging, prijs, aantal sterren, regime en veel meer. Ontvang nu gratis toegang: www.get100000hotelsnow.com

www.gateway.be

Your guide for every journey.

HERFST ACTIES 2011 IN DE MIDDELLANDSE ZEE In september, oktober en november is de 2e persoon aan 290€*

Wereldcruise 90 dagen

Wereldcruises

vanaf  9.990 Balmoral **** van 5 jan tot 3 apr 2012

Vanuit MARSEILLE La Dolce Vita met Costa Serena: van 3/9 tot 19/11 (behalve op 22/10) Parels van de Middellandse Zee met Costa Magica: van 15/9 tot 20/10 en 10/11 Vanuit SAVONA Magie van de Middellandse Zee met Costa Concordia: van 5/9 tot 28/11 (behalve op 24/10)

Lic. A 5449

Deze brochure vermeldt richtprijzen. Vraag ons de actueel geldende ‘dagprijzen’.

Vanuit CIVITAVECCHIA/ROMA Kusten v/d Egeïsche Zee en Griekse Kusten met Costa Romantica: van 9/9 tot 14/10

Vraag de nieuwe brochure met details en prijzen voor meer dan 30 wereldcruises.

Vanuit VENETIË Van de Adriatische Zee naar Griekenland met Costa Victoria: van 10/9 tot 12/11 (behalve op 22/10) Griekse Eilanden met Costa Fortuna: van 5/9 tot 17/10 *Voorwaarden en reservaties: www.costaclick.be of 070.2.3.4.5.6.7 www.costacruises.be

INFOTRAVEL | september 2011

ann_InfoTravel_9x13_Herfst.indd 1

Lic.A5449

25/08/11 15:18

Wereldreizen, waarvan vroeger werd gedacht dat ze buiten het bereik lagen van wie geen miljonair of royalty was, worden meer en meer een manier van reizen voor slimme reizigers. U kunt een wereldcruise boeken waarbij u per dag minder betaalt dan wat u kwijt zou zijn aan een verblijf in een strandhotel.

tel. 03-236 89 39 info@cruisetravel.be

|7|


“ luChTVaarTmaaTsChaPPiJeN BliJVeN huN aaNdeel VaN TiCkeTs

NEWS

VerkoChT Via reChTsTreekse disTriBuTiekaNaleN sTeeds VerGroTeN. ik VerWaChT daT huN aaNdeel iN 2011 BelaNGriJker WordT daN daT VaN de oNreChTsTreekse disTriBuTie. TeGeN 2014 WordT 58% VaN de TiCkeTs reChTsTreeks VerkoChT. hierdoor VerkleiNT ook heT aaNdeel VaN VerkooP Via Gds eN oNliNe reisBureaus.

JeTair

Focus op Thailand en beleving

Paul Coby, voorzitter beheerraad Sita

tOP 10 Van hieruit zijn transfers voorzien naar de regio van Puerto Plata en naar de Baai van Samaná, waar de hotelketen Bahia Principe met vier vijfsterren-allinclusiveresorts wordt voorgesteld. Discovery Points en vip-drive

Vanaf 29 oktober vliegt Jetairfly wekelijks op zaterdag uit Brussel naar Phuket en Bangkok. Dit wordt meteen ook de enige rechtstreekse verbinding tussen ons land en de populaire vakantieregio van Phuket. Jetair stelt diverse strandvakanties voor in onder andere Phuket, Krabi / Phi Phi, Khao Lak, Koh Samui, Hua Hin / Cha Am, Pattaya en Koh Samet. Verder zijn er meerdere rondreizen en kunnen programma’s gecombineerd worden. Naast het Thailand-aanbod bij Jetair Vliegvakanties, vindt u ook een aantrekkelijk luxe-aanbod bij VIP Selection. Jetair Wereldreizen en VTB Reizen presenteren een zeer uitgebreid programma met combinatiemogelijkheden, reismodules, binnenlandse vluchten, excursies, individuele rondreizen, enz... Jetair Wereldreizen en VTB Reizen stellen dit voor met zowel de Jetairfly-vlucht als met andere vluchtmogelijkheden. Ook zijn de Jetairfly-vluchttijden afgestemd op de Belgische reismarkt met heenreis om 15u., aankomst op zondagmorgen en terugvlucht op zondagmorgen, na nachtrust in het hotel. Vanaf het winterseizoen vliegt Jetairfly elke maandag uit Brussel naar Santo Domingo.

|8|

De voorbije zomer introduceerde Jetair de Discovery Point hotels, waar een Belgische bestemmingsspecialist aanwezig is die voor de reizigers initiatieven neemt en uitstappen organiseert, om hun vakantiebelevenis te maximaliseren. Hiermee speelt Jetair in op de behoefte van de reizigers om bij hun touroperator terecht te kunnen voor de invulling van hun vakantiebeleving. In de voorbije vijf jaar (2006-2010) was de deelname aan door Jetair georganiseerde uitstappen toegenomen van 35 tot 56 %. Voor komend winterseizoen bouwt Jetair verder aan deze productlijn met 17 Discovery Point hotels verspreid over 15 vakantiebestemmingen, waaronder Mexico, de Dominicaanse Republiek, Lanzarote, Marrakech en Agadir. Jetair verwent klanten van Vip Selection reeds met een vip-service die onder meer versneld inchecken in de luchthaven omvat evenals een sterrenmaaltijd aan boord en een rechtstreekse hoteltransfer. Aan dat pakket voegt de reisorganisator nu het vervoer bij tussen het thuisadres en de luchthaven. De vip-drive-formule wordt vanaf het winterseizoen aangeboden in samenwerking met HeS Limousines (‘Huur een stuur’). Wie een vakantie boekt in één van de 25 geselecteerde hotels uit het Vip Selection-aanbod wordt thuis opgehaald door een privé-chauffeur met een luxevoertuig. GVl

i

www.jetair.be

Social media

Sociale media kunnen een rol spelen bij de reisvoorbereiding, zo blijkt uit de Consumer Technology Survey 2010 van PhoCusWright, gepubliceerd in de ‘whitepaper’ ‘The Customer always knows best’ van BCD Travel. Opvallend blijft het grote aandeel van professioneel aangereikte informatie. Reis-podcasts staan op de elfde plaats met 13%. 1 Reisbeoordelingen

op online reisbureaus

50%

2 Fotoreportages

en virtuele rondleidingen

43%

3 Online beoordelingen

van reisexperten

41%

4 Professionele fotoreportages

en virtuele rondleidingen Reisbeoordelingswebsites Professionele online reisvideo’s Online reisvideo’s van reizigers Reisblogs en online reisdagboeken Ervaringen van vrienden op netwerksites 10 Ervaringen van onbekenden op netwerksites 5 6 7 8 9

39% 33% 29% 28% 22% 22% 15%

www.bcdtravel.com

10.800.000.000

euro wordt tussen 2011 en 2014 door de cruise-rederijen geïnvesteerd in de bouw van 23 nieuwe schepen met een gezamenlijke capaciteit van 60.630 passagiers. Daarmee is de cruise-sector een belangrijke klant van de europese scheepswerven.

12.000

Nieuwe vliegtuigen, samen goed voor een investering van 1,3 triloen dollar, zijn door IAtA-leden besteld voor levering tot 2020. Hierdoor wordt recyclage van oude toestellen steeds belangrijker. thans kan 80% van een vliegtuig worden gerecycleerd. binnen vijf jaar moet dat 90% worden. INFOTRAVEL | september 2011


NEWS > Vervolg van pag. 6 cruiseschip, maar telt ook maar 113 kajuiten en suites. Het mag dus duidelijk zijn dat alle schepen van de Compagnie beschouwd kunnen worden als intieme vaartuigen op mensenmaat. Doordat de schepen zo klein zijn, kunnen de passagiers genieten van het ultieme Yacht gevoel. Elegantie, emotie en authenti-

citeit zijn kernwoorden van de rederij. Het beperkt aantal passagiers heeft zo zijn voordelen. Zo kunnen kleine haventjes aangedaan worden, net als landingen op onbewoonde eilandjes. De rederij hanteert een open brugpolitiek en werkt samen met gerenommeerde reisbegeleiders tijdens expeditiecruises, wat een meerwaarde biedt. Regelmatig worden thematische cruises georganiseerd. De schepen van de Compagnie vind je terug op de 6 continenten en vaak in ontoegankelijke gebieden die andere maatschappijen niet aandoen. Door de capaciteitsvermeerdering met de komst van de Boréal en Austral worden er in de lente en zomer 2012 een aantal nieuwe reisroutes gelanceerd in het hoge Noorden, Noord-Europa en de Baltische Zee, het Middellands Zeegebied, de Keltische kustgebieden en Azië. Verder kunnen de passagiers van deze schepen kiezen voor sportievere excursies (bijvoorbeeld kajakken tussen ijsbergen), waardoor men ook mikt op een iets jonger cruisepubliek. In het hoge Noorden (waar de Compagnie 5 routes heeft uitgestippeld) heeft de Compagnie luchtvaartmaatschappijen gecharterd, zodat Air Packages kunnen aangeboden worden om passagiers naar nauwelijks bereikbare luchthavens te brengen. Philippe Mahouin (jarenlang gezicht van Club Med in ons land) trad deze zomer in dienst van de Compagnie. Hij is vast van plan om de Compagnie du Ponant ook in België op de kaart te zetten. Er komt een promotiecampagne waarbij de reisagent nauw betrokken zal worden. De Commerciële Directeur wijst er op dat het reiskantoor bij de verkoop van een cruisedossier steeds mag rekenen op een commissie van minstens 10 %. In barre economische tijden alvast een financiële stimulus die niet te versmaden is.  www.ponant.com INFOTRAVEL | september 2011

pvo

Brussels Airlines

Opnieuw vluchten naar Verenigde Staten Brussels Airlines vliegt vanaf volgend zomerseizoen opnieuw naar de Verenigde Staten. De maatschappij gaat hiervoor een Airbus 330300 in gebruik nemen. Wellicht wordt New York dagelijks bediend, maar helemaal zeker is dat nog niet. Het is 10 jaar geleden dat een Belgische carrier een vlucht naar de VSA heeft uitgevoerd. Op 7 november 2001 vloog Sabena voor de laatste keer naar New York. Nog dezelfde dag werd de Belgische flagcarrier failliet verklaard. Brussels Airlines wil na een decennium de draad opnieuw opnemen. De reden waarom de luchtvaartmaatschappij opnieuw de grote plas wil oversteken, ligt in Afrika. Maar liefst 14 % van de klanten die met Brussels Airlines naar het zwarte continent vliegen, zijn Amerikaans staatsburger. Nu stappen die in Brussel nog steeds op toestellen van andere maatschappijen. Een lange afstandslijn openen kost naar verluidt wel een slordige 15 miljoen euro. Toch meent het management van Brussels Airlines dat de investering op termijn lonend zal zijn. De lijn naar de VSA genereert 70 banen. De kosten worden deels opgevangen met het snoeien in een aantal vakantievluchten tijdens het winterseizoen.  www.brusselsairlines.com

PVO

ABTO

Rot-zomer haalt Arabische omwenteling in De voorbije rot-zomer heeft de achterstand in de vakantiereserveringen, die was ontstaan tijdens en na de Arabische omwenteling nagenoeg volledig weggewerkt. Honderden Belgen lieten de regen achter zich en boekten een lastminute-vakantie naar zonniger oorden. Uit de recentste resultaten van het ABTOWES panelonderzoek blijkt dat bij de leden van ABTO in de maand juli maar liefst 8,8% meer vakanties werden geboekt dan vorig jaar. Vooral de vliegvakanties (+14,1%) waren beduidend populairder in de maand juli. De autovakanties stegen met 1,4%. Bij de vliegvakanties merken we dat vooral Turkije (+39,2%), Tunesië (+20,6%), Egypte (+20,5%) en Marokko (+33,8%) erg populair zijn bij last-minute boekers. De bestemmingen die bij het begin van het zomerseizoen het meest leden onder de gevolgen van de Arabische omwenteling profiteerden het sterkst van de zoektocht van de Belgen naar meer zon. Ook Cyprus (+32,6%), Kroatië (+29,7%), Malta (+15,9%) en Portugal (+10,3%) noteerden de afgelopen maand heel wat meer boekingen. Bij de autovakanties vallen vooral de mooie

resultaten voor Spanje (+26,6%) en Italië (+11,8%) op. Ook de Zuid-Franse bestemmingen (de Provence (+27,2%), de Côte d’Azur (+25,4%) en Languedoc-Roussillon(+21,6)) noteren een mooie plus. Per eind juli boekten reeds 1.872.662 Belgen een zomervakantie bij een ABTO-touroperator.

> Egypte bleek erg populair bij de last-minute boekers.

De achterstand die na de Arabische omwenteling werd opgebouwd is eind juli quasi volledig weggewerkt. Ook in augustus bleef de vraag naar last-minute vakanties hoog. www.abto.be

gvl

Odysseus

FLEXIBELE MARGES Odysseus introduceerde in het kader van zijn herstructurering begin september een nieuw verkoopsconcept waarbij reisagenten via de online-boekingsmodule flexibele marges kunnen hanteren bij prijsberekeningen voor hun klanten. De voorbije maanden werkte Odysseus reeds aan diverse nieuwe concepten en initiatieven om zich sterker te kunnen positioneren in de reismarkt. Soepelheid in prijzen en programma’s en een selectie van nieuwe producten worden vooropgesteld. In navolging van onder andere EurAm dat een tiental jaar geleden pionierde met flexibele marges in prijsberekeningsmodules voor reisagenten, introduceert Odysseus nu als eerste luxe-touroperator een gelijkaardig concept van ‘flexibele marges’. De Odysseus agentensite die enkel toegankelijk is voor partneragenten met een login vermeldt voortaan naast de confidentiële agentenprijzen een gesuggereerde klantenprijs. Die prijs omvat een ruime marge die Odysseus samen met de agent standaard instelt, maar die per dossier kan worden aangepast. Is de agent in concurrentie met het internet of heeft hij extra werk verricht, dan kan de marge worden bijgesteld. Een handige calculator toont meteen het resultaat. Qua programma’s verscherpt en vernieuwt Odysseus het aanbod. Alle bestemmingen |9|


NEWS

worden systematisch doorgelicht en nieuwe concepten, nieuwe thema’s, nieuwe circuits worden voorbereid. Ze worden vanaf oktober per bestemming voorgesteld. Verder werkt Odysseus aan een beperkt netwerk van goed opgeleide partneragenten die met kennis van zaken hun luxereizen kunnen verkopen.  www.odysseus.com

gvl

Seafr ance

DFDS en LD Lines geïnteresseerd LD Lines heeft samen met DFDS een bod uitgebracht op het noodlijdende Seafrance. Wanneer het bod wordt aanvaard, vormen beide rederijen een joint-venture voor de overname van de Franse staatsrederij. In de nieuwe structuur zou DFDS hoofdaandeelhouder worden. Tevens is het de bedoeling om de huidige DFDS-route tussen Duinkerke en Dover te verplaatsen, terwijl LD Lines dit traject zou gaan varen. Ook worden de ferry-activiteiten van Louis Dreyfus Armateurs (LD Lines) herbekeken na een eventuele overname van Seafrance. De joint-venture zou de Seafranceferry’s Rodin, Berlioz en Nord-Pas-de-Calais overnemen. Voor het ex-Superfast-schip Seafrance Molière zou geen interesse bestaan. Wanneer het overnamebod wordt aanvaard, zou de groep DFDS-LD Lines de veerdiensten tussen Frankrijk en Groot-Brittannië uitbaten onder de merknaam Seafrance.

Sunny Cars

Sales run langs 200 reiskantoren

Thomas Cook

Flexibel overwinteren en regionaal vanuit Luik Thomas Cook Vliegvakanties trekt volop de kaart van flexibiliteit, waarbij alle hotels en bestemmingen boekbaar zijn voor langer dan drie weken. Verder wordt deze winter in bepaalde periodes een toestel gestationeerd in Luik voor optimalisering van de vluchten. Thomas Cook vervangt de vroegere ‘Overwinteren’-brochure door een uitbreiding van het vliegvakantie-aanbod. Alle hotels en bestemmingen daaruit kunnen voortaan worden geboekt voor verblijven van meer dan drie weken. Bovendien kunnen overwinteraars die met Thomas Cook Airlines vliegen 30 kg bagage meenemen in plaats van 20 kg. Komende winter worden ook 55-plussers extra in de watten gelegd met het 55+ Premium Pack met reisbijstandsverzekering, Premium Service op de vlucht en een gratis excursievoucher. Dankzij de Premium Service genieten klanten van een aparte check-in, 25 kg bagage, zitplaatsen vooraan in het vliegtuig, een heerlijke Wout Bru maaltijd met champagne en een gratis headset. Nieuw voor de winter is dat Thomas Cook in bepaalde periodes een toestel stationeert op de luchthaven van Luik. In de herfstvakantie en vanaf de krokus- tot en met de paasvakantie gaat het vanuit Luik naar de populairste winterbestemmingen: Tenerife (Canarische Eilanden) en Enfidha/Djerba (Tunesië) op zaterdag, Hurghada (Egypte) en Agadir (Marokko) op zondag. Daarenboven werkt Thomas Cook met gegarandeerde vertrekuren naar Tenerife en Hurghada, zonder toeslag. Pegase brengt haar nieuwe aanbod vliegvakanties Middellandse Zee en Exotische vakanties voor winter 2011-2012 op de markt. Pegase-klanten die zoeken naar rust en ontspanning vinden hun gading in het ruime aanbod van poolvilla’s en poolvilla’s met butlerservice.

Thailand met Thai Airways Thomas Cook verdeelt ook een nieuwe, 40 pagina tellende Thailand brochure. Aan het reeds uitgebreide hotelaanbod dat terug te vinden is in de bestaande Exotische brochure, werden een aantal resorts toegevoegd in Phuket en Krabi. Daarnaast worden er extra hotels opgenomen in de regio’s Koh Samui, Bangkok, Hua/ Cha’am, Chiang Mai, Chiang Rai en Pattaya. Ook maakt Thomas Cook gebruik van de samenwerking met Thai Airways Internatio­nal en de rechtstreekse vlucht naar Bangkok om het rondreisaanbod vanaf Bangkok uit te breiden, onder meer met

Sunny Cars trekt langs ruim 200 reiskantoren voor een zogenaamde ‘sales run’. “September en oktober bieden nog enorm veel mogelijkheden voor autohuurboekingen, welke we met deze actie willen stimuleren. Voor een keer gaan we niet uit van de Olympische gedachte, ‘meedoen is belangrijker dan winnen’,“ zegt Hans Knottnerus, general manager België & Nederland van Sunny Cars. Aan de actie wordt een wedstrijd voor reisagenten gekoppeld. http://b2b.sunnycars.be

gvl

één motorrondreis en diverse minirondreizen met aandacht voor Thaise keuken, Thaise wijngaarden of een tocht per bamboeraft, per fiets of motor. Naast de flexibiliteit van het aanbod met Thai Airways International (3 vluchten per week), zijn er ook in de combinaties van rondreizen en strandverlengingen ontelbare mogegvl lijkheden. 

i

www.thomascook.be

| 10 |

INFOTRAVEL | september 2011

www.cfw.be


TENERIFE

VIP SELECTION AANRADER IN TENERIFE

HOTEL JARDIN TROPICAL

★ ★ ★ ★ ★

★★★★PLUS

12.000 m2 subtropische tuin Rust en het comfort Stijlvol genieten Gevarieerde architectuur in moorse stijl Fantastische keuken ers

am

Exclusief bij VIP Selection

ExclusiEf GEniEtEn

op

VakantiE

Winter 2011-12

OPM_VIP_220x297.indd 1

16/06/11 09:26

Meer info : www.vip-selection.be

w

eu

rni

Ve

k de


SERVICE

FRANKRIJK onder de loep Het land van onze zuiderburen is opgedeeld in 27 regio’s (waarvan 5 buiten Europa). De regio’s bestaan op hun beurt uit 101 departementen. Frankrijk is al jaren de meest populaire toeristische bestemming onder Belgen en dat heeft vele redenen. Er is niet enkel de nabijheid van het land. Ook de hoogstaande culinaire traditie, de vele ongerepte plekken, de schilderachtige landschappen en de typisch Franse levensstijl, trekken ons aan. Frankrijk heeft heel wat sites op de Werelderfgoedlijst staan van Unesco. Aan de lange lijst werden onlangs nog prehistorische paalwoningen van de Alpen, de Cevennen en de bisschopsstad Albi toegevoegd.

Volgens de Franse toeristische dienst kondigde het seizoen zich aanvankelijk uitzonderlijk goed aan. Tot eind juni bleek deze voorspelling volkomen terecht. Met het minder mooie weer tijdens de maanden juli en augustus, spreekt men uiteindelijk gewoon over een geslaagd seizoen, zonder meer. De toeristische sector constateerde echter (dankzij het mindere weer) een aanzienlijke verhoging van het aantal bezoekers aan culturele sites zoals onder meer de kastelen van de Loire en Versailles. TOUROPERATORS In de tabel op de rechterpagina vindt u een totaaloverzicht van de aanbieders op Frankrijk. Voor ski- en snowboardvakanties kunt u terecht bij Thomas Cook, Jetair, Lagrange, Landscape, Skiworld, Vos travel en Club Med. Specifieke dichtbij-vakantiebrochures worden verdeeld door Jetair, Thomas Cook en Gallia. Daarnaast vindt u ook in de brochures van Transeurope en Caractère charmante verblijven in Noord-Frankrijk. Vakantiewoningen en appartementen worden vooral aangeboden door Interhome, Novasol en Lagrange. Maar ook in het aanbod van de generalisten vindt u uiteraard een ruime keuze aan appartementen. Naast Thomas Cook, Jetair en Transeurope worden Parijs en andere citytrip bestemmingen ook aangeboden door Caractère, Odysseus, Pegase en Exclusive Destinations. Het klassieke Disney product wordt voor volgende zomer enkel nog door Jetair aangeboden. Begeleide autocarreizen naar Disneyland worden georganiseerd door Pam Vermeulen, Rantour, Généraltour en Voyages Léonard. Voor individuele vakanties naar meer zuidelijke locaties in Frankrijk zit u goed bij Thomas Cook, Jetair, Transeurope, Caractère, Lagrange, Club Med en Voyages Léonard. Thomas Cook komt op de markt met aparte brochures: ‘kampeervakanties’ en ‘motorreizen’. Transeurope geeft een brochure ‘treinreizen’ uit, waarin ook enkele voorstellen verwerkt staan voor Frankrijk. Liefhebbers voor vaarvakanties vinden hun gading wellicht in de brochures van Jetair, Croisieurope, Pegase, Gallia, Rantour en Voyages Léonard. Actieve fiets-, wandel -of wintersportvakanties worden aangeboden door Eigen-Wijze Reizen, Anders Reizen, te Voet en Vos Travel. | 12 |

VERVOER Frankrijk is in de eerste plaats natuurlijk een autobestemming. Voor Parijs is echter de Thalys het populairste vervoermiddel. Vanuit Brussel-Zuid bent u in 1u22 in de lichtstad. Er zijn tot 27 treinen per dag. Voor een bezoekje aan Lille wordt ook vaak geopteerd voor de trein. Vanuit Brussel-Zuid bedraagt de snelste reistijd 1u40 (via Gent en Kortrijk). Tijdens het zomerseizoen rijdt de Thalys elke zaterdag zonder tussenstops van Brussel-Zuid of Antwerpen-Centraal naar Valence, Avignon, Aix-en-Provence en Marseille. Tussen 24 december 2011 en 14 april 2012 rijdt de Thalys sneeuwtrein elke zaterdag naar de wintersportoorden Chambéry, Albertville, Moutiers, La Plagne en Bourg St.Maurice. Ook voor Disneyland is de trein een uitstekende oplossing. Er zijn rechtstreekse TGV’s vanuit Brussel-Zuid. De reistijd bedraagt 1u30. Ook vanuit Lille vertrekt er ieder uur (tussen 6u en 20u) een TGV naar Marne-la-Vallée (voor Disneyland). Rechtstreekse vluchten vanuit Brussels Airport zijn er met Brussels Airlines op Parijs CDG, Lyon, Toulouse, Marseille en Nice. Air France en Easy Jet vliegen rechtstreeks op Lyon. Vanaf 2 oktober 2011 vliegt Air France Régional tot 2x per dag ook naar Nantes en Bordeaux. Jetairfly en Thomas Cook Airlines vliegen tijdens het zomerseizoen rechtsreeks op Lourdes. Jetairfly biedt daarnaast ook vluchten aan op Toulon vanaf Charleroi. WINTERSPORT Vermits we volop in het boekingsseizoen zitten van de wintersportvakanties, gaan we eerst even dieper in op dit specifieke aanbod. Het grootste skigebied ter wereld is Les Portes du Soleil (met onder meer Châtel, Morzine, Avoriaz,..), gevolgd door het gebied van Les 3 Vallées ( les Ménuires, Val Thorens,…). Vooraan in de brochures van Jetair en Thomas Cook vindt u een heel handig overzicht van de verschillende skioorden. Aan de hand van bepaalde criteria kan u één oogopslag zien welk skigebied voor wie geschikt is. Met het alsmaar toenemende aantal snowboarders opteerde Jetair voortaan voor de naam ‘Ski & Snowboard’ als titel voor zijn INFOTRAVEL | september 2011


Selfdrive tours

x

VTB reizen

Voyages Léonard

Vos Travel

Thomas Cook

Te Voet

Skiworld

Rantour

Pegase

Pam Vermeulen

Novasol

Landscape

Lagrange

Jetair

Interhome

Généraltour

Gallia

Exclusive Destinations

Eigen-Wijze reizen

Croisieurope

Club Thalasso Europ

Club Med

Caractère

Belgian Biking

Begonia Tours

Anders Reizen

SERVICE

x

Vespa tours Zeiltochten/Vaarvakanties

x

x

x

x

x

x

x x

x

Motorreizen

x

Parc Asterix Futuroscope Disneyland

x

NL Begeleide rondreizen

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

FR Begeleide rondreizen

x

x

Vakantiewoningen

x x

Fietsvakanties

x

Wandelvakanties

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kampeervakanties

x x

Skivakanties

x

x

Shortski Gezinsvakanties

x

Jongerenvakanties

x

Wellnessvakanties

x

x

x

x

x

x

x

x

x

“Ik ga op vakantie en neem mee... een Sunny Car!”

is dat uur toh s au olgen ars v yC nn Su

is dat e nti ka s

is dat uur toh s au olgen ars v yC nn Su

va is dat uur toh s au olgen ars v yC nn Su

en volg Cars y nn Su

is dat uur toh s au olgen ars v yC nn Su

is dat r uu toh au lgens o v ars

is dat r uu toh au lgens vo ars Su

nn

is dat r uu toh au lgens vo ars

is dat r uu toh au lgens vo ars yC

nn

Su

yC

nn

Su

yC

C

y Een reisadvies is niet compleet zonder een huurwagen van Sunny Cars nn Su

Ruime Keuze. Elk mogelijk type wagen, overal ter wereld. In meer dan 90 landen en altijd tegen de voordeligste tarieven. All-in prijs. Inclusief een ongelimiteerd aantal kilometers, glas-banden-bodem schadedekking, een BA van minimaal € 7,5 miljoen en een schade- en diefstalverzekering zonder eigen risico. Persoonlijk. Altijd een reservering op maat. Een extra bestuurder, winterbanden, adresaflevering of GPS? Allemaal zo geregeld. Gemak. Nederlandstalige service en 24 uur per dag bereikbaar.

Bel 0800 484 12 of kijk online b2b.sunnycars.be

INFOTRAVEL | september 2011

| 13 |


SERVICE

brochure. Het grootste accommodatie-aanbod voor wintersportvakanties vindt u in deze brochure. Thomas Cook en Lagrange bieden eveneens een erg ruime keuze aan de klant. Het aanbod loopt over de verschillende touroperators vrij gelijkmatig. Na een grondig onderzoek zijn ons wel enkele verschillen opgevallen. Zo biedt Jetair bijvoorbeeld vier verblijfseenheden aan voor Chamonix, een bestemming die u niet terugvindt bij Thomas Cook. Andere opvallende zaken zijn de relatief belangrijke aanwezigheid (in vergelijking met andere t.o’s) van Club Med in Méribel, van Lagrange in La Bresse en Saint-Lary le Pla d’Adet (Pyreneeën) en van Skiworld in La Norma en Vaujany. De residenties van Pierre & Vacances vindt u zowel bij Jetair als Thomas Cook. De clubhotels van Mer, Montagnes Vacances (MMV) worden aangeboden door Jetair, Thomas Cook en Lagrange. Jetair en Thomas Cook werken ook nauw samen met de vakantiehuizen en residenties van het gerenommeerde Odalys en de Belambra Clubs. Voor wie een hele week te lang is, biedt Thomas Cook de interessante weekend- of midweek ski-arrangementen aan. Het verblijf is voorzien in het clubhotel Belambra l’Aiguille Rouge in Les Arcs. Landscape organiseert shortski verblijven in Les Chalets te Brides-les-Bains (Les 3 Vallées), Skiworld pakt uit met 3 verschillende formules. Miniski kan met hen naar Châtel, Tignes, la Plagne, Valmorel of Vaujany. Maximiniski (4 volle dagen skiën) kan naar Châtel en Midweekski (6 dagen skiplezier) naar Châtel, Tignes, La Plagne, Valmorel en Vaujany. DICHTBIJ Onder dichtbijvakanties wordt bij Thomas Cook en Jetair de regio’s Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace, Île de France, Normandië en Lotharingen (Vogezen) gerekend. Bij Gallia behoren ook de regio’s Bretagne en Bourgogne bij het ‘dichtbij’-aanbod. Het grootste ‘dichtbij’-aanbod vindt u bij Jetair. Jetair splitste ook deze winter het dichtbij-aanbod op in 2 brochures (hotels en vakantieparken). Eén van de opvallendste afwijkingen in het aanbod van de verschillende t.o’s is het feit dat de bestemming Straatsburg uitsluitend door Transeurope wordt voorgesteld. Het meeste aantal verblijfplaatsen in het departement ‘Pas de Calais’ worden voorgesteld door Transeurope. Bent u op zoek naar accommodatie in het departement ‘Moselle’? Dan kunt u best eens een kijkje nemen in het aanbod van Interhome. De verblijfsplaatsen met het grootste logiesaanbod op de Belgische markt zijn Reims, Le Touquet, Deauville en Saint-Malo.

TOP 5’s TOP 5 Meest populaire (*) skioord 1 - La Plagne 2 - Tignes 3 - Les Menuires 4 - Les 2 Alpes 5 - Val Thorens TOP 5 Meest populaire (*) badplaats 1 - Cannes 2 - Le Cap d’Agde 3 - Port Grimaud 4 - Sainte Maxime 5 - Argèles-sur-Mer TOP 5 Meest populaire (*) regio 1 - Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 - Bretagne 3 - Rhône-Alpes 4 - Aquitaine 5 - Languedoc-Roussillon TOP 5 Meest populaire (*) departement 1 - Finistère 2 - Var 3 - Bouches du Rhône 4 - Côtes d’Armor 5 - Vaucluse (*)=Populair op basis van ruimste accommodatie aanbod

DISNEYLAND 01

Voor afreizen tot begin november kunt u voor boekingen naar Disneyland nog terecht bij Thomas Cook. Vanaf deze winter wordt het populaire attractiepark vooral aangeboden door Jetair. Op verschillende afreisdata kunnen uw klanten genieten van gratis verblijf en vervoer voor kinderen t.e.m 11 jaar. Daarnaast heeft Disneyland ook dit jaar nog heel wat andere speciale acties in petto, zoals de ‘magische zondagen’ en de ‘magische weken’. Het kerstseizoen loopt van 7 november 2011 t.e.m.8 januari 2012 en brengt het park in een extra magische en feestelijke sfeer. Begeleide autocarreizen naar Disneyland worden aangeboden door Pam Vermeulen, Rantour, Voyages Léonard en Généraltour. Ook andere attractieparken zoals ‘Parc Asterix’ en ‘Futuroscope’zijn zeer populaire bestemmingen geworden, die door meerdere t.o.’s worden aangeboden. ‘Futuroscope’ is trouwens het tweede themapark van Frankrijk en mocht deze zomer zijn 40 miljoenste bezoeker ontvangen. VAKANTIEWONINGEN EN RESIDENTIES Een belangrijke aanbieder van vakantiewoningen en residenties is Lagrange. De ‘Classic’ residenties zijn standaard, 2 tot 3 sterren met een goede prijs-kwaliteitverhouding, de ‘Confort+’ residenties bieden net ietsje meer, door onder meer de mogelijkheid om diverse services bij te boeken zoals opgemaakte bedden,… De ‘prestige’ residenties’ beschikken over een zwembad en vaak ook welnessfaciliteiten. Odalys, Maeva en Pierre & Vacances zijn gekende en betrouwbare producten die door verschillende t.o.’s worden aangeboden. De ruimste keuze is te vinden bij Interhome. Indien u op zoek bent naar logies in een bepaalde streek en het nergens kan vinden, is er heel veel kans dat u het bij hen wel zal vinden. De generalisten Jetair en Thomas Cook hebben ook heel wat vakantiewoningen in hun aanbod. | 14 |

INFOTRAVEL | september 2010


SERVICE

02

LUXE Op de ‘Gold list 2011’ van het gerenommeerde tijdschrift ‘Condé Nast Traveller’ prijken de luxueuze hotels ‘Le Meurice, Parijs’ en ‘Grand-Hôtel du Cap-Ferrat’. Beide hotels worden geprogrammeerd door Exclusive Destinations. Ook bij Odysseus en Pegase bent u aan het juiste adres voor het ‘betere werk’. In deze brochure kunnen ook liefhebbers van wellness vakanties hun keuze vinden. Een gespecialiseerde t.o. op dat vlak is echter Club Thalasso Europ. ZOMER Het zomerseizoen 2011 is nauwelijks afgelopen en toch durven we al lichtjes vooruitkijken naar de volgende zomer. De beleefreizen van Caractère vormen een gesmaakte formule om het land in al zijn facetten te verkennen. Hoewel deze ook ’s winters kunnen ondernomen worden, is het ideale seizoen hiervoor meestal tussen april en oktober.

01 De eiffeltoren, wellicht ‘s werelds meest gefotografeerde monument (foto Annick bauwens). 02 Varen in Frankrijk, een rustige manier om een streek vanaf het water te exploreren (foto JetAir).

Het aantal begeleide autocarreizen tijdens het winterseizoen is miniem. Tijdens het zomerseizoen programmeren zowel VTB, Begonia Tours, Pam Vermeulen, Rantour en voor het Franstalige landsgedeelte: Voyages Léonard en Généraltour een zeer ruim aanbod aan begeleide reizen in diverse streken van het land. Hoewel ook ’s winters geprogrammeerd vormen de speciale treinreizen van Transeurope ook een ideale reisformule voor tijdens het zomerseizoen. Daarnaast worden ’s zomers ook Vespa Tours (Thomas Cook, Pegase en Jetair), motor-, kampeer-, zeil-, vaar- en riviervakanties aangeboden door meerdere reisorganisators.Thomas Cook en Jetair komen ieder voorjaar ook uit met een aparte Lourdes brochure. PATRICK VAN LOOY

Online opl oplossingen ossingen vvoor oor ttouroperator ouroperator en rreisagent eisagent Een efficiënt en flexibel beheer van uw boekingen, daar staat BTN garant voor. Dankzij de BTNtoepassingen verlopen zowel reservatie, opvolging als facturatie een stuk vlotter. Via BTN Reservation weet u in een oogwenk alles over beschikbaarheden, prijzen en reservaties van accommodaties en transport. U vindt moeiteloos eventuele promoties en kan een totale prijsofferte opmaken voor uw klant. Eens geboekt houdt BTN Messenger u op de hoogte over uw dossiers. Wijzigingen, extra informatie, documenten; het wordt u allemaal online gemeld. En voor de financiële afhandeling is er BTN e.invoice, volkomen wettelijk, waarbij de reisbevestigingen, facturen en kredietnota’s van touroperator naar reisagent elektronisch ter beschikking worden gesteld en gearchiveerd. Drie BTN-toepassingen, één doel: de reisagent ondersteunen in zijn dagelijkse werking.

Tel: 053/76.75.95 I General: sandra.claeys@btn.be I Technical: support@btn.be Fax: 053/76.75.99 I Helpdesk: 053/76.75.90 I Ninovesteenweg 198 - 9320 Erembodegem

INFOTRAVEL | september 2011

| 15 |


Amadeus uit zich als performant software-leverancier voor reissector

FLEXIBEL EN LOKAAL INNOVEREN “Amadeus streeft naar de allerbeste, innovatieve en meest performante technologie voor de reissector opdat reisorganisaties in de meest ruime zin hun doelstellingen kunnen behalen. Omdat individuele markten zo divers zijn, positioneert Amadeus zich met een sterke lokale verankering in België”, zegt Olaf Leenders.

Amadeus Ticket Changer Amadeus Ticket Changer vergemakkelijkt de heruitgave van tickets. De manueel tijdrovende procedure werd volledig geautomatiseerd waardoor de werktijd voor heruitgave van tickets met 80% wordt verminderd.

Amadeus Master Pricer Expert In miljoenen tarieven zoeken naar de meest voordelige tarieven kan met de Amadeus Master Pricer Expert. Op basis van de vooropgestelde reisdata worden de meest geschikte trajecten in een oogwenk gepresenteerd.

Snel offertes maken Amadeus introduceert rond de jaarwisseling een module waarmee je probleemloos offertes kan maken. Je kan bijkomende opties toevoegen, offertes aanpassen, alternatieven voorstellen en de definitieve keuze automatisch reserveren.

Mobiel informeren Amadeus beschikt over een waaier aan mobiele toepassingen, waarvan Amadeus SMS Service voor het verstrekken van up-to-date vluchtinformatie de meest bekende is. Een nieuwe versie van Amadeus CheckMyTrip, waarmee je je volledige reisplannen kan beheren, is beschikbaar voor smartphones. Weldra worden nieuwe applicaties gelanceerd.

Contactgegevens: Amadeus Benelux N.V. Medialaan, 30 1800 Vilvoorde 02 257 99 11

www.benelux.amadeus.com

| 16 |

“Amadeus is geëvolueerd van een traditioneel global distribution system (GDS) naar een software-leverancier voor de reissector”, stelt Olaf Leenders. “Daarbij profileert Amadeus zich zowel in de vrijetijds- als de zakenreismarkt, richten wij ons zowel naar kleine als naar grote bedrijven en pakken wij zowel uit met louter B-to-B-toepassingen als B-to-C-applicaties. Vanuit dat opzicht reiken wij oplossingen aan voor luchtvaartmaatschappijen, logiesverstrekkers, treinoperatoren en reisorganisaties. De belangrijkste pijler waarop Amadeus in België steunt, zijn de reisbureaus en dankzij de hechte samenwerking met hen bekleden wij een vooraanstaande rol als technologie-partner voor de Belgische reissector. Om hieraan nog beter tegemoet te komen, hebben wij onze structuur aangepast en focussen wij binnen ‘dedicated business development’ op toepassingen waarmee individuele reisbureaus zijn gebaat om zich efficiënter, performanter en meer succesvol te profileren”. Dat uit zich, volgens Olaf Leenders, in de eerste plaats door het bieden van inhoudelijk relevante informatie. Een uitgebreide hoteldatabase, full content agreements met luchtvaartmaatschappijen die operationeel zijn in de Benelux, de mogelijkheid om treinreizen te reserveren dankzij de samenwerking met NMBS Europe en het partnership met diverse rederijen zijn daarvan een voorbeeld. Verder heeft Amadeus specifieke toepassingen beschikbaar voor de corporate klanten van reiskantoren. Daarmee kunnen zij uiteenlopende reserveringen verrichten in overeenstemming met de travel policy van de respectievelijke ondernemingen en organisaties. Naar de vrijetijdsmarkt toe ontwikkelde Amadeus specifieke B-to-C-toepassingen met geïntegreerde touroperator-pakketten. Op maat voor elk reisbureau “Tot slot leggen wij ons steeds meer toe op informatica- en technologie-oplossingen voor reiskantoren”, verduidelijkt Olaf Leenders. “In plaats van kant-en-klaar beschikbare oplossingen voor te stellen, opteren wij voor flexibele toepassingen die volledig op maat en volgens de behoefte van de klant zijn gepositioneerd. Immers elke organisatie werkt volgens zijn manier en verkiest graag een toepassing die voor hen meteen bruikbaar is. Op dit ogenblik werken wij aan vijftien projecten in kleine en grote reiskantoren. In een eerste fase analyseren onze medewerkers ter plaatse de informatiestromen en werkprocessen. Vervolgens bevelen zij een aantal oplossingen aan waarmee zij hun werking kunnen optimaliseren. Ten slotte ontwikkelt een lokaal team, bij ons in België, een volledig op maat gesneden informaticatoepassing voor dat kantoor of dat netwerk van reiskantoren. Kantoren die vanuit een andere gds willen overstappen naar Amadeus kunnen terecht bij een specifiek team dat de migratie op professionele wijze begeleid zonder de alledaagse werking van het reiskantoor te verstoren. Amadeus wil niet alleen een sterke mondiale en innoverende technologiepartner voor de reissector zijn. Wij willen er ook lokaal zijn om klanten bij te staan in het succes dat zij willen nastreven”, aldus nog Olaf Leenders.

PUBLISCOPIE | INFOTRAVEL | SEPTEMBER 2011


SERVICE

E-Learning programma Visit Britain

BritAgent spijkert kennis van reisagent over UK bij VisitBritain pakt uit met BritAgent, een innovatief e-learning programma voor de reisagent. Bedoeling is dat de reisprofessional via www.britagent.com op eigen tempo zijn kennis over het Verenigd Koninkrijk bijspijkert. Het modulair trainingsprogramma moet aan de reisagent de nodige tools aanbieden om het product Groot-Brittannië succesvol te verkopen. Myriam De Mulder, Market Representative van VisitBritain voor ons land, legt uit hoe het e-learningprogramma werkt: “ BritAgent is een uiterst gebruiksvriendelijk systeem. We weten dat de reisagent niet veel tijd heeft. Daarom werd BritAgent zo opgevat dat hij op een gemakkelijke en snelle manier (met enkele muisklikken zeg maar) de nodige kennis over Groot-Brittannië kan vergaren. Het systeem laat ook toe dat je kan stoppen, wanneer je maar wil. Wanneer je dan terug inlogt, kan je opnieuw beginnen op de plaats waar je gestopt bent”. Myriam De Mulder benadrukt dat BritAgent logisch en gestructureerd werd opgebouwd, zodat de reisagent gaandeweg zijn kennis over Groot-Brittannië kan verbreden. Het programma bestaat daarom uit modules, die steeds succesvol afgerond moeten worden vooraleer men naar een volgende module kan gaan. Myriam De Mulder: “ BritAgent is een modulair trainingsprogramma. Op dit ogenblik zijn er 4 modules, met name Basiskennis, Bestemmingen, Ervaringen en Britain, you’re Invited. De reisagent begint dus met de eerste module Basiskennis. Nadat hij deze module op eigen tempo heeft doorgelopen, kan hij 10 multiple choice vragen beantwoorden. Wie 8 op 10 haalt is ‘geslaagd’ voor de module en kan naar het volgende niveau gaan. Daar wordt de procedure herhaald. De reisagent die tenslotte het volledige programma (dus de vier modules) succesvol afgerond heeft, wordt beloond met de BritAgent status en

INFOTRAVEL | september 2011

een certificate. Dat biedt veel voordelen. Zo krijgt een gecertificeerde BritAgent voorrang op uitnodigingen voor VisitBritain’s B2B evenementen, heeft hij toegang tot zakelijke contacten en ontvangt hij updates over nieuwe producten”. BritAgent, die in een Nederlands- en Franstalige versie bestaat, krijgt in het najaar nog een vierde module mee. Deze Britain, you’re invited module zal zich vooral richten op evenementen als de Olympische Spelen en het diamanten jubileum van Koningin Elizabeth in 2012, verklapt Myriam De Mulder. De Market Representative voegt er ook aan toe dat de reisagent op het e-learning programma veel links kan vinden met verwijzingen naar diverse sites. Zo bevat BritAgent een schat aan informatie over accommodaties. De reisagent kan de site ook aanwenden om beter te verkopen of zelf pakketten voor zijn klant samen te stellen. De meerwaarde van het pakket ligt volgens haar dan ook in het vertrouwen die de reisagent aan zijn klant kan schenken. Op die manier zal de klant minder geneigd zijn om zijn reis dan toch maar via het internet te boeken, aldus nog Myriam De Mulder. Voor meer informatie: myriam.demulder@visitbritain.org pvo

i

www.britagent.com

| 17 |


EXPERIENCE

Op stap in groene tuin van Oman

Na zonneschijn komt regen Ieder jaar voltrekt zich in het Zuiden van Oman een wonder. Midden in de zomer, als Oman geteisterd wordt door temperaturen tot 50 graden, ondergaat het bergachtige Dhofar een ware metamorfose. Van juni tot september vallen malse moessonregens over deze streek aan de grens met Jemen, waardoor de temperaturen dalen tot 25 graden en de woestijn groen en mistig wordt. Rijke Omani en andere inwoners van het Arabische schiereiland zoeken hier dan de koelte en de mist op. Wij stonden er bij en keken er naar.

> Khor Rori, de ruïnes van het tweeduizend jaar oude Sumhuram.

> “Nice cloudy and wet”, zo omschreef een toerist uit Saoedi-Arabië het weerbeeld. | 18 |

Het Salalah Mariott Resort s’ avonds. Het motregent en de lucht voelt fris aan. We hebben er juist een vlucht van duizend kilometer vanuit het bloedhete en stoffige Muscat naar Salalah opzitten. Het enige wat we voor het donker werd door het raampje zagen, was woestijn en nog eens woestijn. Regen en mist verwacht je dan ook niet. Maar onmiddellijk na de landing wisten we wel beter. Een toerist uit Saoedi-Arabië, die onze verwarring ziet, geraakt met ons aan de praat. “Eindelijk zijn de ‘lovely rains van de ‘Kharif’ (moesson) er. Het is hier nu ‘nice cloudy and wet’, zegt hij. “Dat wij zo verlangen naar de regen, verstaan jullie uit Europa niet. Maar als je altijd zon en hitte hebt, ben jij blij om mist en regen te zien en dragelijke temperaturen te voelen. Dit is voor ons vakantie voor de hele familie”. De volgende dag zien we inderdaad ganse families rond het grote zwembad in de mist. Overigens wordt er nauwelijks gezwommen en al zeker niet door de vrouwen die van kop tot teen in een zwarte burka zijn gehuld. Op het kilometers lange mistige strand is zelfs niemand te zien. Toerisme wordt door Arabieren duidelijk anders ingevuld. En Westerse toeristen zijn er in deze tijd van het jaar bijna niet. De provincie Dhofar in het uiterste zuiden van Oman moet sowieso nog ontdekt worden door het overgrote deel van de Westerse toeristen. Op de luxueuze strandhotels in de buurt van hoofdstad Salalah na, is nog maar weinig afgestemd op Europeanen. Het voordeel hiervan is dat de streek nog authentiek is. In de kuststreek vind je nu grotendeels verlaten vissersdorpjes zoals Mirbat, waar je in steegjes vol vervallen lemen huizen met mooie houten ramen meer geiten dan mensen tegenkomt. Salalah zelf ligt als een oase te midden van uitgestrekte palmboom- en bananenplantages en doet daardoor subtropisch aan. De directeur van de Toeristische Dienst van Salalah is ook eigenaar van zo’n plantage op een boogscheut van de zee. Trots toont hij ons zijn tuin van Eden. Hij bezit ook een kudde dromedarissen. Tot voor kort waren deze dieren onmisbaar als lastdieren. Nu houden de meeste Omani’s deze dieren eerder als liefhebberij. Door de oliedollars moeten ze zich geen financiële zorgen maken. Het harde labeur in de plantage wordt dan ook grotendeels door buitenlanders gedaan. INFOTRAVEL | september 2011


EXPERIENCE

01

02

Wierrook

Job

Vroeger haalde Dhofar zijn rijkdom vooral uit de wierrook, dat in het verleden kostbaarder was dan goud. In de streek vertelt men je graag dat dit het land is van de legendarische koningin van Sheba, die koning Salomon verblijdde en dat niet alleen met wierrook. In ieder geval komt de wierrook wel van bomen die enkel hier en in het naburige Jemen worden gevonden. In het gloednieuwe en interessante Museum of Frankincense in Salalah wordt het belang van de geurstof uit de doeken gedaan. Het Museum ligt op het terrein van de historische site Al Balid, waar in lang vervlogen tijden wierrook en Arabische paarden werden verscheept. Dertig kilometer van Salalah bevindt zich nog een andere oude havenstad. De site ligt romantisch ingeklemd tussen de duinen en een lagune. We stappen de ruïnes van het tweeduizend jaar oude Sumhuram (site Khor Rori) binnen. De gids toont ons aan de ingang een inscriptie die vertelt dat het hier gaat om een uitvoerhaven van de kostbare wierrook. We beklimmen de heuvel en lopen tussen muurresten, waarvan onze gids beweert dat ze ooit hebben toebehoord aan een paleis van de koningin van Sheba. Dit is hoogst twijfelachtig. Maar als de legendarische heerseres hier ooit resideerde, had ze in

De kustvlakte rond Salalah wordt omzoomd 01 De volledig gesluierde vrouw door het Jebel Qara gebergte. Naarmate we toont de verschillende soorten stijgen, verandert het landschap. De mist kwaliteiten van wierrook in de wordt steeds dikker en het motregent. Onoude soukh van Salalah. der ons zien we de vlakte van Salalah verdwijnen in de grijze wolken. We maken een 02 Nu houden de meeste Omani’s tocht naar het heiligdom Nabi Ayoub, waar dromedarissen als liefhebberij. volgens de overlevering de profeet Job zou begraven zijn. De site bestaat uit een kleine moskee, een ruïne van een huisje waarvan gezegd wordt dat Job hier leefde en een schrijn met de tombe van de profeet. De bewaker toont ons een steen met een voetafdruk van Job, die zowel in de Bijbel als de Koran wordt vernoemd. Daaruit blijkt dat de profeet, die ondanks zijn beproevingen trouw bleef aan God, een reus moet zijn geweest. Ook de graftombe zelf is behoorlijk groot. Buiten zien we nog een ander onwezenlijk tafereel. Families zitten in de mist en de motregen te picknicken op dekens en nemen foto’s van elkaar. “Het gras is hier groener dan aan de andere kant van Oman”, zegt een huisvader. “ Het is nu de goede tijd van het jaar. Na zonneschijn komt regen”.

“Eindelijk zijn de ‘lovely rains van de ‘Kharif’ (moesson) er”. ieder geval wel een paleis met een weergaloos zicht. Nog steeds beheerst de wierrook het leven van de inwoners van Dhofar. In de oude shouk in hartje Salalah verkopen volledig gesluierde vrouwen wierrook en mirre, zoals ze dat al sinds mensenheugenis doen. Het gaat hier in deze uithoek van Oman nog allemaal vrij traditioneel aan toe. De verkoopsters maar ook hun klanten houden er helemaal niet van om gefotografeerd te worden. Toch ontdooit er eentje, wanneer ik haar via mijn gids vragen stel over haar koopwaar. Plots blijkt de dame (waarvan ik alleen maar haar ogen zie) Engels te spreken. Ze toont mij de verschillende soorten kwaliteit van wierrook en laat mij ook ruiken. Het principe is simpel: hoe meer het harsklompje geurt: hoe duurder het is. De verkoopster steekt zo’n klompje aan in een majmar, een veelkleurige brander in de vorm van een torentje. Onmiddellijk wordt het winkeltje overspoeld door een bedwelmende geur. “Wij Omani’s gebruiken wierrook voor alles”, zegt ze. “We laten de majmar branden in ons huis, we verluchten er onze kledij mee en het is ook goed voor allerlei kwaaltjes”.

i

Tekst en foto’s: Peter Van Oyen

Praktisch Hoe erheen: Wij vlogen met Oman Air via Paris CDG in ongeveer 7 uur naar Muscat Van daar uit is het nog iets langer dan een uur vliegen naar Salalah. Dagelijks zijn er binnenlandse vluchten. www.omanair.be Logies: Mariott Salalah Resort. Ligt aan de Arabische zee bij het vissersdorp Mirbat, op zo’n 80 kilometer ten Oosten van Salalah. 237 kamers, verschillende restaurants en bars en een 2.000 m2 groot zwembad. www.mariottsalalahresort.com Beste reisperiode: Wij waren eind juni in Dhofar, het begin van de moessonperiode. Voor Arabische toeristen is deze regenperiode (van juni tot september) met grijze mist de aangenaamste tijd. Voor Westerlingen zijn wellicht september en oktober de beste maanden. Het is dan nog groen, maar wel al zonnig en nog niet te heet. Formaliteiten: Paspoort moet nog 6 maanden geldig zijn na vertrek uit Oman. Visum, te verkrijgen op luchthaven in Muscat, kost ongeveer 15 euro. Geld: De Omani Real is bijna 2 euro (1.9 euro) waard. Wisselen kan in banken en hotels (gemakkelijker met Dollars). Kredietkaarten worden bijna overal aanvaard. Eten en drinken: Omaanse keuken is mengeling tussen Midden-Oosten en India. Alcohol is alleen maar verkrijgbaar in de hotels. Islamland: Oman is een vrij tolerant Islamland. In de hotels kan jij makkelijk in korte broek en badkledij rondlopen. Daarbuiten is uitdagende kledij niet aangewezen. Zeker in Dhofar, waar men nog geen toeristen gewoon is, moet je een aantal gedragsregels in acht nemen.

www.vistioman.be

INFOTRAVEL | september 2011

| 19 |


FOCUS

Marokko optimistisch over (toeristische) toekomst

Objectief: verdubbeling van aantal toeristen in 2020 De politieke onrust in de Maghreblanden als gevolg van de ‘Arabische lente’ heeft uiteraard invloed gehad op de plaatselijke economie. Ook Marokko ondervond dit aan den lijve. Toch herstelde het koninkrijk zich zeer vlug. De toeristische dienst van het land, dat steevast rond de vijfde plaats inzake de vliegbestemmingen schommelt, stelt dat Marokko meer dan ooit klaar is voor de (toeristische) toekomst. De doelstellingen zijn alvast bijzonder ambitieus. Marokko wil op 10 jaar tijd een verdubbeling van het aantal toeristen realiseren.

Gevarieerd aanbod Marokko is niet onder één noemer te vangen. Er is in dit land een bijzonder gevarieerd toeristisch aanbod. Naast strandvakanties leent het land zich ook tot rondreizen (in groep of individueel). Met maar liefst acht sites uit de Unesco-werelderfgoedlijst is Marokko natuurlijk een gedroomde cultuurbestemming. In het Atlasgebergte is de tijd stil blijven staan, waardoor de streek zowel bij natuurliefhebbers als mensen op zoek naar authenticiteit geliefd is. Achter het gebergte begint de Sahara, zodat ook woestijnreizen met 4 x 4 tot de mogelijkheden behoren. Marokko beschikt over moderne en vaak luxueuze hotels. Geen wonder dat luxetouroperators fors inzetten op dit land. Een bijzondere categorie verblijfsadresjes zijn de Ryads, traditionele huizen die meestal in een medina zijn gelegen en dus ideaal zijn om de coleur locale van dichtbij mee te maken. De jongste tijd wordt door de toeristische beleidsverantwoordelijken ook fors geïnvesteerd in wellnessfaciliteiten en golfbanen.

| 20 |

Overigens minimaliseert de Toeristische Dienst van Marokko de gevolgen van de politieke onrust die in de lente van dit jaar de economie in de Maghreblanden ontwrichtte. “Wij tekenden tussen januari en eind juni juist een stijging van 17,2 % van het aantal Belgische toeristen op in vergelijking met dezelfde periode van 2010”, luidt het. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar zouden ook positief zijn. Tijdens juni en juli lanceerde het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau in ons land een grote promotiecampagne, met publiciteit in de media en acties in sociale media als Facebook. De Dienst zette ook samenwerkingsacties op met touroperators en reisbureaus. De actie focuste zich voornamelijk op last minutes boekingen, speciale aanbiedingen en incentives voor reisagenten. Deze promotieactie wierp volgens de Toeristische Dienst zeker zijn vruchten af. Eind oktober ontvouwt Marokko zijn nieuwe publiciteitscampagne, waarbij speciale evenementen en B2B acties zullen worden opgezet. Reisagent centraal Het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau onderstreept dat de reisagent als partner centraal staat. Men verwijst daarbij ook naar het programma Kenners van Marokko (www.kennersvanmarokko-pro.be), een E-learningprogramma dat 3 jaar geleden gelanceerd werd en sindsdien een begrip is geworden. Deelnemende reisagenten die met succes het programma doorlopen hebben, krijgen allerlei voordelen als incentives en voorrang op studiereizen. Nog tot 31 oktober kunnen reisagenten die meer dan 80 % behalen op het programma een Marokkaans diner van 4 personen bij hun thuis winnen. Van 27 tot 31 oktober worden de kenners van Marokko door het Marokkaans Verkeersbureau ook uitgenodigd om de nieuwe badplaats Essaouira-Mogador ter ontdekken. Essaouira-Mogador staat bekend onder een veelvoud van bijnamen zoals ‘de parel van de Atlantische oceaan’ en ‘de schone slaapster’. In ieder geval staat het stadje aan de Atlantische Oceaan op de lijst van het Unesco Werelderfgoed. Vooral de medina met zijn geplaveide straatjes heeft de charme en authenticiteit van lang vervlogen tijden behouden. De huizen doen een beetje denken aan de witte dorpjes van Andalusië. Op 3 kilometer van de binnenstad van Essaouira is de badplaats Mogador ontstaan. Dit fonkelnieuwe vakantieoord ligt in een bosrijke omgeving van 600 hectares en is omringd door een magnifieke natuurlijk duin en een zandstrand van 4 kilometer. De ontwikkelaars van deze badplaats (opent dit winterseizoen) hielden rekening met de natuurlijke omgeving, INFOTRAVEL | september 2011


FOCUS

waardoor Mogador een schoolvoorbeeld is van duurzame ontwikkeling. De badplaats biedt qua verblijfsmogelijkheden voor ieder wat wils. Golfliefhebbers zullen in Mogador een nieuwe ‘place to be’ vinden. Het golfterrein met 2 courts met 18 holes, ontworpen door Gary Player, wordt nu al beschouwd als niet te missen. Het hoeft geen betoog dat watersporters ook aan hun trekken zullen komen in Mogador, evenals wellness-adepten. Het spreekt voor zich dat de toeristische beleidsverantwoordelijken alles uit de kast gaan halen om de fonkelnieuwe badplaats dit najaar te promoten. Mooi meegenomen voor de reizigers zijn alvast de gunstige introductieprijzen die gehanteerd zullen worden. Vision 2020 Na de lancering van Mogador gaan de Toeristische Diensten niet op hun lauweren rusten. Wel integendeel, want de beleidsverantwoordelijken schuiven voor de komende 10 jaar het uiterst ambitieuze plan Vision 2020 naar voor. Concreet beoogt men

tegen 2020 een verdubbeling van het aantal toeristen. In 2010 mocht Marokko 9.4 miljoen toeristen verwelkomen. Tegen 2020 moeten dat er bijna 20 miljoen worden. Om dit objectief te realiseren worden nog nieuwe badplaatsen gebouwd en worden alle regio’s in Marokko als toeristische bestemmingen uitgespeeld. Ook het ecotoerisme wordt één van de speerpunten in het toekomstige toeristische beleid. De Toeristische Dienst van Marokko houdt ook het vluchtaanbod vanuit ons land naar Marokko zeer goed in de gaten. Vooral Agadir is vanuit België zeer goed bereikbaar (Brussels Airlines bedient deze stad nu, maar ook Jetairfly, Thomas Cook Airlines en Ryanair). Marrakech wordt aangevlogen door Jetairfly, Royal Air Maroc, Ryanair en Thomas Cook Airlines. Ook andere steden zoals Casablanca, Fes en Tanger zijn bereikbaar met vluchten vanuit België. Buiten voornoemde luchtvaartmaatschappijen vliegen ook Air Arabia Maroc en Jet4U vanuit België naar Marokko. Peter Van Oyen

Indrukwekkende lijst aan touroperators Marokko is erg in trek bij de touroperators, zo blijkt uit volgende lijst. Deze reisaanbieders (in alfabetische volgorde) hebben één of meerdere programma’s in dit land. 7 Plus, AB Tours, Anders dan anders, Anders Reizen, Arthema, Best Tours, Club Med, Club Thalasso Europ, Continents Insolites, Corendon, Djoser-Divantoura, Eigen-Wijze Reizen, Escape, Exclusive Destinations, Expair Tours, Imagine Travel, Jetair, Joker, Koning Aap, Kuoni, Mulquet, Odysseus, Pegase, Secrets of the desert, Terre d’Afrique, Thomas Cook, Uniclam, Vip Selection, Vreemde Kontinenten, VTB, Xplorer 360

i

www.visitmorocco.com

INFOTRAVEL | september 2011

| 21 |


FOCUS

Best Tours staat voor groepsreizen, Kuoni voor à la carte

Businessmodel vertrekt vanuit sterkte van de merken Eind vorig jaar nam Kuoni Travel België het failliete Best Tours over. Het eerste half jaar werd aangewend om Best Tours terug op poten te zetten en om beide merken op elkaar af te stemmen. Dat resulteerde in een nieuw businessmodel dat vertrekt vanuit de sterktes van beide merken. Best Tours wordt meer dan ooit gepositioneerd als verre reizen specialist tegen een scherpe prijs/kwaliteitsverhouding en uitsluitend verkocht via de reisagent. Kuoni bedient het hogere segment van de markt en biedt voortaan uitsluitend maatwerkreizen aan. Deze producten worden niet langer meer via het klassieke distributiesysteem aangeboden (lees: de reisagent). Algemeen Directeur Kuoni Travel Pieter Weymans steekt niet onder stoelen of banken dat de acquisitie van Best Tours (Iva Oa, Viva Espana en Best Tours) eind vorig jaar door Kuoni (Kuoni en Koning Aap) een opportuniteit was voor de Zwitserse reisaanbieder. Sinds de komst van Kuoni in 2006 naar België zijn er nog geen potten gebroken. In die zin was de overname van Best Tours welkom. Pieter Weymans verwacht dan ook een verbetering van de rendabiliteit door de synergie tussen beide merken: “Best Tours en Kuoni vullen elkaar goed aan. Best Tours stond sterk in groepsreizen tegen een scherpe prijs; Kuoni is vooral een à la carte specialist in het hoger segment. Die troeven willen we voortaan in ons nieuwe businessmodel nog meer uitspelen”. Het eerste halfjaar van 2011 werd volgens Weymans besteed om Best Tours terug op de rails te zetten en om te onderzoeken wat de comptabiliteit tussen beide merken was. Het nieuwe businessmodel schept nu klaarheid in de richting die de reisgroep inslaat. Pieter Weymans: “Wij willen Best Tours by Kuoni uitbouwen tot dé referentie voor verre reizen. We borduren hierbij gewoon verder op de troeven die het merk reeds vroeger had en waarvoor het bekend stond, met name de groepsrondreizen en strandvakanties op verre bestemmingen tegen een juiste prijs/kwaliteitsverhouding. Uiteraard gaan we hierbij het aanbod verfijnen en ook nieuwe producten en bestemmingen aanbieden”. Easy selling-principe Een van de opvallende nieuwigheden binnen het Best Tours segment is de verruiming van het aanbod met individuele rondreizen. Pieter Weymans: “Veel mensen opteren nog steeds voor klassieke touroperatorprogramma’s, omdat dit hun de garantie van de beste prijs/kwaliteitsverhouding biedt. Alleen willen ze liever individueel dan in groep reizen. Best Tours by Kuoni wil op deze veranderende reisbehoefte inspelen. Maar dat lukt alleen maar wanneer we snel en efficiënt op zo’n vraag antwoorden. We maken ons sterk dat Best Tours by Kuoni binnen de 72 uur en aan een correcte prijs antwoord geeft op de vraag van een klant. Het gaat hier dan wel om producten die makkelijk verkoopbaar zijn volgens het easy-selling principe. Laat ons zeggen dat de | 22 |

bouwstenen van de reis klaar liggen, waaruit de klant dan kan kiezen. Enkel op die manier kunnen we een ‘maatpak aan confectieprijzen aanbieden’. Maar of die klant nu kiest voor een groepsreis, een individuele reis (binnen het dynamic packaging gebeuren) of een strandvakantie: binnen het Best Tours segment wordt resoluut de kaart van de reisagent getrokken. Pieter Weymans: “Best Tours blijft zijn reizen uitsluitend via de reisagent verkopen. Voor dit productsegment is de distributie via het reiskantoor nog steeds de beste oplossing. We gaan ons met Best Tours nog meer als in het verleden focussen op de reisagent, die mag rekenen op ondersteuning en kennisoverdracht via innovatieve workshops”. A la carte maatwerk Bij het aanbod van Kuoni ligt dit anders. Pieter Weymans: “ We hebben besloten om de producten van Kuoni niet langer via de reisagent aan te bieden. Het gaat hier voornamelijk om à la carte maatwerk dat zo arbeidsintensief is, waardoor het via de klassieke distributie niet langer meer rendeert. Wij gaan ook geen Kuoni-brochures meer aanbieden, omdat de klant die een à la carte product wil daar toch geen gebruik van maakt. In de plaats stellen we onze uitgebreide website voor, die vooral inspirerend moet werken en fungeert al smaakmaker”. Voor de Franstalige markt zijn er ook wijzigingen. Tot voor kort werden (Franstalige) reizen van Kuoni Frankrijk doorverkocht via het kantoor in Gent. Daar stapt Kuoni Travel Belgium nu van af. De producten van Kuoni Frankrijk (onder andere Circuits en Sables) worden nu zoals in het verleden opnieuw vanuit Parijs aangeboden. Tenslotte schrapt Kuoni de voormalige Best Tours merken Viva Espana en Iva Oa. Viva Espana verdwijnt omdat busreizen niet tot de core business behoren van een verre reizen specialist. Het productaanbod van Kuoni overlapt dan weer het aanbod van Iva Oa. De acquisitie van Best Tours en het nieuwe businessmodel moet Kuoni Travel Belgium in staat stellen om meer schaalgrootte te bereiken. Het is de bedoeling dat de Belgische tak van het Zwitsers beursgenoteerde reisbedrijf hierdoor volgende jaar winst kan beginnen maken. Peter Van Oyen

i

www.kuoni.be ; www.besttours.be INFOTRAVEL | september 2011


FOCUS

Imagine Travel

BESTEMMINGEN LATEN SMAKEN Imagine Travel blikt positief terug op zijn eerste jaar. De vooropgestelde doelstellingen werden gehaald en het vakantieproduct dat nieuwe actieve vijftigplussers een land laat ontdekken en smaken, slaat aan. Toen Imagine Travel in september 2010 startte, vermoedde managing director Paul Ryckaseys wellicht nooit dat hij een jaar later zou afklokken op een omzet van vijf miljoen, iets meer dan duizend geboekte dossiers en een prominente aanwezigheid in meer dan duizend reiskantoren. “Door de problemen in Egypte en het Midden-Oosten en de aardbeving in Japan was 2011 geenszins een gemakkelijk jaar. Op die bestemmingen hebben wij logischerwijze iets minder klanten geboekt dan verwacht, maar voor andere producten werden de vooropgestelde doelstellingen ruimschoots overschreden”, opent Paul Ryckaseys. “Wij zijn dus echt wel tevreden, en dat ook over de manier waarop de reiswereld ons zeer snel heeft aanvaard als een volwaardige touroperator, dan wel als een nieuwkomer waartegen men zich soms afwachtend opstelt”. Vanaf het begin profileerde Imagine Travel zich als een touroperator die zich richt op de nieuwe actieve vijftigplusser die eventueel zelfs vergezeld van jonge kinderen een stukje van de wereld wil zien. Programma’s werden evenwichtig samengesteld met aandacht voor authenticiteit, relax reizen, beleven, een vleugje ‘avontuur’ en ‘actie’ maar vooral ontdekken en genieten. “Op het eerste gezicht lijken onze rondreizen misschien op die van onze collega’s, maar concept en invulling van de programma’s is totaal anders”, geeft Veronique Rosenfeld aan. “Wij moeten het concept heel goed toelichten en wijzen op de extra’s waarmee wij ons onderscheiden. Wanneer reisagenten dat verhaal beet hebben en ervaren dat hun klanten positief zijn, dan boeken zij ons opnieuw”. Meer dan bezoeken alleen “Met onze acht brochures focussen wij niet zozeer op bestemmingen en bezoeken ter plaatse”, vult Paul Ryckaseys aan. “Wij brengen klanten naar een bestemming om het land te proeven en te smaken. Bezoeken maken daar deel van uit, maar het gaat om zoveel meer. Denk maar aan een overnachting in een houseboat in India of een fietstochtje in Viëtnam of China. Het is niet de bedoeling dat wij gaan fietsen, maar fietsen is er onderdeel van de samenleving, van de lokale cultuur. Wij willen dat stukje immaterieel erfgoed laten beleven. Dat geldt even goed voor gezinsvakanties. Je kan voor kinderen een hotel met een kids-club selecteren, maar wat is er leuker voor kinderen dan dat zij een olifant mogen wassen en borstelen. Dat zijn ervaringen die bij blijven! Dergelijke aspecten integreren wij in onze programma’s zonder dat het gekunsteld wordt of geforceerd over komt. Zowat alle bestemmingen zijn al ontdekt en aangeboden in de markt, je moet dus iets anders zoeken om je te onderscheiden”. “Onze producten ontstaan grotendeels vanuit de behoefte hoe wijzelf en onze medewerkers willen reizen, ontdekken en beleINFOTRAVEL | september 2011

> Paul Ryckaseys en Veronique Rosenfeld samen met de medewerkers van Imagine Travel die ervoor zorgen dat je echt kan proeven van een bestemming.

ven. Aan de basis ligt misschien een brochure-programma maar op maat ga je er allerlei zaken bijvoegen volgens je persoonlijke interessesferen. Op dat elan willen wij verder creatief reisconcepten en thema’s ontwikkelen en innoverend uit de hoek komen. Dit kan ook alleen maar omdat onze product managers integraal verantwoordelijk zijn voor een bestemming. Zij doen contracting, stellen de brochure samen, maken reserveringen, werken de documenten af en volgen dossiers op. Hun productkennis is uitermate groot en zij dragen die ook terdege over op reisagenten en hun klanten”. “Maatwerk vormt dan ook 60% van de omzet”, stelt Paul Ryckaseys nog. “Je moet goed luisteren naar de klant en hem dan iets voorstellen waarvan hij meteen zegt ‘dat is wat ik wil’. Wanneer je dat kan doen en een offerte binnen het beoogde budget van de klant binnen pakweg 48 uren kan afronden, dan kan je erop rekenen dat die klant ook effectief reserveert”. Geert Van Lierde

i

www.imaginetravel.be

| 23 |


RAIL

NMBS Europe lanceert reisagenten-website

Duizenden bestemmingen online reserveren Reisagenten kunnen treinreizen voortaan online reserveren via www. nmbs-europe.com/agent. Hierdoor kunnen nu al tickets voor meer dan duizend bestemmingen worden geboekt. In december komen er daar nog vele honderden bij in Duitsland, Centraal- en Oost-Europa. Aansluitend op de re-branding en opsplitsing van de NMBS-activiteiten in NMBS Mobility voor binnenlands verkeer en NMBS Europe voor internationale treinreizen wordt Rail1, de distributiepartner voor de reissector, geïntegreerd in NMBS Europe. “Wanneer klanten van reisagenten hun tickets moeten wijzigen of annuleren, dan kunnen zij daarvoor gratis terecht bij het NMBS Europe Contact Center of aan de NMBS Europe-balies in Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins”, geeft Bernard Fontenelle, manager travel trade en corporate sales aan. Meer informatie en ruimer aanbod “De integratie binnen NMBS Europe opent perspectieven voor de reissector. De nieuwe NMBS Europe-website, www.nmbs-europe.com/agent, wordt volledig ter beschikking gesteld van de reisbureaus die geen tickets via @lantis uitgeven maar die reserveren via Rail Online Booking. Concreet houdt dat in wij hen een veel ruimer informatie-aanbod presenteren met onder meer stationsplattegronden en toeristische informatie over een bestemming. Daarnaast is er een specifieke rubriek voor reisagenten waarin de voor hen persoonlijk beschikbare voordeeltarieven worden opgesomd”. Troefkaart van de nieuwe website wordt ongetwijfeld het treinaanbod. Thans kunnen al treinreizen naar meer dan duizend bestemmingen online worden gereserveerd. “In december komen er nog vele honderden bij in Duitsland, Centraal- en Oost-Europa dankzij de integratie van de nieuwe ticketing-database van Deutsche Bahn. Vanaf dat ogenblik komen er voor binnenlandse routes in Duitsland en op trajecten naar Centraal- en Oost-Europa ook tickets beschikbaar volgens yield management. Waar hiervoor tot op heden met vaste kilometerprijzen werd gewerkt, komen er nu | 24 |

i on-track AirRail

NMBS Europe kan, dankzij het partnership met AccesRail, treintrajecten integreren als een volwaardige IATA-carrier. AccesRail heeft interline-akkoorden met een tachtigtal luchtvaartmaatschappijen. Deze service wordt nu ook aangeboden voor KLM en voor Thalys is voortaan zitplaatsreservering mogelijk.

Positief

NMBS Europe noteert tot einde augustus een positief resultaat, en dat ook voor reserveringen via reisbureaus en touroperators. Daarbij worden zelfs de boekingscijfers van vorig jaar overtroffen. De groei manifesteert zich sterker in de zakenreismarkt dan in het vrijetijdssegment. > Bernard Fontenelle: “De integratie binnen NMBS Europe opent perspectieven voor de reissector”.

wisselende tarieven wat alleszins voordeliger is voor reizigers. Als er routes worden ingetikt die niet integraal beschikbaar zijn in de database, dan wordt er automatisch een e-mail-formulier verzonden naar het Rail Service Centre dat de reservering finaliseert”. Naverkoop en upselling De nieuwe internettoepassing geeft reisagenten ook de mogelijkheid om een dossier online te annuleren op voorwaarde dat het ticket nog niet is afgedrukt. In een later stadium zal men ook tickets kunnen omwisselen. Voor wijzigingen aan reeds afgedrukte tickets moet men zich wenden tot het Rail Service Centre. “Nieuw is ook dat reisagenten aan upselling kunnen doen”, stipt Bernard Fontenelle aan. “Wanneer men een ticket tweede klasse boekt, ziet men ook meteen de prijs voor hetzelfde traject in eerste klasse. Dikwijls is het prijsverschil minimaal en geniet de klant daarvoor van een optimaal reiscomfort. Verder wordt de optie ‘elk Belgisch station’ uitgebreid en kan men hiervoor kiezen uit diverse trajecten vanuit een vertrekstation heen en terug naar Brussel-Zuid”. Geert Van Lierde

i

www.nmbs-europe.com/agent

White label

Reisagenten kunnen de nieuwe online reserveringsmodule van NMBS Europe in hun eigen huisstijl integreren op een eigen website.

02 528 28 30

Is het centrale oproepnummer voor het NMBS Europe/RailService Centre Mailen kan via één e-mailadres, rsc@b-rail.be.

Voor informatie en reserveringen Rail Service Centre > 02 528 28 30 - rsc@b-rail.be Groups & Incentive > 02 432 38 08 - group@b-rail.be Account managers kan u contacteren via www.nmbs-europe.com/agent

PUBLISCOPIE | INFOTRAVEL | september 2011


FOCUS

Complementair aan lucht- en scheepvaart

MOOIE TOEKOMST LONKT VOOR TREINREIZEN

De trein was ‘old fashioned’ en is opnieuw ‘sexy’ geworden dankzij de hogesnelheidstreinen (HST’s). Terwijl de HST’s meer en meer ingeburgerd geraken, ontwikkelt ook het treintoerisme zich volop. De belevingswaarde primeert boven de verplaatsing en een mooie toekomst naar het voorbeeld van de cruise-markt is niet onwaarschijnlijk. > Vervolg van pag. 1 Tot een twintigtal jaar geleden waren treinreizen veeleer oubollig en voorbijgestreefd. Vliegvakanties kwamen massaal in de plaats en de trein verdween naar de achtergrond. Toen in september 1981 de eerste Franse hogesnelheidslijn tussen Parijs en Lyon opende, dacht niemand aan een Europees netwerk dat nu al meer dan 6.000 km. lang is en dat bijna verdrievoudigt tegen 2025. “TGV’s zijn dermate ingeburgerd dat zij door sommigen reeds als ‘banaal’ worden ervaren ook al zoeven zij tegen 300 km/u voorbij”, geeft Johan Brisson (RailEurope) aan. “De TGV’s hebben hun plaats verworven in zoverre dat op sommige trajecten capaciteitsproblemen dreigen. De nieuwe TGV Duplex met plaats voor 510 personen tegenover 350 reizigers in een klassieke TGV biedt een oplossing. Bovendien rijden die TGV’s tegen 320 km/u in plaats van 300 km/u waardoor de reistijd korter wordt en er capaciteit vrijkomt”. Complementair met luchtvaart “Precies omdat reizigers wennen aan een HST zoals Thalys, moeten wij het product voortdurend aanpassen en vernieuwen”, geeft Iris Havaux (Thalys) aan. “Renovatie van treinstellen, draadloos internet, mobile ticketing, het getrouwheidsprogramma TheCard, de abonnementenformule ThePass en tal van andere initiatieven creëren vernieuwing. Evenzo evalueren wij het netwerk en bekijken wij nieuwe bestemmingen zoals Essen en Düsseldorf, waarheen wij sinds einde augustus rijden. HST’s hebben steden dichter bij mekaar gebracht en brengen je ook tot in het stadscentrum. Betrouwbaarheid en stiptheid zijn doorheen de jaren enorm verbeterd, waardoor reizigers weten dat zij op die treinen kunnen rekenen. Bovendien volstaat het meestal om luttele minuten vooraf in te stappen”. “Klanten berekenen hun verplaatsing niet langer in kilometers maar in nuttige reistijd”, vult Johan Brisson aan. “Voor alle steden binnen een straal van 600 km is de TGV marktleider. De laatste jaren speelt de complementariteit met de luchtvaart steeds meer. Luchthavenstations worden belangrijke TGV-knooppunten en airlines codesharen met treinoperatoren. Zo kan je in Brussel-Zuid op de TGV inchecken voor Air France-vluchten vanuit Parijs”. “Evenzo werkt Thalys samen met KLM voor vluchten vanuit Amsterdam”, stelt Iris Havaux. Ondertussen raakte ook bekend dat Thalys met Brussels Airport, Brussels Airlines en Jet Airways praat over een mogelijke bediening naar Zaventem; een definitieve beslissing daarover was nog niet genomen bij het ter perse gaan. INFOTRAVEL | september 2011

“De complementariteit met de luchtvaart wordt steeds belangrijker”, geeft Bernard Fontenelle (NMBS Europe) aan. “NMBS Europe speelt daarop in als distributeur en kan dankzij de samenwerking met Access Rail, dat interline- en ticketingakkoorden heeft met tientallen airlines, de hogesnelheidstreinen sterk positioneren en klanten een HST voorstellen in plaats van een korte vlucht”. Evident en toch nog onbekend HST’s worden ook een vaste waarde in de vrijetijdsmarkt, en dat niet alleen voor citytrips. “De HST wordt meer en meer evident, en dat ook in reisbrochures”, stelt Veronique Rosenfeld (Imagine). “Wij vermelden bijvoorbeeld Brussel-Zuid als vertrekplaats omdat wij via codesharing-akkoorden de TGV nemen naar Parijs Charles de Gaulle om aldaar een intercontinentale vlucht te nemen. Vroeger zou je daarvoor een touringcar charteren. Nu zie je dat mensen individueel de TGV nemen om samen te komen in Parijs”. Iris Havaux en Johan Brisson bevestigen dat rail-and-cruise of rail-and-ferry-pakketten eveneens goed scoren. Thalys werkt bijvoorbeeld samen met MSC Cruises voor cruises vanuit Amsterdam, terwijl de TGV reizigers naar Marseille brengt voor de SNCM-ferry naar Corsica. Ondanks de haast alom tegenwoordigheid van de HST’s is er, volgens Veronique Rosenfeld, nog veel onwetendheid. “Zo weten velen in Antwerpen amper dat er een HST stopt in het nieuwe, ondergrondse Antwerpen-Centraal. Tot enkele jaren geleden zag je de Thalys bovengronds in Antwerpen-Berchem maar nu is die uit het gezichtsveld verdwenen. Brussel-Zuid is daarentegen wel volop bekend als HST-station”. “Nochtans neemt het aantal HST-reizigers vanuit Antwerpen constant toe”, stipt Bernard Fontenellle aan. “Wanneer je vergelijkt met het Luik-Guillemins dat in dezelfde periode als Antwerpen-Centraal werd heropend, dan zie je dat Thalys en ICE wel goed bekend zijn in Luik en in Belgisch- en NederlandsLimburg. Mogelijk heeft het te maken met de grootsheid en de openheid van het station waar je de treinen ziet”. “Er speelt misschien een gewoonte mee”, oppert Johan Brisson. “Het lijkt mij niet onlogisch dat men in en om Antwerpen voor een reis naar Londen eerder aan Cityjet (ex-VLM) denkt dan aan Eurostar, zeker omdat zij op Londen City vliegen”. Voor reizen naar Duitsland worden er, volgens de treinoperatoren, alleszins nog veel vluchten geboekt. Nochtans zijn vanuit Keulen heel wat steden vlot bereikbaar met de ICE. Bovendien acht men het niet onwaarschijnlijk dat voor reizen naar Duitsland de concurrentie met de eigen (bedrijfs-)wagen groot is, net | 25 |


FOCUS

01

zoals de touringcar-lijndiensten van Eurolines een concurrent blijven op Parijs. Treinreizen naar Duitse steden en verderop naar Centraal- en Oost-Europa – waar het hogesnelheidsnetwerk uitbreidt – hebben bijgevolg nog een groot potentieel in zich. Dit rondetafelgesprek had plaats in De Heeren van Liedekercke in Denderleeuw, www.heerenvanliedekercke.be. Eurostar was op de valreep weerhouden en reacties konden niet meer worden geïntegreerd voor het in druk gaan, waarvoor onze verontschuldigingen. Geert Van Lierde

02

04

01 Iris Havaux (Thalys): “Precies omdat reizigers wennen aan een HST zoals Thalys, moeten wij het product voortdurend aanpassen en vernieuwen”. 02 Bernard Fontenelle (NMBS Europe): “Binnen drie-vier jaar staan wij veel verder met de Europese liberalisering en zullen wij dat volop merken”. 03 Johan Brisson (Rail Europe): “Voor alle steden binnen een straal van 600 km is de TGV marktleider. De laatste jaren speelt de complementariteit met de luchtvaart steeds meer”. 04 Veronique Rosenfeld (Imagine Travel): “Je kan de belangstelling voor treinreizen en de sfeer errond vergelijken met datgene waarvoor cruises vijftien jaar geleden stonden”.

BELEVING PRIMEERT “Mensen kiezen voor de trein omwille van de reisbeleving. Treinreizen zijn nu nog een heel kleine niche in het segment van de luxe-reizen. Je kan de belangstelling ervoor en de sfeer eromheen nog best vergelijken met datgene waarvoor cruises vijftien jaar geleden stonden. Ik sluit niet uit dat het treintoerisme gaat evolueren zoals de cruises met een uiterst gevarieerd aanbod”, voorspelt Veronique Rosenfeld. “Het succes van de HST’s straalt af op andere internationale en buitenlandse treinen”, bevestigt ook Bernard Fontenelle. “Bij NMBS Europe stevenen wij af op een recordjaar voor ‘special products’. City Night Line, dat vanuit Keulen uiterst comfortabele nachttreinen inzet naar Kopenhagen, Warschau en Moskou boekt nog altijd zeer vlot. Het mondiale treinaanbod van NMBS Europe breidt voortdurend uit Precies omdat reizigers wennen aan een HST zoals Thalys, moeten wij het product voortdurend aanpassen en vernieuwen”, reisbureaus beseffen dat ook. Zij stellen hun klanten steeds meer point-to-point-tickets voor in Japan of NoordAmerika zodat reizigers geen tickets meer ter plaatse moeten kopen”. “De Elipsos-treinen naar Spanje en de nachttrein Nice-Moskou boeken Europees gezien ook zeer goed”, treedt Johan Brisson bij. “Je zou ervan versteld staan hoeveel reizigers de trein verkiezen omdat zij bang zijn om te vliegen”. “Klanten die een treinreis uit onze brochure ‘Rail & Rivers’ willen boeken, denken vaak dat het gaat om treinreizen over het hele traject, zonder heen- en terugvlucht naar het vertrekstation van de treinreis”, merkt Veronique Rosenfeld op. “Hoe dan ook ben ik ervan overtuigd dat het treinsegment zich verder gaat ontwikkelen van zodra vraag en aanbod toenemen en de prijzen voor luxe-treinreizen ook wat dalen. Globaal ga je twee klantentypes krijgen. Enerzijds zijn er avonturiers en globetrotters die zich tevreden stellen met een summier comfort onderweg. Anderzijds zijn er reizen waarin beleving wordt vertaald door luxe, comfort, gastronomie. Doelgroep zijn dan eerder medioren en senioren, die er een heel pakket met luxueuze logiesmogelijkheden en citytrips omheen bouwen. Zij grijpen het nostalgische aspect aan om bijvoorbeeld een huwelijksverjaardag te vieren”. “Maar, de reisagent moet een treinreis durven voorstellen”, oppert Bernard Fontenelle.

| 26 |

03

“Zij hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord van een treinarrangement op een bestemming maar zijn misschien wel geïnteresseerd”, suggereert Veronique Rosenfeld. “Wanneer je aanvoelt dat de klant het zich budgettair kan veroorloven, mag je die kans niet laten liggen. Tot nog toe ervaren wij dat treinreizen veelal worden geboekt op vraag van reizigers die een arrangement op internet hebben gevonden en die zien dat je de regio ook per trein kan verkennen. Wat je nadien merkt, is dat diezelfde reisagent – wanneer hij positieve reacties vanwege de klant heeft gekregen – vaker treinreizen gaat boeken”. “Een treinreis creëert inderdaad een andere vakantiebeleving en de vraag ernaar neemt toe”, bevestigt Bernard Fontenelle. “Het Special Products-aanbod van NMBS Europe omvat Decan Odyssey, Shongololo, Royal Scotsman, Orient Express en andere luxetreinen. Het zijn vaak slechts enkele dossiers per jaar, maar budgettair lonen die zeker. Verder zien wij een stijging van voordeelpassen voor reizen naar Japan, Canada en Australië-Nieuw-Zeeland. Voor de VS ligt het wat moeilijker omdat treinen er minder ingeburgerd zijn en er een intensief binnenlands luchtverkeer is”. “Wanneer wij de reserveringen bekijken, dan zijn het vooral de luxetreinreizen in Europa die goed scoren”, stipt Veronique Rosenfeld aan, verwijzend naar de Venice Simplon Orient Express, de Transcantabrico, de Royal Scotsman, de Transsiberië Express en de Zwitserse panoramatreinen. Wij moeten daar veel meer op inspelen en pakketjes ontwikkelen waarin die treinreizen vervat zijn, omdat het aartsmoeilijk is om dergelijke pakketten zelf samen te stellen of om de vereiste visa te verkrijgen. Dit zijn zaken waarmee de reisagent zijn meerwaarde echt kan bewijzen, want consumenten geraken er nauwelijks wijs uit”. Dat treinreizen mondiaal worden gesmaakt, bevestigt Iris Havaux. “Drie vierden van de Thalys-klanten komt uit de Thalys-regio. Goed een kwart komt van buiten België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Onder hen vinden wij zeer veel intercontinentale klanten die Thalys gebruiken om de regio te doorkruisen”. Algemeen stellen de treinoperatoren en distributeurs een groeiende interesse voor treinreizen vast bij jongeren. Zij kiezen dan zowel voor (inter-) nationale treinpassen om Europa te doorkruisen als voor gunstige jongerentarieven op HST’s.   gvl

INFOTRAVEL | september 2011


Vanaf 29 augustus vormen grenzen nog minder een hinderpaal en kunt u kennismaken met onze nieuwe Duitse bestemmingen: Essen, Duisburg en Düsseldorf! Hier, net als op ons hele netwerk trouwens, krijgt u alle gekende services die van uw Thalys-reis een uniek moment maken.

VAN HARTE WELKOM BIJ THALYS ! DE VOORDELEN VAN COMFORT 1 In Comfort 1 krijgt u aan uw zitplaats een maaltijd of een tussendoortje geserveerd, begrepen in de prijs van uw biljet. Bovendien geniet u van heel wat services, zoals WiFi*, internationale pers of de mogelijkheid om bij het cateringpersoneel een taxi te reserveren voor bij uw aankomst. * Volgens de technische beschikbaarheid van de dienst. Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia Siemens Networks en Telenet. REIZEN IN HEEL BELGIE MET ÉÉN BILJET Met het tarief ‘Elk Belgisch Station’, waarvoor u maar enkele euro’s meer betaalt,geldt uw Thalys-biljet ook vanaf de dag vóór uw heenreis met Thalys of tot de dag na uw terugreis met Thalys, tussen alle stations van het Belgische spoorwegnet en de stations van BrusselZuid, Antwerpen en Luik (tarief niet beschikbaar voor Ticketlessreizen of voor reisformules die niet op de site vermeld staan). GRATIS OPENBAAR VERVOER IN DE REGIO AKEN Uw Thalys-biljet van of naar Aken geeft u ook toegang tot het openbaar vervoer in de regio Aken (AVV), en dit op de dag waarop u met Thalys reist. GRATIS OPENBAAR VERVOER IN HET CENTRUM VAN KEULEN Met uw Thalys-biljet* van of naar Keulen kunt u op de dag van uw reis gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer in het centrum van Keulen (VRS Preisstufe 1b). Met uw biljet kunt u ook naar de luchthaven van Bonn/Keulen reizen. * Aanbod niet geldig voor Ticketless en zelf afgedrukte biljetten. THALYS PARTNER VAN MUSEUM LUDWIG IN KEULEN Geniet van een voordelige ingangsprijs, €7,5 in plaats van €10 (op vertoon van het Thalys treinticket) om dit museum van hedendaagse kunst en kunst uit de 20e eeuw te ontdekken. INFOTRAVEL | SEPTEMBER 2011 | PUBLISCOPIE

DENK AAN THALYS THEPASS VOOR UW ZAKEN- EN VRIJETIJDSREIZEN NAAR DUITSLAND ThePass Business geeft gegarandeerd 30% en 50% korting naargelang beschikbaarheid, op het Hi-Life tarief (geldig in Comfort 1 en Comfort 2). Het biedt een grote flexibiliteit dankzij gratis flexibele toegang tot de trein direct voor of na de geboekte trein (op dezelfde dag en in dezelfde richting). Deze abonnementenformule geeft ook rechtstreeks toegang tot het programma Thalys TheCard Platinium. Het abonnement voor frequente vrijetijdsreizigers heet ThePass Weekend. Dit tarief geeft een korting van 50% op het Hi-Life tarief en is ook geldig op de route naar Duitsland vanaf vrijdagavond (vanaf 19u) tot en met zondagavond. Indien geen lid van Thalys TheCard, biedt het abonnement ThePass Weekend toegang tot het Thalys TheCard Silver programma.

Thalys vertrekkende van Brussel of Luik 5 treinen per dag Brussel-Zuid » Aix-La-Chapelle ............................................1u08 Brussel-Zuid » Keulen ......................................................... 1u47 Luik-Guillemins » Aix-La-Chapelle ...................................... 0u23 Luik-Guillemins » Keulen ......................................................1u02 1 trein per dag Brussel-Zuid » Düsseldorf .................................................. 2u20 Brussel-Zuid » Duisburg ..................................................... 2u34 Brussel-Zuid » Essen ...........................................................2u51 Luik-Guillemins » Düsseldorf ...............................................1u35 Luik-Guillemins » Duisburg ...................................................1u49 Luik-Guillemins » Essen ....................................................... 2u06

| 27 |


De Thomas Cook VAKANTIEGARANTIE

K O O C S A M O H T ZE

U E K E T S E B DÉ D N A L I A H VOOR T • 3 vluchten per week met THAI, non-stop vanuit Brussel • flexibele vakantieduur • het meest gevarieerde aanbod

De aparte Thailand brochure is volledig complementair met de brochure Exotische vakanties. Geef uw klanten dus steeds beide brochures mee!

V.U. Peter van den Steen, p.a. - TCRB B NV - Tramstraat 67c, 9052 Gent, BTW 0412.677.887 RPR Gent - Lic. (A)1067

Kijk op thomascookagent.be

/IT_N_sept11  

http://www.infotravel.be/digimags/2011/nl/092011/IT_N_sept11.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you