Page 1

Informatieblad voor Rotselaar, Werchter en Wezemaal

37

R

O

T

S

E

L

A

A

R

maart-april 2014

inhoud

Colofon 2 Beleid 2-3-5-15 100 Jaar Groote Oorlog 4 Leven 5 Cultuur 6-7 Jeugd 8 Vrije Tijd 13 Sport 13 Bibliotheek 14 Openbare werken 15 Milieu 16-17 Wonen 18 Toerisme 19 Lokale economie 19

Een plan voor de toekomst Het nieuwe beleidsplan behandelt de belangrijkste uitdagingen voor een kwalitatief en financieel gezond beleid, met oog voor de volgende generaties. Rotselaar houdt het ambitieuze niveau aan op vlak van onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en jeugd. Het beleid zet in op kwaliteit: een klantvriendelijke dienstverlening waarbij je als inwoner centraal staat. De komende jaren wordt een nieuwe visie uitgewerkt over mobiliteit, ruimtelijke ordening en de versterking van onze handelskernen. Deze visie zal beeldbepalend zijn voor de toekomst van Rotselaar. De inspanningen voor het sociale beleid tekenen zich niet alleen af in een doorgedreven investering in het OCMW, maar lopen als een rode draad doorheen alle gemeentelijke bevoegdheden. En dat geldt ook voor het streven naar een duurzame gemeente: Rotselaar engageert zich tot de concrete doelstelling om 20% minder CO2-uitstoot te genereren tegen 2020. Meer info op blz. 2-3.

WOENSDAG 2 APRIL

BUITENSPEELDAG

zie blz. 13

www.rotselaar.be

in Rotselaar middenkatern

Doortochten Rotselaar/Wezemaal Infosessies 25 maart zie blz. 15


beleid

Beleidsplan 2014-2019 Op de gemeenteraad van december stelde het college van burgemeester en schepenen het nieuwe beleidsplan voor. Na veel beraadslagen werden ideeën, visies en concrete plannen samengevoegd tot een document. Het beleidsplan vormt de komende zes jaar de leidraad voor het bestuur van de gemeente. In dialoog met de inwoners Een klantvriendelijke dienstverlening voor de inwoner staat centraal. Zopas werd het e-loket gelanceerd: talrijke documenten kun je nu eenvoudig via de website aanvragen. Het gemeentebestuur versterkt ook de communicatie en vergroot de participatie. Een vragenuurtje voor inwoners tijdens de gemeenteraad zit in de pijplijn. Nieuwe en sociale media zullen actief worden ingezet om je snel te informeren. Een nieuw meldingsloket zal zorgen voor een snelle en eenvoudige opvolging van uw vragen. Bij wegenwerken, gemeentelijke initiatieven of grote privéprojecten zullen inspraak-momenten worden georganiseerd, zodat iedereen zich kan informeren en de kans krijgt om vragen te stellen. Moderne en vernieuwde adviesraden versterken de dialoog met de inwoners. Wonen en leven in Rotselaar Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente. De gemeente zet in op een vernieuwende visie op wonen en leven. Kernversterkende initiatieven zorgen voor bloeiende dorpskernen met nieuwe winkels. Inwoners worden aangemoedigd om bij de eigen handelaars te kopen. De heraanleg van de twee doortochten (Rotselaar / Wezemaal) zullen veilige en leefbare dorpskernen realiseren. Fietsstraten geven de voorrang Contact redactie & lay-out Joris Peeters - Ashley Mertens aan de zwakke weggebruikers. Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar Een nieuwe woonvisie plant meergezinswoningen en appartementen tel. 016 61 63 27 redactie@rotselaar.be zorgvuldig in met bijzondere aandacht voor het groene karakter van onze gemeente. Het rioleringsstelsel wordt uitgebouwd met waterzuivering als Artikels voor Info Rotselaar nr. 38 inleveren ten laatste 14 maart 2014 belangrijke focus. Belangrijke projecten zijn onder andere de Beukenlaan, Activiteiten ingeven via www.UiTdatabank.be, Hoogland en Eektstraat. Andere projecten op de Heikantberg worden verzie middenbladzijde. der uitgewerkt. Leescomité

colofon

2 info Rotselaar

Katrien Niclaes, Raf Van de Velde, Marie José Verhaegen, Annie Wouters, Christophe Jacobs, Els Spreuwers Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar Drukkerij Artoos Communicatiegroep Oudestraat 19, 1910 Kampenhout Tel. 016 60 00 85, fax: 016 60 47 90 info@artoos.be, www.artoos.be

Aandacht voor gezinnen In Rotselaar staat elk gezin centraal. De gemeente realiseert een flexibele kinderopvang en een ruim aanbod van vakantie-initiatieven. Het ‘Huis van het Kind’ centraliseert alle diensten voor het gezin en neemt nieuwe initiatieven zoals de ‘Week van de Opvoeding’. Rotselaar investeert in kwalitatief onderwijs op maat van elke leerling. Er gaat extra aandacht naar nascholing van leerkrachten en directies zodat ze blijvend up to date zijn. Grote klassen worden ondersteund zodat leerlingen met zorgbehoeften op de juiste manier worden geholpen.

Beleidsplan 2014-2019 - nuttige links: Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor latere publicaties. Indien je dit niet wenst, gelieve dit expliciet te vermelden: tel. 016 61 63 27 - e-mail: redactie@ rotselaar.be.

www.rotselaar.be/bestuur www.rotselaar.be/e-loket www.rotselaar.be/adviesraden www.rotselaar.be/evenementen


Een groene long Naast de meest moderne infrastructuur stelt de gemeente ook unieke faciliteiten voor sport, cultuur en recreatie ter beschikking van alle inwoners en verenigingen. Domein Ter Heide is met z’n vele troeven zonder twijfel de groene sportlong van Rotselaar. De gemeente zet in op een vernieuwend, laagdrempelig en actief sportaanbod voor jong en oud met oog voor nieuwe sporten en niet-georganiseerde sporten.

Jong in Rotselaar Voor de Rotselaarse jeugd is het belangrijk dat ze de bloemetjes kunnen buiten zetten en de ruimte hebben om te ravotten. Nieuwe speelbossen en speelterreinen zorgen voor groen dicht bij huis. De renteloze lening stimuleert de renovatie en bouw van nieuwe en veilige lokalen. Met de nieuwe fuifzaal (De Toren), de vorming van fuifcoaches en de aankoop van geluid(registratie) meters geven we onze jongeren de kans om te fuiven in eigen gemeente. Sociaal: Rotselaar een warme gemeente Rotselaar beschikt over een uitgebreid sociaal beleid. Er wordt actief ingezet op de ondersteuning en integratie van de meest kwetsbare gezinnen. Het Sociaal Huis (OCMW) informeert inwoners over het brede aanbod van hulpverlening. Daarnaast organiseert het Dienstencentrum vele activiteiten voor senioren en ondersteunt onze inwoners (poetshulp, warme maaltijden, klusjesdienst, mantelzorgtoelage, …). Nieuw is dat het gemeentebestuur een ‘week van de senioren’ zal organiseren met als hoogtepunt het succesvolle seniorenfeest. Rotselaar is fier op de behaalde titel ‘Gezonde Gemeente’ met een actieve drugs- en alcoholpreventie en burenbemiddeling. Het gemeentebestuur zorgt voor de financiële en materiële ondersteuning van verenigingen en jeugdhuizen. Een actief Noord - Zuidbeleid ondersteunt verschillende concrete solidariteitsacties. In onze Fair Trade gemeente bepaalt eerlijke handel het aankoopbeleid.

Dat Rotselaar een groen hart heeft, blijkt duidelijk uit het beleidsplan rond milieu. Een ambitieus gemeentelijke klimaatactieplan vormt hier de rode draad: 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Toerisme en evenementen De festivalweide van Werchter wordt een publiek en groen landschapspark dat openstaat voor alle inwoners. Het Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn in Wezemaal is inmiddels volledig vernieuwd. De dienst Toerisme zal het ‘Wijndorp Wezemaal’ met haar prachtige wandelingen, proeverijen en jaarlijkse wijnfeesten uitgebreid promoten. Samen met de verenigingen worden talrijke activiteiten georganiseerd om ‘100 jaar Groote Oorlog’ in Rotselaar gepast te herdenken. Verder kondigt de gemeente naar aanleiding van ‘Rotselaar Feest’ een nieuw volksfeest aan met sport, muziek en recreatie. Cultuur voor iedereen De dienst Cultuur brengt met haar succesvol programma ‘Verdiep 2’ culturele kwaliteit voor elke inwoner. Lokale kunstenaars worden gestimuleerd met creatieve initiatieven, die door een breed publiek worden ontdekt via de Kunstkorner, Kunstroute en expo’s in ‘de Mena’ en ‘Jack-Op’. Natuurlijk draagt ook de bibliotheek haar steentje bij met talrijke activiteiten en cursussen voor alle geïnteresseerde inwoners. Verder investeert de bib ook in een vernieuwende digitale dienstverlening met onder meer e-books, een game-hoek en luisterboeken.

Je kunt het volledige beleidsplan tijdens de openingsuren inkijken in de bibliotheek of raadplegen op de gemeentelijke website via www.rotselaar.be/bestuur.

3 info Rotselaar


100 jaar groote oorlog

Herdenking van WO I 2014-2018 De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld. Ondanks het feit dat de laatste menselijke getuigen overleden zijn, blijft deze oorlog voortleven in het collectieve geheugen van ons land. België speelde een belangrijke rol in deze oorlog, niet in het minst door de moedige weerstand van onze soldaten bij de Duitse invasie. ‘Poor little Belgium’ had de bewondering van de hele wereld verdiend. België zal dan ook een centrale plaats innemen in de herdenking van de 100ste verjaardag van deze oorlog. Deze herdenking zal onder meer gebeuren door enkele nationale herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling. Daarnaast zullen, op de verschillende bestuursniveaus binnen ons land, gedurende de hele periode 2014-2018, culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven genomen worden. Ook de gemeente Rotselaar en haar verenigingen dragen hun steentje bij. De activiteiten in het kader van 100 jaar de Groote Oorlog worden steeds aangekondigd in de Info Rotselaar. Verder kun je het reilen en zeilen van dit thema volgen op de website, op de speciale pagina die hiervoor werd aangemaakt: www.rotselaar.be/grooteoorlog. Waarom het vergeet-mij-nietje als symbool? Herbert Hoover, de latere president van de Verenigde Staten van Amerika, zamelde na de Eerste Wereldoorlog fondsen in om België na de verwoestende jaren weer op te bouwen. Samen met zijn echtgenote organiseerde hij een ‘Vergeet Me Niet Dag’ om fondsen in te zamelen voor de Belgische slachtoffers op het platteland. De Belgische koningin Elisabeth koos voor haar naamdag telkens een bloem als symbool van een liefdadigheidscampagne. De ‘fleur de la reine’ in 1918 was het vergeet-mij-nietje. Zo koppelde onze koningin haar jaarlijkse actie aan de Amerikaanse inzameling. De opbrengst was bestemd voor hulp aan de Belgische kinderen van het platteland, in nood vanwege de oorlog en bezetting. Rotselaar kiest daarom bewust voor dit logo om de herdenkingsactiviteiten aan te kondigen. 4 info Rotselaar

Programma 100 jaar Groote Oorlog - maart-april Maart

April

VERDIEP 2 | Ontploft! - Begijn Le Bleu 19 maart | 20 uur | GC ‘de Mena’

Kast van de Kleine Verzamelaar GC 'de Mena' Verzameling WO1 Patrick Van Waterschoot 1 april tot 30 juni | GC ‘de Mena’

Meer info op blz.6 Nacht van de geschiedenis: ‘Verhalen en liederen uit de Groote Oorlog’ 25 maart | 20 uur | Parochiezaal Wezemaal | Davidsfonds Edelhart Moens, voorzitter van de Reynaertghesellen, brengt genoteerde oorlogsverhalen uit Rotselaar en deelgemeenten afgewisseld met markt en oorlogsliederen gezongen door 'Wreed en Plezant' een groep uit Leefdaal. Regio-Doorstappers: Werchter-Wakkerzeel, Rotselaar en Wezemaal (OKRA) 13 maart | 10 uur | Sint-Jan Baptistkerk Werchter Wandeling in het teken van WO I langsheen oorlogsmonumenten en -locaties in omgeving Rotselaar.

contact

Theo Peeters & Maria Lauwers, dienst Toerisme tel. 016 61 64 15 - 016 61 64 40 toerisme@rotselaar.be www.rotselaar.be/toerisme

In deze kast kan iedereen zijn verzameling tonen aan het brede publiek. De kast bevindt zich in de inkomhal van vrijetijdscentrum ‘de Mena’. Heb je thuis ook een verzameling die je in ‘de Kast’ wenst te plaatsen? Alles kan! Bovendien krijgt iedereen die zijn of haar verzameling in ‘de Kast’ plaatst een verrassing. Interesse, geef snel een seintje via cultuur@rotselaar. be of 016 61 64 07. Weet dat ‘de Kast’ voorzien is van een slot zodat er niets kan verdwijnen. Lezing Diane De Keyzer Bibliotheek Rotselaar i.s.m. Femma Lezing gebaseerd op haar laatste boek ‘Nieuwe meesters, magere tijden: eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog’. 24 april | 19.30 uur | GC ‘de Mena’ (derde verdieping) Voordracht Bibliotheek Rotselaar


Inzamelactie hulp voor Haiyan boekt mooie resultaten

In totaal werd er in onze gemeente 10.007,39 euro ingezameld!

In november 2013 trok tyfoon Haiyan een spoor van verwoesting door de Filipijnen. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) schoot in actie om de verwoeste gebieden de nodige hulp te bieden. Samen met heel wat Rotselaarse verenigingen verzamelden zij een mooie som ter steun van de slachtoffers van tyfoon Haiyan. Hiernaast een overzicht. Naast het ingezameld bedrag was de solidariteit die jullie toonden de grote winst van deze actie. Veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet!

• Vrije basisschool De Rank zamelde 183,5 euro in met allerhande acties van leerlingen en ouders. Bovendien stuurde de school bruikbare goederen per container naar de Filipijnen. • De Focolare beweging Rotselaar verzamelde met haar spaghettiactie 4.713,60 euro. Zij stortten deze som rechtstreeks naar hun Filipijnse Focolare collega’s voor de heropbouw van de verwoeste streek. • Op het Seniorenfeest werd met collectebusjes 390 euro ingezameld voor Haiyan 2121. • Benefietconcert kerk Heikant: 2.132,5 euro ingezameld. • De vormelingen van de Sint-Pietersparochie verkochten kerstballen voor een totaalsom van 200,80 euro. • Scouts Rotselaar verkocht chocomelk en zamelde 75,5 euro in. • Scouts Wezemaal hield een Witte Non quiz t.v.v. Artsen zonder Grenzen en zamelde 166 euro. • Chiro Werchter verkocht chocomelk en verdiende hiermee 31 euro. • Scouts Heikant verkocht chocomelk en koekjes en verdiende 86,49 euro. • Chiro Wezemaal verkocht chocomelk en cake en zamelde 40 euro in. • Jeugdhuis Floere Bloes steunde Artsen zonder Grenzen met 135 euro. • JH Mena organiseerde Radio ‘t Stalleke in het kader van Haiyan en verzamelde zo 502 euro. De jeugdwerkinitiatieven zamelden een totaal van 1.035 euro in. De jeugdraad legde hier 1 euro per verzamelde 5 euro bovenop. Dit maakt 207 euro extra. • Op de Artsen Zonder Grenzen-rekening van Rotselaar stortten individuele inwoners een totaal van 250 euro. • De parochies zamelden samen 819 euro in. • De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotselaar zorgde voor 75 euro door de gekregen drankbonnetjes voor de muzikanten te vergoeden.

leven

Voorlopig rijbewijs categorie B model 36 voortaan verplicht met begeleider Vanaf 3 februari 2014 wordt op het voorlopig rijbewijs B 36 maanden verplicht een begeleider vermeld. Er kunnen maximaal 2 begeleiders worden vermeld. Je mag met een voorlopig rijbewijs B 36 maanden dus geen bijkomende passagier meer meenemen. Heb je een voorlopig rijbewijs categorie B model 18 maanden dan mag je maximaal twee passagiers meenemen. Deze passagiers voldoen dan aan dezelfde voorwaarden als de begeleiders bij een rijbewijs B 36 maanden. Andere passagiers zijn niet toegelaten. Een begeleider moet minimaal 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en mag de laatste drie jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen. Naast de begeleider mag een gebrevetteerde instructeur je begeleiden. De gebrevetteerde instructeur wordt niet vermeld op het voorlopig rijbewijs.

contact

Peggy Puttemans, dienst Leven tel. 016 61 63 18 bevolking@rotselaar.be www.rotselaar.be

5 info Rotselaar


VERDIEP 2 Programma: www.rotselaar.be/verdiep2 Tickets: cultuur@rotselaar.be | 016 61 64 07 Nieuwsbrief: geef je mailadres door via cultuur@rotselaar.be

STRAALJAGER - PICALILI

Donderdag 06/03/14 | 15 uur - Deuren 14.30 uur | Tickets 10,00 / 5,00 (-12j) Familievoorstelling 3+ Straaljager vertelt het verhaal van een zeer bijzondere boom en veel boombewoners. Ze leven nietsvermoedend naast elkaar, elk hun eigen leven, doen hun eigen ding, maar ze dromen dezelfde dromen... Op een dag ontmoeten ze elkaar en dat verandert alles! Straaljager is een wonderlijke voorstelling vol sfeer, beeld en muziek voor de allerkleinsten. 6 info Rotselaar

ONTPLOFT! - BEGIJN LE BLEU

Woensdag 19/03/14 | 20.30 uur - Deuren 20.15 uur | Tickets 14,00 Ontploft! is een meeslepende vertelling over de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal volgt Pol de Smet, een Vlaamse plattelandsjongen, die noodgedwongen moet strijden tegen ‘Den Duitsch’. Het brengt hem naar Antwerpen, Calais, Suffolk en de loopgraven in de Westhoek. Met de Eerste Wereldoorlog op de achtergrond krijgen we zijn persoonlijk verhaal met hier en daar een humoristische knipoog. De voorstelling wordt begeleid door een soundscape die je meevoert naar ‘14-’18. Dit historisch verhaal is ontstaan op basis van getuigenissen in samenwerking met ‘In Flanders Fields’ en wint aan actualiteit in het kader van het 100-jarig bestaan van de Eerste Wereldoorlog. Begijn Le Bleu is vooral bekend van zijn cabaretvoorstellingen. In 2005 won hij de jury- en publieksprijs van het prestigieuze cabaretfestival Cameretten in Rotterdam. In 2010 werd zijn avondvoorstelling ‘Flamingo’s in de Polder’ uitgezonden door Canvas. Met Ontploft! komt de verhalenverteller pur sang aan bod.

contact

Raf Van de Velde, cultuurbeleidscoördinator Annie Wouters, medewerker Cultuur tel. 016 60 64 07 cultuur@rotselaar.be www.rotselaar.be/cultuur


SPIKKELTJE - COMPAGNIE GORILLA Donderdag 10/04/14 | 15 uur - Deuren 14u30 | Tickets 10,00 / 5,00 (-12j) Familievoorstelling 5+

De koning en koningin willen heel graag een kindje. Probleem is dat het maar niet wil lukken. Hoe doe je dat ook? Gelukkig is er de heks Akkeba. Nu ja… gelukkig? Compagnie Gorilla integreert de sprookjessfeer, die eigen is aan de Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmidt, in haar voorstelling. Spikkeltje is een theatervoorstelling vol verrassende wendingen met een muzikale toets en een ingenieus decor. Compagnie Gorilla wordt in 2009 opgericht door Dave Nauwelaerts (De Maan, Fakkeltheater, Pandemonia Theatre, Farce Cancan). Samen met ‘compagnons de route’ Kris De Volder (Fakkeltheater, KNS, KJT, MMT, ‘t Arsenaal) en Jona den Aantrekker (Fakkeltheater, Farce Cancan, Productienest Karper) kiezen ze om voorstellingen te maken die zowel letterlijk als figuurlijk dicht bij het publiek staan en waarbij ze steeds vertrekken vanuit een ode aan de fantasie!

IK MOET BETER LUISTEREN - NELE BAUWENS

Woensdag 23/04/14 | 20.30 uur - Deuren 20.15 uur | Tickets 16 euro Nele Bauwens acteert, zingt, danst, musiceert en dat liet zij al verschillende keren zien in o.a. ‘De Alpenzusjes’, ’El Tattoo Del Tigre’ en ‘Hormonia’. Vorig seizoen speelde ze met Lucas Van den Eynde en Tine Embrechts de laatste editie van ‘Jukebox 2000’. Ze creëerde theaterproducties met o.a. Luc De Vos, Dahlia Pessemiers, Maaike Cafmeyer & Geert Vermeulen. In samenwerking met Randall Casaer regisseerde ze ‘KONEC’, de alom geprezen slotvoorstelling van De Nieuwe Snaar. In ‘Ik moet beter luisteren’ staat Nele Bauwens alleen op het podium. Ze begeleidt zichzelf op haar Wurlitzer piano en brengt een eigenzinnige mix van ontroerende liedjes, sensuele chansons en felle bluesnummers. Eigen werk vooral, met hier en daar een vergeten Nederlandstalige parel. Daartussen vertelt ze haar verhaal met een dosis rake teksten, grappige observaties en de nodige zelfspot. Het resultaat is een persoonlijke stijl die zoet en poëtisch, maar tegelijk aanstekelijk geestig is. Voor ‘Ik moet beter luisteren’ laat Nele zich coachen door Randall Casaer en Wim Helsen. Ze behaalde met een compilatie uit de voorstelling een plek in de finaleweek van het Leids Cabaret Festival 2013. ‘Ik moet beter luisteren’ is een liedjesprogramma dat geen liedjesprogramma is en heeft een titel waarin alvast iedereen zich kan herkennen. Toch?

MENART | KUNST IN DE BROUWERIJ Voor het derde seizoen op rij opent VERDIEP 2 haar artistieke deuren onder de noemer MENART. Van 26 april tot en met 4 mei ontvangt GC ‘de Mena’ opnieuw twee gerenommeerde kunstenaars. Alle verdere info vind je in de volgende editie van Info Rotselaar. Els Vos

Willy Peeters

7 info Rotselaar


jeugd

Paas- en zomereditie speelplein ‘de Schavuit’ Kids! Als jullie zin hebben in een speelplein dat de ene dag omgebouwd wordt tot een autogarage, waar we de dag nadien verkleed landen op de maan, op donderdag een kapsalon opstarten en de week afsluiten met de bouw van een reuze knikkerbaan, dan zit je goed bij speelplein ‘de Schavuit’. Speelplein ‘de Schavuit’ is jouw garantie op niet vervelen! Voor wie Alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Waar Gemeentelijke basisschool Heikant, Schoolstraat 44. Wanneer Paaseditie: van maandag 7 april tot en met vrijdag 11 april Zomereditie: van dinsdag 8 juli tot en met donderdag 21 augustus. (21 juli en 15 augustus geen speelplein!).

Vermijd lange wachtrijen, schrijf op voorhand in! Om lange wachtrijen op het speelplein zelf te vermijden, kun je je kind(eren) vooraf online administratief inschrijven. Surf hiervoor naar www.rotselaar. be/speelplein. 8 info Rotselaar

• Online inschrijven voor paaseditie kan tot en met woensdag 19 maart. • Online inschrijven voor zomereditie kan tot en met zondag 15 juni. Er kan ook nog steeds ingeschreven worden de dag zelf op het speelplein.

Blanco medische fiche Opteer je ervoor niet op voorhand in te schrijven, dan kun je de wachtrijen toch nog aanzienlijk verminderen door per deelnemend kind op voorhand een medische fiche in te vullen en bij de eerste deelnamedag af te geven bij inschrijving. Je vindt de blanco medische fiche op de website van de gemeente: www.rotselaar.be/jeugd - rubriek ‘speelpleinwerking’. Meer info en huishoudelijk reglement Surf naar www.rotselaar.be/speelplein, of neem contact op met de jeugdconsulent.

Speelpleinanimator! Iets voor jou? Speelplein ‘de Schavuit’ zoekt (hoofd)animatoren die zin hebben in een toffe vakantie met puur speelplezier! Wie zoeken we? • Creatieve, gedreven, kindvriendelijke, knotsgekke, animatieve enthousiastelingen met een gezonde dosis verantwoordelijkheidszin, die minimum 16 jaar worden in 2014, de speelkriebel duidelijk voelen en animator willen worden bij het speelplein in de paas- en/of zomervakantie. • Voor hoofdanimator moet je wel minimum 18 jaar zijn en liefst een cursus hoofdanimator in het jeugdwerk achter de kiezen hebben. Wat bieden we? • Dolle pret met de kinderen • Een pak toffe mede-animatoren • Hilarische momenten • Een centje Voor meer info en inschrijvingsformulieren: • Surf je naar www.rotselaar.be/jeugd - rubriek ‘word (hoofd)animator’ • Of neem je contact op met de jeugdconsulent. Voor (hoofd)animator paasvakantie kun je je kandidaat stellen tot en met woensdag 5 maart. Voor (hoofd)animator zomervakantie kun je je kandidaat stellen tot en met woensdag 30 april.


vrije tijd Buitenspeeldag: woensdag 2 april van 13 tot 17 uur De Buitenspeeldag, dat is DE plezantste dag! Niets leuker dan buiten spelen op de Buitenspeeldag in Rotselaar. Na het succes van de voorbije jaren, pakken we het dit jaar nog een beetje groter aan. Sportcomplex ‘de Toren’ wordt speelcomplex ‘de Toren’. De locatie wordt omgebouwd tot een heus pretpark, toegankelijk voor jong en oud. Geen voorsteekpassen, maar iedereen gelijk voor de wet, spelen en amuseren is de boodschap! Vervelen staat alvast niet op het programma… Wat dan wel? Uitleven op de vele springkastelen, dansen op de leukste muziek, de coolste voetbaltricks uitproberen, basketbalwedstrijdjes,… Liever iets anders? Word dan zelf circusartiest: jongleren, balanceren, je kunt het er allemaal leren en zelf meespelen in een echte circustent.Verder zie je op het skatepark coole demo’s BMX die je ook zelf kan uitproberen. Of… je gaat creatief aan de slag in de workshop graffiti. Te veel om op te noemen… Dus geen excuus om niet te komen! Trommel mama, papa, opa, oma en al je vriendjes op voor een megaleuke namiddag (13u-17u), want buiten spelen was nog nooit zo plezant! Wij hebben het zonnetje alvast besteld. En… als ze toch niet schijnt, laten we ze toch ergens schijnen waar het niet regent!

contact

Evi Willekens, sportpromotor Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 sport@rotselaar.be www.rotselaar.be/sport

sport Kampioenenviering zaterdag 14 juni om 19u

Oproep Heb je in je club ploegen die kampioen zijn? Of ben je als individu in je sporttak kampioen? Laat dit dan weten aan de sportdienst voor 1 mei!

13 info Rotselaar

Nieuw! Regionale Sporteldag in Rotselaar dinsdag 25 maart van 9 tot 16 uur De sportregio ‘Winge-Demervallei’ organiseert voor de eerste keer in Rotselaar de regionale sportdag. Op deze sportdag kan iedere senior in een gezellige en ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met een nieuwe sportactiviteit. De sportdag vindt plaats aan het sportcomplex De Toren. Deelnemen kost 7 euro, vooraf inschrijven kan bij de sportdienst tot 18 maart.

Gastgezinnen gezocht Van 13 tot 20 september 2014 vinden de Special Olympics European Summer Games plaats in Antwerpen en omstreken. Rotselaar, Aarschot, Begijnendijk en Tremelo nemen hieraan deel en ontvangen de Servische delegatie. Het is een unieke kans om de gastvrijheid en generositeit van onze regio en haar inwoners aan te spreken. Wil je graag logistiek en/of organisatorisch ondersteunen, atleten onthalen, huisvesten of begeleiden? Neem dan zeker contact op!

contact

Evi Willekens, sportpromotor Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 sport@rotselaar.be www.rotselaar.be/sport


Meer bib-activiteiten op de kalenderpagina’s!

bibliotheek J EU G D B O EK EN W

EE K 20 14

G EV A A R !

Jeugdboekenweek van 15 tot 30 maart SL_JBW14_HOOFDING_BIB_SEP13_DEF.indd 1

24/01/14 11:24

De Jeugdboekenweek, het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen, vindt plaats van 15 tot 30 maart. De bibliotheek biedt deze twee weken een boeiend programma aan voor de leerlingen van onze basisscholen. Dit jaar gaan we de gevaarlijke toer op. We lieten ons inspireren door ‘ Stichting Lezen’ en kochten diverse materialen en boeken over gevaar aan. De werkgroep jeugdboekenweek bedacht per leeftijd leuke spelletjes en opdrachten. De jongsten maken kennis met de gevarendoos en de dierendoos, ze ontdekken ‘gevaarlijke’ sprookjes, ze spelen poppenkast, ze kleuren om het mooist en ze leggen hinkelend een gevaarlijk parcours af. Ook de oudere leerlingen zullen zich niet vervelen: ze kiezen een boek uit over gevaar, waarbij ze avontuurlijke opdrachten proberen op te lossen. Ze leren op een speelse manier werken met de catalogus. Verder leven ze zich uit in een schimmenspel en een verkeersspel. Voor alle derde leerjaren is er een speciale activiteit, gesubsidieerd door de regiowerking van de provincie Vlaams-Brabant. Het professionele gezelschap Kamo brengt een interactief theater rond het thema ’Gevaar’. Het wordt best spannend! Een fotoverslag van dit alles vind je vanaf 8 april op rotselaar.biliotheek.be en op de blog.

14 info Rotselaar

contact

Kristel Heylen, bibliotheek tel. 016 61 64 00 rotselaar@bibliotheek.be rotselaar.bibliotheek.be

Rotselaar introduceert Computercafé donderdag 3 april om 19 uur

De bibliotheek en het Dienstencentrum nodigen iedereen, die geïnteresseerd is in de moderne media, uit om mekaar maandelijks te ontmoeten in het splinternieuwe Computercafé. Zowel de meer ervaren computergebruiker als diegene die graag zijn of haar eerste stappen wilt zetten in het gebruik van de moderne communicatiemiddelen is welkom. Onder begeleiding van een ‘expert’ worden één of meer thema’s uitgediept. Bovendien kun je zelf ook voorstellen doen. Het is mogelijk om je eigen tablet of laptop mee te brengen. ‘Kandidaat-experts’ in een bepaalde ICT-materie (digitale fotografie, apps, wandel-gps, iPad…) die op vrijwillige basis willen meewerken aan dit initiatief, mogen zich melden bij de bibliotheek (rotselaar@bibliotheek.be of 016 61 64 00) of het Dienstencentrum van het OCMW (jv@ocmwrotselaar.be of 016 60 61 61). De eerste bijeenkomst vindt plaats donderdag 3 april om 19 uur in vrijetijdscentrum ‘de Mena’, tweede verdieping.

Uitbreiding dienstverlening: pc-begeleiding • Hoe gebruik ik de catalogus van de bib? • Hoe kan ik iets opzoeken op het internet? • Ik wil op mijn laptop werken in de bib, hoe kan ik op het internet? • Hoe gebruik ik Tax-on-web? • Hoe gebruik ik het e-loket? Een aantal van onze gebruikers kan niet zo vlot overweg met de computer. De bib en het Dienstencentrum namen het initiatief om vrijwilligers aan te trekken die hen hierbij kunnen helpen. Intussen hebben Eric Goris en Maddy Van Reet zich geëngageerd en zullen je begeleiden aan de publiekspc’s. Telkens op maandag en donderdag van 10 tot 12 uur.

Computercursussen

van 10 tot en met 14 maart De bib organiseert samen met het Dienstencentrum opnieuw computercursussen van 10 maart tot en met 14 maart. Schrijf nog snel in via rotselaar.bibliotheek.be of 016 61 64 00. De plaatsen zijn beperkt!


openbare werken

Project doortochten Rotselaar/Wezemaal Informatie- en participatietraject voor inwoners

Het gemeentebestuur werkt aan een langetermijnvisie over de mobiliteit, ruimtelijke ordening en de versterking van de handelskernen. De verkeersveilige inrichting van de doortochten in Wezemaal (Aarschotsesteenweg) en Rotselaar (Stationsstraat/Provinciebaan) is van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente. Met een informatie- en participatietraject wenst de gemeente Rotselaar de adviesraden, inwoners en handelaars optimaal te betrekken in dit proces van visievorming. Een eerste infovergadering werd al georganiseerd in aanwezigheid van de gemeenteraad en de adviesraden gecoro (ruimtelijke ordening) en de verkeersadviesraad. Tijdens dit infomoment zijn de verschillende denkpistes en voorstudies in volledige openheid besproken. De adviesraden bespreken dit momenteel verder. Voor de gemeente is het nieuw om al in de eerste onderzoeksfase de adviesraden, inwoners en handelaars bij het denkproces te betrekken. Met een open participatietraject hoopt het gemeentebestuur de interesse in het beleid bij de inwoner op te wekken en tot een kwaliteitsvolle en gedragen visie te komen over de toekomst van onze gemeente.

contact

Sofie Geens, ambtenaar werken en mobiliteit tel. 016 61 63 50 mobiliteit@rotselaar.be www.rotselaar.be/mobiliteit

Om alle inwoners de kans te geven zich te informeren en suggesties over te maken, organiseert het gemeentebestuur twee publieke informatiesessies: • dinsdag 25 maart om 19 uur: infovergadering over de N19/Aarschotsesteenweg (doortocht Wezemaal) in Sportoase De Toren. • dinsdag 25 maart om 20.30 uur: infovergadering over de N229/Stationsstraat - Provinciebaan (doortocht Rotselaar) in Sportoase De Toren.

15

beleid

Oproep verenigingen: bezoek de Altstadtfeesten in Bad Gandersheim Het nieuw samengestelde verzusteringscomité Bad Gandersheim – Rotselaar trekt het eerste weekend van september 2014, van vrijdag 5 september tot en met zondag 7 september 2014 met zoveel mogelijk verenigingen naar onze zusterstad Gandersheim. Dat weekend zijn er op vrijdag en zaterdag Altstadtbierfeesten in het historische centrum. Meer info over deze uitstap kun je terugvinden op www.rotselaar.be/gandersheim. Deelnemers krijgen 15 euro onkostenvergoeding. Heb je interesse om samen met je vereniging deel te nemen? Geef ons dan een seintje voor 15 april 2014 via secretariaat@rotselaar.be.

Ereburger Hermann Vogel overleden Verzusteringscomité Bad Gandersheim

Op 1 december 2013 is op 75-jarige leeftijd de heer Hermann Vogel overleden. Hij zette zich jarenlang in voor het vereningsleven (Kur- und Verkehrsvereins Bad Gandersheim) en in het bijzonder voor zijn inzet bij het partnerschap tussen de gemeente Rotselaar en de gemeente Bad Gandersheim (Duitsland). Hij kreeg hiervoor in 2010 de zeldzame onderscheiding van ereburger van Rotselaar.

info Rotselaar


milieu

Doe mee aan de grote Recupel-inzamelactie van 21 tot 29 maart Van 21 tot 29 maart organiseert Recupel, in samenwerking met onze gemeente, de afvalintercommunale, de Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Ook batterijen zijn welkom. De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner inzamelt wint een reuze ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt. Verzamel met z’n allen oude elektro, maak van Rotselaar de beste recycleergemeente van het land en win een reuze-ontbijtpicknick! • Kleine toestellen? Naar de elektrowinkel die de actie ondersteunt! • Kleine én grote toestellen? Naar het containerpark in uw buurt! • Niet gebruikte toestellen? Naar De Kringwinkel ermee! Meer info op www.rotselaar.be (nieuwsberichten milieu) of op www.samenrecycleren.be.

16 info Rotselaar

Paddenoverzet in de Paternosterstraat Sinds enkele jaren organsieert de bewonersdienst Middelberg in het voorjaar een paddenoverzet in de Paternosterstraat. Dat is ook dit jaar niet anders. Tijdens de maanden maart en april trekken padden, kikvorsen en salamanders van de Middelberg naar de poel langs de spoorweg en moeten ze daarvoor de Paternosterstraat oversteken. Ze doen dit meestal ’s avonds vanaf 18 uur, een moment van de dag dat de dieren slecht zichtbaar zijn en gemakkelijk worden overreden. Dankzij de medewerking van de gemeente Rotselaar en het Regionaal Landschap worden tijdens de trekperiode schermen en emmers in de berm geplaatst om de amfibieën op te vangen. Elke dag staan er enkele vrijwilligers klaar om de dieren op een veilige manier naar de overkant te brengen. In 2013 werden in totaal 581 padden, kikkers en salamanders overgezet. Wie interesse heeft om mee te helpen of om eens een kijkje te komen nemen, kan afspreken met Ingrid Laga (ingridlaga@hotmail.com) of Rob Claes (rob.claes@hotmail.be).


milieu

Genoeg van zwerfvuil? Maak er komaf mee! Personaliseer je eigen affiche ‘zwerfvuil is niet meer van deze tijd’ op www.indevuilbak.be, print ze af en hang ze aan je raam. Zo weet iedereen dat je je bekommert om een propere buurt! De affiches zijn ook op het gemeentehuis verkrijgbaar.

Het programma: Heb jij ook genoeg van al dat vuil in het straatbeeld? Trek dan samen met ons ten strijde! Op zaterdag 26 april organiseert de gemeente Rotselaar haar jaarlijkse campagne tegen zwerfvuil en sluikstort. Wil jij als vereniging, buurtcomité, met een groepje vrienden of gewoon op je eentje ook een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt? Dan kun je je tot maandag 7 april, via milieu@rotselaar of 016 61 63 49 inschrijven bij de dienst Milieu van de gemeente Rotselaar.

contact

Sven Buyens, milieuambtenaar tel. 016 61 63 50 milieu@rotselaar.be www.rotselaar.be/milieu

• 9 uur: ontvangst deelnemers met koffiekoeken en drank op één van de drie centrale locaties naar keuze: administratief centrum Rotselaar, OCMW Werchter of parking bezoekerscentrum Hagelandse Wijn Wezemaal. • 9 uur: verdelen van logistiek materiaal: zwerfvuilzakken met logo Indevuilbak! (opgelet: enkel deze zakken mogen gebruikt worden!), handschoenen, fluovestjes en grijpstokken. • 9.30 uur: vertrek deelnemers naar de te ruimen locaties. • 10 uur-12 uur: zwerfvuil ruimen. • 12 uur-13 uur: ophalen volle zakken door technische dienst. • 13 uur: receptie met bedankje voor alle deelnemers aan gemeentehuis Rotselaar.

Zelfoogsttuin ‘De Plek’ in Werchter In juni 2014 starten twee van onze bewoners, Liesbeth Van Obberghen en Stefan Van Oeckel, in Werchter met een origineel project: een CSA (Community Supported Agriculture) of zelfoogsttuin. Het concept is eenvoudig: Liesbeth en Stefan zorgen voor een divers aanbod groenten en een klein aanbod fruit (aardbei en rabarber). Jij koopt een oogstaandeel waarmee je een heel seizoen kan oogsten. Er wordt gewerkt op natuurlijke wijze zonder het gebruik van pesticiden en kunstmeststoffen. Groenten en fruit recht van het veld op je bord! Kom jezelf informeren op 20 februari in de Jack-Op - 27 maart of in ‘de Mena’ - 17 april in de Jack-Op (telkens om 20 uur). www.deplek.be

17 info Rotselaar


wonen

Wijzigingen premies en tegemoetkomingen in 2014 Een nieuw jaar brengt naar goede gewoonte weer een aantal aanpassingen op het gebied van premies met zich mee. Wooninfopunt lijstte deze voor ons op: Aanpassing inkomensgrenzen Voor bepaalde premies, zoals de Vlaamse renovatiepremie of de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant, gelden inkomensvoorwaarden. Deze grensbedragen worden jaarlijks aangepast. De nieuwe bedragen gelden voor aanvragen vanaf 1 januari 2014. Verbeteringspremie Wonen-Vlaanderen De woning waar de werken zijn uitgevoerd en waarvoor de premie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn voor aanvragen vanaf 1 januari 2014. Tot daarvoor was het voldoende dat de woning minstens 20 jaar oud was. Netbeheerders: plafond isolatiepremies valt weg Tot nu toe was er een plafond voor de na-isolatiepremies. Je kreeg dan een premie toegekend voor een maximum aantal m². Dit plafond valt nu weg voor de volgende premies: dak-, muur-, vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing. Deze maatregel gaat in voor facturen vanaf 1 januari 2014. Netbeheerders: combipremie Als je ‘tegelijk’ investeert in nieuwe ramen met hoogrendementsglas én in muurisolatie, krijg je de premie voor beglazing maal vier. Onder ‘tegelijk’ investeren wordt verstaan dat de data van de eindfacturen voor de isolatie en de beglazing niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen. De combipremie geldt voor facturen vanaf 1 januari 2014.

