Page 1

Dave De Breuck – Breyne Justin

Sql-Statements Admin – Users – Non.Users

De Breuck Dave – Breyne Justin 5/18/2010


Inhoudstafel Admin .......................................................................................................................................... 3 Non-User ....................................................................................................................................10 User ............................................................................................................................................12 Turnkamp Non-User ....................................................................................................................15 Turnkamp User............................................................................................................................17


SQL – STATEMENTS

Admin


SQL-Statements

Tbl_Albums Select * from Tbl_Albums where AlbumId=$VerwijderId Selecteer alle records in de tabel Album waar het albumid gelijk is aan het verwijder id delete from Tbl_Albums where AlbumId=$VerwijderId Verwijder alle records van de tabel Albums waar het albumid gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Albums where AlbumId=$WijzigId Selecteer alle record van de table Albums waar het albumid gelijk is aan wijzigid Select * from Tbl_Albums where AlbumId=$VerwijderId Selecteer alle records in de tabel Album waar het albumid gelijk is aan het verwijder id insert into Tbl_Albums (Albums) values('$Album') Voeg de gegevens in tabel albums in de waarde albums update Tbl_Albums set Album='$Album' where AlbumId=$WijzigId wijzig de gegevens in table albums waar het albumid gelijk is aan het wijzigid select AlbumId , Album From Tbl_Albums where (Album like '%".$zoekstring."%') order by AlbumId selecteer het albumid en het album van de tabel albums waar de zoekstring gelijk is aan albums en gesorteerd volgens albumid

5


SQL-Statements 

Tbl_Contact Select * from Tbl_Contact where Idcontact=VerwijderId Selecteer alles van tabel contact waar het contactid gelijk is aan heet verwijderid delete from Tbl_Contact where Idcontact=$VerwijderId Verwijder alle record van de tabel contact waar idcontact gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Contact where Idcontact=$WijzigId Selecteer alles van tabel contact waar het contactid gelijk is aan het wijzigid Select * from Tbl_Contact where Idcontact=$VerwijderId Selecteer alles van tabel contact waar het contactid gelijk is aan heet verwijderid update Tbl_Contact set Naamadmin='$Naamadmin' , AdresAdmin='$AdresAdmin' , GemeenteAdmin='$GemeenteAdmin' , TelAdmin='$TelAdmin' , EmailAdmin='$EmailAdmin' where Idcontact=$WijzigId Wijzig de gegevens is de tabel contact waar het contactid gelijk is aan het wijzigid insert into Tbl_Contact (Naamadmin, AdresAdmin, GemeenteAdmin, TelAdmin, EmailAdmin) values('$Naamadmin', '$AdresAdmin', '$GemeenteAdmin','$TelAdmin','$EmailAdmin') Voeg de gegevens toe aan de tabel contact. select * From Tbl_Contact Selecteer alle gegevens van tabel contact

6


SQL-Statements

Tbl_Fiche Select * from Tbl_Fiche where Ficheid=VerwijderId Selecteer alles van tabel fiche waar het ficheid gelijk is aan heet verwijderid delete from Tbl_Fiche where Ficheid=$VerwijderId Verwijder alle records van de tabel fiche waar het ficheid gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Fiche where Ficheid=$WijzigId Verwijder alle records van de tabel fiche waar het ficheid gelijk is aan het wijzigid Select * from Tbl_Fiche where Ficheid=$VerwijderId Verwijder alle records van de tabel fiche waar het ficheid gelijk is aan het verwijderid select Lidid, Naam, Vnaam from Tbl_Leden Selecteer Lidid,Naam,Vnaam van de tabel Leden select * from Tbl_soortoefeingen Selecteer alle records van de tabel soortoegeingen insert into Tbl_Fiche (Lidid, Soortoefeningid, Beoordeling) values('$Lidid', '$Soortoefeningid' , '$Beoordeling') Voeg de gegevens toe aan tabel fiche update Tbl_Fiche set Lidid='$Lidid', Soortoefeningid='$Soortoefeningid' , Beoordeling='$Beoordeling' where Ficheid=$WijzigId Wijzig de gegevens in tabel fiche waar het ficheid gelijk is aan het wijzigid select Ficheid, Lidid, Soortoefeningid ,Beoordeling From Tbl_Fiche where (Ficheid like '%".$zoekstring."%' or Lidid like '%".$zoekstring."%' or Soortoefeningid like '%".$zoekstring."%' or Beoordeling like '%".$zoekstring."%') Selecteer Ficheid, Lidid, Soortoefeningid ,Beoordeling van de tabel fiche waar alle voorkomende gegevens worden gecontroleerd op de zoekstring

7


SQL-Statements

Tbl_Foto Select * from Tbl_Foto where FotoId=VerwijderId Selecteer alles van tabel foto waar het fotoid gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Foto where FotoId=$VerwijderId Verwijder alle record waar het fotoid gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Foto where FotoId=$VerwijderId Selecteer alles van tabel foto waar het fotoid gelijk is aan het verwijderid INSERT INTO Tbl_Foto (name, size, type, foto) ". "VALUES ( '$fileName', '$fileSize', '$fileType', '$image') Voeg de gegevens toe aan tabel Foto update Tbl_Foto set foto='$foto',name='$name', size='$size', type='$type' where FotoId=$WijzigId Wijzig de gegevens is tabel foto waar het fotoid gelijk is aan het wijzigid select * From Tbl_Foto where (Naam like '%".$zoekstring."%' or Size like '%".$zoekstring."%' or Type like '%".$zoekstring."%' or AlbumId like '%".$zoekstring."%') order by FotoId Selecteer alle records van tabel foto waar de zoekstring overeenkomd met alle gegevens gesorteerd op Fotoid

8


Tbl_InschrijvenTurnkamp Select * from Tbl_InschrijvenTurnkamp where InschrijvenID=VerwijderId Selecteer alles van tabel InschrijvenTurnkamp waar het Inschrijvenid gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_InschrijvenTurnkamp where InschrijvenID=$VerwijderId Verwijder alle records van de tabel InschrijvenTurnkamp waar het InschrijvenID gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_InschrijvenTurnkamp where InschrijvenID=$WijzigId Selecteer alles van tabel InschrijvenTurnkamp waar het Inschrijvenid gelijk is aan het WijzigId select * from Tbl_Turnkampgegevens Selecteer alles van tabel Turnkampgegevens Select * from Tbl_InschrijvenTurnkamp where InschrijvenID=$VerwijderId Selecteer alles van tabel InschrijvenTurnkamp waar het Inschrijvenid gelijk is aan het verwijderid select * from Tbl_Turnkampgegevens Selecteer alles van tabel Turnkampgegevens insert into Tbl_InschrijvenTurnkamp ( InschrijvenID ,Naam ,Vnaam ,Adres ,Stad ,Postcode ,Tel, Gebdatum,Email,Lid_Turnkring,TurnkampID values('$InschrijvenID','$Naam','$Vnaam','$Adres','$Stad','$Postcode','$Tel','$Gebdatum','$Email','$', '$Lid_Turnkring','$TurnkampID') Voeg de gegevens toe in de tabel InschrijvenTurnkamp update Tbl_InschrijvenTurnkamp set Naam='$Naam', Vnaam='$Vnaam',Adres='$Adres',Stad='$Stad',Postcode='$Postcode',Tel='$Tel',Gebdatum='$Gebdat um',Email='$Email',Lid_Turnkring='$Lid_Turnkring',TurnkampID='$TurnkampID' where InschrijvenID=$WijzigId Wijzig de gegevens in de tabel inschrijvenTurnkamp waar inschrijvenid gelijk is aan wijzigid


SQL-Statements select Naam,Vnaam,Adres,Stad,Postcode,Tel,Email,Gebdatum,Lid_Turnkring,Naam_Turnkamp From Tbl_InschrijvenTurnkamp,Tbl_Turnkampgegevens WHERE Tbl_InschrijvenTurnkamp.TurnkampID = Tbl_Turnkampgegevens.TurnkampID and (Naam like '%".$zoekstring."%' or Vnaam like '%".$zoekstring."%' or Adres like '%".$zoekstring."%' or Stad like '%".$zoekstring."%' or Postcode like '%".$zoekstring."%' or Tel like '%".$zoekstring."%' or Gebdatum like '%".$zoekstring."%' or Email like '%".$zoekstring."%' or Naam_Turnkamp like '%".$zoekstring."%') Selecteer select Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Email, Gebdatum, Lid_Turnkring, Naam_Turnkamp van tabel Turnkampgegevens en Tabel InschrijvenTurnkamp waar we de relatie leggen tussen de 2 tabels Turnkampgegevens en InschrijvenTurnkamp en waar de zoekstring overeenkomt met de verschillende gegevens

10


SQL-Statements

Tbl_Leden Select * from Tbl_Leden where Lidid=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Leden waar het lidid gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Leden where Lidid=$VerwijderId Verwijder alle records van de tabel Leden waar het Lidid gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Leden where Lidid=$WijzigId Selecteer alles van tabel leden waar het lidid gelijk is aan het wijzigid Select * from Tbl_Leden where Lidid=$VerwijderId Selecteer alles van tabel leden waar het lidid gelijk is aan het verwijderid insert into Tbl_Leden (Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam, Passwoord) values('$Admin', '$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email', '$Betalendlid', '$Accountnaam', '$Passwoord') Voeg de gegevens toe aan tabel Leden

update Tbl_Leden set Admin='$Admin', Naam='$Naam', Vnaam='$Vnaam', Adres='$Adres', Stad='$Stad', Postcode='$Postcode', Tel='$Tel', Gebdatum='$Gebdatum', Email='$Email', Betalendlid='$Betalendlid', Accountnaam='$Accountnaam', Passwoord='$Passwoord' where Lidid=$WijzigId Wijzig de gegevens in de tabel leden waar het lidid gelijk is aan het wijzigid

11


SQL-Statements select Lidid,Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email,Betalendlid,Accountnaam From Tbl_Leden where (Naam like '%".$zoekstring."%' or Vnaam like '%".$zoekstring."%' or Adres like '%".$zoekstring."%' or Stad like '%".$zoekstring."%'or Postcode like '%".$zoekstring."%' or Tel like '%".$zoekstring."%' or Gebdatum like '%".$zoekstring."%' or Email like '%".$zoekstring."%' or Accountnaam like '%".$zoekstring."%') Selecteer Lidid,Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email,Betalendlid,Accountnaam van de tabel leden waar de zoekstring overeenkomt met de gegevens

12


SQL-Statements

Tbl_Nieuws Select * from Tbl_Nieuws where IdNieuws=VerwijderId Selecteer alles van tabel Nieuws waar het Nieuwsid gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Nieuws where IdNieuws=$VerwijderId Verwijder alle records van de tabel Nieuws waar het nieuwsid gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Nieuws where IdNieuws=$WijzigId Selecteer alles van tabel Nieuws waar het Nieuwsid gelijk is aan het WijzigId Select * from Tbl_Nieuws where IdNieuws=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Nieuws waar het Nieuwsid gelijk is aan het verwijderid insert into Tbl_Nieuws (Nieuwstitel, Nieuwsbericht, Datum) values('$Nieuwstitel', '$Nieuwsbericht', '$Datum') Voeg de gegevens toe aan tabel nieuws update Tbl_Nieuws set Nieuwstitel='$Nieuwstitel' , Nieuwsbericht='$Nieuwsbericht' where IdNieuws=$WijzigId Wijzig de gegevens in tabel nieuws waar nieuwsid gelijk is aan wijzigid select idNieuws, Nieuwstitel, NieuwsBericht, Datum From Tbl_Nieuws where (Nieuwstitel like '%".$zoekstring."%') Selecteer select idNieuws, Nieuwstitel, NieuwsBericht, Datum van de tabel nieuws waar de zoekstring overeenkomt met de gegevens

13


SQL-Statements

Tbl_Opstelling Select * from Tbl_Opstelling where OpstellingID=VerwijderId Selecteer alles van tabel Opstelling waar het OpstellingID gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Opstelling where OpstellingID=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Opstelling waar het OpstellingID gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Opstelling where OpstellingID=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Opstelling waar het OpstellingID gelijk is aan het verwijderid INSERT INTO Tbl_Opstelling (Naam, Size, Type, Foto) ". "VALUES ('$fileName', '$fileSize', '$fileType', '$image') Voeg de gegevens toe aan tabel opstelling update Tbl_Opstelling set Foto='$Foto',Naam='$Naam', Size='$Size', Type='$Type' where OpstellingID=$WijzigId Wijzig de gegevens in tabel opstelling waar opstellingid gelijk is aan wijzigid select * From Tbl_Opstelling Selecteer alles van tabel opstelling

14


SQL-Statements

Tbl_Soortenoefeningen Select * from Tbl_soortoefeingen where Soortoefeningid=VerwijderId Selecteer alles van tabel soortoefeingen waar het Soortoefeningid gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_soortoefeingen where Soortoefeningid=$VerwijderId Selecteer alles van tabel soortoefeingen waar het Soortoefeningid gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_soortoefeingen where Soortoefeningid=$WijzigId Selecteer alles van tabel soortoefeingen waar het Soortoefeningid gelijk is aan het WijzigId Select * from Tbl_soortoefeingen where Soortoefeningid=$VerwijderId Selecteer alles van tabel soortoefeingen waar het Soortoefeningid gelijk is aan het verwijderid

15


SQL-Statements insert into Tbl_soortoefeingen (Oefeningomschrijving, Groep) Voeg de gegevens toe aan tabel soortoefeingen update Tbl_soortoefeingen set Oefeningomschrijving='$Oefeningomschrijving' , Groep='$Groep' where Soortoefeningid=$WijzigId Wijzig de gegevens in tabel soortoefeingen waar soortoefeingenid gelijk is aan wijzigid select Soortoefeningid, Oefeningomschrijving, Groep From Tbl_soortoefeingen where (Oefeningomschrijving like '%".$zoekstring."%' or Groep like '%".$zoekstring."%') order by Soortoefeningid Selecteer Soortoefeningid, Oefeningomschrijving van de tabel soortoefeingen waar de zoekstring overeenkomt met de gegevens gegroepeerd op soortoefeningid

16


SQL-Statements

Tbl_Turnkampgegevens Select * from Tbl_Turnkampgegevens where TurnkampID=VerwijderId Selecteer alles van tabel Turnkampgegevens waar het TurnkampID gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Turnkampgegevens where TurnkampID=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Turnkampgegevens waar het TurnkampID gelijk is aan het verwijderid Select * from Tbl_Turnkampgegevens where TurnkampID=$WijzigId Selecteer alles van tabel Turnkampgegevens waar het TurnkampID gelijk is aan het WijzigId Select * from Tbl_Turnkampgegevens where TurnkampID=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Turnkampgegevens waar het TurnkampID gelijk is aan het verwijderid insert into Tbl_Turnkampgegevens (Naam_Turnkamp ,Omschrijving ,Min_Leeftijd ,Max_Leeftijd ,Begindatum ,Einddatum ,Deelnameprijs ,Max_Aantal_Deelnemers) values('$Naam_Turnkamp' ,'$Omschrijving' ,'$Min_Leeftijd' ,'$Max_Leeftijd' ,'$Begindatum' ,'$Einddatum' ,'$Deelnameprijs' ,'$Max_Aantal_Deelnemers') Voeg de gegevens toe aan Tbl_Turnkampgegevens update Tbl_Turnkampgegevens set Naam_Turnkamp='$Naam_Turnkamp', Omschrijving='$Omschrijving', Min_Leeftijd='$Min_Leeftijd', Max_Leeftijd='$Max_Leeftijd', Begindatum='$Begindatum', Einddatum='$Einddatum', Deelnameprijs='$Deelnameprijs', Max_Aantal_Deelnemers='$Max_Aantal_Deelnemers' where TurnkampID=$WijzigId Wijzigen van de gegeven is Tabel Turnkampgegevens waar TurnkampID is gelijk aan wijzigid select TurnkampID , Naam_Turnkamp, Omschrijving, Min_Leeftijd, Max_Leeftijd, Begindatum, Einddatum, Deelnameprijs, Max_Aantal_Deelnemers From Tbl_Turnkampgegevens where (Naam_Turnkamp like '%".$zoekstring."%' or Min_Leeftijd like '%".$zoekstring."%' or Max_leeftijd like '%".$zoekstring."%' or Begindatum like'%".$zoekstring."%' or Einddatum like '%".$zoekstring."%' or Deelnameprijs like '%".$zoekstring."%' or Max_Aantal_Deelnemers like '%".$zoekstring."%') order by TurnkampID Selecteer TurnkampID , Naam_Turnkamp, Omschrijving, Min_Leeftijd, Max_Leeftijd, Begindatum, Einddatum, Deelnameprijs, Max_Aantal_Deelnemers van tabel turnkampgegevens waar de zoekstring overeenkomt met de juiste gegevens

17


SQL-Statements

Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp select * from Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp where VoorlopigTurnkampID=VerwijderId Selecteer alles van tabel Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp waar het VoorlopigTurnkampID gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp where VoorlopigTurnkampID=$VerwijderId Selecteer alles van tabel Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp waar het VoorlopigTurnkampID gelijk is aan het verwijderid select * from Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp where VoorlopigTurnkampID=$KopierId Selecteer alles van tabel Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp waar het VoorlopigTurnkampID gelijk is aan het KopierId insert into Tbl_InschrijvenTurnkamp (Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email,TurnkampID) values('$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email',$TurnkampID) Voeg de gegevens toe aan de tabel InschrijvenTurnkamp delete from Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp where VoorlopigTurnkampID=$KopierId Selecteer alles van tabel Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp waar het VoorlopigTurnkampID gelijk is aan het verwijderid select * From Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp where (Naam like '%".$zoekstring."%' or Vnaam like '%".$zoekstring."%' or Adres like '%".$zoekstring."%' or Stad like '%".$zoekstring."%' or Postcode like '%".$zoekstring."%' or Tel like '%".zoekstring."%' or Gebdatum like '%".$zoekstring."%' or Email like '%".$zoekstring."%' or TurnkampID like '%".zoekstring."%') order by Lid_Turnkring,Naam,Vnaam Selecteer alles van tabel voorlopig inschrijven turnkamp waar de zoekstring overeenkomt met de gegevens

18


SQL-Statements

Tbl_Voorlopig_Inschrijven Select VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam from Tbl_Voorlopig_Inschrijving where VoorlopigId=VerwijderId Selecteer VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam van de tabel voorlopig inschrijven waar het voorlopigid gelijk is aan het verwijderid delete from Tbl_Voorlopig_Inschrijving where VoorlopigId=$VerwijderId Verwijder alle record waar het voorlopigid gelijk is aan het verwijderid select VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam from Tbl_Voorlopig_Inschrijving where VoorlopigId=$KopierId Selecteer select VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam van de tabel voorlopig_inschrijven waar het voorlopigid gelijk is aan het kopierid insert into Tbl_Leden (Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam, Passwoord) values('$Admin', '$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email', '$Betalendlid', '$Accountnaam', '$Passwoord') Voeg de gegevens toe aan de tabel leden delete from Tbl_Voorlopig_Inschrijving where VoorlopigId=$KopierId Verwijder alle records waar het voorlopigid gelijk is aan het kopierid Select VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam from Tbl_Voorlopig_Inschrijving where VoorlopigId=$VerwijderId Selecteer VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam van de tabel Voorlopiginschrijven waar het voorlopigid gelijk is aan het verwijderid select VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam From Tbl_Voorlopig_Inschrijving where (Admin like '%".$zoekstring."%' or Naam like '%".$zoekstring."%' or Vnaam like '%".$zoekstring."%' or Adres like '%".$zoekstring."%' or Stad like '%".$zoekstring."%' or Postcode like '%".$zoekstring."%' or Tel like '%".$zoekstring."%' or Gebdatum like '%".$zoekstring."%' or Email like '%".$zoekstring."%' or Betalendlid like '%".$zoekstring."%' or Accountnaam like '%".$zoekstring."%' or Passwoord like '%".$zoekstring."%') order by VoorlopigId Selecteer VoorlopigId, Admin, Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Betalendlid, Accountnaam van de tabel VoorlopigInschrijven waar de zoekstring overeenkomt met de gegevens en gegroepeerd op het voorlopigid

19


SQL-Statements

SQL – STATEMENTS

Non-User

20


SQL-Statements

Home.php select IdNieuws, Nieuwstitel, NieuwsBericht from Tbl_Nieuws Selecteer select IdNieuws, Nieuwstitel, NieuwsBericht van de tabel Nieuws

Contact.php select Naamadmin,AdresAdmin,GemeenteAdmin,TelAdmin,EmailAdmin from Tbl_Contact Selecteer Naamadmin,AdresAdmin,GemeenteAdmin,TelAdmin,EmailAdmin van de tabel contact

Informatie.php select Album from Tbl_Albums Selecteer album van de tabel albums

21


SQL-Statements

Inschrijven.php insert into Tbl_Voorlopig_Inschrijving (Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email, Accountnaam, Passwoord) values('$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email','$Accountnaam', '$Passwoord') Voeg de gegevens toe aan de tabel voorlopig inschrijven

Nieuws.php SELECT Naam, Vnaam, Gebdatum FROM Tbl_Leden WHERE WEEK(NOW()) = WEEK(Gebdatum) Selecteer Naam, Vnaam, Gebdatum van tabel leden waar deze gelijk is aan de week van de geboortedatum select Nieuwstitel, NieuwsBericht from Tbl_Nieuws WHERE IdNieuws = ".$_GET['bericht'] Selecteer Nieuwstitel, NieuwsBericht van de tabel nieuws waar het nieuwsid gelijk is aan het aangeduidebericht select Nieuwstitel, NieuwsBericht from Tbl_Nieuw Selecteer Nieuwstitel, NieuwsBericht van de tabel nieuws

22


SQL-Statements

Logincheck.php "UPDATE Tbl_Leden SET sessionid='".$freddy."' WHERE Accountnaam='".$nick."' AND Passwoord='".md5($pw)."'" Update van de sessieid van je lid en word gecontroleerd door nickname ($nick) en password (md5($pw)) UPDATE Tbl_Leden SET sessionid=NULL WHERE LidId='".$Lidid."' AND sessionid='".$sessionid."'" Hier mee zet je in het vel d van sessionid geen waarde als het lidid en het session id overeenkomen met de gelinkte variabelen SELECT LidId, Accountnaam, Admin FROM Tbl_Leden WHERE Accountnaam = '".$nick."' AND Passwoord = '".md5($pw)."'" Selecteer lidid , accountnaam , admin van de tabel leden waar de accountnaam gelijk is aaan de variabele “nick” en het Passwoord gelijk is aan de varaibele “md5(pw)” SELECT Accountnaam, Admin FROM Tbl_Leden WHERE LidId = '".$Lidid."' AND sessionid = '".$sessionid."'" Selecteer de account naam en admin van de talbel leden waar het lidid gelijk is aan de variabele “lidid” en het sessionid overeenkomt met de variabele sessionid

23


SQL – STATEMENTS

User


SQL-Statements

Albums.php select FotoId, Foto, Tbl_Foto.AlbumId, Tbl_Albums.AlbumId from Tbl_Foto, Tbl_Albums where Tbl_Foto.AlbumId = $AlbumId and Tbl_Albums.AlbumId = $AlbumId Selecteer FotoId, Foto, Tbl_Foto.AlbumId, Tbl_Albums.AlbumId van tabel foto en tabel admin waar de 2 tabellen tbl_foto en tbl_albums verbonden is met een relatie

Wachtwoord.php update Tbl_Leden set nieuw_wachtwoord='$Passwoord' where LidId=$WijzigId wijzig de gegevens in leden waar het lidid gelijk is aan het wijzigid

25


SQL-Statements

Toonafbfoto.php select foto, naam, size, type from Tbl_Foto where FotoId=$id Selecteer foto naam size type van tabel foto waar het fotoid gelijk is aan het id

Tooafb.php select Foto, Naam, Size, Type from Tbl_Opstelling where OpstellingID=$id Selecteer foto naam size type van tabel Opstelling waar het OpstellingID gelijk is aan het id

26


SQL-Statements

De afbeelding hieronder is de knop om op deze pagina te bekomen.

=>

Opstelling.php select * From Tbl_Opstellin Selecteer alles van tabel Opstelling

nieuwsingelogd.php select Nieuwstitel, Nieuwsbericht from Tbl_Nieuws Selecteer nieuwstitel en nieuwsbericht van tabel nieuws

27


SQL-Statements

Fiche.php select Ficheid, Lidid, Soortoefeningid ,Beoordeling From Tbl_Fiche Selecteer Ficheid, Lidid, Soortoefeningid ,Beoordeling van de tabel fiche

Foto.php select FotoID, Foto From Tbl_Foto Selecteer fotoid, foto van de tabel foto

28


SQL-Statements

Gegevens.php update Tbl_Leden (Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email) values('$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email') Wijzig de gegevens in tabel leden

Homelid.php select IdNieuws, Nieuwstitel, NieuwsBericht from Tbl_Nieuws Selecteer IdNieuws, Nieuwstitel, NieuwsBericht van de tabel nieuws

Informatie_lid.php select AlbumId, Album from Tbl_Albums Selecteer albumid album van de tabel albums

29


SQL-Statements

Geen Foto Beschikbaar

MySql.php SELECT Naam, Vnaam FROM Tbl_Leden WHERE Lidid = ".$rij['Lidid'], $mysql_id Selecteer naam en voornaam van de tabel leden waar het lidid gelijk is aan de rij van alle record met een lid id in ( deze querry word gebruikt in een forlus) SELECT Oefeningomschrijving, Groep FROM Tbl_soortoefeingen WHERE Soortoefeningid = ".$rij['Soortoefeningid'], $mysql_id Selecteer de oefeningomschrijving en de groep van de tabel soortoegeingen waar het soortoefeningid gelijk is aan de rij van alle records mer een soortoefeningid ( deze querry word in een forlus gebruikt) SELECT Naam, Vnaam FROM Tbl_Leden WHERE Lidid = ".$rij['Lidid'], $mysql_id Selecteer naam en voornaam van de tabel leden waar het lidid gelijk is aan de rij van alle record met een lid id in ( deze querry word gebruikt in een forlus) SELECT Oefeningomschrijving, Groep FROM Tbl_soortoefeingen WHERE Soortoefeningid = ".$rij['Soortoefeningid'], $mysql_id Selecteer de oefeningomschrijving en de groep van de tabel soortoegeingen waar het soortoefeningid gelijk is aan de rij van alle records mer een soortoefeningid ( deze querry word in een forlus gebruikt)

30


SQL-Statements

SQL – STATEMENTS

Turnkamp Non-User


SQL-Statements

InschrijvenTurnkamp.php insert into Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp (Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email,TurnkampID) values('$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email','$TurnkampID') Voeg de gegevens toe aan voorlopig inschrijven turnkamp

32


SQL-Statements

Turnkamp.php Select TurnkampID, Naam_Turnkamp, Omschrijving, Min_Leeftijd, Max_Leeftijd, Begindatum,Einddatum,Deelnameprijs,Max_Aantal_Deelnemers from Tbl_Turnkampgegevens Selecteer TurnkampID, Naam_Turnkamp, Omschrijving, Min_Leeftijd, Max_Leeftijd, Begindatum,Einddatum,Deelnameprijs,Max_Aantal_Deelnemers van de tabel turnkampgegevens

33


SQL-Statements

SQL – STATEMENTS

Turnkamp User


SQL-Statements

Inschrijven_Turnkamplid.php insert into Tbl_Voorlopig_Inschrijven_Turnkamp (Naam, Vnaam, Adres, Stad, Postcode, Tel, Gebdatum, Email,TurnkampID) values('$Naam', '$Vnaam', '$Adres', '$Stad', '$Postcode', '$Tel', '$Gebdatum', '$Email', '$TurnkampID') Voeg de gegevens toe aan tabel voorlopiginschrijventurnkamp

35

Turnclub Eine DB_SQL  

De Breuck Dave – Breyne Justin 5/18/2010 Dave De Breuck – Breyne Justin Admin – Users – Non.Users