Page 8

_8

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

FORORD AFGHANISTAN – OG DEN SVÆRE KAMP FOR demokratiet

“Tålmodighed er bitter, men dens frugter er søde.” Sådan lyder en afghansk talemåde, og selv om lignende talemåder sikkert findes i andre lande, passer den unægtelig godt på Afghanistan. For afghanerne må være tålmodige ud over det sædvanlige, hvis deres drømme om fred skal gå i opfyldelse. 

 Afghanerne har allerede ventet længe, for afghanernes land, som først i midten af 1700-tallet blev samlet i en egentlig stat, har været hærget af konflikter og krige mellem lokale stammer og fremmede magter i årtusinder. Senest, da en USA-ledet international koalition i 2001 angreb Afghanistan i jagten på Osama bin Laden og hans al-Qaida-netværk, som havde fået ‘husly’ af det brutale islamistiske Talibanstyre. Talibanstyret faldt, og også Osama bin Laden blev dræbt, om end der gik ti år, før det lykkedes USA at finde ham. I mellemtiden har kampsoldater fra over 50 lande, herunder Danmark, været udstationeret i det bjergrige land for at føre krig mod Talibangrupper og andre oprørsmilitser og bidrage til genopbygningen af det nedslidte land. Kampsoldaterne forlader Afghanistan ved udgangen af 2014. Så ganske snart står afghanerne med det fulde sikkerhedsmæssige ansvar for deres land, som efter knap 30 års næsten uafbrudt krig er et af verdens fattigste og mest forarmede. Der venter afghanerne enorme udfordringer: Med bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Med at sørge for reel retssikkerhed, så ældgamle stammetraditioner ikke overtrumfer moderne love. Med at udvikle økonomien, så afghanerne ikke skal ty til illegal opiumproduktion for at overleve. Med at sikre børn skolegang. Og med at udvikle sundhedssystemet så Afghanistan ikke længere skal være verdens farligste sted at blive mor. Samtidig ønsker afghanerne ikke uden grund at holde fast i deres stolte traditioner for udstrakt gæstfrihed og lokal selvbestemmelse. Udviklingen kommer til at afhænge af, hvordan det internationale samfund og regionale aktører som Pakistan og Kina agerer. Men udviklingen står og falder med, hvorvidt den afghanske regering og de afghanske sikkerhedsstyrker formår at skabe bedre forhold for almindelige afghanere. Det er nødvendigt, hvis Taliban skal miste sit rekrutteringsgrundlag. For Talibanmedlemmerne er som andre afghanere vant til at være tålmodige. En Talibantalemåde lyder: “I har uret, men vi har tiden”. Talemåden forklarer, hvorfor amerikanerne – eller andre fremmede magter – efter Talibans opfattelse aldrig kan vinde magten over

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...