Page 1

Campanie MAI

„Tu decizi! Votează legal!”

Pag. 4

De luni până vineri, de la la orele 13, 16, 18 și 22

Firmele nu renunță la munca fără acte

Pag. 10

Pag. 3

Politica trebuie să fie în slujba cetățeanului

CMYK

Ambasadorul Coreei de Sud a tras cu arcul la Castelul Corvinilor Pag. 6


Informaţia de Hunedoara

NOTE

INTERES PUBLIC PAGINĂ CU INFORMAȚII DE INTERES CETĂȚENESC DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Anunț Reglementarea circulaţiei vehiculelor Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor cu drept de vot, în perioada premergătoare desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor suplimentează programul de lucru cu publicul, după cum urmează: în zilele de 01.12.2012, 02.12.2012 şi 08.12.2012 programul va fi între orele 08.0016.00, iar în data de 09.12.2012 între orele 08.00-20.00.

NOTE

pe unele străzi din municipiul Hunedoara Consiliul local al municipiului Hunedoara; Analizând Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Hunedoara, prin care se propune reglementarea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara, precum şi raportul compartimentului de specialitate nr.50820/2012 aprobat de Primarul Municipiului Hunedoara; Având în vedere adresa Poliţiei municipiului Hunedoara – Biroul rutier nr. 137421 / 17.10.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr. 50668 / 18.10.2012; Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, al Comisiei de organizare şi dezvoltare

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice şi comerţ, precum şi al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement; În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.1, alin.4 şi art. 128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare; În baza dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.''d'', alin.(6), lit.”a”, pct.13

şi alin.(9), precum şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE Art.1 - Reglementează circulaţia vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara, după cum urmează: 1. - Sens Unic - pe Str. Pictor Ștefan Luchian sector cuprins între străzile Victoriei și C. Brâncuși. se montează: - Sens Unic în intersecţia Str. Pictor Ștefan Luchian cu Str. Victoriei - Sens Unic în intersecţia Str. Pictor Ștefan Luchian cu Str. T. Aman. - Acces Interzis în intersecţia Str. Pictor Ștefan Luchian cu Str. C. Brâncuși. - obligatoriu la dreapta în intersecţia Str. Pictor Ștefan Luchian cu Str. T. Aman.

2. - Reglementare circulaţie în zona de intersecţie a Străzilor Avram Iancu, Mihai Viteazu şi B-dul 1848 conform proiect reabilitare şi modernizare Nr. 102/53950 din 31.10.2011 3. - Limitare de viteză la 30 km / h pe Str. Zlaşti. se montează: - Limitare de viteză la 30 km / h în zona carierei Talc-Dolomită. 4. - Sens Unic - Str. Castelului sector cuprins între intersecţiile cu străziile C.Bursan și 9 Mai. se montează: - Sens Unic în intersecţia str. Castelului cu Str. C.Bursan. - Acces Interzis în intersecţia Str. C. Bursan cu Str. 9 Mai. - obligatoriu la dreapta ieşire din curte „Castel”. Art.2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

Câştigă independenţa faţă de tutun În a doua jumătate a acestei luni se desfășoară și în județul nostru campania de celebrare a Zilei Naţionale fără Tutun, cu sloganul „Câştigă independenţa faţă de tutun”. În susținerea aceluiași eveniment, joi, în incinta Primăriei municipiului Hunedoara (sediul nou - fosta clădire BRD) s-au aflat reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara şi ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara al Agenţiei Naţionale Antidrog. În această locație sau făcut măsurători ale CO (monoxid de carbon) din plămânii fumătorilor şi a fost determinată vârsta reală a plămânilor tuturor cetăţenilor doritori care s-au aflat în incinta primăriei între orele 12 și 15:30. În conformitate cu o hotărâre de guvern din anul 2002, în fiecare an a treia zi de joi din luna noiembrie este declarată Ziua Naţională fără Tutun, iar rolul ei este de a atrage atenţia tuturor asupra riscurilor expunerii la fumul de ţigară, atât a fumătorilor cât şi a celor din jurul lor, a dreptului fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos, precum şi asupra practicilor companiilor producătoare de tutun.

Principalele obiective ale campaniei „Câştigă independenţa faţă de tutun” sunt: informarea şi conştientizarea populaţiei asupra riscurilor asociate consumului de tutun, creşterea numărului de persoane care nu încep să fumeze şi a celor care renunţă la fumat, și protecţia faţă de expunerea la fumul de tutun. Aurel Ghinea

Prevalenţa curentă a fumatului în România este 26,7 la sută (4,85 de milioane de locuitori). Prevalenţa este mai mare în rândul bărbaţilor decât în rândul femeilor: 37,4 la sută faţă de 16,7 la sută. 24,3 la sută fumează zilnic (34,9 la sută din bărbaţi şi 14,5 la sută din femei), iar 2,4 la sută sunt fumători ocazionali (2,5 la sută din bărbaţi şi 2,2 la sută dintre femei). Prevalenţa maximă pe vârste se înregistrează în rândul persoanelor de 25 - 44 ani (36,3 la sută), iar cea minimă la cei cu vârsta ≥ 65 de ani (7,6 la sută). În rândul bărbaţilor, cea mai scăzută prevalenţă este declarată de cei cu studii superioare (36,4 la sută), în timp ce în rândul femeilor prevalenţa a fost mai mare în rândul celor cu studii medii sau superioare (19,6 la sută, respectiv 20,0 la sută) şi minimă în rândul femeilor cu studii elementare (14,7 la sută).


Pagina 3

EVENIMENT

Informaţia de Hunedoara

Politica trebuie să fie în slujba cetățeanului La sfârșitul săptămânii trecute, candidații ARD, Ștefan Nicușor-Eduard și Răileanu-Ilcu Marieta, s-au aflat între oameni în piețele principale din Hunedoara. Ștefan Nicușor-Eduard se declară bucuros și încrezător în faptul că un tânăr din această comunitate a avut curajul să se angajeze într-o bătălie politică în care, de obicei, se angajează

doar cei cu posibilități financiare deosebite. El crede că alegătorii s-au săturat de „imperiul banului” și vor alege oameni cinstiți, care să îi reprezinte. „E o mândrie pentru locuitorii din Micro 7 ca un tânăr crescut în cartierul lor s-a ridicat prin forțe proprii și a ajuns să candideze pentru un post de parlamentar. Eu îmi doresc să trăiesc alături de cei apropiați într-o comunitate curată, în care oamenii se respectă unii pe alții, în care cu toții ne simțim bine. Nu e

mare lucru ca fiecare dintre noi să considerăm că a fi curat, a fi liniște, a fi bine în jurul nostru este normal”, a declarat Ștefan NicușorEduard, candidat pentru Camera Deputaților în Colegiul Hunedorea. La rândul ei, Răileanu-Ilcu Marieta, fosta campioană mondială de atletism care a pus Hunedoara pe harta lumii, spune: „Nu-mi doresc altceva decât să dau hunedorenilor, adică și mie personal, șansa de a trăi demn. Această demni-

tate, despre care vorbesc, este legată de condițiile minimale în care poate trăi un om în societatea modernă: accesul necondiționat al tuturor cetățenilor la serviciile de sănătate, prima grijă a noastră, și accesul tuturor hunedorenilor la un loc de muncă stabil și bine plătit. Sunt multe alte lucruri de rezolvat dar, dacă îndeplinim aceste două cerințe fundamentale sunt sigură că oamenii vor avea încredere în viitor”.

Ordinea pe buletinele de vot După ce s-a efectuat tragerea la sorți, în perspectiva alegerilor din 9 decembrie, pe prima poziție în buletinele de vot se află Alianţa România Dreaptă (ARD) urmată de Uniunea Social Liberală (USL) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR). În seria partidelor neparlamentare pe prima poziție se află Partidul Alianţa Socialistă (PAS), urmat de Partidul România Mare (PRM), Partidul Poporului Dan-Diaconescu (PP-DD) şi Partidul Popular Maghiar din Transilvania. Aurel Ghinea


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Flăcările Omoară Copii Pompierii hunedoreni au organizat marți, la Deva, o acțiune de promovare a campaniei „F.O.C. Flăcările Omoară Copii”. Această acțiune s-a dorit a marca și un eveniment mai amplu, Ziua Informării Preventive. Astfel, pompierii hunedoreni au distribuit, în zona Real din Deva, materiale de informare specifice campaniei şi au oferit sfaturi cu privire la prevenirea incendiilor în locuinţe în perioada sezonului rece. În imediata apropiere a punctului de informare a fost expusă şi o autospecială, de ultimă generaţie, utilizată atât pentru stingerea incendiilor cât şi pentru acţiuni de descarcerare, prim-ajutor şi iluminare a locului intervenţiei. Evenimentul se înscrie în categoria acţiunilor comune iniţiate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi E.ON România, urmare a parteneriatului de colaborare încheiat în luna septembrie privind derularea în comun a unor campanii cu scopul informării, prevenirii şi conştientizării cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Protocolul, al cărui obiectiv principal este reducerea numărului incidentelor şi, implicit, al victimelor din rândul copiilor, este primul de acest fel încheiat între I.G.S.U. şi o companie din sectorul energetic din România şi este prevăzut să se dezvolte pe mai multe componente, prima acţiune lansată împreună fiind Campania naţională de informare şi educaţie preventivă „F.O.C. - Flăcările Omoară Copii”. Obiectivele comune ale parteneriatul încheiat între I.G.S.U. şi E.ON România vizează conştientizarea publicului ţintă, cetăţeanul fiind un partener extrem de important în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă. Rolul său devine unul major prin însuşirea şi aplicarea informaţiilor care vin din partea instituţiilor abilitate, în special în sfera asigurării securităţii în utilizarea surselor de energie.

Aurel Ghinea

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 4

Campanie MAI

„Tu decizi! Votează legal!” În perspectiva alegerilor generale din 9 decembrie, structurile Ministerului Administrației și Internelor (MAI) desfășoară, până în data alegerilor, o campanie de informare numită „Tu decizi! Votează legal!”. Ideea campaniei este de a le explica oamenilor care sunt pericolele încălcării legii în procesul de votare. Ieri, la Deva, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara a fost lansată public campania de informare „Tu decizi! Votează legal!”. O lansare similară va avea loc astăzi, la Petroșani. Reprezentanții poliției hunedorene spun că, pentru susținerea acestei campanii au fost realizate 60.000 de afişe, 500.000 de fluturaşi, un spot video şi un spot audio, un banner web, precum şi o pagină specială de Internet - www.votlegal.ro. Materialele de campanie vor fi distribuite populației, afișate în locuri accesibile, iar materialele video și audio vor fi difuzate în mass-media locală. În acțiunile de teren specifice vor fi angrenați poliţişti, jandarmi, pompieri şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului. Din datele oficiale oferite de către poliție rezultă în primul rând că cetăţenii trebuie să cunoască faptul că fapta celui care promite, oferă sau dă bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Măsuri speciale Pentru desfășurarea în bune condiții a scrutinului din 9 decem-

brie, în județul Hunedoara vor fi mobilizați peste 1.400 de poliţişti, jandarmi, lucrători ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ai Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara şi angajaţi ai altor structuri ale MAI. Cadrele MAI vor asigura protecţia secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile de circumscripţie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării. Poliţia locală asigură integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate legal. Structurile MAI vor prelua paza celor 526 de secţii de votare existente în judeţul Hunedoara în ziua de 8 decembrie 2012, începând cu ora 18.00. Concret, măsurile efective de pază a secţiilor de votare vor fi asigurate de 444de poliţişti, 172 de jandarmi, 386 pompieri şi 50 de angajaţi ai altor structuri MAI. Pentru gestionarea tuturor problemelor situaţiei operative în pe-

rioada 9 noiembrie -10 decembrie, la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara s-a constituit Comandamentul Operaţional de Comandă, format din inspectorii şefi şi ofiţeri ai structurilor teritoriale ale

M.A.I. şi condus de şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, comisar şef de poliţie Liviu Gabriel Dumitru.

