Page 1

Pieter Truyen & Maarten Leyman

1


Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 ERD .......................................................................................................................................................... 4 Data dictionary ........................................................................................................................................ 5 Tbl_Bestelling ...................................................................................................................................... 5 Tbl_Bestellijn ....................................................................................................................................... 6 Tbl_Personeelsleden ........................................................................................................................... 7 Tbl_Maaltijden .................................................................................................................................... 8 Tbl_leveringsplaatsen.......................................................................................................................... 8 Tbl_soortenmaaltijd ............................................................................................................................ 9 Concrete inhoud tabellen ...................................................................................................................... 10 Tbl_Bestelling .................................................................................................................................... 10 Tbl_Bestellijn ..................................................................................................................................... 10 Tbl_leveringsplaats ............................................................................................................................ 10 Tbl_maaltijden................................................................................................................................... 10 Tbl_personeelsleden ......................................................................................................................... 11 Tbl_soortenmaaltijden ...................................................................................................................... 11 Schermen............................................................................................................................................... 12 Bestelformulier .................................................................................................................................. 12 Code deadline ................................................................................................................................ 12 SQL-Statements ............................................................................................................................. 13 Historiek ............................................................................................................................................ 15 SQL-Statements ............................................................................................................................. 15 Gebruikers ......................................................................................................................................... 16 SQL-Statements ............................................................................................................................. 16 Keuken ............................................................................................................................................... 17 Afdrukken ...................................................................................................................................... 18 Historiek ........................................................................................................................................ 18 SQL-Statements ............................................................................................................................. 18 Zoeken op datum .......................................................................................................................... 19 SQL-Statements ............................................................................................................................. 19

2


Vandaag ......................................................................................................................................... 20 SQL-Statements ............................................................................................................................. 20 Facturatie .......................................................................................................................................... 20 Afdrukken ...................................................................................................................................... 21 Historiek ........................................................................................................................................ 21 SQL-Statements ............................................................................................................................. 21 Zoeken op datum .......................................................................................................................... 22 SQL-Statements ............................................................................................................................. 22 Vandaag ......................................................................................................................................... 23 SQL-Statements ............................................................................................................................. 23 Maaltijden ......................................................................................................................................... 24 SQL-Statements ............................................................................................................................. 24 Leveringsplaats .................................................................................................................................. 26 SQL-Statements ............................................................................................................................. 26 Paswijzigen ........................................................................................................................................ 27 Inloggen ............................................................................................................................................. 28


ERD

4


Data dictionary Tbl_Bestelling

Veldnaam

Omschrijvi ng

Veldtype

Veldleng te

Id_bestellingen

Uniek nummer voor elke bestelling

Autonumerin g

LangeInteger

• •

Primaire sleutel Autonumering

Id_Personeelsnum mer

Uniek nummer voor elk personeelsli d

Autonummeri ng

LangeInteger

• •

Primaie sleutel Autonummering

Datum_bestellinge n

Tijdstip van het invoeren van de bestelling

Datum/Tijd

Standaarddatumnotatie(dat um+tijd)

Id_plaats

Plaats waar de levering moet afgegeven worden.

Numeriek

Vormt een relatie met tabel leveringsplaatsen

LangeInteger

Bijzondere Eigenschap

5


Tbl_Bestellijn

Veldnaam

Omschrijvin g

Veldtype

Veldlengt e

Id_bestellijn

Uniek nummer voor elke klant

Numeriek

LangeInteger

• •

Primaire sleutel Autonumeriek

Id_bestelling

Uniek nummer voor elke klant

Autonumerie k

Lange integer

• •

Primaire sleutel Autonumeriek

Id_maaltijd

Uniek nummer voor elke klant

Autonumerie k

Lange integer

• •

Primaire sleutel Autonumeriek

commentaar

Een uitbreiding op de maaltijd,bv een broodje mayonaise

Lange Integer

255

Aantal

Het aantal maaltijden dat ze willen bestellen

Lange Integer

255

Datum_leverin g

Datum wanneer het geleverd moet worden.

Datum/Tijd

Lange datumnotatie Index Met duplicaten(als je met

Prijs

Prijs van de maaltijd

Valuta

Euro

Gefactureerd

Hier is zeg men of de bestelling al dan niet gefactureerd is.

Ja/nee

Index Met

Keuze bruin

Ja/nee

Bruin_broodje

Bijzondere Eigenschap

dit veld vaak wil zoeken,sorteren of als het veld uniek moet zijn.)

duplicaten(als je met dit veld vaak wil zoeken,sorteren of als het veld uniek moet zijn.)


Tbl_Personeelsleden

Veldnaam

Omschrijvin g

Veldtype

Veldleng te

Bijzondere Eigenschap

Id_personeelsnum mer

Uniek nummer voor elke personeel

Autonumeri ek

LangeInteger

• • •

Naam

Naam van het personeelslid

Tekst

255

Vnaam

Voornaam van het personeelslid

Tekst

Admin

Admin ja/nee

Ja/nee

Staat standaard op nee

Facturatie

Facturatie ja/nee

Ja/nee

Staat standaard op nee

Passwoord

Paswoord van de personeelsled en

Tekst

Standaard geen paswoord

Keuken

Keuken ja/nee

Ja/Nee

Standaard op neen

Id_plaats2

Plaats waat het broodje meot geleverd worden

Numeriek

Vormt een relatie met tabel leveringsplaats en

Primaire sleutel Autonumeriek Relatie met Tbl_bestellinge n Index Met duplicaten(als je met dit veld vaak wil zoeken,sorteren of als het veld uniek moet zijn.)

255

255

Lange integer


Tbl_Maaltijden Veldnaam

Omschrijving

Veldtype

Veldlengt e

Bijzondere Eigenschap

Id_maaltijden

Uniek nummer voor elke maaltijd

Autonumerie k

LangeInteger

• • •

Soort_Maaltij d

Soort maaltijd waaruit de personeelslede n kunnen kiezen

Numeriek

LangeInteger

Omschrijving

Welke broodje dat je wil

Tekst

255

Huidige_prijs

Prijs van de maaltijd

Valuta

Primaire sleutel Autonumeriek Relatie met Tbl_bestellijn Vormt relatie met tbl_soortenmaalti jd

Euro

Tbl_leveringsplaatsen Veldnaam

Omschrijving

Veldtype

Veldlengte

Id_plaats

Uniek nummer voor elke plaats

Autonumeriek

LangeInteger

Plaatsnaam

Plaats waar ze het broodje moeten afleveren

Tekst

Bijzondere Eigenschap • • •

Primaire sleutel Autonumeriek Relatie met Tbl_bestelling


Tbl_soortenmaaltijd Veldnaam

Omschrijvin g

Veldtype

Veldlengt e

Id_soortmaaltij d

Uniek nummer voor elke soortmaaltijd

Autonumerie k

LangeInteger

Soortmaaltijd

Welke maaltijd je wil

Tekst

Bijzondere Eigenschap • • •

Primaire sleutel Autonumeriek Relatie met Tbl_bestelling


Concrete inhoud tabellen Tbl_Bestelling

Tbl_Bestellijn

Tbl_leveringsplaats

Tbl_maaltijden


Tbl_personeelsleden

Tbl_soortenmaaltijden


Schermen Bestelformulier Bestand: Bestellingen.php

Dit is het scherm voor een maaltijd te bestellen. Standaard zie je al je naam,voornaam, datum van vandaag en een leveringsplaats staan. De naam en voornaam hebben gehaald uit de tabel Tbl_personeelsleden aan de hand van het ingelogd personeelsnummer. In dit scherm is een deadline verwerkt voor te controleren of je de maaltijd nog kan bestellen. Zolang de deadline niet verstreken is kan je ook een bestelling verwijderen. Een maaltijd wordt opgeslagen in de tabel Tbl_Bestelling en in de tabel Tbl_bestellijn. Bij het verwijderen van de maaltijd wordt een bestellijn verwijderd. Code deadline $sql="select Dagen_vooraf,Uren_vooraf from Tbl_maaltijden where Id_Maaltijden=$omschrijving"; opvragensql($sql,$res,$gegevens); list($Dagen_vooraf,$Uren_vooraf)= mysql_fetch_array($res);

$test=strtotime($vandaag); $test2=strtotime($datum_levering);

if( (strtotime($datum_levering)!=strtotime($vandaag))&&(strtotime($datum_levering)>=strto time($vandaag)) || ( strtotime($datum_levering)==strtotime($vandaag))&&((($Uren_vooraf)-1)>$tijd))


