Page 132

_132

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

(4) “Afghanistan Opium Survey 2011”. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) & Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, December 2011. (5) “Afghanistan Opium Survey 2011”. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) & Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, December 2011. www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2011_web.pdf). (6) “Afghanistan Opium Survey 2011”. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) & Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, December 2011. www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2011_web.pdf). (7) Nissen, Signe Grejsen, Martin Aagaard, Gitte Rønberg og Simi Jan: “Taleban tjener millioner på heroin”. Politiken, 26-07-2010. (8) Larsen, Thomas: “Dagbog fra Afghanistan”. Borgen, 2008. (9) Hundevadt, Kim: “I morgen angriber vi igen. Danmarks krig i Afghanistan”. Jyllands-Postens Forlag. 2009. (10) The New York Times, 27-07-2008. (11) The New York Times, 27-07-2008. (12) The New York Times, 28-10-2009. (13) http://politiken.dk/udland/ECE1515635/produktionen-af-opium-eksploderer-naerde-danske-baser/ (14) Det Nye Afghanistan. DR Undervisning: http://www.dr.dk/Undervisning/Gymnasium/Detnyeafghanistan/Oekonomi/%C3%98konomiskedilemmaer.htm (15) Andersen, Christiana Bjerglund: “Afghanistan: Vesten trækker sig, Kina bliver.” Ræson – Danmarks internationale nyhedsmagasin, 28-12-2011. http://raeson.dk/2011/afghanistan-vesten-tr%C3%A6kker-sig-kina-bliver/

Kapitel 15
 (1) se www.aihrc.org.af/ og www.brookings.edu/topics/afghanistan.aspx (2) citatet stamme fra: Khaja, Nagieb: “Historien, der ikke bliver fortalt”. Gyldendal, 2011. (3) se www.aihrc.org.af/ og www.brookings.edu/topics/afghanistan.aspx (4) Larsen, Thomas: “Dagbog fra Afghanistan”. Borgen, 2008.
 (5) citatet stammer fra magasinet Zapp jorden rundt, nr. 1/2010. (6) World Health Organization: www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_afg_en.pdf (7) Kilde: CIA – The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/index.html (8) Hancock, Louise & Orzala Ashram Nemat: “A Place at the Table. Safeguarding Women’s Rights in Afghanistan.” Oxfam, October 2011.www.oxfam.org/en/policy/ place-table-safeguarding-women-rights-afghanistan (9) Kwatra, Anjali: “A just peace? The legacy of war for the women of Afghanistan”. ActionAid, October 2011. http://actionaidusa.org/assets/pdfs/a_just_peace.pdf 
 (10) Khaja, Nagieb: “Den afghanske tragedie.” Politiken, 09-01-2012. Kronik. (11) “On the Road to Resilience. Capacity development with the Ministry of Education in Afghanistan”. Edited by Morten Sigsgaard. UNESCO, International Institute for Educational Planning (IIEP), 2011. www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/ Info_Services_Publications/pdf/2011/Afghanistan_Resilience.pdf (12) “On the Road to Resilience. Capacity development with the Ministry of Education in Afghanistan”. Edited by Morten Sigsgaard. UNESCO, International Institute for

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...