Page 1

După ruperea USL

Distincţii Pag. 9 pentru cultură la Noua Provincia Corvina

Pag. 4

PNL e la putere în Hunedoara şi în opoziţie la Bucureşti

Pag. 6

Pag. 3

Florin Piersic a devenit Cetăţean de Onoare al Hunedoarei

De luni până vineri, de la la orele 17

EVENIMENT

ACTUALITATE

O elevă, premiant fără premiu

Muzeul devean, promovat de euromuse.net

Citiți în pagina 7 CMYK

Primarii au primit cadou salarii mai mari

Citiți în pagina 4


Informaţia de Hunedoara

INTERES PUBLIC PAGINĂ CU INFORMAȚII DE INTERES CETĂȚENESC DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

DISPOZIŢIA Nr. 331/2014 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în şedinţă ordinară pentru data de VINERI, 28.02.2014, ORA 11.00 ORDINE DE ZI: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2014. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara, precum şi acordarea unui mandat împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri şi teren. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care au efectuat 15 donări de sânge consecutive în ultimele 60 de luni. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri la plată impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Hunedoara str. Avram Iancu, nr.1, bl.136, ap.25, proprietatea Asociaţiei Umanitare Betel. 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei propuse de către S.C. SUISSE TRAIL S.R.L Braşov, având ca obiect patinoar artificial demontabil. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, situate în municipiul Hunedoara. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren intravilan, pentru destinaţia de locuinţă, domnului CREŢU MIHAI, în vederea executării Sentinţei civile nr.2889/CA/2011 pronunţate de Tribunalul Hunedoara. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 1177/19.12.2007,cu modificările ulterioare, având ca obiect concesionarea imobilului „fost Division radio comunicaţii UM Hăşdat”, situat în Hăşdat, înscris

în CF nr.368/N, nr. Topo. 1503, nr. Cadastral 1276, aparţinând domeniului public al municipiului Hunedoara. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Hunedoara cu Judeţul Hunedoara pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilului-construcţie ”Bazinul de Înot” Hunedoara, situat în Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 15, înscris în CF nr.65913, nr.topo 2032/110/ A, aflat în domeniul public al Municipiului Hunedoara. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Hunedoara către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul privat al municipiului Hunedoara a imobilului teren în suprafaţă de 985 mp, situat în Hunedoara, str. Munteniei nr.7A, înscris în CF nr.66303, nr. cadastral 66303. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a imobilului teren în suprafaţă de 173 mp înscris în CF Hunedoara nr. 6190, nr. cadastral 2170/5/A. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr.184/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului situat în municipiul Hunedoara, str. George Enescu nr.7, bloc 129, înregistrat în C.F. Hunedoara nr. 61780-C1U6, nr. cadastral 61780-C1-U6 aflat în proprietate privată a municipiului Hunedoara. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spaţiului situat în municipiul Hunedoara, str. N. Bălcescu nr.1, înscris în C.F. Hunedoara nr. 60026-C1-U41, nr. cadastral 2568-C1-U14, în suprafaţă utilă de 20 mp, cotă părţi comune 12,8 mp, cotă teren 8,4

mp, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în condiţiile legii, a terenului în suprafaţă de 279 mp înscris în CF Hunedoara nr.63048, nr. cadastral 2539/57/A, situat în str. Trandafirilor, nr.7 - PT 1 din municipiul Hunedoara, aflat în domeniul privat al municipiului Hunedoara. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4, alin.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.289/2013 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a spaţiului în suprafaţă de 62,25 mp, camerele 30, 31, 32, situate în Municipiul Hunedoara, b-dul Libertăţii, nr.17, în favoarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării spaţiului „Atelier reparaţii” înscris în CF nr.66186, nr.topo 66186C1, situat în b-dul Corvin nr.95, municipiul Hunedoara. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilelor fostei baze a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri R.A., în faliment, strada Maior Stângă Mircea Ioan nr. 15, înscrise în CF 61608, Nr. cad: 2116 - C1, 2116 – C2, 2116 –

C3, 2116 – C4, 2116 - C5 şi CF 61609, nr. cad. 2220 - C1, precum şi a imobilului brutărie SC ROMWESTPAN S.A., în faliment, strada Elisabeta Mărgineanu nr. 1, înscris CF 5864, nr. topo 976/a.

tru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Hunedoara nr.345/2013 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv „Fotbal Club Hunedoara” în anul bugetar 2014.

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei imobilului construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 66 mp aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara şi în administrarea Spitalului municipal „Dr. Al. Simionescu” din municipiului Hunedoara pentru implementarea proiectului ”Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”.

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei de acces tonaj privind stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Hunedoara.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie ”Reparaţii Şarpante, Învelitori şi Console Aripa Bethlen şi Turnul Toboşarilor - Castelul Corvinilor Hunedoara”. 22. Proiect de hotărâre privind acordul expres al Consiliului Local al Municipiului Hunedoara privind notarea în CF Hunedoara nr.4980, nr. topo 2064/102/A a contractului de asociere nr.10193/2005 şi a construcţiei edificate pe acest teren, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. 23. Proiect de hotărâre pen-

25. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.142/2013 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.15/2014 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr.142/2013 privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan. Iniţiator: Primar Viorel Arion


Pagina 3

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

Florin Piersic a devenit Cetăţean de Onoare al Hunedoarei Marți seară, actorul Florin Piersic a primit cheia oraşului şi titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara, chiar înaintea unui spectacol de teatru susţinut la Casa de Cultură din localitate. Distincţia i-a fost conferită de primarul Hunedoarei, Viorel Arion. „Actor proeminent al Teatrului şi Filmului Românesc, Florin Piersic a jucat în numeroase spectacole de teatru în ţară şi în străinătate, care i-au făcut celebră personalitatea artistică. Florin Piersic a interpretat roluri remarcabile, într-un număr impresio-

nant de filme, peste 70, realizate de regizori români şi străini. Având în vedere întreaga activitate artistică desfăşurată, propunem conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Hunedoara, domnului Florin Piersic”, se arăta în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre adoptat de Consiliul Local Hunedoara în luna ianuarie. De-a lungul timpului, Florin Piersic a primit titlul de Cetățean de Onoare al mai multor orașe: Bacău, Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, București şi Galați. Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

NOTE

„Seară de romanțe și umor” Conform unei tradiţii vechi de trei decenii, în ultima vineri din lunile de primăvară și toamnă, la Simeria se organiza „Seara de romanțe și umor”, eveniment la care, pe lângă un invitat special, cu notorietate în domeniul muzical sau umoristic, artiștii locali își prezentau măiestria în domeniu. Pentru continuitatea tradiției orașului, consilierii locali ai Partidului Național Liberal - Organizația Simeria au susținut la votarea bugetului pentru anul 2014 reorganizarea serilor de romanțe, insistând pentru reluarea evenimentului la nivelul impus de-a lungul anilor. Și astfel, vineri, 28 februarie, cunoscuta interpretă de muzică populară Mariana Anghel și invitații săi vor readuce în inimile simerienilor spiritul serilor de romanțe și umor, al epigramelor și catrenelor prezentate de participanți.

Muzeul din Deva, promovat de euromuse.net La începutul acestei săptămâni, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a fost înştiinţat că este inclus pe lista muzeelor promovate de portalul euromuse.net. Portalul oferă informaţii atât în limbile naţionale ale ţărilor în care se găsesc diferitele muzee, cât şi în limba engleză. Înştiinţarea oficială a fost făcută printr-o scrisoare adresată conducerii muzeului devean de Sarah Wassermann, manager al proiectului euromuse.net - The exhibition portal for Europe. Muzeul din Deva devine astfel cel de al doilea muzeu din România promovat de portalul euromuse.net, alături de Muzeul Naţional de Artă al României, cu secţiile sale Muzeul K. H. Zambaccian şi Muzeul Theodor Pallady. „Momentan, pe lângă prezentarea generală a instituţiei noastre, cei interesaţi pot găsi informaţii pe respectivul portal şi despre expoziţia temporară „Cetatea Devei, restituită oraşului”, urmând ca, în viitorul apropiat, să oferim detalii despre toate expoziţiile organizate la Deva sau la secţiile din teritoriu”, a declarat Liliana Țolaș, managerul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 4

După ruperea USL

PNL e la putere în Hunedoara şi în opoziţie la Bucureşti pune, eventualele alianţe vor fi stabilite la momentul potrivit. PNL şi PSD ocupă câte un post de vicepreşedinte în structura de conducere a CJ Hunedoara. La fel şi în Consiliul Local Deva, unde unul din viceprimari este membru al PSD, iar cel deal doilea, PNL.

Începând de miercuri, practic, USL nu mai există, odată cu retragerea de la guvernare a PNL. Această rupere a alianţei ce a fost formată acum trei ani înseamnă nu numai redefinirea schemei de putere de la Bucureşti, dar şi probleme de colaborare în teritoriu, între foştii parteneri USL.

Fără discuţii în Vale

A fost şi s-a dus Aşadar, marți, seara târziu, Delegaţia Permanentă a PNL s-a reunit şi a decis retragerea din alianţa USL. Decizia este urmare a crizei guvernamentale care a început cu mai bine de două săptămâni în urmă. Rezoluţia adoptată de PNL prevedea retragerea miniştrilor şi a celorlalţi demnitari liberali din guvernul Ponta, solicitarea demisiei premierului, dar şi oferirea libertăţii liderilor locali de a păstra alianţele din teritoriu, pentru a nu pierde majorităţile din consilii locale şi judeţene. Votul a fost majoritar pentru retragerea din USL, „pentru” votând 187 de liberali, „împotrivă” şase şi doi s-au abţinut de la vot. „Ni s-a părut cinstit să nu prelungim un festival al ipocriziei, ci să avem curajul să constatăm ceea ce

este categoric adevărat: USL nu mai există. Nu mai există pentru că nu mai urmăream împreună ceea ce stabilisem”, a declarat Crin Antonescu. Miercuri, miniştrii, secretarii de stat şi şefii de agenţii liberali şi-au dat demisia din funcţiile deţinute.

Noi alianţe, noi majorităţi În cazul special al judeţului nostru, la nivelul Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, dar și în marea majoritate a primăriilor, puterea e în

mâna PNL. Situația e, însă, diferită în Valea Jiului, unde PNL are doar un viceprimar la Petroșani. „În perioada următoare, schimbarea membrilor PNL din funcţiile pe care aceştia le ocupă în instituţiile deconcentrate ale guvernului din judeţul Hunedoara, ne va determina să procedăm la încheierea unor noi alianţe şi la constituirea unei noi majorităţi, fără PSD”, a declarat vicepreşedintele organizației judeţene Hunedoara a PNL, Tiberiu Balint. Acesta a explicat că liberalii doresc să păstreze actuala construcţie politică, dar, dacă situaţia o va im-

„Noi ne dorim să păstrăm majoritățile în condiţiile în care, ca parteneri, ne-am angajat într-o construcţie politică pentru patru ani. În cazul în care colegii noştri doresc să creeze alte majorităţi, sigur că în momentul acela suntem dezlegaţi de orice fel de obligaţie faţă de ei. La consiliile locale am candidat pe liste comune, ceea ce înseamnă că, din punctul nostru de vedere, avem o obligaţie să păstrăm această majoritate. În Valea Jiului, doar în Petroșani avem viceprimar, deci nu vom avea discuții”, a precizat Tiberiu Balint. În legătură cu această situaţie delicată, creată de ruperea USL, părerile liderilor politici hunedoreni sunt împărţite dar există un numitor comun, indiferent de apartenenţa politică: ruperea USL este considerată o greşeală.

Mihaela Petroșan

Iuliu Winkler,

Pe primul loc pe listele UDMR la alegerile europarlamentare Potrivit unei decizii a UDMR luată sâmbătă, pe primul loc pe listele Uniunii la alegerile europarlamentare se află liderul hunedorean al formațiunii, Iuliu Winkler. Această decizie a fost anunțată duminică, de președintele organizației județene Hunedoara a UDMR, europarlamentarul Iuliu Winkler, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Deva. „Această numire mă onorează, dar mă și obligă. Mă bucură încrederea acordată de conducerea Uniunii, care a decis să meargă pe continuitate, alături de mine, fiind pe poziția a doua, colegul meu din PE, Csaba Sogor”, a declarat Iuliu Winkler. Potrivit europarlamentarului hunedorean, asigurarea reprezentării comunității maghiare din România în Parlamentul European este cel mai important obiectiv al acestui an pentru UDMR. „Alegerile europene din 25 mai sunt cea mai mare provocare pentru UDMR în acest an. Ca atare,

asigurarea unei reprezentări eficiente în Parlamentul European reprezintă cel mai important obiectiv pentru formațiunea noastră politică. (...) Doar prin prezența UDMR în legislativul european se poate realiza pe dea-ntregul reprezentarea intereselor comunității noastre la toate nivelurile: local, național și european”, a spus Iuliu Winkler. Acesta a mai vorbit și despre faptul că următorii cinci ani sunt esențiali în construcția europeană, deoarece vor fi ani în care se va determina traseul pe termen lung pe care îl va avea UE. „Următorii ani vor fi esențiali pentru construcția europeană. Va fi o perioadă a transformărilor. Se vorbește tot mai mult de deschiderea tratatelor Uniunii, iar acest lucru înseamnă că vor exista dezbateri în urma cărora se va decide dacă UE se va întoarce la viziunea părinților fondatori, aceea a federalismului, adică dacă vom construi Statele Unite ale Europei în care comunitățile și regiunile să primeze în formularea politicilor, sau dacă vom rămâne blocați în uniunea inter-

guvernamentală, în care șefii de state și guverne decid, peste noapte, destinele cetățenilor europeni. Comunitatea maghiară din România nu poate să lipsească din această dezbatere, iar năzuințele și vocea ei pot fi cel mai bine auzite doar dacă UDMR va avea o reprezentare eficientă în Parlamentul European”, a explicat europarlamentarul hunedorean. Winkler s-a declarat încrezător

în șansele UDMR de a-și reînnoi mandatele în Parlamentul European, arătând că Uniunea a câștigat rând pe rând toate bătăliile electorale pentru că funcționează ca o mare echipă care se bazează pe principii sănătoase și știe întotdeauna să asculte comunitatea din care face parte și pe care și-a asumat să o reprezinte.

Mihaela Petroșan


Pagina 5

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

La conferinţa de alegeri judeţene în PNL

Crin Antonescu i-a certat din nou pe social-democraţi Duminică, la Deva, umplând până la refuz Sala Sporturilor, aproape 1.200 de liberali hunedoreni şi-au ales conducerea. Cum era de aşteptat, Mircea Ioan Moloţ a fost reales în fruntea organizaţiei hunedorene a PNL, el fiind, în fapt, singurul candidat. Alături de el, a fost ales Biroul Permanent Teritorial Hunedoara al PNL, format din 28 de membri.

O conferinţă cu greutate Greutatea întâlnirii liberalilor hunedoreni a fost dată nu numai de numărul impresionant de delegaţi, 1.174, ci şi de numărul mare de invitaţi cu nume grele. Între aceştia, preşedintele PNL, Crin Antonescu, patru foști miniştri liberali - Lucia Varga, Mariana Câmpeanu, Mihai Voicu şi Gigel Ştirbu -, europarlamentarul Norica Nicolai, Cristian Buşoi, preşedintele CNAS, vicepreşedintele PNL Mircea Diaconu, Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Cornel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, dar şi liderii PNL de la Sibiu, Mircea Cazan, şi Arad, Neluţu Cristian. În debutul conferinţei judeţene de alegeri a PNL au rostit discursuri, în primul rând, liderii altor formaţiuni politice cu organizaţii în judeţul nostru, respectiv Petru Mărginean (PC), Laurenţiu Nistor (PSD), Mihail Rudeanu (UNPR), Dorin Gligor (PDL), Marian Munteanu (PP-DD), Iuliu Winkler (UDMR), Mihai Irimie

(PRM) şi Doina Popoviciu (PNG). Apoi, au ţinut discursuri invitaţii speciali, cel mai direct, mai tranşant fiind Mircea Diaconu, care a spus, simplu, referindu-se la criza din USL şi ieşirea PNL din alianţă: „începând de marţi, o să fim liberi” deşi, a comentat el, „nu cred că suntem atât de pregătiţi pentru ceea ce ne aşteaptă de marţi încolo”.

Prea multe concesii Evident, atenţia şi aşteptarea tuturor s-au îndreptat către discursul liderului PNL, Crin Antonescu, întreaga întâlnire pivotând în jurul său. Acesta a vorbit aproximativ 40 de minute, timp în care, suficient de clar, a încercat să explice că partenerii USL din PSD, în special Victor Ponta, au practicat o politică departe de felul în care şi-ar fi dorit liberalii. Antonescu a mai spus că a făcut, deja, exagerat de multe concesii în USL. „Am făcut USL, cel mai mare proiect politic din România, din toată inima. Dumneavoastră (liberalii, n.r.), noi, toți, ne-am făcut datoria la milimetru, l-am făcut pe domnul Ponta prim ministru, nu noi l-am făcut, dar era clar că fără noi nu ar fi fost prim ministru și nu știm cât va

mai fi fără noi, am respectat toate prevederile. Am făcut concesii atât de multe, încât îmi e teamă că, dacă le spun, mă dați afară din funcția de președinte al PNL...”, a declarat duminică, 23 februarie, Crin Antonescu.

Ponta e de vină! În cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la finalul conferinţei judeţene de alegeri a PNL Hunedoara, preşedintele liberalilor, Crin Antonescu, a declarat că nu se simte nicicum responsabil pentru prelungirea crizei guvernamentale: „Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru că nu avem nicio vină în sensul acesta. Sută la sută, fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut din această criză au fost generate de domnul Ponta și de PSD. Eu nu pot să spun PSD în general, de domnul Ponta, el este cu decizia. Noi, în momentul în care au demisionat miniștri noștri, în aceeași

secundă, în aceeași zi am prezentat propunerile. Domnul Ponta era la Soci, la Olimpiadă, la inaugurarea Jocurilor Olimpice. În aceeași zi a confirmat, a declarat că oamenii sunt buni, că se bucură că vine și Iohannis în guvern. Din acel moment noi leam stat la dispoziție de câte ori au vrut să discutăm.”

PNL nu vrea în opoziţie şi vede un guvern cu Iohannis premier Tatonat de jurnalişti în legătură cu scenariul în care USL se rupe, Crin Antonescu a declarat: „Odată ruptă Uniunea Social Liberală, odată rupt practic acest guvern de către domnul Ponta, odată rupt angajamentul cu cetățenii României, este evident că, și până la alegerile prezidențiale și mai ales după alege-

rile prezidențiale, fiecare partid are dreptul de a construi propria sa strategie și propria sa formulă de guvernare. Din acest punct de vedere domnul Iohannis este, din punctul meu de vedere și o exprim ca o părere strict personală, un foarte bun candidat, un foarte bun prim ministru. Un partid mare, și acum vă citez din Iohannis, este mereu pregătit și să preia guvernarea și să guverneze și să intre în opoziție. PNL are dreptul dat de cetățenii României, de alegători, de a fi la putere, nu în opoziție. Pentru că alegătorii care au votat USL nu au spus prin votul lor „ia domnu` Ponta și te apuci mata și faci după acceea și-un UNPR și umfli cu pompa și Partidul Conservator și faci și un USD și mai cârpești un guvern, mai iei trei sferturi din PP-DD, mai vii și cu UDMR-ul”. Nu. Au spus „guvernați împreună cu un program care este clar”. PNL nici nu ar vrea și nici nu ar trebui să fie în opozițe. PNL nu va rămâne însă la guvernare în condiția de partid marginal, care nu mai are propria sa voință și de partid aflat la ordinul domnului Ponta. Asta nu. Niciodată.”. Oricum, Crin Antonescu nu a dat atunci un răspuns tranşant legat de plecarea din USL, dar inevitabilul s-a produs câteva zile mai târziu, marți, 25 februarie, seara.

Biroul Permanent Teritorial Hunedoara al PNL Datele oficiale transmise de organizaţia judeţeană Hunedoara a PNL arată că scorul cel mai mare, la alegeri, a fost obţinut de preşedintele reales, Mircea Ioan Moloţ, respectiv 1.102 voturi. Cei nouă vicepreşedinţi ai organizaţiei, în ordinea numărului de voturi obţinute, sunt: Tiberiu Balint – 1.039, Adrian Iovănesc – 970, Bogdan Țîmpău – 942, Marius Surgent – 938, Ovidiu Furdui – 924, Victor Stoica – 875, Marius Omotă – 856, Costel Avram – 843 și Viorel Demian – 810.

19 membri şi 9 supleanţi De asemenea, din Biroul Permanent Teritorial PNL Hunedoara mai fac parte 19 membri, respectiv Sorin Ștefoni, care a obținut 802 voturi, Radu Emil Bureană – 753 de voturi, Călin petru Marin – 734, Călin Mircea Laza – 714, Victor Arion – 712, Viorica Popescu – 711, Ioan Jurj – 678, Nicolae Cerișer – 668, Alin Traian Chiorean – 626, Leorean Ca-

sian Voina – 626, Niculiță Mang – 612, Dorina Niță – 608, Daniel Pupeză – 605, Marina Huzoni – 602, Alina Anamaria Cîrstoiu – 537, Petre Lucian Gherman – 531, Marcel Goia – 531, Călin Dorin Dud – 514 și Ioan Prip – 510. În plus, a fost decisă şi lista de membri supleanţi ai BPT PNL Hunedoara, pe care figurează nouă persoane, respectiv Radu Bogdan, care a fost votat de 507 delegați, Nelu Ardelean, care a obținut 487 de voturi, Vasile Bârea – 476, Dan Adrian Magheru – 464, Adrian Zvîncă – 425, Marius Mutulescu – 421, Liviu Marius Antal – 376, Constantin Vâlceanu – 247 și Constantin Zaharia – 222. În fapt, cei aleşi în acest birou permanent teritorial sunt echipa propusă de preşedintele Mircea Ioan Moloţ, pe ea figurând mai mulţi primari şi viceprimari din judeţ, dar şi şefi de instituţii şi societăţi.

Pagină realizată de Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

Pagina 6

ACTUALITATE

Exercițiu al pompierilor

Incendiu la Castelul Corvinilor La sfârșitul săptămânii trecute, pompierii Detașamentului Hunedoara au desfășurat un exercițiu de intervenție la un incendiu izbucnit la acoperișul Turnului Pictat al Castelului Corvinilor. Acțiunea a vizat exersarea diverselor tehnici de alimentare a autospecialelor din dotare. Scenariul a prevăzut un incendiu la acoperișul unuia dintre turnurile castelului dispus pe latura de nord a monumentului istoric. Focul a fost observat de personalul care asigură paza obiectivului, care a dat alarma, iar apoi a încercat, fără succes, localizarea incendiului cu un stingător. Din cadrul Detașamentului Hunedoara s-au deplasat, la locul intervenției, două echipaje cu două autospeciale cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD, și o altă echipă dotată cu o motopompă transportabilă. În timpul exercițiului, „în primă

instanță, echipa de căutare-salvare acționează la evacuarea victimei intoxicate cu fum, căreia i se acordă îngrijiri medicale și este transportată la unitatea de primiri urgențe. Pompierii acționează cu două linii de furtun, pentru izolarea incendiului, în timp ce alte două țevi sunt utilizate pentru protecția și răcirea zonei aflate în imediata apropiere a focarului. Totodată, se asigură iluminatul zonei cu echipamentele din dotarea autospecialei de ultimă generație intrată în dotarea detașamentului”, spune căpitan Anemona Doda, purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara. Potrivit reprezentanților ISU Hunedoara, în cadrul acțiunii, pompierii au exersat mai multe metode de alimentare a autospecialelor, atât din surse cu presiune - hidranți, dar și din surse fără presiune folosind apa din pârâul Zlaști. Inspectorul șef al ISU Hunedoara, locotenent colonel Viorel Demean, care a participat la exercițiul tactic de stingere, afirmă că unul dintre cele mai importante monumente istorice din județul Hunedoara, pro-

pus în acest an pentru a fi inclus pe lista patrimoniului mondial Unesco, considerat a fi unul dintre cele mai frumoase zece castele ale Europei, merită o atenție deosebită și din

punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor. Atât măsurile privind detectarea, timpurie, a unui eventual incendiu la castel, cât și exersarea procedurile ferme de

acțiune pentru stingere sunt importante din punct de vedere al protecției Castelului Corvinilor.

Aurel Ghinea

Primarii au primit cadou salarii mai mari

Călan

Incendiu la deșeurile de gudron

Marți, în Camera Deputaţilor, a fost aprobată majorarea salariilor primarilor de la 1 iulie 2014, conform amendamentului introdus în Ordonanţa 103/2013 de vicepremierul Liviu Dragnea. Scorul la vot a fost de 310 voturi „pentru”, 22 de voturi „împotrivă” şi 15 abţineri.

La comune e cel mai bine

Pompierii au intervenit joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe fosta platformă siderurgică din Călan, la deşeurile de gudron. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pompierii din Călan au solicitat sprijin Detaşamentului de Pompieri Hunedoara pentru lichidarea incendiului. Ajuns în doar câteva minute la locul indicat, echipajul de pompieri cu o autospecială de intervenţie, a constatat că incendiul, fără posibilităţi de propagare, se mani-

festa pe aproximativ 50 de metri pătraţi la deşeuri de gudron, degajând o mare cantitate de fum. Incendiul a fost lichidat în mai puţin de o oră, în urma degajării mari de fum nefiind intoxicată nicio persoană. Specialiştii Gărzii de Mediu Hunedoara sosiţi la locul incendiului au executat măsurători ale calităţii aerului şi au prelevat probe de sol. De asemenea, un echipaj de jandarmi a asigurat izolarea zonei. Cauza producerii incendiului şi eventualele pagube sunt în curs de stabilire.

Aurel Ghinea

A fost, de fapt, ultimul vot majoritar, în comun, al partenerilor din ceea ce a fost alianţa USL. Conform datelor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la viceprimarii de comună, indemnizaţiile brute lunare cresc de la 2.339 - 2.486 lei, la 3.378 - 3.732 lei lunar. La primarii de comune indemnizaţia creşte de la 2.633 - 2.923 lei lunar, la 3.822 4.218 lei. La viceprimarii de oraş, salariul creşte de la 3.434 - 3.653 lei lunar, la 3.732 - 4.116 lei. Primarii de oraş vor beneficia de o creştere de la 4.144 4.411 lei, la 4.656 şi 5.142 lei. La municipii, doar viceprimarii din localităţile mici beneficiază de o majorare de 200 de lei, iar primarii de cam 300 de lei.

Presiune pe buget Impactul financiar, la nivel naţional, este de 8.744.388 de lei în

plus pe lună, iar pentru cele cinci luni de aplicare din 2014 este de 43.721.942 lei. În total, vor creşte salariile a 6.339 de aleşi locali din ţară. Cele mai mari creşteri salariale vor fi înregistrate la nivelul primarilor şi viceprimarilor de comună, cu 44,4 până la 50,1 la sută. La primarii şi viceprimarii de oraş, salariul va creşte cu până la 16,6 la sută, pentru viceprimarii de municipiu categoria II şi pentru primarii de municipiu categoria I şi II cu până la 7,2 la sută. Ordonanţa 103/2013 prevede şi

majorarea cu până la 10 la sută a salariilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar cu o vechime în învăţământ de până la 6 ani şi reglementează acordarea unei burse de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 de lei, pentru medicii şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu brut lunar mai mic de 3.000 de lei.

Mihaela Petroșan


Pagina 7

SPECIAL

Informaţia de Hunedoara

O elevă, premiant fără premiu

Săptămâna aceasta, premiantul fără premiu ce va fi onorat de societatea civilă hunedoreană, la Deva, va fi o elevă de la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”. Aveți ocazia să o cunoașteți sâmbătă, la ora 11, în fața statuii lui Decebal din centrul Devei. „Pentru sâmbătă, 1 martie, prima zi de primăvară, vă propunem să sărbătorim, să premiem și să privim cu atenție o tânără. De ce? Pentru că este elevă. Pentru că este în primii cinci cei mai buni elevi din clasa ei. Pentru să se pregătește astfel să fie un OM. Pentru că din acest punct de vedere, alături de alți copii minunați, reprezintă un exemplu pentru cei de vârsta ei. Un alt crite-

riu, care a determinat alegerea frumoasei Teodora Dobra, pentru că despre ea vorbim, este acela că are și o mică afacere. Muncește toată iarna pentru a face mărțișoare cu replici din costume populare. Acestea sunt argumentele pentru care vă invităm să ieșiți sâmbătă în stradă, să priviți ochii unui copil, să ne bucurăm de primăvară și, eventual, să oferim un mărțișor doamnelor și domnișoarelor”, spun organizatorii campaniei „Premianții fără premii”. Teodora Dobra este elevă în clasa a XI-a la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva. În acest an, ea a pregătit pentru 1 martie creaţii proprii, lucrate din lut polimetric, dar şi mărţişoare populare.

Mihaela Petroșan

Dezbatere despre predarea fizicii Vineri, 28 februarie, de la ora 13, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din Deva, va avea loc o dezbatere pe teme legate de predarea unei materii care e considerată dificilă de majoritatea elevilor: fizica. Pentru a schimba această situație, o sută de profesori din Hunedoara, aproximativ 90 la sută din profesorii de fizică din

județ, s-au alăturat unui proiect pilot care schimbă modul de predare a fizicii în școlile din România. Evenimentul, organizat de Societatea Română de Fizică, va aduce în discuție reforma predării fizicii în învățământul preuniversitar, vor fi prezentate rezultatele obținute de elevii și profesorii din Hunedoara implicați în proiect, metodele folosite, precum și detalii despre etapele viitoare.

La eveniment vor participa Adriana Niculae - coordonator de proiect, Daniel Lazăr - inspector de specialitate, Larisa Măgherușan și Mihai Bebu – profesori la Colegiul Național Decebal Deva și Carmen Botoș – profesoară la Școala Gimnazială Andrei Șaguna din Deva, precum și elevi de gimnaziu din clasele celor trei profesori. Aurel Ghinea

Săptămâna în alte vremuri 28 februarie:

1785 — Ion Oargă Cloșca și Vasile Ursu Nicola (Horea), doi dintre liderii Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan din Transilvania, au fost executați prin tragere pe roată. 1935 — Chimistul american Wallace Carothers de la firma americană DuPont a inventat nailonul. 1986 — Premierul Suediei, Olof Palme, a fost asasinat la Stockholm. Nașteri: Michel de Montaigne (1553) – Linus Pauling (1901) – Leon Neil Cooper (1930) Decese: Christian al IV-lea al Danemarcei (1648) – Alphonse de Lamartine (1869) – Henry James (1916) 1 martie: Mărțișor (în România și Republica Moldova) • Martenița (în Bulgaria) 1565 — A fost fondat orașul Rio de Janeiro. 1872 — În statul american Wyoming s-a înființat Parcul Național Yellowstone.

1992 — Bosnia și Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia. Nașteri: Sandro Botticelli (1445) – Frederic Chopin (1810) – Itzhak Rabin (1922) Decese: Jacobus Henricus van 't Hoff (1911) – Gabriele d’Annunzio (1938) – Georges J. F. Köhler (1995) 2 martie: 1836 — Statul Texas și-a declarat independența față de Mexic, sub denumirea de Republica Texas. 1917 — În urma revoluției ruse din februarie, țarul Nicolae al II-lea a abdicat în favoarea fratelui său Mihail. 1949 — În România, colectivizarea a început prin naționalizarea proprietăților mai mari de 50 ha. Nașteri: Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (1756) – Mihail Gorbaciov (1931) – Jon Bon Jovi (1962) Decese: Papa Benedict al XIIIlea (1730) – Howard Carter (1939) – Nicolae Vasilescu-Karpen (1964)

3 martie: 1875 — La Opéra Comique din Paris, a avut loc premiera operei Carmen de Georges Bizet. 1917 — Rusia bolșevică și Puterile Centrale au semnat tratatul de la Brest-Litovsk, prin care Rusia a ieșit din Primul Război Mondial. 1952 — A apărut primul număr al revistei TIME. Nașteri: James Bradley (1693) – Georg Cantor (1845) – Alexander Graham Bell (1847) Decese: Robert Hooke (1703) – Johann Pachelbel (1706) – Gerhard Herzberg (1999) 4 martie: 1461 — În Războiul celor Două Roze, Regele Henric al VI-lea din casa Lancaster a fost detronat de vărul său, Eduard al VI-lea din casa York. 1769 — Astronomul francez Charles Messier a observat pentru prima oară nebuloasa Orion. 1977 — A avut loc un devastator

cutremur cu epicentrul în România, cutremur care a făcut numeroase victime și pagube materiale în România și Bulgaria. Nașteri: Antonio Vivaldi (1678) – Nicolae Titulescu (1882) – George Gamow (1904) Decese: Jean-François Champollion (1832) – Nikolai Gogol (1852) – Walter Schottky (1976) 5 martie: 1860 — În Parma, Toscana, Modena și Romagna s-a desfășurat un referendum prin care cetățenii s-au pronunțat pentru alipirea acestor teritorii la Regatul Sardiniei. 1940 — Iosif Stalin și Politburo au semnat un ordin pentru executarea a aproximativ 22.000 de ofițeri, polițiști, intelectuali și civili polonezi luați prizonieri în timpul invaziei sovietice a Poloniei. 1946 — Într-un discurs ținut la Colegiul Westminster din statul american Missouri, Winston Churchill a utilizat pentru prima oară termenul de cortina de fier.

Nașteri: Ludovic I al Ungariei (1326) – Gerardus Mercator (1512) – Rosa Luxemburg (1871) Decese: Pierre Simon Laplace (1827) – Alessandro Volta (1827) – Iosif Stalin (1953) 6 martie: 1836 — După 13 zile de asediu, s-a încheiat Bătălia de la Alamo cu capturarea misiunii Alamo din San Antonio de către armata mexicană. 1869 — Dimitri Mendeleev a prezentat pentru prima oară tabelul periodic al elementelor în fața Societății Ruse de Chimie. 1945 — Doctorul Petru Groza a devenit prim ministru al României, fiind șeful primului guvern românesc dominat de comuniști. Nașteri: Michelangelo Buonarroti (1475) – Gabriel García Márquez (1928) – David Gilmour (1946) Decese: Gottlieb Daimler (1900) – Ferdinand von Lindemann (1939) – Hans Albrecht Bethe (2005)


Informaţia de Hunedoara

ACTUALITATE

Pagina 8

Post-mortem

Scriitorul Valeriu Bârgău a devenit cetățean de onoare al Devei Consilierii locali ai municipiului reședință de județ au votat, în ședința de joi, conferirea titlului de „Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Deva” scriitorului și publicistului Valeriu Bârgău, pentru remarcabila sa implicare în susținerea și dezvoltarea vieții culturale din municipiu. Potrivit proiectului de hotărâre, solicitarea acordării acestui titlu post-mortem scriitorului Valeriu Bârgău a fost transmisă Primăriei Deva de Asociația Culturală „Casina Națională”. „Scriitorul și publicistul Valeriu Bârgău s-a născut la data de 7 martie 1950, în localitatea Mileștii de Jos, județul Bacău și a decedat la data de 3 ianuarie 2006. După o copilărie grea, urmează Școala Militară de la Sibiu, iar după absolvire este repartizat la Brăila. În 1971, este exclus din cadrele active ale MAl din cauza criticilor și poziției pe care a luat-o față de Tezele din iunie de la Mangalia a CC al PCR în ceea ce privește ideologia, restrângerea și controlul traducerilor din literatura străină etc. Este trimis să lucreze ca docher în portul Brăila,

apoi, în 1972 ajunge la Hunedoara (unde se afla și sora sa) și nu se poate angaja decât ca muncitor necalificat în Combinatul Siderurgic, singura unitate care 1-a acceptat să câștige o pâine. Debutează în 1969, în revista „Ateneu” la recomandarea poetului Ovidiu Genaru și a prozatorului George Bălăiță. În 1971 primește premiul pentru poezie al publicației „Înainte” a Armatei a II-a. În 1972 devine membru al Cenaclului literar „Flacăra” al Scriitorilor din Hunedoara, dar este apoi exclus pe motiv că purta barbă. În 1973 este reprimit în Cenaclul Flacara condus pe atunci de scriitorul Neculai Chirica. În 1974 obține Premiul I pentru poezie, la Festivalul de Poezie de la Costești-Sarmizegetusa. În 1974 este laureat al premiului pentru poezie al revistei „Luceafărul” a Uniunii Scriitorilor. Totodată începe o colaborare statornică la revista „Luceafărul”, sub îndrumarea poetului Ion Gheorghe. În 1976 înființeaza la Hunedoara Cenaclul „Lupta” al Sindicatului din Combinatul Siderurgic, cenaclu în care i-a adunat în jurul său pe toți tinerii poeți ai Hunedoarei, organizând cu membrii acestuia o serie de deplasări în țară. În 1977, primește

premiul pentru debut al Editurii „Cartea Românească”, pentru volumul în manuscris „Floarea soarelui

sau Mâna de lucru”. Juriul care i-a acordat premiul era compus din Marin Preda, Ion Caraion, Mircea

Ciobanu, Florin Mugur, Cornel Popescu. În același an este Laureat al Premiului UTC, pentru poezie. A publicat 21 de cărți de poezie, proză și critică literară, și peste 2000 de articole și reportaje în ziare și reviste. A înființat și condus până la moarte ziarul de largă popularitate regională „Călăuza noastră” și a înființat editura Călăuza. A înființat și condus revistele Constelația Dragonului (1994-1996) și Ardealul literar și artistic (19962006). De asemenea, a condus Grupul de publicații Călăuza (un ziar, două reviste, două edituri, tipografie). A obținut nouă premii literare și a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1980, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România din anul 1994 și președinte al Asociației Scriitorilor din județul Hunedoara în perioada 2004-2006”, se arată în expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Săptămâna viitoare, joi, într-un cadru oficial, soția scriitorului Valeriu Bârgău va primi titlul conferit în ședința Consiliului Local Deva din 27 februarie.

Raul Mihai Oaida

Unul din cei mai tineri cetățeni de onoare ai Devei În ședința de joi, consilierii locali din reședința de județ au decis conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Deva lui Raul Mihai Oaida, pentru remarcabila sa activitate în domeniul științei. Tânărul Raul Mihai Oaida a fost prezent la ședința Consiliului Local Deva și, după ce hotărârea a fost votată, a primit felicitări la scenă deschisă din partea primarului Petru Mărginean. „În anul 2011, la vârsta de 18 ani, Raul Mihai Oaida lansează o navetă specială de jucărie de lego în stratosferă, filmând toate etapele trecerii navetei prin straturile atmosferei la marginea spațiului cosmic, cu o camera video. În anul 2012, la vârsta de 19 ani, a construit o bicicletă cu reacție care

Pagină realizată de Mihaela Petroșan

atinge 41 km/h, cu ajutorul căreia, Raul Mihai Oaida, a ocupat locul întâi la Stream Asia 2013. La această competiție au participat 50 de țări. Lansarea proiectului l-a făcut în Thailanda. În anul 2013, la vârsta de 20 de ani, ultimul și cel mai recent proiect al său, a fost construirea unui automobil din 500.000 de piese lego, cu un motor din lego, care merge pe aer și duce două persoane (mașina lego). Cu aceasta invenție a apărut în toate publicațiile majore internaționale (BBC, CNN, The Sun, DailyMail, USA Today, Fox News, ABC, SBS, The Sun) și a adus un beneficiu de imagine pozitivă României. În urma acestui proiect, Raul Mihai Oaida, sa deplasat în Australia”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre. Primarul Petru Mărginean i-a transmis tânărului cetățean de onoare al Devei că se așteaptă să-l vadă venind an de an cu noi realizări care vor duce numele municipiului pe tot mapamondul.


Pagina 9

CULTURĂ

Informaţia de Hunedoara

Pentru viaţa spirituală a omului cultura este oglinda măritoare. (Constantin Noica) Colțul de geniu

Mircea Eliade

Distincţii pentru cultură la Noua Provincia Corvina Revista „Noua Provincia Corvina” a acordat, la sfârşitul săptămânii trecute, diplomele de excelenţă pe anul 2013. Premianţii acestei ediţii au fost scriitori, artişti, promotori ai culturii, dar şi deputaţii Carmen Hărău şi Natalia Intotero, precum şi primarul Hunedoarei Viorel Arion.

Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București - d. 22 aprilie 1986, Chicago), a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago. Filozof și istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Născut în București, a fost fiul lui Gheorghe Eliade (al cărui nume original fusese Ieremia) și al Jeanei născută Vasilescu. A avut o soră, Corina, mama semioticianului Sorin Alexandrescu. După terminarea învățământului primar la școala de pe strada Mântuleasa, Eliade devine elev al Colegiului Spiru Haret fiind coleg cu Arșavir Acterian, Haig Acterian, Petre Viforeanu, Constantin Noica și Barbu Brezianu. Devine interesat de științele naturii și de chimie, ca și de ocultism, și a scris piese scurte pe subiecte entomologice. În ciuda tatălui său care era îngrijorat de faptul că-și pune în pericol vederea și așa slabă, Eliade citește cu pasiune. Unul dintre autorii preferați este Honoré de Balzac. Eliade face cunoștință cu nuvelele lui Giovanni Papini și cu studiile social-antropologice ale lui James George Frazer. Interesul față de cei doi scriitori l-a dus la învățarea limbilor italiană și engleză; în particular începe să studieze persana și ebraica. Este interesat de filosofie și studiază lucrările lui Vasile Conta, Marcus Aurelius și Epictet, citește lucrări de istorie și în special pe Nicolae Iorga și B.P Hasdeu. Prima sa opera a fost publicată în 1921 Inamicul viermelui de mătase urmată de Cum am găsit piatra filosofală. Patru ani mai târziu, Eliade încheie munca la volumul său de debut, volum autobiografic, Romanul Adolescentului Miop. Pentru români, romanul Maitreyi al lui Mircea Eliade a constituit generații de-a rândul o adevărată încântare. Demn de menționat este faptul că prototipul personajului principal al cărții a trăit cu adevărat, până în 1990, în țara Vedelor și a Upanișadelor. Era fiica lui Surendranath Dasgupta, un filosof indian, și se numea Maitreyi Devi. Tânărul Mircea Eliade avea, când a cunoscut-o, 23 de ani, iar ea 16. Adolescenta scria versuri, apreciate de Rabindranath Tagore, și avea să devină o cunoscută poetă indiană. Întâlnirea dintre Maitreyi Devi și reputatul sanscritolog român Sergiu Al. George, la Calcutta, în 1972, a "declanșat" scrierea unei noi cărți: Dragostea nu moare. În ultimii ani de viață, în ciuda serioaselor probleme de sănătate, Eliade a continuat să lucreze editând cele 18 volume de enciclopedia religiilor, adunând contribuții pentru ultimul volum de istoria credințelor și proiectând un compendiu al lucrărilor sale de istoria religiilor care să apară sub forma unui mic dicționar. Mircea Eliade a murit la vârsta de 79 de ani, pe 22 aprilie 1986, la Chicago, fiind incinerat a doua zi. Eliade a fost căsătorit de două ori: prima soție a sa a fost Nina (n. Mareș, d. 1944) cu care s-a căsătorit în 1934, iar a doua soție a fost Christinel (n. Cotescu, d. 9 martie 1998) cu care s-a căsătorit în 1948.

Ocupându-se de „promovarea valorilor hunedorene şi româneşti şi deschiderea culturală europeană”, Noua Provincia Corvina oferă distincţii de onoare unor personalităţi care, prin activitatea lor, sprijină obiectivele speciale ale revistei fondate de scriitorul hunedorean Ioan Evu. Pentru anul 2013, au fost acordate diplome de excelenţă, pe de-o parte, unor personalităţi politice şi din administraţie. Astfel, au primit distincţii deputatul Carmen Hărău pentru talentul managerial și abilitatea politică puse în slujba dezvoltării economice a municipiului, în vederea creării de locuri de muncă

-, deputatul Natalia Intotero - ex aequo -, dar şi primarul Hunedoarei, Viorel Arion - pentru interesul dovedit prin fapte și sprijinul efectiv al culturii scrise din arealul municipiului Hunedoara. Dintre scriitori, au primit diplomă de excelenţă Cornel Nistea - pentru romanul „Întâlnirile mele cu Orlando” și pentru valoarea de ansamblu a operei sale literare -, Dumitru Tâlvescu - pentru prodigioasa sa activitate scriitoricească și de promotor al artei și culturii hunedorene, Ștefan Nemecsek - pentru extraordinarul impact socio-cultural obținut prin organizarea edițiilor

2012-2013 ale „Mineriadei literare a liceenilor” şi Dan Drăghici - pentru merituosul scriitor și excepționalul jurnalist care reușește să țină în viață săptămânalul cultural „Vorba” în Orăștie. Pentru artişti plastici au fost acordate distincţii lui Radu Roșian - pentru întreaga sa operă plastică și ca unul dintre realizatorii de legături durabile între oamenii de cultură hunedoreni și gorjeni -, dar şi Alex Podea - pentru originalitatea artei sale monumentale ambientale. Diplome de excelenţă au mai primit Sergiu Țenț - pentru necontenita și însuflețita zbatere întru promovarea artei și culturii locale și a spiritului Pădurenesc -, şi Gheorghe Niculescu - pentru întreaga operă publicată și pentru necontenita zbatere întru promovarea paradoxismului ca gen literar distinct în spectrul literaturii române. Organizatorii evenimentului au fost Ion Urdă și Eugen Evu.

Mihaela Petroșan

Descoperire întâmplătoare la Sarmizegetusa Regia Mai multe obiecte dacice din fier au fost descoperite întâmpător în zona cetății Sarmizegetusa Regia. La începutul săptămânii trecute, „doi specialişti din cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor cu competenţe în domeniu, s-au deplasat în localitatea Grădiştea de Munte, comuna Orăştioara de Sus, în vederea ridicării unor piese dacice de fier provenite dintr-o descoperire întâmplătoare”, a comunicat muzeul devean. Prezenţa pieselor a fost semnalată de unul dintre angajaţii firmei de securitate care asigură

Definiții esențiale

paza zonei Sarmizegetusa Regia, aflată în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, şi a fost anunţată specialiştilor din cadrul muzeului devean. Piesele se aflau sub un strat de frunze şi parţial adâncite în pământ, descoperirea constând în mai multe obiecte dacice din fier, cum ar fi topoare, sape, o unealtă de deformat, seceri şi nicovale de mari dimensiuni. Toate piesele au fost ridicate şi au fost aduse în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, ele intrând deja în procesul de restaurare absolut necesar.

Aurel Ghinea

„În dragoste nicio certitudine nu e definitivă, lucrul acela elementar-sentimentul că ești iubit trebuie necontenit verificat, căci o singură îndoială, o singură greșeală surpă totul în nebunie și extaz.” (Mircea Eliade)


Informaţia de Hunedoara

ECONOMIE

Pagina 10

Apă şi canal pentru toată lumea, în centrul judeţului Luni, la Deva, a fost semnat contractul pentru investiţia „Reabilitarea şi extinderea conductelor principale şi de distribuţie apă şi a reţelelor de canalizare din Deva şi Simeria”, un contract cu o valoare totală de peste 55 de milioane de lei.

Treabă bună din bani europeni Contractul a fost semnat de SC Apa Prod Deva, în calitate de autoritate contractantă, şi SC Acvatot SRL Bucureşti, în calitate de antreprenor. La eveniment au participat directorul general Apa Prod Deva, Victor Arion, directorul general Acvatot, Francois Debergh, primarul Devei, Petru Mărginean, primarul Simeriei, Emil Rîşteiu, specialişti şi responsabili implicaţi în proiect. Acest contract este implementare în cadrul unui proiect mai mare, în valoare de peste 580 de milioane de lei, derulat în cadrul POS Mediu, cofinanţat din bani europeni, respectiv din Fondul de coeziune, în proporţie de aproape 83 la sută.

Implementare SCADA Una din noutăţile tehnologice va fi implementarea SCADA în sis-

Emil Rîșteiu (stânga), Francois Debergh, Petru Mărginean, Victor Arion temele de alimentare cu apă. „Sistemul SCADA înseamnă că atunci când eu sunt acasă apa trebuie să curgă, trebuie să am o anumită presiune. În cazul în care nu sunt acasă şi nu este nevoie de apă, trebuie să corelăm astfel încât parametrii de funcţionare a conductelor de transport să nu fie la presiuni prea mari, care pot să genereze avarii. De asemenea, prin sistemul SCADA putem să ştim dacă nu curge nimic sau în perioada de noapte nu prea este consum și noi avem consum mare dintr-

un rezervor, ne dă o alarmă că pe rețeau de distribuţie poate exista un defect. Asta înseamnă că o să avem mai multe informații și rapide asupra sistemului de distribuție a apei și canalizării din orașele județului Hunedoara”, a declarat directorul general Apa Prod, Victor Arion.

O investiţie aşteptată Fără a intra în detalii tehnice, realizarea acestui contract va în-

nouă ediție a Bursei locurilor de muncă. Acţiunea se va desfăşura în reţeaua teritorială a agenţiei, respectiv în Deva, Si-

Mihaela Petroșan

Aproape 174 de milioane

Șomerii sunt așteptați la Bursă Vineri, pe 28 februarie, între orele 9 și 13, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Hunedoara organizează o

semna ca, până la sfârşitul anului 2015, populaţia localităţilor prinse în proiect să fie acoperită cu servicii de apă şi canalizare în proporţie de 98 la sută. „Vestea bună o primesc devenii în sfârșit, acum, cu toate că trebuia să o primească demult, și nu suntem ipocriți, nici eu, nici primarul de la Simeria, fiindcă fiecare dintre noi am promis cetățenilor că cât de curând vor avea apă. Mai bine mai târziu decât niciodată. Chiar în 2012 am fost în aceste zone împreună cu dom-

nul director Victor Arion de la Apa Prod și am promis că vor avea apă. Astăzi (luni, n.r.) s-a semnat acest contract și eu împreună cu constructorul am ținut să ne vedem într-un moment festiv. În zilele următoare, pe baza unui grafic vom accepta fiecare, și Primăria Deva și Primăria Simeria, unde vor începe lucrările, vom anunța cetățenii prin reprezentantul primăriei care va fi Mihai Mica, administratorul public, ca din punct de vedere gospodăresc, social, să se poată pregăti pentru începerea lucrărilor. Eu cred că la finalul anului 2015 toți ne vom da mâna, nu vom avea nimic de comentat în privința execuției lucrărilor”, a declarat primarul Devei, Petru Mărginean. „Este a doua investiție importantă pe care o face ApaProd-ul şi mă bucur că, pe lângă reabilitarea bazinelor, care nu are impact direct asupra cetățenilor, practic nici nu sunt foarte vizibile lucrările, prin aceste lucrări de reabilitare și extindere a canalizării se va încheia, ceea ce este necesar în zona urbană, în 2015”, a declarat primarul Simeriei, Emil Rîșteiu. Directorul general al Acvatot Bucureşti, Francois Debergh, a sintetizat intenţia firmei pe care o conduce: „Obiectivul nostru este să facem o treabă bună, dar fiind atenți și la locuitori”.

meria, Hunedoara, Orăştie, Călan, Haţeg, Petroşani, Lupeni, Vulcan și Brad. Potrivit surselor oficiale, agenţii economici din judeţ pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 28 februarie 2014 la sediul AJOFM Hunedoara din Deva sau la cea mai apropiată agenţie locală pentru ocuparea forţei de muncă din județ. Aurel Ghinea

Ajutor de stat pentru închiderea minelor Petrila, Paroşeni şi Uricani

Miercuri, printr-o hotărâre de guvern a fost aprobată acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului SA Petroşani, pentru anul 2014. Astfel, actul normativ aprobă cheltuielile necesare închiderii exploatărilor miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani. Ajutorul de stat, în sumă totală de 173.977.000 lei pentru anul 2014, este suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie.

Aurel Ghinea


Pagina 11

MEDIU RURAL

Informaţia de Hunedoara

DE NOTAT

Tinerii fermieri primesc 400 de milioane de euro în cadrul PNDR 2014-2020

APIA: Fermierii au primit subvenţii de 3,63 miliarde de lei de la începutul anului Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că de la începutul anului și până în prezent, a autorizat şi efectuat plăţi în conturile beneficiarilor, în valoare de 3,63 miliarde lei (814,05 milioane euro).

vestiţii, să se asocieze, să participe la lanţurile scurte de aprovizionare. Instalarea reprezintă înregistrarea pentru prima dată cu o exploatație de dimensiune între 15.000 euro și 50.000 euro - valoarea producţiei standard, conform prevederilor legale (ex: în baza de date APIA prin LPIS și/sau sistemul de identificare al animalelor din Potrivit documentului pu- cadrul ANSVSA). blicat pe site-ul MADR, măsura va crea posibilitatea Condiţiile tinerilor fermieri rezidenți, cu de acordare un minim de cunoștinte de a primei de instalare bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai Sprijinul prin această măexploatației. sura se acordă pentru instalaPrin această sub-măsură se rea tinerilor ca șefi de urmăreşte și preluarea exploaexploatație şi demararea unei taţiilor agricole în mod integral activităţi agricole. Sprijinul va de la fermierii în vârstă, creşfi acordat sub formă de primă terea veniturilor exploataţiilor (forfetară), pentru activităţile conduse de tinerii fermieri, înprevăzute pentru îndeplinirea curajarea familiilor tinere de a obiectivelor din cadrul Planuse stabiliza, cu efect pozitiv lui de Afaceri pentru a facilita asupra economiei naţionale, în tânărului fermier începerea ansamblul său. activităților agricole. Sprijinul financiar va fi Sprijinul se acordă pentru acordat pe baza unui plan de activităţile prevăzute pentru afaceri pentru dezvoltarea îndeplinirea obiectivelor din exploatației pe care are o va cadrul Planului de Afaceri, iar conduce. Intervenția prin detalierea costurilor eligibile acestă sub-masură, va creşte se va realiza în cadrul legislanumărul de tineri afermieri tiv ational. Toate cheltuielile şi care încep pentru prima dată o activităţile relevante pentru activitate agricolă ca şefi/conimplementarea în bune condiţii ducători de exploataţie şi care a Planului de afaceri aprobat, vor fi încurajați să realizeze inpot fi eligibile. Autorităţile au suplimentat cu peste 131 milioane de euro sub-măsura “Instalarea tinerilor fermieri” faţă de 2007-2013 până la nivelul de 400,355 milioane de euro. Tinerii fermieri pot primi până la 60.000 de euro, sprijin nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Condiţii de eligibilitate - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; - Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard); - Solicitantul deține sau dobândeaște compețențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului; - Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; - Solicitantul are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația; - Solicitantul va deveni fermier activ în condițiile prevazute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR; - Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;

- Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată. Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat. Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 60.000 Euro Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel: - 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; - 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Sumele autorizate şi plătite au avut următoarea destinaţie: 1. Plăţi pe suprafață: FEGA – Plăţi aferente campaniei SAPS 2013 – 2,57 miliarde lei (577 milioane euro) (plata regulară acordată unui număr de 1.021.615 fermieri din totalul cererilor depuse în Campania 2013 de 1.048.402); - FEGA – Schema de Plată Separată pentru Zahăr - 25,9 milioane lei (5,80 milioane euro), plată acordată unui număr de 1.072 fermieri; - FEGA – Art. 68-Schema de sprijin în sectorul orezului din zonele defavorizate – 13,3 milioane lei (2,98 milioane euro), plată acordată unui număr de 16 fermieri; - FEADR + cofinanțare buget național pentru măsurile de dezvoltare rurală din Axa II (M211, 212 și 214) – 73,4 milioane lei (16,5 milioane euro); - Buget naţional – Plăți Naționale Directe Complementare în teren arabil (PNDC1) și Plăți Naționale Directe Complementare pentru sfecla de zahăr (PNDC6) – 569,4 milioane lei (127,6 milioane euro), plată acordată unui număr de 806 mii fermieri. 2. Plăţi pentru măsurile de piaţă: - Măsura de restructurare/reconversie în sector viti– vinicol, ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare, ajutorul comunitar pentru furnizarea fructelor în instituțiile școlare și măsura pentru sprijin financiar acordat pentru Grupuri de producători – 16,3 milioane lei (3,6 milioane euro); - Programele de promovare produse agricole, inclusiv vinurile și restituirile la export – 2,80 milioane lei (651,8 mii euro); - Programul de furnizare de produse alimentare către persoanele defavorizate din România (PEAD) 2013 – 8,09 milioane lei (1,79 milioane euro). 3. Ajutoare de stat: - Plata naţională directă complementară în sector zootehnic, pentru speciile ovine/caprine - 345 milioane lei (76,6 milioane euro) (plata acordată pentru un număr de 58 mii beneficiari); - Ajutorul de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare – 3,7 milioane lei ( 822 mii euro). În anul 2014, APIA previzionează a efectua plăți în valoare de 2,5 miliarde euro din care până în prezent s-au efectuat plăți în valoare de 814,05 milioane euro.

După recolta.eu

DE NOTAT


Informaţia de Hunedoara

NOTE Facebook renunţă la sistemul său de adrese e-mail. Cum vor fi redirecţionate mesajele de pe adresele @facebook.com Reţeaua de socializare Facebook a renunţat la serviciul său de adrese e-mail de tip @facebook.com, pe care l-a lansat la sfârşitul anului 2010, dar care era foarte rar utilizat. "Îi prevenim pe utilizatorii care folosesc adresele de tip @facebook.com că această funcţie a fost modificată", a declarat, luni, un purtător de cuvânt al companiei. De acum înainte, e-mailurile trimise la adresele de acest tip vor fi transferate în e-mailurile personale pe baza cărora utilizatorii şi-au creat conturile de Facebook. "Când cineva trimite un mesaj pe o adresă de tip @facebook.com, acel mesaj nu va mai ajunge în mesageria contului de Facebook. În schimb, e-mailul va fi transferat în prima adresă a contului (utilizatorii au opţiunea de a dezactiva transferul)", a precizat acelaşi purtător de cuvânt. Potrivit bbc.co.uk, această modificare va fi operată la începutul lunii martie. Purtătorul de cuvânt a explicat că decizia în cauză a fost luată pentru că "cei mai mulţi utilizatori nu îşi foloseau adresele de Facebook" şi că grupul american preferă "să se concentreze pe îmbunătăţirea serviciului (său) de mesagerie mobilă". Facebook a început să aloce la sfârşitul anului 2010 fiecărui utilizator o adresă de e-mail care se termină în @facebook.com, în care aceştia puteau să primească şi mesaje de la persoane care nu se aflau în lista lor de contacte de pe site. Proiectul a fost interpretat în epocă drept o tentativă de a ataca sistemele de e-mail furnizate de Gmail şi Google. Sistemul de e-mail oferit de Facebook a fost din nou criticat în 2012: reţeaua şi-a atras un val de critici după ce a înlocuit emailurile personale ale utilizatorilor, care apăreau în profilurile de Facebook ale acestora, cu adresele lor de tip @facebook.com.

NOTE

ȘTIINȚĂ - TEHNOLOGIE

Pagina 12

SAMSUNG a prezentat smartwatch-ul Gear 2 şi pregăteşte lansarea noului Galaxy S Samsung a prezentat duminică, la Barcelona, în cadrul expoziţiei Mobile World Congress, ceasul "inteligent" Gear 2, succesorul modelului lansat anul trecut, iar compania sudcoreeană se pregăteşte să dezvăluie noul smartphone din seria Galaxy S. Gear 2 va fi disponibil începând din luna aprilie şi este echipat cu sistemul de operare Tizen, dezvoltat de Samsung împreună cu Intel şi mai mulţi operatori de telefonie mobilă, printre care Orange şi compania japoneză NTT Docomo. Noul ceas va ajunge pe piaţă şi cu o variantă low cost, care nu este echipată cu cameră foto digitală, a precizat compania. Produsul are un procesor uşor mai rapid faţă de varianta anterioară şi o baterie mai mare, care ar trebui să-i asigure două-trei zile de utilizare cu o singură încărcare. Samsung continuă să se bazeze pe sistemul de operare Google Android, care echipează cele mai bine vândute produse ale companiei. Samsung va prezenta la Barcelona şi noul smartphone de top din seria Galaxy S, echipat ca de obicei cu Android, prin care încearcă să revigoreze vânzările pe segmentul premium, afectate de feânarea creşterii pe pieţele dezvoltate şi succesul iPhone 5s.

Noul Galaxy S 5 va avea un ecran de 5,2 inci, cu rezoluţie mai bună faţă de modelul precedent. Bateria şi camera digitală vor fi de asemenea superioare, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate companiei. Galaxy S4 a fost lansat anul trecut în cadrul unui eveniment grandios, la Radio City Music Hall din New York. Modelul a fost un succes comercial, însă nu a reuşit ratele spectaculoase de creştere obişnuite până acum pieţei smartphone. Lăsând deoparte factorii din exterior,

GOOGLE a cumpărat compania britanică spider.io, specializată în lupta contra pirateriei online Grupul american Google a anunţat la sfârșitul săptămânii trecute că a achiziţionat compania britanică spider.io, specializată în detectarea şi lupta contra pirateriei ce vizează publicitatea online. "Publicitatea ajută la finanţarea universului digital", a subliniat Neal Mohan, unul dintre directorii serviciului de publicitate de la Google, întrun mesaj publicat pe site-ul diviziei publicitare DoubleClick. "Acest ecosistem nu poate să se dezvolte decât dacă companiile care plasează anunţuri pot să cumpere (spaţii publicitare) în media online, fiind convinşi că anunţurile lor ajung la persoane reale şi că rezultatele pe care le obţin se bazează pe un interes real", a continuat Neal Mohan. Companiile care plasează anunţuri plătesc în general pentru reclamele lor online în funcţie de numărul de clicuri pe care acestea le generează - element care ar trebui să reflecte interesul internauţilor. Piraţii cibernetici fraudează acest sistem declanşând clicuri automate în masă, generate de computere infectate, iar acest fapt poate fi detectat de compania spider.io. Google intenţionează să integreze această tehnologie în produsele sale publicitare fixe şi video, afirmă Neal Mohan. Grupul american va aduce astfel o garanţie suplimentară pentru companiile care plasează anunţuri în ceea ce priveşte fiabilitatea statisticilor sale de frecventare şi deci asupra facturilor care trebuie achitate. Detaliile financiare ale acestei tranzacţii nu au fost divulgate.

precum apropierea pieţelor dezvoltate de maturitate şi concurenţa dură, Samsung a recunoscut că unul dintre motivele pentru care Galaxy S4 a avut vânzări mai slabe a fost aspectul asemănător cu modelul anterior. Compania a promis că noul model va aduce un design complet nou. Decizia de a construi ceasul inteligent pe sistemul de operare Tizen subliniază angajamentul Samsung faţă de acest proiect, compania consolidând în acelaşi timp relaţia cu Google şi sistemul de operare Android. Google şi Samsung au semnat

în luna ianuarie un acord de licenţiere reciprocă pe 10 ani a patentelor pe diverse tehnologii în domeniul telefoniei mobile, care include şi inovaţiile care urmează să fie dezvoltate în aceeaşi perioadă. Samsung şi partenerii din proiectul Tizen au anunţat în repetate rânduri că vor lansa un smartphone echipat cu noul sistem de operare. Noi produse ar putea fi lansate în timpul Mobile World Congress, care a început duminică la Barcelona.

WhatsApp va integra apeluri gratuite începând din al doilea trimestru al anului 2014 Fondatorul serviciului de mesagerie instantanee WhatsApp, a cărui achiziţie de către Facebook a fost anunţată săptămâna trecută, pentru 19 miliarde de dolari, a dezvăluit, luni, că această aplicaţie va integra apeluri gratuite începând din al doilea trimestru al acestui an. "Vom introduce voce în WhatsApp în al doilea trimestru al anului", a anunţat Jan Koum, prezent la Congresul mondial pentru telefonie mobilă, organizat la Barcelona. Aplicaţia se apropie astfel de modelul concurentului său Viber (cumpărat recent de grupul japonez Rakuten), care propune deja utilizatorilor săi mesaje şi apeluri gratuite. Reţeaua de socializare Facebook a cumpărat, miercuri, aplicaţia

WhatsApp, cu 19 miliarde de dolari în acţiuni şi lichidităţi şi speră să dubleze numărul de utilizatori ai WhatsApp. "Acum cinci ani nu aveam niciun client", reamintea, luni, Jan Koum. "Acum avem 465 milioane de utilizatori activi" pe plan mondial, o cifră considerată o performanţă deosebită pentru "o companie care nu a făcut niciodată marketing" şi care a devenit cunoscută mai degrabă cu ajutorul informaţiilor transmise de utilizatori pe cale orală, a mai spus acesta. Jan Koum mai spune că "nu există nicio schimbare programată" după achiziţionarea companiei sale de Facebook: "Mark (Zuckerberg, patronul Facebook, n.r.) înţelege întradevăr faptul că, pentru ca WhatsApp să continue să aibă succes, trebuie cu adevărat să rămână un serviciu independent".


Pagina 13 Reţeta săptămânii

MEDIA - DIVERTISMENT

Spanac

Spanacul se spală bine şi se lasă la scurs. Într-o cratiţă de 5 l se pun 2 l de apă şi se lasă până începe să fiarbă. Se pune spanacul şi se lasă căteva minute până este opărit (se testează dacă codiţele sunt moi). Se toacă cu mixerul (capătul cu cuţit) până se obţine un piure. Se amestecă cu laptele şi smântâna. Se sărează şi se piperează după preferinţă. Se presară caşcavalul ras. Se dă la cuptor 20 de minute până se topeşte caşcavalul şi se rumeneşte.

Starul galez a fost extrem de ocupat în ultima vreme din punct de vedere profesional: a jucat în "Ţeapă în stil american/ American Hustle", de David O. Russell, pentru care este nominalizat la Oscar în 2014, se pregăteşte să lanseze "Exodus", un film de Ridley Scott despre eliberarea evreilor din exilul lor egiptean, şi a jucat în cele mai recente două pelicule regizate de Terrence Malick, informează lefigaro.fr. În 2011, Christian Bale a câştigat atât Oscarul, cât şi

HOROSCOP Vă plimbaţi toată săptămâna, fără vreun scop precis şi fără să realizaţi mare lucru. Totuşi, faptul că vizitaţi mai multe locuri noi şi că staţi de vorbă pe îndelete cu mai multe persoane vă ajută din punct de vedere moral. Simţeaţi nevoie de lărgire a orizontului, iar în această săptămână vă satisfaceţi această dorinţă.

INGREDIENTE: 1 kg spanac, 100 ml lapte, 2 linguri smântână, 50 g caşcaval ras, sare, piper, cimbru

Christian Bale are o statuie din ceară la muzeul Madame Tussauds din Londra Actorul galez Christian Bale, starul trilogiei "Batman", are începând de marţi o statuie din ceară la muzeul Madame Tussauds din Londra.

Informaţia de Hunedoara

Globul de Aur pentru rolul său din "The Fighter", drama regizată de David O. Russell, acelaşi cineast care a făcut şi "American Hustle". La 39 de ani, actorul care a impresionat cu impasibilitatea din "Equilibrium" şi cu alura scheletică din "The Machinist" se alătură astfel galeriei londoneze de manechine din ceară create în onoarea starurilor hollywoodiene. Statuia dedicată lui Christian Bale este aşezată între cele ale actorilor Leonardo DiCaprio şi Judi Dench. Galezul Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în câteva filme de la Hollywood cu un buget important. Astfel, Christian Bale a

atras atenţia publicului la vârsta de 13 ani, când a jucat în filmul "Imperiul soarelui" (1987). Au urmat rolurile din "American Psycho" (2000), "Equilibrum" (2002), "Batman - Începuturi" (2005), "Prestigiul" (2006), "I'm Not There" (2007), "Drumul dreptăţii/ 3:10 To Yuma" (2007), "Cavalerul negru" (2008) şi "Terminator - Salvarea" (2009). Recent, Christian Bale a jucat în "Ţeapă în stil american/ American Hustle", de David O. Russel, rolul escrocului Irving Rosenfeld, pentru care este nominalizat la premiile Oscar, categoria "cel mai bun actor în rol principal", care vor fi decernate pe 2 martie, la Los Angeles.

Este o săptămână extrem de încărcată, în care aveţi de făcut nu neapărat muncă propriu-zisă, cât diferite întâlniri de afaceri. Acestea vă vor solicita nu numai timpul pe care îl alocaţi de obicei îndatoririlor de serviciu, ci vă vor sili să sacrificaţi şi o parte din timpul dedicat familiei.

Planeta comunicării soseşte în semnul dumneavoastră astral şi vă este de mare ajutor în conversaţiile pe care le purtaţi, la şedinţele, conferinţele sau simplele discuţii pe care le purtaţi cu prietenii. Dacă nici acum nu veţi reuşi să fiţi convingător, atunci când?

Vă faceţi multe planuri, vă frământaţi intens, undeva în forurile dumneavoastră interioare. Totul rămâne însă ascuns în spatele unei figuri liniştite, cu care zâmbiţi imperturbabil întregii lumi, de parcă nimic nu s-ar întâmpla.

Curiozitatea dumneavoastră devine supărătoare pentru majoritatea persoanelor din jur. Nu vă mulţumiţi să puneţi întrebări indiscrete, ci faceţi chiar cercetări pe cont propriu, dorind să aflaţi cât mai multe amănunte despre viaţa personală a prietenilor dumneavoastră.

Vă schimbaţi total stilul de a munci, în speranţa că veţi obţine rezultate mai bune decât până acum. Acest efort perpetuu de autoperfecţionare va da până la urmă rezultatele scontate, atât pe plan profesional cât şi din punct de vedere financiar.

Este o săptămână propice studiului. Intelectul dumneavoastră funcţionează la capacitate maximă, astfel încât vor fi favorizaţi toţi Leii care lucrează în cercetare sau care urmează o formă oarecare de învăţământ.

Se anunţă o săptămână bună pe plan financiar. nu toată lumea este la fel de strânsă la pungă ca dumneavoastră, iar acum veţi putea să profitaţi de această dărnicie şi de înclinaţia naturală spre cheltuială. Astfel, veţi avea ceea ce vă doriţi fără să umblaţi la propriul portofel.

Puteţi avea deplină încredere în persoana iubită. Sfaturile pe care vi le oferă în această săptămână sunt valoroase nu numai pentru că vin din inimă, dintr-o preocupare sinceră pentru persoana dumneavoastră, ci şi pentru că denotă o cunoaştere perfectă a necesităţilor şi a preferinţelor dumneavoastră.

Sunteţi obişnuit ca dumneavoastră să jucaţi de obicei rolul de ghid, dar în această săptămână rolurile se vor inversa. Veţi avea ocazia să petreceţi o parte din timp alături de o persoană de la care puteţi să învăţaţi multe lucruri utile, cu condiţia să renunţaţi la orgoliu.

O săptămână plină de romantism, în care săgeţile lui Cupidon îşi vor face din plin efectul. Teoretic, se poate spune că veţi fi o victimă a zeului iubirii, dar rar se poate vedea o victimă care să îi fie atât de recunoscătoare călăului său.

Faceţi eforturi pentru a fi cât mai mulţumit de mediul în care trăiţi. Câteva schimbări aparent minore, precum înlocuirea unui tablou din camera de zi, schimbarea scaunului pe care vă aşezaţi atunci când lucraţi la calculator sau înlocuirea culorii lenjeriei de pat pot avea efecte neaşteptat de puternice asupra stării dumneavoastră generale.

Sănătate şi fericire tuturor!


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Liga Profesionistă de Fotbal şi-a prezentat oficial noua siglă şi noul site Liga Profesionistă de Fotbal şi-a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, noua siglă şi noul site oficial, schimbările făcând parte din procesul de rebranding început la sfârşitul anului 2013 după alegerea lui Gino Iorgulescu în funcţia de preşedinte. "Aşa cum am promis încă din noiembrie 2013, Liga Profesionistă de Fotbal s-a ţinut de cuvânt în ceea ce priveşte schimbarea imaginii cu care fusese percepută de media şi de iubitorii de fotbal. De astăzi, LPF relansează site-ul www.lpf.ro cu un design nou, cu mai multă informaţie şi, de ce nu, cu încă şi mai multă apropiere faţă de cei care trăiesc în şi pentru fenomenul fotbal", a declarat Gino Iorgulescu. Noul site prezintă informaţii despre fiecare dintre cele 18 cluburi din Liga I, cu date istorice, prezentări de jucători şi stadioane, precum şi statistici amănunţite. Platforma îşi propune să dezvolte două paliere de comunicare: competiţia sportivă şi conţinutul corporate, iar ulterior este posibil ca www.lpf.ro să se scindeze în două tipuri de micro-site-uri, unul dedicat suporterilor şi unul pentru vizitatorii care vor să înţeleagă mai bine politicile, iniţiativele şi actiunile Ligii Profesioniste de Fotbal. Până atunci, LPF îşi dezvoltă canalele social media. Dacă pagina oficială de Facebook a fost deja lansată, LPF se va regăsi în curând şi pe Twitter, YouTube şi Instagram. Un alt proiect al conducerii Ligii este dezvoltarea unei platforme "business-to-business" pentru a înlesni colaborarea dintre LPF şi cluburi, aceasta urmând să devină activă cel mai târziu în iulie 2015.

NOTE

SPORT

Pagina 14

Atmosferă feerică pe stadionul Fişt, la încheierea Jocurilor Olimpice de la Soci Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci s-au încheiat, duminică seară, cu un spectacol feeric de aproximativ două ore pe stadionul Fişt, în care ruşii au predat ştafeta următoarei gazde a Olimpiadei, PyeongChang. Publicul, care a primit din partea organizatorilor medalioane cu leduri, a asistat la un spectacol ce a celebrat spiritul ţării gazdă, cultura şi moştenirea acesteia, prezentate prin muzică, balet, literatură şi circ. Fetiţa Lubov, care a purtat publicul într-o călătorie la ceremonia de deschidere, la 7 februarie, a deschis spectacolul şi de această dată. Împreună cu doi prieteni, Valentina şi Yura, ea a plutit cu o barcă pe "cerul" arenei din Soci, deasupra "apelor" în

care zeci de voluntari îmbrăcaţi în costume argintii întruchipau diverse forme. Nu a fost uitată defecţiunea tehnică de la ceremonia de deschidere, când unul din cei cinci fulgi imenşi nu s-a deschis pentru a forma toate cele cinci cercuri olimpice, pe teren artiştii în argintiu formând de această dată iniţial patru cercuri, după

care şi pe al cincilea. Sportivi reprezentativi ai naţiunilor participante la competiţia din Rusia au intrat pe teren purtând drapelele ţărilor lor, urmaţi de ceilalţi competitori, cu toţii zâmbitori, majoritatea făcându-şi fotografii în timp ce defilau. Sportivii şi-au luat apoi locurile în tribună, pentru a asista la spectacol. Arena Fişt s-a transformat pe parcursul show-ului şi într-o scenă pe care a concertat celebrul pianist Denis Matseuv, în mijlocul a zeci de piane aduse de voluntari, avându-i alături pe Lubov, Valentina şi Yura. Ceremonia a inclus şi un moment dedicat viitoarei gazde a Jocurilor Olimpice de iarnă, oraşul sud-coreean PyeongChang. Publicul a asistat la un spectacol de opt minute care l-a purtat prin istoria Coreei de Sud şi în timpul căruia s-a putut auzi şi un instru-

ment tradiţional, gayageum. Primarul oraşului Soci, Anatoli Pahomov, i-a oferit drapelul olimpic primarului din PyeongChang, Lee Seok-rae. În timpul evenimentului de duminică seară şi-au primit medaliile şi au urcat pe podium protagoniştii probelor de schi fond 50 de kilometri masculin (ruşii Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin, Ilia Chernousov) şi 30 de kilometri feminin (Marit Bjorgen, Therese Johaug, Kristin Stoermer Steirra - toate trei din Norvegia). Flacăra olimpică a fost stinsă de una din cele mascote ale Olimpiadei, ursul polar. Acesta, imens, venit alături de celelalte două mascote - un iepure şi un leopard, a şi vărsat o lacrimă. La JO de iarnă de la Soci au participat aproape 3000 de sportivi din 88 de ţări şi s-au acordat 98 de titluri olimpice.

BANZAI CUP În 23 și 24 februarie, la Arad s-a desfășurat ediția 2-a competiției de Karate denumită generic „BANZAI CUP”, organizată de CS BANZAI Arad, antrenor și organizator sensei Dan Duma.

Heian, susținuți de Primaria Ilia, au avut o prestație foarte bună, ajutând colegii din Deva cu câteva puncte prin medalia de bronz obținută.

Rezultate tehnice Din județul Hunedoara s-au aliniat la start clubul HEIAN Deva, antrenor Marius Biji și Oana Tomiuc, clubul ENPI Brad, antrenor Sorin Avram și clubul DACICUS Orăștie, antrenor Nicolae Iordăchescu. Peste 450 de sportivi din șase țări (Slovacia, Ungaria, Serbia, Bosnia Herțegovina, Italia și România) de la 45 de cluburi au participat la acest eveniment de tradiție desfășurat în fiecare an la Arad. CS HEIAN Deva a acumulat 110 puncte de la cele 15 medalii de aur, 16 argint și 8 de bronz obținând locul 1 în clasamentul general, fiind urmat de sportivii clubului TIGER Arad, cu 88 de puncte, iar pe locul III s-a clasat CS SHODAN Timișoara, cu 56 de puncte. Sportivii de la secția din Ilia ai clubului

La proba de kata s-au remarcat: Kutaba Victor, Martinesc Mihai, Pădurean Denisa, Josan Diana, Daniliuc Andra, Tatoiu Diana, Voicu Alexia, Vîlcu Raul, Verne Amanda, Herbeiu Andrei, Pascu Maria, Pitic Adina, Voișan Teodora și antrenorii Marius Biji - 4 DAN și Oana Tomiuc - 5 DAN. De menționat că primii șapte sportivi au participat și la grupa superioară ca vârstă la proba de kata obținând medalie. La proba de kumite s-au remarcat: Szocs Atila, Martinesc Mihai, Nedelcu Maria, Josan Diana, Daniliuc Andra, Pasc Roberta și Biji Marius.

Redactor şef: Mihaela Petroşan Redactori: Aurel Ghinea, Raluca Herepean, Radu Popoviciu, Graţian Ordean, Sever Busuioc, Victoria Stoian Marketing: Simona Tătaru DTP şi WEB: WS Promotion Email: informatiahd@yahoo.com

Site: www.informatiahd.ro Telefon: 0729.991.241 Tipar executat la Tipografia Prodcom Târgu Jiu ISSN: 1844 – 7732


Pagina 15

SPORT

Informaţia de Hunedoara

Preliminarii CE-2016: România va debuta în deplasare, în Grecia Reprezentativa României va evolua în grupa F în preliminariile Campionatului European din 2016, în compania selecţionatelor Greciei, Ungariei, Finlandei, Irlandei de Nord şi Insulelor Feroe, conform tragerii la sorţi de duminică, de la Nisa. Reprezentativa României va debuta în preliminariile Campionatului European din 2016, în care va evolua în grupa F, în data de 7 septembrie, când are programat un meci în deplasare cu Grecia, informează frf.ro. Meciul Grecia - România va începe la ora 21.45. "Tricolorii" au apoi următorul program: 11 octombrie - cu Ungaria, pe teren propriu (ora 19.00), 14 octombrie - cu Finlanda, în deplasare (ora 21.45); 14 noiembrie - cu Irlanda de Nord, pe teren propriu, ora 21.45; 29 martie 2015 - cu Insulele Feroe, pe teren propriu (ora 19.00), 13 iunie 2015 - cu Irlanda de Nord, în deplasare (ora 21.45), 4 septembrie 2015 - cu Ungaria, în deplasare (ora 21.45); 7 septembrie 2015 - cu Grecia, pe teren propriu (ora 21.45); 8 octombrie 2015 - cu Finlanda, pe teren propriu (ora 21.45), 11 octombrie 2015 - cu Insulele Feroe, în deplasare (ora 19.00).

Programul complet al grupei F este următorul: În 2014 7 septembrie: Ungaria - Irlanda de Nord, Insulele Feroe – Finlanda şi Grecia – România (ora 21.45) 11 octombrie: România – Ungaria (ora 19.00), Finlanda – Grecia şi Irlanda de Nord – Insulele Feroe 14 octombrie (ora 21.45): Insulele Feroe – Ungaria, Finlanda – România şi Grecia – Irlanda de Nord 14 noiembrie (ora 21.45): Grecia – Insulele Feroe, Ungaria – Finlanda şi România – Irlanda de Nord În 2015 29 martie: Irlanda de Nord – Finlanda, România – Insulele Feroe (ora 19.00) şi Ungaria – Grecia 13 iunie: Finlanda – Ungaria,

Insulele Feroe – Grecia şi Irlanda de Nord – România (ora 21.45) 4 septembrie (ora 21.45): Insulele Feroe – Irlanda de Nord, Grecia – Finlanda şi Ungaria – România 7 septembrie (ora 21.45): Finlanda – Insulele Feroe, Irlanda de Nord – Ungaria şi România – Grecia 8 octombrie (ora 21.45): Ungaria – Insulele Feroe, Irlanda de Nord – Grecia şi România – Finlanda 11 octombrie (ora 19.00): Insulele Feroe – România, Finlanda – Irlanda de Nord şi Grecia - Ungaria. Reprezentativa României va evolua în grupa F în preliminariile Campionatului European din 2016, în compania selecţionatelor Greciei, Ungariei, Finlandei, Irlandei de Nord şi Insulelor Feroe, conform tragerii la sorţi de duminică, de la Nisa. Primele două echipe din cele nouă grupe se vor califica la turneul final, la fel şi formaţia cel mai bine clasată pe locul trei, luând în considerare meciurile cu reprezentativele de pe locurile 1, 2, 4 şi 5 din grupele respective. Celelalte opt echipe de pe locul trei vor susţine meciuri de baraj în noiembrie 2015, pentru cele patru locuri rămase.

Bilanţul României cu adversarele din grupa F este următorul: Cu Grecia: 32 de meciuri – 17 victorii – 9 egaluri – 6 înfrângeri, golaveraj 69-35. Ultima dată România şi Grecia s-au întâlnit în play-off-ul de calificare la Cupa Mondială din 2014, scor 1-3 la Atena şi 1-1 la Bucureşti. Cu Ungaria: 22 jocuri – 5 victorii – 6 remize – 11 înfrângeri, golaveraj 25-47. Ultima dată, cele două echipe s-au întâlnit în preliminariile Cupei Mondiale 2014, scor 2-2 la Budapesta şi 3-0 la Bucureşti. Cu Finlanda: 8 partide – 6 succese – 2 egaluri – niciun eşec, golaveraj 23-3. Ultima dată, cele două echipe s-au întâlnit la 8 octombrie 2005, scor 1-0 pentru "tricolori" la Helsinki, în preliminariile Cupei Mondiale din 2006. Cu Irlanda de Nord: 4 meciuri – 1 victorie – niciun egal – 3 înfrângeri, golaveraj 4-6. Ultima oară, cele două selecţionate s-au întâlnit într-un amical, scor

2-0 pentru România la Chicago, la 27 mai 2006 (unica victorie românească, până acum, contra nord-irlandezilor). Singurele întâlniri oficiale dintre cele două ţări au barat drumul României spre Cupa Mondială din 1986: 23 la Belfast şi 0-1 la Bucureşti. Cu Insulele Feroe: 4 întâlniri – 4 succese – 0 egaluri – 0 remize, golaveraj 15-1. Toate cele patru la pe 14 octombrie 2009. Turneul final al Campionatului European din 2016 va avea loc în perioada 10 iunie - 10 iulie 2016, în Franţa. Grupele preliminariilor Campionatului European din 2016, conform tragerii la sorţi, care a avut loc, duminică, la Nisa, sunt următoarele: Grupa A: Olanda, Cehia, Turcia, Letonia, Islanda, Kazahstan Grupa B: Bosnia-Herţegovina, Belgia, Israel, Ţara Galilor, Cipru, Andorra Grupa C: Spania, Ucraina, Slovacia, Belarus, Macedonia, Luxemburg Grupa D: Germania, Irlanda, Polonia, Scoţia, Georgia, Gibraltar Grupa E: Anglia, Elveţia, Slovenia, Estonia, Lituania, San Marino Grupa F: Grecia, Ungaria, România, Finlanda, Irlanda de Nord, Insulele Feroe Grupa G: Rusia, Suedia, Austria, Muntenegru, Moldova, Liechtenstein Grupa H: Italia, Croaţia,

Norvegia, Bulgaria, Azerbaidjan, Malta Grupa I: Portugalia, Danemerca, Serbia, Armenia, Albania, Franţa. Pentru desemnarea urnelor, UEFA a ţinut cont de rezultatele înregistrate la Cupa Mondială din 2010, Campionatul European din 2012 şi în preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Chiar dacă este calificată din postura de ţară organizatoare, reprezentativa Franţei va fi repartizată în grupa de cinci echipe, astfel încât să dispute meciuri

amicale contra formaţiilor care "stau" la fiecare etapă. Primele două echipe din fiecare grupă se vor califica la turneul final, la fel şi formaţia cel mai bine clasată pe locul trei, luând în considerare meciurile cu reprezentativele de pe locurile 1, 2, 4 şi 5 din grupele respective. Celelalte opt echipe de pe locul trei vor susţine meciuri de baraj în noiembrie 2015, pentru cele patru locuri rămase. Preliminariile CE-2016 vor avea loc în intervalul septembrie 2014 - octombrie 2015.

LA BANI MĂRUNTI , Procesul în care Ecclestone este judecat pentru corupţie începe la 24 aprilie Administratorul drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, va fi judecat pentru corupţie, începând cu 24 aprilie, de un tribunal din Munchen, a anunţat, miercuri, instanţa. În total, 26 de zile de audieri sunt prevăzute până la 16 septembrie, a precizat tribunalul, într-un comunicat. Omul de afaceri, în vârstă de 83 de ani, care a anunţat deja că va pleda nevinovat, este acuzat că a plătit mită de 35 de milioane de euro unui bancher german în 2006 şi 2007, pentru ca banca la care lucra să accepte vânzarea drepturilor F1 fondului de investiţii CVC Partners. Din cauza acestei proceduri judiciare, Ecclestone a fost nevoit să se retragă din Consiliul de Administraţie al Delta Topco, societatea care deţine drepturile comerciale ale Formulei 1 şi la care acţionarul principal este CVC. Însă el îşi poate continua activitatea executivă în cadrul Formula One Management (FOM), componenta operaţională a Delta Topco în Formula 1.


Informaţia de Hunedoara

CALEIDOSCOP

Pagina 16

Bryce Dallas Howard S-a născut la data de 2 martie 1981 în Los Angeles, California, SUA. Mama sa a rămas însărcinată în Dallas, Texas, motiv pentru care au adăugat și numele orașului în numele ei. Tatăl ei este celebrul actor și producător Ron Howard, câștigător al Oscarului pentru A Beautiful Mind și nominalizat pentru Frost/Nixon. Mama ei este actrița și scriitoarea Cheryl Howard. A absolvit prestigioasa școală de

Frumuseţile lumii

arte Steppenwolf School and Stagedoor Manor Performing Arts împeună cu prietena sa Natalie Portman. Va aplica apoi pentru școala de artă dramatică sub numele de Bryce Dallas pentru a scăpa de tratamentul special oferit de profesori, numele ei fiind asociat cu cel al tatălui ei. Tânăra actriță va juca în trei dintre filmele tatălui ei, unul dintre ele fiind Apollo 13. Debutul său ca actriță prici-

pală se va produce în 2004 în Book of Love. Au urmat două roluri principale în The Village (2004) și Lady in the Water (2006). Impresionează din nou în 2006 cu rolul din As You Like It iar în 2007 o va interpreta pe Gwen Stacy în cea dea treia parte din Spider Man. Pasiunile sale includ baschetul și scrisul.

300: Rise of an Empire (2014)

Film

300: Ascensiunea unui imperiu Premiera în România - 7.03.2014

După colosala confruntare de la Termopile, lacomul rege Xerxes continuă în forţă consolidarea puterii imperiului persan, urmărind nemilos expansiunea teritoriului său şi dezvoltarea unei armate invincibile.

reşte să unifice toate teritoriile greceşti. „300: Ascensiunea unui Imperiu” promite acţiune de proporţii epice, efecte vizuale excepţionale şi o bătălie cutremurătoare pe mare.

Cu o flotă impresionantă condusă de răzbunătoarea Artemesia, Xerxes îşi concentrează toată puterea pentru a-l opri pe generalul Themistokles care do-

Regia: Noam Murro Cu: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton, Andrew Tiernan

Programul Televiziunii locale INFO HD LUNI - VINERI

SÂMBĂTĂ 08:00 MUZICĂ POPULARĂ

07:30 RELUARE JURNAL

10:00 PROGRAM PENTRU COPII (DESENE ANIMATE)

08:00 MUZICĂ POPULARĂ

13:00 MUZICĂ POPULARĂ

10:00 REDIFUZARE E SCRIS IN STELE

15:00 REDIFUZARE E SCRIS ÎN STELE

11:30 REDIFUZARE DIN VORBA'N VORBA 13:00 MUZICĂ POPULARĂ 16:00 DIRECT DIN VORBĂ'N VORBĂ cu Sorina Popa (de luni până joi) 17:00 JURNAL 17:30 DIRECT E SCRIS ÎN STELE

18:00 RETROSPECTIVA ȘTIRILOR 22:00 MUZICĂ POPULARĂ

DUMINICĂ 08:00 MUZICĂ POPULARĂ 10:00 PROGRAM PENTRU COPII (DESENE ANIMATE) 12:00 OAMENI DE LÂNGĂ NOI cu Dorina Pasconi

cu Andrei Sora (de luni până vineri) 13:00 DUMINICA, FOLCLORUL ȘI LĂUTARII

19:00 RELUARE JURNAL 20:00 RELUARE DIN VORBĂ'N VORBĂ

CMYK

cu Mariana Risipitu 14:00 MUZICĂ POPULARĂ

21:00 RELUARE E SCRIS ÎN STELE

18:00 RELUARE RETROSPECTIVA ȘTIRILOR

22:30 MUZICĂ POPULARĂ

21:00 MUZICĂ POPULARĂ

Info nr273  
Info nr273  

Informatia de Hunedoara nr 273

Advertisement