Page 1

Informatieblad voor Rotselaar, Werchter en Wezemaal

19

R

O

T

S

E

L

A

A

R

maart - april 2011

Middenkatern ‘Waterbesparing’

inhoud

Toerisme 1-3 Beleid 2 Mobiliteit 2-22-23 Ontwikkelingssamenwerking 4-6 Preventie 5 Wooninfopunt 6 Leven 7 Sport 8-9 Kermissen 9 Jeugd 10 Waterbesparing 11-12 UiT in Rotselaar 13 tot 16 Waterbesparing 17-18 Bibliotheek 19 Milieu 20-21 Cultuur 24-25 Contact 26-27-28

www.rotselaar.be

in Rotselaar middenkatern

Heikant kermis, een week vroeger! Zie blz. 9

Rock Werchterbelevingscentrum: een nieuwe toeristische troef Veel mensen uit onze streek, maar ook ver daarbuiten hebben fijne herinneringen aan het festival Rock Werchter. Het geplande ‘Rock Werchterbelevingscentrum’ in cultuurhuis ‘de Jack-Op’ wil deze herinneringen blijven koesteren en een ode brengen aan het festival dat ons kleine dorp wereldberoemd maakte. Lees er meer over verder in deze infokrant en ontdek hoe jij kunt helpen om van het belevingscentrum een succes te maken. Oproep en meer info op blz. 3


beleid

Jobstudent zwemzone ‘Ter Heide’ Ga je graag als redder of toezichter aan de slag? Dan kun je terecht bij de sportdienst (zwemzone Ter Heide). De voorwaarden zijn: • Toezichter: minimum 18 jaar zijn; • Redder: minimum 18 jaar zijn, in bezit van Hoger Reddersdiploma en recent bijscholingsattest; • Slagen voor een selectieproef. Hoe kun je solliciteren? Je bezorgt je schriftelijke kandidatuur uiterlijk 31 maart aan het schepencollege, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar. Je vermeldt je geboortedatum en maakt een keuze tussen redder of toezichter. Je geeft ook een gewenste periode op: • voorseizoen weekends en feestdagen mei en juni; • maand juli; • maand augustus; • naseizoen 1-15 september. Je kunt je ook kandidaat stellen via www.rotselaar.be: via homepagina, de pagina personeel of de sportpagina.

colofon 2 info Rotselaar

Contact redactie & lay-out Els Spreuwers Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar tel. 016 61 63 27 redactie@rotselaar.be Artikels voor Info Rotselaar nr. 20 (verschijnt eind april) inleveren ten laatste 21 maart 2011 Activiteiten ingeven via www.UiTdatabank.be, zie middenbladzijde. Leescomité Katrien Niclaes, Joris Peeters, Raf Van de Velde, Marie José Verhaegen, Annie Wouters

mobiliteit

Gemachtigde opzichters Dit schooljaar hebben er dertien vrijwilligers zich kandidaat gesteld voor de opleiding tot gemachtigd opzichter. Ze hebben het theoretisch gedeelte van de provincie als het praktisch gedeelte van de politiezone BRT met succes doorlopen. De nieuwe gamachtige opzichters mochten elk een uitrusting in ontvangst nemen op de officiële inhuldiging die plaats vond op 17 januari.

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar Drukkerij Artoos Communicatiegroep Oudestraat 19, 1910 Kampenhout Tel. 016 60 00 85, fax: 016 60 47 90 info@artoos.be, www.artoos.be

Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor latere publicaties. Indien je dit niet wenst, gelieve dit expliciet te vermelden: tel. 016 61 63 27.

Foto: Sven Ponsaerts


toerisme

Rock Werchterbelevingscentrum Werchter krijgt een ‘Rock Werchterbelevingscentrum’. Het geplande ‘Rock Werchterbelevingscentrum’ in cultuurhuis ‘de Jack-Op’ wil die herinnering blijven koesteren en harten even sneller laten slaan. Het wil een spannende, grappige, anekdotische en pakkende ode zijn aan een festival dat symbool staat voor de start van de jongerencultuur in Vlaanderen en dat Werchter op de wereldkaart heeft gezet.

Oproep! In de loop van 2011 wordt reeds een eerste fase gerealiseerd. Er ontbreekt evenwel nog een wezenlijk deel van de tentoonstellingsinformatie. Vooral de jaren ‘70 en ‘80 vertonen grote hiaten. In de begindagen had Rock Werchter een louter lokale en regionale impact. Berichtgeving was er nauwelijks, de hoeveelheid promotiemateriaal bleef beperkt. Het ‘Rock Werchterbelevingscentrum’ wil zo volledig mogelijk zijn, want bezoekers willen in de eerste plaats ‘hun’ beleving van Rock Werchter zien. Dat begint voor de ene in 1976 en voor de andere in 2000 of later. Vandaar onze oproep om ontbrekende puzzelstukken te vinden. We doen daarom een warme oproep om materiaal te zoeken en binnen te brengen. Meen je thuis nog iets nuttigs liggen te hebben dat je ter beschikking wilt stellen voor het belevingscentrum, neem dan contact op met toerisme Rotselaar, tel 016 61 64 15 of via toerisme@rotselaar.be.

Werchter, rock around Jack-Op Wie Werchter zegt, denkt aan Rock Werchter. Maar er is ook de Jack-Op, het befaamd Werchters bier en destijds zeer populair bij de Leuvense studenten. Werchter heeft dus duidelijk een boontje voor de jeugd. Het is dankzij Rock Werchter en de Jack-Op dat het landelijke Werchter een bloeiend, levendig dorp werd en interessant om eens in groep te bezoeken. Voor wie nu reeds een voorsmaakje wil van de troeven van Werchter kan een halve daguitstap boeken op de dienst Toerisme. Een gids vertelt over de verwevenheid van Werchter met bier en rock. Je wordt ontvangen in de tentoonstellingsruimte van de Jack-Op en wandelt via de gewezen brouwerij en de Jack-Opgebouwen naar de weide van Rock Werchter. Anekdotes, afwisselend over Rock Werchter en de Jack-Op, maken deze dorpswandeling uniek en boeiend. Ter afsluiting wordt de groep getrakteerd op een Jackopbier in een sfeervol ‘Jack-Opcafé’. Info: toerisme@rotselaar.be of 016 61 64 15.

contact

Theo Peeters tel. 016 61 64 15 toerisme@rotselaar.be www.rotselaar.be/toerisme

3 info Rotselaar


ontwikkelingssamenwerking

Koffiestop 2011, een feestelijke editie Koffiestop op vrijdag 18 maart Op vrijdag 18 maart van 6.30 tot 9 uur schenken de GROS en Broederlijk Delen koffie aan het station van Wezemaal. Voor dag en dauw staan medewerkers van de GROS bij het drukste gemeentelijke knooppunt van de ochtendlijke mobiliteit. Je vindt hen nabij de fietsenstalling van het station van Wezemaal.

Doe mee!

Met eerlijke producten, zoals het past in een FairTradeGemeente: Max Havelaar koffie, thee, chocomelk en voor wie het fris wil houden, fruitsap uit Rotselaar en uit het Zuiden.

¶W=DOZHO],-Q www.koffiestop.be

Koffiestop:

• •

Een korte, krachtige naam voor een bijzondere geldinzameling. Zij, de partners van Broederlijk Delen in het Zuiden, hebben plannen. Zij strijden tegen armoede en onrecht. Wij steunen hen: we brengen mensen samen rond een warm zuiders product en laten hen kennismaken met de campagne. Elke koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de collectebus. Elke kop koffie telt dus.

4 info Rotselaar

Affiche vrij van zegel - V.U. Pol De Greve, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - Gedrukt op Offset FSC-papier.

.6$IILFKH1HURLQGGBroederlijk Delen 50 jaar Afrikaanse avond met optreden op zaterdag 19 maart om 20 uur Dit jaar bestaat Broederlijk Delen 50 jaar en dus krijgt de actie een feestelijk tintje. Nero doet alvast mee en de GROS biedt je ook een wafeltje aan. Extra dit jaar, ten voordele van Broederlijk Delen: een Afrikaanse avond met een optreden van jeugdkoor Marcanti uit Wezemaal in de parochiezaal Sint-Martinus Wezemaal. Afspraak op zaterdag 19 maart om 20 uur.

contact

Wies Vingerhoedt, GROS tel. 016 44 44 44 wies.vingerhoedt@skynet.be

Koffiestop 2010


preventie Charter alcohol en andere drugs voor sportief en jeugdig Rotselaar Iedereen kan met alcohol en andere drugs worden geconfronteerd. Het gemeentebestuur, het OCMW en de sport- en jeugdverenigingen willen zorg dragen voor het welzijn en de gezondheid van sportief en jeugdig Rotselaar. Hiertoe werkten de sport- en jeugdraad in samenwerking met de stuurgroep alcohol- en drugpreventie een gemeenschappelijk charter alcohol en andere drugs uit. Met het charter willen de verenigingen de aandacht vestigen op tien regels voor een gezonde vereniging. Nadat eerder de OCMW- en de gemeenteraad het initiatief goedkeurden, werd het charter op 3 december officieel ondertekend in vrijetijdscentrum ‘de Mena’. Maar liefst negentien verenigingen ondertekenden samen met hun adviesraden, het OCMW en het gemeentebestuur het charter. Ze kregen affiches, brochures en spandoeken met de tien gouden regels. Verenigingen die te maken krijgen met alcohol en andere drugs of dit juist willen voorkomen, kunnen contact opnemen met de preventiedienst.

Burenbemiddeling in onze gemeente Heb je ruzie of een onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de kinderen of de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of de tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buur je zicht op de straat? Word je gepest of heb je last van roddels of scheldpartijen? Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar lukt het niet? Dan kan burenbemiddeling je helpen. Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Bemiddeling is gratis, gebeurt vrijwillig en probeert erger te voorkomen. In die zin treedt ze ook nooit in de plaats van politie of gerecht of komt ze niet tussen in strafrechtelijke feiten. Zowel de coĂśrdinator als opgeleide vrijwilligers bemiddelen en dit op een neutrale en vertrouwelijke manier. Onze gemeente is momenteel nog op zoek naar bijkomende vrijwillige bemiddelaars. Binnenkort organiseert de provincie Vlaams-Brabant hiervoor gratis opleidingen.

contact

Wim Augustijns, preventieambtenaar tel. 016 61 63 04, gsm 0478 88 02 22 preventie@rotselaar.be www.rotselaar.be - www.druglijn.be

5 info Rotselaar


ontwikkelingssamenwerking

Afrika filmfestival in Rotselaar Vrijdag 25 maart: jeugdhuis Floere Bloes Wezemaal om 20 uur Film: Les barons, regisseur: Nabil Ben Yadir, vrije toegang Een film over de lotgevallen van een groepje hangjongeren in Molenbeek. Vrijdag 15 april: vrijetijdscentrum ‘de Mena’ (verdieping 2) om 20 uur Film: Paljas, regisseur: Katinka Heyns, vrije toegang Paljas is een film uit Zuid-Afrika. Een beambte bij een afgelegen spoorwegstation heeft een zoontje dat niet meer praat en een huwelijk dat vastgelopen is. Een achtergebleven clown van een rondreizend circus raakt bevriend met zijn zoontje. Dit zet de relaties binnen het gezin op hun kop en heeft invloed op de Afrikaanse gemeenschap.

contact

Wies Vingerhoedt, GROS tel. 016 44 44 44 wies.vingerhoedt@skynet.be Fotograaf Kris Dewitte - actrice Esse Lawson

6

wooninfopunt

info Rotselaar

Uw woning zorgeloos verhuurd De voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor op een rijtje Wil je graag je woning verhuren maar zie je op tegen de rompslomp die daarbij komt kijken? Dan kun je je woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Zo is in Rotselaar het verhuurkantoor ‘SVK Social’ actief. Indien je je woning aan een SVK verhuurt, kun je genieten van verschillende voordelen: •

• • •

Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een negenjarig huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt. Huurderverplichtingen, zoals een degelijk onderhoud en het afsluiten van een brandverzekering, worden nauwgezet opgevolgd; Bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een periode van negen jaar; De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten; Geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden gedragen door de Vlaamse Overheid.

Indien je woning toe is aan een opknapbeurt, zijn er ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden; premies, fiscale voordelen en een voordelige FRGE-lening aan 2% voor energiebesparende maatregelen. Voor meer informatie kun je het Wooninfopunt contacteren of SVK Social (contactpersoon: Dierick Christiaens, Grote Bollostraat 7/0, 3120 Tremelo, tel. 016 52 52 54).

contact

Evelyne Claes, Wooninfopunt Spreekuur administratief centrum woensdag van 14 tot 16 uur gsm 0473 85 97 70 info@wooninfopunten.be www.wooninfopunten.be


leven

Onze gemeente demografisch onder de loep Op 1 januari 2011 telt onze gemeente 15.762 inwoners. In 2005 werd de kaap van 15.000 inwoners bereikt en ondertussen zijn we op weg om binnen een paar jaar wellicht de kaap van 16.000 inwoners te overschrijden. Werchter telt 3.297 inwoners, Wezemaal 3.948 inwoners en Rotselaar 8.517 inwoners. De gemiddelde leeftijd in onze gemeente is Evolutie bevolking 40 jaar. De inwoners die in 2011 hun vijftigste verjaardag vieren, zijn met 285 de grootste leeftijdscategorie in onze gemeente. 18000 16000

14193

Evolutie bevolking

14000 12000

15524

15066

15762

12815

11826

10000 8000

14640

7170

7865

8637

8810

9044

9277

9441

Bevolkingsaantal Actieve bevolking - 20 jarigen + 65 jarigen

6000 4000 2000

3126 1530

3200 1750

3584 1972

3608

3589 2433

2222

3641 2606

3674 2647

0 1985

1990

1995

2000

2005

Enkele weetjes over 2010

2009

2010

contact

Peggy Puttemans, dienst Leven tel. 016 61 63 18 bevolking@rotselaar.be www.rotselaar.be

In 2010 traden 45 koppels in het huwelijksbootje, terwijl 48 koppels opteerden voor een wettelijke samenwoning. Ten opzichte van 2009 is het aantal echtscheidingen gedaald, van 36 in 2009 naar 23 in 2010. Er werden 177 geboortes en 116 overlijdens van inwoners geregistreerd. 2010 was dus geen babyboomjaar, maar ten opzichte van 2009 werden wel 29 geboortes meer geregistreerd. Met 177 geboren telgen wordt ook in onze gemeente voor een nieuwe achterbankgeneratie gezorgd. Twee mama’s verkozen een thuisbevalling. Zo werd Nieke geboren in een Werchters bedje in plaats van in een ziekenhuisbedje. De vrouw is ook in Rotselaar het sterke geslacht. Op 1 januari 2011 telden we 7.853 mannen en 7.909 vrouwen. Niet verwonderlijk dat onze oudste inwoner een vrouw is. Maria Angelina werd in 1908 geboren in Rotselaar en heeft er tot 2006 zelfstandig gewoond. Met haar 102 lentes staat ze garant voor meer dan een eeuw Rotselaarse herinneringen. Nieke werd thuis geboren op 15 oktober 2010

Maria Angelina verblijft sinds 2006 in een rusthuis

7 info Rotselaar


sport Loopcursussen Fun to run Wil je beginnen joggen, maar aarzel je omdat het een eeuwigheid geleden is dat je nog gesport hebt? Dan is de Fun to run zeker iets voor jou! Gedurende 10 weken leer je je conditie opbouwen vanaf nul. De lessenreeks start op zondag 27 maart. We trainen telkens op vrijdag van 19 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 11 uur. Inschrijven doe je bij de sportdienst en kost 30 euro. Play and run Een atletiekinitiatie voor 6- tot en met 12-jarigen. Spurt, uithouding, estafetteloop, kogelstoten en verspringen staan allemaal op het programma. We oefenen telkens op zondag van 10 tot 11 uur. De lessenreeks start op zondag 27 maart. Deelnameprijs bedraagt 20 euro.

Buitenspeeldag Sporten, spelen, je reuze amuseren! En dit buiten, op de voetbalterreinen van Sportief Rotselaar en de speelstraten Torenstraat en Torenhoflaan. Allen daarheen op woensdagnamiddag 6 april! 8 info Rotselaar

Activiteiten sportregio Sporteldag dinsdag 10 mei Je kunt je conditie testen bij het sportelteam en kennismaken met leuke sporten. De sporteldag vindt plaats in Scherpenheuvel-Zichem op dinsdag 10 mei.

Infoavonden Jeugdcoördinatie in een sportclub: modegril of noodzaak? Maandag 21 maart om 19.30 uur in Holsbeek (Wagenhuis Kasteel van Horst), door jeugdcoördinator KRC Genk, Roland Breugelmans. EHBO voor jeugdsportbegeleiders Maandag 4 april om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bekkevoort, door Rode Kruis Vlaanderen. Wielrennen: een sport van carbon, glitter en doping? Maandag 9 mei om 19.30 uur in Rotselaar (‘de Mena’), door sportjournalist Carl Berteele. Inschrijven: Via patrick.frederix@vlaamsbrabant.be. Het bedrag van 5 euro te storten op 091-0189109-85 met vermelding datum infoavond en je naam.

Paasvakantie Kleuterhappening Zaterdag 23 april is het weer zover! Dan kunnen de kleuters zich komen uitleven in sporthal ‘de Meander’. Je kunt fietsen, springen op de springkastelen en trampoline, spelen met de bal, klimmen over de spannende hindernissen en dansen op de leukste muziek. Ouders kunnen mee ter begeleiding. Voorzie wel aangepaste schoenen. Betaling is ter plaatse en bedraagt 3 euro. Mountainboarden Durf jij het aan om met een skateboard op luchtbanden een helling af te rijden? We dagen je alvast uit. Op dinsdag 19 april trekken we erop uit om te mountainboarden in de Ardennen. Benieuwd wie de techniek en coole trics snel onder de knie heeft. Deelnemen kost 30 euro.


kermissen

Heikant kermis, een week vroeger! Ook de sportclubs organiseren sportieve activiteiten tijdens de paasvakantie Gym Rotselaar/Wezemaal: • Multisportkamp van 11 tot en met 15 april (lagere school) in de GBS Wezemaal; • Multidanskamp van 18 tot en met 22 april (lagere school) in de GBS Rotselaar-Centrum; • Kleuterkamp 18 tot en met 22 april (halve dagen) in de GBS Wezemaal; • Info en inschrijvingen bij Gerda Vermeir: 016 58 20 91 of Francine Geens: 016 44 37 23.

Heikant kermis, traditioneel de laatste zondag van april, valt dit jaar samen met Pasen en de paaskermissen in de buurt. Het schepencollege besliste, op vraag van de foorkramers die niet naar Heikant kunnen komen, om de kermis een week te vervroegen. Heikant kermis vindt dus dit jaar plaats tijdens het weekend van 17 april. De kermisattracties staan opgesteld op het kerkplein en in de Schoolstraat rond café ‘Onder de toren’. Op zaterdag vanaf 15 uur, op zondag vanaf 14 uur en op maandag vanaf 17 uur is iedereen er van harte welkom.

Mini Maxi: • Tien balgames van maandag 11 tot en met donderdag 14 april in sporthal ‘de Meander’; • Inschrijven bij Chris Rijckmans: 0494 05 55 29. Wezemaalse tennisclub: • Tennistweedaagse op 18 en 19 april (voor kinderen met geboortejaar 2006-1997); • Inschrijven per mail via info@wtckids.com.

Kampioenenviering Ook dit jaar worden onze sportkampioenen gehuldigd. Ze maken zich voor 1 mei bekend bij de sportdienst. De kampioenenviering vindt plaats op zaterdag 18 juni.

contact

Veerle Callens, diensthoofd sport Evi Willekens, sportpromotor Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 sport@rotselaar.be www.rotselaar.be/sport

Overzicht kermissen: zie Uit in Rotselaar

9 info Rotselaar


jeugd Paaseditie speelplein ‘de Schavuit’ Volledig uit de bol gaan, ravotten in de bossen, verkleedpartijen in de meest gekke figuren, zot doen met vrienden, knutselen en fabriceren, swingen en grooven, een keitof sluipspel ... GOE SPELEN! Daar draait het allemaal om bij speelpleinwerking ‘de Schavuit’. In de paasvakantie gaat het dak er weer af! Een bende enthousiaste animatoren staat paraat om alle kids deskundig te entertainen! Komen = niet vervelen! Voor wie? Alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig! Waar? Gemeentelijke basisschool Heikant, Schoolstraat 44. Wanneer? Van maandag 11 april tot en met woensdag 20 april. Meer info en medische fiche Op www.deschavuit.be of www.rotselaar.be/jeugd Ook in de zomervakantie wordt er ‘goe gespeeld’ van woensdag 6 juli tot en met dinsdag 23 augustus (21 juli en 15 augustus geen speelplein).

Speelpleinanimator... dat is het! Speelplein ‘de Schavuit’ zoekt animatoren die zin hebben in een toffe vakantie met puur speelplezier! Inschrijven kan nog tot vrijdag 11 maart, 12 uur. Voor meer info en inschrijvingsformulieren surf je naar www.rotselaar. be/jeugd of www.deschavuit.be of je neemt contact op met de jeugdconsulent. 10

JIP, JIP, hoera... voor de jongerengids.be

info Rotselaar

Een JIP of JongerenInformatiePunt is een plaats waar jongeren zelf informatie over de meest uiteenlopende zaken uit hun leefwereld kunnen opzoeken. Als de jongere dat wil, zoekt de jeugdinformatiewerker mee naar een antwoord op de vraag of een oplossing voor het probleem. Als er advies, hulp of begeleiding nodig is, verwijst hij door naar een persoon of dienst die je verder kan helpen. Ook leerkrachten, CLB-medewerkers, jeugdwerkers, … zijn welkom. Ze kunnen er terecht voor meer info over alle thema’s die jongeren kunnen aanbelangen. Moet ik ’s nachts op mijn skateboard een licht hebben?, Ik heb gedaan met studeren, wat nu?, Mag ik voor mijn zestiende verjaardag een fuif organiseren?, Wat is veilig vrijen? Dit zijn maar enkele vragen waarop je een antwoord vindt in een JIP. Ook op de jeugddienst van Rotselaar is er zo’n JIP Je vindt het JIP in vrijetijdscentrum ‘de Mena’. Je kunt er terecht tijdens de openingsuren van de jeugddienst. Gratis exemplaar jongerengids.be Op de jeugddienst kun je een gratis exemplaar afhalen van de jongerengids.be. De jongerengids.be, en de bijhorende website, wil kinderen, tieners en jongeren correct informeren en hen wegwijs maken in het grote informatieaanbod. Geen enkel onderwerp blijft onbesproken. Er zijn drie jongerengidsen: voor kinderen van 8 tot 11 jaar, voor tieners van 12 tot 15 jaar en voor jongeren van 16 jaar en ouder. Meer info: surf naar www.jongerengids.be.

contact

Maarten Deprouw, jeugdconsulent tel. 016 61 64 13 jeugd@rotselaar.be www.rotselaar.be/jeugd


Waterverbruik Vlaanderen = olympisch zwembad van 628 km diep 786 miljard liter per jaar. Of ruim 2 miljard liter per dag. Zoveel water verbruiken we in Vlaanderen. Het gaat dan om alle watersoorten: leidingwater (bijna 50%), grondwater, oppervlaktewater (rivieren, kanalen, beken en plassen) en hemelwater. Wil je jezelf graag visueel voorstellen hoeveel water jaarlijks wordt gebruikt in Vlaanderen? Beeld je dan een olympisch zwembad in met een diepte van 628 km.

Rol van de gezinnen Het verbruik door huishoudens is goed voor ongeveer één derde van het totaal. Van het leidingwater alleen nemen huishoudens ruim 56% voor hun rekening. Huishoudens zijn dus echt wel belangrijk in de waterkringloop. Daarom ligt een deel van de oplossing bij hen.

Grondwater, kostbare bron voor ons leidingwater Ongeveer de helft van ons leidingwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater, de andere helft wordt gemaakt van grondwater. Oppervlaktewater uit rivieren of kanalen ondergaat een reeks fysische en chemische behandelingen vooraleer het aan de strenge normen voor drinkwater voldoet. Ook grondwater vereist zuivering vooraleer de kwaliteit naar wens is, maar in regel zijn deze behandelingen minder verregaand. Tijdens de ondergrondse tocht van het water doet de natuur immers al een groot deel van het zuiverende werk. Dat is meteen de reden waarom de vraag naar grondwater zeer groot is én blijft toenemen. Wie grondwater oppompt, heeft daarvoor een vergunning nodig. Bij het verlenen ervan treedt de overheid streng op. Ook worden grootverbruikers door de financiële heffing op grondwater ontmoedigd.

VERBRUIKSPOST

DAG/PERSOON

toilet

30 liter (*)

bad/douche

44 liter

was

17 liter (*)

vaat

8 liter

koken

3 liter

schoonmaak

4 liter (*)

tuin

4 liter (*)

TOTAAL dag/persoon

110 liter

(*) Voor de functies aangeduid met een sterretje kun je perfect hemelwater gebruiken, dan kom je exact aan de helft.

Biodiversiteit Sporen van overmatig oppompen zijn in Vlaanderen immers al zichtbaar. De daling van het grondwater in de ondiepe grondwaterlagen heeft tot gevolg dat een aantal droogtegevoelige planten- en diersoorten (amfibieën, vlinders, insecten) zijn verdwenen, anderen worden bedreigd. Vennen en venen, poelen en andere zoetwatergebonden ecosystemen staan onder druk. Het huidig grondwaterbeleid is gericht op een afbouw van de grondwaterwinningen uit deze watervoerende lagen.

Doe het met minder Het is duidelijk, water is een kostbaar goed. Het kost heel wat moeite om het veilig, zuiver en drinkbaar te krijgen/ houden. De gouden regel, die voor elk type water van toepassing is, luidt dan ook: ‘doe het met minder’. Ook jij slaagt er vast in om, mits een aantal gedrags- of andere veranderingen, jouw waterverbruik te drukken zonder daarom aan comfort in te boeten.

Tarieven drinkwaterfactuur: blz. 21

WATERBESPARING

Waterbesparing: we duiken erin!

11

info Rotselaar


PRAKTISCHE BESPARINGSTIPS Voor je tips uitvoert, begin je best met een ‘nulmeting’: neem de stand van je watermeter op en hou hem bij. Op basis van je jaarverbruik (m³) van je vorig factuur kun je narekenen hoeveel het je dit jaar zal kosten. Nu staan de tarieven van 2011 hier nog niet vermeld, maar deze worden aangevuld. Surf naar www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur/bereken-uw-drinkwaterprijs.

Tip 1: Laat water niet onnodig lopen

Als je de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen, ben je al snel 1 tot 2 liter water kwijt. Gebruik een beker, dat is zuiniger. Laat ook tijdens het handenwassen en scheren de kraan niet nodeloos open staan.

Tip 2: Repareer lekkende kranen en stortbakken zo snel mogelijk

Een kraan die tien druppels water per minuut lekt, verspilt 5 tot 6 liter water per dag (of 2.000 liter per jaar). Een toilet dat één kwart liter per minuut verliest betekent een dagelijkse verspilling van 360 liter water (of 131.000 liter op jaarbasis!).

Tip 3: Zorg voor een ‘slimme’ toiletspoeling

WATERBESPARING

Oudere wc’s hebben een reservoir van 9 tot 12 liter, een hoeveelheid water die je kwijt bent, zowel bij een grote als een kleine boodschap. Maak daarom een bewuste keuze als je (ver)bouwt of als je toilet aan vervanging toe is. De beste systemen hebben een klok waarmee je twee verschillende hoeveelheden water kunt instellen bijvoorbeeld 3 liter en 6 liter.

12

info Rotselaar

Je kan ook een bestaande installatie eenvoudig verbeteren: • Instelling van het spoelvolume door het verstellen van de vlotter; • Flessen in de stortbak: Een fles van 1 liter bespaart bij elke spoelbeurt 1 liter; • Spaargewicht: dit gewicht wordt aan de trekstang of het afloopkanaal bevestigd en verzwaart de waterstop in het reservoir. Dat zorgt ervoor dat je waterstop direct afsluit als je de duw- of trekknop loslaat; • Ombouwset met spaartoets. Je kunt het gewone klokmechanisme vervangen door een model waarbij je de spoeling kunt onderbreken.

Tip 4: Neem eerder een douche dan een ligbad

Voor een gemiddelde douchebeurt (met een gewone sproeikop) verbruik je zo’n 40 tot 55 liter water. Een ligbad kan tot 110 liter water bevatten. Kort douchen scheelt veel: elke minuut kan tot 10 liter of meer verschil maken.

Tip 5: Installeer een goede spaardouchekop

Door hun speciale constructie hebben waterbesparende douchekoppen minder water per minuut nodig voor hetzelfde douchecomfort als klassieke douchekoppen. Een vernuftig systeem, dat lucht door het water mengt, zorgt ervoor dat het water in heel kleine druppeltjes naar buiten komt, waardoor het lekker bruisend aanvoelt. Een goede spaardouchekop moet 40 tot 50% water besparen en laat nog ongeveer 6 tot 7 liter per minuut door in plaats van bijvoorbeeld 12 liter (afhankelijk van de druk). Verwarm je het water met een doorstromer, dan kan het zijn dat je geen spaardouchekop kunt gebruiken. Controleer bij welk debiet de doorstromer aanslaat (= de tapdrempel). Het debiet van de douchekop moet minstens even groot zijn. Bij een te laag debiet slaat de doorstromer immers niet aan.

Tip 6: Eengreepskranen

Bij een eengreepsmengkraan (waar je met 1 handgreep warm en koud mengt en de kraan open en dicht doet) heb je maar weinig water nodig voor je de gewenste temperatuur krijgt.


Rock Werchterbelevingscentrum: info en oproep: blz. 1 & 3

Inkom gratis. Meer in volgende Info Rotselaar.

Open: doorlopend van 10 tot 18 uur.

Waar: vrijetijdscentrum ‘de Mena’, tweede verdieping.

De Heemkring Groot-Rotselaar richt een tentoonstelling in op zondag 1 mei over armoede.

Erfgoeddag ‘Armoede troef’

cultuur

A P R I L

zaterdag 23 april om 14u

zondag 17 april

vrijdag 15 april om 20u

woensdag 13 april om 20u30

zaterdag 9 april van 20 tot 22u zondag 10 april van 14 to 16u & 19 tot 21u

woensdag 6 april om 14u

vrijdag 1 april om 20u

Sporthal ‘de Meander’ - Sportdienst - zie blz. 8

Kleutersporthappening

Kermis open op zaterdag om 15u, zondag om 14u en maandag om 17u - zie blz. 9

Kermis Rotselaar-Heikant

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ (tweede verdieping) - GROS - zie blz. 6

Afrika filmfestival ‘Paljas’

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Cultuurdienst Rotselaar - blz. 24-25

Verdiep 2 / The Belgian Swingjazz Orchestra

Aula Montfortcollege Rotselaar - DanceAction

Dansproductie ‘DanceAction Returns’

Voetbalterrein Sportief Rotselaar, Torenstraat en Torenhoflaan - Sportdienst - zie blz. 8

Buitenspeeldag

Parochiezaal Heikant - ‘t kEItheater - inschrijven via www.keitheater of 0478 58 45 62

kEI-quiz (algemene kennis)

voor meer info en het recentste aanbod www.UiTinRotselaar.be

in Rotselaar


woensdag 6 april; woensdag 11 mei; woensdag 8 juni;

Problemen bij het invoeren? Meld dan je probleem via vragen@uitdatabank.be.

Deadline Activiteiten voor mei en juni moet je invoeren via www. UiTdatabank.be voor 21 maart 2011.

Els Spreuwers, informatieambtenaar tel. 016 61 63 27 redactie@rotselaar.be

contact

Blz. 6

Voor meer info: 016 61 64 00.

Kooksprookjes: op woensdag 16 maart: zie blz. 19

• • •

Voorlezen is een plezier voor twee (of meer). Karine Caes leest voor in de jeugdbib voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Telkens van 15 tot 15.30 uur:

Voorleesnamiddagen

bibliotheek

Provinciebaan - Wielerclub ‘Het Vliegend Wiel’

Wielerwedstrijd Juniores

Gemeentelijke basisschool Werchter ‘Den Drempel’ - Basisschool en oudercomité

‘t Kliekske (samen met ‘t Kliekske muziekinstrumenten knutselen & ‘s avonds optreden)

Parochiezaal ‘De Wal’ - Wandelclub Werchter

Aspergedabberstocht

“Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger? Vlieg dan met me mee naar toffe culturele activiteiten in Vlaanderen. Bzzzzalut!”

zaterdag 30 april om 15u

vrijdag 29 april om 19u

zondag 24 april van 6 tot 15u

Foto: Joris Peeters


Deze wedstrijd is ook het provinciaal kampioenschap voor Vlaams-Brabant en Limburg en de laatste selectiewedstrijd voor het Vlaams kampioenschap.

cultuur Mysterieus feesten in het Hageland Voor de negende keer organiseert het Davidsfonds ‘De Nacht van de Geschiedenis’. Thema dit jaar is ‘Feesten’. En wat voor feesten … dat zal je geweten hebben! Gaston Denruyter en Dries Ceuppens nemen je mee naar het Hageland van vroeger en vertellen over slecht vrouwvolk en heksen, over dwaallichtjes, spoken en geesten. We drinken duivelse drankjes en eten spinnensoep, drakenstrontjes en misschien nog meer vieze dingen … en maken er een echt heksenfeest van. Wanneer: dinsdag 22 maart om 20 uur; Waar: parochiezaal Wezemaal; Toegangsprijs: 7 euro (5 euro leden Davidsfonds); Info: www.rotselaar.davidsfonds.be.

kermissen Rotselaar-Heikant • laatste zondag van april: aangezien Pasen op de laatste zondag van april valt, wordt de kermis verschoven naar 17 april (zie blz. 9) Rotselaar-Centrum • eerste kermis op zondag na Pinksteren: 19 juni (avondmarkt vrijdag 17 juni vanaf 17 uur) tweede kermis: 25 september (avondmarkt vrijdag 23 september vanaf 17 uur) • Wezemaal • zondag 15 mei Werchter • eerste kermis op Pinksteren: 12 juni • tweede kermis: 21 augustus

zondag 13 maart van 14 tot 18u

woensdag 16 maart om 14u

vrijdag 18 maart van 6u30 tot 9u

zaterdag 19 maart om 16u

zaterdag 19 maart om 20u

dinsdag 22 maart om 20 uur

woensdag 23 maart om 14u

woensdag 23 maart om 20u30

vrijdag 25 maart om 20u

zaterdag 26 maart om 15u

zondag 27 maart van 11u30 tot 19u

Tiende Landelijke Werchterse dag

Parochiezaal Werchter ‘De Wal’ - Landelijke Gilde en KVLV Werchter

Kooksprookjes (dubbele workshop voor ouders en kinderen)

Bibliotheek vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Bibliotheek Rotselaar - zie blz. 19 Koffiestop

Station Wezemaal - GROS en Broederlijk Delen - zie blz. 4 Onthaal nieuwe inwoners

Administratief centrum - Gemeentebestuur Rotselaar

Broederlijk Delen 50 jaar - Afrikaanse avond met optreden

Parochiezaal Wezemaal - GROS en Broederlijk Delen - zie blz. 4

De Nacht van de Geschiedenis

Parochiezaal Wezemaal - Davidsfonds Rotselaar

Ontdekkingstocht, wil je graag het geheim van de bib kennen?

Bibliotheek vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Bibliotheek Rotselaar - zie blz. 19 Verdiep 2 / Blaute & Blaute

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Cultuurdienst Rotselaar - blz. 24

Afrika filmfestival ‘Les barons’

Jeugdhuis Floere Bloes - GROS - zie blz. 6

Wielerwedstrijd Nieuwelingen

Provinciebaan - Wielerclub ‘Het Vliegend Wiel’ Eetdag

Parochiezaal Centrum - Gemeentelijke basisschool ‘t Centrum

“Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger? Vlieg dan met me mee naar toffe culturele activiteiten in Vlaanderen. Bzzzzalut!”


Door een normale kraan stroomt al vlug 10 tot 12 liter per minuut. Voor een wastafel en een keukenkraan volstaat 6 tot 8 liter per minuut. Een bruismondstuk (al dan niet gecombineerd met een doorstroombegrenzer) is een ideale besparingsoplossing. Een bruismondstuk brengt lucht in de waterstraal. Het systeem werkt zo dat het waterverbruik daalt terwijl de druk behouden blijft. Het kan eenvoudig op bestaande kranen gemonteerd worden.

Tip 8:

Doe jij de vaat met de hand of met de machine? Sommigen zeggen dat samen afwassen de huisvrede bevordert. Als je een zuinige afwasstijl hebt, kun je inderdaad even zuinig de vaat doen als met een machine (al zijn die de laatste jaren ook best wel zuiniger geworden). Hoe je het ook aanpakt, onthoud dat een grote afwas steeds efficiënter en waterzuiniger verloopt.

Tip 9: Watervriendelijk wassen

De belangrijkste tips rond watervriendelijk wassen, zijn dat je niet te veel product gebruikt en dat je bij voorkeur volle wasmachines draait. Spaar je was dus op tot je bijna 5 kilogram hebt (probeer het eens te wegen), maar overlaad je wasmachine niet (bekijk hiervoor de gebruiksaanwijzing). De ‘halfvol’ of spaartoets is minder efficiënt: per kilogram wasgoed is er in verhouding meer water nodig dan bij een volle wasmachine. Tegen alle logica in blijft de kookwas met voorwas zeer populair. Voorwasprogramma’s zijn echter meestal overbodig. Als de was heel vuil is, kun je hem even goed een nachtje laten voorweken. Hardnekkige vlekken kan je apart voorbehandelen bijvoorbeeld met producten op basis van ossengalzeep. Een andere tip: hoe lager de temperatuur van het ingestelde programma, hoe lager ook het waterverbruik én hoe doeltreffender waspoeder met enzymen worden. Je slaat dus twee vliegen in een klap, én je spaart geld.

Tip 10: Kies zuinige apparaten

Voor wasmachines komt het erop aan een toestel te kiezen dat expliciet zuinig werkt bij 30° en 40° (de best geschikte temperaturen voor een doorsnee was). Om een keuze te maken, kun je je best baseren op het Europees energielabel. Dit beoordeelt in de eerste plaats de energiezuinigheid (met A als meest zuinige), maar ook het waterverbruik (max 55 liter). Er bestaan ook machines met AAA-label, waarbij ook rekening gehouden wordt met het was- en centrifugeresultaat. Ook bij vaatwassers kan het verbruik sterk uiteenlopen. Kies bij voorkeur voor een machine met een waterverbruik van 11 tot 15 liter per afwasbeurt (ook hier: de betere A-klasse).

EEN UITGAVE VAN DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Deze tips staan verder uitgewerkt in de gratis publicatie ‘Een watervriendelijk huishouden’.

Een watervriendelijk huishouden

Je kunt de gids downloaden via www.waterloketvlaanderen. be/publicaties/een-watervriendelijk-huishouden of telefonisch bestellen bij het infoloket van de VMM tel. 053 72 64 45 (elke werkdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30).

WATERBESPARING

Tip 7: Bruismondstukken op kranen

17

info Rotselaar


De was en de plas: hoe verontreiniging voorkomen Een milieusparend wasmiddel beperkt zich tot de volgende ingrediënten: zeep / detergenten op basis van plantaardige oliën en suikertensiden als wasactievestoffen / percarbonaat als bleekmiddel / zeoliet, soda en citroenzuur of citraten als ontharder /geen witmakers. Klassieke (hand)afwasmiddelen bevatten meestal dezelfde ingrediënten, stoffen om de handen te verzachten, kleurstof, parfum en water. Milieuvriendelijke afwasmiddelen werken met goed afbreekbare plantaardige tensiden of suikertensiden. De meeste allesreinigers bestaan uit aardolietensiden en water. Daarnaast kunnen ze nog ontharders, oplosmiddelen, geur- en kleurstoffen en bewaarmiddelen bevatten. Wil je milieuvriendelijk schoonmaken, kies dan voor producten op basis van plantaardige tensiden. Poetsen kan je ook met groene of bruine zeep, wat in feite ook een allesreiniger is. Let wel op met glanzend geverfde oppervlakken. Die kunnen na behandeling met zeep dof uitslaan.

WATERBESPARING

Spoel geen kga weg in het toilet of de gootsteen Het lijkt wel overbodig om te vermelden, maar het is het niet: resten van verf, lijm, oplosmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica ... horen niet thuis in wastafel of toilet. Met de opkomst van de waterverdunde verven is de neiging groot om de borstel onder een lopend kraantje uit te wassen. Dit spoelwater is ook kga, opvangen en inleveren op het containerpark is dus de boodschap. Onkruid bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen •

Werk je af en toe in je tuin, dan weet je het vast: onkruid vergaat niet. De verleiding is dan ook groot om bij hardnekkige onkruid snel naar chemische bestrijdingsmiddelen te grijpen. Het is een reflex waar we vaak onvoldoende bij stilstaan. Toch kunnen pesticiden veelal gemeden worden.

Het overmatig gebruik van pesticiden heeft immers een nadelige invloed op het grondwater. De kwaliteit van dat grondwater bepaalt ook het milieuvriendelijke karakter van de behandeling die nodig is om van grondwater lekker en gezond drinkwater te maken.

Tips om te tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be.

18

info Rotselaar

Hergebruik hemelwater de grootste besparing Studies hebben aangetoond dat de kwaliteit van opgevangen en goed gefilterd hemelwater voldoet voor de volgende toepassingen: spoeling van toiletten / wassen van kledij / schoonmaak (woning, auto) en tuin. Als we hemelwater op deze manier inzetten, kan het huishoudelijk leidingwaterverbruik tot de helft herleid worden. In Vlaanderen regent het ongeveer 200 dagen per jaar. Per m² levert dat gemiddeld 780 liter op. Een hemelwaterinstallatie kost tussen 2000 en 4000 euro. Vermits je totaalfactuur afhankelijk is van je verbruik kan je door het hergebruik van hemelwater heel wat geld besparen. Door het inzetten van zacht hemelwater bespaar je bovendien op detergenten en het ontkalken en gaan apparaten langer mee. Nieuwbouwwoningen zijn verplicht om hemelwater nuttig te gebruiken.

Rotselaar stimuleert het hergebruik met een premie van 500 euro voor bestaande woningen waar hergebruik nog niet verplicht werd via de stedenbouwkundige vergunning. Je vindt het aanvraagfomulier via: www.rotselaar.be/milieu>premie en vergunningen.

contact

Sven Buyens, milieuambtenaar tel. 016 61 63 50 milieu@rotselaar.be www.rotselaar.be/milieu


bibliotheek

Jeugdboekenweek ‘Geheim’ Van 19 maart tot 3 april Tijdens de jeugdboekenweek met als thema ‘Geheim’ vind je in de bib een kist waarin het geheim van de bibliotheek verstopt zit. Ben jij ook heel nieuwsgierig en wil je graag het geheim van de bib kennen? Schrijf je dan in voor onze ontdekkingstocht en verdiep je in de bijzondere mysteries. • Voor kinderen van 6 tot 9 jaar: woensdag 23 maart om 14 uur; • Voor jongeren van 9 tot 14 jaar: woensdag 23 maart om 17 uur; • Voor scholen: op afspraak. • Reserveren: in de bib tijdens de openingstijden, tel. 016 61 64 00 of via annie.huysecom@bibliotheek.be

Opvoedingsproject ‘Waarom? Daarom!’ Opvoeden een uitdaging Kooksprookjes: woensdag 16 maart om 14 uur op verdieping 3 in vrijetijdscentrum ‘de Mena’. Geschikt voor alle ouders en grootouders en voor kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar. Een dubbele workshop: samen aan tafel (voor ouders) en Kooksprookjes (voor kinderen) - door Julie Verfaillie en Christina Van Geel. 19

Ouders

Kinderen

Leren eten is zoveel meer dan leren voedsel verwerken. Net daardoor loopt leren eten niet altijd van een leien dakje en verlopen tafelmomenten soms moeilijk. Deze lezing staat stil bij wat leren eten inhoudt, zowel voor je kind als voor jou als ouder. Welke eetvaardigheden verwerft je kind op welke leeftijd? Hoe schakel je best over op nieuwe soorten voeding zoals lepelvoeding, vaste voeding, drinken uit een beker? Hoe leer je je kind zelfstandig te eten? Wie beslist wat en hoeveel je kind eet? Hoe ga je om met een kieskeurige eter? Wat met tafelmanieren? En vooral: hoe hou je de maaltijd leuk? Terwijl we deze thema’s bondig overlopen geven we tips over hoe jij als ouder je kind kunt helpen bij het leren eten.

Deze smakelijke workshop voor kleuters en kinderen van 3 tot 7 jaar is gebaseerd op het gelijknamige boek en brengt een combinatie van spannende en grappige verhalen en heel lekkere en creatieve recepten. Belangrijk is dat kleuters de recepten zélf kunnen maken. Ze leren zo nieuwe smaken kennen, ze mogen spelen met eten en het achteraf opsmullen. Door de band die ze opbouwen met de figuren uit de sprookjes (Warre Wortel, Benny Banaan en andere leuke typetjes) gaat alles veel vlotter en plezanter binnen. Een workshop duurt ongeveer 45 minuten, per groepje van twaalf kleuters. We lezen eerst het verhaaltje voor, dan gaan we even in op de basisproducten van het recept en dan maken we samen het receptje, elke kleuter z’n eigen bord. Na afloop mogen ze hun ‘Bootje Broodje’ of ‘Toverpaddenstoel’ zelf opeten, of het ook aanbieden aan ouders of bezoekers. Praktisch Lezing en workshop zijn gratis. Reserveren: bibliotheek tijdens de openingstijden, tel. 016 61 64 00 of via mail: sigrid.vanderstockt@bibliotheek.be.

Nieuw gebruikersreglement Sinds 1 januari heeft de bibliotheek samen met de andere PSB-bibliotheken een nieuw reglement. Je vindt het op www.rotselaar.be: vrijetijd>bibliotheek>uitleendienst.

contact

Kristel Heylen, bibliotheek tel. 016 61 64 00 rotselaar@bibliotheek.be www.rotselaar.be/bibliotheek

info Rotselaar


milieu

Laat gebruikte frituuroliën en -vetten niet rondspoken! Twee goede redenen Er zijn twee goede redenen om je gebruikte frituur- en fondueolie of je gebruikte frituurvet op een correcte manier in te zamelen. Ten eerste zijn deze afvalstoffen erg belastend voor het milieu en ten tweede kunnen ze nuttig gerecycleerd worden. Toch wordt een groot deel van de gebruikte frituuroliën of -vetten niet op een correcte manier ingezameld. De olie of het vet verdwijnt in de gootsteen, toilet, tuin of riool, of komt tussen het restafval terecht. Daardoor spoken er nog heel wat gebruikte frituuroliën en -vetten rond in ons milieu. Ze kunnen veel schade berokkenen, zoals verstopte afvoerbuizen en leidingen. Dat kan leiden tot lekken, maar ook tot bodemvervuiling en vervuiling van het oppervlakteen dieptewater. 2% technische toepassingen 11% energetische valorisatie 87 % productie van biodiesel

20

Goed genoeg voor een tweede leven Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig worden gerecycleerd en hergebruikt. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. De rest wordt gebruikt voor energieopwekking en verwerkt in producten als pershout, plastic, industriële zepen, smeermiddelen… De verwerking van gebruikte frituur- en fondueolie of gebruikt frituurvet in dierenvoeding is door de Europese wet verboden omwille van de voedselveiligheid. Frituurvetten of -oliën worden via het containerpark verzameld bij de fractie klein gevaarlijk afval. Voor info: www.valorfrit.be of EcoWerf op 0800 97 0 97.

info Rotselaar

Leven op ecologische voetafdruk: best mogelijk! Volgens het Living Planet Report 2010 van WWF heeft de Belg de vierde grootste ecologische voetafdruk van de wereld. Als iedereen zou leven als een Belg, dan waren er maar liefst 4,4 planeten nodig om in onze behoeften te voorzien. Blijkbaar hebben we tot nu toe onze voetafdruk schromelijk onderschat ... Onze planeet heeft grenzen en kan niet groeien. Haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt. Als we niet meer willen verbruiken dan wat de aarde jaarlijks produceert aan natuurlijke rijkdommen (bossen, visgebieden, rivieren, bouwland ...), wordt het hoog tijd om te kiezen voor een duurzame ontwikkeling. Het draait om respect voor onze medemens, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie, maar ook voor de mensen die na ons komen. Ook jij kunt meehelpen onze ecologische voetafdruk te verkleinen: • • • • •

Ga spaarzaam om met energie en water. Isoleer je huis goed. Gebruik groene energie. Omschakelen naar groene stroom is eenvoudig en vaak zeer voordelig. Reken het zelf uit op www.vreg.be. Let op je voeding: eet zo veel mogelijk lokale, seizoensgebonden groenten en fruit en eet minder vlees. Veeteelt is verantwoordelijk voor een erg groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Laat je auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de fiets, neem de bus of de trein. Gebruik zo weinig mogelijk het vliegtuig.

Je kunt zelf je eigen ecologische voetafdruk berekenen op www.ecolife.be of www.wwf.be.


MIDDENKATERN

Tarieven drinkwaterfactuur

WATERBESPARING

De tarieven van de drinkwaterfactuur zijn gewijzigd. In navolging van 200 Vlaamse gemeenten, die dit reeds in 2010 toepasten, verhoogt Rotselaar de bijdrage voor afvoer naar het maximumtarief vanaf maart 2011. Daarnaast zijn de tarieven van de VMW (vaste vergoeding en basisverbruik) en de zuivering aangepast aan de inflatie.

Betaalbaarheid drinkwater Een Vlaming spendeert 1,58 % van het totale huishoudbudget aan water. Ter vergelijking neemt elektriciteit 2,01% in, reizen 6,01% en de auto 13%. In 2010 lag de integrale drinkwaterprijs van Rotselaar voor een gezin van 4 personen (120m³ verbruik) op 3,0058 euro/m³. Slechts 15% van de gemeenten in Vlaanderen hadden een goedkopere integrale drinkwaterprijs. Voor elk gezinslid krijg je jaarlijks 15.000 liter gratis drinkwater. Dit is meer dan 40 liter per persoon per dag. Je betaalt hiervoor wel een bijdrage voor afvoer en zuivering. Daarnaast zijn er vrijstellingen op de afvoer- en zuiveringsbijdrage om sociale redenen (leefloon, handicap...) en voor inwoners met eigen waterzuivering. In 2009 maakten 324 gezinnen in Rotselaar gebruik van deze vrijstellingen.

Integrale drinkwaterfactuur Sinds 2005 krijg je een integrale waterfactuur. In de totale prijs zitten ook de bijdragen voor afvoer en zuivering. De afvoerbijdrage gaat naar de gemeente voor de afvoer van het afvalwater (riolering). De zuiveringsbijdrage gaat naar Aquafin en wordt gebruikt voor de zuivering van het afvalwater. Pas vanaf 2007 int Rotselaar de afvoerbijdrage. Deze werd gedefinieerd als 100% van de zuiveringsbijdrage en dit werd aangehouden tot en met 2010. Vanaf maart 2011 wordt deze opgetrokken naar 140% (het maximumtarief). In 2010 pasten reeds 64% van de Vlaamse gemeenten dit maximumtarief toe. Vermoedelijk zetten in 2011 een groot deel van de resterende gemeenten ook de stap. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) raadt de gemeenten immers aan om hun afvoerbijdrage zo vlug mogelijk te laten evolueren naar het maximumtarief. Dit stelt ons in staat om de budgetten voor de aanleg van de riolering aan te zuiveren. Deze bijdrage maakt maar een klein deel uit van de investeringen voor de aanleg van gescheiden riolering. De aanleg van riolering en wegen kosten namelijk gemiddeld 1.000 euro per meter.

Wat betekent de combinatie van deze vier tariefaanpassingen? • • • •

Alleenstaande (30 m³-verbruik) = 145,97 euro (stijging 15,39 euro tegenover 2010); Tweepersoonsgezin (60 m³-verbruik) = 243,83 euro (stijging 29,33 euro tegenover 2010); Driepersoonsgezin (90 m³-verbruik) = 341,69 euro (stijging 43,27 euro tegenover 2010); Vierpersoonsgezin (120 m³-verbruik) = 439,55 euro (stijging 57,21 euro tegenover 2010).

TARIEVEN

2007

2008

2009

2010

2011

jaarlijkse vaste vergoeding (euro)

41,0000

41,5600

44,0200

44,0200

45,3900

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

1,6000

1,6400

1,7900

1,7900

1,8500

0,8465

0,8730

0,8720

0,8968

VMW 15 m³ per gedomicilieerde persoon

Middenkatern waterbeparing In de middenkatern vind je talrijke tips om water te besparen.

VMW basisverbruik (euro/m³) VMW bijdrage voor zuivering (euro/m³)

0,7580

vlaanderen bijdrage voor afvoer (euro/m³)

100%

100%

100%

100%

140%

0,7580

0,8465

0,8730

0,8720

1,2555

6%

6%

6%

6%

6%

gemeente btw

contact

Sven Buyens, milieuambtenaar tel. 016 61 63 50 milieu@rotselaar.be www.rotselaar.be/milieu

21 info Rotselaar


mobiliteit

Rotselaar stapt en fietst mee Rotselaar doet mee aan ‘Mijn korte ritten van Mobiel 21’. Via deze campagne, van 21 maart tot 21 april, stimuleren we zoveel mogelijk mensen om hun korte autoverplaatsingen te vervangen door stappen of fietsen. 43% van onze autoverplaatsingen bedraagt maximum 5 kilometer, zo blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap. Afstanden die je gemakkelijk te voet of per fiets kunt afleggen. Daarom wil het gemeentebestuur van Rotselaar alle verenigingen en plaatselijke groeperingen oproepen om samen 20% van hun korte autoritten (naar het werk, de sportclub, de school, de muziekacademie…) te vervangen door stap- en fietsverplaatsingen. Wie meedoet, engageert zich door een korterittencontract te ondertekenen. De deelnemers registreren hun dagelijks uitgespaarde autokilometers in een logboekje of op de campagnewebsite. Je maakt kans op een leuke prijs. Door te stappen en te trappen, zorg je mee voor een leefbare, veilige en milieuvriendelijke gemeente. Stappen en fietsen zijn ook gezond en je portemonnee vaart er wel bij. Doen dus!

Nog niet overtuigd? Wist je dat ... • • • •

je 200 calorieën verbrandt als je vijf kilometer fietst (dit komt overeen met 1,5 boterham met kaas); je 1 kg minder CO2 uitstoot dan wanneer je dezelfde trip met de auto maakt; je ongeveer 1,5 euro uitspaart door de auto niet te gebruiken; je tijd spaart door geen parkeerplaats te moeten zoeken.

Ook Mobiel 21 voorziet individuele prijzen en een groepsprijs. 22 info Rotselaar

Doe mee en schrijf in! Wens je meer info over deze campagne of wil je deelnemen? Surf naar www.mijnkorteritten.be of neem contact op met de dienst Mobiliteit.

Promotie van rijvaardigheidstrainingen Jonge rijbewijsbezitters lopen meer risico dan de rest van de bevolking om betrokken te raken in een verkeersongeval. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde wil hier samen met verschillende partners aan werken. Ook Rotselaar werkt hieraan mee en geeft aan elke jongere die een definitief rijbewijs afhaalt een On The Roadkaart mee ter promotie van rijvaardigheidstrainingen. Met deze rijvaardigheidstraining wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde het aantal ongevallen met 18 tot 24-jarigen drastisch doen dalen. Een cursusdag ziet er als volgt uit: • • •

Theoretisch luik: aan de hand van filmpjes, dia’s, groepsdiscussies worden de risico’s over snelheid, alcohol en gordeldracht aangekaart; Praktijk: op een oefenterrein wordt aangeleerd hoe je kunt reageren op noodsituaties; Openbare weg: de jonge bestuurders gaan samen met een instructeur de openbare weg op en krijgen feedback op hun rijtechniek.

Een halve dag rijvaardigheidstraining kost 20 euro. Om in te schrijven of voor meer informatie kun je terecht op: www.ikvolgontheroad.be.


Verkeersveiligheid: een werkwoord in Montfort Mobibus met interactieve doetentoonstelling In de loop van januari brachten alle leerlingen van de tweede graad van het Montfortcollege een bezoekje aan de Mobibus, een omgebouwde touringcar waarin een interactieve mobiele doetentoonstelling over mobiliteit is ontwikkeld. Special effects, moderne snufjes, ludieke filmpjes en games laten de leerlingen op een onvergetelijke manier nadenken over thema’s als zichtbaarheid, veilig fietsen en de dodehoekproblematiek. De Mobibus is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). In en rond de bus hebben de leerlingen vijf modules doorlopen: dode hoek, duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, fiets en brommer. Via onder meer opdrachten, quizzen, bordspelen en filmfragmenten werden ze over de verschillende thema’s gesensibiliseerd. Een lesgever van de VSV begeleidde hen tijdens de ontdekkingstocht. De politiezone BRT droeg de kosten voor de organisatie van dit alles en zorgde voor een agent die tijdens de tentoonstelling de lesgever van de VSV ondersteunde, waarvoor onze dank!

Andere acties omtrent zichtbaarheid

23

De mobibus was trouwens niet de enige actie van het Montfortcollege. De ouderraad organiseerde in samenwerking met de leerlingenraad acties omtrent zichtbaarheid. Aan het begin van het schooljaar kregen alle eerstejaars een fluorugzakhoes van de ouderraad, met daarop het MCR-logo. Verder werden er verschillende acties georganiseerd, door zowel ouderraad als leerlingenraad om het dragen van fluo en een fietshelm hipper te maken en te stimuleren.

De vijf modules: Dode hoek Leerlingen herkennen de dode hoek bij vrachtwagens en weten waar ze zich moeten opstellen met hun fiets. Ze zijn zich ook bewust van de dode hoek bij wagens en bromfietsen. Duurzame mobiliteit Leerlingen kunnen het juiste vervoermiddel voor een bepaalde verplaatsing kiezen en zijn zich bewust van de gevolgen van hun keuze. Zichtbaarheid Leerlingen zijn zich bewust van het belang van juiste en goede fiets- en bromfietsverlichting. Ze kennen het belang van fluorescerende en reflecterende kledij. Fiets Leerlingen kunnen zich te voet of per fiets veilig in het verkeer begeven. Ze kennen het verkeersreglement en de juiste gedragsregels. Bromfiets Jongeren leren het nut van beschermingsmiddelen en kennen de verkeers- en gedragsregels.

contact

Sofie Geens, mobiliteitsambtenaar tel. 016 61 63 50 mobiliteit@rotselaar.be www.rotselaar.be/mobiliteit

info Rotselaar


cultuur Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Provinciebaan 2, Rotselaar Reservatie: cultuur@rotselaar.be, 016 61 64 07 Info en programma 10-11: www.rotselaar.be/verdiep2

Verdiep 2 Blaute & Blaute

Woensdag 23 maart, 20.30 uur (deuren 20.15 uur), tickets 12 euro

24 info Rotselaar

Familiale banden in muzikale omstandigheden. Het blijft een merkwaardig fenomeen. Men durft bij muzikale cohesie van moeders, dochters, zussen, broers en zo ook zoons en vaders al wel eens spreken van een genetische blend. Kortom, de Blautes zijn een en al muziek. Het zit in de familie … In een bad van muziek gaat een mens doorheen allerlei fases: een beatlesfase, een technocrisis, een Jimi Hendrix-adoratie, een plotse interesse voor het Nederlandstalig lied, de winterblues, wat bossa nova in de zomer, zin in Bach en ga zo maar door. Dit maar om een in één zin gegoten verklaring te bieden voor de wirwar van werelden waaruit het repertoire voor deze concerten bijeengepuzzeld werd. Twee handen op een buik en allebei veel noten op hun zang? Daar bestaat niet direct gevaar voor. Om die keuze niet te hoeven maken en toch voor ‘everything all the time’ te gaan, kiezen vader en zoon Blaute bewust voor hun muzikale aanpak en gedeelde liefde voor muziek als rode draad en hopen voor de rest dat wat eruitkomt je kan bekoren. Een intiem concert waar vele genres de revue passeren. Vader en zoon samen op één podium, het zal spetteren!

The Belgian Swingjazz Orchestra Woensdag 13 april, 20.30 uur (deuren 20.15 uur), tickets 15 euro The Belgian Swingjazz Orchestra is een uitzonderlijk project rond de Belgische jazz. Met heel af en toe een anachronistisch muzikaal knipoogje. Johan Vandendriessche zette met deskundige hulp van wijlen Albert Michiels en wijlen Robert Pernet dit project rond de Belgische Swingjazz vanaf 1927 tot 1957 op poten. The Belgian Swingjazz Orchestra brengt muziek van Belgische musici/componisten als Peter Packay, Fud Candrix, Frank Engelen, Stan Brenders, David Bee, Gus Deloof, Robert De Kers, Jean Omer, Django Reinhardt (toch ook een beetje Belg, nietwaar?), Ivon De Bie, Jean Delahaut, ... Is deze muziek nu gedateerd? Ja en nee. De vroegste werken refereren aan de Dixielandjazz die vanaf het tweede decennium van de 20ste eeuw in Engeland en Europa aanspoelt en waar ook Belgische muzikanten gretig opspringen. Daarna worden boogie woogie en de swingjazz (in kleinere en grote ensembles) aandachtig gevolgd in de jaren ’30 en ’40. Evenals de opkomst van de bebop, die hier en daar in het swingspel en de swingarrangementen binnensluipt. Bovendien permitteert dit ensemble zich om ‘Sweeping The Floor / En Balayant Le Parquet’ van componisten Candrix & Deloof te herinterpreteren, zelfs in het avantgardistische component. Ondanks het feit dat de meeste musici uit dit collectief vooral bekend zijn van hun bijdragen aan de moderne jazzvormen, speelt iedereen van dit ensemble zittend op het puntje van zijn stoel. Met inlevingsvermogen en overtuiging gespeeld, is de gebrachte muziek swingend en avontuurlijk. En dus zeker niet gedateerd!


The Belgian Swingjazz Orchestra

Welgevormd Digitaal Vormingsweek voor Vrijwilligers Ga je één keer per jaar helpen op het feest van de brandweer? Zit je in de leiding van een jeugdbeweging? Ben je actief in het bestuur van een vereniging of organiseer je allerlei activiteiten voor je organisatie? Dan willen wij je ondersteunen en bedanken! We doen dit met een week vol vorming, afgesloten met een gezellige feestreceptie. Tijdens deze vormingsweek van maandag 28 februari tot en met zaterdag 5 maart maak je kennis met vaardigheden die voor jou als vrijwilliger of voor je organisatie interessant zijn. Omdat de digitale week en de week van de vrijwilliger dit jaar samenvallen, trekken we voluit de digitale kaart. Zo is jouw organisatie binnenkort helemaal mee!

Workshops Bewerk je foto’s online - Zoeken en vinden op internet - Maak je eigen presentatie - Betere foto’s maken door compositie - Administratie op PC - Maak je eigen digitale nieuwsbrief - Je eigen fotoalbum maken - Digitale beeldbewerking - Facebook voor verenigingen - Je eigen website bouwen - Maak je eigen uitnodiging - Kennismaking met OpenOffice - Maak je eigen blog met Google - Je foto’s beheren met Picasa - Invoeren in de UIT-databank - Gratis software - Online werken met googledocs. Inschrijven & info Inschrijven voor de workshops is verplicht en kan via www.vormingplusob.be/vrijwilligers. Hier vind je ook meer info over alle aangeboden workshops. De plaatsen zijn beperkt, dus haast je! Doe je vrijwilligerswerk in onze gemeente? Dan zijn de workshops voor jou gratis … een cadeautje van de gemeente voor al je inzet!

Feest op zaterdag 5 maart! Op zaterdag 5 maart vanaf 17 uur sluiten we ‘Welgevormd Digitaal’ feestelijk af! Kom met ons meevieren met een hapje en een drankje. Alle deelnemers zijn welkom!

contact

Raf Van de Velde, cultuurbeleidscoördinator Annie Wouters, medewerker cultuur tel. 016 61 64 07 cultuur@rotselaar.be www.rotselaar.be/cultuur

25 info Rotselaar


e-mailadressen

26 info Rotselaar

secretaris@rotselaar.be financieel.beheerder@rotselaar.be bevolking@rotselaar.be burgerlijke.stand@rotselaar.be bouwen@rotselaar.be werken@rotselaar.be milieu@rotselaar.be mobiliteit@rotselaar.be info@rotselaar.be redactie@rotselaar.be secretariaat@rotselaar.be archief@rotselaar.be aankoop@rotselaar.be personeel@rotselaar.be preventie@rotselaar.be financien@rotselaar.be ict@rotselaar.be technische.uitvoering@rotselaar.be cultuur@rotselaar.be jeugd@rotselaar.be toerisme@rotselaar.be rotselaar@bibliotheek.be sport@rotselaar.be info@ocmwrotselaar.be pzbrt@tremelo.be

contact gratis nummer: 0800 94 154 Administratief centrum Provinciebaan 20, Rotselaar tel. 016 61 63 11 - fax 016 61 63 93 e-mail: info@rotselaar.be website www.rotselaar.be open elke werkdag van 9-12 uur ook op ma van 14-20 uur & op wo van 14-17 uur snelbalie op za van 9-12 uur

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn Kerkstraat 16, Wezemaal tel. 016 61 64 40 zomer: vanaf begin paasvakantie di t.e.m. vr van 13-17 uur za en zo van 14-18 uur winter: vanaf 2de week november zo van 13-17 uur

Drugpreventie & burenbemiddeling Administratief centrum tel. 016 61 63 04 - gsm 0478 88 02 22

Sportdienst ‘de Meander’ Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 - fax 016 44 97 67 open: elke werkdag van 9-12 uur ook op ma van 14-20 uur & op wo van 14-17 uur

Wooninfopunt Spreekuur administratief centrum open wo van 14-16 uur gsm 0473 85 97 70 Technische Uitvoering Beversluis 7, Rotselaar tel. 016 61 64 30 - fax 016 58 53 27

OCMW Secretariaat Werchterplein 23, Werchter tel. 016 60 61 61 - fax 016 60 46 80 open: elke werkdag van 9 -12 uur maandag van 18-20 uur

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Cultuur - jeugd - toerisme Provinciebaan 2, Rotselaar cultuur - tel. 016 61 64 07 jeugd: tel. 016 61 64 13 toerisme: tel. 016 61 64 15 open elke werkdag van 9-12 uur ook op ma van 14-20 uur & op wo van 14-17 uur

OCMW Sociale dienst Werchter (‘de Oude Pastorie’) open: ma van 9-12 uur ma van 18-20 uur Rotselaar (AC, Provinciebaan 20) open: di van 9-12 uur Wezemaal (Langestraat 84) open: do van 9-12 uur

Bibliotheek Provinciebaan 2 - tel. 016 61 64 00 open ma van 10-12 uur & 18-20 uur di van 10-12 uur & 14-20 uur wo van 10-12 uur & 14-20 uur do van 10-12 uur & 18-20 uur vr van 10-12 uur za van 10-13 uur

afvalkalender Maart

April

Do 3 huisvuil Do 10 pmd/gft Do 17 huisvuil Di 22 papier/karton Do 24 pmd/gft Do 31 huisvuil

Do 7 pmd/gft Do 14 huisvuil Do 21 pmd/gft Di 26 papier/karton Do 28 huisvuil

Lokaal Dienstencentrum ‘de Oude Pastorie’ Werchterplein 21, Werchter tel. 016 60 61 61 Sociaal Huis ‘de Oude Pastorie’ Werchterplein 21, Werchter open: ma van 18-20 uur (Oude Pastorie) di van 9-12 uur (Oude Pastorie)


wachtdiensten Kinderdagverblijf Winkelveldbaan 34, Wezemaal tel. 016 58 15 22 - fax 016 58 54 09 open elke werkdag van 7 tot 18.30 uur Politie Wijkbureau Kapelstraat 47, Rotselaar tel. 016 44 82 82 - 016 44 82 83 open van ma tot za van 8-12 uur en ook ma van 17-20 uur Zonecommissariaat Kruisstraat 24, Tremelo tel. 016 53 11 23 open van ma tot vr van 8-20 uur za van 8-12 uur Administratieve zetel Kruisstraat 31, Tremelo tel. 016 53 16 72 open van ma tot vr van 8-12 uur en van 13-16.30 uur PWA Administratief centrum Provinciebaan 20, Rotselaar gsm 0477 19 51 85 open ma 9-12 uur do 9-12 uur Hagelandse Academie Beeldende Kunst Sint-Jansstraat 85, Werchter tel. & fax 016 60 68 95 website: www.habk.be

Buitenschoolse kinderopvang Rotselaar-Centrum (Bergstraat 12) tel. 016 44 19 45 Rotselaar-Heikant (gemeenteschool) tel. 016 58 90 07 Werchter (gemeenteschool) tel. 016 25 59 51 Wezemaal (gemeenteschool) tel. 016 22 66 80 Vrije school ‘De Rank’ tel. 016 58 07 38 Kind & Gezin Langestraat 84, Wezemaal consultaties op woensdagavond en donderdagnamiddag, steeds na afspraak, bel hiervoor tussen 8 en 20 uur tel. 078 15 01 00 Postkantoor Dorpsplein 17, Rotselaar tel. 02 201 23 45 open van ma tot vr van 9-12.30 uur en van 13.30-17 uur za van 9-12.30 uur Containerparken Gemeentelijk containerpark Beversluis 7, Rotselaar tel. 016 58 53 23 Intercommunaal containerpark: Tremelobaan 35, Werchter tel. 016 60 60 36 open di, wo, do en vr van 12.30-19.30 uur za van 9-16 uur

Dokters (weekend): tel. 070 25 70 25 van vr 19 uur t.e.m. ma 8 uur Bij afwezigheid van je huisarts en enkel in dringende gevallen kun je ook in de week dit nummer bellen van 19 tot 8 uur ‘s morgens.

Apothekers: algemeen nummer: 0900 10 500 www.apotheek.be

Tandartsen: algemeen nummer: 0903 399 69 zaterdag, zondag en feestdagen: 9 - 18 uur

bloedinzameling (van 18-20.30 uur) Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Rotselaar do 19 mei 2011

Gemeenteschool Werchter di 5 april 2011

Parochiezaal Wezemaal wo 20 april 2011

" ONNODIG TE FRANKEREN Contactcoördinaten: Naam: _____________________________ Adres: _____________________________________ _____________________________________ Telefoon: _____________________________ Datum: _____________________________ Je kunt ook problemen melden via www.rotselaar.be (op de homepagina klik je bovenaan in de balk op ‘SOS’)

SNELBALIE administratief centrum DA 852-434-7 Provinciebaan 20 3110 Rotselaar

27 info Rotselaar


sluiting gemeentelijke diensten Gesloten • paasmaandag 25 april

Extra open • woensdag 27 april ‘s avonds extra open (aldus van 14 tot 20 uur)

Snelbalie: Snelbalie: telkens op zaterdag open van 9 tot 12 uur

gemeenteraden De volgende gemeenteraden zijn gepland op: • maandag 28 maart 2011 • dinsdag 26 april 2011 De agenda’s, persberichten en verslagen van de gemeenteraden kun je vinden op de website, bij rubriek beleid.

" M E

L

D

o wegdek beschadigd o o o o

rijweg fiets-/voetpad greppel berm

bestaande uit: o beton o asfalt o straatstenen o steenslag o afwateringsproblemen o gracht o riolering o waterslikker o duiker o onderhoud plantsoenen

I

N

G

S

o openbare verlichting stuk melden aan de snelbalie of via www.straatlampen.be

K

A

A

R

T

o verspreiding Info Rotselaar o ANDERE PROBLEMEN:

o bushokje beschadigd o Milieuhinder of -verontreiniging o lucht o water o geluid o sluikstorten o bodem o huisvuilophaling (datum vermelden): o gewoon huisvuil o papier en karton o gft o grof huisvuil o kga o pmd

Plaats van het probleem:

o melden nieuwe zaak/praktijk:

Info Rotselaar 19  
Info Rotselaar 19  

Info Rotselaar, het tweemaandelijks infoblad van de gemeente Rotselaar

Advertisement