Page 35

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_35

FIG. 3.4

Wahhabisme Wahhabisme er en striks og radikal fortolkning af islam, som ligger tæt op ad salafismen. Wahhabisterne i Saudi-Arabien har bl.a. gennem al-Qaida-netværket støttet muslimer i krig i lande som Tjetjenien og Bosnien og også i Afghanistan. Wahhabismen stammer fra Saudi-Arabien, hvor den

er den gældende retning af islam. Den er opkaldt efter en teolog fra det 18. århundrede, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ifølge al-Wahhab var det den politiske leders pligt at sikre, at islams forskrifter blev efterlevet i det offentlige rum, og det er årsagen til, at der i Saudi-Arabien er meget strenge regler

for påklædning og for kvinders færden, f.eks. må kvinder ikke køre bil. Al-Wahhabs islamtolkning var et forsøg på at ‘rense’ islam fra de laster, som mange islamiske teologer på den tid mente, at muslimer havde taget til sig, bl.a. under påvirkning af europæiske normer.

med dette, f.eks. kvinders tilsløring i burka, børneægteskaber, mænds dominans osv. Men den massive støtte med penge til våben til folk som Hekmatyar og hans ligesindede førte til en forskydning af magtbalancen. De militante i Hekmatyars parti brugte meget af deres tid og deres våben på at “holde orden” i de tæt befolkede afghanske flygtningelejre ved Peshawar i Pakistan, hvor de især slog hårdt ned på kvinder, som efter deres mening ikke opførte sig sømmeligt. Hekmatyars Hezb e-Islami havde ligefrem fængsler og torturkamre i både Afghanistan og Pakistan. En anden af de radikale islamistiske ledere var Abdul Rasul Sayyaf (pashtun), hvis gruppe også fik betydelig støtte gennem ISI, bl.a. fra Saudi-Arabien. Han var uddannet på det betydningsfulde islamiske Al Azhar Universitet i Cairo og var en af de afghanske ledere, som stod for at få arabere fra Mellemøsten og Nordafrika sluset ind i den afghanske modstandskamp. Sayyaf havde i mange år haft gode forbindelser til Saudi-Arabien og var en svoren tilhænger af den wahhabistiske udlægning af islam. (se FIG. 3.4 og FIG. 3.5)

3.3 Landbefolkningen betalte prisen Mens lederne i eksil havde travlt med deres gøremål i de pakistanske byer Peshawar og Quetta, eskalerede modstandskampen hjemme i Afghanistan. Det sovjetiske militær var dog overlegent, især fordi det benyttede sig af svært bevæbnede helikoptere, der var pansrede og derfor næsten umulige at beskadige med almindelige håndvåben. De kunne affyre raketter og smide bomber, f.eks. napalmbomber, og de havde et tungt og hurtigt skydende maskingevær. Russernes luftstyrke var stærkt overlegen, men det ændrede sig drastisk i 1986, da USA begyndte at forsyne modstandsbevægelsen med avancerede håndbårne Stinger-missiler. Med disse jord-til-luft-raketter kunne mujahedinerne skyde de sovjetiske helikoptere ned. Ifølge ISI blev der i løbet af sommeren 1987 i gennemsnit skudt 12 sovjetiske helikoptere ned om måneden. Dette ændrede afgørende krigsførelsen og styrkeforholdet mellem de to parter. Situationen i Afghanistan kan beskrives således, at verdens to daværende supermagter, Sovjetunionen og USA, brugte Afghanistan som slagmark for deres modsætningsfyldte inte-

FIG. 3.5

Salafisme Salafisme er en islamisk retning, som udviklede sig ud fra wahhabismen. Den forsøger at føre islam tilbage til sit ‘rene’ udgangspunkt, ‘den oprindelige islam’. Salafisme kommer af det arabiske ord ‘salaf ’, der betyder ‘forfader’, og det henviser til de første tre generationer af muslimer. Ifølge en tradition udtalte profeten Muhammed

nemlig, at de bedste mennesker var dem fra hans egen generation og de to generationer herefter, og derfor mener salafisterne, at muslimer til alle tider bør praktisere den form for islam, som blev praktiseret af Muhammed og de to efterfølgende generationer af muslimer. Derfor forsøger salafister ofte at efterligne Muhammed i de mindste

detaljer, også i påklædning og personlig hygiejne. De afviser typisk vestlig kultur, som de anklager for at være materialistisk og dekadent. Nogle salafister mener, at militær kamp for at etablere et islamisk herredømme er tilladt eller ligefrem påkrævet. De kaldes jihadi-salafister. Al-Qaida-netværket hører til gruppen af jihadi-salafister.

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...