Page 1

Informatieblad voor Rotselaar, Werchter en Wezemaal

12

R

O

T

S

E

L

A

A

R

januari - februari 2010

inhoud Jubilarissen 2 Beleid 3 OCMW 4 Werken - mobiliteit 5 Bouwen 6 Wooninfopunt 6 Mobiliteit 7 Milieu 8-9 Jeugd 10 Sport 15 Cultuur 16-17-18 Bibliotheek 19 Ontwikkelingssamenwerking 20 Toerisme 21 Contact 22-23-24

Verkavelingsproject Werchter tweede toewijzing blz.6

Nieuwjaarsconcert Opnieuw kun je genieten van het gratis nieuwjaarsconcert dat het gemeentebestuur voor je inricht. Het concert vindt plaats in de polyvalente hal ‘de Meander’ op vrijdag 8 januari, vanaf 21 uur. Voorprogramma: optreden van ‘The Backup Plan’ In 2006 slaan vijf kerels in Rotselaar de handen in elkaar. Samen willen ze de wereld veranderen. Ze combineren Nederlandstalige rock ‘n roll met ludieke teksten met een boodschap. Hoofdact: optreden van Lady Linn & Her Magnificent Seven Lady Linn & Her Magnificent Seven maakten de voorbije drie jaar furore met hun oude jazznummers uit de jaren 20, 30, 40 & 50. Het voorbije jaar speelde de band meer dan 40 concerten. Hun debuutplaat, Here We Go Again werd uitgebracht in 2008 en betekende de absolute doorbraak. Dan ging het succes in stijgende lijn met als hoogtepunten een MIA als beste vrouwelijke artieste in februari 2009, een gouden plaat in april 2009 én een echte radiohit: de sublieme cover van Eddy Grants ‘I Don’t Wanna Dance’. Een plaats op het podium van het beste festival ter wereld (Werchter) was dan ook geen verrassing en een nieuw hoogtepunt voor Lien en haar schitterende zeven! Het college van burgemeester en schepenen wenst je nog van harte een gelukkig en gezond 2010! Lady Linn & Her Magnificent Seven

www.rotselaar.be


jubilarissen

Een delegatie van het college bracht een bezoek aan Victor Jacobs en Irene Eyers voor hun gouden bruiloft.

colofon 2 info Rotselaar

Contact redactie & lay-out Els Spreuwers Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar tel: 016 61 63 27 e-mail: redactie@rotselaar.be Artikels voor Info Rotselaar nr. 13 (verschijnt eind februari) inleveren ten laatste vrijdag 22 januari 2010 Activiteiten ingeven via www.UiTdatabank.be, zie middenbladzijde.

Een delegatie bracht ook een bezoek aan Jef Van der Elst en Simone Smedts naar aanleiding van hun diamanten bruiloft.

Viering jubilarissen op zaterdag 24 oktober in vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Gouden bruiloft • Gaston Dams en Jeanne Van Espen, 21 november 1959 Diamanten bruiloft • Frans Hemeleers en Maria Meynaerts, 15 oktober 1949 • Andre Meyers en Maria Joorter, 3 december 1949

Bezoek Een bezoek werd gebracht aan:

LeescomitĂŠ Katrien Niclaes, Joris Peeters, Raf Van de Velde, Marie JosĂŠ Verhaegen, Annie Wouters

Gouden bruiloft • Jan Vanderhoeven en Hilda Corten, 19 december 1959 Diamanten bruiloft • Robert Steenberghs en Germaine Leempoels, 4 oktober 1949

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen

Vierden eveneens hun gouden jubileum

Drukkerij Artoos Communicatiegroep Oudestraat 19 1910 Kampenhout Tel. 016 60 00 85 Fax: 016 60 47 90 info@artoos.be www.artoos.be

• •

Roger Messemaekers en Caroline Coremans, 24 oktober 1959 GrĂŠgoire Meul en Alphonsina Raymaekers, 19 december 1959

Viering jubilarissen op zaterdag 24 oktober in ‘de Mena’

&$!"

!$#! $#! ""#!!! !'#!

%%%"! !#  

(  !"##%!"  $


beleid

Infogids 2010-2011

,1)2*,'6 

In de tweede helft van februari mag je de nieuwe editie van de infogids in je brievenbus verwachten. De gids kwam tot stand in samenwerking met de firma End2End uit Gent die de reclamewerving realiseerde. Het is een handige leidraad bij je contacten met het gemeentebestuur, de gemeentelijke dienstverlening en het beleid. In de rubriek ‘Culturele infrastructuur’ krijg je een overzicht van de zalen die je kunt huren voor culturele en privé-initiatieven. Heb je de gids half maart nog niet ontvangen? Geef een seintje via redactie@rotselaar.be en je ontvangt een exemplaar. Opmerkingen en suggesties kun je ook melden. De digitale versie vind je op www.rotselaar.be bij rubriek beleid>informatie. Dankzij onze handelaars en ondernemingen krijg je de gids gratis. Het gemeentebestuur bedankt de adverteerders hiervoor nog eens extra.

Stille puzzelweide Een geboorte zonder levensadem, een puzzelstuk in het leven Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, kunnen begraven of gecremeerd worden. Op elke begraafplaats werd hiervoor een stille puzzelweide ingericht. De grafsteentjes op deze puzzelweide hebben verschillende vormen zoals in een puzzel vierkanten, cirkels, driehoeken,... De ouders kiezen zelf de vorm. Door de verschillende vormen wordt aan elk graf een eigen karakter gegeven. Op het grafsteentje kan een gedenkplaatje met geboortedatum bevestigd worden.

Verknal het niet met vuurwerk! • • • • • • • • • • • • • •

Koop vuurwerk alleen bij erkende verkoopspunten. Koop alleen legaal vuurwerk, maak zeker nooit zelf vuurwerk of knoei er niet mee. Berg vuurwerk veilig op, op een koele en droge plek, buiten bereik van kinderen en huisdieren. Volg de gebruiksaanwijzing. Het voorbereiden en afschieten van vuurwerk gebeurt enkel door volwassenen (ouder dan 16 jaar). Blijf nuchter voor en tijdens het afschieten. Draag goede kledij in katoen of wol en zeker geen nylon. Ontsteek vuurwerk steeds buiten, op een open en veilige plaats en let op de windrichting: niet bij droog hout, tuinhuisjes en strooien daken, sluit de ramen en deuren van je woning. Zorg ervoor dat je steeds voldoende water of een brandblusser in de buurt hebt. Hou toeschouwers op een afstand van minstens 6 m en ga zelf na het ontsteken 6 m achteruit. Steek het vuurwerk aan met een speciale aansteeklont, niet met lucifers of een aansteker. Steek vuurwerk nooit uit je hand af, gooi nooit met vuurwerk en ontsteek elk vuurwerk afzonderlijk (bundelen is levensgevaarlijk!). Steek pijlen alleen af in een pvc-buis of in een lege petfles gevuld met zand. Steek nooit kapot vuurwerk af. Giet er een emmer water over. Ruim na afloop alle resten op. De meeste ongelukken gebeuren de dag nadien, door vuurwerk(resten) opnieuw af te steken.

3 info Rotselaar


ocmw

Preventie van CO-vergiftiging: tips Vermijd dat CO in je woning voorkomt:

Wat moet je doen bij een CO-vergiftiging?

• • •

• • •

Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar een (water)verwarmingstoestel staat. Een goede afvoer van de verbrandingsgassen is noodzakelijk. Laat het toestel regelmatig controleren en op tijd herstellen door een vakman. Let op bij windstil of mistig weer! Het risico op COvergiftiging is dan groter. In het weerbericht wordt er steeds gewaarschuwd bij CO gevaar.

Bij wie kun je terecht? •

Let op signalen die wijzen op CO:

• • • • •

Roetafzetting op en rond het verwarmingstoestel. Gele vlammen in het verwarmingstoestel. Een abnormaal hoge vochtigheid en damp. Het gedrag van huisdieren. Gezondheidsklachten die optreden zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Als de klachten verminderen bij het verluchten, het naar buiten gaan, inademen van frisse lucht.

4

Open eerst ramen en deuren. Schakel het verwarmingstoestel uit. Is de persoon bewusteloos: bel 112 en meld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. Is de persoon niet bewusteloos: breng hem uit de kamer en bel de huisarts. Herken je verschillende signalen voor CO gevaar? Bel de lokale brandweer voor controle. Is er roet rond de boiler of het verwarmingstoestel of een barst in de schouw? Contacteer een vakman of bel de brandweer voor controle. Werkt de kachel, schouw of boiler niet goed? Laat ze nakijken door een vakman.

Wil je meer informatie over CO? Je kunt surfen naar www.koolstofmonoxide.be of vragen naar de brochure ‘CO een stille moordenaar in huis’.

contact

Godfried De Groe, OCMW tel. 016 60 61 61 socialedienst@ocmwrotselaar.be

info Rotselaar

sociaal huis

Digitaal Sociaal Huis Het Sociaal Huis is een aparte dienst van het OCMW én de gemeente en kwam tot stand in nauw overleg tussen beide besturen. Opdracht van deze dienst is om je op de meest efficiënte en via de kortst mogelijke weg naar de gewenste sociale dienstverlening te loodsen. Het Sociaal Huis is gevestigd in ‘de Oude Pastorie’ en is open dinsdag van 9 tot 12 en maandagavond van 18 tot 20 uur (deze openingsuren kunnen nog uitbreiden indien nodig).

www.digitaalsociaalhuis.be/rotselaar Inmiddels werd een ‘Digitaal Sociaal Huis’ uitgewerkt, een informatiebank met alle info over de sociale dienstverlening die permanent wordt geactualiseerd. De site is nu beschikbaar voor het publiek: www.digitaalsociaalhuis.be/rotselaar. Je vindt er een overzicht van de diensten met omschrijving van het doelpubliek, de toekenningsvoorwaarden,… Je kunt formulieren afhalen van de site en afdrukken. Via de website kun je ook bijkomende inlichtingen vragen (formulier), deze vragen komen terecht bij de medewerkers van het Sociaal Huis. Beide besturen hopen en verwachten dat dit nieuw initiatief de toegang tot de diverse vormen van sociale dienstverlening zal vergemakkelijken en bevorderen.

contact

Cindy Van Opstal, OCMW tel. 016 60 61 61 sociaalhuis@ocmwrotselaar.be www.digitaalsociaalhuis.be/Rotselaar


werken - mobiliteit

Heraanleg kruispunt Werchter-brug Het Vlaamse Gewest startte op 9 november met de herinrichtingswerken voor verkeersveiligheid van het kruispunt.

Volgende ingrepen zorgen voor een verkeersveilig kruispunt Fietsvriendelijke ingrepen • aanleg van dubbelrichtingsfietspaden over de brug; • aanleg van een fietshelling op Werchterbrug in het Hoekje richting het centrum van Werchter. Ingrepen voor vlot en veilig doorgaand verkeer • aanbrengen van volwaardige verkeersgeleiders en afslagstroken; • vermindering van conflicten voor afdraaiende auto’s. Aannemer Soga nv voert de herinrichtingswerken uit, ze worden ten laatste afgerond op 18 juni.

Werken in fasen Het kruispunt ligt op een drukke verkeersas. Om de verkeershinder te beperken, worden de werken opgesplist in fasen. • Tijdens de eerste twee fasen is er geen verkeer mogelijk op de Haachtsesteenweg in beide richtingen tussen Werchter en Haacht. Het einde van deze twee fasen wordt verwacht eind januari, afhankelijk van het weer. • Het verkeer tussen Werchter en Rotselaar blijft mogelijk. • Bewoners van Hazepad en Hanewijk krijgen steeds doorgang richting Werchter en Rotselaar. Ook de handelaars aan de brug blijven steeds bereikbaar. Volgende straten worden afgesloten om sluipverkeer te vermijden: • De Dijlekant ter hoogte van de Provinciebaan tijdens fase 1 en 2; • N21 (Haachstesteenweg/Werchtersesteenweg) ter hoogte van het Hazepad tijdens fase 1 en 2; • Uitrit Walstraat/Nieuwebaan.

Omleidingen • • • • •

Het bovenlokaal verkeer richting Haacht wordt omgeleid van de E314 via afrit 18 Herent/Mechelen. Het lokaal verkeer vanuit Rotselaar kan de omleiding volgen via Wijgmaal (Vijfde Liniestraat, Rotselaarsesteenweg, Kroonstraat, Wakkerzeelsebaan en Wijgmaalsesteenweg). Het bovenlokaal verkeer vanuit Haacht richting Werchter wordt omgeleid vanaf ‘La Bamba’, Wijgmaalsesteenweg, Wakkerzeelsebaan, Kroonstraat, Rotselaarsesteenweg, Vijfde Liniestraat. Het lokaal verkeer vanuit Werchter kan de omleiding via Tremelo en Keerbergen (Werchtersebaan, Kruisstraat, Tremelobaan, Haachtsebaan, Keerbergesteenweg en Lombaardenlaan) volgen. Het lokaal verkeer vanuit Haacht volgt de omgekeerde omleiding naar Werchter.

Een vrije strook voor fietsers Tijdelijk wordt er voor fietsers een vrije strook voorzien in twee richtingen tussen de Hanewijk en het Hoekje, aangeduid met de nodige signalisatie. Wij verontschuldigen ons voor de tijdelijke verkeershinder en danken je voor je begrip. Meer info: www.rotselaar.be

contact Sofie Geens, mobiliteitsambtenaar tel. 016 61 63 50 werken@rotselaar.be www.rotselaar.be/werken

5 info Rotselaar


bouwen

Verkavelingsproject Werchter Tweede toewijzing bouwgronden: inschrijven uiterlijk 1 februari 2010 Omdat er nog een aantal bouwgronden uit het verkavelingsproject Werchter ter beschikking zijn, richt het gemeentebestuur een tweede toewijzingsvergadering in. De verkoopprijs van deze gronden werd reeds op de gemeenteraad van 28 september 2009 op 145 euro per m² vastgesteld (exclusief kosten). Aangezien de gemiddelde oppervlakte van een perceel 447,37m² is, bedraagt de gemiddelde verkoopprijs 64.868,45 euro. Er zijn nog 15 beschikbare percelen.

Plan, voorwaarden, reglement en inschrijvingsformulier op www.rotselaar.be Interesse in een van deze percelen? Ga dan na of je aan de voorwaarden van het toewijzingsreglement van 2 september 2008 voldoet en schrijf je in via het inschrijvingsformulier (beiden te vinden op www.rotselaar.be>rubriek wonen en leven) of op de dienst Bouwen. Je vindt ook een plan van de percelen met de nodige uitleg op de website. Het is mogelijk om in 2010 reeds te kunnen bouwen op de percelen. Inschrijvingen verstuur je aangetekend naar het gemeentebestuur van Rotselaar, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar, uiterlijk 1 februari 2010.

Infrastructuurwerken De infrastructuurwerken voor het verkavelingsproject langs de Grotestraat, Kleinstraat en Hogeweg starten op 1 december 2009. Het einde van de werken is voorzien tegen juni 2010. Er zal weinig tot geen verkeershinder zijn. In de Grotestraat kan er tijdelijk beperkte verkeershinder ontstaan tijdens de aanleg van de nutsleidingen, in april of mei 2010.

contact

Christel Verstraeten, dienst Bouwen tel. 016 61 63 44 bouwen@rotselaar.be

6 info Rotselaar

wooninfopunt

Samenaankoop dakisolatie De gemeentelijke premies voor de plaatsing van een zonneboiler, een hemelwaterput, een infiltratiesysteem en een individuele waterzuiveringsinstallatie bewijzen dat onze gemeente het belang van milieubewust bouwen en verbouwen, erkent. Onze inspanningen stoppen echter niet bij het geven van premies. In samenwerking met het Wooninfopunt organiseren we een samenaankoop van dakisolatie. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen zorgt voor de nodige ondersteuning.

Infoavond op 4 februari in vrijetijdscentrum ‘de Mena’ De gemeente Rotselaar, het Wooninfopunt en VIBE nodigen je uit op de infoavond op 4 februari om 20 uur (einde voorzien rond 22 uur) in vrijetijdscentrum ‘de Mena’. Op deze eerste infoavond geven we je graag gedetailleerde informatie over de samenaankoop van dakisolatie. Voor alle vragen over deze samenaankoop en over wonen in het algemeen, kun je de informatieambtenaren van het Wooninfopunt contacteren. Dit zijn Evelyne Claes (016 31 18 69 of 0473 85 97 70) en Christophe Van Meerbeeck (016 31 18 69 of 0473 85 97 69). Je kunt hen ook bereiken via info@wooninfopunten.be. Woensdag van 14 tot 16 uur kun je terecht bij Evelyne of Christophe op het administratief centrum (eerste verdieping). Op www.wooninfopunten.be vind je het overzicht van de spreekuren.

contact

Evelyne Claes, Wooninfopunt Spreekuur administratief centrum woensdag van 14 tot 16 uur gsm 0473 85 97 70 info@wooninfopunten.be


Nieuwe dienstregeling NMBS mobiliteit

De aanpassingen voor onze regio vind je op www.rotselaar.be. Voor uitgebreide info verwijzen we je door naar www.b-rail.be of 02 528 28 28.

Mobiplus Opfriscursus over verkeer en mobiliteit voor 55-plussers De Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt samen met de federatie van autorijscholen het project Mobiplus aan. De erkende rijscholen organiseren de cursus. Exacte data worden bepaald nadat er voldoende 55-plussers zich kandidaat hebben gesteld (minimum van 20 deelnemers). Gemeentebestuur moedigt aan Onze gemeente is bekommerd om onze verkeersveiligheid en moedigt deelnemers aan door een deel van de kosten te dragen. De deelnemers betalen slechts 15 euro voor de opleiding. Praktische info De cursus van vier halve dagen behandelt alle aspecten van verkeer. De deelnemers ontvangen een deelnemersmap, een getuigschrift en een kortingsbon voor praktijklessen. Thema’s die aan bod komen zijn: verkeersdrukte, gedrag, techniek van het ‘ritsen’, opfrissing verkeersregels, in- en uitvoegen op autosnelwegen, openbaar vervoer, gedrag als voetganger en fietser. De lesgever bespreekt vanuit zijn ervaring ook plaatselijke knelpunten en specifieke situaties in de gemeente. Geïnteresseerden nemen contact op met de dienst mobiliteit.

Je korte ritten? Doe ze te voet of per fiets Korterittencontract van 21 maart tot 21 april Je kunt opnieuw deelnemen aan het ‘Korterittencontract’ van Mobiel 21 vzw. Hierdoor stimuleren we zoveel mogelijk mensen om hun korte autoverplaatsingen te vervangen door stappen, fietsen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. We richten ons tot alle organisaties en hun leden. 43% van onze autoverplaatsingen bedraagt maximum 5 km, zo blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap. Afstanden die je gemakkelijk te voet of per fiets kunt afleggen. Een extra stimulans hierbij is het ‘Korterittencontract’. Engageer je in groep om 20% van je korte autoritten (naar het werk, de sportclub, de school,…) te vervangen. Deelnemers registreren hun dagelijks uitgespaarde autokilometers in een logboekje, het korterittencontract. De deelnemers worden ook beloond voor hun inspanningen. Zowel onze gemeente als Mobiel 21 voorzien op het einde van de campagneperiode een prijzenloting onder de deelnemers. Een leefbare, veilige en milieuvriendelijke gemeente Door te stappen, te trappen of gebruik te maken van het openbaar vervoer, zorg je mee voor een leefbare, veilige en milieuvriendelijke gemeente. Stappen en fietsen zijn ook gezond en je portemonnee vaart er wel bij. Doen dus! Nog niet overtuigd? Wist je dat… • je 225 calorieën verbrandt als je vijf km wandelt of fietst (dit komt overeen met twee sandwiches met kaas)? • je 1 kg minder CO2-uitstoot dan wanneer je dezelfde trip met de auto maakt? • je ongeveer 1,5 euro uitspaart door de auto niet te gebruiken? • je tijd spaart door geen parkeerplaats te zoeken? Neem deel en schrijf je in! Wens je meer informatie over deze campagne of wil je deelnemen? Neem dan contact op met de dienst mobiliteit of surf naar www.korterittencontract.be - www.rotselaar.be

contact Sofie Geens, mobiliteitsambtenaar tel. 016 61 63 50 mobiliteit@rotselaar.be www.rotselaar.be/mobiliteit

7 info Rotselaar


milieu

Duurzame ontwikkeling: respect! Duurzame ontwikkeling is een abstract begrip. Toch draait het gewoon om... respect. Respect voor de mensen met wie je samenleeft, voor de volgende generatie, voor de natuur en de draagkracht van de aarde. Duurzame ontwikkeling versmelt economische groei met sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht. Concreet: de economische groei mag niet ten koste gaan van mens of milieu. Dit vereist een maatschappelijke verandering bij iedereen: beleidsmakers, ondernemers en consumenten. Nog op zoek naar goede voornemens in het nieuwe jaar? Volgende tips zijn maar enkele van de talrijke mogelijkheden om als consument bij te dragen tot duurzame ontwikkeling: • Eet seizoensgebonden en streekeigen; • Is het gebruik van de auto niet te vermijden, meet jezelf dan een zuinige rijstijl aan; • Vermijd het kopen van verpakkingsafval; • Composteer thuis je groente-, fruit- en tuinafval; • Isoleer je dak; • Breng rond je huis en in je tuin zo min mogelijk gesloten verharding aan; • Gebruik hemelwater om planten te sproeien, toilet te spoelen,... • Vergeet de kringwinkel niet! • Geniet van een vakantie dichtbij. Meer info: www.duurzameontwikkeling.be

8 info Rotselaar

Einde van het tijdperk van de gloeilamp De klassieke gloeilampen moeten tegen 1 september 2012, in een viertal fasen, verdwenen zijn. • Vanaf 1 september worden geen matte gloeilampen en transparante lampen van 100 Watt meer geproduceerd voor de Europese markt. • Vanaf 2010 verdwijnt de transparante lamp van 75 Watt, vanaf 2011 die van 60 Watt en vanaf 2012 de overige gloeilampen. • Op 1 september 2016 moet ook de gewone halogeenlamp uit het gamma verdwijnen. Geleidelijk aan verdwijnen die lampen dus ook uit de winkelrekken als de stocks zijn uitgeput. De maatregel zorgt in de Europese Unie voor een gigantische elektriciteitsbesparing, vergelijkbaar met het totale elektriciteitsverbruik van België. Kapotte gloeilampen horen bij het restafval en vervang je best door spaarlampen. Deze zijn er in tal van vormen en vermogens. Een spaarlamp verbruikt 4 tot 5 keer minder energie en gaat 8 tot 15 keer langer mee dan een gloeilamp. Ook leds (Light Emitting Diodes) worden meer en meer een alternatief voor de gloeilamp. Een derde alternatief zijn de verbeterde halogeenlampen (met energieklasse B). Meer info www.energiesparen.be

Putwateronderzoek voor drinkwater Wanneer je woning niet op het leidingwaternet kan worden aangesloten, kan je gratis een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van het putwater dat je gebruikt. Voor de bemonstering en analyse van het putwater hoef je dan niet te betalen. Het nieuwe document voor het putwateronderzoek vind je op de website www.vmm.be>water>erkende labo’s voor (drink)wateranalyse.

contact

Sven Buyens, milieuambtenaar tel. 016 61 63 50 milieu@rotselaar.be www.rotselaar.be/milieu


milieu

De zon schijnt voor ieder van ons ! Op 9 november organiseerden we de thema-avond ‘zonne-energie in je woning’. We gaven specifieke informatie over de zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen voor particuliere woningen. Omdat er een heel groot gamma van zonnesystemen bestaat, kun je dikwijls de bomen door het bos niet meer zien. Het gemeentebestuur ondersteunt geïnteresseerde inwoners in hun zoektocht naar een geschikt zonnesysteem. Daarom organiseren we samen met Interleuven en andere gemeenten een samenaankoop van zonneboilers en zonnepanelen. Het doel is geïnteresseerde inwoners te informeren en door ze bij elkaar te brengen goede voorwaarden te bedingen bij leveranciers en installateurs van zonneboilers en PV-panelen. De bepaling van de zonneboiler en zonnepanelen die worden aangeboden via de samenaankoop, wordt ondersteund door een werkgroep samengesteld uit geïnteresseerden, mensen met kennis van zaken over energie of samenaankoop,…

Samenaankoop: interesse? Wil jij een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen en heb je interesse voor deze samenaankoop? Meld dit dan geheel vrijblijvend door het intekenformulier in te vullen en terug te bezorgen aan de milieudienst. Het formulier is daar te verkrijgen of je vindt het op www.rotselaar.be bij rubriek wonen en leven>milieu>samenaankoop zonneboilers en fotovoltaïsche zonnecellen. Interesse houdt geen aankoopverplichting in.

11 sneetjes brood en 64 gram kaas Dit gaat in België elke week opnieuw de vuilbak in. Dit is niet het enige voedsel dat verspild wordt: ook yoghurt, fruit, charcuterie en andere etensresten die niet tijdig worden opgegeten, verdwijnen regelmatig in de afval- of gft-container. Zonde én een kostelijke zaak, want je betaalt dubbel: één keer bij de aankoop en dan nog eens voor je afval.

Restjesbord-wedstrijd! Gelukkig bestaan er nog andere manieren om te zorgen dat je geen eten hoeft weg te gooien. Wat dacht je bijvoorbeeld van een ‘restjesbord’? Een restjesbord is een memobord dat ergens op een centrale plaats in de keuken staat en waarop je noteert wat dringend opgegeten moet worden. Het leuke aan restjes is dat je er creatief mee kan zijn en nieuwe recepten kan verzinnen. Heb je zelf een goed idee of een leuk recept om etensrestjes uit de afvalberg te redden? Doe dan mee aan de Restjesbord-wedstrijd en stuur je originele en creatieve ‘restjesrecept’ naar EcoWerf. Wie weet win jij wel een boodschappentas vol met lekkere streekproducten! Hoe deelnemen? • Stuur je ‘restjesrecept’ op naar: EcoWerf, restjesbordwedstrijd APT, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven, • of via afvalpreventie@ecowerf.be, vermeld ‘restjesbord-wedstrijd’; • Doe dit vóór 31 januari; • Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Dit is een project van EcoWerf met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

9 info Rotselaar


jeugd

Oudejaarsfuif BRT De jeugddiensten van de zone BRT nemen het initiatief om jaarlijks een oudejaarsfuif te organiseren. Een fuif voor alle jongeren van Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Dit jaar vindt de fuif plaats in de sporthal van Betekom. Tijdens de nacht van oud op nieuw worden er twee pendelbussen ingezet om je veilig op te halen en terug af te zetten op vastgelegde punten. Deze twee bussen vertrekken elk uur aan sporthal De Tumkens. Bus 1 (Betekom-Tremelo-Baal-Begijnendijk-Betekom): • Betekom: parking sporthal .00 • Tremelo: gemeentehuis .08 • Baal: parking FC Baal .15 • Begijnendijk: parking Kerk .24 • Betekom: parking sporthal .32

10 info Rotselaar

Bus 2 (Betekom-Wezemaal-Rotselaar-Werchter-Betekom) • Betekom: parking sporthal .00 • Wezemaal: parking station .11 • Rotselaar: rond punt (aan Film Cat) .18 • Rotselaar: bushalte gemeentehuis .24 • Werchter: parking chiro Werchter .32 • Betekom: parking sporthal .42

Opgelet! De eerste bus vertrekt om 20 uur en de laatste om 5 uur! Verdere inlichtingen bij jeugdconsulent Inge Geens.

R E O K S DI

ugd

je Rotselaarse e d n a v e it er.be - de s

www.disko

EN? MEER WET Q[MMZRMMMVN]QN' V ŒPWMWZOI JQRKPQZWWN[KW]\[ V ŒTQL_WZLM VW^MZPM\RM]OLJMTMQL M ŒUMMLMVS Œ Q[SWMZJM L _ _ _ : E B PLACE TO EN WIN!^WWZRW] R E E R T S I ZQRbMV REG ZQRbMV MMN\TM]SMX LP VLMX ,MRM]OLZII _QVuuV^I V M S M W B  M M LQ[SWMZJM ;XMMT[VMTU SWMZ5MMZQVNW"___ Q[ \, ^QI_QVUM

contact

Inge Geens, jeugdconsulent tel. 016 61 64 07 jeugd@rotselaar.be www.rotselaar.be/jeugd


info

Op vrijdag 8 januari kun je opnieuw genieten van het nieuwjaarsconcert, georganiseerd door het gemeentebestuur. Alle inwoners van Groot-Rotselaar zijn er welkom. Lady Linn is de hoofdact van de avond. In het voorprogramma ‘The Backup Plan’. Afspraak in polyvalente hal ‘de Meander’ om 21 uur. Zie blz. 1.

gemeentebestuur Rotselaar

Nieuwjaarsconcert 2010

concert

JANUARI

lady Linn

in Rotselaar

voor meer info en het recentste aanbod www.UiTinRotselaar.be

Oudejaarsfuif in sporthal Betekom

Kerstboomverbranding

Polyvalente hal ‘de Meander’ - Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotselaar

Nieuwjaarsconcert

Lokalen Schrikstraat 7A - Scouts Heikant

Kerstboomverbranding met jeneverbar

Polyvalente hal ‘de Meander’ - Gemeentebestuur Rotselaar - zie blz. 1

Gratis Nieuwjaarsconcert gemeentebestuur

Kantine Tremelobaan - SK Plenke Werchter

Kaartavonden SK Plenke (op vrijdagen 8,15, 22, 29 januari en 5 februari)

een initiatief van de jeugddiensten van Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo er worden twee pendelbussen ingezet - zie blz. 10 8 januari om 20u

8 januari om 21u

9 januari om 19u

9 januari om 20u30

10 januari om 17u

Terreinen Chiro Wezemaal - Chiro Wezemaal


6 februari om 20u

zoekt kandidaat Hageland+dichter 2010

De socio-culturele vereniging ‘Vlaanderen Morgen‘ organiseert voor de 21ste maal ‘Schatten op zolder’. Dit op zaterdag 20 februari, om 14 uur in de paro-

Schatten op zolder

verenigingen

28 februari om 15u

23 februari om 17u

20 februari om 14u

20 februari om 18u

10 februari om 20u30

5 februari om 20u

Dwaallichtentocht 10 jaar jong!

Parochiezaal ‘De Wal’ - Fanfare ‘De Vlaamse Leeuw’ Werchter

Muzieknamiddag

Parochiezaal Rotselaar-Heikant - Wielerclub ‘Het Vliegend Wiel’

Kaas-, vlees- en wijnavond (vooraf inschrijven: tel. 016 44 31 44)

Parochiezaal Rotselaar-Heikant - Vlaanderen Morgen

Schatten op zolder

Bivakplaats De Waterhoek - Vuurbakens

Dwaallichtentocht 10 jaar jong

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Cultuurdienst Rotselaar - blz. 16

Verdiep 2 / Slagen en Verwondingen - Danny Van Britsom

Cultuurhuis ‘de Jack-Op’- Fanfare ‘De Vlaamse Leeuw’ Werchter

Winterconcert

Kantine Tremelobaan - SK Plenke Werchter

Kaartavonden SK Plenke (zie ook kalender januari, op vrijdagen 8,15, 22, 29 januari)

voor meer info en het recentste aanbod www.UiTinRotselaar.be

Toerisme Hageland

Ina Stabergh was in 2009 de eerste Hageland+dichter. Haar opdracht eindigt in april 2010. Voel je je geroepen om de tweede Hageland+dichter te worden? Zij of hij mag in 2010 een zevental sprekende gedichten over het Hageland maken en ze voordragen op een van de toeristische activiteiten in het Hageland. Kandidaten solliciteren schriftelijk met een voorstelling van hun gedichten, vóór februari op volgend adres: Toerisme Hageland, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven. Info: tel. 016 31 18 60 of info@toerismehageland.be.

oproep

FEBRUARI

in Rotselaar


Activiteiten voor maart en april moet je invoeren via www.UiTdatabank.be uiterlijk vrijdag 22 januari.

Els Spreuwers, informatieambtenaar tel. 016 61 63 27 redactie@rotselaar.be

contact

De beheerswerkdagen op de Wijngaardberg vinden plaats op zaterdagen 23 januari, 6 februari en 20 maart van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Dan werken we langs de zuidkant van de Wijngaardberg. • Samenkomst: parking kerkhof van Wezemaal • Organisatie: Natuurpunt Rotselaar • Info: tel. 016 56 03 80 of 016 58 40 98 • Website: www.natuurpunt.be.

Wijngaardberg

beheerswerkdagen

chiezaal van Rotselaar-Heikant (Schoolstraat). Een vakkundig antiquair verschaft deskundige uitleg over de aangeboden stukken; waarde, stijl, periode,... Er is geen verkoop op deze infonamiddag. De winst van de drankconsumpties gaat naar de actie ‘Kom op tegen Kanker’. Toegang gratis. Info: Vik Van Nuffel - tel. 016 44 74 83.

“Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger? Vlieg dan met me mee naar toffe culturele activiteiten in Vlaanderen. Bzzzzalut!”

Jef Van De Velde, sinds jaar en dag een trouw supporter van KFC Werchter, werd op 25 oktober 2009 in de bloemetjes gezet. Jef is de kaap van de tachtig al ruim voorbij, maar mist nog steeds vrijwel geen enkele thuismatch van alle Werchterse ploegen, van U8 tot veteranen. Reden te meer om hem voor zo veel clubliefde te bedanken met een fotocollage en een mand geestrijke dranken!

Trouwe supporter van KFC Werchter

Omdat we ons tienjarig bestaan vieren, maken we er iets anders van. Volg samen met de orde van de Hagelanders de dwaallichtjes en kom van alles te weten over ridders, prinsessen, jonkheren en jonkvrouwen. Beleef actief een cultuur-historische avond over de middeleeuwen. Je kunt er spinnen, middeleeuws dansen, middeleeuwse soep bereiden... Kinderen voeren een strijd met echte ridders! Afspraak op zaterdag 20 februari om 18 uur aan de Waterhoek (bereikbaar via De Plas en via een zijstraat van de Kerkhofstraat). Organisatie van Vuurbakens en de orde van de Hagelanders. Info: bart.dehoef@pandora.be.

Een winteravond in de middeleeuwen, voor jong en oud


Traditie koeken zingen Op donderdag 31 december brengen kinderen in de voormiddag hun nieuwjaarswensen in ruil voor een koek of andere lekkernij. We vragen aan de automobilisten om extra voorzichtig te zijn!

middenstand UNIZO Rotselaar De Unie van Zelfstandige ondernemers groepeert zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen uit alle sectoren, van éénmanszaak tot groei-KMO. Ook hier bestaat er een UNIZOafdeling. Aanspreekpunt voor ondernemers Het UNIZO-bestuur vormt het lokale aanspreekpunt voor ondernemers. Leden kunnen met al hun vragen terecht bij onze bestuurders. Activiteiten We organiseren jaarlijks enkele activiteiten: een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, maar ook infoavonden en ontspannende activiteiten. Overleg met gemeentebestuur Opkomen voor je ondernemersbelangen is onze kernopdracht. Het UNIZO-bestuur overlegt indien nodig met het gemeentebestuur om een goed ondernemersklimaat te bevorderen. We nemen ook vertegenwoordigingen op in gemeentelijke adviesorganen.

donderdag 21 januari, 20 uur Café t’Huis bij Frank Staes Alle zelfstandige ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep zijn welkom! Inschrijven uiterlijk 19 januari

Nieuwjaarsreceptie

Contact Wil je meewerken aan UNIZO in je gemeente of wil je graag meer informatie, stuur dan een mailtje naar voorzitter krissix@skynet.be of bel op 016 44 45 16. Je vindt ook meer info op www.unizo.be/rotselaar.

UNIZO

18 januari om 20u

26 januari van 8 tot 15u

27 januari om 20u30

Gespreksavond ‘Zorg opnemen’

Parochiezaal De Wal - Gezinsbond-KVLV-KWB-Ziekenzorg Bibbertocht

Parochiezaal Wezemaal - Wandelclub Werchter Verdiep 2 / The Mighty Quiffs

Vrijetijdscentrum ’de Mena’ - Cultuurdienst Rotselaar - blz. 16

10de nieuwjaarsconcert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotselaar

Op zaterdagavond 9 januari om 20.30 uur presenteert de K.H. Sint-Cecilia Rotselaar haar 10de nieuwjaarsconcert. Gestart met het Millenniumconcert in 2001 is dit evenement uitgegroeid tot ‘the place to be’ in deze nieuwjaarsperiode. De polyvalente hal ‘de Meander’ wordt voor deze speciale editie opnieuw omgetoverd tot een muziek- en showtempel, met Weense, licht klassieke en andere harmoniemuziekwerken. Het 65-koppig orkest van de K.H. Sint-Cecilia onder leiding van Peter Van Montfort laat je muzikaal wegdromen. Gastvedette voor deze 10de jubileumuitgave is Paul Michiels, begeleid door de harmonie. Een verrassingsoptreden mag niet ontbreken, evenmin als de presentatie van Olav Grondelaers, de grootbeeld-videoprojectie, het lichtspektakel en het gratis nieuwjaarsaperitief. Voor dit niet te missen concert kun je kaarten (16 euro en 9 euro voor -12 jarigen) verkrijgen via onze leden, tel. 016 44 57 00, of via de websites www.sintceciliarotselaar.be of www.nieuwjaarsconcert.sintceciliarotselaar.be.

“Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger? Vlieg dan met me mee naar toffe culturele activiteiten in Vlaanderen. Bzzzzalut!”


sport

Sport is plezier! Omnisport voor volwassenen Je kunt elke maandagnamiddag van 14.30 tot 15.30 uur in sporthal ‘de Meander’ terecht voor een uurtje sportplezier. Je hebt de keuze uit drie sporten of je kunt ze natuurlijk ook allemaal meedoen. Dans, badminton en netbal staan op het programma. Je hoeft absoluut geen specifieke vaardigheden te hebben in deze sporten. De lessen worden aangepast aan het niveau van de groep. De nieuwe lessenreeks start 1 februari.

Omnisport voor kleuters Je kleuter kan zich op woensdagnamiddag uitleven in sporthal ‘de Meander’. Met de bal spelen, klimmen, klauteren, loopspelletjes, leuke spelvormen, alles om de motorische ontwikkeling van je kind te stimuleren. De lessen worden gegeven per leeftijdsgroep: van 13 tot 13.50 uur voor kinderen geboren in 2005 en van 14 tot 14.50 uur voor kinderen geboren in 2004. Inschrijven doe je voor een semester en kost 30 euro (15 lessen).

Jeugdsport De lessen zumba en zelfverdediging waren superplezant. De deelnemers hebben zich geweldig geamuseerd. Heb jij ook zin om met deze enthousiaste groep plezier te maken? Kom je dan snel inschrijven voor tafeltennis en rugby. De jeugdsport is telkens op vrijdag van 17.30 tot 19 uur. De lessen tafeltennis gaan door op: 26 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart en 26 maart, de lessen rugby op: 23

contact Veerle Callens, diensthoofd sport Evi Willekens, sportpromotor Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 sport@rotselaar.be www.rotselaar.be/sport

april, 30 april, 7 mei, 21 mei en 28 mei. Je kunt je inschrijven voor elke sport afzonderlijk. De deelnameprijs bedraagt 25 euro per sport.

Omnisportkamp krokusvakantie Je kinderen kunnen tijdens de krokusvakantie komen sporten in sporthal ‘de Meander’. Alle kinderen uit de lagere school en kleuters van de tweede en derde kleuterklas kunnen zich hiervoor inschrijven. De kleuters hebben de keuze tussen een halve of een hele dag sport. Voor de kinderen van de lagere school zijn het volledige dagen. Het sportkamp start om 9 uur en eindigt om 16.30 uur. Er is opvang voorzien van 8.30 tot 9 uur en van 16.30 tot 17 uur. Je kunt je kind per dag inschrijven. De kostprijs voor een hele dag bedraagt 12,50 euro (halve dag: 7 euro) en voor een volledige week 60 euro. Inschrijven kun je vanaf maandag 11 januari.

Sportdag voor 12- tot 16-jarigen Ben je tussen 12 en 16 jaar en wil je je sportief uitleven tijdens de krokusvakantie? Dan is deze sportdag absoluut iets voor jou. Je maakt kennis met de technische slagen van tafeltennis en je leert coole shot-technieken bij basketbal. Allemaal samen met je leeftijdsgenoten. De sportdag vindt plaats op donderdag 18 februari, start om 9 en eindigt om 16.30 uur. Inschrijven doe je voor een hele dag, kost 12,50 euro en kan vanaf maandag 11 januari.

15 info Rotselaar


cultuur

Verdiep 2 - ‘de Mena’ De najaarsvoorstellingen liggen reeds achter ons. Voorjaar 2010 belooft meer cultuur in eigen huis! Op Verdiep 2 van vrijetijdscentrum ‘de Mena’ kun je terecht voor net dat culturele tikkeltje meer, want je zit op 11,979 meter hoog en tegelijkertijd bijna op de schoot van de artiest(en)! Tickets: cultuur@rotselaar.be of tel. 016 61 64 07 Info: www.rotselaar.be/verdiep2 Reserveer dus snel je stoel, want de plaatsen zijn beperkt!

contact

Raf Van de Velde, cultuurbeleidscoördinator tel. 016 61 64 07 cultuur@rotselaar.be www.rotselaar.be/cultuur

THE MIGHTY QUIFFS Woensdag 27 januari - 20.30 uur (deuren 20.15 uur) Tickets 10 euro

16 info Rotselaar

Ladies and gentlemen, The Mighty Quiffs (ex Benvis and his Rockets) have arrived! Belgium’s most notorious rock ‘n roll band are about to show you the most wild show you could ever imagine... No cliches, only the real rock ‘n roll stuff, wild rockabilly, sizzling quiffs... so shake your hips ladies and clear your throat gentlemen... The Mighty Quiffs have entered the building... HAIL HAIL ROCK ’N ROLL.

SLAGEN EN VERWOND®INGEN DANNY VAN BRITSOM Voorprogramma: STEVEN MAHIEU Woensdag 10 februari - 20.30 uur (deuren 20.15 uur) Tickets 12 euro Honderden optredens. Laureaat Humorologie 2005. ‘Niet de bekendste, misschien wel de beste stand-upcomedian’, volgens De Standaard. Danny Van Britsom, een succesverhaal? In ‘Slagen en Verwond®ingen’ dringt Danny Van Britsom, in uppercut mode en registered trademark, de dreigende depressie terug. Hij persifleert media, macht en sterrendom, de geschiedenis van oorlog en godsdienst en brengt, spijts veler verzoek, in deze géén seksgrappen. Maar dan weer wel muziek, uit Danny’s swingende, unieke instrument, de Daniola... Ga dat zien! Het theatrale afpellen tot de kern. Op het podium staat een echte mens. Steven is authentiek, niet te plagiëren. Optredens zijn ‘mahieustueus’, even onvoorspelbaar als de doos van Pandora. Toen de man uit de baarmoeder kroop, werd een groot improvisatietalent op de wereld gezet. Het pad dat hij in sneltempo volgt, kent ontelbare zijsporen. Soms slaan zijn uitspattingen helemaal nergens op... Dan ligt hij op de grond ‘vel’ te spelen, maar hij vertelt ook uitermate zinnige dingen over occasievrouwen, zoogdieren en ontwikkelingswerk. Dit alles met dank aan zijn psychische complexiteit en hoog EQ.


STRIJKKWARTET PROSPERUS MONOLOOG LUC DE SMET Woensdag 24 maart - 20.30 uur (deuren 20.15) Tickets 12 euro Het strijkkwartet Prosperus ontleende zijn naam aan Prosper van Eechaute. Rond deze onterecht vergeten Belgische componist organiseerde het Brusselse Conservatorium een huldeconcert, waarop het Prosperus kwartet debuteerde. Dit concert was voor Prosperus het begin van een jarenlange samenwerking met uitvoeringen van diverse werken uit het grote kwartetrepertoire (Dvorak, Schumann, Shostakovich, Debussy, ...) naast creaties van hedendaags talent. Op 24 maart brengt Prosperus het kwartet van ‘Van Eechaute’ in combinatie met het eerste kwartet van Leos Janacek. De Tsjechische componist baseerde dit werk op een kortverhaal van de Russische schrijver Tolstoj, ‘de Kreutzersonate’. Dit aangrijpende verhaal over liefde, overspel en moord wordt verteld door acteur Luc De Smet, waarna de muziek van Janacek als het ware de filmmuziek bij uw verbeelding wordt. Luc De Smet speelde en regisseerde voor gezelschappen in België, Nederland en Frankrijk en schreef scenario’s voor film en televisie. Als pedagoog werkte hij aan diverse kunsthogescholen en universiteiten in Europa en de VS. Sinds 1986 leidt hij in Brussel zijn eigen internationale toneelschool ‘De Kleine Academie’. Prosperus is Eric Robberecht op viool, Sophie Demoulin op viool, Tine Janssens op altviool en Stijn Kuppens op cello. Programma: Strijkkwartet nr. 1 in g opus 8 van Prosper Van Eechaute Strijkkwartet nr. 1 ‘Kreutzersonata’ van Leos Janacek voorafgegaan door monoloog van Luc De Smet

DE NONSENS ALLIANTIE Woensdag 14 april - 20.30 uur (deuren 20.15 uur) Tickets 10 euro De Nonsens Alliantie, kortweg DNA, brengt een verrassende mix van originele one-liners en straffe sketches en vaak ook leuke liedjes volledig gebaseerd op suggesties van het publiek! Ontdek de slechtst denkbare manier om uw lief te dumpen en schater met 2 manisch-depressieve bakkers op safari. Niets is voorbereid. Alles wordt ter plaatse verzonnen. De acteurs hebben enkel elkaar en hun scherpe geest als vangnet. DNA toert al jaren met stijgend succes door Vlaanderen. Vergeet Onvoorziene Omstandigheden, Whose Line is it Anyway en De Lama's. Het tijdperk van DNA is aangebroken en ze deinzen voor niets of niemand terug! ‘Beslagen spelers weven de onvoorziene omstandigheden die het publiek aanbrengt aan elkaar tot puike sketches met een originele invulling’, aldus Het Nieuwsblad.

HET GEVOLG - EVA DE ROOVERE Woensdag 26 mei - 20.30 uur (deuren 20.15 uur) Tickets 20 euro Het gevolg van een debuutplaat die platina haalt, een stem die niet te stoppen is, een hand die sneller schrijft dan haar schaduw, is een nieuw fris album in 2008: OVER & WEER. Intussen is ook dit album in goud veranderd! Na de succesvolle tournee in Nederland, een kerktournee in brandende-kaarsjessfeer in eigen land, is deze grote dame nog lang niet uitgezongen! Dit seizoen brengt zij de mooiste mengeling van ‘De Jager, Over & Weer’ en al wat nieuwe frisse ideeën naar de zalen. ‘Wat ze op het podium brengt, is uitgepuurde Vlaamse Rootspop, met muziek en tekst die te veel prikkelen om nog kleinkunst te heten. Eva De Roovere brengt ingetogen en kwetsbare liedjes die klinken als de smaak van champagne.’ Ook nu volgen een selectie van de beste Belgische muzikanten haar. Maar net dat ietsje anders...

17 info Rotselaar


cultuur

Goesting in de Week van de Amateurkunsten Vrijdag 23 april tot zondag 2 mei Ook gebeten door kunst en cultuur? Het woord ‘goesting’ betekent trek, zin, lust, smaak, genieten, animo en ambitie. Het karakteriseert en typeert de amateurkunstenaars. Ze beoefenen hun kunst met animo en hebben altijd zin en lust om een project uit te werken. Ze doen dit met veel enthousiasme en energie. Voor zichzelf, voor de toeschouwers en voor de ambiance. Amateurkunsten bevatten alle ingrediënten om een aantrekkelijk menu samen te stellen. Zet dus ook je tanden in de WAK. Caféconcert, comedy, ballet, beeldende kunst, kinderkoor,... Alle voorstellen zijn welkom! Wens je deel te nemen, neem dan contact op met de cultuurdienst. Inschrijven kan tot 15 februari 2010!

De Kast van de kleine verzamelaar info Rotselaar

Heb je thuis een verzameling die je in 2010 in ‘de Kast’ op de cultuurdienst wil plaatsen? Alles kan, dat bewees het jaar 2009... van vliegtuigen tot emailplaten over Mena-prullaria tot carnavalpoppen. Interesse, geef snel een seintje aan de cultuurdienst, dan spreken we af wanneer dit het best past. Weet dat ‘de Kast’ voorzien is van een slot zodat er niets kan verdwijnen. Alle verzamelaars die in ‘de Kast’ tentoonstellen krijgen een beloningspakket, dit in samenwerking met de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking (IGCS).

contact

In Beeld

18

In Beeld

Raf Van de Velde, cultuurbeleidscoördinator tel. 016 61 64 07 cultuur@rotselaar.be www.rotselaar.be/cultuur

Blije gezichten tijdens de voorstelling van ‘In Beeld’. Deze brochure bundelt een groot aantal schilders, fotografen, beeldhouwers, ontwerpers... uit onze gemeente. Geen onderscheid tussen professioneel en amateur, tussen jong en oud of tussen man en vrouw. Iedereen verdient hier z’n plaatsje, want al deze creatievelingen beoefenen dagelijks met grote passie hun vak of vrijetijdsbesteding. Je kreeg ‘In Beeld’ inmiddels in de bus. Geniet ervan!


bibliotheek

Mobiele internetklas (MIK) in de bib Naar goede gewoonte organiseert de bibliotheek opnieuw computercursussen. Hieronder volgt een overzicht.

Aanbod computercursussen Basiscursus pc Worstel jij ook met problemen als je een tekst op je computer moet maken? Lukt het niet om documenten op jouw computer op te slaan en te sorteren in mappen? Dan is onze ‘Basiscursus pc’ voor beginners iets voor jou. Deze cursus vindt plaats van 4 tot en met 8 januari van 9 tot 12 uur. Deze cursus bestaat uit vijf sessies. Digitale fotografie Hoe bewaar je digitale foto’s op je computer? Hoe verwerk en verfraai je digitale foto’s en maak je een levendige show van je opgeslagen foto’s en hoe krijg je deze op een cd of dvd? Onze cursus ‘Digitale fotografie’ biedt een antwoord op al deze vragen. Deze cursus van vier sessies loopt van 4 tot en met 7 januari van 17 tot 20 uur. Cursus e-mailen Je kan het internet ook gebruiken om berichten te versturen en te ontvangen of om te chatten. Wil jij deze eenvoudige manier om met je vrienden en kennissen in contact te blijven onder de knie krijgen? Dan is onze cursus ‘E-mailen’ een aanrader. Dit is een cursus op dinsdag 5 januari van 13 tot 16 uur.

Cursus Internet Op woensdag 6 januari van 13 tot 16 uur kun je de cursus ‘Internet’ volgen. Als je het werken met de computer wat onder de knie hebt, dan wil je die pc ook gebruiken als venster op de wereld. Informatie over reizen, gezondheid, de actualiteit en zoveel meer kan je vinden op het internet. Toch nog even wat uitleg nodig voor je zelf van start kan gaan op het internet? Schrijf je dan in voor deze curus.

19 info Rotselaar

Cursus fotoboek maken Wil je graag een fotoboek op je computer maken over een reis of een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk of een geboorte, maar weet je niet juist hoe dat moet? Weet je niet welke software moet geïnstalleerd worden op jouw computer of hoe je dat doet? Of wil je graag je mooiste foto’s met eigen teksten, samenvoegen in een digitaal album en lukt je dat niet helemaal? Schrijf je dan in voor de cursus ‘Fotoboek maken’ op donderdag 7 januari van 13 tot 16 uur.

Praktische informatie en inschrijvingen

contact

Kristel Heylen, bibliotheek tel. 016 61 64 00 rotselaar@bibliotheek.be

Organisatie van de bib in samenwerking met het regionale MIK-project (Mobiele internetklas), provincie Vlaams-Brabant , VormingPlus en seniornet Vlaanderen.

Meer info en verplicht inschrijven: in de bib tijdens de openingsuren.

Cursusbijdrage: 5 euro per sessie, te betalen bij inschrijving.


ontwikkelingssamenwerking

Broederlijk Delen en GROS schenken koffie! Afspraak op vrijdag 26 februari aan station Wezemaal van 6.30 tot 9 uur en op zaterdag 27 februari in de bibliotheek van 10 tot 13 uur Koffie, thee, chocomelk of fruitsap, alles gekocht tegen een eerlijke prijs, FairTrade, zoals het past in een FairTrade Gemeente. Met een gebakje erbij. Reizigers en voorbijgangers mogen genieten van dit moment en met een vrije bijdrage de projecten van Broederlijk Delen steunen. Kijk uit naar de stand, kort bij de fietsenstalling.

Wist je dat... • mensen in het Zuiden, partners van Broederlijk Delen, werken aan hun eigen plannen, voor economische ontwikkeling en mensenrechten, tegen onrecht? • de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, de GROS, medewerkers zijn van de N-Z-organisaties van de gemeente? • de krachten bundelen helpt, op alle niveaus?

20 info Rotselaar

Nog meer ‘Koffiestops’ in je gemeente vind je op www.koffiestop.be/kaart

• Broederlijk Delen, de 11.11.11-actie, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit, Damiaanactie, FairTrade/MaxHavelaar,… allemaal loyale leden van de N-Z-koepel 11.11.11. zijn? • de 11.11.11-actie in Rotselaar het prachtige resultaat van 16.500,55 euro opleverde? Dat is al 6% meer dan het eindresultaat van 2008. Elke euro wordt met zorg besteed. 11.11.11 dankt van harte alle medewerkers en gulle schenkers.

Damiaancampagne op 29, 30 en 31 januari Damiaankampen is ... durven vertrekken Damiaanactie organiseert al zestien jaar Damiaanbouwkampen naar India, Bangladesh, Nicaragua en Congo. Sponsorgeld maakt bouwprojecten gemaakt. In 2010 zijn er al een tiental bouwkampen gepland. Op 23 januari is er een infodag in Mechelen om dit voor te stellen. Bij interesse kun je contact opnemen met Marcel Lootens, tel. 09 383 55 63 of m.lootens@skynet.be. Info op www.damiaanactie.be/jij_kan_helpen_bouwen/bouwkampen.cfm.

De strijd is nog niet voorbij In alle projectlanden blijft men leprapatiënten, maar ook tbc-patiënten opsporen en behandelen. Met het bedrag van 40 euro kun je al een patiënt helpen. Daarom organiseert Damiaanactie op 29, 30 en 31 januari opnieuw een campagneweekend. Damiaanactie heeft meer dan ooit nood aan steun: vrijwilligers die de pakjes stiften (5 euro per pakje) verkopen en schenkers die een bedrag storten op het rekeningnummer 000-0000075-75 (elke gift is vanaf 30 euro fiscaal aftrekbaar).


Bezoekerscentrum: wijnen van een achttal producenten in voorraad

toerisme

Last minute geschenkidee eindejaarsfeesten Heb je nog geen geschenk voor je peter? Weet je niet wat te kopen voor je liefste tante? Vind je het vervelend om de zoveelste das te geven? Dan volgt hier een geschenktip van formaat! Geef eens een pakket met streekproducten of FairTradeproducten aan je dierbaren.

Waar vind ik zo iets? Wel, ver hoef je daar niet voor te gaan. ’t Verschil In ’t Verschil, Dorpsplein 13 in Rotselaar kun je terecht voor een aantal streekproducten. De eigenaars helpen je graag als je naar typische Hagelandse producten vraagt. Contact: tel. 016 44 45 16. Open: van dinsdag tot vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag van 7.30 tot 12.30 uur. Java Bij Java, Wingepark 10 in Rotselaar zie je de streekproducten aan je rechterkant, als je de winkel binnenkomt. Contact: tel. 016 58 99 14. Open: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn Het streekproduct bij uitstek van onze regio is de Hagelandse wijn. Je kunt terecht bij de vorige adressen en in het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn, Kerkstraat 16 in Wezemaal. Daar zijn wijnen van een achttal producenten in voorraad. Contact: tel. 016 61 64 15. Open: in de winterperiode op zondag van 13 tot 17 uur (zie bij contactadressen op blz. 22.) Streekwinkel Nog altijd in het Hageland, maar wat verder uit onze buurt, vind je de Streekwinkel in Tienen (Sint-Truidensesteenweg 26). Contact: www.streekwinkel.be of tel. 016 80 58 34. Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.

contact Meer info: www.straffestreek.be of www.fairtradegemeenten.be

Maria Lauwers, toerisme tel. 016 61 64 15 toerisme@rotselaar.be www.rotselaar.be/toerisme

21 info Rotselaar


e-mailadressen

22 info Rotselaar

secretaris@rotselaar.be financieel.beheerder@rotselaar.be bevolking@rotselaar.be burgerlijke.stand@rotselaar.be bouwen@rotselaar.be werken@rotselaar.be milieu@rotselaar.be mobiliteit@rotselaar.be info@rotselaar.be redactie@rotselaar.be secretariaat@rotselaar.be archief@rotselaar.be aankoop@rotselaar.be personeel@rotselaar.be financien@rotselaar.be ict@rotselaar.be technische.uitvoering@rotselaar.be cultuur@rotselaar.be jeugd@rotselaar.be toerisme@rotselaar.be rotselaar@bibliotheek.be sport@rotselaar.be info@ocmwrotselaar.be pzbrt@tremelo.be

contact gratis nummer: 0800 94 154 Administratief centrum Provinciebaan 20, Rotselaar tel. 016 61 63 11 - fax 016 61 63 93 e-mail: info@rotselaar.be website www.rotselaar.be open elke werkdag van 9-12 uur ook op ma van 14-20 uur & op wo van 14-17 uur snelbalie op za van 9-12 uur

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn Kerkstraat 16, Wezemaal tel. 016 61 64 40 zomer: vanaf begin paasvakantie di t.e.m. vr van 13-17 uur za en zo van 14-18 uur winter: vanaf 2de week november zo van 13-17 uur

Wooninfopunt Spreekuur administratief centrum open wo van 14-16 uur gsm 0473 85 97 70

Sportdienst ‘de Meander’ Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 - fax 016 44 97 67 open: elke werkdag van 9-12 uur ook op ma van 14-20 uur & op wo van 14-17 uur

Technische Uitvoering Beversluis 7, Rotselaar tel. 016 61 64 30 - fax 016 58 53 27 Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Cultuur - jeugd - toerisme Provinciebaan 2, Rotselaar cultuur - jeugd: tel. 016 61 64 07 toerisme: tel. 016 61 64 15 open elke werkdag van 9-12 uur ook op ma van 14-20 uur & op wo van 14-17 uur Bibliotheek Provinciebaan 2 - tel. 016 61 64 00 open ma van 10-12 uur & 18-20 uur di van 10-12 uur & 14-20 uur wo van 10-12 uur & 14-20 uur do van 10-12 uur & 18-20 uur vr van 10-12 uur za van 10-13 uur

OCMW Secretariaat Werchterplein 23, Werchter tel. 016 60 61 61 - fax 016 60 46 80 open: elke werkdag van 9 -12 uur maandag van 18-20 uur OCMW Sociale dienst Werchter (‘de Oude Pastorie’) open: ma van 9-12 uur ma van 18-20 uur Rotselaar (AC, Provinciebaan 20) open: di van 9-12 uur Wezemaal (Langestraat 84) open: do van 9-12 uur Lokaal Dienstencentrum ‘de Oude Pastorie’ Werchterplein 21, Werchter tel. 016 60 61 61 Sociaal Huis ‘de Oude Pastorie’ Werchterplein 21, Werchter open: ma van 18-20 uur (Oude Pastorie) di van 9-12 uur (Oude Pastorie)

afvalkalender Januari 2010

Februari 2010

Opgelet!

Do 7 huisvuil Do 14 pmd/gft Do 21 huisvuil Di 26 papier/karton Do 28 pmd/gft

Do 4 huisvuil Do 11 pmd/gft Do 18 huisvuil Di 23 papier/karton Do 25 pmd/gft

Zaterdag 26 december is het containerpark gesloten!


wachtdiensten Kinderdagverblijf Winkelveldbaan 34, Wezemaal tel. 016 58 15 22 - fax 016 58 54 09 open elke werkdag van 7 tot 18.30 uur Politie Wijkbureau Kapelstraat 47, Rotselaar tel. 016 44 82 82 - 016 44 82 83 open van ma tot za van 8-12 uur en ook ma van 17-20 uur Zonecommissariaat Kruisstraat 24, Tremelo tel. 016 53 11 23 open van ma tot vr van 8-20 uur za van 8-12 uur Administratieve zetel Kruisstraat 31, Tremelo tel. 016 53 16 72 open van ma tot vr van 8-12 uur en van 13-16.30 uur PWA Administratief centrum Provinciebaan 20, Rotselaar gsm 0477 19 51 85 open ma 9-12 uur di 9-12 uur Hagelandse Academie Beeldende Kunst Sint-Jansstraat 85, Werchter tel. & fax 016 60 68 95 website: www.habk.be

Buitenschoolse kinderopvang Rotselaar-Centrum (Bergstraat 12) tel. 016 44 19 45 Rotselaar-Heikant (gemeenteschool) tel. 016 58 90 07 Werchter (gemeenteschool) tel. 016 25 59 51 Wezemaal (gemeenteschool) tel. 016 22 66 80 Vrije school ‘De Rank’ tel. 016 58 07 38

Dokters (weekend): tel. 070 25 70 25 van vr 19 uur t.e.m. ma 8 uur

Kind & Gezin Langestraat 84, Wezemaal consultaties op woensdagavond en donderdagnamiddag, steeds na afspraak, bel hiervoor tussen 8 en 20 uur tel. 078 15 01 00

algemeen nummer: 070 25 40 40

Postkantoor Dorpsplein 17, Rotselaar tel. 016 44 56 58 open van ma tot vr van 9-12.30 uur en van 13.30-17 uur za van 9-12.30 uur Containerparken Gemeentelijk containerpark Beversluis 7, Rotselaar tel. 016 58 53 23 Intercommunaal containerpark: Tremelobaan 35, Werchter tel. 016 60 60 36 open di, wo, do en vr van 12.30-19.30 uur za van 9-16 uur

Bij afwezigheid van je huisarts en enkel in dringende gevallen kan je ook in de week terecht op dit nr. van 19 tot 8u ‘s morgens.

Apothekers: algemeen nummer: 0900 10 500 www.apotheek.be

Tandartsen:

bloedinzameling (van 18-20.30 uur) Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Rotselaar do 11 februari 2010 Gemeenteschool Werchter di 5 januari 2010 Parochiezaal Wezemaal wo 10 februari 2010

" ONNODIG TE FRANKEREN Contactcoördinaten: Naam: _____________________________ Adres: _____________________________________ _____________________________________ Telefoon: _____________________________ Datum: _____________________________ Je kan ook problemen melden via www.rotselaar.be (op de homepagina klik je bovenaan in de balk op ‘SOS’)

SNELBALIE administratief centrum DA 852-434-7 Provinciebaan 20 3110 Rotselaar

23 info Rotselaar


sluiting gemeentelijke diensten Kerst en Nieuwjaar Gesloten • donderdagnamiddag 24 december (wel open van 9 tot 12 uur) • vrijdag 25 december • zaterdag 26 december • donderdagnamiddag 31 december (wel open van 9 tot 12 uur) • vrijdag 1 januari • zaterdag 2 januari Opgelet! Geen snelbalie op zaterdag 26 december en zaterdag 2 januari 2010 Verder is op alle zaterdagen de snelbalie open van 9 tot 12 uur

gemeenteraden De volgende gemeenteraden zijn gepland op:

24 info Rotselaar

• maandag 1 februari 2010 • maandag 1 maart 2010 De agenda’s, persberichten en verslagen van de gemeenteraden kun je vinden op de website, bij rubriek beleid.

" M E

L

D

o wegdek beschadigd o rijweg o fiets-/voetpad o greppel o berm bestaande uit: o beton o asfalt o straatstenen o steenslag o afwateringsproblemen o gracht o riolering o waterslikker o duiker o onderhoud plantsoenen

I

N

G

S

o openbare verlichting stuk melden aan de snelbalie of via www.straatlampen.be

K

A

A

T

o verspreiding Info Rotselaar o ANDERE PROBLEMEN:

o bushokje beschadigd o Milieuhinder of -verontreiniging o lucht o water o geluid o sluikstorten o bodem o huisvuilophaling (datum vermelden): o gewoon huisvuil o papier en karton o gft o grof huisvuil o kga o pmd

R

Plaats van het probleem:

Info Rotselaar 12  

Info Rotselaar, het tweemaandelijks infoblad van de gemeente Rotselaar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you