Page 9

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

landet. Det er der en vis sandhed i. Afghanerne må selv vinde freden. Denne bog handler om Afghanistans historie, dets nutid og perspektiverne for landets fremtid. Første del beskriver i forholdsvis korte træk Afghanistans historie fra Djengis Khans tid frem til Talibans fald i 2001. Anden del handler om det nye Afghanistan, som det har udviklet sig fra 2001 og frem til i dag – med fokus på både det formelle demokratis udvikling, sikkerhedssituationen, de civile ofre og Talibans modstand mod den internationale tilstedeværelse og mod den regering, de anser for at være USA’s forlængede arm. I denne del er der også et kapitel om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan og danske ngo’eres arbejde i det fattige land. Tredje del beskriver de største udfordringer og dilemmaer, Afghanistan står over for i nær fremtid, når de udenlandske styrker trækkes ud af landet. Fjerde del går tæt på en enkelt afghansk families skæbne og fremtidsdrømme og viser, hvad de historiske begivenheder har betydet for det afghanske folk.


God fornøjelse med læsningen.
 Forfatterne, Aarhus, marts 2013

_9

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...