Page 1

FM NR. 10 AUGUST 2013

Mest lest i fylket

fylkesmagasinet.no

Viktig jobb – dårleg betalt Side 6-8

Gæmlisar på festival side 10-11

Barnsleg side 32-34

Førdekunstnar markerer seg side 44-45


Rein Design

GULLSMED & URMAKAR H. BRÆNDMO & J. PETTERSEN

1+4 TELEKIOSKEN

ERDAL SPORT

ER DU KLAR FOR

SKULESTART?

V LEV L

2+3

abc SPORT1 FØRDE

NORLI FØRDE

LINDEX

Gyngehesten | Leikebutikken Yes | Norli Førde | Bunnpris | Rema 1000 | Førde Multimedia Torg | Telekiosken | Ting | Audhild Viken | Carlings Gullsmed & Urmakar H. Brændmo & J. Pettersen | Jernia Førde | Mozart | Kid | Sybutikken | Nille | Olefine - Naustdal Dampbakeri | Spisekroken Bik Bok | Non Stop Sko | Cubus | Dressmann | Sport1 Førde | Yrkesklær AS - Jobb og Fritid | Lindex | Bokuben | Non Stop Sko | Centrum Salong Skoringen | Vivikes | Parfymelle | Link Bingo | Førde Glassmagasin | Erdal Sport | Våpenloftet | Sunnfjord Apotek

Opningstider:10–20 (10-16) Matvarebutikkane har eigne opningstider Følg oss på

Vårt elektroniske gåvekort får du kjøpt hos Norli Førde!

2

elvetorget.no


FM FYLKESMAGASINET

I denne utgåva kan du lese om: Ho har verdas viktigaste jobb | Gæmlisar på festival | Dønn ærleg | Trening med Ingeborg Malakoff - Betre og betre år for år | Unge meiningar | Interiør med Bjørg Njøsen Ein Lakota-indianar frå Sogndal | Barnsleg: Trollungar | Den mykje lettare andreboka Rett på med Andrine | X-ord | Juss | Førdekunstnar markerer seg | E-prat

FRAMSIDEFOTO: Kristine Slettehaug

Fylkesmagasinet kjem ut til alle husstandane i Sogn og Fjordane Grunnlagt 2001

Bruk stemma di, eller finn deg i alt

Øyrane 3, boks 353, 6802 Førde

Tlf. 95 93 99 99 REDAKTØR

ROY SUNDE roy@fylkesmagasinet.no Tlf. dir. 95 93 99 90

– Vi er opptekne av å finne dei gode, positive tinga som skjer i vårt fantastiske fylke. Vi klarer ikkje å fange opp alt, så har du tips om saker som du meiner vi burde skrive om – ta kontakt med meg!

Norge er eit av verdas beste land å vere borgar av i 2013. Utan tvil. Og like liten tvil er det om at vi har område vi må ta tak i, der vi kan bli betre, og at vi har utfordringar. Eldrebølgje, infrastruktur, framtidas skule, helsevesenet vårt og kva vi skal leve av i Norge i framtida, korleis handtere eit veksande byråkrati, og mange fleire små og store spørsmål er det vi eigentleg skal avgjere på valdagen. Korleis desse skal løysast, og korleis Norge skal sjå ut i framtida, er det du som har svaret på. Og eg. Og alle andre over 18 år i dette landet. Diverre er det mange som vel å ikkje avlegge stemme, sjølv om det er lettare og meir tilgjengleg for alle enn nokon gong i historia. Stadig færre tek seg bryet med å nytte stemmeretten. Kanskje har vi det i snitt for godt her til lands, kanskje er ikkje kampane store nok til å bry den jamne mann og dame i gata lenger. Den jamne borgar i Norge anno 1814 hadde nok sperra auga opp over at så mange kan stemme, og at så mange let vere. Den gong måtte du vere norsk borgar, ha budd i Norge i minst fem år, vere embetsmann, sjølveigande bonde eller ha eigd eller bygsla jord i minst fem år. Stemmerett hadde også kjøpstadborgarar, og dei som eigde fast eigedom i kjøpstad eller ladestad, til ein verdi av minst 300 riksbankdalar. Og det var berre menn som hadde stemmerett. 99 år seinare kom den ålmenne stemmeretten, som opna for at vanlege menn, og ikkje minst kvinner, fekk stemmerett, så framt dei var fylt 25 år innan valet. Sidan gjekk det slag i slag, og frå 1978 har alle norske statsborgarar som fyller 18 år i valåret stemmerett.

Ansvarleg utgjevar og grafisk formgjeving Fylkesmagasinet Trykk Schibsted Trykk Flesland AS Distribusjon Posten Opplag 42.500

Det er lett å gløyme i vår tid – med all den fridom, valmoglegheiter og overflod dei fleste her til lands– men mange har kjempa for at di stemme skal bli høyrt. Du står på ryggen til kjemper, som gav alt for at du skal kunne gje di stemme. Så nytt retten din til å stemme 8. og 9- september. Om du gjev stemma di til sofapartiet har du moralsk gjeve frå deg retten til å klage etterpå. Og vi veit alle kor stor pris vi set på akkurat den retten. Redaktør: Roy Sunde

Bursdagsfest på Leikanger 19. september:

Historieseminar i Sogndal, 18. september: Folk og samfunn før og no

- opptog

- kulturfest - torgaktivitetar - veteranbåtane kjem - Mensen Ernst i mål - ungdomskonsert med Tone Damli og lokale band

Sogn og Fjordane 250 år

Framtidskonferanse i Balestrand, 20. september: Ungdom legg premissa

Kyrkja jubilerer, 22. sepember: Festgudsteneste Sjå programmet på www.sfj250.no Påmelding 26. august

3


Designa for at du skal ha ein bil som passar for deg

Velkommen til oss, og finn din 2014-modell

4

SANDANE: 57 86 61 00

FØRDE 57 83 72 00

SOGNDAL 57 67 34 00

MINDE 55 59 97 00

ÅSANE 55 53 68 00

BERGEN VEST 57 67 34 00

VOSS 982 05 929

KRISTIANSAND 38 04 90 00


Vi har leveringsklare bilar p책 lager

5 www.frydenbo-bil.no


For Dagmar Falkenstein er bondeyrket lidenskap, livvstil og ideologi. Ho meiner framtida er avhengig av jobben bøndene gjer, men etterlyser betre kår. – Mykje må betrast dersom bondeyrket skal overleve.

6


Ho har verdas viktigaste jobb Det er nettopp på ein slik dag vi møter Dagmar på garden hennar i Vevring. Kattane på tunet leikar dovent i augustsola medan ponniane beitar fredeleg på jordet ved sidan av. Bonden sjølv har tatt seg ei velfortent pause med utsyn over fjorden. Alt ser retteleg idyllisk ut. – Ja, det er fint på slike dagar, smiler Dagmar.

Ho er ei av få unge kvinner som har valt bondeyrket. I Vevring i Naustdal driv ho stutteriet Stall Gryta med avl på nordlandshest/lyngshest og shetlandsponni.Med tohundre sauer, tjue ponniar, to kviger, fire geiter eit esel og ein haug med kattar, har ho heiltidsjobb på garden. I tillegg til eigen gard, paktar ho tre andre. – Innimellom lurer eg jo litt på dette. Kvifor eg valde eit yrke der det meste jobbar i mot ein i dag. Det er vel så enkelt som at eg er glad i dyr og meiner eg har verdas viktigaste yrke. Ein politimann treng du kanskje ein gong i løpet av livet, bonden treng du tre gongar for dagen. –? – Ja, du må jo ha mat. Respekt og medkjensle for dyr fekk Dagmar inn med morsmjølka. Ho vaks opp på gard med

Seinare fekk ho oppleve at det er forskjell på å hjelpe til i fjøsen, og å ha hovudansvaret. – Eg visste jo at det var harde vender både i slåtten og i lamminga, men eg var ikkje heilt forberedt på kva bondeyrket krev. Kort summert er det mykje arbeid og dårleg betalt. – Likevel fortset du? – På dagar der vassrøyra klikkar, geitene hoppar inn i hagen til naboen, dyr har skada seg, regnet fossar og postkassa er fylt med bunkar av rekningar, spør eg meg sjølv om kvifor eg gidd dette.

Kvifor eg jobbar ræva av meg for ingenting… Ho tenker seg om. – Men eg fortset. Å vere bonde er det mest nyttige du kan drive med. Ingen overlever om vi ikkje produserer mat. Nokon må gjere det, og det er ikkje sånn at folk står i kø for å overta gardar. – Import? – Ja, versågod. Berre importer, seier ho ironisk. – Det seier seg sjølv at kjøttet frå ein sau som et gras på fjellet er betre enn det du får frå ei ku som står i ein stekke og et kraftfôr til det tyt ut av øyra. Norge produserer kjøtt på ein meir miljøvenleg måte enn andre land gjer. – I tillegg lever vi i ei verd med for lite mat og for mange folk. Det er egoistisk å importere den maten. Ein vakker dag seier dei vi kjøper landområder av i utlandet for å dyrke korn at dei vil ha jorda si sjølv. Kva gjer vi då?

Ønsket om å drive vidare det dei før oss har bygd opp er sterkt. Nok eit viktig argument når Dagmar skal forklare kvifor ho fortset som bonde. – Vi bør vedlikehalde det som er bygd opp av generasjonar før oss. Vi treng ikkje gå meir enn 100 år tilbake i tid før vi var heilt avhengige av jordbruk og fiskeriressursar. Både i forhold til tradisjon, respekt og det at luksussituasjonen vår ikkje kan vare evig. Dersom landskapet og det som er dyrka gror igjen, samtidig som kunnskapen forsvinn, har vi eit problem den dagen det er slutt på oljen.

Mykje kan betrast for bøndene. Medan det før var

Rein Design

TEKST OG FOTO: Kristine Slettehaug

foreldre som hadde stor interesse for dyr, og spesielt avl og utstilling. – Så lenge eg kan huske har eg vore med far min i fjøsen. Ein lærer å ta omsyn til andre på ein heilt annan måte når ein omgår dyr. Dyra dømmer deg ikkje. Dei stiller ikkje spørsmål og er gode vesen tvers gjennom. Eg trur det er derfor eg trivst så godt saman med dei. Då eg var ni reiste eg på saueutstilling med ein spelsau som far min ikkje hadde trua på. Han skjønte ikkje vitsen med å ta den med. Sauen vart beste jømmer (eittårig sau som ikkje har fått lam) på heile utstillinga, og etter det var eg hekta. – Kjende du press om å ta over garden? – Nei, tvert i mot! Det var eg som måtte overtale foreldra mine om at eg skulle bli bonde. Dagmar ler og ser utover fjorden. Det var det einaste eg ville. Foreldra mine rådde med til å få meg ei utdanning, for dei visste at bondeyrket var hardt, men eg hadde bestemt meg.

NEDPRIORITERER DU HMS-ARBEIDET? Har du kontroll på HMS-dokumentasjon til stat og kommune? Er du forberedt i forhold til tilsyn?

<<

Der andre legg ned og takkar for seg, bit Dagmar Falkenstein tenna saman og leitar etter solskinsdagar.

Les mer om mine tjenester

Rolf Smedsrud as hjelper deg med å ivareta HMS-rutinene dine. Med innleid ressurs vil ett nedprioritert, men svært viktig område, bli utført uten opphold. Jeg ser hva som bør gjøres og kommer med nye innfallsvinkler for å bedre rutinene. Sammen kommer vi fram til den beste løsningen for bedriften, slik at du er forberedt neste gang du får spørsmål rundt HMS.

7


Dyra tek ikkje omsyn til at bonden er sjuk. Dei må naturlegvis ha sitt uansett. Dagmar Falkenstein

ti personar på ein gard, er det no gjerne ti gardar på kvar bonde. – Er du bonde er du praktisk talt husfrua til byfolka. Dei skal realisere seg sjølve, mens vi jobbar for dei. Mykje må betrast dersom bondeyrket skal overleve. Mange unge ønskjer å jobbe med gardsdrift, men har ikkje råd til å vere det. Kvifor skal lærarane få støtte frå staten og ikkje vi? Jobben vi gjer er like viktig som den dei gjer. Dei støtteordningane som er i dag er dårlege. Skal ein til dømes utvide ein fjøs må ein bygge stort for å få støtte. Då er det mange som ikkje har råd i utgangspunktet. Som bonde har ein mange prosjekt ein ønskjer å sette i gong, men tid og pengar stoppar ein. Dersom bonden er sjuk, er det vanskeleg be dyra vente. – Dyra tek ikkje omsyn til at bonden er sjuk. Dei må naturlegvis ha sitt uansett. Avløysarkontoret har sjeldan ein avløysar tilgjengeleg, så ein må ofte tigge venner og familie om hjelp dersom ein er sjuk. Det er ikkje optimalt!

Det er ikkje berre dårlege dagar på jobben. Absolutt ikkje. Når sola skin og dyra er friske, har Dagmar tid til å nyte. – Eg lever for dei gode dagane, og det er mange fordelar med å vere bonde. Det er ein livsstil, det er lidenskap og det er god terapi. Er du sur og gretten og tek deg ein tur ut til dyra, så gløymer du kvifor du var sur i utgangspunktet. Skin sola i tillegg har du nydelege dagar. Livet på garden er meiningsfullt. Ja, og så slepp du bruke pengar på å gå på Spenst og slikt, for her det gratis trim og frisk luft, seier ho og ler høgt. Saman med sambuaren har ho ei dotter på

fire år. I staden for barnehage har Dagmar fram til no valt å ha ho med seg på garden. – Høgdepunktet på dagen er når vi er kome halvveis i arbeidet og kan sette oss ned og ta lunsj. Då kosar vi oss. Vi snakkar om kva vi har gjort og kva vi skal gjere vidare. Ja visst tek ting tid når du har med deg ein unge, men det gler meg å sjå at ho har interesse for det vi gjer og set pris på dyra. Lærdommen ho får på garden er verdifull meiner eg.

Framtida er usikker for Dagmar. Ho spøker med å stemme blankt ved årets val, for uansett kven som regjerer ser det ikkje ut til å bli betre kår for bøndene. – Ut i frå eit bondesynspunkt veit eg ikkje om det er vits i å stemme, men joda, eg skal sjølvsagt gjer det. Ein kan velje om det skal gå fort eller sakte til helvete med bøndene, ler ho. – Eg kan ikkje sjå at det har skjedd positive endringar med raudgrøn regjering, og med ei blå blir det vel endå verre. Ingen av dei store partia har framtidsvisjonar for bøndene. I tillegg til dårlege kår for bonden, er ho nærmaste nabo til potensiell bergverksindustri. – Det er vanskeleg å planlegge framtida når du ikkje veit om det blir gruvedrift her eller ikkje. Eg håpar jo eg er bonde om ti år. I minste fall på hobbybasis. Eg rår ikkje over framtida, men eg ønskjer gje mitt syn vidare til neste generasjon: at ein skal ha respekt for bondeyrket, behandle dyra godt og gje dei eit best muleg opphald når vi først har tatt frå dei fridomen. Ei ku skal ikkje stå i ein stekke og bli fort opp på kraftfôr heile livet. Det er verken godt for dyra eller dei som skal ete det, avsluttar ho.

Foto: Via Ferrata Loen (Facebook).

Drama 700 meter over fjorden 24. august opnar Gjølbrua i Via Ferrata Loen. Brua er om lag 120 meter lang og heng 700 meter over fjorden. Fylkesmagasinet tok ei spørjerunde på huset for å finne ut kven som har høgdeskrekk. Av dei tre som utpeika seg, var det to som sa klart nei og ein som sa «kanskje». Vi tok med oss han som sa at han «kanskje» tør å gå opp og over brua. Med på laget har vi med oss Kannan Ehamparam, psykiatrisk sjukepleier og spesialist i kognitiv terapi. Han hjelp folk med fobiar. Vil du sjå korleis det gjekk? Gå inn på www.fylkesmagasinet.no

Rein Rein Design

<<

LUXE OIL Forvandl håret ditt med System Professional Luxe Oil

8

KLIPP F FARGE A ARGE BRUD STUDENT RABA RABATT AT TT DROP IN EXTENSIONS MAKE-UP Besøk vår facebookside Fr Fresh esh Frisørsalong

Ein n usedvanlig gjen gjenoppbyggande eliksir iksir som inneheld utsøkte oljer oljer.. Girr håret ein umiddelb umiddelbar luksus-make luksus-make-over. ver. Forvandlar håret frå innsida og ut.

Hafstadvegen 34 | 6800 Førde TTimebestilling imebestilling 47 70 73 80


BERGE

Kr 249 000,-

BRUKTBIL

Kr 219 000,-

2010 Skoda Superb Greenline TDI

Kr 234 000,-

2010 VW Golf 105TDI Comfort

Kr 485 000,-

2012 Audi A3 1,6 TDI Attraction

HAUSTTILBOD

Kr 225 000,2011 Skoda Octavia stv Elegance

2012 Audi Q3 quattro Steptronic

Kr 149 000,2009 Skoda Fabia Greenline 80 TDI

15.000,-

Kr 419 000,2009 Audi Q5 2,0 TDI 170 HK

i vrakpant

Kr 320 000,2006 Audi A6 2,7 TDI quattro

(Bilen må vere registrert og køyrbar)

Kr 178 000,-

Kr 249 000,-

2010 Skoda Roomster Style TDI

2008 Audi A3 1,9 TDI Ambition

Kr 339 000,-

Kr 355 000,-

2012 VW Beetle TSI Sport

2011 VW Tiguan 2,0 TDI 4-motion

Atterhald om trykkfeil og selde bilar.

Kom innom og sjå vårt store utval eller gå inn på berge.no

Kr 245 000,2009 Audi A4 TDI 2,0

Alle våre bruktbilar har gått gjennom ein kvalitetskontroll. Du får med skriftleg rapport om bilens tilstand.

Teknikken som gjev deg forspranget: Komfort

Sport

Magnetic ride – magnetiske partiklar i støtdemparvæska gjev lynrask tilpassing til køyretilhøva

MMI Touch – intuitivt touchpad system for enkel bruk

Google Earth 3D - ein del av Audi connect navigation plus

S tronic – 7-trinns dobbelclutch girkasse

Nye Audi A3 Nye Audi A3 er oppgradert med det aller siste av teknisk Audi-utstyr. Audi magnetic ride støtdempararmed sport- og komfortinnstilling gjer at bilen lynraskt tilpassar seg køyresituasjonen ved hjelp av eit magnetfelt. I førarsetet kan du nyte av intuitive MMI Touch og Audi connect navigation plus med fargeskjerm og online Google Earth 3D. Bang & Olufsen sound system med 14-høgtalarars surround sound og LED-belysning er ei oppleving i seg sjølv. Frå kr

272.900,- levert Sogn og Fjordane. Velg mellom fleire effektive motoralternativ. Drivstofforbruk 0,41-0,56 l/mil ved blanda køyring. CO2-utslepp 106-130 g/km.

9


Gæmlisar på festival Er festivalar berre for ungdom? Eller kan tilårskomne karar tillate seg å innta konsertarenaer og festivalcampar? Vi har svara på desse to spørsmåla. TEKST: Tore Fossen FOTO: Tore Fossen og Ole Jonny Kloppstad

Til det første er svaret definitivt nei. Og til det andre er svaret definitivt ja. Fylket – og landet elles – fløymer snart over av festivalar og arrangement. Det står ikkje på tilboda, berre på nok tid og krefter til å delta, og ikkje minst velje kva ein vil prioritere. Malakoff, Målrock, Førdefestivalen, Kystfestivalen, Krabbefestivalen, Utkant og Kvernsteinsrock er berre nokre få av tilboda ein har å velje mellom i feriemånadene. Så kva skal ein så velje? I fleire år har eg og ein kollega snakka om at vi skulle dra til Skjerjehamn på Utkant-festivalen, og sidan det no var sjuande gongen arrangementet skulle gå av stabelen, var det berre å kline til og bestille billettar. Med artistar som Turboneger, Black Debbath og Oslo Ess på programmet, kunne vi ikkje la denne sjansen gå i frå oss.

Overnatting og proviantering. Men så er det dette med overnatting då. Skjerjehamn har eit heller

avgrensa tilbod for tilreisande. Mesteparten av ledig sengekapasitet ute i havgapet var reservert artistane og deira crew. På førespurnad fekk vi opplyst at det stort sett gjekk i teltovernatting, men at det også fanst nokre plassar for campingvogner og bubilar. Ja, og så var det veldig populært å komme dit med båt. Sidan det er dårleg med båt i den Fossenske og Klopstadske portefølje,

og telt ikkje freista særleg, fall valet på bubil. Det måtte det jo gå an å få låne. Og det gjorde det for så vidt også, bortsett frå at eit par dagar før avreise så skar den avtale seg. Etter mange telefonar til vener og kjende om lån av bubil og campingvogn, var det nærast krisestemning. No stod rett og slett heile Utkant-debuten vår i fare, for telt var rett og slett ikkje aktuelt. I alle fall ikkje i to dagar! Så

dukka heldigvis Bjarte Sunde i Caravan Vest opp med ei brukt Cabby campingvogn vi kunne låne, og dermed var det berre å setje kursen vestover frå Førde – mot det som skulle bli ein av sommarens høgdare! Vi hamstra inn god drikke, mat (oppskore brød og ting på tuber), to campingstolar og solkrem. Det var jo meldt fint ver, og då er det godt å vere førebudd på det meste. Meir treng ein strengt tatt ikkje, sjølv om vi fekk sjå at dei som har vore på festival før har med seg både primus, eingongsgrillar, kjølebagar og andre remediar for å kunne kose seg på campen.

Festivalstemning. No er det dessverre ikkje mykje motorveg klasse A på strekninga Førde–Skjerjehamn, og sidan eg ikkje har mykje erfaring med å køyre rundt med ting hengande på tilhengarfeste, fekk eg sitje i passasjersetet. Og det fungerte veldig godt. Nokre gonger er det mykje betre å sitje på enn å køyre sjølv – og i alle fall når ein skal på festival! Vel framme i Skjerjehamn, fekk vi tildelt ein av dei siste plassane på campingplassen fredag ettermiddag. Rett nok hadde festivalen starta torsdagen, men det får då vere grenser for kor lenge


Rein Design

Falketind

Byggjeplanar? Du kan velje mellom 43 hustypar eller vi kan skreddarsy bustaden etter dine ønske. Sjå vår nettside www.vestlandshus.no Din lokale forhandlar:

VESTBYGG GRYTØYRA

VESTLANDSHUS STRYN

Telefon 57 73 72 60

Telefon 57 87 62 00

VESTLANDSHUS FLORØ

BTHUS AS FØRDE

Telefon 57 75 21 70

Telefon 91 66 17 00

VESTLANDSHUS MÅLØY

VESTLANDSHUS SOGN, KAUPANGER, Telefon 57 67 33 88

Telefon 95 72 22 52

Flytte langt? Flytte heim? Flytte ut? Vi tar jobben. Uansett kvar du skal til eller frå. gæmlisar skal vere på festival. Klopstad’en bukserte vogna fint på plass, og etter å ha fått skrudd ned støttebeina var det berre å finne fram solstolane. Sola var jo like bak eit lett skydekke. Og så var det å finne fram provianten. Litt tidleg med brødmat, så den fekk vente, men noko til å skylje ned vegstøvet med måtte vi ha. Det tok ikkje lange stunda før vi hadde fått selskap av andre festivaldeltakarar som kunne fortelje om ein strålande torsdags kveld med The Real Ones og andre artistar. Det tok heller ikkje lange stunda før vi hadde fått festivalstemning.

• • • • •

Flytting Lagring Pakking Forsikring Utleige av vare- og lastebilar

Over heile landet – eller ut av landet.

Området. Sjølv om plassen for vogner og campingbilar ligg eit par kilometer frå festivalområdet, er transport til og frå løyst med shuttlebussar som køyrer kontinuerleg. For dei som likar å ligge i telt er området mykje nærare festivalområdet, og dei kan bruke beina (eller armane) til og frå arrangementa. Skjerjehamn må ha noko av den mest unike sceneplasseringa av alle landets festivalar. Ei scene plassert nærast i fjæresteinane, vendt mot statuen av Olav V, og publikum mellom desse må gje artistane ei heilt spesiell utsikt. Tett, intimt og spektakulært. Og med eit par-tre hundre båtar rundt sjølve holmen og serveringsområdet, kan det knapt skapast ei flottare ramme. Sjølv sola hadde denne helga funne ut at ho ville gjere stas på Utkant-festivalen. Spør du artistane som var til stades om dei likte seg, så trur eg svaret blir ja. Spør du publikum om dei likte seg, trur eg svaret blir det same. Og spør du arrangørane av årets festival om dei var nøgde, så veit eg at dei svarar ja. Magisk avslutning. Etter å ha fått med oss Black Debbath, Turboneger og Rammsund på fredagen, og Karpe Diem og Oslo Ess på laurdagen, var det strengt tatt berre å finne vegen heim til campingvogna og ta natta. «Ravepartyet» bak kongestatuen overlet vi til dei som hadde krefter att. Søndag føremiddag var det tid for litt frukost, beståande av juice, brød og pålegg frå tuber. Og sjølvsagt mimring om kvelden før. Konklusjonen var det heile festivalen hadde vore magisk. Med Oslo Ess sin heftige «Alt jeg eier, og alt jeg har» eit fyrverkeri mot blåsvart himmel, var avslutninga på festivalen så rå at håra stod på armane. Vidare kunne vi konstatere at Egil Egeberg har ironi så det held, og Karpe Diem fekk gæmlisane til å digge norsk rap! Altså, vi oppdaga nye sider ved oss sjølv. Nei, det er ikkje noko problem for godt vaksne å delta på festival. Og det kjem vi nok til å gjere fleire gonger. Heilt til vi oppdagar at t er blitt for gamle. Og til Skjerjehamn kjem vi ganske sikkert tilbake til. Med eller utan campingvogn.

FØRDE MOTORSPORT Øyrane 4 // Tlf. 41 53 42 45 // www.fordemotorsport.no

Følg oss på FACEBOOK

MC // MOPED // ATV // BÅT // BÅTMOTOR // AUTORISERT VERKSTAD

11


DØNN ÆRLEG

Eg ynskjer å snakka om kva som er mogleg og kva som vert gjort mogleg i dette fantastiske fylket med så mange flotte folk, i flotte byar og bygder. Eg ynskjer å snakka om suksessen der du bur og om å unna kvarandre suksess. Det handlar om å ta tak i sine eigne ferdigheiter i eigen identitet.

med Rasmus Mo

Flott, flottare, flottast I mi fantasifulle barneverd skreiv eg stil om solsnuen. Eg påstod at solsnuen kvart år var i Balestrand. Som Systrending var min horisont bygda i vest, Balestrand. Kvart år i mai er denne flotte bygda vertskap for Balejazz. Eg har fast rom til denne vårløysinga av musikk, god mat og drikke. Naturen har òg ein tendens til å vakne til liv denne helga. Dei nyfødde lamma spring yre kring på nygrønt gras på leit etter rett mor og rett jur. At Kvikne er eit vakkert hotell er me einige om. At folket i Balestrand er gode vertar er me einige om. At plasseringa av Balestrand og hotellet er rett, er me og einige om. Når dette trekløveret leverer oss musikk og artistar me hadde over senga som yngre, er det grunn til å gleda seg. Balestrendingane skapar suksess i den vesle turistbygda med om lag 1300 innbyggjarar. Dei har bestemt seg for å laga suksess der DEI bur. Å vera gjest der gjer godt heilt inn i sjela. Når du

kjem til ein resepsjon der dei ynskjer deg velkomen med fornamn, viser deg til eit rom med fjordutsikt og serverer deg mat og drikke av beste kvalitet; då er det berre godt å vera der. Når serveringa vert utført av blide og serviceinnstilte vertar og servitørar; då tenkjer eg at dei har gjort ALT rett. Eg sjekkar inn att når eg sjekkar ut. Eg kjem att. Eg vil. Eg er deira ambassadør. Kvifor? Vertane er stolte av leveransen sin. I det vesle fylket vårt sprett det opp med gode festivalar utover sommaren. Festivalar som nesten utan unntak vert arrangert på dugnad. Festivalar som har vakse fram grunna gleda av å skapa noko. Skapa suksess i bygda/byen, laga bautaer det er lett å snakka om. Midt i juni inviterte lærdølane til marknad. Dette året leverte vår Herre strålande vær kring dei mange salsbodene og utstillingane. Her kjem kremmaren fram i oss alle og me fyller bagasjeromma våre med ymse duppedittar me ikkje heilt kjenner bruken til. Men me handlar. I tillegg er

I det vesle fylket vårt sprett det opp med gode festivalar utover sommaren. Festivalar som nesten utan unntak vert arrangert på dugnad.

lærdølane flinke til å krydra med lokal kultur frå scenekanten. So fylgjer Lerumcup, Folkemusikkfestivalen i Førde, Malakoff, Fres`n og Målrock. Alle arrangement som vert besøkte av tusenvis av menneske. Alle desse tilstellingane set fylket på kartet. Tilstellingar som gjer oss meir enn stolte, håpar eg. Dersom du ikkje er ein av dei, bør du kanskje spørja deg sjølv: kva om desse arrangementa IKKJE hadde vorte arrangert? Det handlar om aktivitet, opplevingar, identitet og stoltheit. Det handlar om skaparvilje og gjennomføringskraft. Har du vore i Fjærland på Boknatt? Å koma til denne vesle bygda under Bøyabreen, inst i Fjærlandsfjorden, der du finn bøker i poststativ, fallerferdige naust, i garasjar, telt og kaibygningar. Bøker til særs overkomelege prisar. Bøker som andre har lese før deg og framleis fungerer. I sommar vart også det nye breheimsenteret i Jostedalen opna. Etter brannen for to år sidan, har dei levd eit kummerleg tilvære. Miljøvernministar Bård Vegar Solhjell la ned grunnsteinen 6. juli i fjor, og etter det røyste senteret seg opp av oska og har om mogleg vorte enno meir imponerande. Triveleg og kunnskapsrikt vertskap gjer besøket til ei oppleving som sit i margen. Når du krydrar nytt bygg med han far sjølv, Peder Kjærvik, ved roret må det gå bra. Med sitt inkluderande vesen og fantastisk gode humør er Peder den fødde vert. Og no ventar hausten folkens, alle fruktblomane er visna og gryande frukter er iferd med å få farge. Då er det berre å strekkja ut handa og plukka all Edens frukter…

12

Lokal produsent og leverandør av benkeplater


Rein Design

DRØYMER DU OM EIT LIV UTAN LINSER OG BRILLER?

Utstyrspakke Multitalentet. til sommarpris

Vi opererer langsynte, nærsynte, skeive hornhinner, alderslangsynte, grå stær og deg med dårleg mørkesyn. Smertefri, rask behandling for eit nytt liv! Rentefri delbetaling. Uforpliktande forundersøkelse! Ein av Europas dyktigaste synskirurgar Ta kontakt for meir informasjon og referansar!

Sportspakke til B-Klasse No Kundefordel kr kr 12.100,-

Grå Stær?

5.900,-

Vi utfører privat grå stær kirurgi og har kort ventetid.

B-Klasse er eit multitalent. Sporty og dynamisk, komfortabel og romsleg. B-Klasse frå kr 307.000,- inkl. lev. Førde. Pris er inkl. levering Førde. Forbruk blanda køyring: 0,44-0,62 l/mil. CO2-utslepp: 115-138 g/km. Importør Bertel O. Steen AS. Bildet kan avvike frå tilbod.

Tilknytta kirurgar: dr.Thilesen, dr.Plesner, dr. Meberg

Sogn og Fjordane Synskirurgi, Sørstrandsvegen 9, 6823 Sandane Tlf.57 86 74 00 • www.synskirurgen.no

Bilhuset Førde, Øyrane 6, 6800 Førde, tlf. 57 72 41 00, www.bilhusetforde.no

Endelig E ndelig hjemme! hjemme!

Opningstider: Mandag - Fredag 07.30 - 16.30

13


TRENING

Min lidenskap for sunn og god mat, samt trening kan du lese meir om på Facebooksida mi: Fit4Fitness.

med Ingeborg Sol Fure

Gjer gull av gråstein! Scenerus! Lukta av brunkrem svir i nasa. Rundt meg svirrar det menneske i fargerike bikiniar sett inn med steinar, perler og glitter. Jentene er oversminka og ser ut som Barbie-dukker som har falt i strykedrikk-gryta. Musklane struttar og glinsar under laget med olje. Dei står på rekke og rad bak scena og ventsr på å gå ut og vise seg for publikum og dommarar. Fysikk, proporsjoner, feminitet, utstråling, symmetri og posering skal bedømmast og nådelaust rangerast frå best til dårlegast. – Ver så god og gå inn. Konferansieren gjev oss klarsignalet, og vi trippar inn. Applausen frå publikum suser i øyrene. Eg prøver å skimte heiagjengen min, men lyskastarane blender meg. – Hugs å smile heile tida! – Rumpa ut på bakposering! – Opp med armane! Publikum ropar og minner oss på kva vi skal gjere. Adrenalinet pumpar seg ut i kroppen min, eg er svimmel av endorfinrusen! Eg står på utsida av min eigen kropp og ser meg sjølv gjere poseringane med verdas største sjølvfølgje. Det heile varer berre nokre minutt, men eg går av scena med ei vanvittig meistringskjensle. Eg nådde målet mitt! Eg klarte det! Vel rett! Alt for få tek sjansane livet byr dei. Vi er redde for å dumme oss ut. – Tenk om eg ikkje klarer det? Då vil alle le av meg! – Og kva vil folk sei om eg faktisk klarer det? Dei vil hate meg fordi eg stikk meg fram og trur eg er noko! – Nei, eg tør ikkje... Eg har lyst, men eg vil ikkje skilje meg ut..... Skal du gå glipp av fantastiske opplevingar fordi du er redd for å feile? Å skulde på at naboen elskar å le av deg kan du gjerne gjere, men betyr det noko i det lange løp? Det er DU som har ansvar for å fylle livet ditt med dei rette vala. Du VEL å frykte kva andre meiner om deg. Du VEL å ikkje gå for drømmane dine. Du VEL å ikkje tru på ditt eige potensial. Og mest av alt: Du VEL å vere svak. Tida di er avgrensa, så ikkje gå rundt og lev nokon andre sitt liv gjennom fantasi. Finn DIN drøym og gå for den!

14

Eitt år er gått. Det eg lærte av oppkøyringa til fitnesskonkurransen har endra livet mitt. Auga mine vart opna, og eg er no bevisst på alle vala eg tek i løpet av ein dag.

– Skal eg sjå på TV i 2 timar eller skal eg ta ein fjelltur? – Skal eg forberede niste til i morgon eller skal eg kjøpe det eg har lyst på i lunsjen? – Skal eg legge meg tidlig eller skal eg sjå film i kveld? Vala du tek, bevisst eller ubevisst, formar livet, kroppen og sinnet ditt. Eg gjer definitivt fleire rette val i dag enn eg gjorde for eit år sidan. For min del handlar ikkje Fitness om kropp. Det handlar om eit levesett med kvalitet: trene for å bli sterk, ete det kroppen treng i staden for det eg har lyst på, få nok søvn, prioritere vekk tidstjuvar og menneske som har negativ påverknad på meg, setje pris på augneblinkar, utfordre meg sjølv,

reflektere og lære. Nokon meiner det er ein egoistisk livsstil, men eg har berre eitt liv. Og det er mitt ansvar å fylle det med det som gjer meg lukkeleg. Lukkeleg? Vi blir fødd og vi døyr, alt som skjer mellom desse to stasjonane kan du la tilfeldigheitar ordne for deg. Men sjansen for å få eit lukkeleg liv er større om du sjølv tek ansvar for kvar vegen skal gå. Eg seier ikkje at du då vil få eit perfekt liv, men du vil i alle fall vere klar over feiltrinna dine, og dei vil gje deg ny kunnskap. «Det handlar ikkje om korleis du har det, men om korleis du tek det»


Det heile varer berre nokre minutt, men eg går av scena med ei vanvittig meistringskjensle. Eg nådde målet mitt! Eg klarte det!

Alle foto: Alf Vidar Snæland

Dette er faktisk essensen i omgrepet «lukkeleg». Korleis handterer du utfordringane du går gjennom? Legg du deg ned og sutrar, tenker at «livet er urettvis», eller står du i det med rak rygg, villig til å kjempe? Dei aller fleste unngår utfordringar, fordi det er ubehagelig. Men det er òg noko positivt i det ubehagelige. Det er då du får testa deg og vist karakter og styrke! Smil deg gjennom tøffe dagar, dei vil likevel passere! Gå for drømmen din! Viss du tenkjer «andre har klart det, då kan eg òg klare det», er halve jobben gjort. Då har du rette innstillinga. Resten av arbeidet ligg i å ta dei rette vala gjennom kvarda-

gen. Summen av bra val vil føre deg til målet. Viss du er usikker på kva val som er rettare enn andre, så kontakt nokon du ser opp til, som er eit stykke føre deg på vegen og rådfør deg. Det har eg gjort! Eg er sjølv fascinert av fysikken til Elisabeth Haugsbø. Ho har mildt sagt teke dei rette vala for å nå sine mål. 21. september står vi på scena saman, ho som min mentor og eg som lærelysten elev. Men òg som konkurrentar. Ho er i verdstoppen i Bodyfitness, eg er stolt og audmjuk for å få lære av ei som ho! Eg forsvinn ut av min eigen kropp att, berre ved å tenkje på det: Vi skal stå på

scena i lag! Dette er draumen min, og den skal bli verkeleg! Kva er DIN draum? Korleis kan du oppnå den? Ikkje la tida det tek å komme dit stoppe deg. Tida vil uansett passere, du kan likegjerne gjere små, positive endringar undervegs.

Om du vil følgje med på korleis det går med oppkjøyringa til konkurransen, gå inn på www.fit4fitness.blogg.no

15


Rein Design

HAUSTSAL ODEL Bre kontinental 150x200 cm

FJ Æ

4.995,RO RE

SPAR 4.000

LONDON Symphony oppsett 4

10.495,-

SPAR 4.500 Stoff Platin. Str. 278x250 cm.

G RA M M E

E

ÅRSTI 1G5 ARAN M FJ M ÆR ER OG RA

SEATTLE sovesofa med sjeselong

3.995,-

SPAR 1.000

TORONTO hjørnesofa

5.995,-

Stoff Visby. Str. 234x154 cm.

SPAR 1.000 Stoff Visby. Str. 210x264 cm.

Vi fører omnar som har innebygd, manuell, automatisk temperaturregulering. Brenn opptil 50% mindre brensel. Kan også leveres med innbygd fjernkontroll mot tilegg kr. 4 990,-

LOTUS MONDO 1

LOTUS MIRA 2

e for pengan mykje omn

e for pengan mykje omn

• Tilrettelagt for direkte luft

NO

7 990,-

HWAM 3630 C n som vil ha omn for de det enkelt. atisk r for autom Bi-melattfjæ ring. le gu rre tu tempera

• Tilrettelagt for direkte luft • Høgde omn 110 cm

NO

11 990,12 990,-

U/SIDEGLAS

NO

NO

18 895,(ORD. 20 995,-)

M/SIDEGLAS

Vi fører merke som: Jøtul, Hwan, Nordpeis, Dovre, Heta og Lotus. Atterhald på lagervarer

16

Hafstadvegen 39 (ved Esso), 6800 Førde • Tlf: 577 21060 Åpningstider: Mandag - tirsdag10-16.30 (18), lørdag. 10-14


Malakoff

- Betre og betre år for år TEKST OG FOTO: Roy Sunde

– Årets festival gjekk over all forventing. Dei var høge, men vart definitiv innfridd, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i telefon på veg heim frå research på Øyafestivalen. Arbeidet med neste festival er nemleg i gong, seier festivalsjefen, som sjølv byrja i publikum, men raskt vart meir engasjert og involvert. – Første året var eg publikum, året etter vakt, så områdesjef år tre og etterkvart festivalsjef.

Alltid bedre. Etter 11 festivalar i ulike roller står høgdepunkta i kø. Men eit er så langt størst.

– Laurdagen, under Biffy Clyro. Området var stappa med folk som høyrte på eit av verdas beste liveband, på Eid! Vi hadde 5000 ungdommar på festivalcamp, alle var nøgde, stemninga god og 10.000 menneske drog same veg. Vi hadde nesten ikkje ordensforstyrringar. Alle hadde ei positiv innstilling. Ein klyp seg litt i armen og blir stolt, seier han og fortel dei skal bli enno betre. – Vi er nøgde med gjennomføringa, men og veldig kritisk. Målet er alltid at festivalen skal bli enno betre neste år, på alt frå artistutvalet til å sleppe å stå i kø. Vi skal levere ei totaloppleving av høg kvalitet. Vårt djupaste ønskje er å lage ein god festival. Vi har ikkje mål om vere størst, berre å skape noko folk har lyst å komme tilbake til. Men vi har jo ein god festival. Eg er subjektiv, men Malakoff er ein veldig kul festival, heilt i norgestoppen, med større potensial enn nokosinne, ler han. – Det var jo ein kjempesuksess i år, og utseld. Kva kan gjerast betre neste år då? – Det meste, ler han. – Vi skal vi endre litt på området og organisere betre. I år var vi minst nøgd med fredagen, då det

vart kø i innsleppet til campen. Det skal vi rette på. Vi skal ikkje finne opp krutet, berre utvikle alle sider av festivalen, og jobbe godt med booking. Det er artistane som lokkar folk. Den jobben er godt i gong. Vi trefte bra med bookinga i år: vi haldt rockeprofilen, men hadde bra breidde. Dei fleste som kom hadde 4-5 artistar dei ville sjå.

Den viktige goodwillen. – Såg de for dykk at det skulle ta så av, med så stort publikum og så store artistar? – Nei! Eg snakka nett med stiftar Ottar Schanke Eikum. Han hadde ingen tankar om at det skulle bli stå stort, med så store artistar. Det var aldri eit mål å vekse i himmelen. Berre å alltid utvikle seg og bli betre, seier han og skildrar jobben sin som ein drøm. – Eg har ein av dei mest inspirerande og kjekke jobbane i regionen, den er mykje meir enn ein jobb: Det er hobbyen og ein livsstil. Eg er heldig, kona mi er backstageansvarlig og ungane musikkinteresserte og involvert, så det er eit familieprosjekt. Det er inspirerande og bra, for Malakoff overskuggar nesten alt eg held på med. Eg tenkjer

<<

I 2003 starta Malakoff Rockfestival som skuleprosjekt, med 650 tilskodarar. Og unge festivalarrangørar fekk los. Årets festival selde over 20.000 billettar, 800 menneske var i sving for å skape festival og over 5000 budde på campinga.

17


<<

Malakoff 24 timar i døgnet året rundt. Det har negative sider, men dei positive veg meir.

Stadig nye drømmar. Årets festival la lista høgt. Men dei er ikkje redde for å ha nådd toppen. – Vi laga nett ei liste over moglege og ønskelege artistar for neste år. Lista vart lang, så eg er ikkje redd for at vi ikkje skal klare å lage eit godt program, ler han. Det kjem stadig opp nye aktuelle band. Vi må prøve å plukke ut dei som blir store til neste sommar, seier han og fortel at det er mange omsyn å ta. – Vi kan ikkje hente for store artistar. Verdsstjerner er ikkje vegen, sjølv om artistar som Biffy Clyro er mogeleg. Vi må ta dei som er på veg opp til verdsstjerner, rett før dei blir det. Det skal vere kvalitet i alle ledd. Ei stjerne som tek mesteparten av budsjettet øydelegg totalen. Det gjer vi aldri, det lovar eg, slår han fast og fortel at breidde gjev suksess. – Øyafestivalen er kanskje landets leiande festival, men dei har ikkje så mykje folk på opningskonsertane. Malakoff er unike i å ha mykje folk frå start. Det var 8000 på C C Cowboys klokka 16 laurdagen! Ofte kjem få på dei 4-6 første banda på ein festival, men vi tørr å ha store artistar tidlig på dag, og masse folk på alle konsertane. Den fantastiske dugnadskommunen. Ein festival av storleiken Malakoff har nådd krev arbeid. Og enorme mengder dugnad. – Alt for mykje dugnad, ler festivalsjefen. – Utan dugnadsande lokalt, ingen festival. Dug-

<<

18

nad er livsnerven i Malakoff, vi er prisgitt at folk stiller opp. Difor er det viktig at dei frivillige føler tilhøyr og at vi leverer ei god festivaloppleving for dei òg, så lysta til å gå på neste år er der etterpå. Og lysta verkar større no enn før, då har vi gjort noko riktig trur eg, seier han. Malakoff involverer over 10 prosent av kommunens innbyggarar i dugnad. – Over 600 er direkte involvert lokalt. Med leigd hjelp er over 800 med på å skape festivalen. Og eit par prosent av innbyggarane er barnevakter, medan resten er på Malakoff, ler han. Folketalet i Eid nesten doblar seg den helga. Og stadig fleire kjem reisande for å delta. – Det har vore ei vesentleg utviding av nedslagsfeltet. Alle kommunar i fylket er representert, og det kjem stadig fleire sunnmøringar. Det var ein del frå Bergen i fjor, det eksploderte i år. Det kjem fleire folk frå Stavangerregionen, og fleire og fleire frå resten av landet. I år reiste mange eins ærend hit for Bad Religion, og ikkje minst Biffy Clyro.

Samlingspunkt. – I eit fylke ofte prega av splid, samlar lokale festivalar unge på tvers av regionar. Kor viktig er Malakoff som møtepunkt? – Vi skal ikkje overvurdere oss sjølve. Men slike arrangement er viktige å ha i fylket, som vegvisar på at vi kan få ting til. På same vis som det er viktig å ha Sogndal i eliteserien. Det let folk møtast, ha det kjekt saman og bygge felles identitet. Folk vil ha meir enn barnehage og jobb, det må skje store og små ting gjennom året. Det byg-


Festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal ligg ikkje på latsida. Neste års Malakoff er alt godt i gang på teiknebrettet.

ger livskvalitet. Det var debatt for nokre år sidan om at det var for mange festivalar, og at mange kom til å dø. Eg trur det er omvendt. Mange festivalar bygger kultur for slike opplevingar, som folk nyttar seg meir og meir av. Då er det viktig at kvar festival er tydlig på kva dei er, at ein ikkje blir for like. Gje folk mangfald, og grunnar til å komme. Nokre vel sin favoritt, andre nyttar seg av fleire. Eg syns festivalane i fylket har vore flinke. Difor går dei fleste av dei bra. – Kva er det Malakoff har gjort så rett i løpet av desse åra, som har skapt suksessen? – Sei det? Eg trur mange lokale festivalar gjer mykje riktig, og tenker likt i høve profilbygging, og å skape lokal identitet. Ein må vere forankra i lokalmiljøet, folk og bedrifter der må løfte saman. Har ein ikkje alle på laget må ein jobbe mot det. Du kan ikkje vekse i utakt med, eller bli for store for lokalsamfunnet. Malakoff er ein aktør i lokalmiljøet året rundt. Vi driv Gymmen, eit konsertlokale og øvingslokale, arrangerer rockeskule og arrangørkurs, og har aktivitetar året gjennom, som gjev ungdommen input. Er du ein positiv aktør i nærmiljøet får folk lyst å drive kreftene sine til å skape positive aktivitetar og energi i lag med deg. Ein må vere klar over at tillit og engasjement ikkje er noko ein har for evig, ein må jobbe med å fortene det konstant.

19


UNGE MEININGAR

Sande barnehage

Utsendefiksert? Kva er skjønnheit?

ein ĂĽ bli voksen. Eg skal begynne dĂĽ.

Frida: Det er noko som kjĂŚrastar har. Leah: Nei, det er ĂĽ vere fin.

Linnea: NĂĽr ein fĂĽr lov av mamma og pappa.

Linnea: Eller ĂĽ ha pynta seg!

Er fine klede viktig?

Er skjønnheit viktig?

Linnea: Ikkje sĂĽ veldig!

Linnea: Eg synst det er viktig i bryllaup, men ikkje elles.

Frida: Viss ein gĂĽr i tog og ikkje har fine klede, og alle andre har det, sĂĽ ser ein litt stygg ut.

Frida: Nei, det er ikkje sĂĽ viktig. Ingen vits i ĂĽ kle seg fint og pynte seg om ein ikkje skal pĂĽ fest.

Likar du ĂĽ pynte deg? Leah: Ja, dĂĽ tek eg pĂĽ meg kjole og armband og sminke. Pleier pynte meg nĂĽr eg skal pĂĽ fest, pĂĽ bursdag og i kyrkja. Linnea: Ja! DĂĽ tar eg pĂĽ kjole, smykke og sko. Leah: Sko har du jo alltid pĂĽ deg. Utanom nĂĽr du skal hoppe pĂĽ trampoline.

Kor tid er ein gammal nok til ü bestemme kleda sjølv? Frida: 13 ür. Dü kan ein køyre bil og bestemme akkurat det ein vil. Leah: Nei, 18 ür. For dü kan ein kjøre bil, og da mü ein fü bestemme kva ein skal gü med òg.

Kva klede vil de absolutt ikkje gĂĽ med? Frida: Genser og bukse! Linnea: Kitty

Frida: Eg pleier pynte meg nĂĽr eg skal gĂĽ i tog.

Leah: Kitty!

Synst de det er fint med sminke?

Er det forskjell pĂĽ vaksne sine klede og barneklede?

Linnea: Litt er fint, men om vi tar for masse blir det stygt. Lilla, rosa og blü blir bra. Det er eigentleg best ü ikkje begynne med sminke, for viss ein har brukt sminke i lang tid og sü tar den av, sü blir folk ofte litt stygge. Frida: Litt sminke er fint. Eg likar godt rød sminke. Leah: Eg har sett ei i kyrkja med masse sminke, og det var stygt.

Kor tid er det lov ĂĽ begynne med sminke? Frida: NĂĽr ein er 13 ĂĽr. DĂĽ begynner

Frida: Viss det er barnestorleik pü voksenkle, sü er det ikkje meininga at dei skal gü med dei. Linnea: Vaksenkleda har ikkje bilete pü seg, og sü er dei større enn barnekleda. Frida: Dei vaksne gür masse med sølvklede og sünt. Linnea: Og barnekleda er ofte rosa og lilla og slikt. Leah: Pappa har ein rosa boxer! Hehe!

F.V: Linnea 5 ĂĽr. Leah 5 ĂĽr. Frida 5 ĂĽr

BDO SOGN OG FJORDANE - KONTAKTPERSONAR KURT INGE HYLLESTAD Statsaut. revisor, Førde Telefon: 916 55 401 E-post: kurt.hyllestad@bdo.no

REIDUN Ă&#x2026;SEN Aut. regnskapsførar/reg. revisor, Førde Telefon: 971 05 110 E-post: reidun.asen@bdo.no

ANNE SOLHEIM Ă&#x2DC;konom, Førde Telefon: 478 00 028 E-post: anne.solheim@bdo.no

GEIR FOSS Ă&#x2DC;konom, Førde Telefon: 916 55 402 E-post: geir.foss@bdo.no

KATHRINE BERGSET Siviløkonom, Førde Telefon: 916 55 404 E-post: kathrine.bergset@bdo.no

JAN INGE RYGG Reg. revisor, Førde/Florø Telefon: 916 55 403 E-post: jan.rygg@bdo.no

VĂĽrt motto er â&#x20AC;?Det som er viktig for deg er viktig for ossâ&#x20AC;?. I vĂĽrt daglige arbeid vektlegg vi ein tett dialog mellom kunde og oppdragsansvarlig hjĂĽ BDO.

Ă&#x2026;SHILD HĂ&#x2026;LAND Siviløkonom, Florø Telefon: 478 36 262 E-post: aashild.haaland@bdo.no

DAG ELIASSEN Statsaut. revisor, Florø Telefon: 977 38 273 E-post: dag.eliassen@bdo.no

MARI AUTRHEIM ERDAL Reg. revisor, Sandane Telefon: 95 768 764 E-post: mari.autrheim.erdal@bdo.no

FĂ&#x2DC;RDE: +DIVWDGYHJHQ)Â&#x2014;UGHÂ&#x2021;7OI FLORĂ&#x2DC;:6WUDQGJDWD)ORUÂ&#x2014;Â&#x2021;7OI SANDANE:1RUGVWUDQGYHJHQ6DQGDQHÂ&#x2021;7OI Ă&#x2026;RDAL: 7RUJHWcUGDOVWDQJHQÂ&#x2021;7OI www.bdo.no

SIV KARIN EIKENES siviløkonom, Sandane Telefon: 468 12 680 E-post: siv.kariWes@bdo.no

RUNE AKSE Reg. revisor, Sandane Telefon: 950 32 485 E-post: rune.akse@bdo.no

HARALD HUSABĂ&#x2DC; Siviløkonom, Ă&#x2026;rdal Telefon: 950 28 150 E-post: harald.husabo@bdo.no

â&#x20AC;&#x201C; ditt lokale kompetansesenter i Sogn og Fjordane. BDO er eit revisjons- og rĂĽdgivingsselskap med 60 kontor og over 1200 tilsette nasjonalt. Lokalt i Sogn og Fjordane er vi 12 tilsette, med kontor i Førde, Florø, Sandane og Ă&#x2026;rdal. Alle tilsette har solid lokal forankring og god kjennskap til det lokale nĂŚringsliv. Vi har over 650 kundar innan privat og offentlig nĂŚringsverksemd, lag og organisasjonar.

20

Rein Design


Atea A tea ea nårr stadigg

nye ye høyder høy hø øyde yder ogsåå i Sogn S n og Fjordan FFjordane! Fj d ne!!

Lørdag 3. september 2011 satt Atea verdensrekord i fjellklatring, idet 972 engasjerte ansatte og samarbeidspartnere klatret til topps på Galdhøpiggen – Nord-Europas høyeste fjell. Hos Atea trenger vi stadig nye dyktige ansatte. Ønsker du å bli med på suksessen i Norges rte IT T--selskap? selskap? Til vå våre kontorer i Sogn og Fjordane trenger vi flere ledende og mest sertifiserte h for å nå nye høyder h . kloke hoder

www.atea.no

ATEA A TEA T – T THE PLACE TO BE!

21


INTERIØR

med Bjørg Njøsen

Prosjekt Leikehytte Eg håpar du har hatt ein fin sommar så langt? Sola har jo til og med vist seg, og vi har hatt fine sommardagar. I tillegg til all sommarkosen, har vi blant anna gjort ferdig leikehytta på terrassen vår. Leikehytta er bygd av min flinke bror, altså onkelen til jentene våre på 3,5 og 1 år. Eg veit han fekk nokre stjerner i boka der, ja! Foreldra mine har skifta bordkledning på huset sitt, og bror min brukte den gamle kledninga til å bygge leikehytta. Gjenbruk på sitt beste, og det likar vi! Sidan vi berre har terrasse i ute-rommet, vart hytta plassert der. Dette går heilt fint, så lenge du er sikker på at terrassen tåler vekta av hytta. Då hytta var på plass var det klart for min del av arbeidet. Å innreie eit hus i miniatyr er draumejobben, så dette var berre moro! Sidan vi trengte meir fargar i ute-rommet, valde eg å måle hytta i frisk turkis (S 0530- B10G) med kvite detaljer. Planen var at dottera mi på 3,5 år skulle vere med å måle hytta innvendig. Men då ho innsåg at ho måtte ha på seg «stygge» målekle var interessa fort over, og ho fortsette leiken i sin fine sommarkjole. Mor sjølv stod igjen med sine «stygge» målekle og etterkvart måling i håret. Men eg klagar ikkje. Innvendig måla eg både tak, veggar og golv kvitt. Slik vart det eit blankt lerret klart for å fylle inn med fine fargar. Ungane har godt av fargeklattar rundt seg. Det stimulerer til leik og fantasi, og i tillegg har eg stor tru på at farger gjev både ungar og oss vaksne godt humør! Interiøret i leikehytta er ei blanding av gammalt og nytt, i rosa, raudt, grønt og litt blått. Bord og stolar er kjøpte på Ikea, og settet er originalt trekvitt. Eg måla det rosa og tapetserte på voksduk. Slik tåler det meir og er «friskare» å sjå på. Over bordet heng ei lampe også kjøpt på Ikea. Planen er etterkvart å få straum i hytta slik at vi får lys og kan spele musikk der. Bilde-rammene på veggen har dottera mi måla i forskjellege fargar (ho slapp å skifte kle) Inne i rammene har vi plassert morosame bilete av jentene. Kjøkenbenken er sett saman av ei hylle måla i turkis, ein leikekomfyr kjøpt på leikebutikk og ei kvit plate hengt opp med hylleknekt. Eg har sydd eit forheng og hengt opp under, og hylla med små skuffer over kjøkenbenken er frå ein bruktbutikk. Den har fått seg ei fornying med scrapbookpapir festa med decoupagelim (og eit strøk over) på skuffene. I tillegg har eg hengt opp nokre fine fat til dekor. Fatoppheng får du kjøpt blant anna hos Jernia. Utvendig har hytta fått ei vimpelrekke laga på enklaste måten. Ved å klippe og lime stoffrester. Dette er også ein fin aktivitet der ungane kan delta. Eitkvart hus treng sjølvsagt postkasse, for det er alltid spennande å sjå om «postmannen» har vore der med brev. Postkassa er frå Bruka Design. Prosjekt leikehytte er fullført, og eg føler meg fornøgd. Eg håper den fører med seg mange hyggelege leikestunder og gode barndomsminner for jentene våre.

22

Ha ein fin seinsommar!

Les meir om interiør på min blogg: husetvedfjorden. blogspot.no


Gjenbruk pĂĽ sitt beste, og det likar vi!

Spesialist pü gamle klokker, veggur, lommeur og armbandsur. Har klokka di høg personleg verdi, kanskje eit uerstatteleg arvestykke? Treng den ettersyn, reparasjon eller restaurering? Urmakarverkstad i Førde med ekspertise og lang erfaring pü reparasjonar av alle typar ur. Henting og levering etter avtale om ønskjeleg. Gratis fast prisoverslag. 5 ürs garanti pü overhaling av veggur.

Roger Pettersen A/S Offentl. godkjend urmaker

6810 Førde Tlf. 907 32 380

5(9,6-215(.1(6.$3 Â&#x2021;)5$07,'65(77$ OG ())(.7,97 OPPLEGG FOR REKNESKAPSRAPPORTERING Â&#x2021;Â&#x2018;.2120,67<5,1* Â&#x2021;Â&#x2018;.2120,6.5c'*-(9,1* Â&#x2021;3267#5512Â&#x2021;:::5512 )Â&#x2018;5'(Â&#x2021;)/25Â&#x2018;Â&#x2021;(,'Â&#x2021;0c/Â&#x2018;<Â&#x2021;675<1

7$.217$.7)

25

7,/%2'3c

5(.1(6.$36)Â&#x2018;

5,1* 2*5(9,6-21 

DIN BUBIL-VERKSTAD I FĂ&#x2DC;RDE s Service og reparasjonar s Periodisk køyretykontroll (EU-kontr.) s Hjulstillingskontroll med 4-hjulsmĂĽling s Fabrikkoppdateringar og garantiarbeid pĂĽ chassis s Service/fylling pĂĽ AC-anlegg s Ettermontering av cruise control og ryggekamera

VISSTE DU AT s 2 av 3 bubilar er bygd pĂĽ Fiat Ducato? s Autoservice er Norges eldste Fiat-forhandlar, etablert i 1966, og Iveco-forhandlar frĂĽ 1974?

Kusslid, 6819 Førde â&#x20AC;&#x201C; Tlf. 57 83 38 80 www.as-autoservice.no

Alle bilmerke - opptil 7,5 tonn

- reparasjon - vedlikehald - service - EU-kontroll - hjulstillings-kontroll - aircondition-service Vi er med i verdas største og mest kunnskapsrike verkstadkjede. Hos oss für alle bilmerke profesjonell hjelp til hyggeleg pris.

23 â&#x20AC;&#x201C; MED KVALITET OG SERVICE SOM VAREMERKE â&#x20AC;&#x201C;


11

12

Vinn gåvekort Laurdag 31. august får alle som handlar i butikkane mellom kl 16.00 og 17.45 eit lodd.

1

10

2

9

Lever inn lodda dine i boksen på Skywalken og bli med i trekkinga av 6 gåvekort à kr 600,-

3 8

Trekking kl 17.50 på skywalken. Vinnarane må vere til stades under trekkinga.

4 7

6

5

FRÅ OG MED 31. AUGUST HAR VI LAURDAGSOPE TIL KL

18.00

Ettermiddagskake på skywalken frå kl 1600.

Største kjøpesenteret mellom Bergen og Ålesund • 49 butikkar • 550 gratis parkeringsplassar • 4 restaurantar/kaféar • Leikeland Opningstider: Kvardagar: 10-20 (21) Laurdag: 10-16 (20)

Nokre butikkar har andre opningstider.


reindesign.no

Største kjøpesenteret mellom Bergen og Ålesund SKO • dna • EuroSko • Økonomisko MAT, DRIKKE OG KIOSK • Spar • Napoleon Conditori • Deli Vita • Narvesen • Peppes Pizza • Vinmonopolet • Bambus OPTIKK, UR OG GULL • Bjørklund • Mestergull • Brilleland KROPP OG HELSE • Nikita • Apotek1 • The Body Shop • Sunkost • Trendy frisør • Cosmetique Parfymeri & Spa • Ranels Parfymeri • VITA HUS OG HEIM • Bellis Blomster • Nille • Norli Handelshuset • Kremmerhuset • Princess • Tilbords

Maskotane våre treng namn! Kua, kaninen og elefanten vår treng namn. DU kan bestemme kva dei skal heite. Dei som kjem med dei beste namna vinn eit gåvekort på 500,Send epost med ditt forslag til Mariann.Njoesen@amfi.no innan 29. august. Vinnarane vil bli kontakta.

Ansiktsmåling på skywalken frå kl 15.30 – 18.30

Kua, kaninen og elefanten vil vere på Skywalken laurdag 31. august for å dele ut ballongar og klemmer til borna

Vi er her for deg – kvar laurdag til kl 18

KLE • Bare Barn • KappAhl • VIC • Marcel • Marcel Sister • Marcel Home • More Woman • b-young • Arkja Dameklær • Hennes & Mauritz • Jack Jones • Vero Moda • Match SPORT OG FRITID • Ringo • Din sport SPESIALBUTIKKAR • Clas Ohlson • Glitter • Zoo-senteret • Førde Lydsenter • Bagorama • Citybag • CMYK accessories SERVICE • Sparebanken Vest • Posten

www.hhforde.no

...vi har det! HANDELSHUSET


Rein Design

LÆRINGS OG MEISTRINGS SENTERET LMS

ANTIRUSTBEHANDLING

Livsstyrketrening å meistre livet- og jobben MÅLGRUPPE Tilbodet er spesielt for deg som er heilt eller delvis sjukemeldt eller står i fare for å bli det. Målgruppa er menneske med samansette plagar knytt til muskel‐ og skjelettlidingar, stressreaksjonar, utbrenning og lettare depresjonar. INNHALD Eit meistringskurs med veiledning i grupper for deg som har behov for eller ønske om å meistre og styrke livet utifrå den aktuelle livssituasjonen. Via mind‐ fulness og ulike kreative læremetodar arbeider vi med bevisstgjering av: tankar, kjensler og kropp, ressursar, vanar og mønstre i kvardagen ‐ og i arbeidslivet. ANSVARLEG FOR TEMA Sjukepleiar og fysioterapeut. Fagleg ansvarleg: Spesialistlege i fysikalsk medisin og rehabilitering. STAD Florø Sjukehus, Medisinsk poliklinikk. TID 10 kursdagar fordelt på 3 månadar. Informasjonsmøte om tilbodet: 30. august kl. 11.00‐13.00 Sjølve kurset startar 4.‐ 5. september 2013. TILVISING For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Tilvisinga kan sendast til: Helse Førde medisinsk poliklinikk, 6807 Førde (merkas med Livsstyrketrening meistringskurs Florø) KONTAKTPERSON For praktisk informasjon om sjølve kurset kan du kontakte: Med. Pol: 57 75 10 40 / 41 53 05 49

Frist for påmelding til informasjonsmøte: 27. august.

Førdegården, 6800 Førde | Tlf: 57 83 90 00

Visste du at nye bilar ikkje er behandla for norske forhold? Tectyl er den beste sikring mot slitasje på understellet og er noko alle bilar treng.

Hos oss får du gratis understellskontroll Vi utfører også utvendig vask, innvendig vask/rens, polering, frontruteskift, solfilm og Ditec lakkbehandling. Priseksempel:

Utvendig vask

kr

Innvendig vask

kr

Polering

kr

Følg oss på Facebook

BILPLEIEHALLEN Halbrendsøyra 6, 6800 Førde Tlf. 99 30 22 20

www.bilpleiehallen.no

Rein Design

Alle prisar gjeld personbilar.

250,1050,1400,-

UTEFLISER Stort utval i frostsikre uteflis på lager. Hos oss får du gode råd og tips, og dei rette produkta for eit godt resultat.

26

Demireks 30x60 cm grå/svart. No 189,- m2


Ein Lakota-indianar frå Sogndal TEKST OG FOTO: Roy Sunde

Oppe i bakken står eit vanleg norsk hus. Inni har ein liten indianarstamme funne heim, fullt utrusta med klede og utstyr for både krig og fred. Bak står sogndølen Rolf Inge Endestad, som har ei brennande interesse for indianarar, spesielt Lakota-stammen. Han gjorde sogndøl av seg

for 30 år sidan, men det er foreldra sitt romslege hus i Vik som må romme den vaksande samlinga. – Eg har eg 16 fullt utrusta mannekengdokker, inkludert ei lita jente og ein unge i krybbe på ryggen til mora, og nokre byster med diverse klede utanom. Det byrjar å bremse på plassen no, ler han, men. – Eg har lyst på eit par til, og har prosjekt på gong. Blant anna har eg lyst til å lage ein skikkelig perlebrodert Lakotakjole, men det får bli litt fram i tid. Eg har timeout på sommaren, med ei lita pause frå indianarar. Då bruker eg meir tid på sambuaren min, Angelica. Ho er flink til å la meg sitte og gjere ferdig prosjekta, så tek eg pause og

fokuserer på ho etterpå. Livet har mange sider, ein kan ikkje berre grave seg ned i ei.

Balla på seg. – Eg byrja med dette då eg var liten. Eg har alltid likt å lage ting og pusle med nevane. For sal og til andre byrja eg med midt i 20-åra, smiler han. – Då byrja folk å bestille skjold, trommer, tomahawkar og liknande, også her i lokalmiljøet i Sogndal. Så balla det på seg, og det er jo kjekkare å lage ting når andre synast det er fint. Sidan han snart er 42 år vil det seie to tiår med brennande interesse for å lage så autentiske indianar-klede, fjørprydar, smykke, tomahawkar, drømmefangarar, perlebroderi og klede som råd.

<<

I det du snik deg mellom granleggane i vill sognenatur, dukkar ein indianarleir opp, midt i Vik. Brått er du fleire tusen kilometer mot vest, og over 100 år tilbake i tid.

27


T.V.: Drøymer du om å ha tilgang til ein indianarleir? Rolf Inge deler gjerne tipiane sine med andre i byte mot litt dugnad. T.H.: Utstilling, og overnatting. Tipiane blir både brukt til overnatting, og til utstilling av enkelte av gjenstandane.

Og resultatet er mildt sagt fantastisk. – Kva er det som fascinerer slik med indianarar? – Det er noko med levesettet, måten dei er behandla på, og uretten som er gjort mot dei. Eg har alltid hatt sans for urfolk, spesielt nordamerikanske indianarar, og spesielt epoken frå 1860 og framover til 1890-talet, og slaget ved Wounded Knee. Det er eit stort spekter innan indianarkulturen, men eg har valt å fokusere på prærieindianarar, og spesielt Lakotastammen. Dei ligg hjartet nærast. – Kvifor ikkje vikingar? – Det har vi vel nok av her, ler han.

Tid og tålmod. Ein fjærpryd, eller warbonnet, er eit

28

imponerande syn. Det same er arbeidet som ligg bak. – Det tek omlag tre veker å lage ein. Då jobbar eg frå morgon til kveld. Alle fjørene benkast forsiktig med strykejern, og ein skal ha røyskattskinn på tuppane, då blir det autentisk. Eg likar ikkje «Hollywood»-ting, det skal vere så ekte som råd. Difor brukar eg ikkje mykje skarpe fargar som rosa og lilla. Eg nyttar trade cloths, eit raudt vadmelsaktig stoff, som eg

kjøper frå Tyskland. Same tepper som indianarar nyttar. – Er det mange andre som driv med dette? – Ikkje i Norge, men eg kjenner eit par andre. Ein på Radøy, og ein i Haugesund. Vi prøver å hjelpe kvarandre. I Sverige er det større, og i Polen og Tyskland driv mange med dette. Mange av dei prøver å leve som indianarar, men der er ikkje eg, smiler Rolf Inge. – Eg har ein indianarleir nede i skogen her, med 8 tipiar. Eg har brukt å kle meg ut og vise den fram til småskular, barnehagar osv. Då fortel eg litt om verda indianarane lever i, viser dyrespor, ekorn som et og slikt. Eg prøver å vise at naturen kan vere ei leikegrind. Ein treng ikkje berre sitte inne framfor ein skjerm, smiler han og viser rundt i sin «eigen» tipi. – Alle er mine, men denne nyttar eg sjølv, seier han og fortel om mykje arbeid med leiren. – Om det er andre seriøse folk der ute, med same interesse, som kan vere med på å vedlikehalde og skape liv her, så kunne dei hatt fått låne ein tipi her. Det hadde vore kjekt med litt hjelp til vedlikehald, om nokon har lyst er det berre å ta kontakt. Spesielt om dei har motorsag. – Er det ein dyr hobby?

– Det går ein del pengar, men eigentlig ikkje. Ein lyt tenke som indianarar: vere kreativ og nytte det ein har. Eg plukkar mykje fjører på turar i skog og mark. For ørnefjører snakkar eg med utstopparar, og får tilsendt kasserte fjører, og averterer i aviser. Mange høyrer om meg og sender ørnefjør til meg, seier han og fortel at metoden krev tålmod. – Warbonnetane er resultat av kanskje ti år med samling. Eg får ei her, og to der, og så ballar det på seg. Fjørene brukar eg til warbonnets, skjold, krigsskjorter og anna, seier han.

Heilag ørn. Rolf Inge nyttar mange ulike typar fjør. Men ørna er spesiell. – For indianarane er den kontakta mellom vår verd og andeverda. Når dei røykar fredspipe sender dei tankar til ørna, som formidlar dei til Wakan Tanka, guden deira. Eg sel ein del av tinga eg lagar, men alt med ørnefjør beheld eg. Det skal ein ikkje selje. Det gjer ikkje indianarar heller. Men eg kan selje ting som er laga med fjør frå kalkun, tiur osv. Då tek eg gjerne 3-3500 for ein warbonnet. Det er billig. Om folk skaffar ørnefjør kan eg lage ein

<<

<<


R A G A D S K BRU 013

2 r D e b m N e t p A e s . L 4 1 . 3 1 m i e r B 책 tgard p s e h d r o j F k s Nor

og n g So dane r Fjo 0 책r 25

  

    

 

  

 

g Er e M i s s ? e nye d a n de n g Fjo r no Sog

 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE

Norsk Kvernsteinsenter

29


Drømmefangarane: når heile taket består av drømmefangarar er det liten grunn til å sove dårlig. Bordet: Eit lite utval av mangfaldet Rolf Inge lagar: frå perlebrodert skotøy til tomahawkar. Ein eit kjevebein, som nok er meir dekorativt enn praktisk. Warbonnet: Dei ser krigerske ut, og ville utan tvil vore fryktingytande motstandarar i kamp.

<<

warbonnet for dei, men det kostar jo ein del å skaffe fjør, seier han. Andre ting sel han gjerne. – Eg både lagar ting for sal, også på bestilling, og hjelper andre med å fikse og restaurere øydelagde ting. Eg hadde stand på Utvandringsfestivalen på Radøy, og selde trommer, rangler, tomahawkar og drømmefangarar. Pengane eg fekk inn nytta eg til å reise på High Chaparall i Sverige, det største westernarrangementet i Norden. Dit kjem indianarar frå Nord-Amerika, og mykje turistar. Det var første gang eg var der, og første gang eg traff indianarar i levande live, så det var kjekt.

100 prosent likt originalane, så eg byter farger, endrar litt på mønster og slikt, men legg meg veldig tett opp til. – Korleis reagerer folk når dei ser samlinga di? – Dei fleste trur ikkje sine eigne auge!, smiler han. – Når dei ser våpen, perlebroderi, klede og fjørprydar spør dei: Har du laga alt? Eg hadde ei utstilling på De Heiberske Samlingar, og Birger Meland frå NRK Sogn og Fjordane kom for å sjå. Når dørene opna seg byrja han nesten å gråte, han hadde ikkje førestilt seg at det skulle vere så bra. Det er eit mektig syn samla.

Drømmar. Rolf jobbar deltid på De Heiberske Unikt. Kvar av dei hundrevis av gjenstandane og

30

plagga han lagar er unike. – Eg tek bilete av alt eg lagar, så ting ikkje blir for likt. Alt skal vere unikt, eg lagar aldri to like drømmefangarar for eksempel. Eg har laga hundrevis, så bileta gjer at eg unngår å gjenta meg sjølv. – Kvar har du lært så mykje handverk? – Alt er sjølvlært. Eg studerer bøker og internett, les mykje faktabøker om indianarar og studerer teikningar, bilete og mønster. Målet er at det skal vere så reelt som råd, men ikkje reine kopiar. Eg prøver å gjere min eigen vri. Det skal ikkje vere

Museum på Kaupanger, og drøymer om å gjere indianarane til ein del av samlinga. – Draumeprosjektet er å få fylkeskommunen med på laget, og sette opp eit bygg til samlinga. Eg lever ikkje evig, og vil gjerne at dette skal stå att etter meg. Eg har lovnad om å få eit jorde til disposisjon hos De Heibergske, der eg kunne sett opp tipiar, og eit bygg som romma eit indianarmuseum, som synte historia deira frå 1860 og fram til Wounded Knee. Det ville vore ein flott attraksjon for skular, barnehagar og turistar. Absurd nok har han sjølv aldri vore over til USA og møtt ekte indianarar.

– Det er ein draum: Å reise over, treffe indianarar og vere med på Pow Wow og slikt. Eg har lært meg litt av språket til Lakotane også, som eg nyttar i føredrag, for å krydre. Dei har eit ordtak som seier mykje om deira måte å leve på: Mitakuye Oyasin: Vi er alle i slekt. Dei tek vare på kvarandre og alt rundt seg, er stolte av opphavet og tradisjonane sine, og dyrkar fridomen. Eg likar tankegangen om at alle er ein stor familie som må ta vare på kvarandre. Dei er fordomsfrie og opptekne av alt som omgjev dei, i motsetnad til oss i vesten Dei lev i nået, og føl ikkje klokka. Eg beundrar dei som klarar å leve eit A4 liv, men er ikkje der sjølv. Det har gitt meg tilpassingsvanskar. Eg hadde ein hard livsførsel fram til for 8 år sidan. No har eg og Angelica vore saman i seks år, vi har det godt ilag. Eg fann roen. Eg har to søner frå eit tidligare forhold, Jesper og Jøran, som eg er utruleg glad i og stolte av. – Er fascinasjonen for indianarar eit sakn etter eit enklare liv? – Det kan du seie, men mange indianarar slit i det moderne samfunnet. Sjølv dei som har tent gode pengar i Hollywood er ganske fattige. Dei prøver å bygge kvarandre opp og gjev pengar til reservata sine, og familien. Det er nok litt av årsaka til at mange av dei slit, men samtidig støtter dei og hjelp kvarandre, og det syns eg er viktig.


Kontaktperson: Ivar A. Sunde | Tlf. 90 19 62 72

Fritid i verdas vakraste ramme

I dei to hyttefelta, Holtane og Hegrenesåsen, har vi 100 hyttetomter i flott turterreng for sal. Fritida di er verdifull - Med eit allsidig aktivitetstilbod rundt deg kan du oppleve mykje på kort tid. Kontakt oss i dag for visning i feltet

Sjå www.hyttedraumen.no for meir informasjon og for å laste ned prospekt til tomtene

Jølster - midt i Sogn og Fjordane Vi tilbyr moderne hytter med røter i gamal tradisjon. Kom og prøvebu demohytta vår Sjå meir på www.jolsterbygg.no

KVIFOR TJÆRALIN? >> Grunning og toppstrøk i ett >> Inneholder lite løsemidler >> Bestandig kvalitet!

ST! TÅLER FRO TA TUREN ! INNOM OSS

Vi kan beis og maling, og vi ! kan Tjæralin

Langebruvn. 2, 6800 FØRDE

Bestandig Tjæralin! Bestandig godt resultat! w..tjaralin.no Bestandig ffornøyd! or nøyd! - www www.tjaralin.no

FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR

CANON-HAUST 9995,Alternativ: m/Canon EF-S 18-55STM kr 10.995 m/Canon EF-S 18-135STM kr 12.990,-

fotokurs Inkl. 3 t

CANON EOS 700D m/Canon EF-S 18-55STM

Alternativ: Kamerahus kr 4.995 m/Canon EF-S 18-135STM kr 7.990,-

WiFi

Kr

999,-

Canon PowerShot G15

Kr

3.799,-

Canon PowerShot G1x

Kr

urs 3 t fotok

Inkl. Alternativ: m/Canon EF-M 22 mm, Canon blits 90EX og EF-adapter kr 4.999,-

CANON KOMPAKTKAMERA

Canon IXUS 240 HS

fotokurs Inkl. 3 t

3399,fotokurs Inkl. 3 t

4.999,-

4795,-

4490,-

CANON EOS M m/Canon EF-S 18-55STM og Canon blits 90EX

5995,-

CANON EOS 100D m/Canon EF-S 18-55STM

CANON EOS 600D m/Canon EF-S 18-55 IS og Canon EF 75-300 III

fotokurs Inkl. 3 t

Alternativ: m/Canon EF-S 18-55DC kr 3.495,-

CANON EOS 6D

CANON EOS 5D Mark III

inkl. Premiere Elements 11,0 og Lightroom 5,0 – samla verdi kr 1.800,- + 3 timar fotokurs, verdi kr 799,-

inkl. Premiere Elements 11,0 og Lightroom 5,0 – samla verdi kr 1.800,-

14995,-

23495,-

fotokurs Inkl. 3 t

Alternativ: m/ Canon EF 24-105 F. 4,0 L IS USM kr 19.990,-

Alternativ: m/ Canon EF 24-105 F. 4,0 L IS USM kr 29.990,-

VIDEOKAMERA Canon Legria HF-R 406

Canon Legria HF-M 506

2.499,-

3.499,-

inkl. ekstra batteri og boka «Bedre videoer med Canon Legria» (Samla verdi kr 1000,-)

*) KJØP CANON SYSTEMKAMERA HJÅ OSS – SPEILREFLEKS ELLER SPEILLAUST – OG FÅ GRATIS 3-TIMARS FOTOKURS MED PÅ KJØPET. VERDI KR 799,KURSA BLIR HALDNE PÅ SKEI 2. OG 3. OKT. BEGGE DAGANE KL 18-21. Personleg service og god pris. Vårt mål er at alle våre kundar skal få hjelp og rettleiing til å finne akkurat det produktet og den løysinga som høver for kvar einskild. Sjå vår heimeside www.alfhelgheim.no for oppdaterte og konkurransedyktige prisar.

Alternativ: Kamerahus kr 3.995,m/Canon EF-S 18-55STM og EF-40 mm STM kr 6.490,m/Canon EF-S 18-135STM kr 7.490,-

inkl. ekstra batteri og boka «Bedre videoer med Canon Legria» (Samla verdi kr 1000,-)

Atterhald om utselde varer og eventuelle prisendringar.

! CANON Nytt frå CANON EOS 70D kamerahus

ANON KJØP EIT C ERA , OG M SYSTEMKA OKURS TIL EIN T O F D FÅ ME KR 799,-* VERDI AV

Alf Helgheim & Co AS Skei Sentrum, 6843 Skei i Jølster Tlf. 57 72 83 11 • Fax 57 72 83 29 www.alfhelgheim.no • post@alfhelgheim.no

FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR FOTO KIKKERTAR UR

31


Eg heiter Joachim Vie, eg er 32 år gammal, sambuar med Lena S. Kirkebø og saman har vi Nomi på 3 år. Før Nomi klatra opp i familietreet var min altoppslukande hobby å vere i fjellet eller legge planar for neste tur til fjells. Ikkje minst kunne ein vere med på alt av tilbod frå aktive venner. Med Nomi blei ting straks meir utfordrande. I januar 2013 kom det ein gut til verda og, så korleis turlivet no skal bli framover er uvisst. Det einaste som er sikkert er at Barnslegspalta skal leve vidare, og de skal framleis få vere med Nomi og meg på tur - det bli koshli!

Trollungar Gleda med å vere sjølvforsynt i dagevis i fjellet, oppdaga eg saman med vener i Rondane. Draumen var å gjere det same med Nomi. Men eg fann raskt ut at det ville ikkje bli denne sommaren.

1

– Snøhætta, ka e det? – Det er eit kjempehøgt fjellmassiv. Vi kan sjå det frå toppen her oppe, fortel eg medan vi kler på oss. Vi har lagt bak oss ni timar i bil, og Nomi sitt tålmod er tynnslitt. – Eg vil isje ha på meg kle, seier ho. Trass i at vi bunkra opp med nye fjellklede frå Skogstad på vegen, insisterer ho på å gå med kjole. – Det er kaldt her oppe Nomi, kjenn da, seier eg og opnar døra så vinden jagar is-papir og serviettar rundt i bilen. – Uuh, det er kaldt, seier ho fornuftig og blir med bak i bilen så vi får kledd oss om.

Magiske Snøhetta. Vi står på ein større parkerings-

32

plass ved det gamle skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell. Eit fjellområde eg alltid lengtar attende til, sommar som vinter. Sola er i ferd med å gå ned, og Nomi og eg tenkjer oss opp til Viewpoint Snøhetta, ein utkikkspaviljong teikna av arkitektkontoret Snøhetta(!) – Skal du gå sjølv eller sitje i beremeisen? – Gå sjølv, seier Nomi og småsparkar i grusen. Ho er ikkje nøgd med noko som helst akkurat no. – Sjå kor fint det er her, Nomi. Tenk at her er det moskus også! – Kor henne? – Den er ikkje akkurat her, men her i fjellet går den og et mose og gras. Eg prøvar entusiastisk å få opp stemninga. – Hen e oskusen da, spør ho att medan vi er på veg oppover, men lar det bli med det. – Eg vil isje gå meir, seier ho, og stoppar på ein av dei store hellene på vegen med informasjon om istida som ein gong prega området. – Du får kome og setje deg i sekken da, seier eg og stoppar. – Eg e va(r)m, seier ho og byrjar opne jakka.

5

Denne vetle kveldsturen vår kan bli lengre enn eg tenkte. Etter litt overtaling sit ho i meisen med kleda på! – Eg e (v)oksen. Eg bæsteæmme, seier ho snurt og daskar meg i hovudet. Eg seier ho kan få bestemme når vi kjem til toppen. Vi når etterkvart paviljongen og humøret stig. Den er ei arkitektonisk perle. Ein rektangulær

6

boks i stål, med massiv furu på den eine langsida, og golv-til-tak vindauge på den andre. Ein eldstad, som minner om ein innandørs UFO, heng ein meter over bakken. Ein mest sklir ned på sitjeplassane som er ein del av veggen. Nomi hiv av seg plagg for plagg, spring av garde og byrjar «kommunisere» høglytt med nokre nederlandske turistar.


2

3

Vil du tilby ditt personale og dine gjester ei spesiell kaffistund? Kontakt Knut Nistad og fortell kva behov du har. Uansett om behovet er filterkaffi, espresso, cappuccino, caffé latte eller varm sjokolade – har vi alltid løysinga.

4

Det skal vere enkelt å servere god kaffi på jobb.

Kaffisenteret

FJORDANE AS Partner av

Rein R ein Design

Tlf: +47 934 36 000 • Postboks 2020 • Kronborg 6808 Førde knut@kaffisenteret.no • www.kaffisenteret.no

SELGE SEL GE BOLIG BOLIG SSELV? ELLV? V

Oppg Oppgjør jør vved ed priv privat at ssalg alg aavv bolig - kr. krr. 8.500 8.500,,-

EIENDOMSMEGLING EIENDOMSMEGLING Trygg omse Trygg omsetning tning av av din eiendom.

www.fjordadvokat.no Se www w.fjor . dadvokat.no for for informasjon informasjon om priv privat at salg salg av av bolig.

1: Nomi tok med seg kikkerten (ho meiner framleis det er eit fotoapparat) og speidar bort på Snøhetta-massivet frå Viewpoint Snøhetta.

O Rune Ole TTorbjørn orbjørn o Døsk Døskeland eland Sogne Sognefest fe est K Kolås olås o

Pb. 645, 6804 Førde | Tlf. 57 72 01 00 post@fjordadvokat.no | www.fjordadvokat.no Advokat Ole Rune Døskeland og Torbjørn Kolås

2: Ein passeleg lang sykkeltur gjennom vakre Grimsdalen. Elva Grimsa er aldri langt vekke og terrenget er slakt og fint.

4: Viewpoint Snøhetta er teikna av arkitektkontoret Snøhetta og er like fint utanpå som inni. Om ein køyrer over Dovre bør ein leggje inn eit stopp på Hjerkinn og utsiktspaviljongen.

Mest lest i fylket

FM

5: Trolltoget tek deg langt inn i Folldal Gruver, og undervegs dukkar trolla opp i gruvegangane. Mørkt, konstant 6 grader og klaustrofobisk stemning var ingen problem for lille gule Nomi. 6: Er ein på fjellet så vaskar ein opp i elva med mose og småstein, og alle må hjelpe til.

før ho legg av garde på ein ny parademarsj i ullstillongs og fjellsko.

Planlegging. Turen ned att til bilen går merkeleg nok glatt. Ho går mykje av vegen sjølv, plukkar på alt mogleg, og med litt kappspringing er vi raskt nede ved bilen. – No skal vi lese om Gubben og Katten, for-

Følg oss på <<

– Vi må vere rolige her Nomi. Ser du at dei slappar av?, seier eg og merkar den nesten hellige stemninga som er i rommet. Alle auge er vendt mot den massive Snøhetta, som er omkransa av varmt lys frå solnedgangen. I ein roleg augeblink fortel eg ho om trolla som bur i fjella vi ser i horisonten. – Heksa bur der òg, seier ho med store auge

FM express

3: Det går stort sett fint å sitje baki beremeisen. Men oftare og oftare må vi krangle litt før ho heilt finn roen.

33


<<

tel eg Nomi som er komen i soveposen etter å ha ete kvelds. Vi skal ha første overnatting i den provisoriske campingbilen vår. Vinden ruskar godt ute, men eit par kubbelys gjev god lunk i bilen. – Eg ska sove her oppe, seier ho og roterar rundt i den korte soveposen sin. Eg treng ikkje lese mange sidene før ho sovnar. Resten av kvelden går med til planlegging av turen vidare. Vi skal til Folldal Gruver, deretter til Grimsdalen, som går langs kanten av Rondane Nasjonalpark. Om vi skal greie ein lengre tur i Rondane er Grimsdalen eit greitt utgangspunkt – sjølv om planen om ein veketur gjennom Rondane er forkasta for lengst. Grimsdalen er ein relativt lang, flat dal, så det ligg an til ein fin sykkeltur gjennom dalen i staden for den lengste vandringsturen. I løpet av natta fann Nomi ut at ho ville sove nede med meg. Eg angra brått på at vi ikkje laga til den plata som skulle utvide bredda på mi seng med ein halvmeter. Det vart frykteleg trongt om plassen på den 70 cm breie senga, men eg hadde ikkje hjarte til å jage bustetrollet opp i senga si då ho endeleg sovna igjen. Etter frukost pakkar vi saman for ein kort køyretur til Folldal.

å ha vore gjennom museet og løyst billett er vi klare for togturen. – Turen tek ein halvtime, seier guiden på god dialekt. Toget startar med eit rykk og høglytt knirking frå rustne hjul. Nomi kikkar på meg med store auge. Eg smiler så avslappande som eg kan, før mørket blir totalt. Skrekk og gru tenkjer eg – ein halvtime i stummande mørke i eit bråkete togsett 600 meter inn i fjellet – korleis skal dette gå. – Sjå på meg pappa, seier Nomi, og lyser på seg sjølv med ei lommelykt. Ho er heilt avslappa – heldigvis! – No må vi sjå etter trollet, ropar eg. – Kor henne? Ein halvtime seinare ser vi dagslys att. Smått sjokkerte over arbeidsforholda dei jobbar under i gruvene, og ikkje minst kor enormt stor gruva er. Totalt er gruva fordelt på fleire nivå 700 meter ned, der dei fleste står under vatn i dag. Togturen går på om lag 150 meters djup.

Norsk idyll. – Sjå hesten står og søv, seier eg i det vi køyrer forbi ein hest som heng med hovudet. – Nææei pappa. Isje søve, du tulla! Eg prøver å forklare at hestar kan sove medan dei står, men ho meiner eg berre rotar. Gjennom Grimsdalen renn den klare elva Grimsa over stein og sandbotn. Det er noko heilt magisk med dalføret mot dei mjuke toppane, tørr mose og småbjørka. – Sjå kor fint det er her, kjem det spontant frå meg.

Trolltoget. – Dette toget går rett inn i fjellet til trol-

Neste gong: hyttetur i bjørneland og Nomi sitt første møte med bamsen.

S

Rein Design

Ri på ka ng b d 57 ile e 83 n? 72 50

let, seier eg til Nomi i det vi kjem til Folldal Gruver. Her var sjølvaste kronprinsen på vitjing for eitt år sidan. – Kan vi sjå trollet?, spør ho. Ho verkar ikkje vere spesielt redd for gruvegangar eller troll. Etter

– Vælli fint, seier medpassasjeren som sikkert ikkje tør seie noko anna. Det er ikkje lov å campe kor som helst i dalen, så vi stoppar på ein liten fjellcamp nedanfor Grimsdalshytta. Kvelden skal vi bruke på å krysse elva og gå inn i nasjonalparken. Først går vi ein natursti for born, med små informasjonsplakettar om historia til dalen. Nomi er passeleg interessert. – Ikkje plukke dei steinane der, seier eg og gjev ho ei innføring i korleis DNT merkar turstiane med ein raud T. Eg finn det håplaust å setje eit mål for kor langt vi skal gå. Om vi er ute i timevis treng vi ikkje kome lengre enn nokre hundre meter. – Hysj, ser du ulven, kviskrar eg og joggar ut i lyngen med ei hylande småjente etter meg. Vi kan like godt leike resten av ettermiddagen og droppe alle ambisjonar om å ete kilometer til fots. Det får vente til sykkelturen. Dagen etter får vi i oss havregraut-frukost før vi tek oss ein lengre sykkeltur gjennom Grimsdalen. I sykkelvogna kosar ho seg. Vi legg inn nokre stopp for å sjå på fangstgropene som var i bruk her oppe, og for å lese informasjonsskilta som fortel om ei svunnen tid i Grimsdalen i Rondane. Etter nokre sveitte mil i ein solfylt dal er det på tide å reise vidare. Vi har mykje vi skal rekke over på vår vetle egotur.

Tlf.: 57 83 72 50 e-post: post@bilskadesenteret-as.no www.bilskadesenteret-as.no

BILSKADESENTERET /RIIS BILGLASS har flytta til nytt og romsleg lokale i Hafstadvegen ved E39. Vi manglar fasadeskilt men de finn oss!

Velkommen innom!

Pb. 122 | 6781 STRYN | Tlf.: 578 72 000 Telefaks: 578 72 017 | salg@lars-kveen.no www.kveenmotor.no

34

SS BILGLA

Opningstider: Mandag - fredag 0730 - 1630


Høgare bakkeklaring

19“ Alu.felgar

S Start-/stoppfunksjon tar t-/ /stoppfunksjon

DSG automatgir

Sportsseter i skinn

4MOTION

R-line styling

2,2 tonn tilhengarvekt

Tiguan Exclusive R. Det er lett å bli blenda av dei lekre detaljane og det g jennomarbeidde designet. R-line-stylinga er ikkje berre sportsleg, den er også klassisk og elegant. Men Tiguan byr på så mykje meir. Her møter estetikk framkommelegheit og sikkerheit på ein unik måte. Sett deg inn og opplev den gode e følelsen. ø Ve elkommen til prøvekøyring.

No med meir utst yr inkludert i prisen Tiguan Exclusive R 2,0 140 hk T D I 4Motion DSG - R-line eksteriørpakke - Skinninteriør Vienna sportsseter - Media-IN med iPod-tilkopling - Tilhengarfeste - Ambientepakke - Radio RCD510 - Parkeringsvarmar - Metalliclakk - Adaptive bi-xenonlys med LED-køyrelys - Cruise control - Parkeringsassistent - Elektrisk innfellbare utvendige speglar - Førebudd for telefon

Kr 504.000,- Kundebesparelse kr 49.800,-

FORBRUKARLEIGE: F ORBRU KARLEIGE:

2.653,2.6 53,-

pr.. mnd pr 3 år / 45.000 km FForskuddsleige: orskuddsleige: kr 125.000 125.000,,5.247,Etablering: kr 5.24 7,,

4 stk. vinterhjul inkl. i prisen!

* P r i s e n g j e l d b i l f e r d i g l e v e r t f r å f o r h a n d l a r i S o g n o g F j o r d a n e , i n k l f r a k t o g l e v.o m k o s t . Å r s a v g i f t k j e m i t i l l e g g . D r i v s t o f f o r b r u k 6 , 0 l / 1 0 0 k m . C O 2 - u t s l e p p 1 5 8 g / k m . Av b i l d a m o d e l l k a n h a u t s t y r u t o v e r s t a n d a r d .

35


Den mykje lettare andreboka Anne Viken er klar med den mykje lettare andreboka, og alt i gong med nummer tre. TEKST: Roy Sunde

36

– Første planen var å skrive poesi. Eg gav ut boksingelen i 2010, etterpå brukte eg mange sommartimar på ei svensk kyrkjetrapp og skreiv lange prosadikt om avstand som eg er sjeleglad aldri blei gitt ut. Første barneboka byrja eg på i 2009 etter å ha lese ei bok der Pitbull-Terje barberte ein puddel. Det var 15 år sidan eg sist las ei barnebok. Eg vart fascinert av forteljarmåten der mykje er sagt og endå meir usagt. Så enkelt, men elegant, med stort rom for assosiasjonar, også for meg som vaksen. Eg kan truleg takke Pitbull-Terje for at eg no slepp barnebok nummer to, Elise og mysteriet på hesteklinikken, smiler ho. Ho nytta seg og av rådet: Skriv det du kan. – Ideen til Elise-serien fekk eg fordi eg er dyrlege og ville lage ein spenningsserie frå dyrlegepraksis. Eg byrja å skrive utkast, det eine verre enn det andre, før eg skjønte at eg måtte lese bar-

nebøker for å skrive barnebok. Når eg las vart eg fascinert over kor mange gode barnebøker det finst. Vaksenbøker får mest fokus, men blant barnebøkene finst store skattar.

Prosessen. Ho gjekk målretta til verks då ho bestemte seg for å bli forfattar. – Eg forhøyrde meg om gode barnebokredaktørar. Hausten 2010 kontakta eg Samlaget, dei likte ideen og eg byrja levere utkast. Men eg sleit med å bygge plott og ein raud tråd. Første utkastet handla om ein flokk kyr som sprang ned ein bakke, og ein hardt skada hest i ei grøft. Eg brukte rikeleg med sider på skildringa! Til slutt vart eg lut lei og la manuset vekk. I januar 2012 tok eg opp tråden, gav meg sjølv to veker og skreiv som ein gal. Eg skjønar ikkje at Elise og mysteriet med dei døde hestane vart trykt, eg var innretta på å skrive beatpoesi, men Samlaget må ha sett noko i tekstkaoset. Naget mitt mot boka kjem til å ta tid å riste av seg. Då eg såg den i trykt versjon følte eg ingenting. Skulle det ikkje vere gøy å gi ut si første bok? Eg måtte ei tid ha den ute av syne. Mange beskriv den kjensla når dei når det dei har streva etter. Er dette alt?

Men ho var ikkje ferdig av den grunn. – Eg lærte at når du skriv ein roman med plott, må du ha ein strategi. Historia ramler ikkje ned frå himmelen mens du skriv. Bok to skissa eg kapittel for kapittel: karakteroversikter, kart og konfliktlinjer mellom karakterane. Så skreiv eg. Boka vart antatt. Det føltes litt for lett. – Bok ein var min skriveskule, bok to bevis for meg sjølv på at eg hadde lært. Då bok to kom i posten var eg så begeistra: Eg arrangerte fotosession for ho på ein fjelltopp, og coveret vart skjermbilete på telefonen. Det er historia om den særs mykje enklare andreboka. Mindre smerte, større glede. Det blir sagt at det er omvendt, men ikkje for meg. Til tredje boka, som eg byrja på i mai, hadde eg eit ark med notat som skisserte handlinga med eit par skurkar, location og andre knaggar. Den omfattande oversikta frå bok to var borte. Handlinga er i hovudet. Eg las meg opp på krimplott og studerer andre sine manus. – Å lese masse er viktig for å skrive. For bok ein repeterte eg bøker med heftige natur- og dyreskildringar, for bok to las eg dei svenske spenningsbøkene for ungdom, Sirkelen og Eld, og haugevis av andre. No er krim fokus, fordi skruing


www.reindesign.no

So gn o g Fj o rd ane 2 5 0 ĂĽr

Vi har saumfare avisene i fylket og tek pulsen pĂĽ nĂŚringslivv, samferdsel, kulturr, sport, vĂŞr og uvĂŞrr. Bli abonnent abon og fĂĽ Ă&#x2026;rboka 2011 med pĂĽ kjøpet.

Bokverk pĂĽ 3200 sider om alt du kan tenkje deg ĂĽ vite om fylket. Blant anna 3120 biografiarr, 12 000 foto, register med 12 291 oppslagsord. Inndelt kommunevis.

Kr

Kr

468,-

990,Før 1499,-

tlf. 57 83 22 20 | selja@selja.no | www.selja.no

â&#x20AC;˘ Vi leverer og monterer ulike typar solskjerming til bĂĽde privathus og foretningsbygg. â&#x20AC;˘ Vi leverer alt av dører og vinduer, tilpassa kunden sine ønskjer.

â&#x20AC;˘ Vi tek pĂĽ oss smĂĽ og store oppdrag med glas- og monteringsarbeid, i alt frĂĽ privathus til store forretnings- og industribygg.

Rein Design

Alt innan tradisjonelle glasmeistertenester

GLASMEISTER

â&#x20AC;˘ Alle typar gitterportar til vindu-og butikkinngangar.

Rein Design

Halbrendsøyra 7 â&#x20AC;˘ 6800 Førde â&#x20AC;˘ Tlf. 57 83 08 50 â&#x20AC;˘ www.holvikglas.no

U BYGGTUNET

DIN PARTNER INNEN BYGG OG ANLEGG

Lykken er ei fersk bok, pĂĽ toppen av Lisjehesten.

Byggjevarer Transport Bemanning Utleige Utdanning Dokumentasjon

Utføring Rüdgjeving Regulering Prosjektering Byggjesøknad Skadesanering

HMS KS FDV

TVERRFAGLIG MILJĂ&#x2DC; - TOTALKONSEPT FOR KUNDEN - I ET TUN Forhandler for Hordaland/Sogn og Fjordane: Forhandler i

30 ĂĽr

av plott opptek meg. Eg prøver nye forteljargrep og utviklar forteljarstemma, sü bøkene blir ulike. Elise er brei, ikkje smal.

â&#x20AC;&#x201C; Ein legg mykje arbeid i bøker, og ønskjer at folk skal lese dei. DĂĽ mĂĽ folk vite om dei. Ei bok kan presenterast frĂĽ mange vinklar. Nokre likte at første boka er inspirert av Bakom synger skogene, andre at ho handlar om hestar, eller spenningsplottet, og andre les ho fordi eg har skrive ho. Og kvifor ikkje, lite forringar kvaliteten pĂĽ ei trykt bok. Eg sel blant anna mine i Spar-butikkar. Folk treng mat, kva er betre enn bøker i sjokkseljarar ved kassa? Foto av Elise-bøker ilag med mjølk og ein blid butikksjef, som vert tagga, skapar klikk pĂĽ Facebook. Det gir promo, som gir lesarar, seier ho. â&#x20AC;&#x201C; Eg er oppteken av kva marknadsgrep som fungerer, og i ĂĽ lage ein story rundt bøkene. Det som ikkje fungerer droppar ein og det som fungerer tek ein med seg. I bĂĽde PR og skriving mĂĽ ein nytte fantasien og lĂŚre av sine feil. I juni filma vi deler av Elise-bøkene, booka eit ekte kuslepp og inviterte pressa til settet, med god respons. Ein mĂĽ spele pĂĽ andre trĂĽdar for ĂĽ gjere boka si kjend, om ein ikkje er ein litterĂŚr superkjendis som media automatisk løfter fram. Ă&#x2026; utvikle seg som forfattar er ein del av motivasjonen for ĂĽ skrive, men ogsĂĽ ĂĽ lĂŚre korleis ein nĂĽr lesarane. Dette heng saman for meg. Ein skapar eit univers som ein ønskjer at andre skal delta i, bĂĽde i og rundt boka.

25

Byggtunet, Hardangervegen 538, 5709 Voss â&#x20AC;˘ 45 90 27 72 â&#x20AC;˘ 56 51 00 20 â&#x20AC;˘ 90 55 20 86 â&#x20AC;˘ post@byggtunet.no

Fjordane Bilutleige

Rein Design

Bygge merkevare. Viken tenkjer kommersielt rundt forfattarvirket.

19

Avis tilbyr bilar til dei ďŹ&#x201A;este føremĂĽl, stasjonert pĂĽ fylgjande stadar: s s s s

FLORĂ&#x2DC; FĂ&#x2DC;RDE LEIKANGER MĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;Y

s SANDANE s SOGNDAL s STRYN

Budget bilutleige er tilgjengeleg pĂĽ flyplassane: s FLORĂ&#x2DC; s FĂ&#x2DC;RDE

s SANDANE s SOGNDAL

37 Pristilbod og reservasjon tlf: 57 72 50 80 og wwwAVISNOsWWWBUDGETNO


Vaskehjelp?

RETT PÅ Andrine Bruland

Eg og sambuaren er ganske flinke til å fordele arbeidsoppgåver i og utanfor heimen, men akkurat denne støvtørkinga og golvvasken, den hatar vi begge to. Og i ein travel småbarnskvardag, der ein heile tida må velje kva ein skal prioritere før natta plutseleg er her att, vert dette nedprioritert. Samstundes har vi begge behov for å ha det reint og fint rundt oss for å trivast. Så vi har vurdert å prøve vaskehjelp. «Men, er ikkje ho i permisjon no då» tenkjer du kanskje. Nettopp! seier eg då. Denne haldninga er den første betenklegheita eg har med ideen. At eg ikkje er kjerringemne nok dersom eg ikkje klarar å halde heimen rein sjølv om eg har småfolk. Det verste spørsmålet eg kan få, er «kva gjer du på no som du går heime då?».

Kva eg gjer på? Eg spring etter ein baby som har matforbruket, energien og eventyrlysta til ein vaksen mann, og fornufta til ein mygg. Og i tillegg er hjernen hans i ein skjør vekseperiode, der skadar fort kan få konsekvensar for resten av livet. Han heng seg i gardiner, klatrar opp i do, kastar seg utfor kantar og oppi basseng. (Eg elskar den vesle klumpen noko enormt altså, men det forventar folk at eg gjer, så det treng ikkje så lang forklaring). Han sit fint og leikar innimellom også, og det

går an å sikre og blokkere ting til ei viss grad. Og så søv han ein times tid kvar dag. Men då treng gjerne eg litt mat, eller ein dusj, og så er det sunn og god matlaging, oppvask, og så vidare. Og så gulpar han. Masse. Gjerne i det eg held på å ta på siste sokken, på det nye antrekket, etter eit timeslangt prosjekt med bleieskift, klesvask, dusjing av begge to, omhyggeleg tørking og smøring. Og då er det berre å begynne på ’an att. Så ikkje spør meg kva eg gjer på om dagane når eg er i permisjon. Eg losar babyen min igjennom dagen. For det andre, så føler eg at det heng litt att at vaskehjelp er ein sånn snobbete rikmannsgreie. Eg syns det er litt flaut dersom folk ser bilen utanfor (ja, for eg tenkjer å bruke kvitt vaskebyrå, tenk. Ein skal betale skatten sin med eit smil i dette flotte landet!), og trur at eg føler meg for god til å vaske skiten min sjølv. Det er litt same kjensla som då eg hadde kabriolet, og stort sett aldri turte å køyre med taket nede. Eller at eg ikkje likar klede med store merkelogoar. Men eg ser jo ikkje på dette som eit statussymbol (snarare tvert imot), men som ei investering i familien. Ola Nordmann har i dag som regel litt til overs etter huslån, strøm og mat er betalt, til å bruke på fornøyelsar. Nokon prioriterer dyre, flotte reiser, nokon oppussing og interiør, nokon bil og båt. Eg kunne

Nokon prioriterer dyre, flotte reiser, nokon oppussing og interiør, nokon bil og båt. No har vi auka renta på

tenke meg å bruke ein slant på å sleppe å gjere det eg hatar mest, og samstundes få meir blid-tid saman med famlien. Tredje bekymring, er at du ikkje kan vite med sikkerheit kva dei faktisk gjer der i din eigen heim. Eg såg eit innslag ein gong på Tv2 hjelper deg, der dei hadde satt opp overvakingskamera, og reinhaldaren brukte dokosten på heile badet og gjekk og sjekka skuffer og åt arbeidsgjevaren sitt smågodt. Men ein lyt vel berre ta sjansen. Ein veit jo aldri kva kokkane gjer inne på kjøkkenet på restaurantane heller. Eller kva folk har gjort rett før du handhelsar på dei… Vi bestemte oss til slutt for ein prøveperiode, og la ut oppdraget på Finn.no. Tilbake kom åtte svar, og det var alt frå private murarar som skreiv at «my sistah is specialice in cleaning», til etablerte bergensfirma med skyhøge prisar. Vi gjekk for noko midt i mellom. Ei ung, austeuropeisk jente som hadde eit nokså nystarta firma, eit par anbefalingar, og ganske greie prisar. Etter å ha tatt avgjersla og avtalt tid, byrja eg å glede meg. Eg såg for meg at i morgon når ho skal komme, kan eg reise på ei handlerunde med minsten, og så kan kjærasten min ta imot ho når han kjem heim frå nattevakt, før han går og legg seg. Og så kan han stå opp, og eg komme heim, happy og utkvilte, til nyvaska hus! Så gjekk eg berre nett inn på Facebook etterpå og sjekka namnet hennar, for å få eit ansikt. Og når eg såg det lange, lyse håret, den solbrune, glinsande huda, og den superkorte denimshortsen, fullstendig fri for gulpeflekkar, byrja eg brått å lure på om å invitere denne søtsaken inn i heimen på fast basis var den beste familieinvesteringa eg kunne gjort…

BSU og BSU 2 til

4,75% Med dette er vi blant dei beste i landet på Bustadsparing for unge!

38

ssf.no/bsu

tlf. 57 82 97 00

meirennbank.no


Rein Design

f r u s U ER,

DER D

MOBILT BREIBAND Skaff deg internett på hytta, på fjellet, i bubilen eller båten. Med tilgang til nettaviser, sosiale media og mail, finst det ingen unnskyldning for ikkje å reise på tur. Kampanjen forutset 12 månader avtaletid, og gjeld ved bestilling før 31. oktober.

NO GIR VI DEG 3 MND. UTAN ABONNEMENTSAVGIFT I TILLEGG TIL KANONPRIS PÅ ETABLERING!

Bruk bestillingsskjemaet på nett; enivest.no/privat/mobilt-breiband/bestill/ eller ring kundeservice på 57 00 91 00. Pris frå kr 441,- første året Bestill no og spar inntil kr 947,- Vi gir deg moglegheita!

39 Din lokale breibandsleverandør i Sogn og Fjordane

57 00 91 00 | enivest.no


Produsert av Fride H. Haugen / fride.haugen@gmail.com

Namn: Adresse:

40

Postnr./Stad E-post:

82 Kryssordet kan også lastast ned frå fylkesmagasinet.no

Løysinga sender du innan 31. august til: Fylkesmagasinet, Boks 353, 6802 Førde. Merk konvolutten «Fylkeskryss nr. 82». Vi trekkjer tre vinnarar med korrekt løysing som kvar får fem FLAX-lodd.


Rein Design

Arrangerer kvart år fylket si største husflidsmesse Vi har 40-50 utstillarar og om lag 1000 besøkande er innom messa i løpet av helga. I år vert messa på laurdag 16 og søndag 17 november, og vi vil gjerne ha kontakt med husflids-produsentar som ynskjer å være med på messa vår. Er du interessert i å være utstillar, ta snarast kontakt med leiaren i messestyret: Modliv – tlf 909 30 635, eller på e-post: modliv@enivest.net

stort

Fylkesmagasinet rettar I førre utgåve av Fylkesmagasinet kom vi i skade for å bruke eit bilete vi ikkje hadde fått løyve til av fotografen.

I tillegg krediterte vi fotografen med feil namn. Det rette skal vere at bilete er teke av Øystein Ullaland.

Vi har utval av bruktbilar – det kan løne seg å ta turen innom oss! Ta kontakt og fortell oss kva du er ute etter. Førde Halbrendsøyra, 6800 Førde Tlf. 57 82 99 00 www.opusas.no

Sogndal Granden 23, 6856 Sogndal Tlf. 57 62 57 57 www.opusas.no

MULTIFUNKSJONSGLAS

Rein Design

Faksimile av e-praten i FM 9.

Utan å skifte karmar eller rammer. Hjå oss blir det billegare for deg

M F Flatene 1, 6800 Førde • Tlf. 57 82 03 00 • mail@glassgrov.no

Løysing

81

VINNARAR AV KRYSSORD NR. 81 Liv Tunsberg, Flåm Eva Flatland, Leikanger Anne Lise Skarstein, Holmedal

Kryssordforfattaren tek no i mot bestilling på BURSDAGSKRYSSORD for spesielt interesserte - ta kontakt for meir informasjon: fride.haugen@gmail.com eller tlf 97503311.

no

fy

t. e n i s a g lkesma

Neste utgåve kjem 12. september

41


JUSS

Vennepoker med godt samvit?

Grunngjevinga til lagmannsretten er i korte trekk at dette pokerspelet fell utanfor straffelovas definisjon av lykkespel, og dermed ikkje er forbode. Spelet er eit såkalla kombinasjonsspel, der både tilfeldigheit og dyktigheit er avgjerande for utfallet. I tillegg la retten vekt på at pengebeløpa ein spelte om ikkje var avgje-

rande motivasjonsfaktor spelarane. I den aktuelle turneringa var høgste gevinst kr 9.000,-. Dommen vart ikkje anka, og Lotteritilsynet legg den til grunn for sin informasjon om poker. Det kan altså synast som om slik poker langt på veg er blitt avkriminalisert. Eg nemner likevel at både politikarar i Kulturdepartementet og Lotteritilsynet på si side har ytra at dommen berre gjeld pokerforma Texas Hold’em, og at dei held fast på at all form for poker framleis er forbode etter lotterilova. Men lotterilova har ein unntaksregel blant anna for «lotteri i møter hvor allmennheten ikke har adgang, når lotteriet ikke er hovedhensikten med møtet». Dette skulle gje rom for at vener som møtast for hyggeleg samvær, samtidig kan spele ei runde poker – også etter lotterilova.

I tillegg er ikkje lotterilova ei forbodslov. Det er ei lov som gjev reglar for når eit lotteri er så omfattande at det må søkast om løyve. Slikt løyve er ikkje påkravd for mindre, private lukka pokerlag, det er slått fast i ein dom frå Midhordaland tingrett. Min konklusjon etter dette er at vener og kjende no kan arrangere og spele mindre turneringar med Texas Hold’em med godt samvit. For større lag, store turneringar og såkalla profesjonell poker må ein framleis trå varsamt, avkriminaliseringa gjeld ikkje slike tilfelle. Lukke til – måtte den beste vinne ☺ Skriven av

Erik Slotterøy, advokat Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Å J S G O M O N N I M KO ER!

T I E H Y N VÅRE NYHEIT! Element Stil er møblar med elegante integrerte frontar og dusj. Kvalitetsprodukt designa og produserte i Danmark.

60 CM KVIT SPEGEL-SKÅP OG SKUFFER KR. 10.440,2 OVERSKÅP A. KR 2.240,-

100 CM GRÅ SPEGEL OG SKUFFER KR. 14.540,2 OVERSKÅP A. KR 2.540,-

Opnin ngstider:

42

Måndag–fredag: 07.30–16.30. Laur u dag: 10.00–14.00. Vi tar forbehald om fargeavvik og tr ykkfeil.

R Rørle ø r l e g ge g e re r e n i næ n æ rhete rh e te n

Tlf. 57 72 55 90 - Mob. tlf. 992 13 790 Flovegen 4, 6800 Førde - www.comfort.no

R Rein ein Design

Forbodet mot poker i Noreg har vore omdiskutert i lang tid. No tyder alt på at i alle fall einskilde variantar av poker mellom venner i godt lag ikkje lenger er ulovleg, og dermed kan spelast med godt samvit. I juni avsa Borgarting lagmannsrett nemleg ein dom som slo fast at pokerspelet Texas Hold’em i turneringsvariant ikkje fyller vilkåra for å vere ulovleg etter straffelova. Ein mann frå Drammen var tiltalt for å ha arrangert ulovlege turneringar med Texas Hold’em. I Drammen tingrett vart mannen dømd, men lagmannsretten frifant han i juni månad.


.. men DA

må du ha 2 ..

Farsundfeltet

Rein Design

ØVRE ÅRDAL - SOGNDAL STRYN - SANDANE - MÅLØY

Einebustader i 5-rekkje på 104 kvm. med gode solforhold

ØYSTEIN SUNDE og «Meget i sløyd» ØVRE Årdal ÅRDAL Kulturhus SOGNDAL Sogndal STRYN

Tor 5. sept. kl 20.00

Billetter: ardal.kommune.no

Kulturhus

Fre. 6. sept. kl 19.00

Billetter: sogndal.kulturhus.no

Stryn Kulturhus

Lør. 7. sept. kl 19.00

Billetter: billettluka.no Kultuhuset (man-fre, 9-16) Tlf: 57 87 47 65

100000,I GÅVEKORT TIL FØRSTE KJØPAR!

Finnkode: 3461 8875

SANDANE Kulturhuset

Søn. 8. sept. Billetter: trivselshagen.no Trivselshagen kl 19.00 Heradshuset

MÅLØY

Nordfjordhallen

Man. 9. sept. Billetter: billettluka.no kl 19.00 Narvesen

Energieffektive einebustader med carport i klassisk stil. Tre eller fire soverom. Bustadene er i nær tilknytning til vakkert turterreng, berre 10 minutt frå Førde sentrum. Pris 2.999.000,Kontakt seljar Bente Grønsberg Aase på telefon 404 44 704 1 LEDIG i blokk 1, klar til innflytting!

Hogane

Solsida B3

Hogane i Stryn Solsida B3 Innflyttingsklar einebustad på i Sogndal 83 kvm. Kun 1 stk. ledig. For visning ta kontakt med Bente Grønsberg Aase på tlf. 404 44 704 Finnkode: 1691 5052

Blokk 1: 1 leil. klar for innflytting Blokk 2: 8 av 22 selde. For visning ta kontakt med Jens Sigurd Hagen på tlf. 404 44 710 Finnkode: 3090 6867

Dvergsdal & Sunde AS | Sunde, 6800 Førde Tlf: 57 72 65 00 | dvergsdalogsunde.no

43


Førdekunstnar markerer Kay Arne Kirkebø frå Førde markerer seg som kunstar, blant anna med utstilling på Tegneforbundet i Oslo siste tida, samt vist fram arbeidet sitt i den førre utgåva av musikkbladet Eno. TEKST: Roy Sunde

Kirkebø er inne i siste året av ein mastergrad i kunst ved Kunsthøgskulen i Bergen (KHiB). Han har ein bachelor i grafikk frå same skule, og to år ved Kunstskolen i Bergen. (KiB), og har byrja å stille ut og markere seg. I tillegg til utstilling på Tegneforbundet har han blant anna vore med på ei gruppeutstilling på Høstustillingen i fjor, samt gruppeutstillingar i Oslo, Bergen og Malmø.

Tidleg krøka. Vegen fram mot å bli kunstnar byrja

44

tidlig. – Eg har eigentlig alltid vore oppteken av teikning som uttrykk. Som liten var det gjennom teikneseriar og film, før eg på vidaregåande byrja å studere teknisk teikning, som innebar maskinteikningar og arkitektur, seier han. – Ein kan seie det var der eg for alvor byrja å

teikne, samstundes som eg var usikker på om det var den retninga eg ville gå i. Eg bestemte meg for å ta eit år fri frå skule, som vart fleire år. Men eg heldt fram å teikne som hobby ved sidan av ein ordinær 9 til 4 jobb. Det leia til interesse for kunst, ikkje berre teikning, så eg søkte meg inn på Kunstskolen i Bergen, som på mange vis er ein forskule til Kunsthøgskulen i Bergen. I løpet av dei to åra der jobba eg i hovudsak med video og

installasjonar. Det var nok ikkje før midvegs i bacheloren, eit par år etter, at eg byrja å jobbe med teikning igjen.

Gradvis oppvakning. – Var målet karriere som kunstnar då? – Eg byrja å vurdere kunst som yrke etter det første året på KIB. Då eg byrja på KHIB var eg framleis usikker på kva eg gjekk til, men i løpet


No kr

seg

0,5.9+ 0 mva

dieselpumper.

ADR-T Tankar anka a av det første året fekk eg høve til å jobbe med ulike material og teknikkar, og vart gradvis meir viss på det dette var noko eg ville forfølgje, seier han.

Fiksjon, tv-spel og musikk. Inspirasjonen finn han både i populærkultur, eksperimentell musikk og innan arkitektur. – I mine seinare arbeid kan ein spore referansar til science fiction litteratur og filmar. Fiksjon har alltid vore ei viktig kjelde for mine arbeid, samt Tv-spelmediet, som eg har følgt sidan slutten av 80-talet. Musikk er også ein stor lidenskap, spesielt metal-musikk av det eksperimentale slaget: Dronemetal og ambient metal til dømes. I det siste har eg sett ein del på bilete og teikningar av futuristisk arkitektur, som har vore relevant for mine siste arbeid. Kva motiv eg føretrekk varierer, og kan ofte linkast til kva eg jobbar med sjølv. Ufordringar og erfaring. – Kvar går vegen vidare? – Målet er å oppretthalde ein jamn produksjon av arbeid som utfordrar meg, og gjev rom for nye erfaringar. Eg vart nyleg invitert til eit samarbeidsprosjekt i Aarhus i Danmark, der eg skal jobbe saman med ein musikar. Eg skal stå for den visuelle biten av prosjektet i form av teikna animasjon. Prosjektet skal visast i konserthuset i Aarhus i byrjinga av november. Det ser eg veldig fram til, etter som det gjev meg høve til å vise arbeidet mitt i ein ny arena. Elles er eg som nemnt inne i siste året på masteren min her i ved KHIB, som eg jobbar med parallelt.

Ta ankane skreddarsys et etter kundens behovv. Kan utstyrast me med: Pumper i mange variantar, filtersystem for vatn og partiklar, nivåmålar, ekstra låsbare oppbevaringsrom, sertifisert løftekjetting, løftebøyle for skogsmaskin m.m.

Dieseldyr eldyrr? Forebygg og bekjemp mp p «dieseldyr» ese . Prøv øv Bio-Protect 2. Spesielt pesielt viktig i båt-tankar nkar k .

Øyrane 6, 6800 Førde | Tlf. 578 21 688 www w.farsundnausthelle . err.no .

45


E-PRAT

med Steinar Nes (28), Tore Frimanslund (30), Dagfinn «the D» Henjum Sværen (23), Torgeir Sværen Henjum (30)

Bustadkommune: Sogndal Alder: Sjå over

SGN Skis lanserer sin nyskapte kolleksjon av ski. – Fortel litt om kolleksjonen de no lanserer. – Vi lanserer 3 nye modellar 1184, RAKKAR og Hurrungane. Me beheld i tillegg Togga som vi hadde suksess med frå i fjor. – Kva forventingar har de til sal? – Nå ut til fleire enn i fjor, nasjonal satsing. – Korleis har marknaden respondert? Svært godt. Det har vore mykje merksemd alt, og vi er ikkje komen lengre enn til august. – Kor store kan/vil SGN Skis bli? – Det får framtida vise. – Beskriv den ultimate frihelg? Dagfinn: Egg/Bacon og frisk luft. Torgeir: Gode opplevingar i godt lag utandørs. Tore: Gjere noko utandørs. Steinar: Triple T (Taco, TV, Turid). – Kva har du liggande på nattbordet? Dagfinn: iPaden. Torgeir: Leselys, klokkeradio og Inferno av Dan Brown. Tore: Ingenting. Steinar: The Game. – Kva musikk/musikarar lyttar du til? Dagfinn: Carola & Tønes. Torgeir: Hardrock, punk og reggae. Tore: Alt. Gjerne i same lista. Steinar: Tyyl. – Du har invitert fire vener til middag heime hos deg sjølv. Kva serverer du dei? Dagfinn: Egg og nudlar. Torgeir: Pasta.

Frå venstre: Steinar, Torgeir, Tore og Dagfinn. Fotograf: Håvard Nesbø

Tore: Hjort. Steinar: Nachos.

Tore: Syril Telemark – grunna imponerande prestasjonar! Steinar: Norsk Luftambulanse.

– Kva drøymde du om å bli då du var liten? Dagfinn: Stor. Torgeir: Større. Tore: Størst. Steinar: Ehhhhh…

– Kva hugsar du best frå barneskulen? Dagfinn: Slåball & diskotek. Torgeir: Hakkebakkeskogen, eplemakken og geografiprøvar. Tore: Då Joakim (tresteghopparen) hoppa ned frå taket av skulen. Steinar: Småsteinar.

– Kva får deg skikkelig irritert? Dagfinn: Tore. Torgeir: Steinar. Tore: Torgeir. Steinar: Steinar i skoen.

– Kva ville du vist fram for ein turist som kom til heimstaden din? Dagfinn: Det vrengte badet (Tinghuset på Leikanger). Torgeir: Folkefesten Kjerringi Open. Tore: Bjørgahaug på Leikanger. Steinar: Togga.

– Du får 50.000 kr du skal gje til eit lag eller ein organisasjon. Kven får dei og kvifor? Dagfinn: SOS Barnebyer – Godt tiltak! Torgeir: Kirkens Nødhjelp – fordi dei yt hjelp til dei som treng det aller mest.

Hvorfor betale mer?

169,-

200 meter

449,Teinetau

Smidig og letthåndterlig tau for hummer- og krabbeteiner. Av 50 % polyester og 50 % danline. Synker. Kuttes opp i passende lengder. Se Biltemas utvalg av hummer-, krabbe- og krepseteiner. Ø 8 mm. Lengde: 200 m. Bruddstyrke: 1200 kg. 25-078

199,-

5990 Garnblåse

Hummer-/krabbeteine

Med 3W lysdiode. 6 V/2,3 A oppladbart batteri og AC/DCadapter medfølger. Total lysmengde: 80–100 lm. Lyskjeglens lengde: 80–100 m. Maks. brenntid (batterikapasitet fra 100 % til 10 %): 3 h. Mål: 160 x 160 x 80 mm. 24-924

Myk PVC-plastbøye som hindrer skader ved påkjøring. Ø 150 mm. Rød 25-012. Gul 25-019. Pris pr. stk.

Stødig, lettømt og sammenfoldbar. Av nylon med 25 mm masker. Ramme av plastbelagt tråd. Komplett med agnrom og agnpinne. Fluktåpningen skal tilpasses alt etter om fisket gjelder hummer (Ø 60 mm) eller krabbe (Ø 80 mm). Vekt: ca. 3 kg. Mål: 940 x 640 x 630 mm (lxbxh). 14-180

LED-spotlight

46

Snart tid for hummerfiske!

FØRDE, Kronborgveien 5, 6800 Førde Man-fre 9-20, lør 9-18 815 32 815 - www.biltema.no


VERDSNYHEIT!

AURIS TOURING SPORTS Verdas første hybrid stasjonsvogn**

Auris Touring Sports frå

237 900,-*

Auris Hybrid Touring Sports frå

280 900,-*

* Inkl. frakt, levert Førde/Nordfjord. Forbruk blanda køyring, utslepp CO2 og NOx: frå 0,38 l/mil, frå 85 g/km, frå 5 mg/km. Avbilda modell kan ha ekstrautstyr. Med atterhald om trykkfeil. **I kompaktklassen

Toyota Nordfjord AS

Toyota Førde AS

6718 Deknepollen. Tlf. 57 85 26 50

Steinavegen 10, 6800 Førde

Hegrevegen 16 - 6783 Stryn. Tlf. 57 87 60 00 www.toyotanordfjord.no

Tlf. 57 72 10 00 www.toyota-forde.no

47


Rein Design

8000 m2 med • DAGLEGVARE • BYGGVARE • GULLSMED • GÅVEARTIKLAR • KAFÉ

X LÅGE PRISAR! Prisane gjeld t.o.m. laurdag 24. august eller så lenge lageret rekk. Atterhald om skrivefeil og utselde varer. Sjå elles vårt utsende flygeblad eller på www.coop.no

LÅG PRIS

119

FRÅ

OPPBEVARINGSBOKSAR 3 PK 15 l eller 31 l. Kvalitetsplast med 10 års garanti. Toler temperaturar frå -40 til +120 grader. Godkjent for oppbevaring av mat. Transparent. 15 l pr pk 119,31 l pr pk 219,-

Supe

d! rtilbo

LÅG PRIS

29

NORTETT DELTA MS Godkjent for bruk på grunnmur og torvtak. Pr. m2.

LÅG PRIS

-30%

8990

ADURO 9 PEISOMN

PÅ ALLE LAGERFØRTE DIMENSJONAR

+ 99,-

2 30 FOR

COOP SYLTETØY 500 G ass.

LÅG PRIS

2 30 FOR

COOP EPLEJUICE OG FROKOSTJUICE 1,5 L

LÅG PRIS

79

SCAN STANDAR SEMENT 25 kg. Pr. sekk.

LÅG PRIS

Panasonic varmepumpe

129

Medlemskupp

14.990,-

MDF VEGGPLATE

Pris inkl. ferdig montert. Pris ikkje-medlem 16.822,Spar kr 1832,-

A! G MÅL FERDI

2 30 FOR

WRAP TORTILLA Santa Maria. Original. 380 g

LÅG PRIS

2 55 FOR

KJØTTDEIG Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g

LÅG PRIS

2 50 FOR

TOALETTPAPIR 6 PK. Coop. Nice & soft.

Medlemskupp

LÅG PRIS

2990

4990

BADEROMSINNREIING 120 CM

MASSASJEDUSJ

Med speil, vask og underskap med 2 skap og 2 skuffer med softclose. Kvit eller svart høg glans. Ekskl. blandebatteri. Mål inkl. vask: B 120 x D 46 x H 56 cm. Speil: B 110 x H 54 cm.

Frilandskryss

cafe

Med 6 justerbare massasjedyser og integrerte slangar. Front som du kan ta av - enkel reingjering. Leverast med Sintef godkjent blandebatteri og dusjgarnityr i forkromma messing. Mål: 100 x 100 cm. Høgde: 223 cm

Kvar dag har vi: LÅG PRIS

79,90,MEDIUM

Ikkje-medlem: 149,90

149

PERGO LIVING EXPRESSION LAMINATGOLV Eik eller grå eik. Ripesikker Titan X overflate. Mål: 635 x 328 mm. Seljast i pakkar à 2,007 m2. Pris pr m2

KLIKK - LETT Å LEGGE

LÅG PRIS

Assorterte farger. Pr stk

LÅG PRIS

25 ÅRS GARANTI SLITESTERKT

Perle eller skygge skrå i ferdig måla eggekvit. Mål: 11 x 620 x 2390 mm. Pris pr. plate.

LÅG PRIS

990

IMPREGNERT TERRASSEBORD Furu. Kl. 1. 28 x 120 mm. Pr. m.

Vedlengde opptil 39 cm. Røykuttak på topp og bak. Effekt: 3-9 kW, oppvarmingsareal 30- 140 W pr m2. Mål: H 95,8 x B 50 x D 44,7 cm. Vekt 98 kg.

ISOLASJON Proff 35 rull. Isolasjonsklasse 35.

LÅG PRIS

LÅG PRIS

8 9 00

SJEKABINETT KOMPLETT MASSA 6 DYSER

LOKALPRODUSERTE MENY KJØTKAKER FRÅ FJORDA g. poteter, gulrot og erterstuin STOR kr. 99,-

Torsdag og fredag: Raspeball

X

Coop Extravarehuset, Førde

9-21 (20)

Coop Byggekonto – ein enkel måte å betale på! Med Coop Byggekonto kan du tenke meir på oppussingsplanane og mindre på utgiftene. Kjøp det du trenger no og få inntil 45 dagars rentefri betalingsutsetting. Du får full oversikt over alle kostnader på månadlege fakturaer, og betaler du innan forfall tilkjem ingen gebyr eller renter. Gå inn på coopbyggekonto.no og søk no! Så har du finansieringa klar til neste gang du handlar. Nyheit! Når du handlar med Coop Byggekontokort får byg gekonto du nå 2% rabatt som trekkast direkte frå din faktura rabatt kvar månad. Sjå vilkår på baksida av tilbodsavisa.

2%

+ Coop Medlemskort

= 3 % kjøpebonus

cafe

Fylkesmagasinet 10 - 2013  

Fylkesmagasinet i Sogn Og Fjordane