Page 28

_28

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

Rabbani (1940-2011) (tadsjik), den ingeniørstuderende Gulbuddin Hekmatyar (pashtun) og den ingeniørstuderende Ahmad Shah Massoud (1953-2001) (tadsjik). Disse tre mænd skulle siden komme til at spille afgørende roller i Afghanistans nyere historie. Men kun den ene, Hekmatyar, lever endnu. Rabbani var leder af organisationen Jamiat-i-Islami (Det Islamiske Samfund), og Massoud tilhørte denne organisations studenterorganisation. I 1975/76 blev bevægelsen splittet, og Hekmatyar – der var kendt for som ung at smide syre på kvindelige studerende, som efter hans mening ikke var tækkeligt klædt – dannede det mere ekstremistiske Hezb-i-Islami (Det Islamiske Parti), mens Massoud holdt sig til den mere moderate Rabbani.

2.3 Kommunisternes blodige kup “Saur-revolutionen” (April-revolutionen) er navnet på det blodige kup, som det afghanske kommunistparti, People’s Democratic Parti of Afghanistgan (PDPA) gennemførte i april 1978. Den 27. april stormede soldater præsidentpaladset i Kabul, hvor de dræbte præsident Daoud Khan og hans familie samt medlemmer af regeringen, i alt cirka 30 personer. Noor Mohammed Taraki (pashtun), leder af Khalq, kommunistpartiets ene fløj, udråbte sig selv til præsident for et revolutionært marxistisk regime. Baggrunden for kuppet var, at der i vinteren 1977-78 var mangel på fødevarer i Afghanistan. Dette havde i begyndelsen af 1978 ført til uroligheder i Kabul. Samtidig var der en retssag i gang mod personer, der var anklaget for at ville myrde præsidenten. Der havde været store demonstrationer i Kabul, og præsidenten havde sat kommunistpartiets ledere i husarrest. Konflikterne kulminerede med April-kuppet, som var planlagt af kommunistpartiet og blev udført af officerer og soldater fra hæren og flyvevåbnet. De nedkæmpede den talmæssigt større styrke, der holdt vagt ved præsidentpaladset midt i Kabul. Omkring 1.000 mennesker blev angiveligt slået ihjel ved kampene. Taraki og hans folk udråbte Den Demokratiske Republik Afghanistan og lancerede derefter planer for en hurtig modernisering af landet. Men ude i landet var der ikke udbredt begejstring for de nye magthavere. Her blev den senere så stærke mujahedinbevægelse dannet for at gøre modstand mod kommunisterne. (se FIG. 2.3) Kommunistpartiet var egentlig kun et lille parti med få tusinde medlemmer, og de havde kun støtte blandt nogle af landets veluddannede, som heller ikke udgjorde nogen stor gruppe. Samtidig udbrød der splittelse mellem de to dele af partiet, Khalq og Parcham.

2.4 Kløfterne graves dybere Et revolutionsråd med Noor Mohammed Taraki i spidsen regerede nu Afghanistan enerå-

AFGHANISTAN OG KOMMUNISMEN Den første magtovertagelse i verden af et parti, der kaldte sig kommunistisk, fandt sted i Rusland i 1917, og efterfølgende blev de ledende ideer kopieret af kommunistiske partier overalt på kloden. I 1965 fik Afghanistan sit eget kommunistiske parti, Peoples Democratic Parti of Afghanistan (PDPA), som var medspiller i Daoud Khans magtovertagelse i 1973 og selv overtog magten ved den såkaldte Saurrevolution i 1978.

Efter kuppet gennemførte den kommunistiske regering jordreformer, gav kvinder stemmeret, indførte forbud mod tvangs­ ægteskaber og erstattede islamiske love med sekulære, marxistiske love. Det skete uden lokalbefolkningens medbestemmelse, og den politiske undertrykkel­se kombineret med voksende sov­jet­iske indflydelse førte til oprør mod det marxistiske styre. Den 25. december 1979 marcherede Sovjets røde hær ind i Kabul og besatte landet.

FIG. 2.1 I 1990 skiftede PDPA navn til Watan (Hjemlandet), muligvis for at signalere større solidaritet med det afghanske folk og mindre loyalitet over for Sovjet. I dag eksisterer partiet stort set ikke længere bortset fra, at det har en hjemmeside, og mange vil nok også mene, at kommunisme er en ‘fremmed plante’, der var dømt til ikke at kunne gro i afghansk jord.

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement