Page 36

Katten treng di hjelp! Trass stort engasjement frü dyrevernarar i meir enn ein mannsalder er problemet med heimlause kattar like stort. 2012 er det verste üret pü mange ür i heile landet. Bettina Astor i Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane seier ansvarsfrüskriving og manglande ressursar gjer at ein ikkje für bukt med problemet. Myndigheitenes tilbod til heimlause kattar er avliving. – Her mü vi bli betre, seier ho og fortel at Dyrebeskyttelsen dagleg für inn heimlause kattar og kattungar, ofte i dürleg forfatning. – Stadig fleire ukastrerte kattar für FIV / katteaids, som gjev ein lang og pinefull død for utekattar. Dyrevern er ein bransje prega av fortviling over manglande menneskelege og økonomiske ressursar, og vonde katteskjebnar. At problemet eskalerar, viser at vi treng større engasjement frü myndigheitene si side. Ein viktig bodskap er ü kastrer büde hann- og hokatt, vaksiner og ID-merk katten, seier ho og fortel at kastrerte kattar held seg meir heime, og at det bidreg til ü verne katten mot sjukdomar som katteaids. – Ei viktig investering, som katteeigarar bør prioritere sjølv om det diverre er dyrt, seier ho og oppmodar veterinÌrar til ü sette ned prisane ein periode. – Moralen mü opp, fantasien nür det gjeld ü kvitte seg med uønska kattar er skremmande stor. Dei blir til og med dumpa til fordel for sydentur. Dyrebeskyttelsen har teke hand om fleire kattar som er skadde av eigaren. Det er straffbart ü flytte frü, dumpe, skade eller drepe dyr. Norsk lov om dyrevelferd og forskriftene om dette er endra, no gjeld hjelpeplikta for dyr ogsü. Arbeidet til Dyrebeskyttelsen gir mange heimlause kattar ein ny muligheit. Det er viktig at folk støttar oss, anten med hjelp til praktiske oppgüver, ved ü adoptere ein katt, gjev oss grasrotandelen sin hos Norsk Tipping eller blir medlem, seier Bettina, og understrekar at bidrag gür til ü hjelpe dyr. – Jo fleire hender og meir pengar, jo fleire dyr kan vi hjelpe.

Uviss skjebne for kattefamilie Normalt har Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane over 30 kattar i omsorgstiltak. Nett no har dei ein heil kattefamilie, som treng ein heim. – Mor, far og tre kattungar. Det er spesielt. Dei kjem frü Ytre Hafstad i Førde. Vi søker eigar, eller nokon som kjenner dei att. Nokon mü jo sakne dei? Alle fem er litt redde og knytt til kvarandre, sidan dei har gütt ute lenge. Om ikkje vi finn eigarane hüpar vi nokon vil ta til seg heile familien, det hadde det vore utruleg flott om dei fekk bu saman pü ein gard, avsluttar ho.

Kattemor og ungane.

Fakta Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane har dei siste 10 üra: • Skaffa ny heim til ca. 1200 heimlause katter • Gjenforeint ca. 500 kattar med sine eigarar • Avliva ca. 500 sjuke / skadde kattar, i samrüd med veterinÌr.

Kattefar.

Verdas beste føredragshaldar til Temposeminaret Ca 400 deltek pĂĽ Temposeminaret i Florø kvart ĂĽr, og inspirasjonsseminaret har fĂĽtt ry som eit av dei beste i landet. Arrangør Per Ă˜yvind Helle lovar ei sĂŚrs attraktiv utgĂĽve av inspirasjonsseminaret i ĂĽr 1. November. – I ĂĽr kan vi kan presentere verdas beste føredragshaldar, Nando Parrado - kĂĽra av World Business Forum. Han toppar ei celeber liste der namn som Bill Clinton og Kofi Annan og figurerer. Parrado er verdskjent for den mest utrulege overlevingshistoria i førre hundreĂĽr; flyulukka i Andesfjella i 1972 der han som 23-ĂĽring blei den store helten og seinare portrettert i filmen Alive, fortel Helle og held fram. – Humorist, filosof og sosiolog Harald Eia, og Moods of Norway-grĂźnderane Simen Staalnacke og Jan Egil Flo frĂĽ Stryn er mellom føredragshaldarane, samt salsguru og turnĂŠmanager for John Cleese, Kjetil Kristoffersen.

Kjøp ZEISS progressive brilleglass. FĂĽ med ZEISS ofďŹ celens Plus romoptimerte glass pĂĽ kjøpet!

FM

%N:%)33 BRUKERSKALKUNNESTILLEHĂ€YEKRAV "ÂŽDEVEDEKSTREMEFORHOLDOGIENMER VANLIGHVERDAG!KKURATNÂŽHARVIKAMPANJE PÂŽ:%)33PROGRESSIVEBRILLEGLASS+JĂ€PETPAR VALGFRIEPROGRESSIVEGLASSnOGFÂŽET PAR:%)33OFÆCELENS0LUSROMOPTIMERTE GLASSPÂŽKJĂ€PETĂœ%TGUNSTIGTILBUDFORDEG SOMVETATDETERFORSKJELLPÂŽBRILLEGLASS

13•2012

36

Se mer. Opplev mer. ZEISS presisjonsbrilleglass. WWWZEISSNOVISION

&ORHANDLERE

$ENFĂ€RSTEMÂŽNELANDINGENJULI        FOTOGRAFERTMEDET:%)33 OBJEKTIV+ILDE.!3!     

Fylkesmagasinet 13  

Fylkesmagasinet 13

Fylkesmagasinet 13  

Fylkesmagasinet 13

Advertisement