Page 61

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_61

KAPITEL 7 Store fredsforventninger – Bristede drømme

7.1 Kampen for freden begynder Da Talibanstyret kollapsede i november 2001, var krigen formelt set vundet. Det tændte en stor optimisme hos mange afghanere, både i selve Afghanistan og i de tæt befolkede flygtningelejre. Nu skulle landet rejse sig igen efter årtiers uafbrudt krig og kaos. De smadrede veje og udbombede byer skulle genopbygges, og der skulle indføres demokrati og menneskerettigheder. Samtidig var der et stort håb om bedre sundhed og uddannelse, ja i det hele taget bedre levevilkår. Krigen mod Talibanstyret var vundet i løbet af kort tid; nu gjaldt det kampen for freden. Først og fremmest var der brug for bedre sikkerhed. Som en udløber af Bonn-konferencen vedtog FN’s Sikkerhedsråd den 20. december 2001 resolution 1386, der betød oprettelse af en international sikkerhedsstyrke i Afghanistan, International Security Assistance Force (ISAF). (se FIG. 7.1) Briterne tilbød at lede ISAF. Men amerikanerne modsatte sig, at sikkerhedsstyrkerne skulle sættes ind i hele Afghanistan, så ISAF fik kun mandat til at operere i Kabul og nærmeste omegn. Det amerikanske militær havde stadigvæk travlt med at lede efter al-Qaida- og Talibanfolk i resten af landet, og det ville de ikke forstyrres i. Hermed blev der fra start skabt to ikke koordinerede militære strukturer, som stadigvæk er opretholdt: det amerikanske militær, som er på terroristjagt, og ISAF, som skal sørge for sikkerhed. Danske soldater deltog fra begyndelsen i begge dele (se kapitel 8).


7.2 Gyldne håb I januar 2002 blev der afholdt en konference i Tokyo, hvor repræsentanter fra flere end 60 lande og 20 internationale hjælpeorganisationer deltog. Her lovede deltagerne samlet at donere 4,5 milliarder US$ over fem år til genopbygningen af Afghanistan.

Udenlandske soldater i Afghanistan I alt var der i starten af 2012 omkring 130.000 udenlandske soldater i Afghanistan, heraf 89.000 fra USA. Planen er, at alle internationale kampstyrker skal være ude af landet med udgangen af 2014. I ISAF-styrken har der deltaget soldater fra over 50 lande, herunder alle 28 NATOlande. USA har stillet med klart flest soldater. I begyndelsen satte amerikanerne dog

kun nogle få tusinde soldater ind i krigen i Afghanistan, og antallet steg kun langsomt til ca. 10.000. I slutningen af 2003 blev antallet så sat yderligere i vejret, hvorefter det nåede op på 25.000-35.000 i årene 2007 og 2008. Herefter steg det dramatisk til omkring 100.000 i 2010, hvorefter det fra slutningen af 2011 er faldet. I januar 2012 var der

FIG. 7.1 89.000 amerikanske soldater tilbage i Afghanistan; i januar 2013 var tallet omkring 66.000 ud af de i alt ca. 100.000 internationale styrker. 
USA’s engagement i Afghanistan har således været i mindre skala end i Irak, hvor antallet af soldater fra begyndelsen var i størrelsesordenen 150.000. Kilder: New York Times & Brookings Institute

Afghanistan – Kampen om demokratiet  
Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement