Page 7

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_7

N TADSJIKISTAN K IN A Kunduz

man g a n

Bad akh sh an

Ta kh ar

Baghl an P an j sh i r

n

Gh a z n i

P arvan

N u ri stan

K ap i sa Lag h m an

Kon ar

K abul

Var dak

N an g arh ar L owgar P akti a

Kh ost

Pakti ka

P AKI S T A N

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement