Page 69

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_69

8.4 Hjælp til civilbefolkningen De danske soldaters indsats foregår dog ikke kun med våben i hånd. Mellem de voldsomme ildkampe med Taliban har soldaterne udført en civil indsats for at støtte genopbygning og udvikling af området til gavn for civilbefolkningen. Der er blevet opført broer over kanalerne, bygget en moské, givet sundhedshjælp og meget andet. (se FIG. 8.1) Det er dog løbende blevet diskuteret, hvorvidt det er en god idé at kombinere eller ‘sammenblande’ den civile og militære indsats på denne måde. At det i praksis kan være svært at holde tingene adskilt, vidner en udtalelse fra generalsekretæren for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, om: “Der er forskel på aktiviteter, som handler om udvikling, og aktiviteter der understøtter den militære indsats. Man skal sørge for, at sikkerhed er en ting, og genopbygning er en anden ting – selvom de også er hinandens forudsætninger. Sammenblanding er farlig, for det er blevet et legitimt mål for Taliban at angribe alt, der lugter af regering. Det er med til at skabe usikkerhed, og det betyder, at befolkningen bevæbner sig.” (1)
En reportage fra Helmands “Grønne Zone” i november 2007 beskriver også problemet med at sammentænke, men samtidig adskille militær indsats og civil genopbygningshjælp. Journalist Charlotte Aagaard fra Dagbladet Information er på patrulje med den danske spejdereskadron blot halvanden kilometer fra fronten. Hun følges bl.a. med Kristian Skyldahl, der har til opgave at holde kontakt til lokalbefolkningen og iværksætte forskellige projekter, der kan være til gavn for både de lokale og øge soldaternes sikkerhed. Danskerne har f.eks. bygget broer over vandløb og overdækket brønde, så hverken børn eller patruljerende soldater dratter ned i dem. Til gengæld får de danske soldater stadig flere oplysninger om Taliban fra lokalbefolkningen. Undervejs på patruljen møder de en købmand, som byder Skyldahl på te: “Købmanden fortæller, at han støtter ISAF og håber, at de bliver i området, så Taliban ikke vender tilbage. Sandsynlig siger han det modsatte, når han ser en Talibanleder, men generelt bliver de danske soldater modtaget med åbne arme af lokalbefolkningen, fortæller CIMIC-folkene senere (CIMIC: civil-militært samarbejde, red). Længere henne ad hjulsporet møder vi en fattig mand, som beder de danske soldater om hjælp til at klare vinteren. Kristian fortæller, at han er ved at skaffe tæpper til vinteren, og at manden nok skal få nogle af dem til sin familie, når det lykkes. Landsbybeboerne viser også Kristian en lille bro, som danske soldater angiveligt har ødelagt under en patrulje. Kristian fortæller dem, hvordan de kan lave en ny af to stolper og en plade. De to mænd nikker og siger, at den kan de godt selv lave.” (2)


8.5 Succes eller fiasko? I august 2012 vurderede udviklingsminister Christian Friis Bach (R), at indbyggerne i Helmandprovinsen ikke havde fået meget ud af syv års forsøg på at kombinere danske soldaters kampindsats med hjælp til udvikling via den såkaldte CIMIC-indsats. “Det civil-militære samarbejde har været præget af nødløsninger, vi helst havde været foruden, og som med sikkerhed i nogle tilfælde er slået fejl. Det har ikke været effektivt, og det har med sikkerhed været for dyrt, bøvlet og besværligt,” udtalte udviklingsministeren. (3) Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) og forsvarsminister Nick Hækkerup (S) mente dog, at det var umuligt at vurdere, før der var lavet en grundig evaluering af indsatsen i Helmandprovinsen. 
Omtrent samtidig med udviklingsministerens udtalelse offentliggjordes tre rapporter (4), som evaluerede den samlede danske udviklingsbistand til Afghanistan fra 2002-2012, dog med meget lille vægt på indsatsen i Helmand. Rapporterne fremhævede støtten til uddannelsessektoren som en succes. Den danske støtte har ifølge rapporten været medvirkende til, at over syv millioner børn nu går i skole, og at 37 % af disse er piger. I perioden er 10.000 skoler taget i brug, 93.000 nye lærere uddannet og millioner af skolebøger blevet trykt. Den danske støtte til flygtninge, der vender tilbage, og til de fattigste på landet har til gengæld ikke haft så stor effekt som håbet, og korruption og sikkerhedsproblemer har gjort arbejdet meget vanskeligt.

Skateboardskole scorer højt Ngo’en Skateistan har siden 2007 lavet gratis skateboardundervisning for 5-17-årige drenge og piger i Afghanistans hovedstad Kabul. I 2013 blev Skateistan nr. 85 på en international liste over de 100 bedste ngo’er i verden. Skateistan har fået støtte fra Danida siden 2009.

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement