Page 1

INFO

Biserica NR.345 FILADELFIA

Săptămânal iubește-ți aproapele

15-21 aprilie 2018

Suceava

Ce are Isus pentru Toma

Lecturând Sfânta Scriptură și cunoscând viețile oamenilor, am învățat că există două feluri de credință. Primul fel de credință este credința vulcanică. O credință aprinsă. E credința care mută munții. E un fel de credință care te umple de entuziasm. Aceasta a fost credința lui Daniel, care a mers în groapa cu lei. Aceasta a fost credința lui Moise, care a despicat Marea Roșie. Credința lui Elisei, care l-a văzut pe Ilie înălțându-se la cer. O credință vulcanică, puternică, fermă, neclătinată. Al doilea fel de credință e credința șovăielnică: „Doamne, cred, dar fă-mi un bine: „Ajută credinței mele.” Credința șovăielnică nu e mai puțin credință. Și ea e credință. Romancierul rus, Dostoievski, spunea că: „Eu nu cred ca un copil. Nu ca un copil cred. Osana mea s-a născut în cuptorul îndoielii.” Și Toma a fost pe aproape.

Isus a venit la ucenici. Nu numai Toma era șovăielnic. Șovăielnici erau toți, că stăteau cu ușile încuiate, de frica iudeilor. În etapa aceea de început, de înfiripare, de închegare, a credinței în învierea lui Isus Domnul, înaintea revărsării Duhului Sfânt, avem această stare de frământare, de îngrijorare, de teamă. Isus a venit la ei. Când Domnul Isus vine, El nu vine niciodată cu mâna goală. Întotdeauna El aduce cu Sine ceva. Ce are Isus pentru Toma? Sau altfel: Ce are Isus pentru cel șovăielnic? Cu ce vine la el? La Toma, Domnul Isus, a venit cu trei lucruri: Întâi, i-a adus un mesaj. Apoi, i-a adus o dovadă. Ca la urmă, să-i lase o provocare. 1. Mesajul. Un mesaj: Pace! Pace Vouă! O dovadă: Pune mâna în mâna Mea. Și un mesaj: Nu fi necredincios, ci fii credincios. Totul debutează plin de căldură și cu dragoste și cu o compasiune ieșită din comun. Doar Domnul Isus e în stare să facă așa. Când s-a arătat ucenicilor Săi, le-a zis: Pace vouă! Noi obișnuim să ne salutăm între noi cu salutul „Pace” sau „Pacea Domnului”. Pentru noi este un salut. Pentru Domnul Isus a fost mai mult decât un salut. A fost ceva încărcat de semnificație și mă gândesc că în salutul pe care ni-l dăm unii altora, ar trebui să ne mișcăm spre acest conținut. Isus a transmis ceva cu adevărat. N-au fost vorbe doar... Când El a zis „Pace vouă”, nu au fost doar cuvinte, acolo s-a întâmplat ceva. Cuvintele acelea au prins viață. Cuvintele acelea au adus un conținut. Cuvintele acelea au transferat, au 1


dus ceva în sufletul ucenicilor. Isus a zis: Pace vouă. Mesajul este mesajul păcii. 2. Dovada. La baza mesajului se găsesc dovezi. M-a întrebat cineva: Dar, pot eu crede acest mesaj? Are mesajul acesta substanță? Poate fi dovedit mesajul acesta cumva? Isus a confirmat mesajul, însoțindu-l cu dovezi. El a venit și cu dovezi: Apoi a zis lui Toma: „Aduţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Ioan 20:27. Dovada e învierea lui Isus. Isus a înviat cu adevărat. Pentru cei din vremea aceea, bucuroși de faptul că erau contemporani martori ai invierii lui Isus, a fost mult mai ușor. Ce ne rămâne nouă, celor care trăim peste veacuri, este să fim convinși de veridicitatea, de autenticitatea acestei relatări. Asta-i baza. Trebuie să găsim drum și convingere fermă, că ce scrie în Biblie e adevărul. 3. Provocarea. „Fii credincios.” Când a auzit Toma acele vorbe spuse de

2

Isus, acele dovezi, acea provocare, Toma a îngenuncheat, a căzut cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis: „Domnul meu și Dumnezeul Meu!”„…nu fi necredincios, ci credincios.” Asta a fost provocarea. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut. Asta-i fericirea noastră. N-au văzut, dar au crezut. Credeți dumneavoastră? Cu toată inima, cu tot sufletul! În Duminica aceea, Duminica Tomei, Isus a venit la ucenicul Lui iubit cu un mesaj: Pace. A venit cu o dovadă, cu un argument: învierea Lui. Și, cu o provocare: Fii credincios. Leagăte de acest cuvânt: Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut. Dacă ești șovăielnic, nu-ți bate capul prea tare. Vino așa cum ești la Isus și spune-I: „Doamne Isuse, simt că ceva nu-i în regulă. Parcă se rupe ceva în mine. Aș avea nevoie de o vizită a Ta. Vino la mine.” Și va veni. Și acolo va lucra și va misca numai cum El știe. Să fim credincioși și să ne mișcăm dinspre șovăielnicie înspre credința aceea fermă. intre, spre care ne conduce Hristosul Cel înviat.

O secțiune dintr-un mesaj rostit de pastorul Nelu Brie


Știri

din

Misiune

Continuare...

Întărește-te și îmbărbătează-te! ...căci Eu Însumi voi fi cu tine! (Deut. 31:23) Întărește-te și îmbărbătează-te în mărturia ta! Am continuat să mă întâlnesc cu prietenii pe care îi am aici și mi-am făcut alții noi. Într-o zi de marți, în timp ce mergeam spre Universitate pentru întâlnirea cu studenții, pe drum m-a abordat un băiat. Fiindcă la un moment

dat a trebuit să ne despărțim, am schimbat numerele de telefon, iar apoi într-o seară m-am întâlnit cu el; astfel am legat o relație de prietenie, iar în zilele viitoare vreau să mă întâlnesc din nou cu el pentru a-i spune despre Cel ce a murit și a înviat pentru toți oamenii. Rugați-vă pentru un pământ bun al inimii lui!

Am un prieten care participă în mod regulat la întâlnirile cu studenții de la Universitate. De ceva timp a început să frecventeze și întâlnirile grupului de tineri al bisericii locale. Cu toate că în budism nu există noțiunea de păcat, acest prieten care vine dintr-un astfel de mediu, în urma Cuvântului semănat în inima lui, și-a dat seama că este păcătos. Dumnezeu mi-a dat harul să devin unul dintre cei mai buni prieteni ai lui și îmi doresc prin trăirea și cuvintele pe care i le voi spune să Îl conduc la Cel înviat! Rugați-vă pentru el! Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine (Romani 15:30). 1. Pentru capacitate de memorare și învățare a limbii locale. 2. Pentru întâlnirile pe care le avem în mod regulat cu studenții și pentru prietenii cu care mă voi întâlni - Cuvântul semănat în inimile lor să aducă rod la vremea potrivită. 3. Pentru binecuvântarea acestei țări: - refugiații (aprox. 1 milion în BD) se confruntă cu abuzuri, lipsa lucrurilor necesare traiului zilnic și a Cuvântului Vieții; - pentru o vreme de trezire în care oamenii să audă Vestea Bună și să ia decizii cu privire la viața lor. 4. Plinătatea Duhului Sfânt, har și ungere în slujire. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi (1Corinteni 15:19-20). Tibi Turturean HRISTOS E VIU!

3


Anne Mateaș și-a lansat cartea la Suceava Vineri, 13 aprilie 2018, de la ora 17:00, aici, la Filadelfia, a fost lansarea în premieră a cărții „De ce-i așa, o știe El!” scrisă de Anne Mateaș. Născută cu o dizabilitate de gradul I, cu șanse de supraviețuire de maximum 24 de ore, Anne a luptat să trăiască în ciuda greutăților impuse de condiția ei. Pe lângă acestea, viața i-a fost zdruncinată și de ruptura produsă în familia ei în urma unui accident rutier în care tatăl și unul dintre cei doi frați au decedat. După o adolescență în care a luptat din greu cu acceptarea pierderii tatălui și a fratelui său, Anne trece prin momente cumplite de coșmaruri și mici episoade depresive, iar la vârsta de 19 ani este diagnosticată cu mai multe boli grave, suferind apoi o depresie severă. Cu toate acestea Anne nu a încetat să se încreadă în Dumnezeu și să lupte pentru a fi un exemplu și o mărturie vie pentru cei din jurul ei. Evenimentul a fost organizat de Daniela Delibaș, din Biserica Penticostală din Ipotești și moderat de Roxana Popovici.

Duminică 09:00 - Întâlnirea Bisericii 18:00 - Întâlnirea Bisericii Marți MIERCURI 19:00 - Repetiție Cor 17:30 - Cateheză MIERCURI 19:00 - Seară de rugăciune

4

Biserica Penticostală Filadelfia Suceava Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com www.filadelfiasv.ro

PROGRAM

Nr 345  
Nr 345  
Advertisement