Page 1

EMAN Overskuelig planlægning og økonomistyring EMAN startede som en elektronisk erstatning for bunker af økonomiudskrifter til de økonomiansvarlige for afdelinger og projekter. Og det i sig selv er en fordel som kan glæde mange - også ud over svenske miljøvenner.

Enkelt, hurtigt og konkret

Suverænt overblik

Adgang til detaljerede oplysninger

Fokus på økonomi, tidsforbrug og målopfyldelse EMAN opfatter organisationens arbejde som opdelt i aktiviteter (projekter) og giver lettilgængelig oversigt over både økonomi, tidsforbrug og målopfyldelse for alle projekter. På alle 3 områder vises nøgleoplysninger for både budget (budget, allokering og mål) og regnskab (regnskab, tidsforbrug, målopfyldelse). For økonomiens vedkommende er der også adgang til oplysninger om disponerede beløb og til evt. historiske oplysninger om budgetrevisioner.

Nøgletal og detaljer Når de overordnede oplysninger ikke slår til, er der adgang til detaljer på alle områder. Oplysningerne hentes fra jeres eksisterende økonomisystem, lønsystem og tidsregistrering eller fra EMANs egen registrering, hvis I ikke har et underliggende system til oplysningerne (f.eks. disponeringer).

Lønsimulering EMANs modul til simulering af løn kan beregne den samlede årsløn for hver afdeling, når blot den første måneds udbetalte løn er indlæst - samt oplysninger om puljemidler og lignede er registreret.

www.infoshare.dk T: +45 3880 6010 F: +45 3889 2610 E:info@infoshare.dk

Vi udvikler software til administrative formål og har færdige systemer indenfor: rejseadministration, klientjournal, tidsregistrering, økonomistyring, statistikindsamling, løn- og fakturaafregning samt websites, alt software med det formål, at det skal være så let at bruge som muligt. Den eneste undskyldning for IT er, at det gør nogle ting lettere.

EMAN  

Softwareprogram til information, planlægning og opfølgning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you