SQL-Statements $sql="select Id_plaats2 from Tbl_personeelsleden where Id_Personeelsnummer=$userid"; We selecteren de Id_plaats2(leveringsplaats) uit de tabel personeelsleden waarvan het personeelsnummer gelijk is aan de userid. Het userid is het nummer waarmee je bent ingelogd. $sql="SELECT Plaatsnaam from Tbl_leveringsplaats where Id_plaats=$Id_plaats2 "; We selecteren de plaatsnaam uit de tabel leveringpslaatsen waarvan het Id_plaats = Id_plaats2. Dit is om de link te leggen van het personeelslid en de leveringplaats $sql="select Naam, Vnaam from Tbl_personeelsleden where Id_Personeelsnummer=$userid"; We selecteren de naam,voornaam van de tabel personeelsleden waarvan het personeelsnummer gelijk is aan het nummer waarmee is ingelogd(userid) $sql="insert into Tbl_bestelling (Id_Bestelling,Id_Personeelnummer,Datum_bestelling,Id_plaats) values ('$Id_Bestelling','$Id_Personeelsnummer','$Datum_bestelling','$Id_plaats')"; We steken de velden personeelsnummer,datum_bestelling,Id_plaats in de tabel Tbl_bestelling. $sql="select Id_Bestelling from Tbl_bestelling order by Id_Bestelling desc"; We selecteren het Id_bestelling uit de table bestelling.s $sql="select Id_Maaltijden,Soortmaaltijd,Omschrijving,Huidige_Prijs from Tbl_maaltijden,Tbl_soortenmaaltijden where Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd= Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd"; We selecteren de maaltijd,soortmaaltijd,omschrijving,prijs uit de tabel maaltijden en soortenmaaltijden. In de where component declareren we de relatie tussen de 2 tabellen. $sql="select Dagen_vooraf,Uren_vooraf from Tbl_maaltijden where Id_Maaltijden=$omschrijving"; We selecteren het aantal dagen , het aantal uren vooraf uit de tabel maaltijden waarvan de maaltijd gelijk is aan de gekozen maaltijd(omschrijving) $sql="insert into Tbl_bestellijn (Id_bestelling,id_maaltijd,commentaar,aantal,datum_levering,Prijs,Bruin_broodje)values ('$Id_Bestelling','$omschrijving','$opmerking','$aantal','$datum_levering','$prijs','$bruin_br oodje')"; We sturen onze bestelling door. We sturen alle velden door naar de tabel bestellijn. Hierin zit nu onze bestelling.

$sql="delete from Tbl_bestellijn where Id_Bestellijn=$verwijderid2";


We verwijderen een bestellijn uit de tabel tbl_bestellijn waarvan ons Id gelijk is aan ons verwijderid2 $sql = "select * from Tbl_bestellijn where Id_bestelling=$verwijderid"; We selecteren alles van bestellijn waarvan het Id gelijk is aan het verwijderid. $sql="delete from Tbl_bestelling where Id_Bestelling =$verwijderid";

$sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_bestellijn.commentaar, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.datum_levering, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_bestellijn.Bruin_broodje, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where datum_levering>='$vandaag' and Id_Personeelsnummer='$userid' "; Dit is de query die ons de bestellingen laat zien. We krijgen enkel de bestellingen te zien waarvan de datum van levering groter is dan vandaag en ook enkel de bestellingen waarbij het personeelsnummer gelijk is aan het nummer waarmee je bent ingelogd.


Historiek

SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_bestellijn.commentaar, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.datum_levering, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_bestellijn.Bruin_broodje, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where Id_Personeelsnummer='$userid'"; Dit is de query die we gebruiken om al je eigen bestellingen te zien.


Gebruikers Bestand: gebruikers.php

Het scherm gebruikers heeft een overzicht van alle gebruikers. Men kan een gebruiker toevoegen en wijzigen. Er is ook de mogelijkheid om een gebruiker te zoeken. Alles wat men hierin doet verandert in de tabel Tbl_personeelsleden. SQL-Statements $sql="select * from Tbl_personeelsleden where Id_Personeelsnummer = $wijzigid"; Dit is hetgeen we gebruiken om te wijzigen. Men selecteert alles van het personeelslid waarvan het nummer gelijk is aan het wijzigId $sql="select Id_plaats,Plaatsnaam from Tbl_leveringsplaats"; We selecteren het Id_plaats en de plaatsnaam van de tabel leveringsplaats $sql="update Tbl_personeelsleden set Id_Personeelsnummer=$Id_Personeelsnummer,Naam='$Naam',Vnaam='$Vnaam',Te_lever en='$Te_leveren' ,Admin='$Admin',Keuken='$Keuken',Facturatie='$Facturatie' where Id_Personeelsnummer=$wijzigid"; Deze query dient om de tabel gebruikers te wijzigen. Om dit te doen voeren we een update query uit waarin alle velden worden aangepast aan de gewijzigde velden. $sql="insert into Tbl_personeelsleden (Id_Personeelsnummer, Naam , Vnaam ,Id_plaats, Admin, Keuken, Facturatie, leasetime, sessieid, Pass )values ('$Id_Personeelsnummer','$naam','$vnaam','$Id_plaats','$admin','$Keuken','$Facturatie','$l easetime','$sessieid','$pass')";


Dit is een toevoeg query. We voegen een gebruiker toe en steken zijn waarden in de tabel gebruikers. $sqlString="SELECT Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam, Tbl_personeelsleden.Admin, Tbl_personeelsleden.Keuken, Tbl_personeelsleden.Facturatie FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where Naam like '%$zoekstring%' or Vnaam like '%$zoekstring%' or Te_leveren like '%$zoekstring%'"; Dit is de query die we gebruiken om alle gebruikers te laten zien. Zit ook een zoekfunctie in die de zoekterm gaat gaan vergelijken met alle velden. $sqlString="SELECT Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam, Tbl_personeelsleden.Admin, Tbl_personeelsleden.Keuken, Tbl_personeelsleden.Facturatie FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = " . (int)$zoekstring . "" ; Zelfde query alleen is dit de zoek query voor te zoeken op personeelsnummer.

Keuken Bestand:keuken.php


Dit is het standaard scherm bij keuken. Er zijn 4 knoppen die allen een bepaalde functie hebben. Afdrukken Historiek

Historiek is een overzicht van alle bestellingen. SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_bestellijn.commentaar, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.Bruin_broodje, Tbl_bestellijn.datum_levering, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd"; Dit is terug dezelfde query maar hier zie je een historiek. Dit wil zeggen dat je alle bestellingen ziet. Ook bestellingen uit het verleden

$sql="SELECT * from Tbl_bestellijn where Id_Bestellijn='$verwijderid'"; We selecteren alles van bestellijn waarvan het Id gelijk is aan het verwijderid.


$sql="delete from Tbl_bestellijn where Id_Bestellijn ='$verwijderid'"; We verwijderen een bestellijn uit de tabel tbl_bestellijn waarvan ons Id gelijk is aan ons verwijderid

Zoeken op datum

De functie zoeken op datum biedt de mogelijkheid van 2 datums in te geven. Vervolgens verschijnt er een lijst waarvan de datum van levering tussen deze 2 datums ligt. SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_bestellijn.commentaar, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.Bruin_broodje, Tbl_bestellijn.datum_levering, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where Tbl_bestellijn.datum_levering>='$begindatum' and Tbl_bestellijn.datum_levering<='$einddatum'"; Dit is terug dezelfde query alleen zien we hier enkel de bestellingen waarvan de datum levering valt tussen de begindatum en einddatum.


Vandaag

De functie vandaag heeft een overzicht van alle bestellingen die vandaag geleverd moeten worden. SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_bestellijn.commentaar, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.Bruin_broodje, Tbl_bestellijn.datum_levering, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_leveringsplaats.Plaatsnaam FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN ((Tbl_maaltijden INNER JOIN ((Tbl_bestelling INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) INNER JOIN Tbl_leveringsplaats ON Tbl_bestelling.Id_plaats = Tbl_leveringsplaats.Id_plaats) ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) INNER JOIN Tbl_personeelsleden ON (Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer) AND (Tbl_leveringsplaats.Id_plaats = Tbl_personeelsleden.Id_plaats2)) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where datum_levering='$vandaag' "; Deze query toont de keuken alles wat zij moeten weten om het broodje temaken en af te leveren. Je ziet enkel de bestellingen waarvan de datum van levering groter is dan vandaag.

Facturatie Bestand:facturatie.php

Dit is het standaard scherm bij facturatie. Er zijn 4 knoppen die allen een bepaalde functie hebben.


Afdrukken Historiek

Historiek is een overzicht van alle bestellingen. SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.Gefactureerd FROM Tbl_personeelsleden INNER JOIN (Tbl_bestelling INNER JOIN (Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN (Tbl_maaltijden INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd) ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) ON Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummerâ&#x20AC;?; Dit is terug dezelfde query maar hier zie je een historiek. Dit wil zeggen dat je alle bestellingen ziet. Ook bestellingen uit het verleden


Zoeken op datum

De functie zoeken op datum biedt de mogelijkheid van 2 datums in te geven. Vervolgens verschijnt er een lijst waarvan de datum van levering tussen deze 2 datums ligt. De query bij facturatie is kleiner dan de query bij keuken omdat de mensen op de facturatie dienst minder moeten zien. SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.Gefactureerd FROM Tbl_personeelsleden INNER JOIN (Tbl_bestelling INNER JOIN (Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN (Tbl_maaltijden INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd) ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) ON Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer where Tbl_bestellijn.datum_levering>='$begindatum' and Tbl_bestellijn.datum_levering<='$einddatum'"; Dit is terug dezelfde query alleen zien we hier enkel de bestellingen waarvan de datum levering valt tussen de begindatum en einddatum.


Vandaag

De functie vandaag heeft een overzicht van alle bestellingen die vandaag geleverd moeten worden. SQL-Statements $sqlString="SELECT Tbl_bestellijn.Id_Bestellijn, Tbl_personeelsleden.Naam, Tbl_personeelsleden.Vnaam, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_bestellijn.aantal, Tbl_bestellijn.Gefactureerd FROM Tbl_personeelsleden INNER JOIN (Tbl_bestelling INNER JOIN (Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN (Tbl_maaltijden INNER JOIN Tbl_bestellijn ON Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden = Tbl_bestellijn.id_maaltijd) ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd) ON Tbl_bestelling.Id_Bestelling = Tbl_bestellijn.Id_bestelling) ON Tbl_personeelsleden.Id_Personeelsnummer = Tbl_bestelling.Id_Personeelnummer where datum_levering='$vandaag' "; Deze query toont de facturatie alles wat zij moeten weten om het broodje te factureren. Je ziet enkel de bestellingen waarvan de datum van levering groter is dan vandaag. $sql="SELECT * from Tbl_bestellijn where Id_Bestellijn=$verwijderid"; We selecteren alles van bestellijn waarvan het Id gelijk is aan het verwijderid. $sql = "delete from Tbl_bestellijn where Id_Bestellijn=$verwijderid"; We verwijderen een bestellijn uit de tabel tbl_bestellijn waarvan ons Id gelijk is aan ons verwijderid


Maaltijden Bestand:maaltijden.php

In het scherm maaltijden hebben we een overzicht van alle maaltijden. Men kan een maaltijd wijzigen en toevoegen. Wanneer men dit doet verandert er iets in de tabel Tbl_maaltijden De maaltijd kan ook worden verwijderd. Dit kan enkel indien de maaltijd niet in een bestelling zit. De gegevens worden opgeslagen in de tabel Tbl_maaltijden. De velden dagen_vooraf en uren_vooraf gebruiken we voor de deadline in te stellen. SQL-Statements $sql="select * from Tbl_maaltijden where Id_Maaltijden=$verwijderid"; Alles van de tabel maaltijden waarbij het id gelijk is aan het verwijderid wordt geselecteerd $sql = "select * from Tbl_bestellijn where id_maaltijd=$verwijderid"; Alles van de tabel bestellijn waarbij het id gelijk is aan het verwijderid wordt geselecteerd $sql="delete from Tbl_maaltijden where Id_Maaltijden = $verwijderid"; We verwijderen uit de tabel maaltijden waarbij ons id gelijk is aan het verwijderid $sql="select * from Tbl_maaltijden where Id_Maaltijden = $wijzigid"; Alles van de tabel maaltijden waarbij het id gelijk is aan het wijzigid wordt geselecteerd $sql="select Id_soortmaaltijd,Soortmaaltijd from Tbl_soortenmaaltijden"; We selecteren 3 velden uit de tabel soortenmaaltijden. $sql="update Tbl_maaltijden set Id_Maaltijden=$Id_Maaltijden,Soort_Maaltijd='$Soort_Maaltijd',Omschrijving='$Omschrijvi ng',Huidige_Prijs='$Huidige_Prijs',Dagen_vooraf='$Dagen_vooraf',Uren_vooraf='$Uren_vo oraf' where Id_Maaltijden=$wijzigid"; We wijzigen in de tabel maaltijden en vervangen de oude waarden door de nieuwe.


$sql="insert into Tbl_maaltijden (Soort_Maaltijd, Omschrijving, Huidige_Prijs, Dagen_vooraf, Uren_vooraf)values ('$Soort_Maaltijd','$Omschrijving','$Huidige_Prijs','$Dagen_vooraf','$Uren_vooraf')"; We voegen een maaltijd toe in de tabel maaltijden $sql="select Id_soortmaaltijd,Soortmaaltijd from Tbl_soortenmaaltijden"; We selecteren 2 velden uit de tabel soortenmaaltijden. $sqlString="SELECT Tbl_maaltijden.Id_Maaltijden, Tbl_soortenmaaltijden.Soortmaaltijd, Tbl_maaltijden.Omschrijving, Tbl_maaltijden.Huidige_Prijs, Tbl_maaltijden.Dagen_vooraf, Tbl_maaltijden.Uren_vooraf FROM Tbl_soortenmaaltijden INNER JOIN Tbl_maaltijden ON Tbl_soortenmaaltijden.Id_soortmaaltijd = Tbl_maaltijden.Soort_Maaltijd where Soortmaaltijd like '%$zoekstring%' or Omschrijving like '%$zoekstring%' or Huidige_Prijs like '%$zoekstring%' or Dagen_Vooraf like '%$zoekstring%' or Uren_Vooraf like '%$zoekstring%'"; Deze query laat alles zien wat je moet weten over een maaltijd. Er is ook een zoekfunctie.


Leveringsplaats Bestand:leveringsplaats.php

Hier zien we een overzicht van alle leveringsplaatsen. Men kan een leveringsplaats toevoegen en wijzigen. Een leveringsplaats verwijderen lukt enkel indien de leveringsplaats niet in een bestelling zit. Al de gegevens worden opgeslagen in de tabel Tbl_leveringsplaats. SQL-Statements $sql="select * from Tbl_leveringsplaats where Id_plaats=$verwijderid"; We selecteren alles van de tabel leveringsplaats waarbij ons id gelijk is aan het verwijderid. $sql = "select * from Tbl_bestelling where Id_plaats=$verwijderid"; We selecteren alles van de tabel bestelling waarbij ons id gelijk is aan het verwijderid. $sql="delete from Tbl_leveringsplaats where Id_plaats = $verwijderid"; We verwijderen een leveringsplaats uit de tabel leveringsplaats waarvan ons Id gelijk is aan ons verwijderid $sql="select * from Tbl_leveringsplaats where Id_plaats = $wijzigid"; We selecteren alles van de tabel leveringsplaats waarbij ons id gelijk is aan het wijzigId. $sql="update Tbl_leveringsplaats set Id_plaats=$Id_plaats,Plaatsnaam='$Plaatsnaam'where Id_plaats=$wijzigid"; We wijzigen de tabel leveringsplaats. $sql="insert into Tbl_leveringsplaats (Id_plaats, Plaatsnaam)values


('$Id_plaats','$Plaatsnaam')"; We voegen een nieuwe leveringsplaats toe. $sqlString="select * from Tbl_leveringsplaats"; Hier selecteer je alles uit de tabel leveringsplaats.

Paswijzigen Bestand:wijzigpass.php & wijzigen.php

Dit is het scherm voor je paswoord te wijzigen. Vul je oud paswoord in. Geef vervolgens 2 keer je nieuw in en klik op pass wijzigen. De nieuwe gegevens worden opgeslagen in de tabel Tbl_personeelsleden.


Inloggen Bestand:login.php & login-fout.php & loginhtml.php & logout.php & logincheck.php

Om in te loggen gebruiken we het personeelsnummer en een paswoord. $sqlstring = "UPDATE Tbl_personeelsleden SET sessieid='".$freddy."' WHERE Id_Personeelsnummer='".$nick."' AND pass='".md5($pw)."'"; We wijzigen de table personeelsleden. $sqlstring = "SELECT Id_Personeelsnummer FROM Tbl_personeelsleden WHERE Id_Personeelsnummer = ".$nick." AND pass = '".md5($pw)."'"; We selecteren het personeelsnummer waarvan het Id= nickname en ons password gelijk is aan het paswoord.


29

AZOBroodjes DB_SQL  

6INFO GIP Administratieve documenten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you