Page 25

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_25

1.4 Demokrati i støbeskeen I 1964 blev der vedtaget en ny forfatning, hvor et delvist folkevalgt parlament med to kamre for første gang fik indflydelse på landets lovgivning og styre. Forfatningen var vedtaget af en såkaldt Loya Jirga, en stor forsamling af førende personligheder i landet. Forfatningen gjorde – i hvert fald på papiret – Afghanistan til et konstitutionelt kongedømme og et moderne demokrati med frie valg til parlamentet og civile rettigheder, også for kvinder. I 1965 blev der vedtaget en lov om pressefrihed i Afghanistan, og op gennem 1960’erne skete der en vældig udvikling og modernisering i landets største byer, især i hovedstaden Kabul. I landområderne gik udviklingen meget langsommere, og der opstod efterhånden et stort svælg mellem land og by. På landet foregik tingene i høj grad, som de havde gjort det i hundredvis af år. Afghanistan har altid haft udpræget selvstyre i provinser, byer og landområder, og lokale jordejere, krigsherrer og mullaher har som regel haft mere at sige og større indflydelse på befolkningens hverdag end de skiftende magthavere i Kabul. En sommerdag i 1973 afsatte Daoud Khan, som var blevet afskediget af kongen ti år tidligere, selvsamme konge ved et kup og tog nu magten som præsident.

1747

Afghanistan bliver et selvstændigt rige med navnet Afghanistan, ’afghanernes land’

1842-1919

1879

Afghanistans Storbritannien forsøger gennem udenrigspolitik tre krige at vinde bliver underlagt britisk kontrol kontrol med Afghanistan via Indien, bl.a. for at forhindre russerne i at få øget indflydelse

1893

Durand-linjen etableres som grænse mellem Afghanistan og Britisk Indien, det nuværende Pakistan

1919

Den britiskafghanske konflikt slutter, Afghanistan får fuld uafhængighed

1919-1923

1933-1973

1973

Kongen afsættes, Kong Amanullah Afghanistans et kommunistisk sidste konge, sætter reformer i støttet styre Mohammad gang for at gøre overtager magten Zahir Shah, Afghanistan til sidder på tronen og gør Afghanistan en moderne til republik nationalstat efter europæisk forbillede

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement