Page 1

GIS I AKTION

#2 2017

Fra geografi til værdi

ROSKILDE FESTIVAL LETTER PLANLÆGNINGEN AF NÆSTE ÅRS FESTIVAL MED GIS

THE SCIENCE OF WHERE

+

RAMBØLLS ARCGIS-PLATFORM BINDER LANDE, KONTORER OG AFDELINGER SAMMEN GLOBALT NYE INVESTORER OG EKSPANSION SIKRES MED GIS-ANALYSER

NY INDSIGT GIVER BEDRE BORGERSERVICE OG SAMARBEJDE I RANDERS KOMMUNE

LÆS JACK DANGERMONDS FANTASTISKE HISTORIE OG HØR HANS VISIONER FOR EN BEDRE VERDEN


LEDER THE SCIENCE OF WHERE – FRA GEOGRAFI TIL VÆRDI Esri har samlet sin historie, vision og mission i én sætning, ’The Science of Where’. Videnskaben om hvor… Nej vel, lad os holde os til den engelske tekst – ’The

Vordingborg og Randers Kommuners brug af Story

Maps til at formidle store mængder data på en over-

sammenhæng? Dette nummer af GIS i Aktion tager ud-

Science of Where’. Informationer, der tidligere var gemt

gangspunkt i ’The Science of Where – Applied’. I bladet har vi samlet en række artikler, der alle giver deres bud

på ’The Science of Where’. Fra Jack Dangermonds store visioner for GIS i en

global sammenhæng, til vores mere lokale bud på ’The Science

of Where’ i en dansk sammenhæng.

I artiklen om Gril-

len Group kan du

læse om, hvordan

skuelig og nem måde, er ligeledes et eksempel på ’The i et Excel-ark eller en database og vanskeligt tilgænge-

lige, men ikke desto mindre væsentlige for samarbejdet internt i kommunen og med leverandører og borgere.

Målrettede apps og måske end-

Med den nye aftale om gratis adgang til ArcGIS for alle danske skoleelever, får eleverne mulighed for at udforske data i et professionelt miljø.

demografiske data

da ArcGIS Hub kan hjælpe til at fortsætte den rejse Vordingborg og Randers Kommuner har påbegyndt.

I skolerne har geografi altid

været på skoleskemaet, i hvert

fald så længe de fleste af os kan huske. Med den nye aftale om

gratis adgang til ArcGIS for alle

sammenholdt med geografien, viden om busstoppeste-

danske skoleelever, får eleverne mulighed for at udforske

til at udpege den bedste placering af nye restauranter.

med teknologien - at gøre ’The Science of Where’ til en

der, konkurrenter, forbrugeradfærd mm., hjælper med For Grillen Group er det en succesfuld måde at skaffe

investorer i forbindelse med deres ambitiøse ekspansion, baseret på viden om geografien - om stedet.

For Rambøll og Roskilde Festivalen er data en central

del af deres forretning. Data der er opdaterede og tilgængelige for alle, data der har en geografisk dimension og på hver deres måde bidrager til de rigtige løsninger på

data i et professionelt miljø. Afprøve, undersøge, og lege naturlig del af deres indlæring og til et logisk og illustrativt værktøj i deres søgen efter svar.

Det er mit håb, at dette nummer af GIS i Aktion er

med til at gøre ’The Science of Where’ til en del af vores

daglige arbejde med GIS, at gøre det forståeligt og håndgribeligt. At fuldende rejsen fra geografi til værdi.

eksempelvis miljøudfordringer eller for gladere festival-

God læselyst.

tur på festivalpladsen, til gavn for sikkerhed og samar-

Mads Schondel-Andersen

gæster. Opdaterede kort over installationer og infrastruk-

Ansvarshavende redaktør: Mads Schondel-Andersen Redaktion: Ghita Krage

|

aktuelle data, som visualiseres, udstilles og deles.

Science of Where’. Det lyder flot, men hvad betyder det egentligt - altså ikke bogstaveligt talt, men i en dansk

2

bejde. Løsninger som har det til fælles, at de bygger på

GIS I AKTION

Redaktionen kan kontaktes på redaktionen@geoinfo.dk eller telefon: 3996 5900 Udgives af Geoinfo A/S Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup

Web: www.geoinfo.dk Design og produktion: KLS PurePrint A/S GIS i Aktion udkommer to gange årligt.


INDHOLD #2 04 Én stor, global platform

 Bo Grave og Morten Bjerrum fortæller, hvordan Rambøll har taget et stort skridt i retning af at knytte afdelingerne i 35 lande tættere sammen, hvor data, og projekter kan deles.

10

06  Pinde-i-jorden og dyna-

misk kortlægning på Roskilde Festival  Roskilde Festival letter planlægningen af næste års festival med GIS.

08 GIS-hjælp til selvhjælp

 I Vordingborg Kommune har en ArcGIS Enterpriseaftale ændret arbejdsgangene i flere afdelinger, hvor flere og flere har fået øjnene op for de mange muligheder GIS tilbyder.

10 Fra kedelige tabeller til

visualiseret data  I Randers Kommune giver visualisering af store mængder data om affaldssorteringen helt ny indsigt, og forbedrer arbejdsprocesserne og samarbejdet med borgerne.

12 Smart Cities med ArcGIS

14

16

Hub  ArcGIS Hub transformerer den måde

smarte kommuner arbejder sammen på på tværs af forvaltninger og afdelinger og instanser.

14 Projekt ”SkoleGIS” -

hvorfor GIS skal på skoleskemaet  Rumlig forståelse er en af nøglerne til at løse verdens udfordringer, og med gratis adgang til ArcGIS Online får folkeskolen et nyt værktøj til at klæde elever på til verden af i morgen.

16 Burgerdata  Grillen Burgerbar har succes med at bruge geografiske analyser i kampen for at finde nye investorer og ekspandere.

18 Manden der vil gøre verden til et

bedre sted  Læs Jack Dangermonds fantastiske historie og hør hans visioner for en bedre verden med GIS.

22 Native apps på få minutter

- uden at skrive en kodelinje  Læs hvordan man på kort tid laver apps uden hverken udvikler, designer eller kortekspert - helt uden kodning.

24 Nye ansigter hos Geoinfo

 Geoinfo har vokseværk. Velkommen til de nye medarbejdere.

26 Stort og småt

 Nyheder og information.

GIS I AKTION

|

3


ÉN STOR, GLOBAL PLATFORM

For en verdensomspændende virksomhed som Rambøll er det praktisk at bruge et GIS-system, hvor alt er samlet på en enkelt platform. Rambøll valgte ”ArcGIS Enterpriseaftalen” fra Esri og har taget et stort skridt i retning af at knytte afdelingerne i 35 lande tættere sammen.

// Majken Eliasen

R

ambøll valgte i oktober 2014 Esri

hed, når der bliver brugt udviklingskroner på GIS, for-

GIS-løsning. ArcGIS var dog ikke et

vet mere digital, når de løser opgaver for kunderne.

ArcGIS Platformen som deres globale helt ukendt produkt for rådgivnings-

firmaet, da det tidligere havde været brugt lokalt i enkelte afdelinger.

"Før har det været meget sporadisk, hvordan vi

brugte GIS i de forskellige afdelinger. Vi havde mange

di de bruger det samme system, og hverdagen er ble"Der er ingen tvivl om, at det øger produktiviteten,

når man ikke skal ud og samle ting ind på papir og

bagefter indberette det i et system for så at sende det til nogen", uddyber direktøren.

Det er en forskel, han allerede kan mærke, når hans

forskellige GIS-systemer i mange forskellige lande,

medarbejdere i Rambøll er i marken.

egen leverandør", fortæller Bo Grave, der er direktør

Arbejde på stedet

og hver især havde deres egen licensaftale med deres for digital innovation i Rambøll.

"Det, vi ønskede, var at få en samlet platform, hvor

vi kunne arbejde sammen på tværs af lande, kontorer og afdelinger", fortæller han.

I dag er det til gavn for alle i den globale virksom-

De projekter, Rambøll udfører for deres kunder,

spænder bredt. For nylig har de fx. brugt Esris Collector-app til arbejdsopgaver, der blandt andet handlede om flagermusregistrering og registrering af træer i forbindelse med et motorvejsprojekt.

"Når vi skal ud og indsamle information i marken,

er det meget lettere at tage sin telefon eller iPad med og så indsamle data med geografisk position direkte på stedet", forklarer Bo Grave.

Når oplysningerne er på plads i geodatabasen,

Morten Bjerrum og Jason Wells fra Rambøll modtager dette års SAG Award af Jack Dangermond, Esris grundlægger og President.

4

|

GIS I AKTION

bruger de det til at lave webmaps, som er kort, de kan dele.

"Det, der er hele essensen i at have den her plat-

form, er at have ét sted, hvorfra vi kan dele data. Når vi laver et miljøprojekt, hvor der fx. skal indgå en

masse lokalplaner, så kan vi samle det på én portal", fortæller Bo Grave.

Som udgangspunkt bliver data delt internt mel-


tæller direktøren for digital innovation, Bo Grave.

De er nået langt på de tre år, hvor ArcGIS har været

firmaets samlende platform.

"Vi har en fælles platform nu, og vi tilbyder den til

vores brugere. Vi har et samarbejde globalt mellem

de otte største lande indenfor GIS. Rambøll er repræsenteret i 35 lande, og i de otte største dominerende markeder, der har vi et samarbejde".

Det drejer sig specifikt om Danmark, England,

Norge, Sverige, Finland, USA, Frankrig og Italien. Tyskland er så småt på vej ind på banen.

