Page 21

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_21

KAPITEL 1 AFGHANISTANS FØDSEL – FRA DJENGIS KHAN TIL DAOUD KHAN

1.1 Alexander den Store og de andre erobrere “En lille nisse rejste” hedder en gammel dansk børnesang, hvor nissen begiver sig ud i verden for at møde verdens største mand. I et af versene kommer han til “stormogulen”, som dog ikke beskrives mere præcist. Men der er faktisk tale om lederen af mogulernes rige, der fra 1500-tallet til 1700-tallet omfattede det meste af det nuværende Afghanistan, Pakistan og Indien. Navnet stammer fra Mogulistan, altså de mongolske stepper, hvor mongolerne levede, og hvorfra besætterne Djengis Khan (ca. 1162-1227) og siden Timur Lenk (1336-1405) kom. Mogulernes imperium var muslimsk og stærkt påvirket af persisk kultur. (se FIG. 1.1) Grundlæggeren af Mogulimperiet var Babur, efterkommer af Djengis Khan. I 1504 indtog han Kabul og derefter hele Indien. Mogulen Babur er på sin vis stadig synlig i Kabul i dag. I byen er der nemlig et yndet udflugtsmål ‘Gardens of Babur’, hvor Babur er begravet. Parken, der er omgivet af en mur, blev anlagt af Babur på en bjergside med udsigt ud over

ISLAM Islam er en af verdens store religioner, og omkring 1,5 milliarder mennesker bekender sig til islam og er muslimer. Islam betyder på arabisk ‘underkastelse’ eller ‘hengivelse’, nemlig under den ene sande Gud, der har skabt verden og ved, hvornår den skal gå til grunde. Islam er altså ligesom jødedom og kristendom en monoteistisk religion.
Islam opstod på Den Arabiske Halvø i 600-tallet, da profeten Muhammed modtog en række åbenbaringer fra Gud via ærkeenglen Gabriel. Disse åbenbaringer er gengivet i muslimernes hellige bog, Koranen. 
Islam bredte sig hurtigt til store dele af Mellemøsten og Nordafrika og via handelsforbindelser også til resten af Afrika, Asien og Europa. I dag er der muslimer over store dele af verden, og kun 20 % af verdens muslimer bor i den arabisktalende del af verden, mens 60 % bor i Sydøstasien. Islam praktiseres meget forskelligt rundt omkring i verden, og religionsudøvel-

FIG. 1.1 sen har ofte taget farve af før-islamisk kultur. Et eksempel er brugen af burka, som var udbredt i Afghanistan allerede inden islams ankomst hertil. Muslimer deler dog troen på én gud, på arabisk Allah, hans profeter – med Muhammed som den sidste og endelige – og på Koranen som Guds åbenbarede ord. Islam indeholder fem ‘søjler’, der opfattes som bærende elementer: 1. Trosbekendelsen (der findes ingen gud foruden Gud, og Muhammed er hans profet) 2. Tidebønnen (fem daglige bønner) 3. Faste (i den islamiske måned ramadan) 4. Almisse 5. Pilgrimsfærd til Mekka
Islams centrum er Den Hellige Moské i den saudiarabiske by Mekka, Muhammeds fødeby, med den sorte, firkantede Kaba i midten. Hertil tager mere end en million muslimer hvert år på pilgrimsrejse. Kabaen er angiveligt

opført af Abraham, jøders, muslimers og kristnes fælles stamfader og den første monoteist. Muslimer over hele verden vender sig mod Mekka, når de beder. Islam har sin egen tidsregning, som begynder i år 622 e.Kr., da Muhammed og hans tilhængere forlod Mekka, fordi de blev forfulgt. De rejste til Medina, hvor de etablerede det første muslimske samfund. I 630 vendte Muhammed og hans tilhængere tilbage til Mekka, indtog byen og ‘rensede’ Kabaen for afgudsbilleder, som byens polyteister havde anbragt der. I 632 døde Muhammed, og der opstod uenighed om, hvem der skulle være hans efterfølger som leder af det muslimske samfund. Uenigheden resulterede i, at islam blev splittet i to hovedretninger, sunnismen (som 80-90 % af alle muslimer tilhører) og shiismen (som 10-20 % tilhører). De fleste afghanere er sunnimuslimer.

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement