Page 104

_104

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

milliarder dollars givet som tilskud, resten som lån. (1)
Desuden har afghanere, som bor i udlandet, hjulpet med at styrke økonomien. Ifølge en FN-opgørelse fra 2007 modtog landet i 2006 mere end 3,3 milliarder dollars i pengeoverførsler fra afghanere, der lever andre steder i verden. Alligevel er Afghanistan stadig et af verdens fattigste og mindst udviklede lande med en ekstremt dårlig økonomi. Der er kæmpestor arbejdsløshed, og omkring en tredjedel af landets befolkning lever under den internationalt fastsatte fattigdomsgrænse, som svarer til en indkomst på 1,25 dollar (ca. 7 kr.) om dagen. I 2011 var Afghanistans bruttonationalprodukt (BNP) på 17,9 milliarder dollars (heri er ikke indregnet opiums-økonomien). Væksten i BNP i 2011 var på 7,1 %. Men her skal man tænke på, at udgangspunktet var meget lavt, og at rigtig meget af væksten kommer fra de mange penge, der tilflyder Afghanistan fra udlandet. Desuden ser vækstraten ud til at flade noget ud. I 2010 var den på 8,2 %, i 2009 var den på 20,9 %. 
BNP pr. indbygger ligger på under 1.000 dollars, et af de absolut laveste i verden, kun undergået af afrikanske lande som Somalia og Sierra Leone og nogle få andre lande.
Den afghanske regering har derfor en stor udfordring i at gøre den afghanske økonomi større, stærkere og mere uafhængig. Sætter regeringen ikke effektivt ind for at forbedre økonomien, risikerer der ifølge Verdensbankens beregninger at mangle 40 milliarder kroner i den afghanske statskasse om ti år.

14.2 Paralleløkonomi og fattige bønder Selv om bistanden har betydet positive forandringer, har strømmen af penge udefra som tidligere nævnt også skabt problemer, bl.a. med bestikkelse og korruption. Desuden er det tydeligt for enhver, der besøger forskellige dele af Afghanistan, at de mange midler langtfra er blevet ligeligt fordelt og derfor langtfra er kommet alle afghanere til gode. Tværtimod ser det ud til, at pengene er blevet koncentreret i hovedstaden Kabul og blandt folk med gode forbindelser til regeringen. Den forandring, de mange penge udefra havde skabt i Kabul i løbet af få år, beskrives således af journalist og forfatter Nagieb Khaja: “Kabul var blevet forvandlet til et klondike for udenlandske firmaer, vestlige eventyrere og tidligere afghanske krigsherrer. FN-bilerne var symbolet på toppen af fødekæden. Afghanere, som var ansat i FN og andre store organisationer, skummede fløden af de ressourcer, som strømmede til Afghanistan. Uddannede afghanere droppede deres læge-, ingeniør- og lærerjob for at arbejde som tolke for vestlige organisationer og firmaer, som betalte på et lønniveau, som lå helt op til ti gange gennemsnitsindkomsten i deres respektive brancher (…) Den kunstige paralleløkonomi havde skabt prisstigninger på de fleste varer og gjorde det tæt på umuligt for fattige familier at opretholde en anstændig levestandard i hovedstaden.” (2) Den kunstige paralleløkonomi står i stærk kontrast til den økonomi, de fleste afghanere lever indenfor. Afghanistan er som nævnt fortsat et af verdens fattigste lande, og det ændrer sig næppe foreløbig, bl.a. fordi omstillingen fra landbrugs- til industri- eller servicesamfund går meget langsomt. En tredjedel af afghanerne er afhængige af fødevarehjælp fra FN for at overleve, og de fleste af dem bor på landet. For mange af de fattigste afghanere er de mest oplagte muligheder for at tjene penge derfor enten at dyrke opium eller at lade sig rekruttere af Taliban som en form for lejesoldater. Så spørgsmålet er: • Hvordan sikres en udvikling af Afghanistans økonomi, der ikke alene baserer sig på opium og udenlandsk bistand? • Hertil knytter sig spørgsmål som:
 • Kan landbruget udvikles i bæredygtig retning, som sikrer økonomisk fremgang? • Kan opiumsbønderne tilbydes attraktive alternativer, og kan narkobagmændene stoppes? • Kan industrien udvikles på en måde, så indtægterne kommer afghanerne selv til gode?


Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement