Page 1

BUDI EUROAKTIVAN, EUROPA TE ZOVE ! Vodič kroz mogućnosti za mlade u Europi


UDRUGA INFORMO Udruga Informo je nevladina i neprofitna organizacija čiji su prioriteti unaprjeđenje lokalne sredine kroz obrazovanje i profesionalno savjetovanje. Misija udruge Informo je aktivno podržavanje razvoja civilnog društva pomoću obrazovanja i savjetovanja (primjerice o ljudskim resursima), upotrebljavajući tehniku „Know How“ i onu upravljanja direktnim sudjelovanjem u razvoju poduzeća.

Ukratko, udruga Informo • Djeluje sa ciljem poboljšanja uvjeta života građana na raznim područjima, posebno mladih. • Projektira te provodi edukacije za zaposlene i nezaposlene, njihovu prekvalifikaciju za lakše uključenje u tržište rada s posebnim naglaskom na žene, na rizične skupine te predstavnike malih i srednjih poduzeća. • Provodi edukacijske programe na inovativan i adekvatan način kako bi se zadovoljila potražnja tržišta rada. Promovira istraživanja i sociološke studije o procesima obrazovanja. Posebna pažnja posvećena je europskoj tematici vezano uz globalizaciju novih tržišta. • Istražuje mogućnosti dobivanja financijskih sredstava iz EU fondova.

Informo ima višegodišnje iskustvo na području informiranja javnosti o Europskoj uniji i njenim institucijama, te mogućnosti financiranja lokalnih projekata financijskim sredstvima Europske unije. Udruga od samog početka učestvuje u pisanju EuroInfo newslettera Istarske županije putem kojeg se šira javnost informira o događajima u EU te mogućnostima koje se tim putem pružaju Hrvatskoj. Na taj način pojam Europe postaje jasniji široj populaciji. Organizacija je do sada provodila razne edukacije na temu mogućnosti financiranja iz EU fondova vezano uz EU programe Youth in Action, South East Europe, Eco innovation, FP7 i IPA. Uključena je i u projekte poticanja osnivanja poduzetničkih inkubatora za mlade na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije.


U sklopu projekta I.C.E. udruga je provodila ispitivanje javnog mnijenja na području Istarske županije o EU i njenim institucijama te realizirala druga istraživanja u suradnji sa sveučilištima u Bologni i Teramu. Informo je nacionalna kontakt točka međunarodne udruge European Projects Association za Hrvatsku. Udruga pruža usluge savjetovanja za pripremu, implementaciju i evaluaciju projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije. Putem udruge kandidirani su razni projekti na razne natječaje EU-a i šire. Udruga surađuje sa velikim brojem međunarodnih institucija na raznim projektima.

Kontakt UDRUGA INFORMO Rudine 20 52460 Buje – Hrvatska Tel/Fax: 052/512 318 E-mail: info@informo.hr www.informo.hr


EUROPEAN PROJECTS ASSOCIATION asbl Udruga European Projects Association asbl (EPA) je nevladina i neprofitna organizacija čiji je fokus razvoj spoznaja potrebnih za unaprjeđenje učestvovanja na europskim projektima i razvoj struka u menagementu projekata. Udruga ima za cilj, u području društvenog financiranja i projekata financiranih od evropskih institucija, osigurati : • širenje informacija koje se odnose na društveno financiranje; • usklađivanje aktivnosti na stvaranju i razmjeni dobre prakse na području evropskih projekata, • • • •

u pogledu razvoja profesionalizma i nadležnosti njezinih članova; razvoj jednog “zaštitnog znaka” kvalitete u području sastavljanja spisa, proračuna i upravljanja evropskim projektima; organizaciju aktivnosti „mreže“ na način da se pomaže stvaranje konzorcija i sudjelovanje njegovih članova u evropskim projektima; stvaranje mjesta na tržištu koje se odnosi na ponude za zapošljavanje i ponude za praksu vezanih za evropske projekte; stvaranje baze podataka stručnjaka za evropske projekte.

Udruga provodi edukacijske programe kako bi se udovoljila potražnja za stručno savjetovanje tržišta vezano za europske projekte odnosno sastavljanja opisnih obrazaca, obrazaca proračuna, detaljnijih opisa i ostalih spisa. Isto tako provodi edukacije za stručno usavršavanje i formiranje novih profesionalnih profila koji se onda mogu uklopiti u Europske projekte


Kontakt EUROPEAN PROJECTS ASSOCIATION epa Rue des Francs, 46 1040 Brusseles, Belgium Tel: + 32 2 218 56 68 E-mail: info@europeanprojects.org www.europeanprojects.org

EUROPEAN PROJECTS ASSOCIATION NATIONAL CONTACT POINT CROATIA S. Caterina, 9 52215 Vodnjan/Dignano – Hrvatska Tel/Fax: 052/512 318 E-mail: ncp-croatia@europeanprojects.org


BUDI EUROAKTIVAN, EUROPA TE ZOVE ! Vodič kroz mogućnosti za mlade u Europi Autori: dr. sc. Andrea Debeljuh mr. sc. Aleksandra Labinjan


O projektu Europa za mlade - mladi za Europu Projektom Europa za mlade - mladi za Europu želi se mladima koji su završili srednju školu, studentima na fakultetu, onima koji rade ili su u potrazi za zaposlenjem, pružiti nova saznanja o EU te djelovanju EU institucija, pružiti im pomoć pri pronalaženju stipendija, programu stažiranja, kao i traženju inozemnih partnera za izradu projekata i sufinanciranje istih sredstvima fondova EU. Unija nudi niz mogućnosti: stručno usavršavanje, sudjelovanje kroz razne oblike volontiranja, ali i financiranje projekata kroz vlastite programe. Ovim projektom se nastoji demistificirati aparat Europske unije, približiti ga mladima te ih zainteresirati da kroz njega ostvare dobrobit za sebe i društvo. Zato je važno upoznati politiku Europske unije, načine na koje ona djeluje i, ono najvažnije, načine pronalaženja informacija za konkretne slučajeve. Na radionicama se detaljno proučavaju natječaji za stipendije i edukacije koje nudi Europska unija. Sudionici uče gdje pronaći informacije, tražiti stipendije, mogućnosti volontiranja i rada, kako unaprijediti svoja znanja te komunicirati sa raznim institucijama Unije. Također imaju priliku susreta sa osobama koje su boravile u Bruxellesu, prijavile projekte za financiranje fondovima Europske unije te bile na stručnom usavršavanju unutar Europskih institucija. Osim radionica, mlade će osobe imati pristup informacijama kroz publikaciju vodiča koji sadrži pitanja i odgovore vezane za razne programe mobilnosti Europske unije, te mogućnosti stažiranja i volontiranja na cijelom europskom području. Ciljevi projekta su:  Zainteresirati mlade za procese EU  Povećati saznanja mladih o mogućnostima uključivanja u razne Europske programe, edukacije i sudjelovanja putem stažiranja u Europskoj komisiji i drugim Europskim institucijama.  Demistificirati pojmove vezane za EU Projekt udruge Informo je sufinanciran od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.


SADRŽAJ

UVOD...................................................................................................................................................

2

I.Dio - PROGRAM MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI ..................................... 3 1. STIPENDIJE .................................................................................................................................... 3 2. PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ....................................................................................... 5 3. COMENIUS PROGRAM .................................................................................................................. 7 3.1. Dodatne informacije o Comenius programu za ustanove .................................................... 10 3.2. Dodatne informacije o Comenius programu za nastavno i nenastavno osoblje ................. 12 4. ERASMUS ...................................................................................................................................... 14 4.1. Dodatne informacije o Erasmus programu za ustanove ...................................................... 18 4.2. Dodatne informacije o Erasmus programu za nastavno i nenastavno osoblje ................... 19 5. LEONARDO DA VINCI ................................................................................................................... 20 5.1. Dodatne informacije o Leonardo Da Vinci programu za ustanove ...................................... 24 5.2. Dodatne informacije o Leonardo Da Vinci programu za nastavno i nenastavno osoblje ... 26 6. YOUTH IN ACTION / MLADI NA DJELU .........................................................................................27 II.Dio - MOGUĆNOSTI VOLONTIRANJA U EUROPSKOJ UNIJI (I ŠIRE): PITANJA I ODGOVORI ...... 29 1. VOLONTIRANJE ............................................................................................................................ 29 2. RAZMJENA MLADIH ..................................................................................................................... 33 3. STUDIRANJE ................................................................................................................................. 35 3.1. Visoko obrazovanje ............................................................................................................... 35 3.2. Poslijediplomski studij ........................................................................................................... 39 4. EUROPSKE INSTITUCIJE I MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽAJU MLADIMA ...................................... 40 4.1. Europske institucije ............................................................................................................... 40 4.2. Stažiranje u institucijama Europske unije ............................................................................. 44 4.3. Stažiranje u međunarodnim organizacijama ....................................................................... 48

1


UVOD

Hrvatska je danas zemlja kandidatkinja EU, te se stoga njenim državljanima otvaraju mnoge mogućnosti koje su do sada bile rezervirane samo za državljane država članica EU. U ovom se vodiču nalaze informacije korisne za mlade cijele Hrvatske, kako bi im se olakšalo snalaženje u raznim programima koje Europska Unija nudi, te im se dala mogućnost pronalaženja programa koji im najviše odgovaraju. Svaki program je detaljno opisan, i sadrži pitanja koja si mladi, obrazovne ustanove i nastavno ili nenastavno osoblje postavljaju u vezi same prijave za razne programe. Učenje i usavršavanje stranih jezika, te upoznavanje različitih kultura je iznimno važno u okruženju u kakvom danas živimo. Iz tog su razloga u brošuri navedene mogućnosti volontiranja i stažiranja u cijeloj Europi, te popis najvažnijih organizacija koje se bave razmjenama mladih. Kroz programe volontiranja mladi ljudi imaju šansu proputovati Europu, stjecati nova znanja i vještine, usavršiti strane jezike te promovirati svoju domovinu u svijetu. Osim toga, u brošuri je moguće pronaći korisne informacije o raznim institucijama Europske Unije, u kojima mladi ljudi na fakultetu ili oni koji su već završili svoje visoko obrazovanje, mogu stažirati te na taj način primijeniti u praksi ono što su naučili tijekom obrazovanja, i obogatiti svoje radno iskustvo. Za one najmlađe učenike koji su još u srednjim školama, a žele upisati neki od fakulteta koji se bave europskom tematikom, navedena su neka od sveučilišta u Europi. Uvjereni smo kako će u ovoj brošuri svatko pronaći ponešto za sebe, i da će informacije koje ovaj vodič sadrži o volontiranju, stažiranju i raznim programima Europske unije biti od koristi.

2


I DIO

PROGRAMI MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI 1. STIPENDIJE

Što su to stipendije? Stipendije su oblik financijske pomoći koja se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Iste se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (npr. sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini. Sve informacije o stipendijama u Hrvatskoj i inozemstvu možete pronaći na internetskoj stranici www. stipendije.info te putem linka http://www.unione-italiana.hr/borse_studio.htm. Osobe koje studiraju u inozemstvu, mogu proučiti internetske stranice različitih fakulteta/ustanova jer u mnogim slučajevima postoje stipendije namijenjene upravo njima.

Koje su vrste stipendija namijenjene visokom obrazovanju? Programi stipendiranja se mogu odnositi za studijske programe, kao preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij ili doktorski studij. Mogu se odnositi i na kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje itd.), znanstvena istraživanja, učenje stranih jezika itd. Stipendije se dijele na potpune i djelomične: potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične pokrivaju jedan ili više navedenih troškova ali ne sve.

3


I DIO

Tko dodjeljuje stipendije? Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće visoka učilišta, tijela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, županije/pokrajine, gradovi), međunarodne organizacije, zaklade, nevladine organizacije. U nekim slučajevima stipendije mogu biti dodijeljene od strane privatnih tvrtki.

Zašto su stipendije važne? Stipendije omogućuju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima, i onima slabijeg imovinskog stanja. Doprinose demokratizaciji visokog obrazovanja i povećanju broja visokoobrazovanoga građanstva, i potiču uspostavljanje suradnje između visokih učilišta i predstavnika vladinog, nevladinog te privatnog sektora. Na taj se način omogućuje bolja povezanost visokih učilišta sa širom društvenom zajednicom te naobrazba kadra potrebnog svim sektorima. Osim toga, stipendije utječu na povećanje mobilnosti kako studenata, tako istraživača i nastavnoga kadra za visoko obrazovanje na europskom području i šire, što je jedan od osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije. Stvaranje i provođenje zajedničkih programa stipendiranja te razmjena studenata doprinose nacionalnoj i međunarodnoj suradnji visokih učilišta sa drugim institucijama u visokom obrazovanju.

4


I DIO

PROGRAMI MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI 2. PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Što je to cjeloživotno učenje i koji je cilj programa? Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Četiri sektorska programa su namijenjena unapređivanju održavanja nastave i učenja prema sektorima obrazovanja, s ciljem stvaranja naprednog društva znanja, održivog ekonomskog razvoja, većeg broja kvalitetnijih poslova te jače društvene kohezije u Europskoj uniji. Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, te istovremeno priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Što je Program za cjeloživotno učenje? Program za cjeloživotno učenje je program Europske unije za mobilnost i međuinstitucionalnu suradnju na svim razinama obrazovanja. Program pokriva razdoblje od 2007. do 2013. godine a za njegovu provedbu na europskoj razini u navedenom razdoblju izdvojeno je 6.9 milijardi eura, što ga čini najvećim europskim programom na području obrazovanja. Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006 godine. Sve o Programu za cjeloživotno učenje moguće je naći na linku http://www.mobilnost.hr/index.php?id=278.

5


I DIO

Što je mobilnost i koliko dugo ona može trajati? Mobilnost je odlazak jedne osobe u inozemstvo kroz jedan od programa Europske Unije, na određeno razdoblje u svrhu stručnog usavršavanja. Trajanje mobilnosti ovisi o ciljnoj skupini te o programu.

Što podrazumijeva Program za cjeloživotno učenje? Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje) Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).

Kome je namijenjen program? Program je namijenjen svim osobama uključenim u proces obrazovanja na svim razinama (učenici, studenti, odgajatelji, nastavnici, profesori, administrativno osoblje u vrtićima, školama, sveučilištima i drugim visokoškolskim institucijama), dakle od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja.

Mogu li sudjelovati i osobe koje nisu zaposlene u školama? Dakako, imaju tu mogućnost, jer je program namijenjen i osobama već prisutnim na tržištu rada, koji su zaposleni u različitim poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se nekom vrstom formalnog ili neformalnog obrazovanja.

6


I DIO

PROGRAMI MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI 3. COMENIUS PROGRAM

Koji su ciljevi Comenius programa? Comenius je program Europske komisije koji potiče škole na međunarodnu suradnju. Cilj je razviti znanja i razumijevanje među mladima i nastavnicima o raznolikosti europskih kultura, jezika i vrijednosti. Osim toga želi se poboljšati kvalitetu mobilnosti, povećati broj razmjena samih učenika, nastavnika i nenastavnog osoblja u Europi, te povećati broj partnerstava europskih škola, kako bi se u zajedničke obrazovne aktivnosti u razdoblju trajanja Programa za cjeloživotno učenje uključilo 3 milijuna učenika.

Tko može sudjelovati? U Comeniusu mogu sudjelovati ustanove i pojedinci. Pod ustanove misli se na vrtiće, osnovne i srednje škole, udruge, neprofitne organizacije, lokalna i regionalna tijela, istraživačke centre i druge subjekte uključene u opće obrazovanje. U pojedince spadaju djeca predškolske dobi, učenici, odgajatelji, nastavnici, ravnatelji, nenastavno osoblje, istraživači, stručnjaci u obrazovanju, studenti viših godina studija nastavnog smjera, nastavnici koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi, nezaposleni nastavnici, kao i oni koji se vraćaju radu u nastavi.

Kako sudjelovati u Comeniusu? Potrebno je prijaviti se na natječaj koji raspisuje Europska komisija. Nakon što ga ona objavi (Poziv na natječaj - Call for proposal), Agencija za mobilnost i programe EU (www.mobilnost. hr), koja je nadležna za provedbu tog programa u Hrvatskoj, objavljuje natječaj na svojim internetskim stranicama i u dnevnom tisku. Kontakt za više informacija o samoj prijavi je comenius@mobilnost.hr.

7


I DIO

Koji su uvjeti za sudjelovanje? Glavni uvjeti za sudjelovanje su povezani s formalnostima kao što su ispunjavanje ispravnog obrasca za prijavu, ispunjavanje istoga u cijelosti i podnošenje prijave najkasnije do krajnjeg datuma za podnošenje prijave. Popis uvjeta je moguće pronaći u Pozivu za natječaj Programa za cjeloživotno učenje (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=290).

Što se mora navesti u prijavnom obrascu? U prijavnom je obrascu potrebno navesti podatke o aktivnosti kao i razloge zašto se osoba prijavljuje za određenu aktivnost (motivacija). Budući da Agencija za mobilnost odabire pristigle prijave isključivo na temelju uspješnosti, prijava treba pokazati da će aktivnost ojačati europsku dimenziju u profesionalnom razvitku osobe koja se prijavljuje, te da je aktivnost korisna.

Što podrazumijeva stručno usavršavanje, postoji li neka baza podataka stručnih usavršavanja? Stručno usavršavanje je stalna izobrazba u cilju podizanja razine znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Cilj Comenius stručnog usavršavanja je razvijanje vještina podučavanja, učenje stranih jezika, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, razmjena iskustava, dobre prakse te metoda podučavanja i upravljanja. Ono može imati oblik organiziranog tečaja (structured course), konferencije ili seminara, čistog jezičnog tečaja (pure language course) i hospitacije („job shadowing“). Popis dostupnih stručnih usavršavanja može se pronaći na internetskim stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/).

8


I DIO

Je li moguće otići na stručno usavršavanje u Hrvatskoj u okviru Programa za cjeloživotno učenje? Nije moguće otići na stručno usavršavanje u Hrvatskoj, budući da Agencija za mobilnost dodjeljuje sredstva samo za stručna usavršavanja u inozemstvu tj. u nekoj od država članica Programa za cjeloživotno učenje, s obzirom da usavršavanja trebaju ponuditi europsku vrijednost.

Što se podrazumijeva pod pojmom ‘grant’? Što su troškovi života (subsistence costs)? Grant je doprinos troškovima aktivnosti, radi se o financijskoj potpori a ona se dodjeljuje za troškove putovanja, troškove života, eventualne troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme te kotizacije. Troškovi života pokrivaju smještaj, hranu, troškove lokalnog prijevoza, telekomunikacijske usluge, osiguranje, i izračunavaju se na temelju trajanja posjeta.

Koliki je najviši iznos za troškove putovanja? Najviši iznos za troškove putovanja je 300€ po sudioniku. Putni se troškovi definiraju kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta pripremnog posjeta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Lokalni se prijevoz pokriva iz sredstava za troškove života.

Što je to diseminacija rezultata? Diseminacija znači širenje rezultata obavljene aktivnosti nakon povratka. Poželjno je da osoba koja je imala priliku sudjelovati u programu razmijene prenese znanje i vještine stečene tijekom boravka u inozemstvu onima koji nisu sudjelovali u istom. Diseminacija se stoga odnosi na širenje rezultata, odnosno ono što je pojedinac naučio kroz pojedine aktivnosti putem prezentacija, objavljivanjem rezultata na internetskim stranicama ili drugim načinima.

9


3.1 Dodatne informacije o Comenius programu za ustanove

Postoje li neki važni uvjeti koje je važno znati? Glavni su uvjeti za sudjelovanje objavljeni u Pozivu na natječaj Programa za cjeloživotno učenje (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=290). Popis tipova škola koje zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje u Comenius školskom partnerstvu moguće je pronaći na internetskim stranicama Europske komisije www.delhrv.ec.europa.eu. U slučaju ispunjavanja prijave za Partnerstva, škola koja ima ulogu koordinatora je odgovorna za ispunjavanje iste. Škola koordinator šalje kopiju svoje prijave svim partnerskim školama, nakon čega svaka od njih mora potpisati prijavu i poslati je svojoj nacionalnoj agenciji.

Kako se može saznati koja škola ima uvjete potrebne za sudjelovanje u Comenius školskom partnerstvu? Na stranicama Europske komisije (www.delhrv.ec.europa.eu) postoji popis tipova škola koje zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje u Comenius školskom partnerstvu.

Kako je moguće pronaći partnersku ustanovu? Potencijalnu partnersku ustanovu moguće je pronaći na internetskim stranicama kao što su e-Twinning Portal (http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm), Global Gateway Portal (http://www.globalgateway.org.uk), te Partbase Portal (http://partbase.eupro.se/). Potencijalnog partnera se također može pronaći i putem osobnih kontakata, gradova prijatelja i slično.

10

I DIO

COMENIUS PROGRAM


I DIO

Kako se ustanove iz Hrvatske mogu prijaviti za partnerstvo? Ustanove iz Hrvatske se prijavljuju preko natječaja za Program za cjeloživotno učenje (http://mobilnost.hr.lin6.c-a.hr/nio.php?n=26). Ustanove koje su započele suradnju kao tihi partneri 2009. godine ili ranije nastavljaju biti tihi partneri u projektu do njegova završetka.

Što je tiho partnerstvo? Tiho partnerstvo znači da se aktivnost hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u pojedinom projektu, multilateralnom ili bilateralnom, financira iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a ne iz sredstava Europske unije i da naše ustanove u ovom trenutku ne mogu biti koordinatori projekta. Također, strane partnerske ustanove ne mogu koristiti proračunska sredstva dobivena od strane Europske komisije za mobilnost u Hrvatskoj. Od 2008. godine Agencija je od MZOŠ-a preuzela postupak odabira, ugovaranja i praćenja projekata.

11


3.2 Dodatne informacije o Comenius programu za nastavno i nenastavno osoblje

Gdje se može pronaći stručno usavršavanje? Popis dostupnih stručnih usavršavanja može se pronaći na internetskim stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/).

Kako se pretražuje baza podataka stručnih usavršavanja Europske komisije? Na internetskoj stranici Europske komisije (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/) klikom na “search form”. Ukoliko je već poznat naslov stručnog usavršavanja ili njegova oznaka, te je podatke moguće izravno unijeti u polje te će tada biti omogućen uvid u sve pojedinosti dotičnog stručnog usavršavanja. U protivnom, pretragu je moguće započeti unošenjem teme stručnog usavršavanja, datuma, ciljne skupine, jezika na kojem će se podučavati itd.

Što znači ‘’job shadowing’’? “Job shadowing” je oblik stručnog usavršavanja kada nastavnik promatra i prati rad kolege iz neke europske ustanove na njegovom ili njezinom radnom mjestu. Na taj se način može iz prve ruke proučavati svakodnevni posao, radno okruženje, metode i načine rada u praksi. Mogu se vidjeti primjeri dobre prakse na djelu koje se kasnije mogu upotrijebiti u vlastitom radu. Ustanova u kojoj se odvija ova aktivnost mora biti smještena u državi članici EU i mora imati iskustva u praksi u kojoj sudionik želi naučiti nešto više.

12

I DIO

COMENIUS PROGRAM


I DIO

Koliko iznosi financijska potpora za troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme? Za troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme može se dodijeliti najviše 200€ po sudioniku. Pokrivanje troškova za jezičnu pripremu nije moguće ako se namjerava sudjelovati na tečaju jezika u inozemstvu (tzv. pure language courses). Jezična priprema može se odnositi npr. na samoučenje odnosno pohađanje tečaja jezika u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju, taj podatak treba se navesti u prijavnom obrascu. Tko se može prijaviti za stručno usavršavanje? Stručno usavršavanje namijenjeno je nastavnom i nenastavnom osoblju. Mogu se prijaviti svi oni koji sudjeluju o odgojno obrazovnom procesu kao npr. stručni i vanjski suradnici, dakle ne samo nastavnici. To znači da i školski psiholozi i pedagozi mogu također otići na stručno usavršavanje u inozemstvo. I nezaposleni nastavnici imaju mogućnost prijaviti se za stručno usavršavanje, putem prijave izravno Agenciji za mobilnost (www.mobilnost.hr), pri čemu je potrebno priložiti dokaz o stručnoj spremi kao i dokaz o nezaposlenosti. Je li se moguće prijaviti za stručno usavršavanje u zemlji čiji se jezik ne poznaje baš dobro? Osoba mora sama procijeniti je li u mogućnosti pratiti stručno usavršavanje na stranom jeziku. Ukoliko je poznavanje stranog jezika ograničeno, to može ugroziti kvalitetu praćenja i sudjelovanja na stručnom usavršavanju. Međutim, ako osoba smatra da vlada stranim jezikom, ali nešto slabije, Agencija za mobilnost može dodijeliti sredstva za jezičnu pripremu. Tko se može prijaviti za čisti jezični tečaj (pure language course)? Za čisti jezični tečaj mogu se prijaviti (1) nastavnici koji podučavaju neki predmet na stranom jeziku, (2) nastavnici koji se obučavaju za profesora stranog jezika, (3) nastavnici koji sudjeluju u aktivnosti partnerstva i potrebno im je usavršavanje na jeziku jedne od institucija partnera, (4) nastavnici kojima je potrebno usavršavanje na manje rasprostranjenom i poznatom jeziku u svrhu podučavanja na tom istom jeziku.

13


4. ERASMUS

Što je program Erasmus? Erasmus je program Europske komisije kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje. Erasmus je stoga dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj i skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima. Ciljevi Erasmusa su: (1) jačanje europskog prostora visokog obrazovanja, (2) jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija, (3) povećanje mobilnosti studenata i nastavnika koje bi omogućilo da se do 2013. godine dosegne broj od 3 milijuna mobilnih studenata u okviru programa Erasmus i njegovih prethodnika, (4) povećanje mogućnosti za razvoj visokog obrazovanja i prijenosa inovacija, (5) jačanje suradnje među visokoškolskim ustanovama u Europi, (6) jačanje suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora, (7) povećanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom i strukovnom obrazovanju, (8) razvoj inovativnih sadržaja utemeljenih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, (9) razvoj usluga, pedagoških načela i praksi važnih za cjeloživotno učenje.

Kome je program Erasmus namijenjen? U okviru Erasmus programa dodjeljuju se stipendije za razmjenu nastavnika i studenata iz zemalja Europske unije / ostalih europskih zemalja. Studentske stipendije se odnose na studente na svim razinama visokog obrazovanja, od preddiplomskog do doktorskog studija. Osim visokoškolskih ustanova, mogu sudjelovati i poduzeća čiji stručnjaci mogu sudjelovati u nastavi na visokoškolskim ustanovama, dok studenti i osoblje u njima mogu obavljati stručnu praksu odnosno stručno usavršavanje.

14

I DIO

PROGRAMI MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI


I DIO

Što podrazumijeva mobilnost studenata u sklopu programa Erasmus? Mobilnost studenata omogućuje studijski boravak na stranoj visokoškolskoj ustanovi ili stručnu praksu u inozemnom poduzeću/ustanovi u trajanju 3 do 12 mjeseci. Za postupak odabira studenata zadužene su visokoškolske ustanove.

Koji su osnovni uvjeti za prijavu na natječaj? Ima nekoliko osnovnih uvjeta, a to su (1) dužina studijskog boravka odnosno stručne prakse može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci, (2) status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj, (3) u trenutku odlaska na mobilnost studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija, (4) mobilnost je moguće ostvariti u visokoškolskim ustanovama unutar 27 država članica EU, (5) visokoškolska ustanova u inozemstvu Erasmus studentima ne smije naplatiti školarinu niti ostale naknade koje ne plaćaju njihovi matični studenti.

Koji su formalni uvjeti za prijavu? Mogu li se prijaviti i izvanredni studenti? Prijaviti se mogu studenti koji su u trenutku početka mobilnosti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija te imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno ako imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj - za aktivnosti studijskog boravka ili stručne prakse koje će se ostvariti u inozemstvu u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija. Izvanredni studenti se mogu također prijaviti, ali pod uvjetom da će za vrijeme mobilnosti biti upisani u redovni program inozemne visokoškolske ustanove.

15


I DIO

Koliki je prosječan iznos financijske potpore/“granta„ za studente? Europski je prosjek „granta“ za studente između 200 i 300 eura. U Hrvatskoj, financijska potpora ne smije biti manja od 200 ni viša od 400 eura mjesečno u kunskoj protuvrijednosti.

Koliko dugo može trajati mobilnost? Može li student tijekom studija dobiti Erasmus „grant“ više od jednog puta? Trajanje mobilnosti ovisi o ciljnoj skupini i aktivnosti. Za studente koji odlaze na studijski boravak ili stručnu praksu, dužina boravka iznosi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci. Što se „granta“ tiče, student može dobiti Erasmus „grant“ dva puta tijekom studija, i to jednom za studijski boravak i jednom za stručnu praksu.

Gdje je moguće ostvariti mobilnost? U programu Erasmus sudjeluje svih 27 država članica Europske unije, države EFTA - Island, Lihtenštajn i Norveška te država kandidatkinja Turska. Budući da Republika Hrvatska nije član Europske unije, već država kandidatkinja, mobilnost je moguće ostvariti isključivo u nekoj od 27 država koje su članice Europske unije.

Čime se studentima jamči priznavanje razdoblja mobilnosti po povratku u matičnu ustanovu? Student prije odlaska u inozemstvo zaključuje sa svojom ustanovom tzv. Learning Agreement. Student je dužan prije odlaska kontaktirati ECTS koordinatora u svojoj matičnoj kao i inozemnoj ustanovi i s njima zajednički sastaviti popis kolegija koje se obvezuje pohađati odnosno položiti. Ukoliko je student ispunio sve obveze iz dokumenta Learning Agreement, za njega po završetku boravka u inozemstvu ne bi trebalo biti neugodnih iznenađenja.

16


I DIO

Što je to točno Learning agreement? Learning agreement je popis kolegija/ispita koje student namjerava položiti na inozemnom fakultetu. Ako student namjerava također pisati dio svog diplomskog rada u inozemstvu, ima obvezu navesti to u svom learning agreementu. Learning Agreement je moguće mijenjati i nakon dolaska na inozemnu ustanovu, ali pritom se treba konzultirati sa svojim koordinatorom i profesorom čiji se kolegij namjerava odslušati.

Koje su obveze prije odlaska i nakon povratka iz mobilnosti? Prije odlaska studenti potpisuju sa svojom matičnom ustanovom Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze, koji se sastoji od dva privitka: (1) Learning Agreement / Training Agreement u kojem su određene pojedinosti oko nastavnog plana i programa odnosno programa stručne prakse i (2) Erasmus studentska povelja (Erasmus Student Charter) u kojoj su definirana određena prava i obveze studenata vezano uz studijski boravak u inozemstvu. Nakon povratka iz inozemne ustanove studenti su dužni svojoj matičnoj ustanovi dostaviti: (1) završno izvješće, (2) prijepis ocjena, (3) potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka, (4) originalnu putnu dokumentaciju.

Tko je na visokoškolskim ustanovama kontakt osoba za program Erasmus? To su Erasmus koordinatori koji su obično djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju te pružaju podrobnije obavijesti vezane uz rokove, postupak prijave, kriterije odabira.

Postoji li neka internet stranica na kojoj mogu razmijenjivati informacije sa studentima koji su već sudjelovali u Erasmusu? Da, na internetskim stranicama www.esn.org mogu se pronaći korisne informacije i kontakti studenata koji su već sudjelovali u programu Erasmus, kao i kontaktirati sa studentima koji su tek dobili stipendiju Erasmus.

17


4.1 Dodatne informacije o Erasmus programu za ustanove

Mogu li hrvatske visokoškolske ustanove sudjelovati u programu Erasmus? Potpisivanjem Ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije 30. siječnja 2009. godine Republika Hrvatska ušla je u tzv. razdoblje pripremnih mjera čime će hrvatskim visokoškolskim ustanovama po prvi puta biti otvorena mogućnost sudjelovanja u programu Erasmus počevši od akademske godine 2009./10. Međutim, tijekom pripremnog razdoblja hrvatske se ustanove mogu prijavljivati isključivo za aktivnost individualne mobilnosti. Pripremno razdoblje nastavlja se u akademskoj godini 2010./11.

Kako izgleda postupak prijave? Preduvjet čini da je ustanova nositeljica Erasmus sveučilišne povelje. To je dokument koji je odobrila Izvršna agencija u Bruxellesu, a kojim se jamči da će se program Erasmus na dotičnoj visokoškolskoj ustanovi provoditi u skladu s pravilima programa. Ustanove kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja prijavljuju se svake godine na natječaj koji raspisuje Agencija za mobilnost i programe EU za dodjelu financijskih potpora - grantova koje će im omogućiti realizaciju aktivnosti za koje su se prijavili.

18

I DIO

ERASMUS PROGRAM


I DIO

ERASMUS PROGRAM 4.2 Dodatne informacije o Erasmus programu za nastavno i nenastavno osoblje

Tko se ubraja u nenastavno osoblje? To su sve osobe zaposlene na nekoj visokoškolskoj ustanovi koje nisu izravno uključene u izvedbu nastave npr. djelatnici ureda za međunarodnu suradnju, osiguranje kvalitete, djelatnici u referadama, knjižnicama itd.

Koliko dugo može trajati mobilnost? Stručnjaci u strukovnom obrazovanju (VETPRO) idu na mobilnost u trajanju od 1 do 6 tjedana, a zaposlene i nezaposlene osobe (PLM) idu na mobilnost u trajanju od 2 do 26 tjedana.

19


5. LEONARDO DA VINCI

Što je program Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci je Program za provedbu politike EU na području strukovnog obrazovanja pokrenut još 1994. godine. U financijskoj perspektivi 2007.-2013. Leonardo je uklopljen u Integrirani Program cjeloživotnog obrazovanja (Integrated Life-long Learning Program). Leonardo da Vinci financira inovativne transnacionalne inicijative za promicanje znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za uspješnu integraciju u radni život i punopravno sudjelovanje u društvu. Dio je Programa za cjeloživotno učenje koji obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama obrazovanja (osim za mobilnost u visokom obrazovanju što je obuhvaćeno Erasmusom). Program omogućava usavršavanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti kroz sudjelovanje u mobilnosti i europskim obrazovnim projektima.

Koji su ciljevi programa Leonardo da Vinci? Opći ciljevi Programa su unapređenje kvalitete, poticanje inovacija i jačanje europske dimenzije u sustavima stručnog obrazovanja i usavršavanja. Cilj je poticati mobilnost osoba uključenih u strukovno obrazovanje kako bi broj mobilnosti dosegao najmanje 80.000 mobilnosti do 2013. godine, povećati suradnju između institucija za strukovno obrazovanje i gospodarskog sektora, povećati mogućnost za razvoj i prijenos inovacija u strukovnom području i razinu preglednosti te kompatibilnosti kvalifikacija i vještina, i svakako podržati razvoj inovativnih sadržaja te usluga informacijsko-komunikacijskih vještina.

20

I DIO

PROGRAMI MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI


I DIO

Koliko može trajati mobilnost u sklopu programa Leonardo da Vinci? Učenici srednjih strukovnih škola (IVT) mogu ići na mobilnost u trajanju od 2 do 39 tjedana, stručnjaci u strukovnom obrazovanju (VETPRO) idu na mobilnost u trajanju od 1 di 6 tjedana, a zaposlene i nezaposlene osobe (PLM) idu na mobilnost u trajanju od 2 do 26 tjedana. Tko sve može sudjelovati, i tko su pojedinci koji sudjeluju u programu? U programu mogu sudjelovati srednje strukovne škole, ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje (pučko učilište, centar za odgoj i obrazovanje i drugi), udruge učenika, roditelja i nastavnika, poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada, gospodarske komore i ostale trgovačke institucije, tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja, ustanove za visoko obrazovanje, neprofitne organizacije, dobrovoljna udruženja, nevladine udruge. Pojedinci koji sudjeluju u Programu su: (1) učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Initial Vocational Training - IVT), (2) stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Professionals in Vocational Education and Training - VETPRO): nastavnici, obučavatelji, voditelji kadrovskih službi u poduzećima i ostali, (3) osobe na tržištu rada (People in the Labour Market), zaposleni, nezaposleni ili nedavno diplomirani. Kakav je postupak prijave? Ustanove se prijavljuju u ime pojedinaca. Krajem svake godine, na web stranici Agencije za mobilnost (www.mobilnost.hr) objavljuje se natječaj (Call for proposals) za predlaganje Leonardo da Vinci projekata. Na natječaj se mogu prijaviti ustanove iz Hrvatske sa svojim projektima, dok se pojedinac prijavljuje preko svoje institucije. Rokovi prijave su u veljači/ožujku. Objavu na natječaj za 2010. godinu moguće je pročitati na linku http://mobilnost.hr.lin6.c-a.hr/nio.php?n=26. Ako se želi saznati više o dosadašnjim uspješnim europskim Leonardo projektima, može se pogledati baza projekata ADAM (http://www.leonardodavinci-projekte.org/adam/homepageView.htm). Više informacija o Leonardu na internetskoj stranici Europske komisije (http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1018_en.htm).

21


I DIO

U koje se države može ići na mobilnost? U 27 država članica EU (Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku Republiku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Madžarsku, Irsku, Italiju, Latviju, Letoniju, Luxemburg, Maltu, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Veliku Britaniju), te prekomorske zemlje na teritoriju zemalja članica EU.

Je li moguće poslati individualnu prijavu za projekt unutar Leonardo da Vinci programa ukoliko nisam član neke ustanove? Nije moguće, naime, prijave su moguće isključivo preko ustanove, institucije ili organizacije čiji je osoba član.

Je li u projektima mobilnosti moguće sudjelovati više puta? Sudionici mogu sudjelovati u IVT (učenici srednjih strukovnih škola) i PLM (zaposlene i nezaposlene osobe) projektima mobilnosti samo jednom u životu. U VETPRO (stručnjaci u strukovnom obrazovanju) projektima mobilnosti prednost će se dati osobama koje će po prvi put sudjelovati u mobilnosti, a ponovne prijave će se morati detaljno opravdati.

Je li moguće osobno dostaviti prijavu Agenciji za mobilnost? Je li potrebno ispuniti i financijski dio obrasca? Prijava može biti osobno dostavljena Agenciji za mobilnost (www.mobilnost.hr), ako je dostavljena do krajnjeg datuma roka prijave. U tom slučaju potvrđuje se primitak iste. Što se financijskog dijela obrasca tiče, jedan od kriterija valjanosti je ispunjeni financijski dio koji detaljno razrađuje predviđene troškove projekta.

22


I DIO

Koliko dugo projekt mobilnosti mora/ili može trajati? Trajanje projekta ograničeno je na najmanje godinu, a najviše dvije godine. Tijekom ovog razdoblja projekta ne odvijaju se samo mobilnost, nego i ostale aktivnosti kao što su priprema, ocjenjivanje projekta, predavanje završnog izvješća i ostali dijelovi projektnog ciklusa. Odobreni projekti započinju s implementacijom od 01. lipnja 2010., a završavaju 31. svibnja 2012. za natječaj 2010. godine.

Koje troškove pokrivaju financijska sredstva Leonardo da Vinci projekta mobilnosti? (1) Putni troškovi - definiraju se kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta prakse/usavršavanja u inozemstvu i natrag - uključujući i troškove vize; (2) troškovi života pokrivaju smještaj, hranu i troškove lokalnog prijevoza - svakodnevni lokalni prijevoz od i do mjesta prakse/usavršavanja te putno/zdravstveno osiguranje, (3) troškovi pripreme obuhvaćaju pedagošku, jezičnu i kulturološku pripremu sudionika mobilnosti, (4) troškovi organizacije mobilnosti - prilog su troškovima organizacije, nadzoru i evaluaciji projekta. Iznos ovisi o broju osoba koje sudjeluju u mobilnosti. Više o financiranju na linku http://www.mobilnost.hr/index.php?id=281.

23


5.1 Dodatne informacije o Leonardo da Vinci programu za ustanove

Koje ustanove mogu prijaviti projekt u Leonardu? Mogu se prijaviti ustanove i organizacije koje provode obrazovanje u području Leonardo da Vinci programa, te one uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, dakle: učenike, roditelje i nastavnike, poduzeća društvene/socijalne partnere te ostale predstavnike rada, uključujući gospodarske/obrtničke komore i ostale trgovačke organizacije, savjetodavna tijela i tijela koja pružaju usluge informiranja o svim vidovima cjeloživotnog učenja, tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, centre za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja, ustanove za visoko obrazovanje i neprofitne organizacije, dobrovoljna udruženja i nevladine udruge.

Kako se mogu pronaći partneri? Nacionalne agencije diljem Europske unije organiziraju kontaktne seminare (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=165) tijekom kojih se ima priliku susresti s potencijalnim partnerima iz drugih država. Za trajanja kontaktnih seminara moguće je prepoznati potencijalne partnere na temelju zajedničkih ciljeva i interesa te na taj način razviti ideju za budući projekt. Ukoliko osoba već ima uspostavljen kontakt s ustanovom u inozemstvu koja je potencijalni partner u budućnosti, tijekom čitave godine moguće je prijaviti se za aktivnost posjet partneru (dio pripremnih posjeta) (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=166). Posjetom partnerskoj ustanovi ostvaruje se mogućnost detaljnije dogovoriti suradnju, razviti ideje te osmisliti budući projekt.

24

I DIO

LEONARDO DA VINCI


I DIO

Postoji li online baza podataka za pronalazak partnera? Da. Na web stranici Agencije za mobilnost postoji lista potencijalnih partnera iz Hrvatske (link je http://www.mobilnost.hr/index.php?id=297) i lista potencijalnih partnera iz inozemstva (link je http://www.mobilnost.hr/index.php?id=298).

Može li više ustanova iz Hrvatske prijaviti projekt ukoliko imaju inozemnog partnera? Da. Moguć je zajednički projekt, no u tom slučaju jedna ustanova mora biti projekt koordinator koji preuzima odgovornost za financijska i administrativna pitanja te potpisuje ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU. Prednost pri odabiru projekata imat će ustanove koje se prvi puta prijavljuju na Leonardo program.

Koji su najvažniji faktori koji utječu na kvalitetu projekta i koje treba uzeti u obzir? Najvažniji faktor koji utječe na kvalitetu projekta je jasno objašnjena potreba za samim projektom te očekivani rezultati po njegovom završetku. Kvaliteta projekta i relevantnost partnerske ustanove utječu na kvalitetu projekta. Važno je napomenuti kako je čitav Leonardo da Vinci program zamišljen kao potpora razvoju metoda strukovnog obrazovanja i usavršavanja uz uvođenje novih ideja i inovacija.

Što je pismo namjere? Pismo namjere je pismena izjava kojom partnerska ustanova potvrđuje da se obvezala pomoći provedbi Leonardo da Vinci projekta prema dogovorenim uvjetima koji su predočeni u projektnom prijavnom obrascu. Pismo namjere nije obavezno te stoga projekt ne može biti odbijen na temelju toga što partneri nisu priložili pismo namjere. Međutim, pismo namjere značajno utječe na kvalitetu projekta prilikom procjene prijave.

25


I DIO

Mora li partner biti obrazovna ustanova? Ne, partneri mogu biti razne ustanove kao što su trgovačke organizacije, zavodi za zapošljavanje, poduzeća, gospodarske/obrtničke komore, visokoškolske ustanove i sl. Tijekom ocjenjivanja projekta, ocjenjivač procjenjuje je li objašnjeno koliko su partnerske ustanove prikladne za tematiku projekta.

Mora li se platiti porez na dodijeljenu financijsku potporu? Ne. Leonardo da Vinci financijska potpora oslobođena je poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i poreza na dohodak. Dakle, roba i usluge koje su kupljene u RH u sklopu projekta mobilnosti (npr. jezični tečaj, laptop, itd.) su oslobođeni plaćanja poreza.

5.2 Dodatne informacije o Leonardo da Vinci programu za nastavno i nenastavno osoblje

Ima li nastavno i nenastavno osoblje mogućnost sudjelovanja u Programu? Da, u programu mogu sudjelovati i stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Professionals in Vocational Education and Training - VETPRO): nastavnici, obučavatelji, voditelji kadrovskih službi u poduzećima i ostali), osobe na tržištu rada (People in the Labour Market), zaposleni, nezaposleni ili nedavno diplomirani.

26

I DIO

LEONARDO DA VINCI


I DIO

PROGRAMI MOBILNOSTI EUROPSKE UNIJE: PITANJA I ODGOVORI 6. YOUTH IN ACTION/MLADI NA DJELU

Što je to Program Mladi na djelu? Program Mladi na djelu (http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm) jedan je od programa Europske komisije namijenjen mladima, organizacijama mladih te svima uključenima u rad s mladima. Program nudi brojne mogućnosti za mobilnost i neformalno učenje, promiče međukulturalni dijalog te je otvoren za sve mlade ljude neovisno o njihovom obrazovanju ili društvenoj te kulturalnoj pripadnosti. Pružajući financijsku potporu, program Mladi na djelu omogućava projekte poput razmjena mladih, volonterske službe, edukacija i umrežavanja u području rada s mladima te razvijanje novih partnerstva u Europi. Program traje od 2007. do 2013. godine, i raspolaže proračunom od 885 milijuna eura za sedam  godina.

Koji su ciljevi programa Mladi na djelu? Osim promicanja aktivnog građanstva mladih, ciljevi su također razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih, promicanje europske suradnje u sektoru mladih. U prioritete Programa spada i promidžba Europskog građanstva, aktivno sudjelovanje mladih u društvu (u životu zajednice) te uključivanje mladih s manje mogućnosti.

27


I DIO Tko sve može sudjelovati u programu Mladi na djelu, i koja je ciljna skupina programa? U Programu mogu sudjelovati neprofitne organizacije mladih, lideri, treneri, projekt menadžeri ili osobe koje se bave organizacijom u području mladih i neformalnog obrazovanja. Ciljna skupina su mladi od 15 do 28 godina, no u nekim slučajevima mogu se uzeti u obzir i oni od 13 do 30.

Koji su prioriteti programa? Prioriteti programa su Europsko građanstvo, aktivno sudjelovanje mladih u društvu (u životu zajednice), kulturalna različitost, te uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima. Uz ova četiri stalna prioriteta postoje i godišnji prioriteti programa Mladi na djelu koje utvrđuje Europska komisija.

Kako se prijaviti? Gdje se može otići putem programa Mladi na djelu? Od 2009. godine, u okviru pripremnih mjera, projekte je moguće prijaviti pri Agenciji za mobilnost i programe EU za sljedeće akcije: 1.1. - Razmjene mladih (bilateralne - trilatelarne) à http://www.mobilnost.hr/index.php?id=140 2. - Europska volonterska služba à ­ http://www.mobilnost.hr/index.php?id=181 4.3. - Edukacija i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih à http://www.mobilnost.hr/index.php?id=206 Od 2010. g. uz navedene akcije dostupne su i sljedeće: 1.2. - Inicijative mladih 1.3.- Demokratski projekti mladih Putem ovog Programa moguće je otići u svih 27 zemalja članica Europske unije, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Tursku.

28


II DIO

MOGUĆNOSTI VOLONTIRANJA U EUROPSKOJ UNIJI (I ŠIRE): PITANJA I ODGOVORI 1. VOLONTERSTVO Što je to međunarodno volonterstvo? Volonterstvo može biti definirano kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili opću dobrobit. Može biti upućeno osobama u nevolji, zaštiti prirode i životinja, očuvanju umjetnog i kulturnog nasljeđa, a proizlazi iz dobrovoljne želje građana suočenih sa socijalnim problemima zajedničkog interesa. Međunarodno volonterstvo je namijenjeno svima onima čije volonterske ambicije prelaze granice Republike Hrvatske. Volonterski projekti u inozemstvu idealan su spoj putovanja i otkrivanja novih kultura te filantropije koja pruža priliku za upoznavanje stvarnog života u drugim zemljama. Što ako ne poznajem jezik zemlje u koju želim otići? Za manje kvalificirane studente (sa srednjim znanjem stranog jezika), moguće je obratiti se kulturnim udrugama, organizacijama za kulturne razmjene, tour operatorima specijaliziranim u inozemnim studijskim putovanjima, kako bi se dobile informacije o mogućnostima boravka u inozemstvu s uključenim radom. Radi se o turističkim paketima osmišljenim kako bi se usavršio strani jezik, koji osim obveznog tečaja stranog jezika, uključuju i neplaćen staž u tvrtkama, i raznim ustanovama, odabran u skladu s težnjama kandidata.

Želio bih volontirati u inozemstvu, kome se moram obratiti? Međunarodno volonterstvo je odlična prilika za sve koji vole putovati i upoznati različite kulture. Europska unija nudi mogućnost volontiranja na cijelom europskom području putem programa Youth in action (http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm). Mnoge međunarodne organizacije nude također tu mogućnost, među kojima je najpoznatija UNICEF (www.unicef.hr).

29


II DIO U nastavku slijedi nekoliko korisnih linkova i informacija o raznim volonterskim organizacijama: • Akreditirana organizacija za volonterstvo u Hrvatskoj i inozemstvu putem Youth in action programa LDA Brtonigla/ADL Verteneglio - Agencija Lokalne Demokracije BrtoniglaVerteneglio 2008. godine je dobila akreditaciju za Europsku Volontersku Službu (EVS). http://www.lda-verteneglio.hr/HR/giovani_e_EU.html • Alliance of European Voluntary Service Organisations Međunarodna neparlamentarna omladinska organizacija koja predstavlja nacionalne organizacije koje promiču interkulturalnu edukaciju, razumijevanje i mir kroz volonterstvo. http://www.alliance-network.eu/

• Charities for international exchange Njemačka neprofitna organizacija utemeljena 1965. kako bi promovirala volonterstvo i međunarodno razumijevanje. http://www.ibg-workcamps.org/English/ • Concordia

Neprofitna organizacija utemeljena 1950.g. od strane engleske, njemačke i francuske omladine. Njihov cilj je bio promovirati vrijednosti tolerancije i mira nakon 2. svjetskog rata kroz organizaciju međunarodnih kampova za mlade volontere.

http://www.concordia-association.org/pages/general/english_page/

30


II DIO • European Voluntary Service Projekt Europske komisije koji mladim osobama (od 18 do 30 godina) omogućuje da postanu volonteri u drugoj državi na određen period (u prosjeku između 2 i 12 mjeseci). Aktivnosti se mogu odnositi na okoliš, umjetnost i kulturu, rad s djecom, sport itd. http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

• International Cultural Youth Exchange Međunarodna neprofitna organizacija razmjene mladih, koja promiče mobilnost mladih, interkulturalno učenje i međunarodno volontersko djelovanje. http://www.icye.org/

• International Youth Community Services Neovisna neprofitna organizacija aktivna u području međunarodnog rada mladih. http://www.ijgd.de/Who-we-are.33.0.html?&L=1

• Service Civil International (SCI) Jedna od najvećih međunarodnih volonterskih organizacija sa 90 godina iskustva u koordinaciji kratkoročnih i dugoročnih volonterskih projekata. http://www.sciint.org/

31


II DIO

• Volonterski Centar Zagreb Volonterski centar Zagreb je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1998. koja promiče i razvija volontiranje kroz programe Zagrebačkog volonterskog servisa te Međunarodne razmjene volontera. www.vcz.hr

• Volunteers for Peace Utemeljena 1982.g., radi se o neprofitnoj organizaciji koja nudi mogućnost volontiranja u inozemstvu u više od 100 zemalja diljem svijeta, uključujući i SAD. http://www.vfp.org/

• Youth Action for Peace Međunarodni pokret za mir koji želi stvoriti društvo mira i pravednosti. Od 1923. rade na promociji mira i dijaloga u lokalnim zajednicama kroz aktivno sudjelovanje mladih. http://www.yap.org/ • European Projects Association Professional Improvement Programme Udruga EPA je u 2009. predstavila svoj program stručnog usavršavanja. Cilj programa je pružiti sadašnjim studentima, apsolventima, tek diplomiranim osobama ili aktivnim zaposlenicima priliku da poboljšaju svoje znanje i steknu iskustvo s međunarodnim osobljem u udruzi EPA u Bruxellesu i njenim Nacionalnim kontakt točkama u svijetu. http://www.europeanprojects.org/Education

32


II DIO

MOGUĆNOSTI VOLONTIRANJA U EUROPSKOJ UNIJI (I ŠIRE): PITANJA I ODGOVORI 2. RAZMIJENE MLADIH Što su to programi razmjene? Programi razmjene predstavljaju iskustvo koje nadopunjava sam obrazovni proces. Razdoblje provedeno u drugoj zemlji potiče osobnu neovisnost, pomaže u sazrijevanju, i često pruža mogućnost za popravljanje jezičnih vještina. Razmjena iskustava i ideja je izvrstan katalizator za napredak u obrazovanju, s obzirom da sudionici mogu podijeliti najbolje dijelove svoga iskustva s vlastitim institucijama. Mobilnost je važan način osiguranja široke suradnje u struci, od velike važnosti u vrijeme kada se sve više i više odluka donosi na svjetskoj i regionalnoj razini.

Postoji li mogućnost sudjelovanja u razmjenama mladih diljem Europe i svijeta? Da, postoje razne organizacije i udruge koje se bave razmjenama mladih osoba, učenika te studenata. Neke od najpoznatijih su navedene u nastavku: • AEGEE Jedna od najvećih interdisciplinarnih studentskih udruga u Europi. Predstavlja ju 15000 studenata, aktivnih u 43 zemalja diljem Europe. AEGEE je sekularna, neprofitna organizacija koja nije povezana s niti jednom političkom strankom. Projekti i aktivnosti se temelje na volonterstvu svih članova. http://intranet.myaegee.net

• AFS Intercultural Programs Međunarodna, volonterska, neparlamentarna i neprofitna organizacija koja pruža interkulturalne mogućnosti učenja koje pomažu ljudima da razviju svoje znanje i vještine. http://www.afs.org/afs_or/home

33


II DIO

• AIESEC Studentska organizacija je aktivna u više od 107 zemalja. Omogućuje mladim ljudima da istraže i razviju svoj potencijal. http://www.aiesec.org/AI • Elsa Najveća neovisna udruga studenata prava. Obuhvaća skoro 30000 studenata i nedavno diplomiranih koje zanima pravo. http://www.elsa.org/

• Iaeste Predstavlja akademske, industrijske i studentske interese. Svaki član i institucija koja surađuje s udrugom je nadležna za administraciju razmjene u svojoj državi. http://www.iaeste.org/

• International Cultural Youth Exchange Međunarodna neprofitna organizacija koja se bavi razmjenama mladih, promiče njihovu mobilnost i međunarodno volonterstvo. http://www.icye.org/ • Youth For Understanding (YFU) Neprofitna edukacijska organizacija koja mladima nudi mogućnost da provedu ljeto, semestar ili godinu u gostujućoj obitelji različite kulture. http://www.yfu.org/

34


II DIO

MOGUĆNOSTI VOLONTIRANJA U EUROPSKOJ UNIJI (I ŠIRE): PITANJA I ODGOVORI 3. STUDIRANJE U INOZEMSTVU 3.1

Visoko obrazovanje

Želim studirati u inozemstvu, posebno me zanima područje Europske unije, ima li kakvih fakulteta u inozemstvu koji se bave ovom tematikom?

Naravno, evo nekoliko zanimljivih fakulteta diljem Europe:

AUSTRIJA • University of Wien Department for Political Science http://politikwissenschaft.univie.ac.at/

BELGIJA • Vrije Universiteit Brussel The Institute for European Studies - LL.M. in International and European Law http://www.ies.be/

HRVATSKA • Sveučilište u Zagrebu Fakultet Političkih znanosti – Politologija http://www.fakultet.fpzg.hr/ Fakultet Političkih znanosti – Advanced Master of Europaen Studies Programme http://www.mes.com.hr/

35


II DIO

ITALIJA • Università di Bologna Facoltà di Scienze Politiche – Studi internazionali http://www.spbo.unibo.it/spbo/Didattica/Lauree/2009/PaginaCorso20098042.htm Facoltà di Scienze Politiche – Sviluppo e cooperazione internazionale http://www.spbo.unibo.it/spbo/Didattica/Lauree/2009/PaginaCorso20098043.htm Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” – Scienze internazionali e diplomatiche http://www.spfo.unibo.it/Scienze+Politiche+Forli/Didattica/Lauree/2009/PaginaCorso20098048.htm

• Università di Milano Facoltà di Scienze Politiche – International studies and european institutions http://www.scienzepolitiche.unimi.it/4352_ITA_HTML.html • Università di Padova Facoltà di Scienze Politiche – Scienze politiche e delle relazioni internazionali http://www.unipd.it/offerta_didattica/corsi/947.htm Facoltà di Scienze Politiche – Diritto, Istituzioni e Politiche dell’integrazione europea http://www.unipd.it/offerta_didattica/corsi/1035.htm Facoltà di Scienze Politiche – Politica internazionale e diplomazia http://www.unipd.it/offerta_didattica/corsi/1007.htm • Università di Trieste - Sede di Gorizia Facoltà di Scienze Politiche – Scienze Internazionali e Diplomatiche http://www.pug.univ.trieste.it/sid/sid.htm • Università di Roma La Sapienza Facoltà di Scienze Politiche – Scienze politiche e relazioni internazionali http://w3.uniroma1.it/scpol/default.asp?sec=261 • Università di Parma European College of Parma Foundation – Advanced European studies http://www.europeancollege.it

36


II DIO MAĐARSKA • Central European University (Budapest) Department of International Relations and European Studies http://www.ceu.hu/ires

NIZOZEMSKA • Maastricht University European Studies http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Programmes/EuropeanStudies2.htm

• University of Twente European Studies http://www.www.bachelor.utwente.nl/iba

• University of Amsterdam European Studies http://www.studeren.uva.nl/regular_programmes/programmes_dutch.cfm/25D3E9A2-BC6C-447E-A55935F09EE1BABD

NJEMAČKA • Freie Universitat Berlin International relations online http://www.ir-online.org/ East european studies http://www.ees-online.org/ • European University of Munich Bachelor of Arts in International Relations http://www.euruni.edu/en/Programs-Tree/Undergraduate-/-Bachelor/BA-International-Relations.html

37


II DIO

• University of Passau European Studies http://www.uni-passau.de/296.html?&L=1

SLOVENIJA • University of Ljubljana Faculty of Social Sciences - European Studies http://english.fdvinfo.net/ ŠPANJOLSKA • Universidad Complutense Madrid Relaciones Internacionales http://www.ucm.es/pags.php?tp=Grados%20adaptados%20al%20Espacio%20Europeo&a=estudios&d=muestragrado.php&idgr=27

VELIKA BRITANIJA • University College London European Social and Political Studies http://www.ucl.ac.uk/prosp-students/prospectus/arts-and-humanities/esps/ • University of Reading European Studies http://www.reading.ac.uk/Languages/ug/europeanstudies/les-ugbaeuropeanstudies3or4.aspx

38


II DIO

STUDIRANJE U INOZEMSTVU 3.2

Poslijediplomski studij

Postoji li neka baza poslijediplomskih studija u inozemstvu? Postoje razne tražilice koje omogućuju pronalaženje najpogodnijeg poslijediplomskog studija za svaki studijski program. Evo ih nekoliko: • PLOTEUS PORTAL http://ec.europa.eu/ploteus/searchdatasource.jsp?docType=2&step=1&type=LO&language=en&els=52&tgs=0&lls=en&lc=1 • EUROPSKI PORTAL ZA MLADE http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=en&jsessionid=4707a3d2f520a755d206TR • MASTERPORTAL http://www.mastersportal.eu • PORTAL EUROPSKE UNIJE http://ec.europa.eu/education/eis_masters/published_courses/ • SVEUČILIŠTA U EUROPI http://www.uninetwork.it/uni_euro.php • COLEUROPE http://www.coleurope.be • EUROPEANMASTER http://www.europeanmaster.net • TRANSATLANTIC MASTERS PROGRAM http://www.unc.edu/depts/tam

39


4. EUROPSKE INSTITUCIJE I MOGUĆNOSTI ZA MLADE 4.1

Europske institucije

Koje su najvažnije Europske institucije?

Najvažnije Europske institucije su: Europska investicijska banka (European Investment Bank (EIB)) – osnovana je 1958. godine Rimskim ugovorom. Njezina je zadaća davati zajmove za projekte od europskog interesa (kao što su željezničke i cestovne veze, zračne luke ili ekološki programi), osobito za siromašnije regije, države kandidatkinje i zemlje u razvoju. EIB također daje kredite za ulaganje u mala poduzeća. Glavni zadatak te banke je pridonošenje uravnoteženom razvoju Zajednice osiguravanjem gospodarske i socijalne kohezije država članica. Ima pravnu osobnost i financijski je neovisna. EIB osigurava dugoročno financiranje projekata u skladu sa strogom bankarskom praksom. European Commission Europska komisija (European Commission) – jedna je od triju najvažnijih institucija EU (uz Vijeće EU i Europski parlament). Komisija djeluje neovisno od nacionalnih vlada. Njezin zadatak jest zastupati i podupirati interese Unije kao cjeline. Ona sastavlja prijedloge za nove europske zakone koje predstavlja Europskome parlamentu i Vijeću. Sastavljena je od povjerenika koje sporazumno biraju države članice, a potvrđuje ih Europski parlament na mandat od 5 godina. Njena je uloga predlaganje pravnih akata, provođenje zakonodavstva EU te osiguravanje poštivanja prava EU. Također upravlja proračunom EU i sudjeluje pri usvajanju pravnih akata. Komisija sudjeluje na svim sjednicama Parlamenta na kojima mora pojasniti i opravdati svoju politiku. Ona također redovito odgovara na pisane i usmene upite zastupnika Europskoga parlamenta. Sjedište Komisije je u Bruxellesu (Belgija), ali ona također ima urede u Luksemburgu, zastupništva u svim državama članicama Unije te delegacije u mnogim glavnim gradovima širom svijeta.

40

II DIO

MOGUĆNOSTI VOLONTIRANJA U EUROPSKOJ UNIJI (I ŠIRE): PITANJA I ODGOVORI


II DIO Europska središnja banka (European Central Bank (ECB)) – osnovana je 1998. godine u okviru Ugovora o Europskoj uniji. Sjedište joj je u Frankfurtu (Njemačka), a zadaća upravljati eurom – jedinstvenom valutom Europske unije. ECB je monetarna vlast Europske unije. Glavni razlog njenog osnutka bilo je stvaranje monetarne unije s jedinstvenom valutom: eurom. ECB nadzire količinu novca u opticaju, upravlja tečajem eura te se brine za funkcioniranje platnog sustava. Jedan od glavnih zadataka ECB-a jest održavati stabilnost cijena u euro području (u zemljama koje su prihvatile Euro kao nacionalnu valutu), kako kupovna moć eura ne bi bila ugrožena inflacijom. Cilj je ECB-a osigurati da povećanje potrošačkih cijena iz godine u godinu bude manje od 2%.

Europski parlament (European Parliament (EP)) – počeci Europskog parlamenta datiraju iz 1950-ih i osnivačkih ugovora, a od 1979. njegove članove izravno biraju građani koje zastupaju. Europski parlament ima tri sjedišta: u Bruxelles-u (Belgija), Luksemburgu i Strasbourgu (Francuska). Luksemburg je sjedište administrativnih ureda (“Glavno tajništvo”). Sastanci cjelokupnoga Parlamenta, poznati kao “plenarna zasjedanja”, odvijaju se u Strasbourgu, a ponekad u Bruxellesu. Sastanci odbora također se održavaju u Bruxellesu. EP predstavlja interese građana Europske unije. Osim što sudjeluje u vanjskoj politici EU, nadzire rad drugih institucija, odobrava godišnji proračun EU te imenuje članove Komisije, Europske središnje banke te Revizijskog suda. Europski parlament broji 732 zastupnika. Jedino je tijelo EU koje biraju neposredno njeni građani svakih 5 godina, EP na taj način izražava demokratsku volju građana Unije.

41


II DIO Europski revizijski sud (European Court of Auditors) – osnovan je 1975. godine, a sjedište mu je u Luksemburgu. Kontrolira prihode i rashode Unije i dodjelu proračunskih sredstava. Sud čini 27 sudaca revizora, po jedan iz svake države članice Unije, koje imenuje Vijeće ministara. Suci se biraju na šestogodišnji mandat. Na kraju svake godine Revizijski sud objavljuje izvješće o provedbi proračuna Europske unije i daje mišljenje o prijedlozima za financijsko zakonodavstvo Europske unije te za akcije na razini EU-a za borbu protiv prijevara. Gospodarski i socijalni odbor (European Economic and Social Committee (ECOSOC)) – Osnovan 1957. godine u okviru Rimskog ugovora, Europski gospodarski i socijalni odbor savjetodavno je tijelo koje zastupa zaposlenike, sindikate, poljoprivrednike, potrošače i druge interesne skupine koje sačinjavaju “organizirano civilno društvo”. ECOSOC zastupa njihova stajališta te brani njihove interese u raspravama o politikama s Komisijom, Vijećem i Europskim parlamentom. Broj članova određuje se ovisno o veličini države članice, odnosno kao nacionalna kvota. Članove predlažu vlade država članica, a imenuje ih Vijeće Europske unije - na obnovljivi mandat od četiri godine. Odbor ima savjetodavnu ulogu u zakonodavnom postupku koji završava donošenjem odluka u određenim područjima nadležnosti EU. Odbor regija (Committee of the Regions) – Osnovan 1994. godine u okviru Ugovora o Europskoj uniji, Odbor regija je savjetodavno tijelo koje se sastoji od predstavnika europskih regionalnih i lokalnih vlasti. Odbor regija mora se konzultirati prije nego li se donesu odluke Unije o pitanjima kao što su regionalna politika, zaštita okoliša, izobrazba i promet – pitanja koja se tiču lokalne i regionalne vlasti. Uloga je Odbora regija iznositi lokalna i regionalna stajališta o zakonodavstvu EU-a: to čini tako da daje mišljenja o prijedlozima Komisije. Odbor ima 344 članova. Broj iz svake države članice odražava otprilike udio stanovništva te zemlje, a članovi su Odbora izabrani općinski i regionalni političari, često čelnici regionalnih vlasti ili gradonačelnici. Njih imenuju vlade EU-a, no politički su potpuno neovisni. Vijeće Europske unije imenuje ih na četiri godine i mogu biti ponovno birani.

42


II DIO Sud europskih zajednica (European Court of Justice (ECJ)) – sjedište Suda je u Luxemburgu. ECJ je sastavljen od 15 sudaca i 9 glavnih odvjetnika, nadgleda tumačenje i provedbu prava Europske Zajednice. Može poništiti odluku Vijeća EU ili Komisije, te rješava slučajeve nepoštivanja pravnih akata Europske Zajednice i sporove između institucija EU i njihovog osoblja. Europski sud je također nadležan odlučivati o prethodnom postupku, tj. postupku koji pred Sudom pokreće nacionalni sud neke države članice radi tumačenja ili valjanosti europskog prava u parnicama. Odluke suda imaju izravan učinak u zemljama članicama. Cilj ovog postupka je da se osiguraju izjednačeno tumačenje i primjena europskog prava u svim državama.

Vijeće Europske unije, vijeće ministara (Council of the European Union, Council of Ministers) – Vijeće je osnovano osnivačkim ugovorima 1950-ih godina. Ono zastupa države članice, a na njegovim sastancima sudjeluje po jedan ministar iz svake nacionalne vlade EU-a. Koji ministar će sudjelovati na kojem sastanku ovisi o tome koje su teme na dnevnome redu. Ako, primjerice, Vijeće odluči raspravljati o ekološkim pitanjima, na sastanku će sudjelovati ministar zaštite okoliša iz svake države članice Unije te će se zvati “Vijeće za zaštitu okoliša”

43


4.2

Stažiranje u institucijama Europske Unije

Zašto je stažiranje važno? Stažiranje je iznimno važno zato što omogućuje mladim osobama stjecanje radnog iskustva u nekoj tvrtci ili ustanovi, kroz primjenu u praksi znanja stečenog tijekom školskog/fakultetskog obrazovanja. Staž olakšava mladim osobama ulazak u svijet zaposlenja, i obogaćuje njihov životopis.

Postoji li mogućnost obavljanja staža u nekoj od Europskih Institucija? Postoji mogućnost stažiranja u gotovo svim Europskim institucijama. Općenito, svaka institucija ima svoju web stranicu, gdje se može pronaći i prijavni obrazac. Prijavni obrazac se mora ispuniti online, ali često mora biti poslan i poštom u navedenom roku. U nastavku su navedeni linkovi na glavne Europske institucije, i linkovi za prijavu stažiranja:

1. EUROPSKA KOMISIJA (European Commission) Službena web stranica: http://ec.europa.eu/index_en.htm Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta • Poznavanje 2 službena jezika EU Trajanje staža: • 3 – 5 mjeseci Rok za prijavu: • 15.02./01.09. Link za prijave: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

44

II DIO

EUROPSKE INSTITUCIJE I MOGUĆNOSTI ZA MLADE


II DIO 2. EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (European Investment Bank) Službena web stranica: http://www.eib.org/ Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta • Poznavanje 2 službena jezika EU Trajanje staža: • 1 - 5 mjeseca Link za prijave: http://www.bei.org/about/jobs/internship/index.htm 3. EUROPSKI PARLAMENT (European Parliament) Službena web stranica: http://www.europarl.europa.eu/ Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta za plaćeni staž Trajanje staža: • Plaćeni staž: 3 - 5 mjeseci Rok za prijavu: • 15. 10./15.05. Trajanje staža: • Neplaćeni staž: 3 – 5 mjeseci Rok za prijavu: • 01.02./01.04./01.06. Link za prijave: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EN&id=147 4. EUROPSKI REVIZIJSKI SUD (European Court of Auditors) Službena web stranica: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta • Imati najviše 32 godine Trajanje staža: • 5 mjeseci Link za prijave: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Inservicetraining

45


II DIO

5. EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA (European Central Bank) Službena web stranica: www.ecb.int Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta iz područja ekonomije, financija, prava, prevoditeljstva Trajanje staža: • 3 – 12 mjeseci Link za prijave: http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html 6. GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR (European Economic and Social Committee ) Službena web stranica: http://europa.eu/institutions/consultative/eesc/index_en.htm Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta • Imati najviše 30 godina (za dugoročna stažiranja) Trajanje staža: • Kratkoročni staž: 1 – 3 mjeseca • Dugoročni staž: 5 mjeseca Rok za prijavu: • 31.03. / 30.09. Link za prijave: http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp 7. ODBOR REGIJA (Committee of the Regions) Službena web stranica: http://www.cor.europa.eu/ Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta • Imati najviše 30 godina (za dugoročna stažiranja) Trajanje staža: • 5 mjeseci Rok za prijavu: • 31.03./30.09. Link za prijave: http://www.cor.europa.eu/pages/DetailTemplate.aspx?view=detail&id=04e5e2a5-6efb-4fd5-9088-03ef39719448

46


II DIO 8. SUD PRAVDE EUROPSKE UNIJE (European Court of Justice) Službena web stranica: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma pravnog ili politološkog fakulteta • Dobro poznavanje francuskog jezika Trajanje staža: • 5 mjeseci Rok za prijavu: • 01.10./01.05. Link za prijave: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

9. VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Council of European Union, Council of Ministers) Službena web stranica: www.consilium.europa.eu Uvjeti za prijavu na staž: • Diploma fakulteta • Imati najviše 30 godina Trajanje staža: • 3 – 4 mjeseca Rok za prijavu: • 01.09. Link za prijave: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1292&lang=EN

47


4.3

Stažiranje u međunarodnim organizacijama

Poje su međunarodne organizacije kojima se mogu obratiti za staž? U nastavku su navedene razne međunarodne organizacije te linkovi za prijavu: 1.EUROPSKA ORGANIZACIJA ZA NUKLEARNO ISTRAŽIVANJE (European Organisation for Nuclear Research) - Europski laboratorij za fiziku čestica najveći je istraživački laboratorij na svijetu. Službena web stranica: www.cern.ch Tko se može prijaviti: • Studenti • Osobe sa završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje od 6 - 36 mjeseci, u Ženevi

Link za prijave: https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1

2.EUROPSKO VIJEĆE (European Council) - čini sastavni dio Unije, no nema oblik formalne institucije. Ono utjelovljuje praksu okupljanja predsjednika država ili vlada svih država članica EU-a od sredine 70-ih godina nadalje, te uobičajeno zasjeda u dvodnevnom forumu na kojem se javno iznose opći zaključci i odluke. Službena web stranica: www.coe.int Tko se može prijaviti: • Studenti • Osobe s diplomom fakulteta Koliko traje staž: • Staž traje 3 mjeseca, u Strasbourgu

Link za prijave: http://www.coe.int/t/e/Human_Resources/Jobs/10_Traineeship_opportunities/

48

II DIO

EUROPSKE INSTITUCIJE I MOGUĆNOSTI ZA MLADE


II DIO 3.MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA (International Labour Organization) - Promovira socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava, te razvijanje neovisnih poslodavnih i radničkih organizacija kojima osigurava trening i savjetodavne usluge. Službena web stranica: www.ilo.org Tko se može prijaviti: • Studenti • Osobe s diplomom fakulteta • Osobe sa završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje 3 - 6 mjeseci, u Ženevi Link za prijave: https://erecruit.ilo.org/public/ejobs-login.asp 4.ORGANIZACIJA ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (Organisation for Security and Cooperation in Europe – OSCE) - Paneuropska sigurnosna organizacija koja služi kao instrument za prevenciju sukoba, upravljanje krizom, te post-konfliktnu rehabilitaciju. Službena web stranica: www.osce.org Tko se može prijaviti: • Studenti zadnje godine fakulteta Koliko traje staž: • Staž traje 2 – 6 mjeseci, u Beču, Pragu i drugdje Link za prijave: http://www.osce.org/employment/13111.html 5.SVJETSKA BANKA (WORLD BANK) - Financijska institucija koja pruža kredite zemljama u razvitku. Krajnji cilj Svjetske banke je smanjenje siromaštva. Službena web stranica: www.worldbank.org Tko se može prijaviti: • Osobe s diplomom fakulteta • Osobe za završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje najmanje 3 tjedna, u New Yorku Link za prijave: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785~pagePK:64262408~piPK:64262191~theSitePK:1058433,00.html

49


II DIO 6.SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (World Trade Organisation) - Predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu. Službena web stranica: www.wto.org Tko se može prijaviti: • Osobe sa završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje do 24 tjedana, u Ženevi Link za prijave: https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en

7.SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (World Health Organisation) - Djeluje kao koordinirajuće

tijelo međunarodnog javnog zdravstva. Sjedište je u Ženevi u Švicarskoj. Službena web stranica: www.who.int Tko se može prijaviti: • Osobe s diplomom fakulteta • Osobe sa završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje 6 – 12 tjedana, u Ženevi Link za prijave: http://www.who.int/employment/internship/en/

8.SVJETSKI PROGRAM PREHRANE (World Food Programme) - Ogranak UN-a za prehrambenu pomoć. To je ujedno i najveća svjetska humanitarna organizacija. Službena web stranica: www.wfp.org Tko se može prijaviti: • Studenti • Osobe s diplomom fakulteta Link za prijave: http://www.wfp.org/about/vacancies/internship

50


II DIO 9.UJEDINJENI NARODI (United Nations) - Međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. Službena web stranica: www.un.org Tko se može prijaviti: • Studenti Koliko traje staž: • Staž traje 2 mjeseca, u New Yorku

Link za prijave: www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm

10.UNESCO - Specijalizirana agencija UN-a za intelektualna i etička pitanja na području obrazovanja, znanosti i kulture. Službena web stranica: www.unesco.org Tko se može prijaviti: • Osobe s diplomom fakulteta • Osobe sa završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje 1 – 4 mjeseca, u Parizu Link za prijave: www.unesco.org/employment

11.UNHCR - Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama. Sjedište UNHCR-a je u Ženevi. Službena web stranica: www.unhcr.org Tko se može prijaviti: • Osobe s diplomom fakulteta Koliko traje staž: • Staž traje 2 – 6 mjeseci Link za prijave: http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx

51


II DIO 12.UNICEF - Vodeća svjetska organizacija koja brine o djeci, njihovim pravima i potrebama i djeluje u više od 150 zemalja gdje pomaže djeci. Službena web stranica: www.unicef.hr Tko se može prijaviti: • Osobe sa diplomom fakulteta • Osobe sa završenim magisterijem Koliko traje staž: • Staž traje 6 – 16 tjedana Link za prijave: http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html

52


AUTORI

Andrea Debeljuh, Predsjednik Udruge Informo, rođen je u Puli 1979. godine. Gimnaziju je završio u Portorožu, u Sloveniji. Diplomirao je na Fakultetu Znanosti Obrazovanja pri Sveučilištu u Bologni, završio je poslijediplomski studij u području turizma pri Sveučilištu Uniadrion i doktorirao je na Sveučilištu u Bologni u području Pedagogije. Proveo je jednu akademsku godinu na Universidad de Murcia u Španjolskoj. Učestvovao je u raznim edukacijama i seminarima od kojih su najvažniji vezani za područje obrazovanja, upravljanje sredstvima Europske Zajednice te zaštiti nacionalnih manjina. Radio je kao znanstvenik u raznim istraživačkim projektima za istraživački centar C.I.P.O. i za Talijansku Uniju. Gostovao je kao sveučilišni znanstvenik pri Sveučilištu „Brown University“ u Providenceu (S.A.D.). Trenutno predaje na odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja na Sveučilištu “J. Dobrila” u Puli.

Aleksandra Labinjan, rođena u Kopru 1984. godine. Završila je Ekonomsku školu s nastavom na talijanskom jeziku u Rovinju. Diplomirala je Međunarodnu ekonomiju na Sveučilištu u Padovi, i magistrirala Međunarodnu politiku i diplomaciju na istom Sveučilištu. Provela je jednu akademsku godinu na Universidad de Valencia u Španjolskoj, i jedan semestar na Fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu. Suradnik: Alessandro Viola Izvršna urednica i rukovoditeljica projekta: Monika Brščić Lektura: Renata Pirkl Grafičko oblikovanje: Boris Babić

53


Slike preuzete sa: http://uv-blog.uio.no/mt/flexlearn/news-from-around-the-world/2009/01/ http://mobydick.mib.infn.it/erasmus/ http://www.lda-verteneglio.hr/o_nama.html http://www.ibg-workcamps.org/English/ http://www.alliance-network.eu/ http://www.alliance-network.eu/ http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm http://www.icye.org/ http://www.ijgd.de/Who-we-are.33.0.html?&L=1 http://www.sciint.org/ http://intranet.myaegee.net/ http://www.unesco.org http://www.unicef.org http://www.cnc.hr/osx/hr/c70/Program-Mladi-na-djelu/a11/%C5%A0to-je-Program-%60Mladi-na-djelu%C2%B4.html http://www.hup.hr/homehr/izdvojene-stranice/centar-za-europske-pretpristupne-fondove-cepp/fondovi/programza-cjeloivotno-uenje.aspx http://www.mobilnost.hr/index.php?id=2

54

BUDI EUROAKTIVAN, EUROPA TE ZOVE !  

Vodič kroz mogućnosti za mlade u Europi

BUDI EUROAKTIVAN, EUROPA TE ZOVE !  

Vodič kroz mogućnosti za mlade u Europi

Advertisement