Page 1

2. kvartal 2014

Dokumenter dine arbejdsgange i marken S. 8

Fremtidens ledelsesværktøj: Bedre samarbejde når alle har den samme viden S. 14 esri brugerkonference 2014

Konsolideret platform til et af Danmarks største fjernvarmeselskaber S. 4

S. 10


2

Kolofon og Leder

Leder Rune Homann, redaktør

Ansvarshavende redaktør Carsten Høg Redaktør Rune Homann Redaktionen kan kontaktes på redaktionen@informi.dk eller tel. 3996 5900. Grafisk Design Dix:Laumann:grafik Tryk KLS Grafisk Hus A/S Papir Svanemærket.150 g dobbeltbestrøget mat træfrit SILK papir, med vandlak på alle sider. Klima-neutral Tryksag Denne tryksag er 100 pct. CO2-neutral. CO2-udledningen på råvareforbruget til tryksagen er kompenseret ved opkøb af EU- og FN godkendte klimakvoter.

Næste nummer af GIS i Aktion udkommer i 3. kvartal, 2014. Oplag 1600.

Mulighederne er mange – og det har aldrig været nemmere Mulighederne med ArcGIS Platformen vokser af flere grunde med stor kraft i disse år. Stadig flere data bliver stillet til rådighed og ArcGIS Platformens cloud-baserede udvidelse, ArcGIS Online, åbner op for helt nye perspektiver for, hvordan data kan udnyttes i applikationer og services, der er målrettet mere eller mindre specifikke opgaver. Adgangen til de lette værktøjer giver meget bedre mulighed for, at andre forretningsområder i organisationen selv begynder at arbejde med data på kort – også uden at man behøver være GIS ekspert. Dertil kommer den stadigt stigende mængde af apps, der er lige til at gå til. Collector er eksempelvis en app, der gør det nemt at bruge mobil eller tablet, når man arbejder med data i marken. Collector kan let og enkelt konfigureres, så den er tilpasset de workflows, der er i din organisation. ArcGIS Platformen er baseret på åbne standarder og det er en invitation til udviklere i hele verden om at bygge add-ons og apps, der gør det endnu lettere at gå til. Det betyder, at der i dag er en lang række branchespecifikke løsninger og services til rådighed, et antal der vil være i kraftig vækst fremover. Det giver også mulighed for, at man internt i organisationen frit kan vælge om man selv vil bygge sine applikationer, købe en allerede produceret standardapplikation eller lade en leverandør konfigurere eller bygge den applikation, der løser ens specifikke behov. Alle de nye muligheder kan du få meget mere at vide om på årets esri brugerkonference d. 3.-4. Juni på Hotel Marriott i København. Hvis ikke du allerede har tilmeldt dig, så få det gjort med det samme. Der er så mange nye muligheder for at lette dit daglige arbejde, at den viden du kommer hjem med fra konferencen er guld værd for både dig og din organisation. Håber du vil synes om dette nummer af GIS i Aktion. Håber vi ses til brugerkonferencen. God læsning.

Forsidebillede: ArcGIS platformen tilbyder rigtig gode muligheder for at understøtte den mobile organisation.

Copyright © 2014 Informi GIS A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis gengivelse samt kopiering og videregivelse må kun finde sted med Informi GIS A/S’ forudgående skriftlige tilladelse.

INFORMI GIS A/S Jægersborg Allé 4 DK-2920 Charlottenlund Telefon 39 96 59 00 Fax 39 96 59 34 informi@informi.dk www.informi.dk

INFORMI GIS A/S Niels Jernes Vej 14 DK-9220 Aalborg Ø Telefon 39 96 59 00 Fax 39 96 59 34 informi@informi.dk www.informi.dk

INFORMI GIS A/S Gråbrødregade 9, 2. DK-6000 Kolding Telefon 39 96 59 00 Fax 39 96 59 34 informi@informi.dk www.informi.dk


GIS i Aktion 2. Kvartal 2014

3

Indhold

Konsolideret platform til et af Danmarks største fjernvarmeselskaber.

4

Dokumenter dine arbejdsgange i marken.

8

Uddannelse der giver kompetenceløft.

9

Esri brugerkonference 2014 - Program.

10

Får du optimal værdi af dine geografiske data?

12

Fremtidens ledelsesværktøj: Bedre samarbejde når alle har den samme viden.

14

Brug af frie højdedata til klimatilpasning og beredskab.

16

Smid pen og papir – kun det bedste er godt nok til de ansatte i marken.

Kursuskalender.w

18

19

Fjernvarme Fyns GIS platform understøtter visionen om nem og hurtig adgang til forretningskritiske data i hele organisationen. side 4

Smid pen og papir, kun det bedste er godt nok til personalet i marken. side 18

Dashboard med samlet overblik over alle indberetninger fra marken. side 9


4

Konsolideret platform til et af Danmarks største fjernvarmeselskaber

Konsolideret platform til et af Danmarks største fjernvarmeselskaber Fjernvarme Fyn er et af de største fjernvarmeselskaber i Danmark. De forsyner ca. 60.000 kunder i og omkring Odense med miljøvenlig varme. De har fået leveret en IT-arkitektur og et IT-system, der understøtter visionen om nem og hurtig adgang til forretningskritiske data i hele organisationen.

IT-Chef Jan Thrane blev projektleder på projektet og sad i styregruppe med Direktøren, Distributionschefen og Plan- og Projektchefen. ”Vi hyrede en ekstern konsulent, Svend Strunge fra Strunge Energy and Water, der rådgiver indenfor vand og fjernvarme og som vi mente var den rette sparringspartner for os,” forklarer Jan Thrane. Dernæst fulgte en længere proces, hvor de fik beskrevet den funktionalitet, som brugerne og forretningen gjorde krav på. Det blev også præciseret hvilke integrationer, der skulle være til organisationens øvrige IT-systemer og hvor tilgængeligt det skulle være for medarbejdere med udføreropgaver i marken.

IT-Chef Jan Thrane

Siden 2004 har Fjernvarme Fyn haft et GIS system de selv har udviklet i samarbejde med en ekstern leverandør. Hver gang der var behov for tilretninger og ny funktionalitet, var de således nødsaget til enten selv at udvikle videre på systemet eller hyre en konsulent ind. På et tidspunkt iværksatte de en større gennemgang af deres IT-systemer og de indbyrdes afhængigheder. Gennemgangen gjorde det klart, at hvis de skulle have et GIS system, der kunne leve op til deres krav, skulle de starte helt forfra og programmere det helt fra bunden – eller finde et standard-system, der levede op til deres krav om en righoldig standardfunktionalitet og en brugergrænseflade, der gør det let at tilrette systemet til aktuelle behov.

Fordelen ved standardsoftware er, ifølge IT-chef Jan Thrane, at man undgår at skulle vedligeholde en masse kode. og da ArcGIS platformen har en stor brugerskare i Danmark og på verdensplan, får man et system, som mange udvikler løsninger til.


GIS i Aktion 2. Kvartal 2014

”Da vi var nede på tre mulige leverandører, samlede vi en række af brugerne og bad de enkelte leverandører komme og vise og fortælle om deres systemer. Dernæst tog vi på en række referencebesøg for at blive klogere på, hvilke erfaringer andre havde med de forskellige leverandører og systemer.” Sidst i processen blev der givet adgang til virtuelle maskiner, hvor man kunne arbejde med både det eksisterende system og med de forskellige nye systemer. Standardsoftware vinder Fjernvarme Fyn valgte derefter at have en længere periode, hvor de stillede spørgsmål til leverandørerne og kunne på den måde benchmarke de forskellige systemer op mod hinanden. De sammenlignede eksempelvis, hvor mange funktioner det enkelte system havde som standard, om det blev brugt af andre forsyningsselskaber og om det blev brugt af andre varmeforsyninger. Alle resultater fik en vægtning og ArcGIS fra Esri og Informi GIS, viste sig at være det system, der bedst understøttede Fjernvarme Fyns forretning.

5

Fordelene ved standardsoftware kontra specialudviklet software er, ifølge IT-Chef Jan Thrane, at man undgår at skulle vedligeholde en masse kode og da ArcGIS Platformen har en stor brugerskare både i Danmark og på verdensplan, så her får man også et system, som mange udvikler løsninger til, hvad der også er en stor fordel.

FAKTA Den samlede løsning Fjernvarme Fyn har fået leveret en IT-arkitektur og et IT-system som understøtter visionen om bred anvendelse af GIS i hele organisationen, så medarbejderne har mulighed for at få visualiseret de relevante forretningsdata. Løsningen, der understøtter brugen af lagdelte kort og visning af data på såvel desktop, som web og mobile klienter, består af en samlet platform, som understøtter visualisering af stedbundne data, registrering, redigering/manipulation og analyse af data.

Fortsættes side 6


6

Konsolideret platform til et af Danmarks største fjernvarmeselskaber

Et af de punkter han specifikt nævner, er hvilke muligheder der er for integration til andre systemer. Fjernvarme Fyn har nu blandt andet integration til deres kundeafregning, de har termografikort, som skal kunne vises og på sigt har de ønske om integration til deres SRO system (Styring, Regulering, Overvågning) og eventuelt deres vedligeholdelsessystem. ”Jeg foretrækker standardsoftware, men der er selvfølgelig områder hvor vi er nødt til at specialudvikle til vores specifikke behov og det kan man nok aldrig komme helt bort fra. Det kan så blive en udfordring, når vi skal opgradere softwaren, fordi vi risikerer at skulle re-designe specialudviklede løsninger. Derfor er jeg tilhænger af så meget standard som muligt.” Efter kontraktunderskrivelsen blev der lavet en ny styregruppe med repræsentanter fra Fjernvarme Fyn, Informi GIS og en rådgiver fra Niras. ”Vi er ikke selv eksperter i at implementere et GIS system, så det er godt at have en ekspert med, der kan spørge ind til de ting, vi ikke selv kan spørge ind til. Derfor er det godt at have en uvildig, ekstern rådgiver med, der kender produkterne og kender branchen,” siger Jan Thrane. De gode råd Når tingene skal tilpasses forretningen er der altid en masse ønsker, der naturligt melder sig, fordi man har konfigureret sin forretning på den måde man nu engang har og tidligere har taget valg, der har virkning på nutidige valg. Eksempelvis var det positivt for Jan Thrane, at ArcGIS Platformen arbejder godt sammen med SQL Server, da de har rigtig mange SQL Servere i forvejen og dermed allerede har opbygget mange kompetencer på det felt. ”Et godt råd til andre, der skal i gang med lignende projekter: Sørg for at have styr på projektlederreferater og projektlog. Processen fra kravspecifikation til implementeret system kan være lang, så det kan være svært at huske, hvad der er aftalt i starten. Jeg er glad for at have holdt godt styr på den side af sagen,” siger han.

Fjernvarme Fyn er ved at integrere GPS-opmålinger i systemet og montørerne får flere krav til hvad de ønsker at kunne se, når de ude og udføre deres arbejdsopgaver i marken.

FAKTA Funktionalitet Løsningen er baseret på ArcGIS Server, et komplet geografisk informationssystem, der gør brugerne i stand til at styre data, præsentationer og geografiske informationer i et åbent, standardbaseret og udvekslings-egnet (interoperabilt) system. Brugeren kan udveksle stedbundne data med interne og eksterne systemer fx i en service orienteret arkitektur (SOA). Med den lagdelte opdeling af data er der mulighed for at se og vælge objekter, der ”ligger ovenpå hinanden”. Det er muligt i løsningen at have specialiserede præsentationer, symboliseringer, tænde/slukke for lag, zoome, udvælge objekter på baggrund af søgekriterier, styre objekttyper der må udvælges, analysere og redigere/manipulere mm. Forretningsfordele Løsningen giver den enkelte medarbejder central adgang til de interne og eksterne data, der er nødvendige for at løse en given opgave – på desktop, web eller mobile platforme. Der er via integration skabt adgang til lokale, regionale og nationale data og Fjernvarme Fyns egne data, der gør det muligt at trække rapporter og udføre analyser baseret på faktiske forretningsdata: Forbrugsafregningssystemet SonWin Termis, der bruges til simulering og modellering af netværket SCADA systemet IGSS, der Styrer, Regulerer og Overvåger det samlede netværk En række offentlige/eksterne registre som BBR og LER.


GIS i Aktion 2. Kvartal 2014

Et andet godt råd Jan Thrane kommer med er at vurdere tidsplanen meget grundigt og specielt at tage hensyn til den datakvalitet man starter ud med. For dårlig datakvalitet kan få projektet til at skride, fordi konverteringen så vil tage meget længere tid, end man egentlig har regnet med. ”Og en sidste ting jeg vil sige er, at man skal sørge for at slutbrugerne er med i projektet. Et GIS system er meget vitalt og grundlæggende for hele arbejdet i forbindelse med både projektering og udførelsen i marken. Der er mange, der skal kunne bruge det og som er afhængige af at det fungerer. De skal have indflydelse og man skal sørge for, at de tager godt imod det og hurtigt bliver fortrolige med det nye system.” Daglig brug fører til forøget produktivitet Implementeringen af Fjernvarme Fyns GIS system er på plads og nu er de inde i driftsfasen efter at der har været en tilvænningsperiode hos den enkelte medarbejder. Det betyder også, at der begynder at komme nye ønsker til hvad man skal kunne i systemet – og det er i denne fase, at effektiviseringsgevinsterne for alvor begynder at vise sig. ”De mange nye ønsker er udtryk for, at medarbejderne har lært systemet at kende og nu kan se, hvordan de får bedre og hurtigere arbejdsgange,” fortæller Jan Thrane.

7

Lige nu er de eksempelvis ved at integrere GPS-opmålinger i systemet og montørerne får flere krav til hvad de ønsker at kunne se, når de ude og udføre deres forskellige arbejdsopgaver i marken. Eksempelvis giver det mening at kunne indtaste ventil- og brøndeftersyn direkte i systemet i stedet for at notere det på en lap papir og så taste oplysningerne ind, når man vender tilbage til kontoret.

FAKTA Rådgivere og konsulenter fra Informi GIS har stået for: Analyse af IT-miljø Brugerinterviews Konfigurering af brugeropsætning, geodatabaser, server- og testmiljø og software Projektledelse Installation af geodatabase inkl. fuld dokumentation Installation af Informi GIS applikationssoftware Konvertering af data, målsætninger og tekst Overtagelsesprøve Driftsprøve og assistance i prøve-perioden

Velkommen til Leica Zeno GIS Den nemme mobile GIS-løsning Med Leica Zeno GIS hardware og software bliver det ikke nemmere. Håndter og vedligehold aktiver, kontroller infrastrukturen, svar på alarmtilfælde og udfør afsætnings- og ulykkesskortlægning med største lethed. Ring til Leica Geosystems A/S på tlf. 44 54 02 02 og hør meget mere om hvad Leica Zeno GIS kan gøre for dig.


8

Dokumenter dine arbejdsgange i marken.

Dokumenter jeres arbejdsgange i marken – både online og offline Med en mobil løsning fra Informi GIS kan du dokumentere dine arbejdsgange i marken. Løsningen understøtter dokumentation på tablets og smartphones, så medarbejdere på en enkel og intuitiv måde foreksempel kan: Føre tilsyn ved anlægsarbejder Føre tilsyn med placering af afmærkningsskilte Lave eftersyn af brønde eller andet udstyr Dokumentere tilstanden af en vej/fortovsbelægning, inden man begynder at grave, så der efterfølgende ikke er tvivl om, hvordan den skal genetableres ....og andre tilsvarende opgaver i marken. Der kan også nemt og enkelt laves et dashboard, der løbende viser et samlet overblik over alle indberetninger fra marken til brug for kontoret.

Tag ledningsdata med i marken – både online og offline Tag dine ledningsdata med overalt i forsyningsområdet, uanset om du er online eller offline Enkel og intuitiv brugerflade – alle medarbejdere kan benytte løsningen. Inklusiv baggrundskort, matrikelkort, bygninger mm Du får adgang til en lang række data, som bruges i det daglige arbejde: Landsdækkende luftfoto. Billederne er taget på tidspunkter uden løv på træerne, hvilket i mange professionelle sammenhænge gør dette kort langt mere anvendeligt end fx Google og Bing Maps

Landsdækkende Matrikelkort, Oversigtskort, Bygninger, Adresser, kommunegrænser mm. Klar til brug – kom i gang med det samme Kom i gang på 2-4 dage – evt. med hjælp fra Informi GIS Løsningerne konfigures til forsyningens brug – ingen programmering. Sikkerhed Sikkerhedsbeskyttet via password – brugere får kun adgang til udvalgte relevante data Eksterne entreprenører kan bruge løsningen uden adgang til forsyningens interne IT systemer.


GIS i Aktion 2. Kvartal 2014

9

Mobil løsning fra Informi GIS: Kan anvendes overalt i dit forsyningsområde, både når du er online og offline. Dashboards med samlet overblik over markindberetninger. Kan benyttes af forsyningens eksterne entreprenører. Adgang til matrikelkort, bygningsdata og flyfoto inkluderet. Løsningen kan benyttes sammen med forsyningens nuværende GIS løsning. Smartphone, tablet, PC - samme løsning på tværs af platforme. Ingen installation - kom i gang på 2-4 dage.

Dashboard med samlet overblik overindberetninger alle indberetninger fra marken. Dashboard med samlet overblik over alle fra marken.

Uddannelse der giver kompetenceløft IT anvendes til at opnå øget effektivitet. Forudsætningen for at skabe resultater er, at brugerne har de nødvendige faglige kompetencer.

Derfor er målrettet uddannelse af brugerne af stor værdi – både for den enkelte medarbejder og for virksomhederne. Informi GIS råder over medarbejdere, som er specielt uddannede med henblik på at træne brugerne i at udnytte de programmer, som vi leverer. Vore medarbejdere gennemgår løbende specialisttræning og anvender et gennemprøvet uddannelsesmateriale. Deltagerne i kursusforløb får efter endt kursus udleveret et kursusbevis. Der udbydes løbende et omfattende program af åbne kurser på vores kursuscenter i Charlottenlund.

En række af de annoncerede kurser strækker sig kun over en enkelt dag. Her er der typisk tale om mere workshopprægede kurser, der introducerer et fagligt mere snævert område . Det gælder fx 3D-analyse og – visualisering eller ArcGIS ModelBuilder. Disse kurser er ofte skemalagt, så de kan tages umiddelbart efter et af de længere kurser. Generelt inkluderer kurserne et kompendium med noter, øvelser og resultater. Normalt medfølger øvelsesdata på CD-ROM i det omfang det er muligt – jf. regler om ophavsret.

Kurser afholdt hos Informi GIS Informi GIS kan desuden medvirke i virksomhedskurser og workshops samt skræddersy kurser efter jeres behov.

Generelt om kurser Kursusprogrammet udgøres primært af standardkurser over 2-3 dage med et fastlagt indhold. Som udgangspunkt er undervisningsmaterialet her udarbejdet af Esri, men reproduceret og tilpasset af Informi GIS. Særligt de introducerende kurser er krydret med mange danske eksempler og øvelser. Kurserne inddrager den seneste udvikling hos Esri i videst muligt omfang.

Standardkurser i vores kursuslokaler gennemføres med 1 computer pr. deltager og maksimalt 10 deltagere.

Kurser hos bruger Informi GIS kan også tilbyde skræddersyede kurser, hvor kurser afholdes hos brugerens organisation eller i vores kursusfaciliteter som et lukket kursus. Disse kurser afholdes til en fast dagspris for max. 10 deltagere.


ESRIBK2014: Tirsdag d. 3. juni

PROGRAM

Bliv udfordret og inspireret

8:30

Registrering og kaffe

9:30

Velkomst ved Informi GIS

Spatial analyse og Location Analytics

Informi GIS byder velkommen til vores første

Som GIS-professionel, der vil skabe værdi for din

Esri brugerkonference på dansk jord i over 10 år!

virksomhed, kommer du ikke udenom spatial

15:00 De nyeste teknologi trends i ArcGIS, ved Esri og Informi GIS

analyse og Location Analytics. Få en introduktion

9:45

Strategien for ArcGIS

ved Esri-eksperterne, Lauren Rosenshein Bennett

Hør nyt om strategi, road ahead, udvikling og

og Nathan Bennett.

produktnyheder i ArcGIS direkte fra Esri’s direktion. ArcGIS Pro

11:00 Pause og udstillingen åbner

ArcGIS Pro vil forbedre hastigheden i ArcGIS. Få

Mød vores partnere: Rapidis, Leica Geosystems

overblik over de nye funktioner, se hvordan du

og LIFA, der vil vise eksempler på hvordan ArcGIS

arbejder med 2D og 3D samtidig og få en introduk-

integreres i specialiserede løsninger målrettet

tion til task manager, der kan understøtte effektiv

bestemte opgaver og brancher. Besøg også

opgavehåndtering.

Informi GIS’ stande og få svar og rådgivning indenfor produkt & support, strategi & rådgivning

3D modeller i City Engine

samt projekt & implementering.

Brug for et hurtigt redskab til visualisering? Se en demonstration af City Engine, der gør det

11:30 Apps, kort og data på tværs af organisationen

langt lettere at gå fra 2D til 3D.

ArcGIS Online har gjort det enkelt at dele

Kend dine kunder

viden bredt i virksomheden med kort og apps til

Forsikringsselskaber har fået et nyt redskab til at

såvel ’manden i marken’ som analytikeren og

binde organisationen sammen. I denne session vil

beslutningstageren. Du vil i sessionen se

du se, hvordan du kan få bedre ledelsesoverblik

eksempler fra danske organisationer.

samt koble skadesbehandling og taksatorbesøg bedre sammen ved at bruge kortet til registrering

12:30 Frokost

af skader og fordeling af sager.

Tid til at netværke, nyde en god frokost og gå på opdagelse i udstillingen.

GeoEvent Server

Brug live data i dine it-løsninger. Du kan bl.a. få

13:30 ArcGIS Platformen

besked, hvis et køretøj forlader eller kører ind i et

Se nye og spændende eksempler på, hvor bredt

bestemt område eller automatisk advisere kunderne

ArcGIS platformen spænder fra nogle af vores

om besøg en halv time før ankomst.

partnere.

16:15 -17:30 14:45 Pause Tid til at netværke, nyde en let forfriskning og

Reception i udstillingen

Tid til at netværke, nyde en let forfriskning og gå på opdagelse i udstillingen.

gå på opdagelse i udstillingen.

18:00-22:00 Gallamiddag Tid til at netværke, nyde en dejlig middag og musik.

Program med mere på: informi.dk

Tid og sted 4. juni 2014. Hotel Marriott, København

Tilmeld dig nu på: www.informi.dk/esribk2014


ESRIBK2014: Onsdag d. 4. juni

9:00-10:15

PROGRAM Strategi og Rådgivning Designing a GIS Strategy for your organization, Chris Cappelli & Andrew Hendrickson, Esri: Hele organisationen kan nu få adgang til geodata, kort og services og vores måde at dele information forandres. Hør, hvordan du understøtter og udnytter forandringen og hvor du skal starte.

Tekniske Workshops ArcGIS Online, v. Informi GIS. Highlights: • Sådan får du din ArcMap analyse online • Del nemt dine resultater via en webapp • Dokumentation og redigering i marken, of�ine og online • Lad papiret blive hjemme ved udføreropgaver • BONUS – What’s coming – Web app builder.

Best Practice – brugerindlæg Hvilke bebyggelser er truede af oversvømmelser ved fremtidige skybrud? v. Thomas Balstrøm, Aalborg Universitet

Udvikler Track Forretningsmuligheder med ArcGIS.com, v. Informi GIS: Introduktion til hvordan ArcGIS kan bruges som platform til at levere geografiske kort, data og analyser i dine applikationer og hvordan ArcGIS Marketplace kan bruges som salgskanal. ArcGIS.com for udviklere, v. Informi GIS.

Netværkskortlægning af vandforsyningsrør, v. Mie Winstrup, NIRAS.

10:30-12:00

10:15-10:30 Pause Strategi og Rådgivning

Tekniske Workshops

Designing a GIS Strategy for your organization – fortsat, v. Chris Cappelli & Andrew Hendrickson, Esri: Hele organisationen kan nu få adgang til geodata, kort og services og vores måde at dele information forandres. Hør, hvordan du understøtter og udnytter forandringen og hvor du skal starte.

ArcGIS Pro, v. Informi GIS: Sådan ser du 2D og 3D samtidig, få hurtigere hastighed, bedre performance samt bedre opgaveoverblik.

Best Practice – brugerindlæg Skræddersy ArcGIS til din organisation, v. Mathias Kofoed Poulsen, Kystdirektoratet

Udvikler Track Workshop: Webudvikling med ArcGIS.com, v. Informi GIS: Med ArcGIS.com er det blevet endnu nemmere at udvikle web- og mobilløsninger, der udnytter ArcGIS platformens rige API’er, dataindhold og GEO services. Kom og hør mere og prøv kræfter med platformen med hands-on træning.

Del specialistens avancerede GIS-rutiner og optimér arbejdsgange, v. Søren Højmark Rasmussen, EnviDan

GeoEvent Server – arbejd med data i real time, v. Informi GIS: Lær at sætte alarmer og beskeder op, når bestemte steder nås. Sådan sætter du GeoEvent Server op.

Geoinformation til International Humanitær Indsats, v. Ivan Bæhr, UNOSAT.

13:00-14:15

12:00-13:00 Frokost Strategi og Rådgivning Fra vision til forretningsværdi, v. Informi GIS: Hør, hvordan man med afsæt i GIS-teknologi kan: Optimere arbejdsprocesser, forøge forretningsværdi, udvikle løsningsdesign og skræddersy et agilt implementeringsforløb.

Tekniske Workshops Location Analytics, v. Nathan Bennett, Esri: Hør hvad Location Analytics er og hvordan det kan gavne din virksomhed. Se hvordan organisationen får udbytte af geografiske data og redskaber – uden at åbne ArcGIS. Se også eksempler på integrationer mellem ArcGIS, BI- og CRM-systemer, Excel, PowerPoint med mere.

Best Practice – brugerindlæg Analyse af GPS data fra muslingefartøjer til forvaltning af Natura 2000-områder i Danmark, v. Kerstin Geitner, DTU Aqua

Udvikler Track Workshop: Webudvikling med ArcGIS.com – fortsat, v. Informi GIS: Med ArcGIS.com er det blevet endnu nemmere at udvikle web- og mobilløsninger, der udnytter ArcGIS platformens rige API’er, dataindhold og GEO services. Kom og hør mere og prøv kræfter med platformen med hands-on træning.

600.000 km2 på en skærm – eller geologisk kortlægning af Grønland fra tusch til web, v. Willy Lehmann Weng, GEUS.

14:30-15:45

14:15-14:30 Pause Strategi og Rådgivning Workshop: Fra vision til forretningsværdi – fortsat, v. Informi GIS: Del II af sessionen, hvor vi arbejder workshop-orienteret og tager afsæt i dine behov, mål og problemstillinger.

Tekniske Workshops Spatial Analyse, v. Lauren Rosenshein Bennett, Esri: Spatial analyse handler om, hvordan vi ser verden, at kortlægge hvor tingene er, hvordan de relaterer sig til hinanden, hvad det hele betyder og hvilke handlinger vi skal udføre. Se processer, teknikker og hvilke spørgsmål du skal stille. for at skabe værdi for forretningen.

Best Practice – brugerindlæg SundhedsGIS – praktisk anvendelse af tre forskellige geografiske analyser til at belyse tilgængeligheden til alment praktiserende læger i Danmark, v. Henrik Hedelund og Mik Wulff Thomsen, Ishøj Kommune

Udvikler Track Workshop: Android-udvikling med ArcGIS.com, v. Informi GIS: Få overblik over hvilke muligheder for analyse, ruteplanlægning, data, geo-enrichment til infographics med mere ArcGIS platformen byder på til android-udvikleren. Få programmet på mobilen:

Scenariestyring i Landstrafikmodellen, v. Mette Haugsted Johansen, DTU Transport.

eventmobi.com/esribk2014

15:45-16:30: Opsamling & reception * Overraskelser og præmier*

Program med mere på: informi.dk

Tid og sted 4. juni 2014. Hotel Marriott, København

Tilmeld dig nu på: www.informi.dk/esribk2014


12

Får du optimal værdi af dine geografiske data?

t sere u k o sf ning n for; t e r for inde der g y n i i V ivn rådg

i

Strateg

Procesoptimering

Værdisk

abelse

Får du optimal værdi af dine geografiske data? Hvad? Informi GIS yder rådgivning indenfor geografisk data og kortbaserede løsninger. Vi rådgiver vores kunder i forhold til optimering af arbejdsprocesser, forretningsværdi, løsningsdesign og agil implementering af de nødvendige IT-værktøjer. Vores TOGAF certificerede enterprise og solution arktitekter designer kundespecifikke state-of-the-art løsninger og road maps. Vores certificerede SCRUM product owners (CSPO) nedbryder de identificerede tiltag til konkrete implementeringsaktiviteter.

IG rådgivning er karakteriseret ved Informi GIS har 20 års viden og erfaring indenfor forretningsudvikling, support, service og implementering af GIS-løsninger. Vi leverer rådgivning baseret på et fundament af både national og international viden.

Hvad kan du forvente? Du får overblik over state of the art løsninger på forretningsmæssige udfordringer.

Hvorfor? Vores rådgivning sikrer dig mulighed for at minimere forretningsrisiko og for at realisere forretningsværdi.

Hermed får du mulighed for at igangsætte hurtig realisering af agile implementeringstiltag der løbende realiserer forretningsværdi.

Konkret sætter vi dig i stand til at identificere forretningsmuligheder. Det gør vi ud fra et overblik over forretningsprocesser og de tekniske muligheder der ligger i en geografisk IT-anvendelse. Efter et rådgivningsforløb med Informi GIS kan identificerede IT-tiltag igangsættes internt såvel som eksternt for at realisere den identificerede forretningsværdi.

Kontakt os på tlf.: 39 96 59 00 eller www.informi.dk, hvis du vil vide mere.


GIS i Aktion 2. Kvartal 2014

Her er et par eksempler på gode kunder. Du kan se flere cases på informi.dk

Planlægning og analyse Med integration mellem de centrale IT systemer kan man fremover lave præcise forecasts. Systemet kan komme med forslag til et optimalt rutenet baseret på et mønster af arbejdspladser, uddannelsesinsitutioner, pendling osv.

Integration og fordeling af data Danmarks Miljøportal er et af danmarks største databasesystemer. Den brugte lagrings- og databaseteknologi sikrer tidstro data, håndtering af forskellige datamodeller og en geodatabase, der kan skaleres til andre fællesoffentlige geodata.

40+ kommuner og fem regioner bruger os Blandt vores gode kunder er mere end 40 kommuner og de fem regioner. Vi leverer service, support, uddannelse og rådgvning. Vi effektiviserer og automatiserer processer – og skaber overblik, så beslutningsgrundlaget bliver bedre.

40+ forsyningsvirksomheder bruger os Blandt vores gode kunder er mere end 40 forsyningsselskaber. Vi leverer løsninger til blandt andet Energinet.dk, EnergiMIDT og DONG Energy og en lang række andre multiforsyninger og forsyningsselskaber. Vi optimerer arbejdsprocesser og rådgiver om best practice indenfor en række områder.

Drift, vedligehold og anlægsarbejde Banedanmark er en af danmarks største infrastrukturforvaltere. For at kunne håndtere drift, vedligehold og anlægs- og fornyelsesprojekter optimalt bruger de et GIS system, der giver overblik på tværs af organisationen.

Mobil løsning sparer 10 årsværk Ved at digitalisere en blanket og integrere den i en mobil løsning kan Miljøministeriet på en feltbesigtigelse opnå en besparelse på 25% – godt 10 årsværk. Løsningen bygger på Esri teknologi og fik i 2012 prisen som årets digitaliseringsprojekt.

13


14

Fremtidens ledelsesværktøj: Bedre samarbejde når alle har den samme viden

Deling af viden i Beredskabet øger samarbejdet, giver bedre overblik, færre misforståelser og kortere kaosfase.

Fremtidens ledelsesværktøj: Bedre samarbejde når alle har den samme viden Effektiv koordinering og fælles overblik i kaosfasen. Det er nogle af gevinsterne ved de to SINE Services pilotprojekter, som beredskaberne har afprøvet igennem de seneste måneder. Et af projekterne bygger på et samarbejde med Geodatastyrelsen om udvikling af en afløser for GeoConferenceplatformen. Den nye løsning skal have flere og mere detaljerede kort og kortinformation, tegnemuligheder og adgang til positioner, som indsatsledelsen kan bruge på en tablet-pc til at få overblik over et skadested i kaosfasen. Løsningen skal også kunne anvendes i stab på Kommandostationen og hos de involverede vagtcentraler og skal således fungere på strategisk, operationelt og taktisk niveau. Det centrale er, at indsatser i krisesituationer vil blive bedre, når viden er tilgængelig for alle parter og viden kan blive delt mellem alle involverede enheder.

Ud med papirkortene – ind med det fælles overblik I dag foregår al kommunikation mellem indsatsledelsen på et skadessted via radionettet SINE. Det visuelle overblik er indtil videre typisk skabt via tegninger, som indsatslederne selv skitserer på en tavle på bag-klappen af indsatslederbilen eller på et stykke papir. Ethvert initiativ til forbedring er derfor kærkomment, og den koordinerende, den tekniske og den sundhedsfaglige ledelse er da også enige om, at en SINE Servicesløsning kan blive et stort løft i det tværgående samarbejde. Der har længe været et ønske om og et behov for et værktøj, der via et kortudsnit på fx en tablet-pc gør det muligt for alle implicerede at se og dele positioner på beredskabernes køretøjer. Og som vagtcentralen kan kigge med på. Der har også været enighed om, at det vil være et stort løft, hvis man kan tegne eller markere ting på en skærm – som fx fareområde og mødested for indsatsledelsen. Fra GeoConference til GeoKom Steffen Svinth Tommesen, Funktionsleder i Geodatastyrelsen, har været med til at udvikle det kortværktøj, som udgør en vigtig brik i

hele projektet. Han fortæller, at løsningen er en videreudvikling af GeoConference, som han var med til at lave i forbindelse med klimatopmødet i København. ”I beredskabet får infrastrukturen for geografisk information en større og større betydning for opgavevaretagelsen. Det er helt afgørende for en øjeblikkelig beredskabsindsats, at geografiske informationer altid er tilgængelige, aktuelle og nøjagtige, samt at nettjenester er lette at anvende og kan klare spidsbelastningssituationer,” fortæller han. Krisesituationer skal håndteres på tværs af myndigheder og kan overskride landegrænser og grænsen mellem land og hav. Beredskabet skal kunne fungere på tværs af alle disse grænser. Det er derfor afgørende, at alle beredskabsmyndigheder bruger samme grundlag. Der er derfor behov for en fuldt dækkende infrastruktur for geografisk information som et generelt integreret værktøj til håndtering af beredskabsog krisesituationer. ”For at øge samarbejdsmulighederne mellem de forskelige aktører i beredskabet på Strategisk, operationelt og taktiske niveau, har vi stillet et værktøj til rådighed, der gør det muligt, at to eller flere personer kan dele og kombinere forskellige kort. Deltagerne kan også udveksle informationer ved blandt andet


GIS i Aktion 1. Kvartal 2014

at tegne linjer og punkter oven på kortene og kommunikere direkte med hinanden via tekstbeskeder.” Fordelen ved dette er, at alle aktører får ét fælles synkroniseret situationsbillede uanset hvor de befinder sig og hvilken opgave de har. Han understreger også, at for at det skal fungere i praksis, skal det være simpelt at anvende, da man i beredskabssituationer arbejder under stort pres og derfor aldrig må være i tvivl om, hvordan et hjælpeværktøj fungerer. Gode tilbagemeldinger Ifølge Foreningen af Kommunale Beredskabschefers magasin, Brandvæsen, har modtagelsen af løsningen været god. Den har i et par måneder været afprøvet af beredskaberne i Østjylland og Midt- og Vestsjælland Politikredse og Lasse Clemensen, beredskabsinspektør i Aarhus Brandvæsen, har efter to måneders test kun ros at uddele: ”Indsatsledelsen bliver mere tilbøjelig til at træde sammen som én samlet indsatsledelse, selv ved mindre hændelser. Vi bliver mere effektive og skaber løsninger i fællesskab. Den hurtigere adgang til et beredskabskort styrker planlægningen af indsatsen, og vi får samtidig en væsentlig bedre dokumentation af vores indsatser.”

Løsningen Geodatastyrelsen har stillet til rådighed er en service, der gør det muligt at dele kort og data via tablets og computere. Perspektiverne er enorme, fordi det åbner mulighed for, at alle i indsatsledelsen her og nu ser og forstår det samme fra en hændelse, uanset hvor de befinder sig: Samme geografiske overblik, samme kort, samme indtegning af fareområde, samme adgangsveje, samme fotos osv. Med andre ord præcis samme overblik, og med samme mulighed for alle for at tilføje noget til det fælles billede. Ideen er, at man deler samme kort, uanset om man er indsatsleder for redningsberedskab eller politi ude på skadestedet, sidder i KSN (kommandostation), i den lokale beredskabsstab eller man følger indsatsen fra alarm- eller vagtcentral. Også koordinerende læge (KOOL), Beredskabsstyrelsen og Forsvaret er med. Alt foregår online med her-og-nu visninger hos alle. Når første mand på skadestedet indtegner detaljer på det fælles kort, mindskes risikoen for misforståelser. En tegning siger mere end ord, og tilstødende enheder vil være langt bedre forberedt på den kommende indsats.

15

Alle beredskabssektorer inddraget Beslutningen om at iværksætte Projekt SINE Services bygger på en interessentanalyse foretaget i 2012, hvor alle beredskabssektorer var inddraget. Analysen konkluderede, at beredskaberne efterspurgte SINE-tjenester, der understøtter og styrker koordination og informationsudveksling mellem de forskellige niveauer inden for og på tværs af beredskaberne. Mere konkret var der først og fremmest behov for status- og koordinationstjenester, opgave- og ressourcetjenester, informationstjenester samt mulighed for fælles dokumentation og hændelseslogning. SINE Services skulle give alle beredskabsaktører mulighed for at se samme situationsbillede på lokalt, regionalt eller nationalt plan.


16

Brug af frie højdedata til klimatilpasning og beredskab

Brug af frie højdedata til klimatilpasning og beredskab Siden Geodatastyrelsen frigav en række grunddata er flere kommuner og beredskaber gået i gang med at bruge de frie grunddata. Det har specielt relevans i forhold til oversvømmelsesscenarier, hvor man ved hjælp af blandt andet Danmarks Højdemodel kan beregne, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Danmarks Højdemodel anvendes i mange sammenhænge til løsning af opgaver på tværs af forvaltningerne og forvaltningsniveauerne. Dette gælder ikke mindst inden for klimatilpasnings- og klimaberedskabsområdet. Med de frigivne data kan kommuner, regioner, staten og andre relevante aktører samarbejde om samme Højdemodel og udveksle data. Kommunerne skal udarbejde lokale klimatilpasningsplaner, og her er

det helt afgørende med let adgang til nøjagtige informationer om, hvor højt huse og veje ligger, og hvor vandet løber hen, når der kommer fx skybrud. Derfor er Danmarks Højdemodel et helt centralt datasæt. En række statslige myndigheder, bl.a. Naturstyrelsen, har allerede udviklet digitale værktøjer ovenpå Danmarks Højdemodel, som kommunerne kan bruge i det konkrete planlægningsarbejde. Mange kommuner og beredskaber er allerede i gang med at skabe sammenhængende klimatilpasningsplaner. Informi GIS rådgiver om hvordan man henter og bearbejder data, ligesom vi søger at skabe et samarbejde mellem alle relevante aktører, så alle arbejder ud fra den samme viden.

Kortet til venstre viser bluespots i et givent område ved oversvømmelse med 60 centimeter vand. Det er muligt at lave kortet med en slider, så man kan se hvordan vandet breder sig ved oversvømmelser fra 0-200 centimeter. I beregningen kan også indgå, hvor mange kubikmeter vand, der skal pumpes væk fra hver enkelt blue spot. Copyright Grunddata: Geodatastyrelsen. Kortet til højre viser nedbørens fordeling på forskellige tidspunkter i et givent område. Data er stillet til rådighed af DMI.

Frie grunddata på ArcGIS Online Grunddata er de fundamentale oplysninger, som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling. Grunddata er særligt vigtige data, fordi de bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. Det kan være oplysninger om personer (fx CPR-nr.), virksomheder (fx CVR-numre), adresser, ejendomme (fx matrikelnumre) og geografi (fx digitale landkort og valgdistrikter) mv. Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er og vil være beskyttet af persondataloven. Med ArcGIS Online får den enkelte bruger i din organisation adgang til: 1) Nem og hurtig fremsøgning og anvendelse af en række frie grunddata: Topografisk kort, Ortofoto, Matrikelkort, Adresser med enhedsantal, Bygninger, Kommunegrænser mm.

2) Fuld integration af kort- og GIS funktioner i SharePoint og Microsoft Office således at du fx kan oprette og indsætte kort direkte i Excel. 3) Øvrige applikationer, der gør det lettere at indsamle data og lave operationelle dashboards. 4) Kortværktøjer samt GIS services og funktioner, der gør det enkelt at lave kort, som kan bruges på mobile enheder som iPads og smartphones. 5) Et brugervenligt samarbejdsmiljø, hvor man kan dele kort, data og applikationer med andre. Kontakt Informi GIS på 3996 5900, hvis du vide mere om, hvordan du får adgang til grunddata og ovenstående funktioner.


GIS i Aktion 2. Kvartal 2014

17

Data fra Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal (DMP) er et partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. DMP’s overordnede formål er at understøtte myndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag, at fremme digitale sagsgange samt at styrke formidlingen til offentligheden. På DMP’s kort, Danmarks Arealinformation, findes oplysninger om vand, natur, fredninger, naturbeskyttelse, jordbrug, støj, alle landets matrikler og meget mere. Danmarks Arealinformation er udviklet i et agilt samarbejde mellem Informi GIS og Danmarks Miljøportal.

Synliggør viden over for samarbejdspartnere i beredskabet Amerikanske FEMA, Federal Emergency Management Agency, har ansvaret for beredskabsmæssige hændelser, der er større end at lokale og regionale enheder kan klare opgaven. Under en hændelse får de ofte store mængder af data, som det kan være svært at håndtere, da data ofte kommer i formater, der gør det svært at dele mellem de forskellige enheder. Ved at bruge ArcGIS Online har FEMA fået en portal, hvor de hurtigt kan udstille data. Portalen kan skaleres efter behov, så man i en krisesituation hurtigt kan skalere op til den nødvendige kapacitet. Samtidig gør portalen det nemt for andre involverede parter, at tilgå data, så man på den måde får skabt et Common Operational Picture med realtids information på tværs af enheder.

Common Operational Picture

Med ArcGIS Online kan du lave et kort med data, der kan ses i en browser, på en pc eller mobil enhed. Du kan dele kortet på en blog, via e-mail eller integrere det på et websted. Softwaren er klar til brug, uden at der skal installeres eller indstilles noget. Du får dermed en række intuitive værktøjer til at op-

rette og offentliggøre kort og apps. Du bevarer altid kontrollen over dine data. Du kan også importere andre data - fx Grund-data – i ArcGIS Online. Hvis I er en gruppe af personer, der har brug for at dele viden, kan I oprette en gruppe og dermed skabe et Common Operational Picture.


18

Smid pen og papir – kun det bedste er godt nok til de ansatte i marken

Smid pen og papir – kun det bedste er godt nok til de ansatte i marken Din virksomhed har brug for at kende til status og placering af masser af aktiver, som er placeret ude i landskabet. Og I har sikkert også mange aktiviteter, der foregår ude af huset og som kræver at man indrapporterer en status. Med de rigtige værktøjer i hænderne på de ansatte, er det meget nemmere og mere effektivt at indsamle og vedligeholde information. Et godt mobilværktøj giver også alle forudsætninger for at opretholde en god kvalitet af operationelle data. Collector til ArcGIS er den app, der gør det muligt at smide en pen og papir og i stedet bruge smartphone eller tablet, når du håndterer data i marken. Collector app er klar til brug og gør dig produktiv fra dag 1. Det er også let at udvide brugen af app’en bygge videre på den efterhånden som behovene ændrer sig og vokser. Enhver succesfuld organisation har brug for at have adgang til opdateret viden – og det bør være hurtigt og nemt at gå til for alle. Ved hjælp af ArcGIS Online har du optimale muligheder for at sikre, at alle der har brug for det – internt eller eksternt – har adgang til informationer direkte fra marken.

Collector til ArcGIS Collector til ArcGIS er en app, der øger din produktivitet gennem intuitiv dataindsamling i marken. Det er designet specifikt til iPhone og Android smartphones.

Collector for ArcGIS er inkluderet i ArcGIS Online og gør det let og enkelt at: • indsamle, opdatere og rapportere geografiske og andre data direkte fra en mobil enhed, Android eller Apple • planlægge ruter • forbedre datakvaliteten ved at standardisere arbejdsgange med data-drevne formularer • understøtte viden ved at tage billeder og optage video • integrere oplysninger direkte i din organisations GIS • konfiguere apps der passer til din organisations workflow • se og dele data via Operations Dashboard for ArcGIS.


GIS i Aktion 1. Kvartal 2014

Kursus & workshops

Følg med i de seneste opdateringer omkring kurser på www.informi.dk

Maj 12. maj

Mosaic Datasets og Image Services. Workshop.

19. maj

ArcGIS Lidar workshop. Workshop.

21. maj

ArcGIS Schematics workshop (ASW). Desktop extensions.

26. maj

SDI.suite and map.apps workshop (SDIW). Workshop.

Juni 16.-17. juni

ArcGIS 3 – Performing Analysis. Desktop.

18.-20. juni

Configuring and Managing the Multiuser Geodatabase Server.

24.-25. juni

Creating Viewers and Sites with Geocortex REST Technologies Server.

26.-27. juni

Quality Control Using ArcGIS Data Reviewer for Desktop. Desktop extensions.

August 14.-15. august 18. august

ArcGIS 1 – Introduktion til GIS. Desktop.. Real-time GIS with ArcGIS GeoEvent Processor for Server (GESW). Workshop.

20.-22. august

ArcGIS 2 – Essentielle arbejdsgange. Desktop.

28.-29. august

Editing Data with ArcGIS for Desktop.

September 2.- 4. september Understanding ArcGIS Workflow Manager. Desktop extensions. 17.-18. september Tips og tricks til redigering via ArcFM. Workshop. 19. september Esri Maps for Office (EMOW). Workshop. 23.- 25. september Introduction to Geoprocessing Scripts using Python Scripting. 26. september Data Interoperability workshop (IOW). Desktop extensions.

Følg med på Informi GIS' blog, og hold dig opdateret omkring tendenser og muligheder indenfor Strategi, Innovation og Software. Bloggen er åben for dine kommentarer. Find den på http://blog.informi.dk/ eller via www.informi.dk.

Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev, GIS til Tiden, fra Informi GIS og bliv opdateret om kurser, events, seminarer og nye cases. Du kan tilmelde dig via www.informi.dk

19


Tid, sted og pris Book din billet med det samme

Tid og Sted København 3.-4. juni, 2014

Konferencested Hotel Marriott Kalvebod Brygge 5 1560 København

Tilmelding Tilmeld dig på mail: esribk@informi.dk via vores hjemmeside: informi.dk/esribk2014 eller ring til os på 39 96 59 00

Pris (angivet i DKK og ex. moms)

2.500,Prisen inkluderer forplejning, adgang til præsentationer fra sessionerne, mulighed for deltagelse på pre-konference.

Se konferenceprogrammet på: eventmobi.com/esribk2014 eller hent app’en via QR-koden:

Informi GIS A/S er en af Danmarks førende it-virksomheder med fokus på geografiske informations systemer (GIS). I 20 år har vi leveret løsninger, der giver vores kunder værdi og optimerer arbejdsprocesser. Vi er 100 % danskejet og samarbejder med en række markedsledende nationale og internationale partnere, herunder Esri. Vores tætte samarbejde betyder, at vi er på forkant med den teknologiske udvikling indenfor vores felt og kan trække på viden fra hele kloden og adskillige brancher i vores løsninger. Informi GIS er bl.a. udvalgt Esri distributør, SKI leverandør, Microsoft Silver partner og medlem af IT-Branchen.

GIS i Aktion 2014 Q2  

Magasin om digitalisering, effektivisering, øget vidensdeling internt og eksternt og bedre kommunikation. Når viden skal ses!

GIS i Aktion 2014 Q2  

Magasin om digitalisering, effektivisering, øget vidensdeling internt og eksternt og bedre kommunikation. Når viden skal ses!

Advertisement