Page 1

Jochen De Scheerder & Jaron Viaene Opdrachtgever: Ann Van Landuyt - Zwemclub Ozeka Oudenaarde Projectbegeleiders: Van Landuyt Ann Bauwens Natacha De Schutter MichaĂŤl


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Inhoud Nederlandstalige handleiding..............................................................................................................3 Ledenbeheer : .................................................................................................................................3 Nieuwsberichten: ............................................................................................................................5 Activiteiten: ....................................................................................................................................6 Voorwoord, Lid worden, Trainingen : ..............................................................................................7 Sponsors: ........................................................................................................................................8 Albumbeheer: .................................................................................................................................9 Foto’s: .............................................................................................................................................9 Kranten: ........................................................................................................................................ 10 Itembeheer: .................................................................................................................................. 10 Subitems: ...................................................................................................................................... 10 Graad, Categorie, Groep, Functie, Bestuursfunctie ....................................................................... 10 English Manual ................................................................................................................................. 12 “Ledenbeheer” :............................................................................................................................ 12 “Nieuwsberichten:“....................................................................................................................... 14 “Activiteiten:” ............................................................................................................................... 15 “Voorwoord”, “Lid worden”, “Trainingen” :................................................................................... 16 “Sponsors:” ................................................................................................................................... 17 “Albumbeheer:”............................................................................................................................ 18 “Foto’s”: ....................................................................................................................................... 18 “Kranten”:..................................................................................................................................... 19 Itembeheer: .................................................................................................................................. 19 Subitems: ...................................................................................................................................... 19 “Graad”, “Categorie”, “Groep”, “Functie”, “Bestuursfunctie” ....................................................... 20

GIP: OZEKAWEB 2


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Nederlandstalige handleiding Ga naar www.ozeka.be/GIPOzekaweb/Webadmin en log in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U komt nu op de indexpagina voor het beheer van de website.

Ledenbeheer : De selectievakjes worden gebruikt om te zoeken op groep, Categorie, of functie

Gebruik het zoekveld boven de tabel om te zoeken op naam of voornaam

De knop “toevoegen� boven de tabel dient om een lid toe te voegen In het volgende scherm worden alle gegevens van het lid ingevuld Alle velden waar een sterretje bij vermeld staat, zijn verplicht in te vullen velden

Gebruik het kruisje om een lid te verwijderen, het pennetje om de gegevens van een lid te wijzigen

GIP: OZEKAWEB 3


Koninklijk Atheneum Oudenaarde Na klikken op het pennetje verschijnt het volgende scherm :

Verander de nodige gegevens en druk vervolgens op “opslaan” De gegevens worden daarna in de database gewijzigd Een lid verwijderen : klik op het kruisje Op het scherm verschijnen alle gegevens van het gekozen lid Klik op “Ja” om het lid effectief te verwijderen, of “nee” om te annuleren.

GIP: OZEKAWEB 4


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Nieuwsberichten: Het wijzigen, verwijderen en toevoegen van de nieuwsberichten gebeurt op dezelfde manier als bij het ledenbeheer Na het klikken op de knop “toevoegen” verschijnt het volgende scherm:

Vul de nodige gegevens in en klik “Opslaan” op het nieuwsbericht toe te voegen Klik op het pennetje om het nieuwsbericht te wijzigen

Verander de gewenste gegevens en klik “Wijzigen” om het nieuwsbericht te veranderenKlik op het kruisje om een nieuwsbericht te verwijderen

Klik op “Ja” om het nieuwsbericht definitief te verwijderen Klik op “Nee” om te annuleren

GIP: OZEKAWEB 5


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Activiteiten: Het beheer van de Activiteiten werkt volgens hetzelfde principe als alle voorafgaande items Gebruik de knop “Toevoegen” om een activiteit toe te voegen

Klik “Opslaan” om de activiteit toe te voegen Gebruik het pennetje om de activiteit te wijzigen

Klik “Wijzigen” om de gegevens definitief te wijzigen Gebruik het kruisje om een activiteit te verwijderen

Klik “Ja” om de activiteit definitief te verwijderen Klik “Nee” om te annuleren

GIP: OZEKAWEB 6


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Voorwoord, Lid worden, Trainingen :

Voer de gewenste tekst in en druk op de knop “opslaan” Als er al een voorwoord bestond, wordt dit vervangen door de ingevoerde tekst Indien niet, wordt het ingevoerde voorwoord gewoon opgeslagen Opmerking: De keuzelijst in de tab “Trainingen” kan worden gebruikt om te kiezen of het om zwemschooltrainingen of competitietrainingen gaat

GIP: OZEKAWEB 7


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Sponsors: Gebruik de knop “toevoegen” om een sponsor toe te voegen

Vul de gegevens van de sponsor in, selecteer een foto en Klik “Opslaan” Gebruik het pennetje om de gegevens van een sponsor te wijzigen

Verander de nodige gegevens en klik “Wijzigen” Gebruik het kruisje om een sponsor te verwijderen

Klik “Ja” om de sponsor definitief te verwijderen Klik “Nee” om te annuleren Links: Zelfde principe als “Sponsors”

GIP: OZEKAWEB 8


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Albumbeheer: Gebruik de knop “Toevoegen” om een album toe te voegen

Klik “Opslaan” om het album aan te maken Klik op het pennetje om de naam / datum van een album te wijzigen Gebruik het kruisje om een album te verwijderen Wanneer een album verwijderd wordt, worden automatisch ook alle foto’s die in dat album zaten gewist

Foto’s: Hier kan een fotoalbum worden opgevuld Selecteer in de keuzelijst het gewenste album Blader naar de gewenste foto Klik op de knop “upload” Met het kruisje kunnen de foto’s uit het album verwijderd worden

Opmerking: Met het huidige systeem is het niet mogelijk meerdere foto’s tegelijk up te loaden

GIP: OZEKAWEB 9


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Kranten: Klik op “Toevoegen” om een krantenartikel toe te voegen Gebruik het pennetje om de titel / de datum van het artikel te wijzigen Gebruik het kruisje om een krantenartikel te verwijderen

Itembeheer: Vul de gewenste naam en het volgnummer in Klik daarna op “toevoegen” om dit als hoofditem op de website toe te voegen De items komen gerangschikt op volgnummer op de website. De items kunnen worden gewijzigd / verwijderd, alweer via het kruisje of pennetje

Subitems: Er verschijnt een tabel met de bestaande subitems Het is mogelijk om de bestaande subitems te verwijderen of te wijzigen via het kruisje en pennetje Vul de naam van het gewenste subitem in Gebruik de teksteditor om een pagina toe te voegen aan dit subitem

Graad, Categorie, Groep, Functie, Bestuursfunctie Gebruik de knop toevoegen om één van deze criteria toe te voegen Gebruik het pennetje om de naam van een criterium te wijzigen Gebruik het kruisje om een criterium te verwijderen Foutmelding :

Om deze functie toch te verwijderen moeten eerst alle leden verwijderd worden die deze functie hebben

GIP: OZEKAWEB 10


Jochen De Scheerder & Jaron Viaene Opdrachtgever: Ann Van Landuyt - Zwemclub Ozeka Oudenaarde Projectbegeleiders: Van Landuyt Ann Bauwens Natacha De Schutter MichaĂŤl


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

English Manual Go to www.ozeka.be/GIPOzekaweb/Webadmin and log in using the correct username and password In this guide we will handle every tab, step by step

“Ledenbeheer” : The lists found at the top of the page can be used to search a member, selecting a group, function, or category

Use the “search” field right above the table to search a member by first or last name

The button “Toevoegen” can be used to add a member to the database Fill in all required information of this member on the next page All fields marked with a red star are mandatory fields If these aren’t filled in, nothing will happen and the page will just refresh

Use the cross next to a record to delete a member Use the crayon to edit a member’s data

GIP: OZEKAWEB 12


Koninklijk Atheneum Oudenaarde After clicking on the crayon the following page appears :

Edit the data u want and click “Opslaan” The data will be edited in the database Delete a member? Click the cross The chosen member’s data will now appear on the screen Choose “Ja” to permanently delete the member Choose “Nee” to cancel the deletion process

GIP: OZEKAWEB 13


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Nieuwsberichten:“ The management of the news articles is mainly the same as the member management part After clicking the “Toevoegen” button the following screen appears

Fill in the required information and click “Opslaan” to add the news article Click the crayon to edit a news article

Edit the fields you wish to change and click “Wijzigen” to save Click the red cross to delete a news article

Click “Yes” to delete the article permanently Click “No” to cancel

GIP: OZEKAWEB 14


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Activiteiten:” Click “Toevoegen” to add an activity

Click “Opslaan” to save the new activity Use the crayon to edit the activity

Click “Wijzigen” to save the new data Use the red cross to delete an activity

Click “Ja” to delete the activity permanently Click “No” to cancel

GIP: OZEKAWEB 15


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Voorwoord”, “Lid worden”, “Trainingen” :

Fill in the desired text and click “Opslaan” If another foreword already existed, it will be replaced with the text you just filled in If not, the newly filled in text will apear as foreword on the website Remark: The list in the tab “Trainingen” can be used to determine wether the text should appear in “Competitie => Trainingen” or “Zwemschool => Trainingen”

GIP: OZEKAWEB 16


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Sponsors:” Use the “Toevoegen” button to add a sponsor

Fill in the sponsor’s data and click “save” Use the crayon to edit a sponsor’s data

Change the data and click “Wijzigen” Use the red cross to delete a sponsor

Click “Ja” to delete a sponsor permanently Click “Nee” to cancel the tab “Links:” Works just like “Sponsors”

GIP: OZEKAWEB 17


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Albumbeheer:” Use the “toevoegen” button to add a photo album

Click “Opslaan” to create the album Use the crayon to edit an album’s name / date Click the red cross to delete an album If an album is being deleted, the program will automatically remove all pictures connected to that album from the database

“Foto’s”: Used to add pictures to an album created in the item above Select the album a photo should be added to using the list Browse to and select the picture Click “Upload” Using the red cross, the pictures can be deleted from the album

Remark: It’s not possible to upload multiple pictures at the same time with the current system

GIP: OZEKAWEB 18


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Kranten”: This item basically works like all the other ones, thats why there won’t be any screenshots included Click “Toevoegen” to add an article Use the crayon to edit the title or date of the article Use the red cross to delete an article

Itembeheer: This item basically works like all the other ones, thats why there won’t be any screenshots included To add an item, fill in the desired name and number for the item Click “Toevoegen” to add this as a main item on the website The items will appear on the website, ordered by the number you gave each item The items can be edited or deleted, using the crayon and cross buttons If a main item is deleted, the program will automatically delete the corresponding subitems

Subitems: The first thing that appears is a table with all existing subitems Use the cross or the crayon to delete or edit a subitem To add a subitem, select the main item you wish the subitem to be in using the list Fill in the name of the new subitem Fill in the text that should appear on the website when clicking the subitem Click “Opslaan”

GIP: OZEKAWEB 19


Koninklijk Atheneum Oudenaarde

“Graad”, “Categorie”, “Groep”, “Functie”, “Bestuursfunctie” Use the button “Toevoegen” as in all other items to add one of these Use the crayon to edit the name of these Use the cross to delete one of these After clicking “Ja” in the deletion process the following error may appear

If you do wish to delete this item, you will have to delete all members which have this function first

GIP: OZEKAWEB 20

OZEKA WEBSITE HANDLEIDINGEN NL ENG  

Opdrachtgever: Ann Van Landuyt - Zwemclub Ozeka Oudenaarde Jochen De Scheerder & Jaron Viaene Inhoud Koninklijk Atheneum Oudenaarde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you