Mihaela Petroșan

Alte infracţiuni prevăzute de lege • Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte. • Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. • Introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are dreptul un alegător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepseşte. • Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Tentativa se pedepseşte.


Pagina 5

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

Avortul - ceva trebuie să se schimbe în mintea și sufletul nostru Problematica stârnită de discuțiile pro și contra avortului a devenit, în modernitate și contemporaneitate, una extrem de complexă, argumentele aduse de cele două tabere aflate în conflict de idei atingând domenii variate, de la cele ce țin de medicină și psihologie, până la religios, etic și filosofic. Și discuțiile în jurul subiectului sunt cu atât mai complicate, cu cât societatea, așa cum o știm, este ea însăși un amestec eterogen de religios și laic, modernism și conservatorism, puritanism și libertinism. În fapt, problema avortului este rezolvată în mai mare măsură numai în etica medicală, care descoperă argumente serioase în a propune tratarea subiectului din perspectiva opțiunii femeii în fața unei sarcini nedorite - din cauze sociale, de vârstă, dar și strict de sănătate, ereditare sau dobândite. Medicul se află în fața îndeplinirii unui act medical și problemele sale rămân în sfera științei sale, grija cea mai mare fiind sănătatea femeii, integritatea sa fizică după avort. Și aici există dispute privind întrebarea fără răspuns clar: este sau nu este ființă vie, integrală, embrionul ori feutusul? De fapt, această întrebare este miezul discuției extinse privind avortul, numai că în faptul medical aceasta rămâne pe teritoriul științei. Dacă tot am ajuns aici, să vorbim puțin despre această dilemă cu variante de răspuns contradictorii, în teritoriul mai larg, al teoretizării excesive.

Moartea are mai multe fețe Așadar, trebuie subliniat în primul rând că există cel puțin două poziții bine definite în această privință: una susține că din momentul primordial al fecundării ființa umană, viitoarea persoană, există; cealaltă consideră că ființa umană, persoana, există doar atunci când se manifestă, are conștiință identificabilă, raționează și comunică. Este evident că, în timp ce cea de-a doua poziție poate fi verificată după o schemă rațională simplă, cunoscută, prima poziție are mai degrabă o argumentație teoretică, filosofică, care nu poate fi demonstrată fără echivoc. Un alt nivel al teoretizării excesive este cel religios. Pornind de la principiile creaționiste, omul, creație a divinității, nu poate interveni în ciclul natural ce i-a fost dat. Considerând, fără rezerve, avortul drept crimă, religia îl pune în rândul celor mai grave păcate ale omului. Este adevărat, însă, că, extrem de dură cu femeia care avortează, religia nu este la fel de radicală cu crimele explicite săvârșite în numele ei sau pentru a-i

susține puterea, indiferent că vorbim de războaiele religioase din toate timpurile sau, mai ales, de condamnarea la moarte, ilogic și crud, a tuturor celor care gândesc astfel, de la Inchiziție la fundamentalismul zilelor noastre. Din această perspectivă, datorită acestei atitudini duplicitare, moralitatea condamnării avortului de către biserică este discutabilă.

Femeia are dreptul la viață În capcana teoretizării excesive cade și discuția asupra avortului în reperele eticii comune, sociale. Iar principala problemă, nodul gordian al acestui plan al discuției despre avort, este problema libertății. Și abia aici, chiar dacă lucrurile se complică, discuția poate fi readusă, de la o teoretizare excesivă, în planul rațiunii, la o discuție cu argumente simple. Nu vom aborda zona largă a teoretizării, preferând să ne apropiem de discuția simplă, pe care o întâlnim în fiecare zi în societate. Adversarii avortului, pe acest palier, sunt fie fideli conceptelor religioase despre care am amintit, fie ultra-conservatori, care țin de un

tradiționalism excesiv specific mai ales în mediul rural, fie, o specie mai aparte, dintre cei care încă mai cred că femeia trebuie readusă în evul mediu, este inferioară și trebuie să rămână doar „cea care naște și crește copii”. Și aici totul începe să se limpezească. În fapt, avortul are o istorie îndelungată. Numai că, dacă reușim să pricepem raționamentul anti-avort al unei societăți medievale în care singurele norme etice erau cele dictate de religie și primitivismul / analfabetismul social, dacă încă mai suntem furioși, dar pricepem, puritanismul brutal și prefăcut al secolului XIX, este cu totul de neconceput în epoca în care trăim o abordare atât de încremenită în timp și departe de realitate a problemei avortului.

Limitele moralității Vorbeam despre necesitatea de a clarifica libertatea individului. Tocmai despre asta e vorba. Femeia, de multă vreme, a trecut de la statutul social de sclav în propria casă, de mamă eroină fără aspirații, la statutul de individ social cu responsabilități, drepturi și opțiuni egale cu ale partenerului de viață. Viața modernă, aspirațiile tot mai mari ale femeii au modificat întreaga mentalitate a societății. Activismul social al femeii aduce o altă perspectivă asupra maternității: femeia este educată, știe să facă planning familial, să folosească mijloace contraceptive, poate decide dacă este capabilă sau nu să crească un copil, dacă își dorește unul sau mai mulți copii. Dar educația și grija și planificările nu sunt infailibile: se întâmplă, destul de des, apariția unor sarcini

nedorite. Situația femeii, în acel moment, este delicată, complicată, necesită o decizie care niciodată nu e ușor de luat. Este moral să nască un copil și să nu aibă ce-i oferi, să-l trimită în grija statului? Este moral ca spaima de ceilalți, presiunea părinților și a societății, să oblige o femeie să nască, pentru ca această naștere să îi închidă femeii viața definitiv, să o trimită la periferia societății, să o despartă de posibilitatea de a avea un viitor? Este moral ca o femeie violată să fie obligată să păstreze un copil? Este moral să dai naștere unui copil, când antecedentele ereditare spun că va fi bolnav sau mutilat întreaga viață? Iată întrebări nu tocmai ușoare, la care societatea nu poate răspunde sec, stabilind norme morale teoretice. Noi toți, nu putem trata problema avortului ca pe o problemă tehnică, ce se rezolvă dând câteva norme și o lege. La fel cum nu este normal să stigmatizăm femeia care recurge la avort, indiferent de circumstanțe. Dăm legi mai iertătoare pentru criminali, pentru violatori, dar asprim privirea asupra femeii puse în dificultate de o sarcină nedorită. Sunt mii de drame care s-au petrecut și se petrec datorită imobilismului în gândire al multora dintre noi. Iar reflecția comună, care ar vrea să le rezolve pe toate, „așa îi trebuie, dacă nu știe să se păzească”, este pe cât de stupidă, pe atât de lipsită de atributele umanității. Ceva, în mintea și sufletul nostru trebuie să se schimbe: o femeie care recurge la avort are nevoie de înțelegerea și sprijinul societății, nu de un stigmat rece pe viață.

Andreea-Maria Arion

Săptămâna în alte vremuri 16 noiembrie: 1907 — După ce cu doi ani în urmă nu au reușit să constituie un stat al SUA, cele cinci triburi civilizate s-au unit cu teritoriul Oklahoma și au format al 46-lea stat al Uniunii. 1938 — Chimistul elvețian Albert Hofmann a sintetizat pentru prima oară drogul halucinogen LSD la laboratoarele Sandoz din Basel, Elveția. 1979 — S-a dat în folosință linia M1, prima linie a metroului din București. Nașteri: Tiberius (42 î.Hr.) – Jean le Rond d'Alembert (1717) – José Saramago (1922) Decese: Gustav Adolf (1632) – Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei (1797) – Clark Gable (1960)

17 noiembrie: 1558 — Elisabeta I a devenit regină a Angliei și Irlandei. 1855 — Exploratorul David Livingstone a devenit primul european care a văzut cascada Victoria, una dintre cele mai mari cascade din lume, aflată la granița actuală dintre Zambia și Zimbabwe.

1869 — A fost dat în folosință canalul Suez care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie, permițând legăturile navale între Europa și Asia. 1989 — O demonstrație studențească din Praga, înăbușită de poliție, a atras protestele cunoscute sub numele de revoluția de catifea, care au dus la înlăturarea regimului comunist din Cehoslovacia. Nașteri: Joseph Babiński (1857) – Bernard Law Montgomery (1887) – Martin Scorsese (1942) Decese: Giovanni Pico della Mirandola (1494) – Emil Racoviță (1947) – Robert Hofstadter (1990)

18 noiembrie: 1905 — Prințul Carol al Danemarcei a devenit rege al Norvegiei, sub numele de Haakon al VII-lea, dizolvând uniunea dintre Norvegia și Suedia. 1978 — Jim Jones a determinat pe 900 de membri ai sectei sale să comită omoruri și să se sinucidă la Jonestown, în Guyana, după ce unii membri ai sectei îl asasinaseră pe congressmanul american Leo Ryan. 1991 — În timpul războiului de

independență al Croației, Armata Populară Iugoslavă a capturat orașul croat Vukovar după un asediu de 87 de zile. Nașteri: Carl Maria von Weber (1786) – Louis Daguerre (1787) – Patrick Blackett (1897) Decese: Ernest Augustus I de Hanovra (1851) – Marcel Proust (1922) – Niels Bohr (1962)

19 noiembrie: 1493 — Cristofor Columb a devenit primul european care a debarcat pe insula Porto Rico, denumind-o San Juan Bautista în cinstea lui Ioan Botezătorul. 1863 — Președintele american Abraham Lincoln a ținut discursul de la Gettysburg la inaugurarea cimitirului militar din orașul Gettysburg, Pennsylvania. 1942 — Armata sovietică, sub conducerea generalului Gheorghi Jukov, a declanșat operațiunea Uranus pentru încercuirea forțelor Axei în bătălia de la Stalingrad. Nașteri: Carol I al Angliei (1600) – James Abram Garfield (1831) – George Emil Palade (1912)

Decese: Franz Schubert (1828) – Carl Wilhelm Siemens (1883) – Bruno Schulz (1942)

20 noiembrie: 1902 — La o discuție despre posibilele metode de promovare a revistei L'Auto, ziariștii sportivi Henri Desgrange și Géo Lefèvre au propus organizarea unei curse de ciclism care avea să devină Turul Franței. 1945 — La Nürnberg a început procesul principalilor criminali de război lideri ai Germaniei Naziste în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Nașteri: Edwin Hubble (1889) – Benoît Mandelbrot (1924) – Robert F. Kennedy (1925) Decese: Anton Rubinstein (1894) – Edwin Hall (1938) – Wolfgang Borchert (1947)

21 noiembrie: 1783 — Jean-François Pilâtre de Rozier și François Laurent d'Arlandes au realizat la Paris primul zbor liber cu un balon cu aer cald. 1877 — Thomas Edison a anunțat inventarea fonografului, o mașină care

înregistra și reda sunete. 1969 — S-a stabilit prima legătură permanentă, între UCLA și Institutul de Cercetări Stanford, în ceea ce avea să devină ulterior ARPAnet. Nașteri: Voltaire (1694) – Papa Benedict al XV-lea (1854) – René Magritte (1898) Decese: Ivan Andreevici Krîlov (1844) – Chandrasekhara Venkata Raman (1970) – Abdus Salam (1996)

22 noiembrie: 1963 — Președintele Statelor Unite John F. Kennedy a fost asasinat la Dallas de către Lee Harvey Oswald. 1975 — La două zile după moartea lui Francisco Franco, Juan Carlos a fost proclamat rege al Spaniei. 2004 — Suspiciunile privind falsificarea alegerilor prezidențiale din Ucraina au dus la declanșarea de proteste de masă în Kiev. Nașteri: George Eliot (1819) – Émile Lemoine (1840) – Endre Ady (1877) Decese: Jack London (1916) – Clive Staples Lewis (1963) – Aldous Huxley (1963)


Informaţia de Hunedoara

NOTE Controale la digurile anti-inundație În perioada 14 - 16 noiembrie, are loc acţiunea anuală de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul Hunedoara. La acţiune participă specialişti ai Ministerului Mediului, Administraţiei Naţionale „Apele Române” Bucureşti, Direcţiilor de Ape Mureş, Crişuri şi Jiu, Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara. Sunt verificate lucrările hidrotehnice cu rol de apărare (diguri, baraje, regularizări de albii, prize de apă, etc.) din cele trei bazine hidrografice Mureş, Criş Alb şi Jiu şi, prin sondaj, planurile de apărare elaborate şi aprobate pentru perioada 2010 2013 la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă de pe cele trei bazine hidrografice. De asemenea, sunt verificate modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite în cadrul verificărilor efectuate în anul 2011, starea tehnică şi funcţională a digurilor (asigurarea continuităţii liniilor de apărare, modul de întreţinere al coronamentelor, taluzelor şi rampelor de acces, concordanţa dintre cotele proiectate şi cele existente pentru clasa de importanţă a lucrării), starea tehnică şi funcţională a structurilor de retenţie ale acumulărilor care au şi rol de atenuare a viiturilor, existenţa Regulamentelor de exploatare la ape mari reactualizate şi a Planurilor de avertizare-alarmare pentru localităţile situate în aval. Constatările în urma controalelor vor fi de folos pentru luarea unor măsuri speciale acolo unde se constată nereguli. Aurel Ghinea

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 6

Ambasadorul Coreei de Sud a tras cu arcul la Castelul Corvinilor Săptămâna trecută, prefectul Sorin Vasilescu, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ, primarul municipiului Deva, Petru Mărginean, şi primarul municipiului Hunedoara, Viorel Arion, s-au întâlnit la prefectură cu Excelenţa Sa Im Han-Taek, ambasadorul Coreei de Sud la Bucureşti. La Hunedoara, înaltul oaspete coreean l-a avut ca ghid pe primarul municipiului, Viorel Arion, alături de care a cunoscut valoarea turistică absolut specială a municipiului de pe Cerna. Oaspetele coreean a dorit să cunoască mai bine judeţul nostru, din punct de vedere istoric, cultural, dar şi din cel al potenţialului său economic, una dintre dorinţele Excelenţei Sale fiind aceea de a dezvolta relaţii economice de colaborare cu judeţul Hunedoara. Preşedintele CJ Hunedoara a prezentat judeţul din punct de vedere administrativ şi istoric, iar cei doi primari, prezenţi la întâlnire, au arătat care sunt priorităţile localităţilor pe care le administrează.

Coreea de Sud, un partener economic pentru Hunedoara Prefectul Sorin Vasilescu a subliniat care sunt sectoarele econo-

mice în care se poate investi în județul nostru, mai precis cel energetic şi cel agricol. Prefectul judeţului a arătat că în acest moment se află în derulare o investiţie de peste 250 de milioane de euro care presupune finalizarea a 5 microhidrocentrale pe râul Strei, în zona Bretea Română Simeria Veche: „Aceasta este cea mai mare investiţie care se realizează în judeţul Hunedoara de la revoluţie încoace şi presupune apariţia a aproximativ 3.500 - 4.000 de locuri de muncă în perioada de realizare, urmând ca în perioada de exploatare să existe alte 400 - 500 de locuri de muncă”. Sorin Vasilescu l-a mai informat pe înaltul oaspete că pentru cursul superior al râului Strei, compania Hidroelectrica se află în faza studiilor de prefezabilitate pentru construirea altor nouă microhidrocentrale. „Considerăm că o colaborare cu agenţi economici care doresc să investească în domeniul producţiei de energie eletrică este binevenită şi aşteptăm ca investitori din Coreea de Sud să devină partenerii noştri”, a mai spus prefectul judeţului.

Lobby pentru județul nostru Excelenţa Sa, ambasadorul Coreei de Sud la Bucureşti, Im HanTaek, a declarat că este gata să devină un sprijin al autorităţilor din judeţul Hunedoara pentru dezvoltarea unor relaţii economice

corecte şi reciproc avantajoase: „Am vizitat cele mai importante oraşe ale României. Vreau să cunosc ţara dumneavoastră aşa cum este ea. Am aflat că aici, la dumneavoastră în judeţ, este locul de naştere al poporului român. Intenţionez să promovez în ţara mea ceea ce am aflat în urma discuţiilor cu dumneavoastră pentru ca oamenii din Coreea de Sud să cunoască mult mai bine România, cu precădere judeţul Hunedoara. Cred că putem dezvolta legături de cooperare, reciproc avantajoase, pentru că

aici am descoperit sectoare economice care sunt atractive pentru investitori, şi anume sectorul energetic şi cel agricol. Vă rog să mă folosiţi ca pe un reprezentant al dumneavoastră şi vă asigur că voi depune toate eforturile pentru ca judeţul Hunedoara să devină o destinaţie a investitorilor din ţara mea”. Printre alte obiective, ambasadorul Coreei de Sud a vizitat și Costelul Corvinilor de la Hunedoara.

Mihaela Petroșan


Pagina 7

SPECIAL

Informaţia de Hunedoara

O investiție de valoare pentru județul Hunedoara

Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa Conform unei hotărâri a Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, luată în ședința de joi, administrația județului nostru se va asocia cu Universitatea din București, în vederea realizării în comun a proiectului „Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”. Conform notei de fundamentare a acestei hotărâri, castelul şi domeniul Nopcsa din satul Săcel, comuna Sântămăria Orlea, Haţeg reprezintă un complex de patrimoniu aflat la ora actuală într-un stadiu avansat de degradare. Castelul şi domeniul se întind pe o suprafaţă de 1,7 hectare şi sunt momentan nefolosite din lipsă de fonduri, închise şi sigilate de către deținătorul legal, respectiv Consiliul Judeţean Hunedoara, până la identificarea unei soluţii corespunzătoare, degradându-se treptat şi iremediabil, cu fiecare zi care trece. Domeniul de la Săcel a fost căminul lui Franz Baron Nopcsa (sau Feri / Francisc / Ferencz Nopcsa) - ultimul Nopcsa, cel care a descoperit primele fosile de dinozauri pitici din Ţara Haţegului, fondator al paleobiologiei şi al studiilor de albanologie, director al Institutului Regal de Geologie din

Q-Service Autokris, prima unitate a reţelei europene de service-uri auto QService din oraşul Hunedoara, îşi deschide oficial porţile în data de 16.11.2012, ora 17:00. Evenimentul va aduna o serie de personalităţi publice locale, dezvăluind investiţiile realizate până în acest moment, în ceea ce se doreşte a fi service-ul auto de încredere al hunedorenilor şi nu numai. Prima parte a lansării Q-Service AutoKris se va desfăşura chiar în locaţia unităţii, moment în care vizitatorii vor avea ocazia de a afla secretele funcţionării optime a unui service auto. Ulterior, evenimentul se va muta într-o locaţie deosebită, la Hotel Best, unde se va prezenta conceptul proiectului la nivel general.

Numeroase beneficii pentru clienţii Q-Service Având personal calificat şi cu mare experienţă profesională, Q-Service AutoKris oferă servicii complete de mecanică, service roti, electrica şi diagnoză;

Budapesta, pretendent la tronul Albaniei, spion al Imperiului AustroUngar în Transilvania, aventurier şi fotograf, autor a 150 de lucrări publicate cu studii paleobiologice şi de albanologie. Clădirile anexe construite în perioada comunistă pe o suprafaţă de circa 5.000 metri pătrați lângă castelul din Săcel au folosit instituţiilor de ocrotire a copiilor orfani şi defavorizaţi şi celor de asistenţă socială găzduite aici până în anul 2005. Momentan sunt complet nefolosite, închise şi degradate sau cu risc crescut de degradare. Siturile cu fosile de dinozaur din Ţara Haţegului se găsesc la Săcel-Sânpetru (schelete) şi la Tuştea - General Berthelot („depozitul” de ouă de dinozaur). „Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa” doreşte să devină un element central al cercetărilor de teren în geologie, paleontologie şi paleobiologie din România, având un caracter preponderent practic şi oferind spaţiu de cercetare, studiu şi experienţă pentru viitoarele generaţii de cercetători, dar şi trezind, prin activităţi de educaţie nonformală, expoziţii şi oportunităţi de explorare, dorinţa de cunoaştere a istoriei vieţii planetare la copii şi tineri, cu scopul de

asigurând totodată o serie de servicii complementare (de genul preluarea autovehiculului de la locaţia clientului sau monitorizarea valabilităţii ITP şi RCA ), precum şi promoţii atractive pentru clienţii săi. Accesul la o gamă foarte largă de piese auto şi accesorii din toate categoriile de preţ, permite identificarea celor mai bune alternative pentru client iar pentru deţinătorii de flote şi parcuri auto se oferă numeroase facilităţi, începând de la asigurarea pieselor de schimb până la negocierea unor tarife speciale, cu reduceri. Mai mult decât atât, clientul are acces facil şi imediat la sistemul de rezervări online, atât prin intermediul website-ului Q-Service cât şi prin aplicaţia dedicată platformelor mobile (smartphones, tablete PC).

Ce reprezintă Q-Service? Q-Service reprezintă o reţea de service-uri auto independente cu prezenţă la nivel european ce oferă garanţia serviciilor de reparaţii şi întreţinere auto la cele mai ridicate standarde de calitate. Acest concept a fost înființat în anul 2000 de

a continua, neîntrerupt, munca începută de Franz Baron Nopcsa. Pe teritoriul comunei General Berthelot se doreşte amenajarea unui spaţiu semi-muzeal, de educaţie prin explorare şi activităţi recreaţional-educative în aer liber. Parcul va fi amplasat la o distanță de aproximatix 250 de metri față de localitatea General Berthelot. Suprafața terenului pe care se dorește amenajarea acestui parc este de 42.135 metri pătrați. Parcul va adăposti un număr de aproximativ 20 de exponate, organizate în jurul a 10 scene. Se vor regăsi machete ale tuturor dinozaurilor descoperiţi în Ţara Haţegului la dimensiuni reale, precum şi machete ale altor dinozauri, din aceleaşi specii dar din alte zone, pentru a reliefa diferenţa de talie dintre aceştia şi dinozaurii din Ţara Haţegului. „Dacă vom reuși să realizăm și acest proiect pot spune că vom reuși să facem din zona Țării Hațegului o zonă de excelență în turism.”, a declarat Mircea Ioan Moloț, președintele CJ Hunedoara.

Frumusețe fără comparație

Mihaela Petroșan

către Inter Cars Polonia, ulterior dezvoltându-se în ţări precum: Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Ucraina, Croaţia, Ungaria, Bulgaria şi desigur, România. Direcţia de dezvoltare a conceptului a urmărit dezvoltarea în paralel a reţelei de distribuţie piese auto Inter Cars, fapt ce a permis accesul la capacităţile logistice ale unuia dintre cei mai mari distribuitori din domeniu. În momentul de faţă, peste 1.200 de parteneri Q-Service beneficiază de suportul unei reţele logistice extinse în 12 ţări din Europa. Scopul conceptului Q-Service este de a veni în întâmpinarea nevoilor clientului prin servicii prompte şi garantate din punct de vedere calitativ, efectuate de un personal calificat în centre de pregătire specializate. Accesul la eveniment se face doar pe baza de invitație. Mai multe detalii legate de evenimentul de lansare Q-Service AutoKris: Alin Logigan Adresa unitate service: Str. Eroilor nr.8; Hunedoara Telefon: 0751 104 895 Email: autokris@q-service.ro www.q-service.ro

„Cu mare bucurie doresc să vă prezint salonul meu, un salon care, de curând, a găzduit și răsfățat o vedetă - promtoarea stilului de viaâă sănătos și al întreținerii frumuseții la orice vârstă: Florentina Opriș, realizatoare a multor emisiuni de televiziune și una dintre cele mai frumoase femei din România. Munca și eforturile mele în slujba frumuseții voastre mi-au fost răsplătite! Vedeta a confirmat că am pus bazele unui „Laborator de recreare al frumuseții” în Deva, și a devenit imaginea salonului meu, loc unde toate femeile pot deveni vedete. Preocuparea mea constantă este aceea de a vă aduce cele mai noi tendințe în estetica facială și corporală, de a lucra cu cele mai noi brand-uri, de a aplica o manoperă impecabilă, susținută de cele mai eficiente tehnologii în domeniul aparaturii estetice: mezoterapia virtuală (dermoporație), microdermabraziunea, terapia Cold Hammer, electrolifting facial, Ultrasonocell-free, liftingul facial cu ultrasunete și multe altele. Nu în ultimul rând, „asul din manecă”: masajul spectaculos de remodelare a siluete, cu efecte rapide și masajul de relaxare pentru cele care vor să se detașeze de agitația cotidiană. Luna aceasta am noutăți: tratamentul facial cu oxigen, tratament de

rejuvenare, reoxigenare a țesuturilor, pregătitor pentru sezonul rece. Acest tratament se folosește cu succes și împotriva acneei. Și surprizele nu se opresc aici: masca spectaculoasă cu spanac, pentru bărbie, gât și decolteu, de întindere și fermitate. La Salonul Florentina.ro nu veți găsi oferte standard! Pentru că fiecare femeie este unică în felul ei, aveți posibilitatea să vă alegeți singure bonusurile, în funcție de tratamentele efectuate. Și, pentru că v-am promis surprize, în luna decembrie cel mai așteptat aparat de machiaj profesional va fi și la Deva! Este vorba despre Airbrush Make-up, machiaj aerograf cu ajutorul căruia voi realiza machiaje spectaculoase, fantezie, pentru ocazii speciale, dar și machiaje de zi... Toate aceste proceduri sunt noninvazive, nu presupun niciun risc (există, totuși, câteva contraindicații), singurul risc, dacă putem să-i spunem așa, este acela de a rămâne uimită, zâmbind, uluită de rezultate atunci când te uiți în oglindă.”, ne spune Adriana Balc, esteticiană Salonul Florentina.ro Locația actuală a salonului este pe Aleea Transilvaniei, bl 7, parter, vis a vis de Hotel Sarmis, cu intrare prin magazinul naturist Passiflora.


Informaţia de Hunedoara

RELIGIE

Pagina 8

Despre post Cum creștinătatea a intrat deja în marele post al Nașterii Domnului, am considerat folositor să amintim câteva lucruri despre post în perspectiva ortodoxă. Biserica Creștină Ortodoxă a rânduit postul pe temeiul practicii Mântuitorului, a Sfinților Apostoli și a ucenicilor acestora, pentru toți creștinii. În mod special, în perioada celor patru posturi (Crăciunului, Paștelui, Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Sfintei Marii) - creștinii se pregătesc sufletește și trupește pentru Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtașanie. Sfinții Părinți spun că postul: potolește poftele trupului (Sf. Evagrie Monahul); deprinde voința sa domine asupra lacomiei pântecelui, care alungă toate virtuțile (Nil Ascetul); este o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, deci un act de cult; înlesnește săvârșirea tuturor virtuților și ajută rugăciunea; purifică organismul de toxine, îl înnoiește și-l ferește de boli, iar de unele îl vândecă. Având în vedere importanța postului, s-a ajuns la stabilirea obligației de a ține posturile rânduite de biserică prin canoanele Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți. Astfel, canonul 69 apostolic sancționează pe clericii cu caterisirea dacă nu țin Postul Mare și Postul de miercuri și vineri, iar pe laici cu afurisirea (excepție fac bolnavii). Canonul 52 de la Laodiceea repetă obligația de a posti miercuri și

vineri. Canonul 8 al lui Timotei din Alexandria dezleagă de post pe femeia care naște, iar canonul 10 dezleagă de post pe cei bolnavi. Cel ce nu poate posti din cauza bolii, să facă mai multă milostenie, să se roage mai mult, sa împlinească cu râvna poruncile dumnezeiești. Principiul călăuzitor cu privire la hrană este, după Sf. Casian, de a nu da trupului spre satisfacerea plăcerii ci spre îndreptarea slăbiciunii. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Cei ce se împărtășesc de mâncare, din alte motive decât de hrană și tămăduire, se vor osândi cu cei care s-au dat desfătării“. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că postul ni s-a dat de Dumnezeu ca leac salvator, prin care să se stârpească păcatul desfrânării și grija lumească să se îndrepte spre activitatea duhovnicească.

Cum să postim Există postul simțurilor, al minții și al duhului. Păcatul vine prin două izvoare: prin mânie și prin lăcomie, iar prin post și rugăciune acestea seacă. Înainte de a posti trebuie să ne împăcăm cu toți semenii noștri. De la Mântuitorul Iisus Hristos am aflat că Dumnezeu este iubire și poruncă cea mai mare este porunca iubirii de Dumnezeu și de oameni. Una din legile iubirii se numește iertare și, împlinind-o, vom înfrânge mânia. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus: „De veți ierta oamenilor greșealele lor, ierta-vă și vouă Tatăl vostru cel Ceresc; iar de nu veți ierta oamenilor grețealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșealele voastre”. (Mt. 6, 14-15) Pentru a fi numiți „fiii Tatălui Ceresc” trebuie să iubim pe vrajmasii noștri, să facem bine celor ce ne urăsc și să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc. (Mt. 5, 43) A răsplăti binele cu răul este lucrare diavolească, a răsplăti răul cu răul este lucrare dobitocească, a răsplăti binele cu bine este lucrare omenească, iar a răsplăti răul cu bine este lucrare dumnezeiască și virtute creștină. Prin iubire și iertare biruim mânia, din care izvorăsc atâtea rele, iar prin post secăm fântâna otrăvitoare a atâtor patimi aducătoare de moarte. Trebuie apoi să mergem la duhovnic pentru a ne spovedi și a ne ușura sufletul de păcate. După aceea

vom primi binecuvântarea de a posti si astfel vointa noastra va fi ajutata de puterea harului dumnezeiesc. Cu privire la post, Sfântul Ioan Gura de Aur ne îndeamna astfel: “Nu numai gura si stomacul vostru sa posteasca, ci si ochii, picioarele si mâinile si toate madularele trupului vostru. Mâinile sa posteasca, ramânând curate de hotie si lacomie, picioarele nealergând spre locuri pacatoase, ochii sa nu priveasca la frumuseti straine, gura sa posteasca de sudalme si de vorbiri rusinoase”. Vremea postului este o vreme de bucurie duhovniceasca, în care simti cum te eliberezi de lanturile patimilor care te tineau în robie. Numai fariseii erau triști când posteau, fiindcă o făceau ca să fie laudați de oameni și nu pentru a se apropia de Dumnezeu.

Treptele postului Vom enumera în continuare treptele postului, adică cele șapte feluri de hrană pentru creștini: 1. Prima treaptă a postului este cea a CARNIVORILOR. În această categorie intră persoanele care, în afara zilelor de miercuri, vineri și posturile rânduite de Biserică, folosesc în alimentație și carne. Acest tip de alimentație încetinește foarte mult progresul la rugăciune. 2. A doua treaptă este aceea a L A C TO - V E G E TA R I E N I L O R , adică a acelora care nu mănânca niciodată carne, ci lapte și produse lactate, ouă și legume fierte. Aceasta este de obicei viața de obște a călugărilor. 3. A treia treaptă a postului este aceea a VEGETARIENILOR, adică a acelora care mănâncă numai zarzavaturi și legume fierte sau crude. În această treaptă a postului ajung de obicei călugării cei mai râvnitori. De aici încep treptele postului cele mai aspre, pe care pășesc de obicei, cu binecuvântarea duhovnicilor, sihastrii și pustnicii cei mai nevoitori. 4. A patra treaptă a postului este aceea a FRUCTIVORILOR, adică a acelora care mănâncă o dată în zi pâine și fructe fierte sau crude. Cine a ajuns în această treaptă a postului, poate stăpâni cu ușurință trupul, gândurile și poate spori repede pe calea rugăciunii. 5. A cincea treaptă a postului este cea a HRANEI USCATE, la care ajung de obicei pustnicii cei mai râvnitori, care, în această aspră nevoință, mănâncă numai pesmeți muiați în apă cu sare sau puțin oțet, o dată în zi, cu măsură. Astfel se nevoiau sihaștrii de pe Valea Nilului. 6. A șasea treaptă a postului este MANA DUMNEZEIASCĂ, la care ajung foarte puțini asceți, după o îndelungată nevoință, întăriți fiind cu darul Duhului Sfânt. Aceștia se îndestulează numai cu Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie, pe care o primesc o data sau de doua ori pe săptămâna, fără a mai gusta altceva, decât puțina apa. Ei trăiesc pe pământ viața îngerească, mintea lor fiind răpită în extaz, nu au nevoie de nimic material (hrană, îmbrăcăminte, odihnă), fie că este iarnă sau vară nu simt frigul sau caldura, fiind acoperiți cu Harul lui Dumnezeu.

