Page 1

MLADI I ODRASLI: OD ČITAČA DO ČITATELJA Anita Peti-Stantić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


KAKO TO POSTIĆI?

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


JEZIK I MOZAK NAŠ MOZAK NIJE PREDODREĐEN ZA ČITANJE

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


VEĆINA LJUDI SE SLAŽE  PISMENOST je bolja od

nepismenosti

 RAZUMIJEVANJE je bolje

od nerazumijevanja

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


PROJEKT HRZZ  MODELIRANJE MENTALNE GRAMATIKE

HRVATSKOGA: OGRANIČENJE INFORMACIJSKE STRUKTURE  znanstvena istraživanja  Hrvatska psiholingvistička baza  radionice s učiteljima

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


SURADNICE I SURADNICI

KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


JEDAN OD CILJEVA PROJEKTA MEGAHR  PODIZADNJE RAZINE

ČITALAČKE PISMENOSTI UČENIKA TE ODGOJ I OBRAZOVANJE ISKUSNOG SPOSOBNOG ČITATELJA

 TERMINI: dubinsko čitanje =

čitanje s razumijevanjem Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


RAD NA PODIZANJU RAZINE ČITALAČKE PISMENOSTI MLADIH/UČENIKA  ZAŠTO JE TO SVIMA VAŽNO?  Intrinzična motivacija:  svi se stalno susrećemo s tekstovima  tekstovi u svim nastavnim predmetima

 CILJ: razumijevanje tekstova koje čitamo  ZAŠTO?  razumijevanje okolnosti svijeta u kojem živimo  razumijevanje drugih i sebe  razvijanje empatije i tolerancije  jedina mogućnost istinske demokracije

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


RAD NA PODIZANJU RAZINE ČITALAČKE PISMENOSTI MLADIH/UČENIKA  ZAŠTO JE TO SVIMA VAŽNO?  Ekstrinzična motivacija: nacionalne i internacionalne provjere čitanja s razumijevanjem  NACIONALNI OKVIR  Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.)  Nacionalna strategija poticanja čitanja (2017.)  INTERNACIONALNI OKVIR  PIRLS  PISA  COST ELN  https://www.is1401eln.eu/en/

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


JEZIK I MOZAK NAŠ MOZAK NIJE PREDODREĐEN ZA ČITANJE

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ČITANJE I IGRA  igra je čovjekova prirodna aktivnost  dijete se, učeći jezik, stalno igra  dijete se rijetko igra učeći čitati  a još se rjeđe igra čitajući (npr. lektiru)

 PORUKA: škola je ozbiljna stvar, čitanje je

ozbiljna stvar

 PITANJE: A što je s igrom? Što je s

motivacijom? Što je s izgradnjom pozitivnom stava? Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


NE ZABORAVIMO ČITATI I IGRATI SE  Manfred Spitzer (2018).

Digitalna demencija: Kako mi i naša djeca silazimo s

uma

 Anita Peti-Stantić i

Vladimira Velički (2008). Jezične igre za velike i male

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


NE ZABORAVIMO ČITATI I IGRATI SE

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


OD ČITAČA DO ČITATELJA  ČITAČ  osoba koja je prekoračila prag bespismene kulture i zakoračila u pismenu  osoba koja je sposobna čitati

 ČITATELJ  osoba koja modelira vlastito čitateljsko iskustvo  osoba koja uživa čitajući, koja uživa u spoznaji i koja svakim novim čitanjem nadograđuje svoju sposobnost pretvarajući je u sredstvo izgradnje svoga svijeta i sebe kao intelektualnoga bića Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


OD ČITALAČKE PISMENOSTI DO ČITATELJSKE SPOSOBNOSTI  ČITALAČKA

 ČITATELJSKA

PISMENOST

SPOSOBNOST

 osnovna sposobnost

 sposobnost čitanja

čitanja jednostavnih tekstova

svakog teksta koji možemo razumjeti

 upotrebni tekstovi

 sličnosti i razlike

prilikom čitanja književnih i objasnidbenih tekstova

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ČITANJE I EMPATIJA  čitanjem ulazimo u svjetove u koje inače

nikada ne bismo ušli  čitanjem postajemo ljudi kakvi inače nikada

ne bismo bili  preuzimamo/internaliziramo iskustva  učimo pojmiti, shvatiti, osjetiti  Usporedba s filmom!  MOZAK I ČITANJE Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ČITANJE I EMPATIJA  Terapeutska uloga književnosti  Lako je sa srećom. Što ćemo s nesrećom?  ČITATELJ(ICA) PROŽIVLJAVA TISUĆE

ŽIVOTA, A ONA(J) TKO NE ČITA SAMO JEDAN.  George R. R. Martin

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


(DUBINSKO) ČITANJE I MIŠLJENJE  SMISAO dubinskoga čitanja je dekodiranje i

razumijevanje teksta, kao i razvijanje složenih kognitivnih sposobnosti:  sposobnost prožimanja vlastitoga iskustva i teksta  analiza  zaključivanje

 CILJ: misliti o stvarima i pojavama onkraj autorovih

riječi

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


(DUBINSKO) ČITANJE I MIŠLJENJE I INTELEKTUALNI VOKABULAR  PROJEKT MEGAHR  Hrvatska

psiholingvistička baza 

 KNJIGA Čitanjem do

(spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti

http://megahr.ffzg.unizg .hr

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


(DUBINSKO) ČITANJE I MIŠLJENJE

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


STOLICA

KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


PAS

KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


MIR

KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


MISAO/MIŠLJENJE

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ISKUSTVO

KnjiĹžnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ZAŠTO JE TO VAŽNO?  MOZAK I ČITANJE  Širina i dubina vokabulara je  najbolji prediktor razumijevanja  RAZUMIJEVANJE OMOGUĆUJE

POZITIVAN STAV I MOTIVACIJU  najbolji prediktor čitateljske sposobnosti

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ČITANJEM RAZVIJAMO SVOJ MOZAK  Čitanje je pitanje javnog zdravstva  jednako kao i pranje zubi  jednako kao i procjepljivanje

 Čitanje se danas mora smatrati ljudskim pravom  jednako kao i pravo na čistu vodu  jednako kao i pravo na hranu  jednako kao i pravo na slobodu mišljenja Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


MJESTO (ŠKOLSKE) KNJIŽNIČARKE I UČITELJICE U PODIZANJU ČITATELJSKE SPOSOBNOSTI  Ploča s (ne)poznatim riječima  Zajednička čitanja kraćih tekstova o znanstvenicama,

istraživačima dalekih krajeva, sportašima, izumiteljima...  Prostor (i vrijeme) za društvene igre riječima (igre

pamćenja, igre asocijacija, igre razvrstavanja...)  I DRUGE SUGESTIJE...

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


MJESTO (ŠKOLSKE) KNJIŽNIČARKE  Što čitamo?  Kako čitamo?  S kim čitamo?  Kakav nam je stav prema čitanju?

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ŠTO ČITAMO?  Književnost, ali koju i kakvu?  tzv. lektira  druga književna djela

 Popularnoznanstvenu literaturu za mlade  udžbenici (?!)  “prave” knjige  Lista dobrih knjiga Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež

Hrvatskog knjižničarskog društva  i razni drugi korisni popisi (knjižnice Split, Rijeka itd.)

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ZAŠTO TO RADIMO?  Zato što vjerujemo u sustavan i postupan rad na

produbljivanju i proširivanju čitalačke sposobnosti.  za razliku od “An inch deep and a mile wide”

 ZATO ŠTO VJERUJEMO U ŠKOLE I KNJIŽNICE KAO

MJESTA DEMOKRATIZACIJE ČITANJA I PISANJA NEOVISNO O DRUŠTVENOM I IMOVINSKOM STATUSU.

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ČITANJE U MOZGU  Maryanne Wolf (2007).

Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain

 Stanislas Dehaene

(2013). Čitanje u mozgu: znanost i evolucija ljudskog izuma

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


ČITANJE U DRUŠTVU  Meta Grosman (2010). U

obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću

 Maryanne Wolf (2018).

Čitatelju, vrati se kući

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.


HVALA učiteljima, knjižničarima, roditeljima, svim NEUROKIRURZIMA BEZ NOŽA

Knjižnice grada Zagreba, Informativni utorak, 1. listopada 2019.

Profile for informativni.utorak

Mladi i odrasli - od čitača do čitatelja  

listopad 2019

Mladi i odrasli - od čitača do čitatelja  

listopad 2019