Page 58

_58

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

”Man skal dog heller ikke glemme, at de lokale afghanere blot ønsker at overleve. Og efter 25 år med krig kan man vel ikke forvente andet, end at de holder med den stærkeste part.” Thomas Larsen, udsendt som officer til Afghanistan i 2006, i ”Dagbog fra Afghanistan” (Borgen, 2008)


Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...