Felurile postului Postul creștinilor variază, după râvna și puterea postitorilor: 1. - primul post este postul

negru, când postitorii nu beau și nu mănâncă nimic în ziua când postesc; 2. - al doilea post este postul mijlociu, în care se mănâncă o dată pe zi după ora 15 puțină pâine și apă; 3. - al treilea post este atunci când creștinii mănânca mâncare fiartă (de post), o dată în zi, cu cumpătare; 4. - al patrulea post este atunci când creștinii mănâncă mâncăruri de post fierte, de două ori sau de trei ori pe zi; 5. - postul îngăduitor este acela în care creștinii mănâncă mâncăruri îndulcite cu untdelemn sau pește și beau puțin vin. Postul adevărat este totala înfrânare de mâncare și mâncare uscată; iar mâncarea cu untdelemn, pește și vin în timpul postului se numește dezlegare partțala a postului.

Durata postului După durată, postul este de o zi, de trei zile, de o săptămână și mai lung, cum sunt cele patru posturi de peste an: - Postul Paștelui, de șapte săptămâni; - Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel care variază între o zi și câteva săptămâni, în funcție de data Paștelui; - Postul Adormirii Maicii Domnului, de două săptămâni; - Postul Crăciunului, de șase săptămâni. Miercurea postim căci atunci a fost vândut Mântuitorul la evrei de

către Iuda vânzatorul, pe 30 de arginți. Iar vinerea postim căci atunci a fost judecat Iisus Hristos și răstignit pe crucea Golgotei la orele 12, iar după trei ore și-a dat duhul pe Cruce și a fost înmormântat, pentru mântuirea întregii lumi. În aceste zile postesc obligatoriu în tot cursul anului toți credincioșii, când mănâncă numai legume și zarzavaturi, afară de unele excepții prevăzute în calendar. Postul de luni este obligatoriu pentru călugări și benevol pentru credincioși. Lunea postim ca să întreacă postul creștinilor cu o zi față de postul Legii vechi, care ținea numai două zile, lunea și joia. Pentru a fi primit de Dumnezeu, postul trebuie ținut de creștini numai cu sfatul și binecuvântarea duhovnicului și nu după propria rânduială a fiecăruia. Participând la toate slujbele Sfintei Biserici în timpul postului, sufletul și trupul nostru se vor întări cu puterea harului dumnezeiesc pentru a posti. Chiar dacă nu am postit, trebuie să ne spovedim, pentru a ne ușura sufletul de păcate și astfel să punem început bun mântuirii noastre. În acest caz, vom primi după spovedanie Sfânta Agheasma mare. Rugăciunea împreună cu postul sunt ca două aripi cu ajutorul cărora vom putea urca la înălțimea viețuirii duhovnicești, adumbriți în permanență de darul lui Dumnezeu.

Simpozion teologic internațional la Deva Vineri și sâmbătă, la Deva, va avea loc un simpozion ştiinţific internaţional, intitulat „Suferință și terapie - perspective teologice”, manifestare organizată de către Episcopia Devei şi Hunedoarei. Deschiderea festivă a manifestării va avea loc vineri, 16 noiembrie, de la ora 18.00, în sala de festivităţi a Colegiului Național „Decebal” din Deva. Tot acolo se vor desfășura, sâmbătă, începând de la 9.00 dimineața, lucrările simpozionului propriu-zis, structurate pe trei secțiuni: „Teologia suferinței”, „Sfântul Maslu - Taină a tămăduirii trupești și sufletești” şi „Întru ajutorarea aproapelui - aspecte ale filantropiei creştine în trecutul Bisericii noastre”. La eveniment vor participa peste 20 de profesori de teologie, cadre didactice universitare din ţară şi de peste hotare. Evenimentul este legat direct de declararea, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a anului 2012 ca an omagial al Tainei Sfântului Maslu și al tămăduirii bolnavilor.

Mihaela Petroșan


Pagina 9

Informaţia de Hunedoara

CULTURĂ

Pentru viaţa spirituală a omului cultura este oglinda măritoare. (Constantin Noica) Colțul de geniu

José Saramago

José Saramago

Intermitențele morții Intermitențele morții este un roman ce are în centru perplexitatea umană în fața uneia dintre realitățile inevitabile ale existenței noastre. José Saramago (n. 16 noiembrie 1922, Azinhaga, Portugalia – d. 18 iunie 2010, Lanzarote, Insulele Canare, Spania) a fost un scriitor portughez. În 1998 a primit Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1998. Saramago reușește să construiască pe teme deseori suprarealiste (de exemplu desprindera peninsulei iberice de continentul european), romane cu o acțiune și cu protagoniști foarte din realitate. Romanul Ensaio sobre a cegueira („Eseu asupra Orbirii sau Orașul Orbilor”) conține în detaliu aspectele pshihologice și sociologice ale comportamentului uman, într-o anumită situație. O parte din romanele lui descriu diferite epoci istorice ale Portugaliei, însă nu sunt în primul rând romane istorice, ci caracterizări, uneori ironice, alteori triste, de destine umane. Saramago a fost ateu și comunist. José Saramago s-a născut în 1922 întrun sat din provincia Ribatejo, unde apare în registrul de nașteri ca José de Sousa Saramago. În 1924 pleacă cu părinții, José de Souse și Maria da Piedale, la Lisabona. Aici moare fratele lui, Francisco. Deoarece părinții nu-l pot ține la gimnaziu, face o școală tehnică și lucrează doi ani ca mecanic. În 1944 se căsătorește cu Ilda Reis. În 1947 apare primul volum de proză. Până în 1966 nu publică nimic, ajungâd la concluzia că... nu are nimic ce merită să fie spus. După aceea publică poezii și critici. În anul 1969 intră în Partidul Comunist Portughez (pe atunci interzis). Se desparte de soție și are o relație cu scriitoarea portugheză Isabel da Nóbrega până în 1986. Din 1975 lucrează numai ca scriitor. După divergențe privind romanul său Evanghelia după Hristos, se mută definitiv pe insula Lanzarote. Saramago a murit în casa sa de la Lanzarote, în Insulele Canare în ziua de 18 iunie 2010. Stilul narativ al lui Saramago, uneori comparat cu cel al lui Kafka, cu fraze lungi, deseori cuprinzând o pagină întreagă, cu reguli de punctuație proprii, cu propoziții scurte, ritmice, aproape ca într-o poezie, este puternic expresiv, clar, detaliat, cititorul este legănat ca într-o barcă pe un râu liniștit, și rămâne apoi melancolic, cu un zâmbet pe față. Scriitorul american John Updike a descris stilul lui Saramago ca fiind „relaxat, dezarmant de direct, care dovedește un interes pentru viața cotidiană, caracterizat de respect pentru viață și plin de spirit critic. Proza sa nu este străină de speculații filosofice și psihologice, dar are și o doză de înțelepciune populară nepretențioasă.” Criticul literar britanic James Wood i-a descris stilul astfel: „[Saramago] are abilitatea de a părea în același timp înțelept și ignorant... Deseori folosește ceea ce poate fi numit un stil neidentificabil, liber, indirect... de parcă [cartea] n-ar fi povestită de scriitor ci de către un grup de bărbați înțelepți și oarecum limbuți, grup din care face parte și povestitorul. Acestei comunități îi plac truismele, proverbele, clișeele.”

Într-o țară al cărei nume nu este menționat, se întâmplă ceva ce nu s-a mai pomenit de la începutul lumii: moartea decide să-și suspende activitatea. Din acel moment, destinul oamenilor pare a fi să trăiască veșnic. După o scurtă perioadă de euforie, lumea se cufundă în haos și disperare. Oamenii caută diferite moduri de a convinge moartea să-și reintre în drepturi, răspunzând presiunilor din partea Bisericii, a familiilor îngrozite de bătrânii ce insistă să facă umbră pământului, a sinucigașilor și a companiilor de pompe funebre, oferindu-ne ocazia de a reflecta asupra altor feluri de a muri, suicidul sau eutanasia.

„Nici unul dintre laureații Premiului Nobel n-a meritat mai deplin suprema distincție care îi poate fi acordată unui scriitor.” The New York Times „Deși, în realitate, faptul nu se include printre datele verificabile ale experienței senzoriale umane, am fost obișnuiți să credem, încă de copii, că Dumnezeu și moartea, aceste două entități supreme, se află pretutindeni în același timp, adică sunt omniprezente... În realitate, însă, este foarte posibil ca, atunci când ne gândim la asta, și poate încă și mai mult când o exprimăm, luând în considerare ușurința cu care obișnuiesc cuvintele să ne iasă din gură, să nu avem o conștiință clară a ceea ce ar putea însemna.” (Jose Saramago)

„Intermitențele morții nu este numai o elegantă fabulă modernă, o satiră necruțătoare a mecanismelor politicii și o profundă meditație filozofică, ci și o emoționantă poveste de dragoste. Iar poveștile de dragoste urmăresc, de regulă, să afle ce-i aduce pe îndrăgostiți împreună și, prin extensie, în ce constă umanitatea noastră. Răspunsul lor circular, tautologic este că dragostea ne face umani. Dar, deși în romanul de față dragostea joacă și ea un rol în metamorfoza morții, aceasta din urmă descoperă că secretul muritorilor este cu totul altul.

După cum ne sugerează Saramago la finalul minunatei sale cărți, o moarte care doarme nu mai este moarte.” (The Observer)

Istorie și spiritualitate în Țara Hațegului – biserici de piatră Considerată o zonă plină de farmec, poezie și mister, Țara Hațegului rămâne una dintre cele mai dense regiuni naționale din punctul de vedere al monumentelor istorice. Păstrând amprentele istoriei din sud-estul Transilvaniei, această regiune se remarcă prin numeroase vestigii. Multe dintre acestea, purtând încă inscripții latine, provin din ruinele fostelor edificii ale Imperiului Roman și pot fi vizibile în structura bisericilor de piatră. Romfilatelia valorifică frumusețea și semnificația istorică a bisericilor de piatră existente în Țara Hațegului și introduce în circulație emisiunea de mărci poștale intitulată „Biserici de piatră din Țara Hațegului”, alcătuită din patru mărci poștale, plicul „prima zi”, un carton filatelic și un produs special reprezentând un set de 4 cromolitografii, realizat în tiraj limitat de 200 de exemplare și având imprimată

Definiții esențiale

sigla Romfilatelia în „timbru sec”. Cele patru mărci poștale sunt ilustrate astfel: timbrul cu valoarea nominală de 3,00 lei reproduce imaginea Bisericii Sfântul Nicolae din Densuș, cea mai veche biserică de piatră românească, datând din secolul al XIII-lea; imaginea Bisericii Strei din județul Hunedoara este redată pe timbrul cu valoarea nominală de 5,00 lei, singura slujbă

religioasă ținută în prezent aici fiind pe data de 8 sepembrie, când se prăznuiește hramul Adormirii Maicii Domnului; timbrul cu valoarea nominală de 7,60 lei ilustrează imaginea Bisericii din Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara, reprezentând o veche biserică de rit reformat calvin, construită în secolul al XVI-lea; imaginea Bisericii Colț, situată în satul Suseni, județul Hunedoara, este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală

de 14,50 lei, acest lăcaș de cult purtând hramul Duminica Tuturor Sfinților și fiind folosit astăzi ca schit cu obște de către călugări. Începând cu ziua de vineri, 16 noiembrie 2012, emisiunea de mărci poștale „Biserici de piatră din Țara Hațegului”, va putea fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară, dar și la standul din cadrul Târgului Internațional Gaudeamus – Romexpo, stand 225, nivel 4.50 – în perioada 2125 noiembrie, unde Marky, mascota Romfilatelia, îi invită pe toți colecționarii și pasionații de filatelie să sărbătorească împreună dragostea pentru filatelie, carte și istorie. Romfilatelia este societatea specializata in emiterea si comercializarea marcilor postale romanesti, precum si a produselor filatelice speciale. Existenta noastra este dedicata atat dezvoltarii prestigiului si studiului filateliei romanesti, cat si constientizarii valorilor Romaniei pe plan intern si international.

„Timpul e un maestru de ceremonii care ne aduce mereu acolo unde se cuvine să fim, avansăm, ne oprim şi dăm înapoi la ordinele lui, greşeala noastră e că ne închipuim că-l putem trage pe sfoară.” (José Saramago)


Informaţia de Hunedoara

ECONOMIE

Pagina 10

În ciuda controalelor și amenzilor,

Firmele nu renunță la munca fără acte Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara a continuat seria controalelor ce vizează angajatori care folosesc munca la negru și a mai descoperit opt persoane care lucrau fără forme legale.

Giratoriu... la negru Astfel, conform datelor oficiale, în perioada 5 - 7 noiembrie, ITM Hunedoara a întreprins un nou control pe şantierul autostrăzii Deva-Orăştie. La intersecţia autostrăzii cu DN 7, în localitatea Simeria, s-au demarat lucrările pentru construcţia sensului giratoriu necesar accesului în oraș sau pe autostradă. Cu ocazia controlului la punctul de lucru menţionat, au fost identificate şapte persoane care desfăşurau activitate în calitate de muncitori. Din fişele de identificare completate a rezultat că aceste persoane nu semnaseră până la data efectuării controlului un contract individual de muncă. De asemenea,

până la data încheierii procesului verbal de control, angajatorul nu a putut prezenta contractele de muncă ale celor şapte persoane în formă scrisă, iar din „Nota de relaţii” completată de administratorul societăţii a reieşit faptul că urma ca acesta să încheie contracte doar pentru cinci din cele şapte persoane găsite la muncă. Societatea comercială controlată are sediul în localitatea Potlogi din judeţul Dâmboviţa. Au fost dispuse şapte măsuri cu termen de realizare data de 12 noiembrie , cea mai importantă măsură fiind obligaţia angajatorului de a întocmi forme legale de angajare pentru toate cele şapte persoane. Administratorului societăţii i s-a făcut o pângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, urmând ca procurorii să instrumenteze cazul din punct de vedere penal.

A muncit nouă ani fără acte De asemenea, pe raza oraşului Geoagiu, în satul Aurel Vlaicu, a

Vizită franceză în județul Hunedoara fost descoperită o altă persoană care lucra în folosul şi sub autoritatea unui angajator, întreprindere individuală. S-a descoperit că persoana respectivă lucra încă din anul 2003, cu unele întreruperi, pentru angajatorul respectiv în baza unei înţelegeri verbale. Remuneraţia convenită între părţi era de 50 lei pe zi. Se lucra într-o săptămână şapte zile, un număr de 12 ore pe zi de lunea până duminica, iar a doua săptămână persoana era liberă. De asemenea a rezultat că nu i s-au întocmit forme legale de angajare niciodată în cei aproape nouă ani de când lucra pentru angajatorul respectiv, iar până la finalizarea controlului nu a putut prezenta un contract încheiat în formă scrisă. Angajatorul a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi s-a dispus măsura încheierii retroactive a contractului de muncă cu data la care vor conveni cele două părţi.

Mihaela Petroșan

Săptămâna trecută, o delegaţie din Franţa s-a aflat în județul Hunedoara, iar luni s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean (CJ), Mircea Ioan Moloț. Vizita franceză a vizat o colaborare pe termen lung și implementarea în județul nostru nu numai a unor investiții, ci și a unor tehnici moderne de lucru. Din delegația sosită din Belfort, regiunea Franche-Comte, au făcut parte: Jean-Luc Habermacher, preşedintele clusterului La Vallee de l’Energie, care cuprinde 200 de întreprinderi, Alain Seid, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Belfort, și Jean-Jacques Wagner, profesor al Universităţii Tehnice Belfort, cel care este promotor al relaţiilor de cooperare dintre regiunea FrancheComte şi judeţul Hunedoara de douăzeci de ani.

Valea Jiului și experiența franceză Această vizită a fost precedată de deplasarea în vara acestui an, a unei delegaţii din Valea Jiului la Belfort (rectorul Universităţii Petroşani şi primarul municipiului). Modelul de cooperare administraţie publică - mediu de afaceri - universitate, în vederea reconversiei zonelor monoindustriale este un model de succes, el putând fi replicat în Valea Jiului. Importante fonduri ale UE sunt atrase în finanţarea diferitelor activităţi. Sprijinul activ al Consiliului Judeţean Hunedoara şi atragerea mediul de afaceri din întreg judeţul sunt esenţiale pentru a acorda substanţă cooperării franco - române. În prima parte a anului 2013 o misiune economică din Belfort se va deplasa în judeţul Hunedoara, pentru identificarea concretă a partenerilor de afaceri, a potenţialilor furnizori şi a posibilităţilor de investiţii.

Locuri de muncă vacante după data de 13 noiembrie 2012

Mihaela Petroșan


Pagina 11

MEDIU RURAL

Informaţia de Hunedoara

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va organiza o nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru măsura 121 “Modernizarea exploataților agricole” și respectiv pentru măsura 123 ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” în perioada 26 noiembrie 2012 – 18 ianuarie 2013. “Am luat această decizie, de a deschide o nouă sesiune pentru măsura 123, în contextul dificultăților legate de comercializarea legumelor și fructelor în România. Prioritatea mea ca ministru este, ca prin această măsură, asociațiile și cooperativele de producători să ajungă cât mai repede la stabilirea depozitelor de colectare legume-fructe în bazinele legumicole și pomicole. Acestea au acum la dispoziție fonduri europene cu care să construiască depozite, cu toate facilitățile necesare pentru vânzarea către comercianți, a legumelor și fructelor realizate chiar de membrii asociațiilor și ai cooperativelor implicate. Decizia mea face parte din setul de măsuri pe care ministerul agriculturii îl are în vedere pentru facilitarea acce-

sului producătorilor în piețe”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. Decizia deschiderii unei noi sesiuni în cazul măsurii 121 a fost

ONG-urile de mediu solicită reevaluarea proiectului de modificare a Codului Silvic Coaliţia pentru Mediu din România solicită retrimiterea proiectului de act normativ care modifică şi completează Codul Silvic la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, susţinând că prevederile aduse de acesta încalcă principiile ce stau la baza gospodăririi pădurilor. Coaliţia pentru Mediu din România sesizează asupra proiectului ce modifică şi completează Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic), afirmând că proiectul înregistrat cu PLx. 573/31.10.2011 propune modificări ale Codului Silvic care încalcă exact principiile ce stau la baza gospodăririi pădurilor. “Modificările aduse Codului Silvic de Raportul Comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic ar

permite exploatarea într-un singur an a posibilităţii de producţie de lemn pe 10 ani, includerea pădurilor în intravilan (lucru care ar însemna, practic, afectarea integrităţii fondului forestier). Mai mult, prin modificările aduse de acest Raport Comun se propune conservarea a 3,8% din pădurile noastre (cele virgine) restul de 96,2%, fiind supuse unor tratamente intensive de exploatare”, susţine Coaliţia. Potrivit ONG-urilor de mediu, discuţiile ar trebui purtate nu pe modificarea actului normativ curent, ci pe conturarea unui nou act normativ, cu o dezbatere publică pe măsură. “Având în vedere situaţia clară constatată în teren, vă solicităm imperios să votaţi trimiterea acestui proiect înapoi la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Astfel va putea fi adoptată o soluţie cu adevărat durabilă şi responsabilă pentru fondul forestier naţional şi pentru protejarea comunităţilor locale”, se mai arată într-un comunicat al Coaliţiei de Mediu.

luată în primul rând pentru încurajarea fermierilor de a crește bovine de carne în România. Sumele alocate sesiunii din perioada 26 noiembrie 2012 – 18 ianuarie 2013 vor fi de 150 de mi-

lioane de euro pentru măsura 121 “Modernizarea exploataților agricole” și respectiv 80 de milioane euro pentru măsura 123 ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere”.

Producătorii agricoli vor beneficia de zone speciale în pieţele româneşti Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) intenţionează limitarea intermediarilor din pieţe prin crearea unor zone speciale unde vor vinde direct producătorii, a declarat Daniel Constantin, la lansarea programului "Bunătăţi din România". MADR a iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea legislaţiei privind certificatul de producător, cu scopul de a ajuta producătorul agricol să-şi valorifice mai uşor produsele. “Practic, încercăm să eliminăm intermediarii din pieţe, dar nu la modul de a încălca oarecum concurenţa. Vom diferenţia în pieţele din România zonele unde va vinde direct producătorul agricol şi zo-

nele unde vor fi intermediarii. În felul acesta, consumatorul trebuie să ştie foarte clar care sunt produsele comercializate direct de producător şi cele vândute de intermediar, care probabil vor avea şi un adaos commercial”, a spus Constantin. Proiect de HG se află în dezbatere publică şi îşi va urma cursul legislativ. “Cred că într-o perioadă scurtă va fi aprobat în Guvern”, a subliniat ministrul.

DE NOTAT

Alimentele ecologice nu se vând pe piaţa din România. 90 la sută din produse se exportă

Aproximativ 90% din produsele agricole ecologice româneşti sunt exportate pentru că nu se vând pe piaţa locală din cauza preţurilor mai mari decât la produsele clasice, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. "Importăm foarte multe produse alimentare pentru faptul că produsele româneşti nu ajung pe rafturi", a spus el. Ministrul Agriculturii a adăugat că sunt produse de nişă care merg foarte bine la export. "În special producţia din agricultura ecologică merge mai mult la export. Aproximativ 90% din producţia respectivă nu se comercializează pe piaţa din România din cauza preţului destul de mare", a afirmat Constantin. El a mai spus că producţia de legume din acest an este sensibil egală sau poate puţin mai mică decât cea de anul trecut, din cauza secetei. Potrivit ministrului, în această toamnă, culturile de rapiţă, grâu şi orz, "arată mult mai bine" decât anul trecut. "Anul trecut am avut secetă în lunile septembrie-noiembrie, când aveau nevoie aceste culturi de apă", a mai spus Constantin.

DE NOTAT


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Hackerii trimit mesaje în numele Poliției. Un nou virus circulă pe internet Hackerii profită de pe urma temerilor celor care descarcă ilegal muzică şi filme de pe Internet. Un virus nou trimite mesaje ce par ale poliţiei, blochează calculatoarele şi îi somează pe utilizatori să plătească online o amendă de câteva sute de lei, pentru încălcarea drepturilor de autor. De frică pedepselor pentru pirateria online, zeci de oameni au căzut în capcană. Peste 70 dintre ei au sesizat deja poliţia. Hackerii au găsit o altă modalitate de a câştiga de pe urma naivităţii şi temerilor românilor. Printr-un virus din categoria troieni, accesează computerele care nu au program antivirus şi trimit mesaje speciale utilizatorilor. Intimidaţi de mesajul ce pare oficial şi vinovaţi de descărcarea de filme sau muzică de pe internet, unii utilizatori plătesc suma cerută. Ei pierd astfel banii pentru aşa-zisa amendă şi, în plus, riscă să rămână fără toată suma pe care au în cont. Prin sistemul de plată online pus la dispoziţie hackerii fură informaţiile bancare ale clientului şi pot apoi să facă şi alte plăţi din contul victimei. Virusul nu a făcut victime numai în România. Utilizatori din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi Germania au plătit şi ei ,,falsa'' amendă pentru deblocarea calculatoarelor. Specialiştii din domeniul IT îi îndeamnă pe cei care primesc astfel de mesaje să şteargă pur şi simplu virusul. Poliţia Română dă asigurări că niciodată nu trimite mesaje de acest fel utilizatorilor de internet. Cei care primesc mesaje prin care li se cer diverse sume de bani, pot depune sesizări pe portalul efrauda.ro.

NOTE

ȘTIINȚĂ - TEHNOLOGIE

Pagina 12

Publicul desemnează câştigătorul concursului Doodle 4 Google, “România mea este...” Până pe 27 noiembrie, publicul va putea vota desenul care va apărea pe pagina Google România pe 1 Decembrie. Concursul “Doodle 4 Google” intră în fazele de jurizare publică, ultimele înainte de desemnarea marelui câştigător. Până pe 27 noiembrie, cele mai bune 30 de lucrări desemnate de juriu vor fi supuse votului public, prin care se va alege desenul câștigător care va fi publicat pe pagina de start a Google România pe 1 Decembrie. Votul va putea fi exprimat pe pagina concursului: http://www.google.ro/doodle4google, la secțiunea Votează, iar publicul este invitat să aleagă desenul preferat din ambele categorii: clasele I-IV și V-VIII. Nu se pot înregistra voturi multiple de pe același calculator. Primele 10 lucrări, câte 5 din fiecare categorie de vârstă, se califică în finala pentru marele premiu, câştigând automat o tabletă cu sistem de operare Android. Şcolile în care învaţă primii cinci clasaţi dintre cei 10

finalişti vor primi o bursă în valoare de 20.000 de lei pentru achiziţionarea de echipamente IT. Desenul care va primi cele mai multe voturi va fi postat pe pagina de start www.google.ro cu ocazia Zilei Naţionale a României, iar micul artist va fi de asemenea răsplătit cu un premiu în valoare de 15.000 de lei. La concursul de creație “România mea este...” s-au înscris peste 10.000 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani din întreaga țară. Me-

canismul de selecție a celor 30 de desene participante a cuprins o primă selecție a celor mai reprezentative 250 de lucrări, dintre care juriul competiţiei a trimis în semifinala concursului cele mai expresive 15 desene pentru fiecare categorie: clasele I-IV şi V-VIII. Criteriile de jurizare au inclus creativitatea, valoarea artistică și compatibilitatea lucrărilor cu tema concursului. Juriul concursului Doodle 4 Google România a fost format din

personalități din domeniile artistic, media și educație: Nicolae Alexi, Adrian Boțan, Adrian Brăescu, Andreea Esca, Medeea Marinescu, Ioan T. Morar şi Cătălin Ștefănescu. Din juriu face parte și Sophia Foster-Dimino, membră a echipei care se ocupă de redesenarea logo-ului Google la aniversările pe care Google le sărbătorește la nivel internațional și local.

3 milioane de rețete electronice în 4 luni de zile Miercuri, 7 noiembrie, a fost depăşit pragul de 3.000.000 de rețete electronice înregistrate de la punerea în funcţiune a sistemului pe 2 iulie 2012, ceea ce înseamnă aproximativ 75.000 de rețete prescrise zilnic cu ajutorul acestui sistem. Dacă pentru atingerea pragului de un milion de reţete electronice a fost nevoie de aproximativ 3 luni de zile, farmaciștii și medicii au înțeles treptat importanța utilizării prescripțiilor în format electronic și după alte 23 de zile (17 octombrie) s-a atins pragul psihologic de 2 milioane. Sistemul oferă raportări prin care CNAS verifică dacă ce prescriu medicii se regăsește în ce eliberează farmaciile la prețuri compensate. Ca măsură suplimentară, rețeta electronică vine în sprijinul medicilor reducând riscul erorilor de prescriere. Spre exemplu, dacă sunt prescrise medicamente incompatibile între ele, medicul este avertizat. Similar se întâmplă și dacă doza prescrisă pacientului este prea mare sau

dacă nu se respectă regulile impuse de sistemul de decontare. Datele pacientului sunt protejate, diagnosticul fiind tipărit codificat. ”Pentru a ne asigura că proiectul este implementat cu succes până la 1 ianuarie 2013 de când va deveni obligatoriu, am luat mai multe măsuri, inclusiv vizite aleatorii și neprogramate la farmacii pentru a vedea dacă s-au făcut investițiile tehnice necesare și cum funcționează efectiv sistemul. Cu o viteză de răspuns de 58 secunde pentru fiecare rețetă eliberată, timpul de așteptare al pacienților la ghișeu s-a micșorat semnificativ”, spune dr. Doru Bădescu, Președintele CNAS. ”Din păcate mai există farmacii care încă nu au adoptat sistemul, iar pacientul, adică asiguratul nostru, trebuie să caute o unitate care să îi poată onora rețeta electronică primită de la medic”, spune oficialul CNAS. În continuare, CNAS monitorizează farmaciile care nu pot elibera rețete electronice și informează medicii prescriptori asupra acelor unități care folosesc cu

succes sistemul, pentru a îndruma pacienții în mod eficient. Totodată, medicii care prescriu în format electronic peste 70% dintre rețete sunt stimulați financiar, conform reglementărilor legale în vigoare. ”În paralel cu reducerea progresivă a comenzilor către Imprimeria Națională pentru rețetele clasice, autocopiante – fapt ce va duce indirect la forțarea aderării la noul sistem, ne concentrăm și asupra dezvoltatorilor de software privat, urmărind ca aceștia să pună la dispoziție aplicaţii în concordanţă totală cu cerinţele softului de bază. Pentru că fiecare farmacie sau spital poate achiziționa softuri proprii de emitere a rețetelor, fiecare document emis astfel va purta obligatoriu marca sau codul producătorului softului respectiv, pentru ca noi să putem identifica pe loc orice nereguli”, explică dr. Doru Bădescu măsurile de stimulare a implementării sistemului, luate de CNAS. Despre ”Rețeta electronică”: Proiectul ”Prescripția electronică” este un proiect finanțat

prin Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională ”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”. Valoarea totală a proiectului este de 48.549.000,00 RON, din care asistența financiară nerambursabilă este de 31.792.000,00 RON. Până în luna iunie 2012, valoarea totală plătită pentru construcția sistemului și servicii auxiliare prevăzute în contractul de finanțare a fost de 45.063.835,80 RON (inclusiv TVA). Contractul pentru Sistemul Informatic de Prescripție Electronică (SIPE), realizat de HP și Siveco România, a fost demarat la data de 1 februarie 2012. La începutul lunii mai 2012 a fost finalizată dezvoltarea și testarea sistemului. În iunie 2012 au fost efectuate teste de către producătorii de aplicații software dedicate medicilor prescriptori și farmaciilor. Lansarea sistemului a avut loc pe 2 iulie 2012.


Pagina 13

MEDIA - DIVERTISMENT

Reţeta săptămânii INGREDIENTE: ulei de măsline 4 piepţi de pui, fără oase şi fără

Pui cu rozmarin, roşii şi măsline negre

piele 1 ceapă mare, tăiată pe jumătate şi feliată 2 căţei de usturoi puţini fulgi de chilli 1 lingură de rozmarin tocat fin 125 ml de vin alb 400 g de roşii la conservă 10 măsline negre, fără sâmburi 200 g de orzo sau alte paste mici, fierte

Este o săptămână potrivită pentru a face o călătorie sau pentru a pune la punct detaliile unei călătorii ce urmează să aibă loc la sfârşitul acestui an. În weekend, veţi fi înconjurat în permanenţă de mulţi prieteni şi cunoscuţi, urmând să participaţi la mai multe petreceri şi evenimente mondene.

rozmarinul. Se prăjesc 7 minute, apoi se adaugă vinul, roşiile şi puiul. Se asezonează şi se fierb 10 minute.

Se adaugă măslinele şi se servesc cu orzo sau alte paste mici fierte.

Iurie Darie - o viaţă dedicată teatrului şi cinematografiei româneşti Iurie Darie, unul dintre cei mai apreciaţi actori români, a decedat vineri, la 83 de ani, după o lungă carieră dedicată teatrului şi filmului, ce are ca reper seria "Brigada Diverse", în care a jucat alături de Toma Caragiu şi Sebastian Papaiani, dar şi filme precum "Ringul" şi "Triunghiul morţii". Iurie Darie s-a născut pe 14 martie 1929, în Vadul Roşu din judeţul Soroca, aflat astăzi în Republica Moldova. Iurie Darie a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1952 şi a debutat în anul 1953, în "Nepoţii gornistului", în regia lui Dinu Negreanu, avându-i alături de Marga Barbu şi Liviu Ciulei. În anul 1969, a fost ales de regizorul Mircea Drăgan pentru a juca în seria "Brigada Diverse", alături de nume celebre precum Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu şi Puiu Călinescu. A interpretat roluri memorabile în peste 40 de producţii cinematografice, printre care "Răsare soarele" (1954), "Alo? Aţi greşit numărul!" (1958) "Băieţii noştri" (1959), "S-a furat o bombă" (1961), "Vacanţă la mare" (1962), "Dragoste la zero grade" (1964), "Răutăciosul adolescent" (1968), "Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte" (1971), "Fraţii Jderi" (1974), "Muschetarul român" (1975), "Blutsbruder" (1975), "Misterul lui Herodot" (1976), "Drumul oaselor" (1980), "Sing, Cowboy, Sing" (1981), "Ringul" (1985), "O zi la Bucureşti" (1986), "În fiecare zi mi-e dor de tine" (1987), "Zâmbet de soare" (1987), "Oglinda" (1993), "Punctul zero" (1996), "Triunghiul morţii" (1999). În 2004, Darie a jucat în serialul "Numai iubirea" de la postul Acasă. Cariera sa în teatru este legată de Teatrul de Comedie din Bucureşti.

HOROSCOP Aveţi o atitudine foarte constructivă atunci când vă confruntaţi cu diferite provocări la locul de muncă. Convins că veţi putea rezolva orice problemă, porniţi de la început cu un avantaj faţă de toţi cei obişnuiţi să gândească mai degrabă pesimist.

MOD DE PREPARARE: Se încing două linguriţe de ulei într-o cratiţă mare nonaderentă. Se feliază puiul în fâşii lungi, se asezonează puţin şi se rumeneşte pe ambele părţi până când este crocant. Se scoate puiul şi se adaugă altă linguriţă de ulei în cratiţă împreună cu ceapa, usturoiul, fulgii de chilli şi

Informaţia de Hunedoara

În această săptămână, sunteţi implicat în diferite afaceri sau proiecte de afaceri – iar acest lucru este valabil chiar şi pentru acei Berbeci care, de obicei, nu au astfel de preocupări. Şansele de câştig apar însă în această perioadă în viaţa Berbecilor şi nimeni nu doreşte să le rateze. Partenerul de viaţă are tendinţa supărătoare de a lua tot mai frecvent decizii în locul dumneavoastră. Nu numai că vă face programul, spunându-vă ce şi cum să faceţi, dar intervine inclusiv în timpul desfăşurării evenimentelor, cu diferite sfaturi şi sugestii de-a dreptul enervante. Trebuie să rezolvaţi problema, în această săptămână. Aveţi mult de muncă, pe parcursul acestei săptămâni. În aceste condiţii, trebuie să acordaţi atenţia cuvenită odihnei şi momentelor de relaxare: nici măcar un ceas de cea mai bună calitate nu funcţionează dacă resortul său nu este întors, din când în când. Şi, de asemenea, până şi roboţii au nevoie din când în când să le fie încărcată bateria. Cheltuiţi o sumă importantă de bani cumpărându-vă un lucru de care nu aveaţi neapărată nevoie, ci cu care doriţi doar să vă impresionaţi cunoscuţii. Bugetul se va resimţi, de pe urma acestei acţiuni. La sfârşitul săptămânii, daţi dovadă de o superficialitate uimitoare, părând că nimic nu vă interesează cu adevărat. În afară, eventual, de joacă şi de distracţie. O persoană cu care nu v-aţi înţeles niciodată prea bine devine agresivă în această săptămână. Deocamdată nu îi răspundeţi cu aceeaşi măsură, dar în curând veţi avea grijă să o faceţi să regrete aceste ieşiri. Pe de altă parte, există şi prieteni care vă fac surprize frumoase şi alături de care petreceţi momente extrem de frumoase. Încercaţi să îi convingeţi pe cei din jur să acţioneze aşa cum aţi dori dumneavoastră, dar nu aveţi succes. Acest eşec se datorează faptului că toate argumentele dumneavoastră se limitează la ceea ce spuneţi, însă vorbele nu au, de cele mai multe ori, aproape nicio acoperire în fapte.

A jucat sub bagheta regizorului Lucian Giurchescu şi a lui David Esrig. I-a avut ca parteneri pe actorii Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Rădulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stela Popescu, Silviu Stănculescu. Printre spectacolele în care a jucat se numără "Troilus şi Cresida", de William Shakespeare, şi "Umbra", de Evgenii Şvarţ, ambele în regia lui David Esrig. După Revoluţie, a jucat în "Pălăria", o producţie a Teatrului de Comedie, în regia lui Horaţiu Mălăele (1998), şi "Patru pe o canapea şi valetul", de Marc Camoletti, în regia lui Radu Nichifor (2000). Iurie Darie a colaborat şi cu cineaştii basarabeni, în filmul pentru copii "Moara", realizat în 1992, dar şi pe scena Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău, în "Tata" (1999-2000). Iurie Darie s-a remarcat şi în emisiunile de televiziune pentru

copii, în care actorul îşi etala abilitatea de a desena, uneori cu ambele mâini. A fost căsătorit cu actriţa Consuela Roşu. Din casătoria lor s-a născut, în 1959, Alexandru (Ducu) Darie, care, din 2002, este directorul Teatrului Bulandra din Bucureşti, iar în 2006 a fost ales preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa. După moartea Consuelei Roşu, Iurie Darie s-a îndrăgostit de actriţa Anca Pandrea, cea de-a doua lui soţie, cu care a avut o relaţie de aproape 25 de ani. În 2009, Iurie Darie a primit premiul de excelenţă pentru întreaga carieră la Festivalul Comediei Româneşti - festCO. Totodată, în martie anul acesta, Iurie Darie a primit premiul Gopo pentru întreaga carieră. Ultimul film în care a jucat Iurie Darie este "Maria Sa, Birlic!", un documentar despre actorul Grigore Vasiliu-Birlic.

De-a lungul timpului, aţi ajutat cu bani mai multe persoane, iar acum a venit momentul în care acestea vă întorc serviciul. Cu sumele respective, vă cumpăraţi câteva lucruri de care aveaţi neapărată nevoie, dar a căror achiziţionare aţi tot amânat-o. Şi nu numai împrumuturile restituite vă umplu buzunarul în această săptămână, ci sporesc sursele din care câştigaţi bani. Conjuncţia dintre Soare şi Lună în semnul dumneavoastră astral vă face să mustiţi de energie şi de vitalitate. În aceste condiţii, e obligatoriu să munciţi din greu, pentru îndeplinirea celor mai dragi obiective ale dumneavoastră. Veţi vedea că rezultatele vor fi excelente.

Reuşiţi să vă organizaţi mult mai bine decât de obicei şi, datorită acestui fapt, rezultatele acţiunilor dumneavoastră sunt excelente. Reţineţi deciziile care au stat la baza acestui salt calitativ, deoarece ele vă vor putea fi de folos şi pe viitor, în împrejurări asemănătoare!

Abilităţile dumneavoastră de comunicare – de obicei nu tocmai în regulă – sunt la apogeu, iar acest fapt vă permite să obţineţi o serie de avantaje sociale şi profesionale. Faptul că ştiţi cu cine să vorbiţi şi ce să îi spuneţi, exact la momentul oportun, se dovedeşte extrem de util.

Sănătate şi fericire tuturor!


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Ilie Dobre a intrat din nou în Cartea Recordurilor Comentatorul sportiv al Radio România Actualităţi Ilie Dobre a intrat din nou în Cartea Recordurilor, după ce a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol (fără pauze de respiraţie), performanţa fiind de 31 de secunde, informează World Records Academy. Precedenta performanţă a fost omologată la 23 septembrie 2011, după ce a strigat "gol" timp de 27 de secunde la meciul Gaz Metan Mediaş - Kups Kuopio, scor 2-0, care a avut loc în 21 iulie 2011, în turul doi preliminar al Ligii Europa. De această dată, Ilie Dobre a strigat "gol" timp de 31 de secunde la meciul dintre Voinţa Sibiu şi Oţelul Galaţi, scor 0-1, din 17 septembrie 2011, contând pentru etapa a şaptea a sezonului 2011/2012 al Ligii I, când Gabriel Paraschiv a înscris. "Am ascultat transmisiunile în direct la radio şi televiziune ale meciurilor de fotbal din Brazilia, Argentina, Uruguay, Mexic, Spania, Portugalia, Italia, Anglia, Germania şi Egipt şi am remarcat faptul că acei comentatori nu se pot compara cu felul în care descriu eu un gol", a spus Ilie Dobre. Ilie Dobre a stabilit şi un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol - cu respiraţie - după ce a strigat "gol" timp de 42 de secunde în timpul meciului de fotbal dintre reprezentativele României şi Bulgariei, disputat în preliminariile pentru Campionatul European de Fotbal, la 2 septembrie 2006, după ce atacantul Ciprian Marica a înscris pentru echipa tricoloră.

SPORT

Pagina 14

Crosul Țării Hațegului Marea campioană mondială la atletism, Răileanu-Ilcu Marieta a participat ca invitată la o mare competiție locală, căreia i-a dat o măsură specială prin participarea sa. E vorba despre Crosul Țării Hațegului, o competiție inedită la care au participat peste 200 de elevi de la Colegiul Național I.C. Brătianu Hațeg și toate școlile limitrofe zonei: Baru, Bretea, Densuș. Sălașu de Sus și Reia.

NOTE Redactor şef: Mihaela Petroşan Redactori: Aurel Ghinea, Raluca Herepean, Radu Popoviciu, Graţian Ordean, Sever Busuioc, Victoria Stoian Marketing: Lovasz Bianca

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini moderne climatizate. Tel. 0721.285.100.

DTP şi WEB: WS Promotion Email: informatiahd@yahoo.com

Site: www.informatiahd.ro Telefon: 0729.991.241 Tipar executat la Tipografia Prodcom Târgu Jiu ISSN: 1844 – 7732


Pagina 15

SPORT

Campionatul Național de Natație, ediția a IX-a, Hunedoara 2012 Peste 250 de competitori din toată țara au fost prezenți în Hunedoara, din 8 până în 11 noiembrie, pentru a participa la concurs. Toți concurenții au primit o invitație la Castelul

Corvinilor, din partea primarului municipiului Hunedoara, Viorel Arion, accesul acestora fiind gratuit în incinta frumosului și totodată înfricoșătorului castel.

Informaţia de Hunedoara


Informaţia de Hunedoara

CALEIDOSCOP

Kristen Stewart Kristen Stewart a uimit prin ţinuta provocatoare şi feminină în care şi-a făcut apariţia la premiera ultimului film din seria "Amurg/ Twilight" - "Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II/ The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2" -, actriţa purtând o rochie din dantelă transparentă. Catalogată cel puţin "îndrăzneaţă" de

Sarmizegetusa şi ansamblul Brâncuşi pot fi vizitate virtual Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, Biserica Stavropoleos, centrul istoric al oraşului Sighişoara şi ansamblul lui Brâncuşi din Târgu-Jiu pot fi vizitate acum şi virtual, pe site-ul http://360.inp.org.ro, lansat recent de Institutul Naţional al Patrimoniului. Site-ul http://360.inp.org.ro face parte din proiectul "360 O in-

cursiune virtuală în patrimoniul cultural naţional", lansat la sfârşitul săptămânii trecute de Institutul Naţional al Patrimoniului, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Noul site interactiv include 20 de ilustraţii video şi 20 de tururi virtuale, fiecare conţinând mai multe panorame 360 grade.

Fotografia ediției © Volodia Macovei

CMYK

Pagina 16 Frumuseţile lumii

presa americană, rochia Zuhair Murad pe care a purtat-o actriţa de 22 de ani a plasat-o din nou pe aceasta în atenţia presei. Pornind cu un corset care îi lăsa umerii goi, rochia de culoare aurie continua cu fragmente de şifon combinate cu porţiuni transparente din dantelă. Interpreta Bellei Swan din franciza

de succes a scos, astfel, la vedere lenjeria aurie asortată vestimentaţiei, precum şi piele "din plin" pe dedesubtul rochiei, scrie Daily Mail. Topul în stil bustieră era de asemenea transparent, iar rochia avea ataşată o centură subţire din satin.

Informatia de Hunedoara nr.212  
Informatia de Hunedoara nr.212  

editia 212

Advertisement