Page 1

PJour Samlet overblik over medarbejder-relevante oplysninger

• Nemt og hurtigt • Overblik over medarbejderne

Med PJour fra InfoShare kan I registrere de oplysninger, som eksisterende systemer ikke giver mulighed for og I kan se oplysninger fra andre eksisterende systemer.

Kvalifikationer og ansvarsområder Registrer de enkelte medarbejderes kvalifikationer og ansvarsområder og få lynhurtigt overblik over alle medarbejdere med bestemte kvalifikationer eller ansvarsområder.

Skemaer til medarbejdersamtaler

• Kan integreres til andre systemer

Opret skemaer til APV (Arbejdspladsvurdering) og andre typer af medarbejdersamtaler, udsend skemaerne til elektronisk besvarelse og lav straks statistik over besvarelserne. (Altså når der er kommet nogen).

Administration af dokumenter efteruddannelsesønsker

og

Arkivering af alle relevante dokumenter og administration af ønsker til efteruddannelse, accepterede og afslåede.

Integration til lønsystem og tidsregistrering PJour kan integreres til andre systemer, så I i samme system har adgang til lønudbetalinger og aktivitets- og fraværsregistrering. F.eks. kan der integreres til InfoShares aktivitetsregistrering InfoTime, så der også bliver enkel mulighed for at finde f.eks. alle langtidssyge og langtidsfriske.

www.infoshare.dk T: +45 3880 6010 F: +45 3889 2610 E:info@infoshare.dk

Vi udvikler software til administrative formål og har færdige systemer indenfor: rejseadministration, klientjournal, tidsregistrering, økonomistyring, statistikindsamling, løn- og fakturaVi udvikler også software indenfor: rejseadministration,klientjournal, tidsregistrering, afregning samt websites, alt software med det at det skal være let at bruge økonomistyring, statistikindsamling, løn-formål, og faturaafregning samtså opbyggelse af som muligt. Den eneste undskyldning for med IT er,det at formål, det gør at nogle ting lettere. websites, alt software det skal være så let som muligt at bruge!

Pjour  

Med PJour fra InfoShare kan I registrere de oplysninger, som eksisterende systemer ikke giver mulighed for og I kan se oplysninger fra andre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you