Page 125

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

på de fleste af dem og valgte Westminster College i Missouri, hvor hun begyndte i 2009. Her studerer hun nu “international business”, økonomi og ledelse. Hendes legat dækker udgifter til undervisning og ophold, men hun skal selv betale sygeforsikring, skat, bøger og personlige udgifter. For at få råd til det, arbejder hun ved siden af studierne som kontormedhjælper på universitetet.

Større kløft mellem rig og fattig
 Frishta er nu 23 år og har store drømme for sin fremtid. Hun vil have en højere uddannelse, hvilket hun er godt i gang med, og så vil hun hjælpe andre. “Jeg vil gerne have min egen virksomhed, eje et selskab, bygge et hjem til forældreløse børn og bygge skoler. Jeg vil også skabe projekter inden for sundhed, uddannelse, kvinders udvikling, forældres opdragelse af deres børn og miljøbeskyttelse. Jeg vil være et symbol på positive forandringer i folks liv,” siger hun. Frishta vil gerne giftes og være en god kone for sin mand og en god mor for de børn, hun håber at få, samtidig med at hun vil være en aktiv kvinde i samfundet: “Man kan udrette store ting i samfundet og få succes, men der er tomhed i ens liv, hvis man ikke er sammen med andre. Jeg har altid følt mig heldig, at jeg har en fantastisk familie, som aldrig har tvunget mig og mine søskende til noget.”
 Frishta er muslim, tror på Gud og har respekt for hele menneskeheden. “Allah har skabt os til at lære af hinanden og ikke til at dømme hinanden, hvad enten vi tror på Gud eller ej. Gud giver os liv. Derfor er det ikke vigtigt for mig, om jeg hjælper nogle, som har en anden religion og kultur eller et andet sprog end mig, blot det er mennesker, som har brug for hjælp.” Og i Afghanistan er der masser af mennesker, der har brug for hjælp, kan Frishta konstatere. Hun kan ganske vist få øje på visse forbedringer: bedre veje og anden infrastruktur, bedre mulighed for at dyrke sport, oprettelse af private skoler, mulighed og lyst til at udtrykke sig kreativt, hvilket kan ses på den måde, folk går klædt og udsmykker deres huse. Men der er også ting, der går den forkerte vej, påpeger hun: “Kløften mellem rige og fattige bliver større og større. Frygten er stigende i hele landet på grund af jævnlige bombesprængninger. Vi har en afghansk hær, og NATO og ISAF-styrkerne er her stadig, men de er alle sammen ineffektive.”
Frishta tænker meget på, om hun kan skabe sig en tilværelse i sit fødeland, når hun har afsluttet sine universitetsstudier: “Det er mit største ønske at rejse tilbage for at arbejde og hjælpe mit hjemland. Jeg tror, at Afghanistan har brug for mig. På den anden side: Hvis fremtiden i Afghanistan bliver som nutiden, vil det blive hårdt for mig at vende hjem. Det er især svært med den dårlige sikkerhedssituation og med kvindernes forhold.”

_125

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement