Page 3

‫הארגון נתמך על ידי הסוכנות היהודית‬ ‫בתקופה האחרונה מסתמנת ירידה בכמות העולים ממדינות חמ"ע‬ ‫העולות לארץ‪( .‬כפי שזה מתבטא בתרשים)‪.‬‬ ‫אחת הסיבות העיקריות לירידה זו היא הקושי הרב של העולים‬ ‫להשתלב באוכלוסיה הישראלית בשנים הראשונות לעלייתם‪ .‬על כן‬ ‫בחרנו להפעיל פרוייקט מיוחד בשם "צעד ראשון"‪.‬‬

‫‪60000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫חמ"ע‬ ‫רוסיה‬ ‫אוקראינה‬

‫‪30000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2003‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

פדרציה ארצית של ישראלים דוברי רוסית עולים  

הפדרציה הארצית של ישראלים דוברי רוסית (עולים) מקדמת בברכה את העולים הוותיקים והעולים החדשים ומאחלת שזרם העליה יימשך ועולים נוספים יגיעו למדי...

פדרציה ארצית של ישראלים דוברי רוסית עולים  

הפדרציה הארצית של ישראלים דוברי רוסית (עולים) מקדמת בברכה את העולים הוותיקים והעולים החדשים ומאחלת שזרם העליה יימשך ועולים נוספים יגיעו למדי...

Advertisement