Page 47

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_47

med hård hånd og med meget strikse shariaregler. (se FIG. 5.2) Overtagelsen af Herat var en symbolsk vigtig begivenhed, ikke mindst fordi befolkningen i Herat nu var underlagt en gruppe militante islamister, som de anså for at mangle kulturel dannelse og finesse. Talibans primitive magt havde sat sig tungt på Afghanistan, og deres ideologi levnede ikke plads til respekt for landets mangfoldige kulturarv. (3)

5.4 Kabul falder til Taliban I begyndelsen af 1996 sad Massoud og Rabbani på magten i Kabul, Dostum styrede det nordlige af landet fra Mazar-e Sharif, mens Taliban havde kontrol over det meste af det øvrige Afghanistan. Situationen virkede fastlåst. Massoud kunne ikke indtage Kandahar, mens Taliban ikke kunne indtage Kabul. Det pashtunske Taliban stod over for tadsjikerne Rabbani og Massoud, med usbekiske Dostum som dark horse. Desuden var der stadig en del mindre områder rundt om i landet, som var under kontrol af lokale krigsherrer.
I april 1996 blev der holdt et stort møde i Kandahar, hvor der deltog stammeledere og religiøse ledere fra forskellige dele af Afghanistan samt en del folk fra Pakistan, bl.a. fra den pakistanske efterretningstjeneste, ISI. Under mødet stod Talibanlederen mullah Omar frem på et tag iført en kappe, som ifølge overleveringen havde tilhørt profeten Muhammed, islams grundlægger. Med kappen blafrende omkring sig stod mullah Omar højt oppe over de forsamlede ledere, som hyldede ham med tilråbet ‘Amir-ul Momineen’ (’øverstbefalende for de trofaste’). Hermed var den enøjede mullah udråbt som leder af den jihad (hellige krig), som de forsamlede ledere samtidig besluttede at føre mod Rabbanistyret i Kabul. Det pakistanske ISI forsøgte at få mullah Omar og hans Taliban til at alliere sig med Dostum og Hekmatyar samt en gruppe andre krigsherrer, bl.a. flere hazaraer således at de samlet kunne indtage Kabul. Men Taliban ville ikke samarbejde med de øvrige. I løbet af foråret 1996 nåede Talibans tropper tæt på Kabul og affyrede massevis af raketter ind over byen, hvis indbyggere genoplevede de bombardementer, som Hekmatyar havde stået bag i 1993-95. Hekmatyar skiftede nu side, og i maj kom nogle af hans tropper til Kabul for at støtte Rabbani-regeringen og Massouds tropper i deres kamp for at holde stand mod Taliban. Hekmatyar selv kom til Kabul i juni, for første gang i 15 år, hvorefter han blev indsat som ministerpræsident. Pakistan og Saudi-Arabien stod stadig bag leverancer af våben og udstyr til Taliban, som i august 1996 indtog den vigtige by Jalalabad øst for Kabul. I september rykkede Taliban videre mod Kabul, og Massoud opgav at forsvare byen. Han var klar over, at hovedstaden ikke længere kunne holdes uden, at det ville koste store tab for den civile befolkning. Han flygtede igen nordpå til Pansjir-dalen, hvor han oprindeligt var kommet fra og havde opbygget sit ry som succesrig mujahedinleder. Taliban indtog Kabul i september 1996, og deres brutale fremfærd indvarslede nye barske vilkår for hovedstadens indbyggere. Taliban stormede også FN’s hovedkvarter i Kabul, og ud fra bygningerne hev de den tidligere kommunistiske præsident Najibullah. De kastrerede ham og trak ham efter en jeep gennem Kabuls gader, hvorefter de skød ham. Så hængte de hans lemlæstede lig op til offentlig beskuelse. I den nordlige del af landet ved Mazar e-Sharif lykkedes det Dostum sammen med de 50.000 mand, han på det tidspunkt havde under våben, at skabe sig et uafhængigt område, som han styrede med hård hånd. Han fik trykt egne penge og oprettede eget luftfartsselskab, der bl.a. smuglede varer ind fra Dubai. Mens resten af Afghanistan var i mere eller mindre kaos, var der nogenlunde fredeligt i det Dostumstyrede område. Sundheds- og undervisningsvæsnet fungerede, kvinder kunne gå uden slør, alkohol kunne frit sælges, og der blev vist indiske film i biograferne. En stærk kontrast til de Talibankontrollerede områder. Men efter et forræderi fra sin næstkommanderende mistede Dostum magten over Mazar e-Sharif til Taliban, og han måtte i 1997 flygte til Tyrkiet.

”Islamisk lov kommer fra Allah og kan derfor ikke ændres.” Wakil Ahmad Muttawakil, Talibanstyrets udenrigsminister, januar 2000. Foto: Ole Jessen

Afghanistan – Kampen om demokratiet  
Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement