Page 1

Installation af SimpleLønsedler Installation fra demo CD Programmet ligger på den vedlagte Demo-CD. Demo-CD’en starter normalt selv op, når den sættes i CD drevet. Hvis automatisk start er slået fra på din PC, kan demo-CD’ens menu startes ved at vælge Denne computer / CD-drev / Autorun. I demo-menuen vælges Programmer / SimpelSerien /Simple Lønsedler / Installer demo.

Installation fra download Programmet med tilhørende database og vejledning ligger i et installationsprogram, der kan downloades fra vores hjemmeside. Når installationsprogrammet er hentet ned på egen PC, startes det ved at dobbeltklikke på det og det installerer automatisk program og database på din PC. Det installerede program kører som demo udgave indtil licenskoden er indtastet.

Lav demo program om til fuldt program Når demo programmet er installeret starter du det ved at vælge det under Start / Alle programmer /Simple Lønsedler. Inde i programmet vælger du Opsætning / Firma og indtaster firmanavn og licenskode præcist som disse er angivet på din faktura. De øvrige oplysninger på firma-skærmbilledet indtaster du, som det passer dig.

Installationshjælp Hvis du har problemer med at installere programmet eller licensen er du velkommen til at kontakte InfoShare. Installationshjælp er altid gratis.

Kom godt i gang Det er meget let og hurtigt, at lave lønsedler med SimpleLønsedler, men programmet skal dog vide lidt om hver enkelt medarbejders skatteprocent og den aftalte løn: 1. Under Opsætning / Satser vælger eller tilføjer du det aktuelle år og sørger for at årets ATP satser er registreret. 2. Under Lønsedler / Medarbejdere opretter du alle de medarbejdere du har brug for. Medarbejdernummer kan f.eks. være initialer. 3. For hver medarbejder går du over på fanebladet Skattekort og indtaster oplysningerne fra medarbejderens skattekort og du går over på fanebladet Lønaftaler og indtaster den aktuelt gældende lønaftale. 4. Nu er du klar til at lave lønsedler: Under Lønsedler / Lønsedler opretter du en ny – vælger medarbejderen – skriver startdatoen og hvis medarbejderen er fastansat er du færdig. Er det en timelønnet


medarbejder skal du skrive periodens timer og det er så det. Tryk på OK og Udskriv. 5. Læs mere under Hjælp / Vejledning. Du kan i øvrigt selv tilføje og rette i vejledningen, så dine egne regler for dette og hint også kan komme med.

Programændringer Vi modtager altid meget gerne forslag til ændringer og forbedringer af vore programmer. Kontakt os pr. e-mail admin@infoshare.dk eller på tlf. 38806010. God fornøjelse

InfoShare

Simple lønsedler - installationsvejledning  
Simple lønsedler - installationsvejledning  

Simple lønsedler - installationsvejledning

Advertisement