Page 62

_62

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

FIG. 7.2

Afghanistan tur-retur Lige efter Talibanstyrets fald i slutningen af 2001 var der ifølge UNHCR (FN’s Flygtningehøjkommissariat) 3,7 mio. afghanske flygtninge i Pakistan og Iran og 1,2 mio. internt fordrevne i Afghanistan. To år senere var ca. 2 mio. af disse flygtninge vendt tilbage til Afghanistan, og omkring 750.000 internt fordrevne var flyttet tilbage til deres oprindelige levested. 
Året efter, i december 2004, var flygtningestrømmen imidlertid

vendt igen, så antallet af afghanere, der flygtede fra Afghanistan, var højere end det antal, der vendte tilbage. I Iran og Pakistan var der 285.000 flere afghanske flygtninge end et år tidligere.
I oktober 2006 var sikkerhedssituationen i det sydlige Afghanistan så dårlig, at antallet af internt fordrevne i landet igen steg. I slutningen af 2011 var i alt 5,7 millioner flygtninge dog vendt tilbage til Afghani-

stan siden Talibans fald. Men 40 % af dem boede i lejre eller på gaden under en presenning. Det fik lederen af FN’s flygtningeprogram i Afghanistan, Peter Nicolaus, til at kalde UNHCR’s strategi i landet for “den største fejltagelse, UNHCR nogensinde har begået”, og han kaldte flygtningeprogrammet “en stor fiasko”. 


Mange af de hundrede tusinder af flygtninge begyndte også at vende tilbage til landet fra de flygtningelejre, hvor mange af dem havde opholdt sig i årtier. (se FIG. 7.2) Et halvt år efter blev der i Kabul afholdt en Loya Jirga (et stort rådsmøde), hvor der deltog cirka 2.000 repræsentanter fra hele Afghanistan, heriblandt adskillige af de krigsherrer, som i starten af 1990’erne sloges om magten i landet og var med til at lægge Kabul i ruiner. Ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch blev flere af aftalerne på mødet reelt indgået mellem nogle af de mest betydende krigsherrer, hvoraf nogle deltog, uden at de var blevet udpeget som delegerede. For første gang i Afghanistans historie deltog også nogle kvinder i Loya Jirga. Hamid Karzai blev af deltagerne i Loya Jirga’en valgt som midlertidig præsident i to år. (se FIG. 7.3) Den tidligere konge, 87-årige Zahir Shah, der siden kuppet mod ham i 1973 (se s. 25, 27) havde boet i Rom, var kommet til Afghanistan, og flere delegerede ønskede, at han skulle være landets overhoved. Men efter pres fra FN og USA, bl.a. den særlige rådgiver Zalmay Khalilzad, stillede han ikke op. I stedet for fik han den ærefulde titel “Nationens Fader”. En midlertidig regering blev valgt og fik til opgave at udarbejde en ny forfatning. En

FIG. 7.3

Hamid Karzai Pashtunske Hamid Karzai (f. 1957) blev set som den store redning for Afghanistan, da han blev udnævnt som præsident på Bonnkonferencen i december 2001. Som etnisk pashtun fra en anset familie i Kandahar havde han mulighed for at få opbakning hos landets største etniske gruppe, som havde udgjort kernen i Taliban. I lang tid blev han set som USA’s darling. I 2007 blev han af modemagasinet Esquire udpeget som nr. 10 på magasinet over verdens bedst klædte mænd. Men han blev samtidig af mange lidt hånligt kaldt “Borgmesteren i Kabul” og “USA’s hånddukke”, fordi hans magt stort set kun rakte til Kabul og omegn, og

fordi han i høj grad var præsident på USA’s nåde og ikke havde den store folkelige opbakning, man havde håbet på. I 2002 blev han valgt som midlertidig præsident ved Loya Jirga i Kabul. I 2004 var der præsidentvalg med afstemning i hele landet, og her blev han valgt som præsident for fem år. I 2009 blev han genvalgt ved et valg, der blev kritiseret for massiv valgsvindel. 
Især efter valget i 2009 har Karzai mistet en del af opbakningen fra USA. Vestlige kritikere har beskyldt Karzai for svag ledelse, for at indgå aftaler med krigsherrer, tolerere narkosmuglere og ignorere omsiggribende korruption, som

har skabt grobund for oprøret mod hans egen regering. Obama-administrationen i USA har gjort det til et vigtigt politisk mål at bekæmpe korruptionen i den afghanske regering, og forholdet mellem præsident Obama og præsident Karzai er ikke det bedste. Amerikanske embedsmænd erkender dog, at der ikke er oplagte alternativer til Karzai. Kilder: New York Times, bl.a.: http://topics. nytimes.com/top/reference/timestopics/ people/k/hamid_karzai/index.html www.nytimes.com/2012/03/18/world/ asia/gulf-widens-between-us-and-an-increasingly-hostile-karzai.html

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement