Page 48

_48

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

FIG. 5.3

Pashtunwali Pashtunwali betyder løst oversat ‘pashtunernes måde’ og det er de uskrevne moralske grundregler for traditionel livsstil, som de indfødte pashtunske folk fra Afghanistan og Pakistan følger. Pashtunwali stammer formodentlig fra før-islamisk tid, men er ikke i modstrid med den lokale fortolkning af islam. Grundlæggende kan indholdet i pash­ tunwali beskrives med tre ord: ære, gæstfrihed og hævn. Disse værdier giver sig udslag i en række adfærdsregler, som har til formål at beskytte stammens integritet, en integritet som bygger på ‘de tre z’er’, ‘zan, zar, zameen’, kvinde, guld og jord. Hvis en udenforstående ikke respekterer grænserne omkring disse tre ting, har patriarken i en pashtunsk familie i sidste ende ret til badal,

hævn. 
Kommunismen, med sine ideer om fælleseje og klassekamp, krænkede de pashtunske traditioner, og det var medvirkende til at mobilisere pashtunerne til mujahedin-bevægelsen imod sovjettropperne og den kommunistiske regering. Så pashtunwali kan aktivere hævn og væbnet kamp. Men helt centralt i pashtunernes værdisæt er også næsten ubegrænset gæstfrihed over for alle, der blot ikke krænker de centrale værdier hos pashtunen, eller overtræder reglerne for purdah. Purdah-reglerne deler kønnene i to livssfærer, en mandeverden og en kvindeverden. Mændene er de udfarende, der socialiserer med andre mænd i basaren, på arbejdet, på slagmarken, i de besluttende råd osv. Kvindernes domæne er hjemmet, hvor de

tager sig af børn og husholdning. Purdah fortolkes forskelligt, bl.a. i forhold til hvor meget en kvinde skal være tilsløret. Men det er almindeligt, at der i afghanske hjem er flere gæsteværelser, som gør det lettere at overholde reglerne om, at fremmede mænd ikke sidder sammen med familiens kvinder. Kilde: “Historien, der ikke bliver fortalt” (Gyldendal, 2011)

5.5 Strenge regler og religiøst politi Da Taliban havde overtaget magten, omdøbte de landet til Det Islamiske Emirat Afghanistan. De etablerede sig i Kabul, hvorfra de gik i gang med at ‘islamisere’ hele Afghanistan, bl.a. ved at sætte voldsomme begrænsninger for kvinders muligheder og indføre straffeformer som håndsafhugning, stening og piskning. Pigeskoler blev lukket og forbudt, og kvinder blev påbudt at gå i den heldækkende burka. Mændene gik heller ikke fri af de nye regler; de skulle gro langt skæg og møde op til daglige bønner i moskeen. For nogle kvinder i Afghanistan var forskellen på tiden før og under Taliban alt i alt ikke så stor i deres daglige liv. Deres bevægelsesfrihed og de normer, de var underlagt, var i det store og hele de samme som tidligere. En del af Talibans regler udsprang nemlig af gamle pashtunske skikke, samlet kaldet ‘pasthunwali’ (se FIG. 5.3), og var således ikke nødvendigvis i modstrid med afghansk kultur, som de kendte den. Taliban strammede således reglerne temmelig meget, men ofte var det i rimelig overensstemmelse med de normer, som landbefolkningen levede efter. I de større byer, især i Kabul, var der imidlertid tale om en enorm forskel. Her havde livet før Taliban været præget af langt friere omgangsformer end ude på landet, og ikke mindst kvinderne havde i Kabul og andre store byer vænnet sig til en større grad af frihed end den, deres medsøstre på landet havde. De havde nydt godt af de rettigheder til kvinder, der blev indføjet i forfatningen i begyndelsen af 1970’erne, og de var i stigende grad begyndt at arbejde uden for hjemmet bl.a. som læger og ingeniører. I Kabul gik en del kvinder fra 1970’erne og frem uden slør og i moderne europæisk tøj, endda nogle gange i lårkorte kjoler. Men ude på landet gik kvinderne stadigvæk tilslørede, som regel i burka, i hvert fald når de færdedes offentligt. Tilbage i 1977 havde en gruppe kvinder i Kabul stiftet “Revolutionary Association of the Women of Afghanistan” (RAWA), der havde som mål at sikre alle afghanske kvinder reel frihed og lighed. Organisationen reagerede på Talibanstyrets voldsomme begrænsning af kvinders frihed ved at organisere hemmelige hjemmeskoler for piger og illegale sundhedsklinikker for piger og kvinder. (se FIG. 5.4) Men Taliban satte håndhævelsen af shariareglerne effektivt i system og udøvede dem

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement