Page 1

Wachtweb AZ Oudenaarde

Technisch ontwerp

Thomas Melsens Geoffrey Vander cruyssen

Begeleiders: M. De Schutter N. Bauwens A. Van Landuyt


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Inhoudsopgave Gegevens van de opdrachtgever ......................................................................................................... 4 Dankwoord .......................................................................................................................................... 5 Probleemomschrijving......................................................................................................................... 6 Doelstellingen van het nieuwe systeem.............................................................................................. 6 Ontwerp van het oplossingsalternatief ............................................................................................... 6 ERD .......................................................................................................................................................... 7 Data-Dictionary ....................................................................................................................................... 8 Tabel: Personeel .................................................................................................................................. 8 Tabel: Personeel concrete inhoud ...................................................................................................... 9 Tabel: Sjablonen ................................................................................................................................ 10 Tabel: Sjablonen concrete inhoud..................................................................................................... 10 Tabel: Sjablonen_details ................................................................................................................... 11 Tabel:Sjablonen_details concrete inhoud ......................................................................................... 11 Tabel: Diensten.................................................................................................................................. 12 Tabel: Diensten concrete inhoud ...................................................................................................... 12 Tabel: Wachtlijsten............................................................................................................................ 13 Tabel: Wachtlijsten concrete inhoud ................................................................................................ 13 Tabel: Logging.................................................................................................................................... 14 Tabel: Logging concrete inhoud ........................................................................................................ 14 Schermen............................................................................................................................................... 15 Administrator .................................................................................................................................... 15 Wachtlijsten................................................................................................................................... 16 Sjablonenschema’s ........................................................................................................................ 18 Logging .......................................................................................................................................... 20 Gebruikersbeheer .......................................................................................................................... 21 Diensten......................................................................................................................................... 23 Dienstverantwoordelijke ................................................................................................................... 24 Wachtlijsten................................................................................................................................... 24 Sjablonen ....................................................................................................................................... 26 Gebruikersbeheer .......................................................................................................................... 28

GIP: Wachtweb

3


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Gegevens van de opdrachtgever Het AZ Oudenaarde is een algemeen ziekenhuis met 235 bedden. Er is een spoedgevallendienst waar u 24u op 24u terecht kan voor geneeskundige en heelkundige verzorging. Daarnaast ook een MUG -functie (Medische Urgentiewagen) en een dienst Intensieve zorgen.

Onze mentor: Dhr. Tim De Meyer Dienstverantwoordelijke Informatica Minderbroedersstraat 3 9700 Oudenaarde Tel: 055 33 66 33 Email: tim.demeyer@azoudenaarde.be

GIP: Wachtweb

4


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Dankwoord Ik wil graag alle informatica leerkrachten bedanken voor hun hulp en suggesties tijdens het volledige schooljaar dat we aan ons eindwerk hebben gewerkt. Ik wil ook Niels Desmet bedanken voor het delen van zijn login systeem , wat het ons veel werk heeft bespaard. Thomas Melsens - 6 Informaticabeheer Mei 2010 Dank aan alle leerkrachten voor hun hulp bij ons project, ook alle medeleerlingen die ons geholpen hebben als we een probleem hadden. Ook dank aan Tim De Meyer voor zijn tijd en suggesties. En natuurlijk ook aan Niels Desmet, voor zijn vele hulp Geoffrey Vander Cruyssen - 6 Informaticabeheer Mei 2010

GIP: Wachtweb

5


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Probleemomschrijving •

Onoverzichtelijke interface (exelsheet)

Informatie incorrect omdat iedereen aanpassingen maakt

Gebrekkige communicatie tussen spoeddienst en de medewerkers o

Collega’s wisselen onderling

o

Personeel wordt ziek

o

Vakantieregelingen

Sommige diensten hebben een alternatief wachtsysteem

Geen manier om vroegere wachtdiensten te achterhalen

Geen mogelijkheid om verschillende overzichten te genereren

Doelstellingen van het nieuwe systeem •

Elke dienst vult zijn eigen wachtdiensten in

Uniforme interface die voor alle diensten kan dienen

Overzichtelijker maken van aanpassingen o

voor het geval personeel ziek wordt

o

collega’s hun wachtdienst willen wisselen met elkaar

o

vakantieregelingen

De site moet beveiligd worden met een “gebruikersnaam” en een “wachtwoord”

Kalendersysteem dat gebruiksvriendelijk kan geraadpleegd worden

Mogelijkheid om bepaalde schema’s te herhalen (sjabloon)

Ontwerp van het oplossingsalternatief •

Invullen/aanpassen gegevens via website

Schema kan worden geraadpleegd met browser

Voldoende controle door login

Alle veranderingen worden bijgehouden (logsysteem)

Overzichtelijke standaardmethodiek maken

Wachtschema’s opvragen via keuzelijsten

GIP: Wachtweb

6


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

ERD

GIP: Wachtweb

7


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Data-Dictionary Tabel: Personeel Veld

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

Personeelsnummer

Uniek nummer voor elk personeelslid

Integer

20

• •

Primaire sleutel Autonummeriek

Logon

Gebruikersnaam van het personeelslid

Varchar

50

Om in te loggen in het programma

Naam

Naam van het personeelslid

Varchar

50

Voornaam

Voornaam van het personeelslid

Varchar

25

Oproepnummer

Oproepnummer van een personeelslid

Varchar

20

Functie

Functie van het personeelslid

Varchar

100

DienstID

DienstID van de dienst waar het lid voor werkt

Integer

10

Verwijst naar DienstID uit de tabel Diensten

Wachtwoord

Wachtwoord om in te loggen

Varchar

50

Dienstverantwoord elijke?

Vink aan indien het personeelslid dienstverantwoordelijke van zijn dienst is

tinyint

4

GIP: Wachtweb

Bijzondere eigenschappen

8


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Administrator

Vink aan indien het personeelslid administrator is

tinyint

4

Actief

Is het perosneelslid actief of niet

tinyint

4

SessieID

SessieID als je inlogt

Varchar

50

Tabel: Personeel concrete inhoud

GIP: Wachtweb

9


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Tabel: Sjablonen Veld

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

Bijzondere eigenschappen

SjabloonID

Uniek voor elk schema

Integer

10

• •

Primaire sleutel Autonummeriek

DienstID

ID dat verwijst naar de dienst waartoe het sjabloon behoort

Integer

10

Verwijst naar de DienstID uit de tabel Diensten

Naamlijst

Naam van het schema

Varchar

50

Aantal_weken

Aantal weken dat het schema lang is

Integer

2

Personeelsnummer

Persoon die de wachtlijst heeft aangemaakt

Varchar

100

Verwijst naar personeelsnummer uit de tabel personeel

Aangemaakt_op

Datum waarop de wachtlijst is aangemaakt (Op het moment dat je op “opslaan” klikt)

Varchar

10

Tabel: Sjablonen concrete inhoud

GIP: Wachtweb

10


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Tabel: Sjablonen_details Veld

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

Bijzondere eigenschappen

DetailID

Uniek nummer voor elk detail

Integer

10

• •

Primaire sleutel Autonummeriek

SjabloonID

ID van het sjabloon waartoe het detail behoort

Integer

10

Verwijst naar SjabloonID van de tabel Sjablonen

SjabloonDag

De dag waarop een persoon van wacht is

Integer

4

Personeelsnummer

Nummer van het personeelslid dat vanwacht is

Integer

20

Tabel:Sjablonen_details concrete inhoud

GIP: Wachtweb

11


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Tabel: Diensten Veld

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

DienstID

Uniek nummer voor elke dienst

Integer

10

Dienstnaam

Naam van de dienst

Varchar

50

Bijzondere eigenschappen

• •

Primaire sleutel Autonummeriek

Tabel: Diensten concrete inhoud

GIP: Wachtweb

12


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Tabel: Wachtlijsten Veld

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

Bijzondere eigenschappen

WachtlijstID

Uniek nummer voor elke wachtlijst

Integer

20

• •

Primaire sleutel Autonummeriek

DienstID

ID van de dienst waartoe de wachlijst behoort

Integer

20

Verwijst naat DienstID uit de tabel diensten

Datum

De datum waarop een persoon vanwacht is

Integer

20

Personeelsnummer

Uniek nummer voor elk personeelslid

Integer

20

Opmerking

Eventuele opmerking bij apart wijzigen van een dag in de wachlijst

Tekst

Tabel: Wachtlijsten concrete inhoud

GIP: Wachtweb

13


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Tabel: Logging Veld

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

LoggingID

Uniek nummer voor elke logging

Integer

20

Loggingbeschrijving

De beschrijving van wie wat doet op welk moment

tekst

Datum

Datum van de logging

Date

Bijzondere eigenschappen • •

Primaire sleutel Autonummeriek

Tabel: Logging concrete inhoud

GIP: Wachtweb

14


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Schermen Startscherm

Omschrijving Dit is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je surft naar het programma. Hier kun je de wachtlijsten bekijken, je kan de vorige weken of volgende weken bekijken aan de hand van de knoppen, er is ook een kalender systeem voorzien om direct naar een bepaalde dag te kunnen navigeren

Mogelijke gebeurtenissen •

Inloggen

Bestandsnaam: startpagina.php

15


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Administrator Wachtlijsten

Omschrijving Dit is het scherm dat de administrator krijgt wanneer hij/zij inlogt. Er is een menu waar je kan uitloggen of navigeren naar de tabbladen: • • • •

Sjabloonschemas’s Logging Gebruikersbeheer Diensten

Het tabblad dat je ziet vanaf het moment dat je inlogt is het tabblad waar je de wachtlijsten kan bekijken van de huidige week en naar de vorige of volgende weken kan gaan kijken. In dit tabblad kan je ook aparte wijzigingen maken, wanneer er bijvoorbeeld een personeelslid ziek wordt kan je hierdoor snel een of meerdere dagen aanpassen.

GIP: Wachtweb

16


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Mogelijke gebeurtenissen •

Een dag en periode apart wijzigen ( functie: if (isset($wijzigen)) : Regel 136 ) Selectie van de dag of periode die je wilt wijzigen Selectie van de dienst waarin je wilt wijzigen Selectie van de persoon die je vanwacht wilt zetten Eventuele opmerking

Bij deze wijziging wordt de tabel “Wachtlijsten” gewijzigd. •

Bladeren in de wachlijsten

Bestandsnaam: adm_wachtlijsten.php

GIP: Wachtweb

17


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Sjablonenschema’s

Omschrijving Dit is het tabblad waar je sjablonen kan aanmaken, wijzigen, verwijderen, opvullen en in de wachtlijsten plaatsen. Aan de rechterkant worden alle dienstveranwoordelijken weergegeven, je kan de sjablonen ook filteren per dienst om een overzichtelijke lijst te krijgen.

Mogelijke gebeurtenissen •

Een nieuw sjabloon aanmaken ( functie: if (isset($toevoegen)): Regel 333 ) Selectie van de dienst waarvoor je een sjabloon aanmaakt Een naam ingeven voor het sjabloon Ingeven hoeveel weken dit sjabloon moet duren

Hierbij wordt een nieuw record aangemaakt in de tabel “Sjablonen” en het aantal weken van het sjabloon * 7 aantal records in de tabel “Sjablonen_details”.

GIP: Wachtweb

18


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Het sjabloon opvullen met personeelsleden ( functie: if (isset($detailidsja)): Regel 572) Elke dag opvullen met het personeelslid dat van wacht moet zijn

De records worden opgevuld in de tabel “Sjablonen_details”.

De details van een sjabloon aanpassen ( functie: if(isset($wijzigidsja)):Regel 142) De naam van het sjabloon aanpassen

Hierbij wordt de naam van het sjabloon aangepast in de tabel “Sjablonen”.

Het sjabloon in de wachtlijsten plaatsen ( functie: if (isset($gebruiken)):Regel 225) Keuze vanaf wanneer je het sjabloon wilt uitrollen Ingeven hoeveel keer je het sjabloon wilt uitrollen

Hierbij worden nieuwe records aangemaakt in de tabel “Wachtlijsten” die opgevuld worden met de gegevens uit het sjabloon.

Het sjabloon verwijderen ( functie: if(isset($verwijderja)):Regel 121) Na bevestiging het sjabloon verwijderen

Hierbij wordt het sjabloon verwijderd uit de tabel “Sjablonen” en worden alle records met gegevens uit het sjabloon verwijderd uit de tabel “Sjablonen_details”. Bestandsnaam: adm_sjablonenschemas.php

GIP: Wachtweb

19


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Logging

Omschrijving Dit is het tabblad waar je alle acties van iedereen kan bekijken en afprinten, er is de mogelijkheid om te filteren op een actie, het personeelslid, de dienst, een datum of een periode tussen 2 data.

Mogelijke gebeurtenissen • •

Filteren van de gegevens ( functie: if (isset($filteren)):Regel 227) De gewenste filters selecteren De gegevens afprinten ( functie: if(isset($afdrukken)):Regel 19)

Bestandsnaam: adm_logging.php

GIP: Wachtweb

20


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Gebruikersbeheer

Omschrijving Dit is het tabblad waar je alle personeelsleden kan bekijken, er is een filter voorzien om de personeelsleden te filteren op dienst. Er is de mogelijkheid om personeelsleden toe te voegen, te wijzigen, inactief en terug actief te zetten.

GIP: Wachtweb

21


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Mogelijke gebeurtenissen Filteren van de gegevens ( functie: if(isset($filterpers)):Regel 111) De gewenste filters selecteren

Personeelsleden toevoegen ( functie: if (isset($opslaanpers)):Regel 577) De gewenste gegevens voor een nieuw personeelslid ingeven

Hierbij wordt een nieuw record aangemaakt in de tabel “Personeel” . •

De gegevens van een personeelslid aanpassen ( functie: if (isset($opslaanwijzigpers)):Regel 423) De gewenste gegevens aanpassen en opslaan

Hierbij worden de gegevens van een personeelslid aangepast in de tabel “Personeel”. •

Actief / inactief zetten van personeelsleden ( functie: if (isset($verwijderidpers) && isset($verwijder) || isset($verwijderidpers) && isset($verwijderenvervang)):Regel 252 / if(isset($actiefidpers)): Regel 290) Na bevestiging een personeelslid inactief zetten en wanneer deze voorkomt in de wachtlijsten een vervanger opgeven.

Hierbij wordt het veld “actief” van een personeelslid aangepast naar 0 voor inactief en 1 voor actief in de tabel “Personeel”. Bestandnaam: adm_gebruikersbeheer.php

GIP: Wachtweb

22


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Diensten

Omschrijving Dit is het tabblad waar je alle diensten kan bekijken, diensten toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Mogelijke gebeurtenissen •

Diensten toevoegen ( functie: if (isset($toevoegendienst)): Regel 130) De gewenste naam voor de nieuwe dienst ingeven

Hierbij wordt een nieuw record aangemaakt in de tabel “Diensten”. •

Diensten wijzigen ( functie: if (isset($wijzigiddienst)):Regel 83) De naam van een bestaande dienst aanpassen

Hierbij wordt het veld “Dienstnaam” aangepast in de tabel “Diensten”. •

Diensten verwijderen ( functie: if(isset($verwijder)):Regel 53) Na bevestiging zal de dienst verwijderd worden samen met alle records in sjablonen, wachtlijsten en gebruikersbeheer waar deze dienst in voorkomt.

Bestandsnaam: adm_diensten.php

GIP: Wachtweb

23


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Dienstverantwoordelijke Wachtlijsten

Omschrijving Dit is het scherm dat de dienstverantwoordelijke krijgt wanneer hij/zij inlogt. Er is een menu waar je kan uitloggen of navigeren naar de tabbladen: • • • •

Sjabloonschema’s Logging Gebruikersbeheer Diensten

Het tabblad dat je ziet vanaf het moment dat je inlogt is het tabblad waar je de wachtlijsten kan bekijken van de huidige week en naar de vorige of volgende weken kan gaan kijken. In dit tabblad kan je ook aparte wijzigingen maken, wanneer er bijvoorbeeld een personeelslid ziek wordt kan je hierdoor snel één of meerdere dagen aanpassen.