"Vi har ansat et par udviklere her i København. Vi

har lavet et værktøj, som indhenter frie data til portalen, sådan at vores medarbejdere ikke selv behøver at indhente dem for hvert projekt", forklarer han.

Og det er netop dét, det handler om for Bo Grave:

Bo Grave, Rambøll.

Frie og åbne data.

"For mig er fremtiden en GIS-platform, hvor vi kan

dele information. Der skal ikke være grænser juridisk eller licensmæssigt. Data og information skal flyde

lem Rambølls mange afdelinger, men de håber, at

de fremover kan dele data direkte med de kunder,

som også har abonnement på ArcGIS Online. Det har Banedanmark allerede, og de er i gang med et stort projekt, hvor hele togdriften bliver omlagt. I den

forbindelse har Rambøll som rådgiver leveret nogle

løsninger til dem, som bliver delt via en fælles gruppe på ArcGIS Online.

"Vi håber, at vi på nogle projekter fremover kan

lave en digital og mere interaktiv rapportering til

vores kunder i stedet for en traditionel rapport eller

frit mellem os og vores kunder og vores underleverandører, så vi ikke skal bruge tid på at sende ting.

Vi skal have en platform, vi kan uploade til, og hertil skal alle have adgang, uanset hvor de er", pointerer Bo Grave.

Selvom Rambøll løb med SAG-prisen foran næsen

af 10.000 andre kandidater, er udviklingsrejsen først lige begyndt.

"Vi når aldrig til vejs ende, vi bliver ved med at

udvikle nye ting og bygge oven på. Der kommer hele tiden nye teknologier til, der skal bruges."

pdf-fil, som man trykker ud i 350 eksemplarer”, fortæller Morten Bjerrum, der er Senior GIS-specialist hos Rambøll.

På den måde kan kunderne også blive involveret i

processen undervejs, fordi de hele tiden har adgang til de kort og data, Rambølls medarbejdere løbende

fodrer platformen med. Rambølls brug af den globale GIS-platform har ikke kun givet pote i forhold til deres daglige arbejde, men har også medført anerkendelse fra Esri selv.

Pris for god produktudvikling

I juli måned 2017 stod Morten Bjerrum i San Diego

og modtog SAG-prisen - Special Achievement in GIS

Award - på vegne af Rambøll. Prisen blev overrakt af Mr. Esri Himself, grundlæggeren Jack Dangermond, og hos Rambøll er de glade for den.

"Det betyder noget for os at få anerkendelse for

den indsats, vi har gjort, for at samle vores GIS-syste-

mer og få samlet vores GIS-platform. Det har betydet, at vi både internt og ekstern har kunnet fortælle om, at vi har fået den her pris, og at det er ros for, at det

er lykkedes at lave en samlet platform i Rambøll", for-

Morten Bjerrum, Rambøll.

GIS I AKTION

|

5


PINDE-I-JORDEN OG DYNAMISK KORTLÆGNING PÅ ROSKILDE FESTIVAL For tre år siden skiftede Roskilde Festival det gamle CAD-system ud med GIS-platformen fra Geoinfo. Det nye system giver festivalens medarbejdere helt nye muligheder for løbende at ændre i kortplanlægningen. // Majken Eliasen

I

1978 meldte Steen Bech-

mann Henningsen sig for

første gang som frivillig til

Roskilde Festival. For fire år

siden blev han fastansat som

deres IT-manager, og for tre år siden var

han med til at implementere overgangen fra CAD-systemet til Esris ArcGIS Platform. Det giver helt andre muligheder, når

Roskilde Festival skal i gang med det gigantiske arbejde, det er, når man minutiøst skal

6

|

GIS I AKTION

forvandle en tom græsmark til et sted, hvor

over 100.000 festivalgæster kan bo i ti dage, mens de hører musik, spiser og drikker.

Pinde i jorden

Lige så snart Roskilde Festival 2017 var overstået, gik holdet bag i gang med at

planlægge næste års festival. En stor del af arbejdet består i at lave et kort over

området og planlægge hvad, der skal ligge hvor. Det er en omstændelig proces, der varer frem til sommeren 2018, hvor det kulminerer med, at festivalens frivillige placerer op til 8.000 pinde i jorden for at markere, hvor de forskellige boder,

telte og toiletvogne skal stå. Når pladsen skal bygges op, skal tingene foregå i en

bestemt rækkefølge. Først skal alle mobile enheder på plads, hvorefter de enkelte

områder kan hegnes ind. Først derefter

kan der trækkes strøm og til sidst midlertidige kabler til IT. For at gøre processen

mere dynamisk, har Roskilde Festival i de

senere år skiftet fra CAD-systemet til GIS.

"I det gamle system tegnede vi firkan-

ter, og så måtte man gætte sig til, om det

fx. var et telt eller en skurvogn. Nu kan vi

sætte nogle attributter på de enkelte enheder og markere, hvis det fx. er et salgssted. Attributterne kan være, hvad der

bliver solgt der, hvad det er bygget af og Steen Bechmann Henningsen.


Overgangen fra ét system til et andet

har ikke sparet på mandekræfterne, men har omfordelt dem, fordi det er andre

steder i arbejdsprocessen, størstedelen af

arbejdskræfterne bliver lagt i dag. Roskilde Festival bruger lidt færre frivillige til

at stikke pinde i jorden. Til gengæld er de flere om selve fremstillingen af kortene,

fordi de kan lægge langt flere oplysninger ned i kortene, end de kunne før.

Kun lige begyndt

At bruge GIS i stedet for CAD på Roskilde

Teknisk kort over Roskilde Festival.

hvem, der er ansvarlig for det", fortæller Steen Bechmann Henningsen.

Roskilde Festival er en non-profit or-

ganisation og har derfor adgang til Esris

ArcGIS Platform for netop den slags organisationer.

"Vi er så heldige, at vi har alle Esris

Festival har ændret den måde, kortlæg-

Omfordeling af ressourcer

Før i tiden medførte hele kortlægnings-

ningsprocessen foregår på, og det er en udvikling, der først lige er begyndt.

"I første omgang skulle vi sørge for, at

processen en vis fastfrysning, fordi det var

vores drift kørte. Det gamle kort skulle

var planlagt, fordi det medførte en kæde-

sikre os, at alle folk har de samme oplys-

svært at ændre på placeringer, når de først reaktion af andre ændringer.

"Vi bruger teknologierne til først og

konverteres over til det nye, og vi skal

ninger. Så bygger vi på derfra. Det er en proces, der slet ikke er færdig endnu",

produkter i platformen", udtaler IT-mana-

fremmest at tegne et kort over pladsen

"I øjeblikket bruger vi hele den online

festivalpladsen. Det er både ting, der er

meget større. Alle har mulighed for at gå

og IT-fiberkabler. Noget af det ligger der

serede os på PDF-kort, som korttegnerne

geren.

platform, der bliver stillet til rådighed, og som er dér, hvor folk kan komme ind og

se kortet. Vi bruger også nogle værktøjer i forbindelse med tracking, hvor vi kan føl-

ge forskellige gående hold, nogle support-

med alle de enheder, vi putter ind på

gravet ned i jorden, fx. el, vandledninger, permanent, andet bliver lagt år for år",

forklarer Steen Bechmann Henningsen.

"Vi lægger også det ind, der ligger over

hold og nogle samaritterhold. De går alle

jorden. Fra afmærkning af campingfelter

kan se hvor, de befinder sig. Det er også et

ind, bruger vi de data til at sætte pindene

sammen med GPS'er på sig, så vi på kortet særligt produkt derfra", uddyber han.

Ved hjælp af de produkter, der er inde-

holdt i pakken, har Geoinfo også udarbejdet en applikation specifikt til Roskilde

Festival. Den bliver kaldt for Pinde-i-Jorden-Applikationen. Det mundrette navn

beskriver dens funktion. Hver gang en af

til boder og toiletvogne. Når det er lagt

efter, så tingene kommer til at stå præcist

udtaler Steen Bechmann Henningsen.

"Tilgængeligheden til kortløsningen er

ind og se på kortet. Hvor vi tidligere ba-

tegnede ud, og som vi så måtte gå rundt med, kan vi nu gå på en onlineportal og

se kortet på telefonen. Det viser, hvor du

står i øjeblikket, og hvad der er rundt om-

kring. På den måde er det væsentligt mere tidssvarende", siger han.

Da GIS i aktion taler med Steen Bech-

der, hvor de er planlagt. Vi bruger infor-

mann Henningsen i september måned,

jorden til at sikre os, at vi ikke banker en

kortområdeversioner klar, og dermed de

mationerne om de ting, der ligger nede i

stor teltpløk ned igennem en el-ledning", forklarer han.

Den gammeldags proces, de brugte

har Roskilde Festival allerede de første

overordnede linjer for hvordan, festivalpladsen skal se ud til sommer.

"Det, jeg håber for festivalen i 2018, er,

festivallens frivillige medarbejdere har sat

før, betød blandt andet, at de kort, som

at vi får taget mere hul på integrationen

gen af et element, kan de på et digitalt

præcise, da grafikerne fik kortinfoet i maj,

mulighed for, at vi fx. ikke længere lægger

en pind i jorden for at markere placerin-

dashboard ændre farven fra rød til grøn, så alle via kortet kan følge med i præcist hvor mange pinde, der er sat, og hvor de står.

"Det er noget, vi vil gøre mere ud af at

bruge, for der er utroligt meget tilfæl-

digheder i sådan en opbygning, når man

publikum fik i hånden, sjældent var helt

og der ofte kom nogle sidste øjebliks-æn-

dringer på pladsen, som derfor ikke nåede med på de fysiske kort. Den slags er fortid nu, hvor Esri-platformen bliver brugt til kortdataene.

"I år er det meningen, at vi skal nå det

af vores andre systemer. Nu har vi fået bestillingen på en geografisk lokation,

men at den i stedet er knyttet til den på-

gældende madbod. Så når vi flytter mad-

boden på kortet, så flytter installationerne også med", forklarer han.

Det er tredje år, Roskilde Festival bruger

starter på en bar græsmark. Der er mange

skridt længere, at vi kan putte et ”view”

Esris pakke. Målet er for hvert år, der går,

sammenhængene", fortæller Steen Bech-

publikum, der ser det, selvom vi genererer

tøjerne i pakken.

ting i spil og det gælder om at kunne se mann Henningsen.

Selvom Roskilde Festival endnu kun

har skrabet i overfladen af, hvad de

mange værktøjer i platformen kan, har

det allerede ændret deres arbejdsproces markant.

(layout) ned over kortet, hvis det er et

det på basis af de samme grunddata. Ved

at få implementeret flere og flere af værk"Selvom vi bruger hele online platfor-

at få et view direkte i det aktuelle kort,

men nu, er der stadig en håndfuld pro-

hjemmesiden, og så vil det altid være det

næste par år", pointerer Steen Bechmann

så kan vi publicere det i vores app og på aktuelle kort, folk ser", forklarer Steen Bechmann Henningsen.

dukter, vi sikkert tager fat på i løbet af de Henningsen.

GIS I AKTION

|

7


◊ Oplevelsesruter i byen til information til byens gæster.

[ TEMA ] KOMMUNER

GIS-HJÆLP TIL SELVHJÆLP Vordingborg Kommune har brugt Esris produkter siden starten af 1990'erne. Alligevel har et nyt univers åbnet sig for dem, efter de for tre år siden gik over til Esris ”ArcGIS Enterpriseaftale”. I dag fungerer kommunens GIS-koordinatorer i højere grad som supportere, der oplærer andre i at bruge værktøjerne. // Majken Eliasen præsentere sit projekt", forklarer Aimée

der skal udgøre den første del af mate-

De ansatte i kommunernes forskellige

af Story Maps, nogle apps, og hvad der

Pedersen.

afdelinger bestemmer selv, hvornår de

kontakter GIS-gruppen for at få hjælp til et projekt.

"Så vurderer vi selvfølgelig, om det er

noget, vi kan gøre hurtigt, for så løser vi det med det samme. Er det mere

projektorienteret, finder vi ud af hvem, Aimée Pedersen.

A

hos Teknik & Miljø i Vor-

dingborg Kommune. Hun og tre andre kolleger ud-

hæng", fortæller Aimée Pedersen.

Det kan være en app, som eksempel-

vis kan gøre turister opmærksomme på, hvor der er overnatningspladser eller gode steder at dykke.

"Det er en af mine kolleger fra

GIS-gruppen, en fra vores naturom-

dinatoren.

der står for det", fortæller digitalise-

Hun har mærket en øget interesse fra

digitaliseringskoordinator

ellers vil fungere godt i den sammen-

der får ansvaret for det og får sat nogle

ressourcer af til det", forklarer GIS-koor-

imée Pedersen er GIS- og

rialet. Den næste del bliver en blanding

de andre afdelinger, efterhånden som

råde og et par fritidskonsulenter, ringskoordinatoren.

Det er især folk fra fritidsområdet i

kendskabet til ”ArcGIS Enterpriseafta-

Vordingborg Kommune, der i de senere

og flere af kommunens ansatte har fået

GIS-værktøjer kan bruges til.

lens” redskaber har bredt sig, og flere

øjnene op for de mange muligheder, GIS

år har opdaget, hvad de forskellige

"Forståelsen for brugen af data og

tilbyder.

GIS-løsninger til forskellige opgaver

der rådgiver og hjælper ansatte i andre

Blåt eventyr

at fritidsfolkene i højere grad har fået

ware til deres projekter. Selvom Vording-

tidsprojekter på tegnebrættet i Vording-

gør tilsammen kommunens GIS-gruppe, afdelinger, når de har brug for GIS-soft-

borg Kommune har brugt Esris produkter siden 1990'erne, så har arbejdsgangen i GIS-gruppen alligevel ændret sig i de

sidste tre år, hvor kommunen har haft en ”ArcGIS Enterpriseaftale”.

"Vores opgaver har ændret sig fra at

være meget datafokuserede til, at vi mere tilbyder support på, hvordan man kan

8

|

GIS I AKTION

Lige i øjeblikket er der to ambitiøse fri-

borg Kommune, der forhåbentlig begge er klar til at gå i luften i foråret 2018.

Det ene handler om musikfestivalen for

børn 'Vilde Vulkaner', og den anden er et turistprojekt med titlen 'Blåt eventyr'.

"Det arbejder de benhårdt på lige nu.

For at det ikke skal være lyv, er de lige nu ved at lave en papirudgave af det,

er blevet større. Vi kan i hvert fald se, øjnene op for, hvad det kan bruges til,

end de kunne tidligere. Det er fordi, løsningerne er mere agile og mere lækre", forklarer Aimée Pedersen.

Det er de glade for i GIS-gruppen, for-

di der med interesse også følger lysten til selv at lære at bruge værktøjerne.

"Det er vigtigt, de kender muligheder-

ne, inden de går ud og køber dyre konsulenter til de samme opgaver, som vi


∞ Registrering af vedligehold af brønde.

rent faktisk kan lave in-house", pointerer

Oprindeligt tegnede hun ”ArcGIS

Aimée Pedersen.

Enterpriseaftalen”, fordi den stort set

ArcGIS Enterpriseaftalens mange muligheder

keltlicenser, men det har haft den ekstra

Det er forskelligt hvilke værktøjer fra

”ArcGIS Enterpriseaftalen”, de forskel-

kostede det samme som alle deres enbonus, at værktøjerne bliver brugt af flere afdelinger og på nye måder.

"Det, der er fordelen ved Enterprise-

lige afdelinger i kommunen bruger

aftalen, er, at vi har adgang til en masse

Collector-app'en, når de er ude og lave

te en masse ting op og pudse og polere

flittigst. Vej- og parkfolkene bruger

registreringer af fx. kantpæle i kommu-

nen. ArcMap bliver selvfølgelig brugt internt til at holde styr på de daglige data fra driften, ArcGIS Online vil fremover

blive brugt til understøttelse af Business Intelligence-løsninger. For halvandet år siden brugte en gruppe af kommunens

byplanlæggere Story Maps, da de skulle

skabeloner. Selvfølgelig skal du selv sætpå dem, men når vi får en forespørg-

sel, kan vi altid finde en skabelon, der

passer til løsningen af den opgave, så vi kan sætte den op på et par timer. Det er blevet brugervenligt. Vi kan også lave

noget, der er mere varigt og lave større løsninger, hvis det er det, vi vil."

Aimée Pedersen forventer, at de for-

præsentere et stort projekt 'De røde

skellige softwareprodukter fra ”ArcGIS

dingborg by kunne komme til at hænge

høj grad vil blive brugt til projekter, der

løbere', der handlede om hvordan, Vorbedre sammen. Byplanlæggerne blev

så begejstrede for Story Maps, at de vil bruge det fremover, når de skal offentliggøre komplicerede projekter.

"Det er blevet nemmere at lave løsnin-

ger, som borgerne kan forstå. Afdelinger-

Enterpriseaftalen” fremover i lige så

∞ Vedligeholdelse af skilte på vandrestier i skoven.

på en eller anden måde involverer borgerne, som det vil blive brugt til intern

drift. Det er derfor de ansatte i kommu-

nens forskellige afdelinger selv skal kunne bruge værktøjerne.

"GIS-gruppen skal hjælpe folk til at

der være styr på data", fortæller Aimée

ne har tidligere lavet interne løsninger,

være selvhjulpne ude i de enkelte dele

ting ret hurtigt, hjælper i hvert fald på

del af det. Vi er en slags interne konsu-

skolebørn eller befolkningsprognoser, så

her fancy løsninger skal virke, så skal

rigtige, der bliver konkluderet."

men det at man kan visualisere nogle kendskabet og viljen til at bruge det", siger Aimée Pedersen.

af organisationen og understøtte den

lenter på de større opgaver. Hvis alle de

Pedersen.

"Uanset om det handler om valget,

skal der være styr på data, så det er det

GIS I AKTION

|

9


[ TEMA ] KOMMUNER

Grunden til, at jeg i begyndelsen af sommeren købte ArcGIS, var fordi, jeg havde en ide om, at vi skulle være bedre til at visualisere vores data.

FRA KEDELIGE TABELLER TIL VISUALISERET DATA På affaldskontoret i Randers Kommune har de store mængder data om affaldssorteringen liggende i excel-ark, som aldrig rigtig bliver læst. For nylig gik de over til ArcGIS, og visualiseringen af deres data har allerede givet dem et større indblik i aktuelle problemstillinger inden for deres arbejdsområde. // Majken Eliasen

10

|

GIS I AKTION


"Vi skulle have visualiseret, hvad det

her udbud indebar. Sådan som vi førhen har håndteret vores udbud, har det om-

fattet en række bilag, der beskriver vores

mængder og distrikter", forklarer projektlederen.

Problemet var bare, at når tabellerne

blot lå som billeder uden yderligere forklaring eller værdi, blev de ikke brugt. "Denne gang har vi behandlet vores

data anderledes. I stedet for et bilag, der angiver mængderne per fraktion fordelt

på vores distrikter, så kan vi øge bruger-

venligheden og overblikket ved at angive

dette på kort. Det samme gælder for vores nærgenbrugsstationer. Her skaber vi også et hurtigt overblik ved at bruge kortet i

stedet for en lang liste", forklarer Bianca Beck Lund.

De visualiserede data fra ArcGIS hjæl-

per med at sætte fokus på nogle af de

akutte problemer, der jævnligt opstår i arbejdsprocessen.

"Det, der appellerede til os, var, at vi via

de visualiserede data kan evaluere, hvis

vi fx. har en fornemmelse af, at skralde-

spandene ikke bliver sat på plads. Så kan

vi gå ind og trække nogle data og se hvad tilbagemeldinger, vi har fra borgerne", forklarer hun.

Det kan være, at borgerhenvendelser-

ne peger på, at der i en periode ikke er blevet tømt skraldespande i et bestemt

område, og så kan affaldskontoret hurtigt

A

tage fat i den lokale renovatør for at løse ffaldskontoret i Randers

få videreformidlet de enorme mængder

af fire genbrugspladser,

bejdet, til de ansatte.

Kommune står for driften to sorteringsanlæg og en

affaldsterminal. Derudover

skal der hentes skrald fra kommunens

98.000 indbyggere, hvilket bliver til rigtig

mange tons skrald om året, der skal håndteres. For at affaldskontoret skal have de

bedst mulige rammer for at vide alt om de

viden, der bliver indsamlet om affaldsar"De data, der kommer ind i vores hen-

vendelsessystem, skal sendes videre til vores callcenter. De skal for eksempel vide, hvordan september måned så ud, hvad

var udfordringerne og i hvilke områder", forklarer hun.

Det har vist sig, at ArcGIS er det helt

problemet. I forbindelse med det første

projekt, hvor ArcGIS blev anvendt i prak-

sis, kunne de i Randers Kommune hurtigt konkludere, at de også skulle se på selve den måde, spørgeskemaet var sat op.

Den kategori, der hed 'Andet', blev flittigt brugt af borgerne, men svarene fra den

kategori kom ikke med, når de trak data. Derfor er de i gang med at omformulere kategorierne, så 'Andet' forsvinder, men

bliver erstattet med en række andre svar-

forskellige problemer, der kan opstå ved

rigtige redskab for affaldskontoret.

forklare og evaluere på tabellerne siden

få lagt data ind i ArcGIS, og så kommer

ind i tabellen, er det derfor misvisende,

lisere deres data.

manglende afhentninger op på specifikke

optager 2/3 af alle svarene. Når vi smider

arbejdet, har de som et supplement til at sommeren 2017 brugt ArcGIS til at visua"Grunden til, at jeg i begyndelsen af

sommeren købte ArcGIS, var fordi, jeg

"Med meget få arbejdsgange kan vi

de ud i en form, hvor vi fx. kan knytte

områder", fortæller Bianca Beck Lund.

muligheder.

"Fordi kommentarerne ikke ryger med

hvis svarene i den kategori i virkeligheden det over i ArcGIS, kan vi lynhurtigt se, at vi har fået et bestemt antal henvendelser

havde en ide om, at vi skulle være bedre

Overblik og indblik

Bianca Beck Lund, der er projektleder på

ret at behandle data i ArcGIS. Systemet

storskrald gik så godt, at Randers Kommu-

med udbudsrunden på storskrald i løbet

projekter, hvor de benytter sig af deres

til at visualisere vores data", fortæller affaldskontoret i Randers Kommune.

I de fem år, hun har været ansat i stil-

lingen, kunne hun se, at det var svært at

Det er stadig meget nyt for affaldskontoblev prøvekørt første gang i forbindelse af sommeren.

om det her", fortæller Bianca Beck Lund.

Brugen af ArcGIS til udbudsrunden om

ne nu er klar til at gå i gang med de næste nye software.

GIS I AKTION

|

11


SMART CITIES

[ TEMA ] KOMMUNER

ArcGIS Hub kan transformere den måde kommuner arbejder sammen på – på tværs af forvaltninger og afdelinger og instanser.

Nonprofitorganisaoner

// Af Jan Juul Jensen, Salgschef, Geoinfo A/S Ud over at muliggøre samarbejde på tværs af organisationer, giver Arc-

GIS Hub også kommuner og stat og

bringer data i spil for innovation og smartere datadrevne beslutninger.

Når kommuner og stat er i stand

mulighed for at engagere borgerne i

til at træffe datadrevne beslutnin-

ArcGIS Hub er er nemlig en to-

holde overblikket over aktiviteter,

lokalsamfundet.

vejs-platform der styrker borgerinddragelsen i politiske initiativer, og

ger, kan man styrke driften, opretsamt udbygge kommunikation og

Borgere

samarbejde med borgerne.

FORSLAG OG ØNSKER BLIVER TIL KONKRETE INITIATIVER OG PLANER

Den akademiske verden Offentlig administraon

SIKKERT VELDREVET ATTRAKTIVT

SUNDT

VELSTÅENDE BÆREDYGTIGT F O R S L A G O G K R AV

I N I T I AT I V E R O G P L A N E R

Reducere traffikstøj

Mere politi på gaden

Øge vaccinationsniveauet

Flere billige boliger

Bedre offentlig transport

Skabe flere jobs

Flere grønne arealer

Bedre affaldshåndtering

Tiltrække virksomheder

Forbedre vandkvaliteten

Bekæmpe misbrug

Flere cykelstier

Fremsynede beslutninger baseres på fakta.

12

|

GIS I AKTION

Datadrevne beslutninger giver bedre resultater.

Økonomisk udvikling

Beredskab

Realtime data giver bedre information og hurtig respons.

Samarbejde på tværs af afdelinger og organisationer.


MED ARCGIS HUB ArcGIS Hub

Journalister

Offentlige myndigheder bygger i stigende grad integrerede netværk der forbinder folk og data. Disse netværk anvender GIS til at analysere realtidssammenhænge på tværs af fx sociale medier og andre realtids-datakilder. Esri kalder disse netværk for ”hubs”.

Iværksæere

Erhvervsslivet

Smart Communities er et begreb, som bruges når man

taler om at gøre borgernes liv nemmere og give dem øget

Sundhed

indflydelse og kontrol i forhold til de krav, de mødes med,

gennem den informationsinfrastruktur, der stilles til rådighed for dem.

En ”hub” fungerer som det ideelle grundlag for Smart

Communities, fordi det giver folk indsigt til at træffe bedre datadrevne beslutninger. Det offentlige transformerer digi-

talt med GIS, så de kan håndtere, analysere og visualisere de mange data der findes. Når de gør det, kan de dele informa-

tion, og dermed binde organisationens forskellige afdelinger,

Poliet

forvaltninger og instanser sammen i netværk.

Ved at etablere en ”hub” bliver myndigheder og borgere

i stand til at interagere og involvere sig i samfundets udfordringer på en struktureret måde. Når data og information

deles mellem det offentlige og borgere, får folk viden til at bidrage til løsningerne. Planlægning

1

Gennem etablering af ’Enterprise GIS’

kan samarbejdet mel-

lem offentlige forvalt-

ningsområder styrkes. Produktiviteten og ef-

fektiviteten øges og man bliver i stand til at yde

borgerne bedre service.

2

Med ArcGIS Hub-platformen kan borgerne

inddrages i det offentliges

beslutningsprocesser for politiske initiativer. Via ArcGIS Hub opnår man en direkte

kommunikation mellem borgerne og kan give feedback direkte til myndighederne.

3

Ved at koble GIS-teknologi og folk

sammen, skabes integrerede netværk,

der giver adgang til at anvende og skabe

autoritative data. I en ”hub” bliver borgerne dermed værdifulde bidragsydere, som

er engagerede i samfundets udfordringer.

Disse netværk understøtter datadrevne be-

slutninger med indsigtsfulde kort, intuitive

applikationer og forbedret kommunikation.

4

Sammen udgør de tre dele et

effektivt fundament

for at konvertere data til den viden, som

det offentlige bruger til at gennemføre

initiativer, som skaber Smart Communities.

GIS I AKTION

|

13


[ TEMA ] KOMMUNER

PROJEKT ”

- HVORFOR GIS SKAL Rumlig forståelse er en af nøglerne til at løse verdens udfordringer og med gratis adgang til ArcGIS Online får folkeskolen et nyt værktøj til at klæde elever på til verden af i morgen.

HVAD ER SKOLEGIS? • Tværfagligt digitalt undervisningsforløb • Gratis adgang til ArcGis Online • Ready-to-goundervisningsmaterialer • Inspirationsworkshops • Teknisk support • ArcGIS Online-kurser • Et netværk af GIS-Ambassadører

HVORFOR BRUGE SKOLEGIS? • Forebereder eleverne til fremtidens digitale arbejdsmarked • Gratis adgang for skoler og gymnasier • Undervisningsforløbet dækker fælles mål • Eleverne har tværfagligt, interaktivt og involverende samarbejde • Casebaseret læring • Lærerne behøver kort forberedelsestid og eleverne kommer hurtigt i gang • Brugervenlige vejledninger og adgang til support

Det kræver teamwork når det det der er fundet skal indtastes på mobilen.

G

eografi handler også om at

falder på politiske bevægelser som Alter-

omgivelser, både hvad

supermarkedets køledisk; når vi disku-

undersøge og forstå vores der sker på hjemegnen

såvel som ude i den store

verden. I takt med at globaliseringen gør verden mindre, får globale udfordrin-

ger indvirkning på lokale forhold. Det er eksempelvis når strukturelle forandringer i Kinas økonomi indvirker på isens

afsmeltning i Grønland eller når havneområdet i Hornbæk oversvømmes pga.

|

GIS I AKTION

terer klimaforandringer, nordkoreanske

missiler, økologisk kontra konventionelt

landbrug, drikkevandskvalitet, energiforsyning, kriminalitet, flygtningestrømme

og kulturelle sammenstød – alle eksempler på globale dagsordner der sætter

præg på lokale initiativer og influerer på vores ”bæredygtige” hverdagsliv.

Hvis vi som befolkning for alvor skal

øgede nedbør som det var tilfældet under

gøre noget ved de globale udfordringer

som ”bæredygtighed” sætter dagsorden

mum har forståelse for hvordan disse

stormen Egon i januar 2015. Et begreb

rigtig mange steder. Det er fx når snakken

14

nativet, eller når jeg skal vælge mit kød i

er det helt essentielt at vi som mini-

komplekse problemstillinger og mønstre


SKOLEGIS” PÅ SKOLESKEMAET Tyskland, England og USA, så kan ArcGIS

en samlet pakke af adgang til online

7.-9. klasse.

analyser, applikationer og workshops

Online sagtens tilpasses og anvendes i

GIS er software der visualiserer vores

rumlige tænkning og dermed medvirker til at øge vores forståelse af komplekse sammenhænge. Ved at anvende et

kort tager GIS afsæt i en genre som de

allerfleste mennesker har kendskab til og stiftet bekendtskab med. Det kan være

da vi tegnede skattekort som børn, tager

liftkortet op af lommen på skiferien eller når atlasset hives frem i folkeskolens

rumlig tænkning.

Jeg har ofte fået spørgsmålet: ”Er

GIS ikke for svært at lære når man går i

folkeskolens 7.-9. klasse”, og kræver det ikke alverdens teknologiske installationer rundt omkring på landets skoler”?

stammer fra den virkelige verden. En

sidegevinst er at elevernes it-færdigheder og digitale dannelse styrkes og de

lærer at navigerer i en verden med data og kritisk stillingtagen til højaktuelle problemstillinger.

Geoinfo er i dialog med bl.a. UCC

bejdelse af undervisningsmaterialer – og

andre kort, det kan analyseres med andre data, diagrammer, databaser og multimedier. Med SkoleGIS får eleverne visuali-

kan gøre en forskel og løfte niveauet for

præsentere data der er opdateret og som

alle på en eller anden måde kender til, og Det betyder at det kan kombineres med

Geografiske Informations Systemer (GIS)

et værktøj til at indsamle, bearbejde og

Læreruddannelsen, Geografforbundet og

med teknologien bliver kortet dynamisk.

hænger sammen. Det er lige præcis her at

for lærere. Med andre ord får eleverne

geografitimer.

I GIS er kortet en fælles reference som

SkoleGIS involverer eleverne både i klasselokalet og i felten.

platform via Unilogin, kortproduktion,

seringer af aktuelle data og med tekno-

logien også værktøjet til at bearbejde og

forstå mønstre og sammenhænge mellem

komplekse fænomener. Et konkret eksempel kunne være et kort hvor eleverne kan tænde og slukke for et datalag med de

tektoniske pladegrænser, og sammenligne

dette med et datalag af vulkanernes placeringer. Visualiseringen giver anledning til at undersøge hvorfor vulkaner er positio-

Geografilærerforeningen omkring udar-

samtidig tager vi ud på skoler for at afprøve vores materialer. Vores målsætning er

at udvikle et katalog af undervisningsmaterialer som i løbet af foråret 2018 gøres

frit tilgængeligt online, bl.a. via materialeplatformen.dk og vores egen hjemmeside. Sideløbende har vi planer om at oprette

et netværk af GIS-ambassadører som har lyst til at hjælpe ude på skolerne med at

integrere GIS i undervisningen. Geoinfos oplæg er at samarbejdet mellem lærere og GIS-ambassadører bliver forankret i undervisningsmaterialet som et fælles udgangspunkt.

neret på pladernes grænser.

Hvis du allerede nu tænker at rollen

har betydet at GIS er blevet meget mere

Online platformen gratis til rådighed

så læs mere på http://www.geoinfo.dk/

ArcGIS Online-platformen, hvor det hele

Hos Geoinfo er vi som dansk distribu-

Svaret på de to spørgsmål er nej. Den

teknologiske udvikling de seneste fem år brugervenligt samt at Esri har lanceret

er tilgængeligt blot via en computer og

en browser. Baseret på erfaringer fra bl.a.

Fra august 2017 stillede Esri ArcGIS

for Danmarks folkeskoler og gymnasier. tør i fuld gang med at fortælle landets skoler om projekt ”SkoleGIS”, der er

som GIS-ambassadør er noget for dig,

om-geoinfo/gis-ambassadoer-program/

eller skriv en mail til Jesper Fogt Nielsen hos Geoinfo på jesperfn@geoinfo.dk, og bliv oplistet i netværket.

GIS I AKTION

|

15


BURGERDATA For bare to måneder siden havde Michael Listov-Raunkjær fra Grillen Burgerbar aldrig hørt om Geoinfo. I dag er det analyser fra ArcGIS, der kommer på bordet, når han skal imponere nye investorer.

// Af Majken Eliasen

F

astfoodkæden Grillen Burger-

Group, hvor han er i dag er Co. CEO og partner.

Danmark. Da afdelingen i Ålborg

vi sælger kvalitetsburgere til billig penge.

performede væsentlig bedre end

2013 på Nørrebro", fortæller Michael Listov-Raun-

bar har i dag seks restauranter i blev åbnet, viste det sig, at den

de andre, især i åbningsperioden. Det var de

fem ejere i Grillen Burgerbar glade for, de vidste

16

|

GIS I AKTION

Vi åbnede den første restaurant i november

kjær.

Siden da er det gået stærkt med ekspansionen

bare ikke hvad, der var årsagen til succesen i

med to restauranter i Jylland og fire på Sjælland.

til værks og analysere forskellige parametre for

yderligere fire afdelinger af Grillen i Danmark

Ålborg. De besluttede sig for at gå videnskabeligt Til investormøder bruger vi data og præsentationer fra ArcGIS. Vores chance for at finde investorer bliver højere, når vi kan bevise, hvorfor vi gør, som vi gør. Jo flere data, vi kan få kørt ind over vores beslutninger, jo stærkere virker det", fortæller Michael Listov-Raunkjær.

"Grillen er en kæde af burgerrestauranter, hvor

restaurantens placering. Et tilfælde bragte dem i armene på Geoinfo, og i dag er det en del af

Målet er at fortsætte den hastige vækst og åbne inden for det næste halvandet år.

"Den måde, vi typisk har arbejdet på, er at stole

kædens fremadrettede strategi at bruge ArcGIS'

på vores mavefornemmelse. Det har ikke været

en ny filial af kæden.

bejde os mere ind på", udtaler medejeren.

analyser som fundament hver gang, de skal åbne

særligt datadrevent, men det er vi begyndt at arI juni 2017 holdt Grillen Burgerbar det før-

Mavefornemmelser og geodata

ste møde med Geoinfo, hvor det blev aftalt, at

Listov-Raunkjær var med til at stifte Grillen

ke forskellige parametre. Der skulle måles på

Det er blot fire år siden, at Michael

de skulle lave en undersøgelse ud fra en ræk-


indbyggertal i forhold til målgruppen af

at finde ud af, om der er en sammenhæng

ekspandere i både Danmark og udlandet.

studiesteder i nærheden og konkurren-

ricase er, at så vil vi have højere succesra-

er Danmark ved at være dækket. Dernæst

21-39-årige, indkomstforhold, forbrug,

ternes placering inden for en radius af 10 minutters afstand.

"Vi har også kigget på busruter. Vi kan

mellem nogle bestemte forhold. Vores teote for at åbne en god forretning", fortæller medejeren af Grillen.

Derfor er de også begyndt at bestil-

konstatere, at vi har en større omsætning,

le data, når de undersøger lokaler, hvor

både busser, biler og cyklister", konstate-

afdeling.

hvis vi ligger et sted, hvor der er trafik, rer Michael Listov-Raunkjær.

De første slides med information fra

ArcGIS gav dem blod på tanden i forhold

til at gå all-in med databaserede markedsanalyser.

Sponsorinput

Siden den første kontakt med Geoinfo er

samarbejdet med Grillen Burgerbar vokset. De har siden hen bestilt analyser af alle

der potentielt kunne blive åbnet en ny

Fordi Grillen Group ønsker at vækste

så hurtigt, holder de løbende møder med

investorer. Til disse møder bruger de data

og præsentationer fra ArcGIS. Vores chance for at finde investorer bliver højere,

når vi kan bevise, hvorfor vi gør, som vi

gør. Jo flere data, vi kan få kørt ind over

vores beslutninger, jo stærkere virker det", fortæller Michael Listov-Raunkjær.

Satsningen på geodata fremfor ren ma-

deres nuværende restauranter. Selvom

vefornemmelse giver resultater.

ArcGIS selv, er det helt bevidst, at de sætter

at virksomheder bliver mere datadrevne,

de ansatte i Grillen sagtens kunne bruge Geoinfo til at udføre opgaverne for sig.

"Geoinfo er eksperter i ArcGIS, jeg er

ekspert i burgere. De laver det, de er gode

til, og jeg laver det, jeg er god til. Og så må de præsentere det på en måde, så jeg for-

"Jeg tror, det er udviklingen generelt,

De tre lande er nøje udvalgt. Norge,

fordi der er mange penge, Tyskland på

grund af den store befolkning og Holland, fordi Amsterdam minder om København. Alle tre lande har også det tilfælles, at

det endnu ikke findes nogle dominerende burgerrestauranter på Grillens kvalitetsniveau. Det er der til gengæld i Sverige. Derfor er det Stockholm ikke på listen

over kommende erobringer. Det er me-

ningen, at de databaserede beslutninger

skal spille en væsentlig rolle fremover, og Grillen Burgerbar er stadig i fuld gang

med at konkludere på den nye viden, de løbende får.

"Allerede nu har vi fundet ud af, hvad

koble flere parametre på eller pille nogle

normalt at gøre det", fortæller han.

Grillen Groups næste delmål, der består af

"Vi synes, det kunne være spændende

Raunkjær.

allerede bruger sådan noget. Det er ikke

data står Grillen Burgerbar selv for, og begyndt.

Holland", forklarer Michael Listov-

vores åbningsprioriteter er baseret, på

vi, der er en relativt nystiftet forretning,

Fremtiden i udlandet

det er en vidensrejse, der først lige er

kigger vi meget på Norge, Tyskland og

men de var helt klart imponerede over, at

står det", siger Michael Listov-Raunkjær. Selve konklusionen af de indkomne

Vi vil gerne have 12 restauranter her, så

Investorernes hjælp er en vigtig brik i

10 afdelinger i Danmark om halvandet år.

Men deres fremtidsplaner stopper ikke der. "Det, vi gerne vil i Grillen Group, er at

de data vi har modtaget. Med tiden vil vi fra for at se, hvad det vil fortælle os", udtaler Michael Listov-Raunkjær.

Med ny databaseret viden om deres

virksomhed, ligger fremtiden åben for Grillen Groups vokseværk.

"Det er vigtigt at få rullet ud i Jylland,

inden vores konkurrenter kommer", siger han med smil i stemmen.

En analyse som denne kan vise oversigt over den demografiske struktur i et givet område, kombineret med forbrugsvaner. N.B.: Tallene er fiktive.

GIS I AKTION

|

17


MANDEN DER VIL GØRE VERDEN TIL ET

BEDRE STED Det var store visioner på verdens vegne, der fik Jack Dangermond til at stifte sit firma Esri i 1969. I dag har hans GIS-software skabt muligheden for, at man kan løse mange af verdens problemer på en måde, hvor alle kan bidrage.

// Af Majken Eliasen et var intet mindre end nyskabende for forsknings-

verdenen, da Harvard University i 1965 slog døre-

ne op til en helt ny afdeling med titlen 'Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis'. På det tidspunkt var brugen af computere

inden for forskning - eller brugen af computere i det hele taget - først lige begyndt. Den nye

afdeling tiltrak derfor alle de geografer og da-

taloger, der interesserede sig for at udforske det

nye arbejdsredskabs muligheder inden for tegning

af kort og rumlig forståelse. En af dem var en ung

18

|

GIS I AKTION


mand ved navn Jack Dangermond. Han var vokset op i Californien på en planteskole, som hans forældre drev.

GIS-HISTORIE I ÅRSTAL

Måske derfor valgte han som ung studerende at

beskæftige sig med landskabsarkitektur, et fag der

hurtigt smeltede sammen med en interesse for miljø-

hensyn. Da han fik et studiejob i den nye computerafdeling på Harvard, hvor GIS var under udvikling, øjnede han hurtigt en mulighed for at bruge den nye tekno-

logiske udvikling til at løse nogle af samfundets mere

komplicerede problemstillinger. Især fordi der ikke var

grænser for hvor meget data, man kunne fodre compu-

teren med, og fordi data ville blive mere forståeligt, når det blev præsenteret i GIS-kort.

I 1969 grundlagde han sammen med sin kone Laura

BEGYNDELSEN AF 1960'ERNE I takt med at brugen af computere bliver udbredt, opstår tanken om at lave om geografiske kort med flere lag af information digitalt. Den engelskfødte professor Roger Tomlinson finder på navnet og forkortelsen GIS.

Howard Fischer grundlægger forskningsafdelingen Computer Graphics and Spatial Analysis på Harvard. Afdelingen tiltrækker videnskabsmænd, der beskæftiger sig med udviklingen af GIS.

1969

firmaet Esri - Environmental Systems Research Insti-

Esri bliver grundlagt af

redskaber, der kunne bruges til at finde løsninger på

hans hustru Laura.

tute. Visionen var, at GIS skulle bruges til at udvikle

1965

Jack Dangermond og

miljøproblemer, uanset om det gjaldt byplanlægning,

1981

mer eller forbedring af infrastruktur. Med tiden ændrede

markerer overgangen til

rent drikkevand, global opvarmning, nye transportfor-

Esri opfinder Arc/Info, hvilket

visionerne for firmaet sig. Nu ville Jack Dangermond

tiden, hvor Esri bliver et soft-

ikke bare gøre verden til et bedre sted, nu ville han også have dig til at hjælpe til.

Fra alle os til alle jer

I 1981 lancerede Esri et nyt produkt ved navn Arc/Info, der kom til at revolutionere måden kunderne brugte

firmaet og dets produkter på. Hvor kunderne før hen-

vendte sig til Esri for at få dem til at udføre GIS-opgaver

warefirma. Det nye produkt er 2015 Forbes Magazine vurderer

senere blevet videreudviklet til nutidens ArcGIS.

Esri til at være 3,1 mia. US Dollars værd. Jack Dangermond er stadig ofte den første, der møder på arbejdet,

»

og den sidste, der går.

GIS I AKTION

|

19


for sig, gjorde Arc/Info det fx. muligt for

putere og geografi sammen, er følgerne

le bruge. Med Arc-softwaren ændrede

teknologiske udvikling med data fra satel-

kunderne selv at lave de kort, de skul-

Esri simpelthen karakter fra at være et

firma, der udførte konsulentopgaver, til at være et softwarefirma, der lancerede de

produkter, som kunderne selv arbejdede

videre med. Det var også en øjenåbner for

Jack Dangermond selv, der pludseligt kunne se, hvad vidensdeling kunne medføre i fremtiden.

"Vi begyndte at kunne se, hvordan vores

brugeres arbejde kollektivt ville skabe en global GIS-database", fortæller han i sin erindringsbog 'The Science of Where'. Den proces, som Jack Dangermond

igangsatte med det nye produkt, er den proces Geoinfo i dag kan se forplante

sig til deres egne kunder. Både hos de

offentlige kunder og de private firmaer er

vidensdeling via ArcGIS en bevægelse, der er i gang, og som i princippet kan binde

brugere sammen på tværs af kloden. Det

af hans bidrag til verden tydelige. Den

litter, GPS og droner har været med til at

også store skridt.

Jack Dangermonds drøm om, at hans

opfindelser skulle være med til at løse nog-

le af planetens problemer er for længst blevet til virkelighed. Da BP i 2010 var skyld i et gigantisk olieudslip i Den Mexicanske

Golf, efter boreplatformen Deepwater Horizon sprang i luften, brugte de GIS-software

Jack Dangermonds drøm om, at hans opfindelser skulle være med til at løse nogle af planetens problemer er for længst blevet til virkelighed.

hjælper firmaer og organisationer på det nære plan ved at lette kommunikations-

ord, men den teknologiske udvikling tager

til at kortlægge olieudslippet, så de kunne inddæmme den. I 2014 brugte WHO

ArcGIS til at holde styr på deres hjælpearbejdere, da det afrikanske kontinent blev offer for en aggressiv ebola-epidemi. Esri

er i dag det fjerdestørste private software-

firma i verden, og grundlæggeren håber, at brugen af GIS-software og Geodesign også fremover vil spille en aktiv rolle i bekæmpelsen af de store problemer vores planet står over for fx. med klimaændringerne.

"Jeg tror på, at GIS ikke blot hjælper os

med at forstå, men at det også danner en platform for beslutningstagen og samar-

bejde - en platform for kollektiv problemløsning".

gangen med deres kunder, og på det store

udbrede brugen af Esris software og har

og problemløsninger.

gen af produkterne.

Kilder: 'The Science of Where' af Jack Dan-

Arbejdet for planetens overlevelse

form for alle former for menneskelig gø-

lessons from working alongside af succesfull

mond stiftede sit firma, fordi han kunne

kæmpe rolle i planetens videre evolution",

plan hjælper det verden med at dele viden

Over 50 år efter at den unge Jack Dangerse nogle muligheder ved at koble com-

spillet en væsentligt rolle i videreudviklin"Mit system er ved at blive til en plat-

ren og laden og vil i sidste ende spille en

skriver han i erindringsbogen. Det er store

germond, WikiPedia, CV fra Esri, artiklen '6 entrepeneur' af Christopher Thomas, TEDtalk

af Jack Dangermond samt diverse artikler fra Financial Times, GISuser m.m.

Hos Geoinfo drømmer de med på Jack Dangermonds visioner om at udbrede GIS. Danske skoleelever i folkeskolen og på gymnasier har fået gratis adgang til ArcGIS i håbet om at give dem kendskabet til de værktøjer, de senere kan bruge i praksis, når de som voksne står med ansvaret for verdens velbefindende.

ESRI I DAG • Esri er verdens førende leverandør af GIS-teknologi, med mere end 350.000 virksomheder som kunder og mere end 1 million registrerede brugere • Leverer den mest komplette GIS-platform i verden, som dækker alle brancher og brugsområder • Har mere end 80 distributører over hele verden • Har eksperter i geografiske analyser, dataanalyser og softwareudvikling i 67 lande • Har adgang til autoritative demografiske data fra 137 lande

20

|

GIS I AKTION

• Mere end 75% af de mest succesfulde virksomheder i USA (Forbes 500) bruger Esris software • Investerer mere end 25% af sine indtægter på R&D • Har indgået partnerskaber med mere end 13.000 non-profitorganisationer, for at bidrage til positiv forandring i verden • I 2014 gav Esri software til en værdi af 1 mia. dollars til amerikanske skoler, for at udbrede kendskabet til og interessen for GIS.


ArcGIS – også til privat brug

ArcGIS for Personal Use

Bedre kortlægning

Er du studerende, eller arbejder du med GIS i privat regi – fx sammen med dine børn, kan du nu du få ArcGIS softwarelicenser for kun 800 kr. pr. år.

ArcGIS for Personal Use leveres med alt hvad du behøver for at lave professionel kortlægning og analyser. Få adgang til hele spektret af muligheder på ArcGIS-platformen og lav flotte og dynamiske kort og apps.

Med ArcGIS for Personal Use får du adgang til fuld funktionalitet til at lave dynamiske kort og apps. Du har samtidig mulighed for at deltage i mere end 100 onlinekurser. ArcGIS for Personal Use er til dig, der ønsker at arbejde med verdens førende GIS-software derhjemme, til ikke-kommerciel brug.

Deling af analyser og kort Del dine kort og apps med andre - fx. med frivillige organisationer.

Dygtiggørelse Bestil ArcGIS for Personal Use hos Geoinfo: geoinfo@geoinfo.dk

Det er ligegyldigt, om du er en nybegynder eller ekspert. Med ArcGIS for Personal Use har du værktøjerne til at lave dit første kort, eller at lave avanceret analyse med ArcGISextensions og ArcGIS Pro.

Professionel udvikling ArcGIS til personlig brug omfatter gratis, ubegrænset adgang til Esris store katalog af e-learning-kurser, hvor du kan skærpe dine ArcGIS-færdigheder og udvikle ekspertise.

Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup Tlf.: 39 96 59 00 info@geoinfo.dk

Gråbrødregade 9, 2. 6000 Kolding Tlf: 39 96 59 00 www.geoinfo.dk


NATIVE APPS MINUTTER

- uden at skrive en kodelinje

Native Mobile Apps har altid været tunge at få på benene. Mange udviklingshuse starter på 100.000 kr. for blot at etablere appens fundament. Det bremser mange gode projekter fra nogensinde at komme i gang og ofte ender man med en webapplikation. // Af Lars Engelsby Mosbech

U

dviklingen indenfor forbruger-apps har

Skabeloner med mulighed for tilpasning

danskere bruger apps dagligt, hvad enten

som er responsive, kompatible og klar til at køre på alle

i de senere år været enorm og de fleste

de skal på Netbank, købe togbilletter eller booke hold i Fitnesscenteret.

Native Mobile Apps fik for alvor sin fødsel med Apples

AppStore i forbindelse med lanceringen af iPhone for ca. 10 år siden.

Esri’s AppStudio For ArcGIS arbejder med skabeloner,

enheder, inkl. iOS, Android, Windows, OS X og Linux. De prækonfigurerede temaer og widgets, kan træk-

kes, slippes og konfigureres, så de passer til ens egen virksomhed. Man giver offentlig adgang online og i

Men udviklingen har været en smule stille inden for

Mobile Native Apps, der flytter GIS ud på de håndholdte enheder. Vi har selvfølgelig Google Maps eller lignende produkter. Men hvor er appen der flytter en organisations GIS ud på en håndholdt enhed?

Kortere udviklingstid og lavere udviklingsomkostninger

Prisniveauet for at udvikle en Native App til Android, iOS og Windows, har typisk været omkring 100.000 kr. Det

Vælg skabelon

Redigér indstillinger

Test på enheder

har måske været årsagen til, at GIS-verdenen har været

afventende, og kan ”nøjes” med at udvikle en responsiv WebGIS applikation.

Esri har imidlertid taget udfordringen op og udviklet

Esri’s App Studio for ArcGIS, som nedsætter omkostningerne væsentligt, og så er det er muligt at lave apps på kortere tid. Man behøver ikke at være hverken udvikler, designer eller kortekspert. Man kan faktisk bygge kort-apps helt uden kodning.

22

|

GIS I AKTION

Generér installationsfiler

Publicér til din foretrukne butik


PÅ FÅ app-butikker, eller man kan dele dem inden for sin egen virksomhed.

Så nemt er det

AppStudio for ArcGIS har tre temaer:

• Map Tour (billeder og tekst kombineret med kort)

• Quick Report (Det er muligt for borgere at ind-

berette information inklusiv position, billeder og beskrivelse – også offline)

HVAD KAN NATIVE APPS BRUGES TIL Man kan hurtigt lave en app til fx crowdsourcing, hvor man kan kombinere data fra flere kilder med kort, spændende historier og multimedieindhold, så folk bliver interesserede og engagerede. Har man som virksomhed eller kommune brug for at dele information med folk indenfor eller udenfor organisationen, kan man flytte papirarbejdsgange til ArcGIS-apps. Det sparer tid, minimerer antallet af fejlregistreringer, og forbedrer interaktionen og samarbejdet. Man kan bruge sine apps til at finde overraskende mønstre og sammenhænge i data, der kommer fra mange forskellige kilder. Det kan herefter nemt kommunikeres til resten af organisationen og eksternt. Arbejder man med salg i en virksomhed, kan man med en app kortlægge sine kunder og kombinere med demografiske data og forbrugeradfærd, og på den måde få en unik indsigt i virksomhedens forretningspotentiale.

• Map Viewer (viser kort og data fra de enkelte geometrier)

Figur 1: Kunder fordelt på distrikter

Ved hjælp af AppStudio for ArcGIS kan man tilpasse datamodeller og indhold, billeder og grafisk udtryk. Når først indholdet i appen er på plads, tager det

ikke mange minutter at komme dertil hvor man har

den færdige app klar til at blive uploadet til de mest brugte AppStores.

Flere funktionaliteter og tilpasning

AppStudio for ArcGIS begrænser sig ikke til disse tre skabeloner. Hvis man ønsker at udvide funktionaliteten i en skabelon, kan det nemt gøres, da koden er tilgængelig.

Udover ovenstående apps, findes der en række andre generiske apps i ArcGIS platformen:

• Workforce for ArcGIS (til at sende opgaver ud i

Bedre beslutningsgrundlag Hvis man har medarbejdere der arbejder i ”felten”, og som skal hente data eller rapportere data til hovedkontoret kan man sikre, at alle medarbejdere altid har de samme opdaterede data. Det giver et ensartet og bedre grundlag for at tage beslutninger på tværs i organisationen.

felten til medarbejderne)

Bedre service, samarbejde og engagement

arbejderne på organisationens egne netværksdatasæt)

Kommuner kan på kort tid give bedre service til borgerne ved at lave borger-apps, hvor borgerne kan indrapportere fx skader på veje eller anlæg. Borgerne kan tage billeder af skaden, og markere på sin mobil hvor skaden

undersøgelser)

er observeret. Det er ligeledes muligt at allokere kommunale ressourcer til at udbedre skaderne ved hjælp af en app.

• Navigator for ArcGIS (til navigation for med-

• Survey123 for ArcGIS (til spørgeskema• Collector for ArcGIS (til at redigere data online og offline i felten)

Har du lyst til at lære mere om Native Apps, kan du se på www.esri.com/software/apps/. Her finder du også gratis kurser og tutorials, der med billeder og

Figur 2: Indrapportér observationer, som bliver tilgængelige i hele organisationen med det samme.

video, trin for trin guider dig igennem processen.

GIS I AKTION

|

23


VELKOM

TIL NYE MEDARBE PAULINA KARKAUSKAITE Paulina er trainee i teknologiafdelingen, sidder med teknisk support og arbejder især med ArcGIS desktop og ArcGIS Online. Paulina er kandidat i geografi og geoinformatik fra 2016 og har før været ansat som studentermedhjælper og projektmedarbejder hos Geodatastyrelsen.

MIKKEL SANDERMANN OLSEN

KEVIN RUDER

Mikkel er fra 1. november fastansat som Systemspecia-

Kevin er ny trainee I Tekno-

list i driftsgruppen under Teknologiafdelingen.

logiafdelingen. Han kommer

Mikkel kommer især til at servicere de kunder der har

til at sidde med teknisk

System- og Driftsserviceaftaler, og har derfor fokus på

support af ArcGIS og med

ArcGIS Entreprise.

softwareudvikling i forskellige teknologiområder. Kevin er kandidat fra 2017 i medialogi med specialisering i brugerinteraktion.

DANIEL HJORTH CHRISTENSEN Daniel er fra 1. november fastansat som Systemspecialist i driftsgruppen under Teknologiafdelingen. Daniel kommer især til at servicere de kunder der har System- og Driftsserviceaftaler, og har derfor fokus på ArcGIS Entreprise.

JULIE KELLER Julie er ny trainee i Teknologiafdelingen, og sidder med teknisk support af især ArcGIS desktop og ArcGIS Online. Julie har en Master i Forestry fra Canada og er dertil nyuddannet kandidat i Geoinformatik fra AAU. Hun har tidligere drevet eget firma og har i dette regi udført naturpleje for flere kommuner.

24

|

GIS I AKTION

Kevin har før været ansat som undervisningsassistent i programmering på AAU og som forskningskonsulent i ATEA Future Growth.


MMEN JDERE I GEOINFO SØREN AAGAARD Søren er ny trainee i Teknologiafdelingen, og sidder med teknisk support af især ArcGIS desktop og ArcGIS Online. Søren er nyuddannet kandidat i Geografi og Geoinformatik. Søren har dronecertifikat og har især en interesse for 3D og billeddata. Søren har tidligere været ansat som forskningsassistent ved Center for GeoGenetik under Naturhistorisk Museum.

KRISTIAN BIRCHVALD JENSEN Kristian er ansat som GIS-konsulent i projektafdelingen på Koldingkontoret. Kristian arbejder især med de jyske kunder på både desktop og ArcGIS Online. Kristian har tidligere været i ansat i ARTOGIS A/S og arbejdet som GIS-konsulent, med Esri og Open-source GIS løsninger til kommune- og forsyningskunder. Kristian har endvidere været et år i Holbæk som GIS-specialist, med fokus på Esri-løsninger og adresseprojektet. Han er Kandidat fra Geografi og Geoinformatik uddannelsen på Københavns Universitet fra 2014.

CARSTEN ANDERSSON GHITA KRAGE Ghita er ny marketingmedarbejder i salgs-og marketingafdelingen. Hun har ansvar for strategisk, taktisk og operationel marketing og skal sikre øget synlighed for Geoinfo. Ghitas ansvarsområder er blandt andet videreudvikling af hjemmeside, marketingmateriale, nyhedsbreve og at håndtere digitale og sociale medier. Ghita kommer fra en stilling som marketing manager i et internationalt rosenforædlingsfirma og har tidligere været ansat i marketingafdelinger hos blandt andet IBM Danmark og T-Systems.

Carsten Andersson er ansat i projektafdelingen og startede 1. november. Carsten kommer til at have sin daglige gang i Glostrup og vil primært arbejde med udvikling af kundetilpassede løsninger. Tidligere har Carsten arbejdet for DONG Energy og har mange års erfaring med ArcGIS platformen og samspillet med andre forretningssystemer, herunder SAP.

» GIS I AKTION

|

25


STORT OG SMÅT DEN DANSKE ESRI BRUGERKONFERENCE 2018 Den danske Esri Brugerkonference 2018 15. - 16. maj 2018 Hotel Comwell i Korsør

SÆT ALLEREDE NU kryds i kalenderen 15.-16. maj 2018, hvor Den Danske Esri Brugerkonference 2018 finder sted. Årets konference bliver super spændende og givende, med masser af tekniske sessioner, workshops og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte når du kommer hjem. Du vil se de nyeste trends og tendenser inden for GIS-teknologi og høre best practice fra kolleger og specialister. Hvad enten du er softwareudvikler, beslutningstager, GIS-bruger i marken, planlægger eller analytiker, vil du få et par udbytterige dage, sammen med kolleger og partnere fra branchen.

Bliv udstiller på den danske Esri Brugerkonference 2018

Som udstiller har I mulighed for at demonstrere jeres nye spændende produkter og møde nuværende og potentielle kunder. Igen i år er der tre udstillerpakker at vælge imellem. Alle pakker giver omtale i vores nyhedsbrev, i GIS i Aktion og i konferenceprogrammet.

GRATIS WEBINAR KOM GODT I GANG MED COPERNICUS SERVICES I ARCGIS PRO 23. NOVEMBER 10:00-10:45 I dette webinar vil du få indblik i • Workflowet fra at downloade, klargøre og indsætte Sentinel 2-scener i ArcGIS Pro i Mosaic datasæt • Hvordan man sorterer i sine datasæt • Processing templates; hvordan de bruges til lettere at fremvise bestemte overfladeelementer • Hvordan man manipulerer og strækker sine billeder så de visualiseres bedre • Hvordan bestemte indekseringer kan bruges til fx at udregne NDVI, tørkeindekseringer og urbane områder • Hvordan man udregner change detection imellem to perioder • Hvordan man klassificerer sit billede med en superviseret klassifikation • En introduktion til Imagery web apps, opbygget ligesom Web Appbuilder Hvem kan deltage • For dig, som er interesseret i Imagery, men endnu ikke er kommet i gang • For dig, som arbejder med Imagery på et basic-niveau og gerne vil vide mere • For dig, som vil have bedre indblik i at bruge Sentineldata i ArcGIS Platformen • Webinaret er specielt relevant hvis du arbejder indenfor kommune, stat, forsvaret, beredskabet, eller i ingeniørbranchen.

Du kan tilmelde dig via www.geoinfo.dk/ arrangementer/webinars.

Læs mere om udstillerpakkerne på www.geoinfo.dk, under Arrangementer.

KONFLIKTSØGNING Har du behov for at undersøge hvilke

fredninger eller andre begrænsninger der

ArcGIS-platformen – ArcGIS Pro, ArcMAP, Portal, ArcGIS On-

findes på en given lokalitet? I så fald har du

line og Geocortex. Konfliktsøgningen konfigureres i ArcMAP

brug for en konfliktsøgning. Geoinfo har leveret konfliktsøgninger til en række kunder og

der sikre en ensartet søgning hver gang. Konfliktsøgningen er rollebaseret – dit AD-login bestemmer konfliktsøgningsprofilen

forbedringer af arbejdsgange i organisationer, såsom kommuner.

og dermed hvilke søgninger der skal laves.

forhold, man skal være opmærksom på, for en given lokalitet.

|

og det er nemt at administrere. Der laves en fast konfliktprofil,

det er en af de GIS-funktioner, der har bidraget til de største Med få klik kan du få konkrete svar på spørgsmål om, hvilke

26

Løsningen udemærker sig ved at virke på tværs af hele Esri

GIS I AKTION

Har du også behov for en konfliktsøgning så kontakt Gregers Nielsen på telefon 24 28 39 74 eller via GregersN@geoinfo.dk.


NYHEDER OG INFORMATION Tid til ArcGIS-kursus? Find dit næste ArcGis kursus blandt Geoinfos mange kursustilbud

PERSONDATAFORORDNINGEN – NYE KRAV OG REGLER FRA 25. MAJ 2018 I Geoinfo er vi i fuld gang med at gennemgå konsekvenserne af de nye regler i forbindelse med persondataforordningen. Vi er i ved at kortlægge de data som vi er i berøring med, både internt og eksternt. Ud over kortlægning, bliver der foretaget en risikovurdering og beskrivelse af vores processer. I de situationer, hvor vi er databehandler, skal der udarbejdes en databehandleraftale med den enkelte kunde. Det er en stor opgave, men ikke desto mindre en vigtig opgave som vi i Geoinfo tager seriøst således at vi er klar når forordningen træder i kraft.

Og hvad med Esri? Esri overholder allerede EU-U.S. Privacy Shield Framework, som angivet af US Department of Commerce vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger, der er overført fra EU til USA. I forhold til General Data Protection Regulation (GDPR), er Esri committet til at opfylde kravene når de træder i kraft fra maj 2018. Du kan finde mere information på Esris hjemmeside: doc.arcgis.com/en/trust/privacy/ privacy-tab-intro.htm.

GEOINFO’S VALGPAKKE Med GEOINFO’S VALGPAKKE kan I som kommune: • Præsentere grafiske liveopdateringer om resultater på valgdagen • Vise valgstederne på kort til borgerne • Formidle resultaterne af forrige Kommunalvalg til sammenligning • Med ”Tip en Valgplakat”, kan borgerne på deres mobiltelefon angive hvor der er valgplakater, der endnu ikke er blevet nedtaget, efter valget Vil du vide hvad GEOINFO’s VALGPAKKE kan bruges til i din kommune, så kontakt Karin Hultfeldt på karinh@geoinfo.dk eller på +45 24 28 39 72. Se mere på: www.Bit.ly/valgpakke2.

Husk at du få r 10% rabat hvis I har vedl igehold på softw are

Der er masser af muligheder for både øvede og begyndere -fx Server, Desktop, PRO, Python, Extensions & Apps

NYE KURSER I 2018 Esri har lanceret en lang række nye kurser der understøtter nyhederne

i ArcGIS platformen. Se tre af de nye kurser som Geoinfo udbyder efter nytår:

Field Data Collection and Management using ArcGIS

Lær, hvordan ArcGIS understøtter dataindsamling i felten. Anvend den

samlede suite af ArcGIS software og apps til at håndterer opgavefordeling, navigation, indsamling og datadeling – fra kontoret til felten og tilbage til

kontoret. Lær arbejdsgange der gør det muligt at tage beslutninger baseret realtidsdata fra felten.

Introduction to GIS using ArcGIS

Dette er Esris helt nye intro kursus som præsenterer dig for GIS og ArcGIS

platformen. Her lærer du at visualisere og udforske kortdata. Du vil få mu-

lighed for at besvare spørgsmål der vedrører placeringer og rumlige data og du kommer til at kunne dele dine data og kort online. Kurset er baseret på ArcGIS Online.

Migrating from ArcMap to ArcGIS PRO

Dette kursus giver erfarne ArcMap brugere mulighed for at være produktive med ArcGIS PRO med det samme. ArcGIS PRO tilbyder hurtigere værktøjer,

integrerede 3D værktøjer og bedre kontrol med igangværende projekter. Her lærer du om hvordan du mest effektivt løser en række forskellige opgaver med PRO funktionalitet og derved kommer hurtigere i gang.

Få mere information og se flere af Esris nye standardkurser her: www.geoinfo.dk/kursus-workshops

GIS I AKTION

|

27


THE SCIENCE OF WHERE

TM

Om Geoinfo A/S

Geoinfo A/S er den danske enedistributør af software fra Esri, verdens førende udvikler af GIS software. Vi leverer markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. Vi tilbyder software, projekter, systemOfficial udvikling, konsulentydelser, service og support, GIS-og Distributor datastrategiudvikling, kurser og kompetenceudvikling.

Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup Tlf.: 39 96 59 00 info@geoinfo.dk

Gråbrødregade 9, 2. 6000 Kolding Tlf: 39 96 59 00 www.geoinfo.dk

Gis i aktion efterår 2017  

GIS i Aktion udgives af Geoinfo A/S, som er danske distributører af software fra Esri, som er verdens førende udvikler af GIS software. I...

Gis i aktion efterår 2017  

GIS i Aktion udgives af Geoinfo A/S, som er danske distributører af software fra Esri, som er verdens førende udvikler af GIS software. I...

Advertisement