18 info Rotselaar

Warmtepomp en zonneboiler: soepeler Vroeger waren de warmtepomp- en zonneboilerpremie voorbehouden voor woningen aangesloten op het distributienet vóór 1 januari 2006. Voor eindfacturen vanaf 1 januari 2014 is deze premie nu ook beschikbaar voor woningen die uiterlijk 31 december 2013 aangesloten zijn op het distributienet óf waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend ten laatste 31 december 2013. Vlaams Woningfonds: uitbreiding doelgroep goedkope leningen Vroeger kende het Vlaams Woningfonds sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met een beperkt inkomen én met minstens één kind ten laste. Voortaan kan het Vlaams Woningfonds ook leningen verstrekken aan alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen.

afvalkalender

contact

Tim Houben & Yves Leyers Wooninfopunt, Wonen tussen Dijle en Velp tel. 016 31 18 69 info@wooninfopunten.be www.wooninfopunten.be

verkooppunten pmd-zakken Aveve Rotselaar

maart

do 6 pmd/gft do 13 huisvuil do 20 pmd/gft di 25 papier/karton do 27 huisvuil

april

do 3 pmd/gft do 10 huisvuil do 17 pmd/gft di 22 papier/karton do 24 huisvuil wo 30 pmd*/gft*

Stationsstraat 162

Okay Rotselaar Stationsstraat 229

Delhaize Rotselaar Steenweg op Wezemaal 177

Delhaize Wezemaal Eektstraat 2C

Beenhouwerij Marc en Lilly Werchter * verschuiving omwille van een feestdag

Sint-Jansstraat 25

Krantenwinkel/Hengelsport Den Demer Werchter Sint-Jansstraat 6


toerisme wachtdiensten

Wandelen, wijn en kunst Niets zo heerlijk als een fikse wandeling op een mooie, zonnige dag. Hiervoor heeft Wezemaal het perfecte recept.Trek je stapschoenen aan en maak een wandeling op de Wijngaardberg. Kleurrijk in de herfst, verstilde schoonheid in de winter en heuvels vol bloesems in de lente. Spring voor of na je wandeling eens binnen in het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn. Ontdek de vernieuwde inrichting en droom weg bij de mooie beelden van het Hageland in de diavoorstelling. In een film over de wijnbouw in onze streek voel je duidelijk de passie waarmee de Hagelandse wijnbouwers hun wijn maken.

Kunst bij de wijn Naast alle natuurlijke schoonheid, heeft Rotselaar ook heel wat artistieke pareltjes. Tussen onze inwoners zitten namelijk heel wat kunstenaars. Geregeld stelt één van hen tentoon in het bovenzaaltje van het Bezoekerscentrum. Tot 20 april vind je er textiel- en viltwerken van Maria Lauwers. Vanaf Pasen kan je de werken van Lut Derudder bewonderen. Openingsuren Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn tijdens de winter: van na het herfstverlof tot het paasverlof elke zondag open van 13 tot 14 uur.

Dokters (weekend): tel. 070 25 70 25 Doorlopend open van zaterdag 8u tot maandag 8u en op feestdagen, zonder afspraak. Nieuwe gecentraliseerde wachtpost: Justus Lipsiusstraat 36, 3000 Leuven. www.w8post.be

Apothekers: algemeen nummer: 0900 10 500 www.apotheek.be

Tandartsen: algemeen nummer: 0903 399 69 zaterdag, zondag en feestdagen: 9u- 18u

bloedinzameling (van 18u-20u30) Gemeenteschool Den Drempel Werchter di 25 maart 2014

Parochiezaal Wezemaal wo 16 april 2014

nieuwe ondernemers Powerzone / test- en trainingscentrum www.powerzone.be Nieuwe uitbaters Brasserie de Torenhoeve www.detorenhoeve.be

"

Meer info op www.rotselaar.be/ondernemen bij 'in de kijker'.

KLIK

ONNODIG TE FRANKEREN

Contactcoördinaten: Naam: _____________________________ Adres: _____________________________________ _____________________________________ Telefoon: _____________________________ Datum: _____________________________ Je kunt ook problemen melden via www.rotselaar.be

SNELBALIE administratief centrum DA 852-434-7 Provinciebaan 20 3110 Rotselaar

19 info Rotselaar


openingsuren gemeentelijke diensten Administratief centrum • elke werkdag van 9 uur-12 uur • ook op ma van 14 uur-20 uur & op wo van 14 uur - 17uur Dienstverlening bevolking ook open • za van 9 uur - 12 uur Administratief centrum en bibliotheek gesloten: • maandag 21 april 2014 (Paasmaandag)

gemeenteraden De volgende gemeenteraden zijn gepland op:

20 info Rotselaar

• maandag 24 maart 2014 • maandag 28 april 2014

De agenda’s, persberichten en verslagen van de gemeenteraden kun je vinden op de website, bij rubriek beleid.

" M E

L

D

o wegdek beschadigd o rijweg o fiets-/voetpad o berm o afwateringsproblemen o gracht o waterslikker (duiker) o riolering o onderhoud plantsoenen o bushokje beschadigd o verkeerslicht/- bord o onveilige verkeerssituatie o OPENBARE VERLICHTING STUK

I

N

G

S

o Milieuhinder of -verontreiniging o lucht o water o geluid o sluikstorten o bodem o huisvuilophaling (datum vermelden): o huisvuil o papier en karton o gft o grofvuil o kga o pmd o BOUWOVERTREDING o verspreiding Info Rotselaar

K

A

A

R

T

o PROBLEEM WEBSITE o ANDERE PROBLEMEN:

Plaats van het probleem:

o melden nieuwe zaak/praktijk:

Info rotselaar 37  

Info Rotselaar, het tweemaandelijkse infoblad van de gemeente Rotselaar.

Advertisement