GIP: Wachtweb

24


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Mogelijke gebeurtenissen •

Een dag en periode apart wijzigen ( functie: if (isset($wijzigen)):Regel 92) Selectie van de dag of periode die je wilt wijzigen Selectie van de dienst waarin je wilt wijzigen Selectie van de persoon die je vanwacht wilt zetten Eventuele opmerking

Bij deze wijziging wordt de tabel “Wachtlijsten” gewijzigd. •

Bladeren in de wachtlijsten

Bestandsnaam: dienst_wachtlijsten.php

GIP: Wachtweb

25


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Sjablonenschema’s

Omschrijving Dit is het tabblad waar de dienstverantwoordelijke sjablonen kan aanmaken, wijzigen, verwijderen, opvullen en in de wachtlijsten plaatsen voor zijn eigen dienst. Aan de rechterkant worden alle dienstverantwoordelijken weergegeven.

Mogelijke gebeurtenissen •

Een nieuw sjabloon aanmaken ( functie: if (isset($toevoegen)):Regel 333) Een naam ingeven voor het sjabloon Ingeven hoeveel weken dit sjabloon moet duren

Hierbij wordt een nieuw record aangemaakt in de tabel “Sjablonen” en het aantal weken van het sjabloon * 7 aantal records in de tabel “Sjablonen_details”.

GIP: Wachtweb

26


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Het sjabloon opvullen met personeelsleden ( functie: if (isset($detailidsja)):Regel 468) Elke dag opvullen met het personeelslid dat van wacht moet zijn

De records worden opgevuld in de tabel “Sjablonen_details”.

De details van een sjabloon aanpassen ( functie: if(isset($wijzigidsja)):Regel 144) De naam van het sjabloon aanpassen

Hierbij wordt de naam van het sjabloon aangepast in de tabel “Sjablonen”.

Het sjabloon in de wachtlijsten plaatsen ( functie: if (isset($gebruiken)):Regel 220) Keuze vanaf wanneer je het sjabloon wilt uitrollen Ingeven hoeveel keer je het sjabloon wilt uitrollen

Hierbij worden nieuwe records aangemaakt in de tabel “Wachtlijsten” die opgevuld worden met de gegevens uit het sjabloon.

Het sjabloon verwijderen ( functie: if(isset($verwijderja)):Regel 123) Na bevestiging het sjabloon verwijderen

Hierbij wordt het sjabloon verwijderd uit de tabel “Sjablonen” en worden alle records met gegevens uit het sjabloon verwijderd uit de tabel “Sjablonen_details”. Bestandsnaam: dienst_sjablonenschemas.php

GIP: Wachtweb

27


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Gebruikersbeheer

Omschrijving Dit is het tabblad waar je alle personeelsleden kan bekijken. Er is de mogelijkheid om personeelsleden toe te voegen, te wijzigen, inactief en terug actief te zetten.

GIP: Wachtweb

28


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

AZ Oudenaarde

Mogelijke gebeurtenissen •

Personeelsleden toevoegen ( functie: if (isset($opslaanpers): Regel 497) De gewenste gegevens voor een nieuw personeelslid ingeven

Hierbij wordt een nieuw record aangemaakt in de tabel “Personeel” . •

De gegevens van een personeelslid aanpassen ( functie: if (isset($opslaanwijzigpers)):Regel 368) De gewenste gegevens aanpassen en opslaan

Hierbij worden de gegevens van een personeelslid aangepast in de tabel “Personeel”. •

Actief / inactief zetten van personeelsleden ( functie: if (isset($verwijderidpers) && isset($verwijder) || isset($verwijderidpers) && isset($verwijderenvervang)):Regel 252 / if(isset($actiefidpers)): Regel 290) Na bevestiging een personeelslid inactief zetten en wanneer deze voorkomt in de wachtlijsten een vervanger opgeven.

Hierbij wordt het veld “actief” van een personeelslid aangepast naar 0 voor inactief en 1 voor actief in de tabel “Personeel”. Bestandnaam: dienst_gebruikersbeheer.php

GIP: Wachtweb

29

Wachweb Technisch Ontwerp  

Begeleiders: M. De Schutter N. Bauwens A. Van Landuyt Thomas Melsens Geoffrey Vander cruyssen

Advertisement