Page 109

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

gengæld gigantiske: Alene en stor kobbermine i byen Aynak 40 kilometer syd for Kabul menes at indeholde kobber til en værdi af 450 milliarder kroner. (14) For at afghanerne skal få del i milliarderne, forsøger den afghanske regering at lave aftaler med de udenlandske mineselskaber om, at de til gengæld for rettigheder til minedrift skal stå for at opføre skoler, moskeer, veje og jernbaner.
 Et eventuelt mineeventyr har dog uden tvivl lange udsigter. Det viser udviklingen omkring førnævnte kobbermine. Den kinesiske regering har forhandlet sig frem til rettighederne til minedrift ved Aynak, og det kan blive en fordel for afghanerne, fordi kinesiske investorer i udviklingslande er kendt for at levere deres infrastrukturelementer hurtigt. I det hele taget vil det være en fordel for den økonomiske udvikling i Afghanistan, hvis Kina påtager sig en større økonomiske rolle i landet, vurderer Andrew Small, som er forsker ved den amerikanske tænketank The German Marshall Fund og ekspert i kinesisk udenrigspolitik (15): “Hvis Kina tog en væsentligt større økonomisk rolle på sig i Afghanistan, ville fordelene langt overstige omkostningerne for Afghanistan, så spørgsmålet er om de er villige til det. Hertil kommer, at kineserne er opmærksomme på nødvendigheden af at behandle den lokale afghanske mentalitet med nænsomhed, hvis de økonomiske projekter skal have nogen succes.” Af samme interview fremgår det, at Aynak-investeringen er stødt på problemer, fordi kineserne ikke ønsker at gøre brug af lokal arbejdskraft. Det kan vare mange år, før kinesernes investering bliver til gavn for den afghanske økonomi, vurderer Andrew Small: “Det er helt sikkert en investering, som skal ses snarere som et strategisk træk end noget, der forventes at give afkast på kort sigt. Kineserne har simpelthen følt sig usikre på hvilket Afghanistan, de kunne forvente, og derfor vil de ikke forsætte, før de har større klarhed over den politiske og sikkerhedsmæssige udvikling. Hertil kommer, at kineserne ikke ønsker at amerikanerne drager nogen fordele af projektet (…) Jeg tror, det kinesiske ønske om at udvikle projektet er reelt nok – de vil bare gerne have timingen rigtig.”

_109

Ulovlig olieimport? I perioden 20072012 har den afghanske hær købt olie i Iran for 6,3 mia. kr., og den amerikanske regering frygter, at en del af olien er købt for penge, som USA har givet til Afghanistan som udviklingsbistand. Det vil være i strid med de sanktioner, som USA har sat i værk over for Iran, fordi den iranske regering hævder at være i gang med at fremstille en atombombe.

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement