Page 85

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_85

KAPITEL 11 Frem mod 2014 – Afghanistan truet af splittelse 11.1 Ny strategi fra Obama I januar 2009 blev USA’s nye præsident, Barack Obama, indsat, og han lancerede kort efter en ny strategi for indsatsen i Afghanistan. Målet var, at den nationale afghanske hær og de afghanske politienheder i højere grad selv skulle tage sig af at skabe sikkerhed i landet. Det betød, at den internationale styrke i højere grad skulle stå for at træne og uddanne afghanerne til sikkerhedsopgaverne, mens afghanerne skulle stå for at løse dem. I første omgang skulle der dog sættes flere tropper ind for at styrke Hamid Karzais trængte regering i kampen mod Taliban. Mens mange af kræfterne i Afghanistan blev brugt på at afholde præsident- og parlamentsvalg, havde Taliban nemlig udnyttet tiden til at samle kræfter, bl.a. ved at trække sig tilbage til Pakistan, i grænseområderne til Afghanistan, hvorfra bevægelsen langsomt optrappede den militære kamp mod den nye regering og de udenlandske tropper. Der tales i dag om en særskilt pakistansk udgave af Taliban, som har fundet et fristed i de pakistanske pashtun-stammeområder (“Federally Administered Tribal Areas”, Føderalt administrerede stammeområder, eller blot FATA), hvor også andre islamistiske bevægelser holder til. Det samme gør sig gældende i Nordvestgrænseprovinsen (Northwest Frontier Province), også kaldet Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, hvor mere end to tredjedele af befolkningen er pashtuner. Disse stammeområder har en særlig status som semiautonomt område, hvor den pakistanske regering i Islamabad aldrig har haft meget at skulle have sagt. Her bor 3-4 millioner mennesker, der for hovedpartens vedkommende har en identitet som pashtuner frem for som pakistanere. I FATA-områderne har Pakistans parlament ingen indflydelse og domstolene har ingen jurisdiktion. Her gælder andre regler som f.eks. kollektiv straf for enkeltpersoners forbrydelser og fængselsstraffe uden retssager eller appelmuligheder. Disse regler betyder, at det i høj grad er pashtunske stammeråd og stammeledere, som bestemmer, fortolker loven og afgør stridigheder. Styreformen i FATA blev indført af Storbritannien i kolonitiden. Hvert år støtter USA det pakistanske militær og samfund med milliarder af dollars, og under pres fra USA har den pakistanske hær forsøgt at bekæmpe de militante grupperinger i FATA og provinsen Khyber-Pakhtunkhwa. Det er imidlertid ikke lykkedes den pakistanske hær at nedkæmpe militserne, og nogle iagttagere vurderer, at den pakistanske regering ikke for alvor gør en indsats for at bekæmpe Taliban og dens allierede, og at de derfor udgør en fortsat trussel mod udviklingen i Afghanistan. For at imødegå Talibans offensiv besluttede den amerikanske præsident Barack Obama i december 2009 at sende 30.000 ekstra soldater til Afghanistan. Samtidig annoncerede han, at USA ville begynde at trække sine tropper ud af landet i sommeren 2011, og at tilbagetrækningen af kampsoldater skulle være afsluttet ved udgangen af 2014. 
 Fra december 2009 oprustede USA således med flere soldater og forsøgte sideløbende at lægge flere opgaver over til det afghanske politi og militær. Imens forberedte Taliban sig på at generobre magten. Bevægelsen havde etableret en omfattende skyggeregering af guvernører, politichefer, distriktsadministratorer og dommere, der mange steder i landet

“I har uret, men vi har tiden”. 
 Taliban-talemåde om, hvorfor amerikanerne efter Talibans opfattelse aldrig kan vinde over de afghanske oprørere

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...