Page 37

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_37

“Borgerkrigen, som strakte sig fra 1988-1994, forårsagede dybere ar i den kollektive afghanske bevidsthed end den sovjetiske invasion. Det, som overraskede afghanerne, og som knækkede noget vigtigt i den afghanske folkesjæl, var, at afghanerne kunne behandle hinanden så brutalt. Troen på æresprincipper, fædrelandet og moralske værdier brød sammen på få år.”
 Nagieb Khaja, i ”Historien, der ikke bliver fortalt” (Gyldendal, 2011) Foto: Jørn Stjerneklar

for Konservativ Ungdom og Venstres Ungdom (VU) sammen med Dansk-Afghansk Venskabsforening at lave en alternativ indsamling, der skulle gå til skoler i Afghanistan. For at forberede indsamlingen og finde frem til relevante modtagere af de indsamlede midler rejste en delegation til Afghanistan. Blandt deltagerne var formanden for VU, Lars Løkke Rasmussen, og formanden for Dansk-Afghansk Venskabsforening, Asmat Mojaddedi. En lokal mujahedin hjalp gruppen med at komme frem til en landsby, hvor de skulle inspicere en skole. Vel hjemme i Danmark igen lyk-

kedes det gruppen at samle 600.000 kroner ind, som gik til bøger, bygninger, tavler og kridt. Billedet, som siden blev brugt til at anklage Løkke Rasmussen for terror-støtte, blev taget af fotograf Jørn Stjerneklar, der var med på turen for at samle billeddokumentation. Det blev taget på opfordring af de lokale mujahediner, der gerne ville have et minde om Løkke Rasmussens og Mojaddedis besøg. (se FIG. 4.2) Knap 23 år senere rejste Lars Løkke Rasmussen igen til Afghanistan. Denne gang i sin egenskab af statsminister og for

at besøge de danske soldater i Camp Price. Med sig havde han en plan for tilbagetrækning af soldaterne inden udgangen af 2014. Målet er, at Afghanistans militær og politi fra det tidspunkt selv kan sørge for sikkerheden i et land, hvor sovjettropperne for længst er væk, men hvor mujahediner til gengæld gør livet usikkert. Spørgsmålet er: Hvem er venner, og hvem er fjender? Og er mine fjenders fjender virkelig mine venner? Der er ikke noget enkelt svar på det spørgsmål – slet ikke i Afghanistan.

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...