Page 1

Au trecut 21 de ani...

Delegaţie maghiară la Hunedoara

Pag. 2

Pag. 15

Memorial Michael Klein

Bilanţ la Tribunalul Hunedoara

Pag. 8

Pag. 3

Raportul Curţii de Conturi pentru judeţul Hunedoara EVENIMENT

EXPOZIȚIE

Maria Oprea, premiant fără premiu Citiți în pagina 7 CMYK

De luni până vineri, de la la orele 17

Cetatea Devei, redată orașului Citiți în pagina 9


Informaţia de Hunedoara

NOTE

INTERES PUBLIC PAGINĂ CU INFORMAȚII DE INTERES CETĂȚENESC DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Cuplul anului Delegaţie maghiară la Hunedoara În 14 februarie, între orele 12 și 15, municipalitatea din Hunedoara îi aşteaptă pe îndrăgostiţii de toate vârstele, în faţa Casei de Cultură, pentru a participa la un concurs inedit: „Cuplul Anului 2014”. „Fiecare pereche trebuie să facă o fotografie cu o inimă amplasată în faţa Casei de Cultură şi să îşi declare sentimentele unul către celălalt. Perechea câştigătoare va fi aceea care, în urma postării fotografiilor pe pagina de facebook a primăriei, va primi cele mai multe like-uri, până în data de 24 februarie 2014”, a comunicat primăria. Premierea pentru „Cuplul Anului 2014” va avea loc în 24 februarie.

NOTE

În perioada 30 ianuarie - 2 februarie, Primăria municipiului Hunedoara a primit o delegaţie din oraşul înfrăţit Szombathely (Ungaria). Cu prilejul acestei întâlniri, s-au discutat aspecte despre consolidarea relaţiilor dintre cele două oraşe, punându-se accent mai ales pe turismul local. Oaspeţii au vizitat Hunedoara şi împrejurimile iar apoi au avut loc discuţii între primarul Viorel Arion, consilierii locali, reprezentanţi ai Primăriei municipiului şi reprezentanţii Savaria Turizmus, în vederea stabilirii unor viitoare proiecte comune între oraşele înfrăţite Szombathely şi Hunedoara.


Pagina 3

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

Raportul Curţii de Conturi pentru judeţul Hunedoara Miercuri, Curtea de Conturi a României a prezentat raportul privind finanţele publice locale pe anul 2012, la nivelul judeţului Hunedoara. Din datele cuprinse în acest raport, reies multe abateri atât la nivelul unităţilor administrativteritoriale, cât şi la unele companii şi societăţi. În anul 2013, Camera de Conturi a judeţului Hunedoara a controlat financiar 333 de entităţi, din care 70 de ordonatori principali ai bugetelor locale, două instituţii publice deconcentrate, finanţate din bugetul de stat, dar şi trei regii autonome, patru companii naţionale şi trei societăţi naţionale - Societatea Naţională a Huilei SA Petroşani, Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Judeţeană Hunedoara şi Societatea Naţională de Închideri de Mine „Valea Jiului” SA. În total, bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi respectiv al Consiliului Judeţean, au înregistrat, la finele anului 2012, deficite în sumă de 21,139 milioane lei, respectiv 2,1 la sută din veniturile realizate. Din cele șapte oraşe, numai Călan şi Uricani nu au înregistrat deficit. Oraşul Petrila a înregistrat, în anul 2013, 85 la sută din totalul deficitului înregistrat la nivelul oraşelor. Numai 25 de comune, din cele 55 din judeţ nu au înregistrat deficit, restul de 30 de astfel de unităţi administrativ-teritoriale au contribuit la deficitul pe total judeţ. Cel mai mare deficit l-a înregistrat comuna Turdaş, cu 2,968 milioane lei, adică 55 la sută din veniturile realizate. Încasările din resurse locale au fost de doar 40,5 la sută, restul fiind din alte surse, între care de la Uniunea Europeană doar 10,9 la sută.

Contabilitate pe genunchi Ar fi de scos în evidenţă câteva abateri mai importante constatate de Curtea de Conturi la primării din judeţul Hunedoara. Astfel, în evidenţa contabilă de la Ilia nu au fost înregistrate terenuri estimate la valoarea totală de 15,636 milioane lei, în suprafaţă totală de 1.277,5 hectare, din care 671 hectare din domeniul public şi 606,5 hectare din domeniul privat. Tot acolo, s-au constatat creanţe şi obligaţii în sumă totală de 1,064 milioane lei neînregistrate în contabilitate. Bilanţul încheiat la Ilia în 31 decembrie 2012 nu a reflectat realitatea. Diferenţele constatate de auditorii publici externi sunt estimate la 16,7 milioane lei. La Uricani nu s-au înregistrat în contabilitate terenuri în suprafaţă totală de 1.091 hectare, estimate la valoarea de 5,064 milioane lei. La Şoimuş nu s-a înregistrat în contabi-

litate valoarea totală a obligaţiilor de plată aferente creditelor pe termen lung contractate, respectiv suma de 809.000 lei. Hunedoara nu a înregistrat în contabilitate valoarea de 370.000 lei aferentă unui activ fix corporal în curs de execuţie.

Taxe şi impozite uitate În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, la Ilia nu s-au urmărit şi încasat taxele în sumă de 3,828 milioane lei, cuvenite bugetului local pentru exploatarea de către un agent economic a produselor de carieră şi balastieră. Aceeaşi abatere la Brănişca, unde un agent economic care exploatează o balastieră nu a depus cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări şi nici nu a achitat taxa aferentă cuvenită bugetului comunei în cuantum de 298.000 lei. Pentru societăţile comerciale la care este acţionar, municipalitatea din Deva nu a urmărit modul de constituire şi nu a încasat dividendele în sumă de 994.000 lei. Din confruntarea declaraţiilor de impunere cu evidenţa din Registrul agricol a rezultat că la Uricani nu au fost cuprinse în declaraţii şi nu au fost impozitate 2.054,9 hectare, diferenţele estimate fiind de 528.000 lei.

Aceeaşi situaţie şi la Ilia, unde s-au estimat creanţe cuvenite bugetului comunei, dar neînregistrate, neurmărite şi neîncasate în sumă de 115.000 lei, ca urmare a necuprinderii în declaraţii a suprafeţei totale de 1.156,3 hectare. Pentru concesionarea pescăriei din satul Brănişca, a fost contractată redevenţa în urma unei licitaţii publice deschise. Ulterior, prin hotărâre de consiliu local, UATC Brănişca a redus redevenţa cu 50 la sută, contravenind prevederilor legale. Prejudiciul estimat în acest caz este de 283.000 lei.

Plăţi ilegale în comune Din seria plăţi ilegale, la Orăştioara de Sus s-a acordat, fără temei legal, „spor de dispozitiv” în cuantum de 25 la sută din salariul de bază, estimat la suma de 140.000 lei. Aceiaşi abatere s-a consemnat şi la Peştişu Mic, suma plătită nelegal fiind estimată la 41.000 lei. De asemenea, la Baru s-a plătit, fără temei legal, suma de 17.000 lei cu titlul de „primă de vacanţă”, iar la Peştişu Mic s-a plătit nelegal „transport la şi de la locul de muncă” în sumă de 18.000 lei. La Şoimuş s-au decontat lucrări neexecutate în fapt în sumă de

193.000 lei. Tot acolo, s-a acordat, în anul 2007, un avans în sumă de 1,238 milioane lei, care nu a fost decontat până în anul 2013, la data auditului. Comuna Teliucu Inferior a plătit nelegal unui constructor suma de 114.000 lei, deoarece a procedat la actualizarea valorii lucrărilor, fără ca această operaţiune să fie prevăzută în contract, dar a şi acceptat la plată şi a plătit cantităţi de lucrări peste cele contractate. Pentru abaterile constatate la Brănişca şi Ilia, s-a aprobat sesizarea organelor de urmărire penală în vederea stabilirii răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi a recuperării prejudiciilor. Pentru abateri a căror constatare şi sancţionare intră în competenţa Curţii de Conturi, au fost aplicate cinci amenzi contravenţionale în sumă de 9.000 lei.

Salarii ilegale la societăţi SC Eco Sid SRL Hunedoara a plătit nelegal drepturi salariale în sumă totală de 156.000 lei, din care 54.000 lei salarii ale directorului mai mari decât limita maximă legală, respectiv nivelul salariului de viceprimar al municipiului Hunedoara, iar 102.000 lei indemnizaţii acordate nelegal administratorilor, cenzorului, precum şi reprezentantului Consiliu-

lui Local Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor, mai mari decât procentul legal de 1 la sută din remuneraţia cuvenită prin lege directorului. Aceiaşi abatere a fost consemnată şi la SC Apaserv SA Deva, care a plătit directorului drepturi salariale cu 27.000 lei mai mari decât acelea aprobate prin lege, dar şi la Compania de Turism SA Hunedoara, care a plătit reprezentanţilor UATJ Hunedoara în Adunarea Generală a Acţionarilor indemnizaţii cu 23.000 lei mai mari decât cele legale, prejudiciul total fiind estimat la suma de 50.000 lei. Tot Compania de Turism SA Hunedoara a vândut Consiliului Judeţean Hunedoara materiale promoţionale cu 175.000 lei peste preţul de achiziţie, fără întocmirea corespunzătoare a documentelor justificative. De asemenea, la întocmirea bugetului pe 2012, compania, cu toate că în ultimii 2 ani a realizat venituri sub limita de 90 la sută din acelea prevăzute, a planificat în bugetul anului 2012 venituri cu 511.000 lei peste limita maximă legală şi a creat astfel condiţiile pentru a intra în incapacitate de plată a achiziţiilor din program.

Pagină realizată de Mihaela Petroșan

CJ Hunedoara a dat-o-n bară cu peste 600.000 de lei Acţiunile de audit şi control desfăşurate de Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara au avut loc în perioada 13 mai - 5 iulie 2013. În urma controalelor, au fost descoperite mai multe abaterile de la litera legii.

Materiale promoţionale cumpărate ilegal Astfel, auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale CJ Hunedoara pe anul 2012, referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, a constatat neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui activ fix în curs de execuţie. Suma estimată a abaterii: 370.000 de lei. În legătură cu modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, controlul arată că CJ Hunedoara nu a virat la bugetele comunelor cuantumul legal de 50 la sută din taxele încasate pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie. În acest caz, suma estimată a abaterii este de 1.000 de lei. În ceea ce priveşte calitatea ge-

stiunii economico-financiare, aici sau descoperit mai multe nereguli. Astfel, un număr de patru ordonatori terţiari de credite din subordinea UATJ Hunedoara au plătit nelegal suma de 137.000 lei pentru accize cuprinse în tariful de gaz metan consumat pentru încălzire, în condiţiile în care gazul metan utilizat astfel este scutit de accize. De asemenea, s-au plătit nelegal majorări salariale pentru echipele de implementare a unor proiecte europene, suma estimată a abaterii fiind de 6.000 de lei. Şi Agenţia de Dezvoltare Economico - Socială a judeţului Hunedoara, ordonator terţiar al UATJ Hunedoara, a plătit nelegal suma de 46.000 de lei cheltuieli de detaşare şi 32.000 de lei pentru achiziţionarea nelegală de materiale promoţionale. Nu în ultimul rând, CJ Hunedoara a achiziţionat nelegal materiale promoţionale pentru promovarea turismului în valoare de 61.000 de lei.

Măsuri pentru recuperarea prejudiciului Pentru remedierea abaterilor constatate, Curtea de Conturi a dispus

câteva măsuri şi recomandări, între care extinderea verificării asupra tuturor obiectivelor de investiţii în curs de execuţie, în vederea identificării şi altor cazuri similare celui consemnat în actul de audit şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă a entităţii, conform prevederilor legale, extinderea verificărilor asupra tuturor autorizaţiilor de construcţie eliberate de preşedintele Consiliului Judeţean, cu avizul primarilor de comune; identificarea situaţiilor în care nu s-a virat bugetelor locale ale comunelor cota parte de 50 la sută, din taxele aferente, stabilirea cuantumului taxelor, stabilirea exactă a întinderii prejudiciului adus bugetului local urmare faptului că un număr de patru ordonatori terţiari de credite din subordinea UATJ Hunedoara au plătit acciza cuprinsă în tariful de gaz metan consumat pentru încălzire, în condiţiile în care gazul metan utilizat astfel este scutit de accize; înregistrarea în evidenţa contabilă şi recuperarea acestuia potrivit reglementărilor legale; regularizarea cu bugetul general consolidat al statului, a contribuţiilor aferente. De asemenea, s-a cerut stabilirea exactă a întinderii prejudiciului adus bugetului judeţean ca urmare a

plăţii nelegale, privind achiziţionarea de materiale promoţionale pentru promovarea turismului şi recuperarea acestuia potrivit reglementărilor legale, în termenul de prescripţie, stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara prin plata nelegală a drepturilor acordate unui număr de cinci persoane de la Compania Judeţeană de Turism şi recuperarea integrală a acestuia conform normelor legale, stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara ca urmare a plăţii nelegale a unor materiale promoţionale pentru promovarea turismului şi recuperarea integrală a acestuia conform normelor legale, în termenul de prescripţie, dar şi stabilirea întinderii prejudiciului creat prin plata nelegală a accizelor aferente consumului de gaze pentru încălzire, prin extinderea verificărilor asupra tuturor cheltuielilor cu bunuri şi servicii care au implicat şi plata unor accize; recuperarea integrală a acestuia în termenul de prescripţie conform legii şi înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor specifice.


Informaţia de Hunedoara

NOTE Premieră la Curtea de Apel Alba Iulia Marți, Curtea de Apel Alba Iulia a luat decizia de a trece în arest la domiciliu doi dintre inculpaţii în dosarul Litera-Simota, ceilalţi patru rămânând în arest preventiv. Decizia înlocuirii măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost luată în conformitate cu prevederile noilor coduri, penal şi de procedură penală, în cazul inculpaţilor Ioan Petru Moldovan şi Florin Ioan Muntean. Arestul la domiciliu înseamnă că inculpaţii nu au voie să părăsească imobilul unde locuiesc, decât atunci când sunt chemaţi de instanţă. Pentru ceilalţi patru inculpaţi în dosar, Alin Simota, Cristian Constantin Litera, Mihăiță Mircea Varodi şi Gheorghe Bota s-a dispus menţinerea măsurii arestului preventiv. Ambele decizii pot fi atacate cu contestaţie, în 48 de ore. Următorul termen de judecată în acest dosar este 18 februarie 2014.

Accident mortal

O femeie de 78 de ani din Hunedoara și-a pierdut viața marți dimineață, fiind lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 32 de ani din municipiul Hunedoara. Șoferul, într-o intersecție din oraș, nu a acordat prioritate femeii care se angajase regulamentar în traversarea străzii pe trecerea de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător, accidentând-o mortal. În cauză polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală.

Grupaj realizat de Aurel Ghinea

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 4

UDMR Lupeni are organizație de femei La sfârșitul săptămânii trecute, mai exact sâmbătă, aproximativ o sută de femei din UDMR au participat la Casa Sindicarelor din Lupeni la ședința de constituire a organizaţiei. Antal Amália a fost aleasă președinte al Organizaţiei de Femei a UDMR Lupeni. Gazda evenimentului a fost preşedintele UDMR Lupeni, Benedekfi Dávid, care a vorbit despre faptul că, în urmă cu un sfert de veac, în același spațiu a avut loc constituirea UDMR Lupeni. La rândul său, europarlamentarul Iuliu Winkler, liderul UDMR Hunedoara, a subliniat faptul că inițiativa femeilor va juca un rol important în viaţa or-

ganizaţiei, cu atât mai mult cu cât anul 2014 este dedicat consolidării comunităţii maghiare din județ. „Munca pentru comunitate a fost întotdeauna în centrul activităţii noastre, dar acum, pregătind aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea UDMR, avem nevoie de idei noi, de perspective noi, de voci noi. În acest sens, consider că organizaţia femeilor ne poate ajuta. Le salut pe colegele mele, care doresc să depună efort, timp şi energie pentru consolidarea comunităţii noastre”, a declarat Iuliu Winkler. Președintele UDMR Hunedoara a vorbit și despre faptul că alegerile europene din 25 mai sunt cel mai important obiectiv al UDMR pentru perioada următoare, cu acest prilej, el prezentând momentele pregătirii pentru

campanie. „În 10 februarie se încheie consultarea membrilor comunității noastre din județ cu ajutorul căreia dorim să identificăm priorităţile, nevoile şi aşteptările maghiarilor, iar la sfârşitul lunii februarie începe strângerea semnăturilor pentru alegerile europene. Comunitatea maghiară din România trebuie să strângă cel puţin 200.000 de semnături în sprijinul listei UDMR pentru Parlamentul European”, a precizat Iuliu Winkler. În urma votului, președinte al Organizaţiei de Femei a UDMR Lupeni a fost aleasă Antal Amália, care va fi sprijinită de vicepreședinții Pepelán Hilda din Vulcan şi Kiszely Mária Magdolna din Uricani. La evenimentul de la Lupeni au participat și Hegedüs Csilla -

vicepreşedintele Organizaţiei de Femei a UDMR, Kun Gazda Kinga - preşedintele Organizaţiei de Femei a UDMR Hunedoara, fostul prefect al judeţului Hunedoara Dézsi Attila, preşedintele Consiliul Reprezentanţilor Judeţeni ai UDMR Hunedoara - Széll Lőrinc, şi vicepreşedintele politic al UDMR Hunedoara - Burján Gergely, . De menționat că în 30 ianuarie şi în Petroşani s-a înfiinţat Organizaţia de Femei a UDMR, care include şi comunităţile din Petrila şi Aninoasa. Preşedintele Organizaţiei de Femei a UDMR din Petroşani a fost aleasă Bogdán Ildikó, iar vicepreşedinţi sunt Babţan Judit şi Dani Emese. Mihaela Petroșan

La Vulcan

Leadership şi cultură cu femeile social-democrate Vineri și sâmbătă, în Valea Jiului, vor avea loc două evenimente speciale, organizate de organizaţia hunedoreană a femeilor social-democrate. Astfel, vineri, de la ora 17, la Sala Dinca din Vulcan va avea loc redeschiderea activităţii Clubului Femina. „Cei prezenți la eveniment vor putea admira, pe de o parte, o expoziţie de obiecte confecţionate manual, păstrând amprenta sufletului creator şi, pe de altă parte, vor putea savura împreună cu gazdele serii o cafea în cadrul „Cafenelei literare”, vor putea împărtăşi păreri şi idei despre Jules Verne - scriitorul vizionar care şi-a imaginat o bună parte din lumea pe care o trăim acum, cu aproape două secole în urmă. Va fi un bun prilej să ne reamintim că şi

România are un loc aparte în opera scriitorului francez, prin etericul şi misteriosul „Castel din Carpaţi”.”, spune Natalia Intotero, președintele femeilor social-democrate din județul Hunedoara. Sâmbătă, între orele 9 - 13, va avea loc un curs de leadership pentru femei, după care va urma o vizită la Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan. „Evenimentul este deschis tuturor femeilor din muncipiul Vulcan care doresc să ni se alăture. Şi ne dorim să fie o experienţă utilă şi pozitivă pentru toţi participanţii. Menţionăm că la acest eveniment vor participa femei social-democrate lideri ai organizaţiilor din judeţul Hunedoara, alături de liderii Organizaţiei Judeţene a PSD Hunedoara”, precizează parlamentarul Natalia Intotero.

Vochiţoiu a devenit vicelider al grupului PSD din Senat Chiar din primele zile ale sesiunii parlamenatre ce a început luni, grupul parlamentar PSD din Senat şi-a modificat structura de conducere. Una dintre modificări este atribuirea funcţiei de vicelider parlamentarului hunedorean Haralambie Vochiţoiu. După cum se ştie deja, senatorul Haralambie Vochiţoiu a părăsit recent PP-DD şi s-a înscris în UNPR, motivul acestei treceri la alt partid fiind desfiinţarea grupului parlamentar din Senat al partidului condus de Dan Diaconescu. Acum, Vochiţoiu a primit

şi o poziţie de conducere în grupul parlamentar PSD din Senat, în care s-a înscris, aceea de vicelider. În acest moment, grupul parlamentar PSD din Senat, care include şi parlamentari din UNPR, este condus de Ilie Sârbu. El este secondat de cinci vicelideri: Viorel Arcaş, Alexandru Cordoş, Alexandru Coca, Sorin Lazăr, Haralambie Vochiţoiu, iar funcţia de secretar este ocupată de Matei Suciu. În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al grupului PSD de la Senat rămâne Gabriela Firea.

Aurel Ghinea

Situl arheologic de la Micia trece la CJ Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a decis la sfârșitul săptămânii trecute preluarea din proprietatea publică a statului român şi din administrarea Ministerului Culturii, în administrarea CJ Hunedoara, a unui teren reprezentând situl arheologic Micia. Situl arheologic Micia are o suprafață de 7.557 metri pătrați și este situat în comuna Vețel, iar terenul aparține domeniului public al statului, atestat astfel în 2006. Situl, datând din epoca romană, este situat pe malul stâng al Mureşului, la marginea vestică a pro-

vinciei Dacia și s-a dezvoltat ca un important centru militar şi economic. Nucleul aşezării romane l-a constituit castrul auxiliar, un punct strategic cheie pentru apărarea provinciei. În prezent, cercetarea arheologică din situl de la Micia este realizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, ce are calitatea de instituție organizatoare a cercetării, și Muzeul Național de Istorie a României, care asigură responsabilitatea științifică a cercetării. Urmare a unei adrese a Consiliului Județean Hunedoara, Ministerul Culturii, prin adresa nr. 3584 din 2 decembrie 2013, și-a exprimat acordul de principiu privind demararea procedurilor pentru

transferul dreptului de administrare asupra terenului aflat în proprietatea statului roman, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. „Hotărârea votată de consilierii județeni este una foarte importantă în ceea ce privește promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al județului Hunedoara prin intermediul Muzeului Cizilizației Dacice și Romane Deva. Muncim mult, de multe luni de zile la acest memoriu. Am reușit să convingem la Ministerul Culturii, prin puterea exemplului - ceea ce s-a întâmplat la Sarmizegetusa Regia -, ca o parte din terenurile cumpărate de Ministerul Culturii în decursul anilor să intre în admi-

nistrarea Consiliului Județean, în speță a muzeului devean. Este vorba de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Sunt patru hectare de teren cumpărate de Ministerul Culturii, dar nu sunt încă întabulate, ca să le putem primi cu acte în regulă. Suprafața de 7.000 de metri pătrați este undeva în centrul sitului, este o zonă foarte importantă din punct de vedere al cercetărilor arheologice. Primul lucru, vom asigura paza, împrejmuirea și vom începe cercetarea arheologică împreună cu colegii de la muzeul din București”, a declarat Liliana Țolaș, directorul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva. Mihaela Petroșan


Pagina 5

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

Protest pe acoperișul companiei Minvest Nouă activiști de mediu au declanşat, luni dimineaţă, un protest inedit la sediul Minvest Deva. Activiştii au denunţat mineritul cu cianură şi au cerut demisia ministrului Mediului. Protestatarii au reuşit să urce pe clădirea Minvest Deva pe o scară de incendiu, după care au pus pe colţurile clădirii două bannere de trei metri lungime, pe care apăreau mesaje de genul „mineritul cu cianuri înseamnă moarte”. „Acest protest a fost făcut pentru o mai bună informare a cetățenilor din Deva și din Hunedoara cu privire la mineritul cu cianuri, pentru că, în afară de Roșia Montană, vorbim de Certej, DevaMuncel, Băiţa Crăciunești, Brad și Rovina. În al doilea rând, acest protest este un avertisment către Guvernul Ponta, de a nu mai încerca să treacă o nouă lege a minelor. Prin acest protest mai denunțăm conflictul de interese, prin faptul că actualul directorul de la Deva Gold, Nicolae Stanca, este același care a semnat în

1997 acordul dintre statul român prin Minvest Deva și Gabriel Resources, care dorește să se înceapă exploatarea la Roșia Montană”, a declarat public Mihnea Blidariu, unul dintre protestatari. Activiştii au declarat că sunt solidari cu mișcări din întreaga lume ce luptă împotriva proiectelor miniere distructive: Kremnica (Slovacia), Halkidiki (Grecia), Corcoesto (Spania), Salave Asturias (Spania), Bergama (Turcia), Kumtor (Kirghizstan), Talvivaara (Finlanda). Protestatarii mai susţin că vor să denunţe atitudinea iresponsabilă şi nedemnă a ministrului Mediului, Rovana Plumb, căruia îi cer demisia. Ei au lansat chiar şi un soi de ultimatum, spunând: „Îl avertizăm pe primministrul Victor Ponta că o nouă încercare de a trece prin Parlament o lege a minelor cu prevederi aberante ce servesc exclusiv intereselor industriei miniere nu va rămâne fără consecințe”.

Mihaela Petroșan

Jandarmii hunedoreni au realizat o zonă de protecţie în jurul clădirii Minvest, iar doi ofiţeri jandarmi, care au și calitatea de „negociator”, au urcat alături de protestatari pentru a-i convinge să coboare de pe clădire.

Strategia Devei pe următorii şapte ani

În jurul orei 13, protestatarii au fost convinşi să coboare de pe clădire. Cele nouă persoane au fost sancţionate contravenţional de jandarmi şi poliţişti cu amenzi în valoare totală de 4.500 de lei.

Deva transformată în Deva Gold Joi, activiştii de mediu au punctat încă o acţiune agresivă, urcând pe dealul Cetăţii din Deva şi combinând literele din numele oraşului cu cuvântul GOLD format din litere scrise pe bucăţi de pânză. Combinaţia, evident, vizează numele companiei miniere Deva Gold, cea care se ocupă cu exploatările miniere de neferoase din zonă, în special cea de la Certej. Poliţiştii locali au intervenit şi au luat literele de pânză, urmând să cerceteze evenimentul şi să afle cine au fost autorii. Primarul Devei, Petru Mărginean, s-a arătat supărat pe gestul protestatarilor: „Am cerut identificarea celor care au acoperit literele ce formează numele oraşului. Nu mi se pare democratic să se protesteze în acest mod, mai ales că Primăria a aprobat toate solicitările venite din partea organizaţiilor care au dorit să se exprime în oraş. Nu ne putem întoarce în timp, prin acest gen de proteste”.

Aurel Ghinea

Seminar de fiscalitate Marți, la Deva, a avut loc o dezbatere privind strategia de dezvoltare durabilă a municipiului, pentru perioada 2014-2020, documentul fiind pregătit pentru a fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi. La dezbatere au participat primarul Devei, Petru Mărginean, viceprimarul Ovidiu Moş, administratorul municipiului, Mihai Mica, specialişti din cadrul Primăriei, câţiva consilieri locali şi presa locală. Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului, pentru perioada 2014-2020, este cuprinsă într-un document voluminos, de aproape 600

de pagini, cuprinzând analize, estimări, dar şi proiecte în curs de realizare sau propuse pentru a fi demarate. Primarul Petru Mărginean spune că acest proiect de strategie durabilă înseamnă intrarea în normalitate, prin elaborarea unor direcţii clare de dezvoltare în viitor a municipiului Deva. Câteva din proiectele mai interesante cuprinse în această strategie ar fi realizarea unor incubatoare de afaceri în localităţile aparţinătoare Devei, introducerea internetului public în mai multe zone din municipiu, dar şi în centrele satelor ce ţin de Deva, realizarea unui parc de agrement pe malul Mureşului, realizarea,

în parteneriat cu Hunedoara, a unei linii de troleibuz între cele două localităţi, crearea unui centru de formare profesională şi a unui centru multifuncţional de sprijinire a afacerilor şi multe alte proiecte ce se doresc a fi realizate în următorii ani. Până la începutul săptămânii viitoare, consilierii locali, dar şi specialiştii, vor putea trimite observaţii legate de această formă a strategiei, urmând ca, din data de 12 februarie 2014 forma corectată a documentului să fie pusă pe site-ul Primăriei Deva, pentru a avea acces la el toţi cetăţenii interesaţi, dar şi oamenii de afaceri din zonă.

Mihaela Petroșan

Sâmbătă, la Deva, în Amfiteatrul „Spiru Haret” din cadrul Inspectoratului Şcolar al Județului Hunedoara, va avea loc un seminar de fiscalitate având ca temă „Ultimele noutăţi legislative în domeniul fiscal”. Evenimentul este organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, în parteneriat cu Casa de Audit Corvinia. Seminarul de fiscalitate se adresează în egală măsură, atât consultanţilor fiscali, cât şi reprezentanţilor mediului de afaceri, şi oferă participanţilor prilejul de a se informa asupra modificărilor de ultimă oră intervenite în Codul fiscal şi în Codul de procedură fiscală şi de a găsi împreună soluţii în fa-

cilitarea aplicării practice a acestor modificări. Temele prezentate vor fi susţinute de specialişti în elaborarea legislaţiei fiscale şi a celei privind procedura fiscală din Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Discuțiile vor începe la ora 10, moderatorul seminarului fiind Ionelia Vișan, vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali. În cadrul evenimentului, Alice Gheorghiu - director general adjunct ANAF va vorbi despre „Noutățile privind procedura fiscală”, Daniela Tănase - șef serviciu MFP, va prezenta „Modificările Codului fiscal în domeniul TVA”, iar Doru Petru Dudaș - director general MFP, va aduce în discuție „Fiscalitatea de ultimă oră”.

Aurel Ghinea


Informaţia de Hunedoara

NOTE Tribunalul Hunedoara judecă zeci de cauze dictate de schimbarea Codului Penal Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal şi a noului Cod de Procedură Penală, judecătorii de la Tribunalul Hunedoara şi de la Curtea de Apel Alba Iulia au de soluţionat zeci de sesizări transmise de comisia prevăzută de HG 836/2013, comisia care a identificat cazurile în care deţinuţi ar beneficia de corecţii în conformitate cu noile reglementări. Luni, la Tribunalul Hunedoara erau pe rolul instanţei zece astfel de cazuri, iar la Curtea de Apel Alba sa prezentat în faţa instanţei fostul viceprimar al Hunedoarei, Robert Dan, aflat în detenţie după ce a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru fapte de corupţie. În cazul fostului viceprimar al Hunedoarei, Curtea de Apel Alba Iulia a decis amânarea cauzei până în data de 10 februarie, pentru a permite lui Robert Dan să depună concluzii scrise privind această judecată. În fapt, conform unor date furnizate de Curtea de Apel Alba Iulia, la nivelul Penitenciarului Bârcea Mare au fost evaluaţi 1.042 de deţinuţi, dintre care în 193 de cazuri au fost sesizate instanţele competente să se pronunţe asupra modificării pedepselor ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. În șase situaţii s-a apreciat că ar putea interveni încetarea executării pedepsei şi punerea în libertate după data intrării în vigoare a Noului Cod Penal sau în imediata apropiere a acestei date. Conform HG nr. 836/2013 şi OUG 116/2013, la nivelul tuturor centrelor de detenţie au fost constituite Comisii mixte, formate din judecători, procurori şi personal administrativ, care au rolul de a evalua incidenţa legii penale mai favorabile în cazul tuturor persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate, din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale. Tot pe baza modificărilor de Cod Penal, judecătorii Tribunalului Hunedoara au admis sesizarea Comisiei de aplicare a legii penale mai favorabile, constituită la nivelul Penitenciarului Bârcea Mare, cu privire la Lucian Hoară, pentru care au decis înlocuirea pedepsei de nouă ani închisoare cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de nouă ani. Lucian Hoară a depus o contestație împotriva soluției date de Tribunalul Hunedoara, iar dosarul său va fi trimis spre soluționare Curții de Apel Alba Iulia. Reamintim că hunedoreanul Lucian Hoară este cel care, în 2008, când avea 16 ani, și-a ucis iubita de 15 ani, tăindu-i gâtul cu un cuţit de bucătărie. El a fost prins de polițiști la puțin timp după comiterea faptei.

Aurel Ghinea

NOTE

Pagina 6

ACTUALITATE

Noua legislaţie penală (I) De la 1 februarie 2014 se vor aplica mai multe acte normative noi: - Legea 286/2009 privind Codul penal (însoţit de Legea nr.187/2012 de punere a sa în aplicare); - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (însoţit de Legea nr.255/2013 de punere a sa în aplicare şi de Hot.CSM 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor); - Legea nr.252/2013 privind sistemul de probaţiune (însoţită de Regulamentul său de aplicare aprobat prin HG 1079/2013); - Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; - Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (însoţit de Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate aprobat prin Hot.CSM 89/2013).

2. Noul Codul penal, partea generală – elemente de noutate Infracţiunea are o nouă definiţie: fapta prevăzută de legea penală (Codul penal şi legile speciale cu dispoziţii penale), comisă cu vinovăţie (intenţie, culpă, praeterintenţie), nejustificată (sunt cauze justificative: legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii, consimţământul persoanei vătămare) şi imputabilă celui care a săvârşit-o (sunt cauze de neimputabilitate: constrângerea fizică, constrângerea morală, excesul neimputabil, minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicaţia, eroarea, cazul fortuit). Pedepsele principale pentru persoana fizică sunt detenţiunea pe viaţă (care are o durată nedeterminată), închisoarea (între 15 zile - 30 ani) şi amenda (se introduce sistemul zilelor-amendă: pedeapsa este între 30400 zile a câte 10-500 lei ziua). Dacă nu se plăteşte amenda, se înlocuieşte cu închisoarea (pentru rea-credinţă) sau cu muncă în folosul comunităţii (pentru imposibilitate de plată). În cazul unor infracţiuni comise pentru obţinerea unui folos material, judecătorul poate aplica pe lângă pedeapsa închisorii, şi pe cea a amenzii. Dacă o persoană este găsită vinovată, judecătorul are posibilitatea să dispună condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii cu executare în penitenciar, cu suspendare sub supraveghere, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 3 ani (termenul de încercare 2-4 ani; supravegherea revine serviciului de probaţiune; nu mai operează reabilitarea de drept la sfârşitul termenului de încercare; implică şi prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii), să renunţe la aplicarea pedepsei pentru infracţiunile sancţionate de lege cu închisoarea de maxim 5 ani închisoare (judecătorul aplică un avertisment) sau să amâne aplicarea pedepsei dacă a stabilit o pedeapsă de maxim doi ani închisoare pentru o infracţiune sancţionată de lege cu închisoarea de maxim 7 ani (judecătorul acordă un termen de supraveghere de doi ani în care condamnatul trebuie să îndeplinească anumite obligaţii). Reţinerea circumstanţelor atenuante duce la reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, iar în cazul celor agravante se poate aplica o pedeapsă până la maximul special, cu posibilitatea unui spor de 2 ani peste acest maxim. Cel care repară integral prejudiciul cauzat până la primul termen de judecată, beneficiază obligatoriu de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime. Pluralitatea de infracţiuni se sancţionează mai aspru: dacă se comit mai multe infracţiuni în concurs, pedeapsa rezultantă e stabilită potrivit sistemului de cumul juridic, dar cu un spor obligatoriu şi fix – de exemplu, pentru pedepse cu închisoarea, judecătorul va aplica pedeapsa cea mai grea şi un spor de o treime din celelalte pedepse stabilite, iar pentru o pedeapsă cu închisoarea şi una cu amenda, se aplică amândouă; pentru recidivişti (primul termen al recidivei urcă de la 6 luni la 1 an închisoare), dacă noua infracţiune este comisă postcondamnatoriu, la noua pedeapsă se aplică restul neexecutat din pedeapsa anterioară, iar dacă noua infracţiune este comisă postexecutoriu,

limitele pedepsei pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate. Pentru infracţiunile continuate şi cele complexe, pedeapsa poate urca până la maximul special, la care se poate adaugă un spor de 3 ani. Infracţiunea continuată a fost regândită, fapta nemaiputând fi calificată ca atare decât dacă este îndreptată împotriva aceleiaşi persoane vătămate. Liberarea condiţionată: Condamnatul aflat în executarea pedepsei în penitenciar poate fi liberat înainte de executarea în întregime a pedepsei, dar numai dacă şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile civile şi a executat o durată minimă de 20 ani pentru condamnarea la detenţiune pe viaţă, 3/4 pentru închisoarea mai mare de 10 ani şi 2/3 pentru închisoarea până în 10 ani (pentru femeile şi bărbaţii de 60 ani fracţiile sunt 2/3 şi 1/2). Dacă perioada rămasă de executat este de minim 2 ani, cel liberat are de executat anumite măsuri de supraveghere şi obligaţii. Pedepsele complementare sunt: interzicerea unor drepturi pe 1-5 ani indiferent de cuantumul pedepsei închisorii sau amenzii (dreptul de a fi ales, de a alege, de a avea drepturi părinteşti, de a purta arme, de a ocupa o funcţie, de a conduce un vehicul, de a se afla în anumite localităţi sau locuri publice, de a comunica sau de a se apropia de victimă), degradarea militară şi publicarea hotărârii de condamnare (într-un cotidian local sau central, pe cheltuiala condamnatului). Acestea se vor executa în cazul pedepsei cu închisoarea în penitenciar după executarea acesteia, iar în cazul amenzii sau pedepsei cu suspendarea sub supraveghere imediat după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Măsurile de siguranţă sunt: obligarea la tratament medical, internarea medicală, interzicerea ocupării unei funcţii sau exercitării unei profesii, confiscarea specială, confiscarea extinsă (la care se adaugă interzicerea accesului la competiţiile sportive – Legea nr. 4/2008 şi ordinul de protecţie – Legea nr. 25/2012) Minorii nu mai pot fi sancţionaţi cu închisoarea, ci li se pot aplica (dacă au peste 16 ani, iar cei între 14-16 ani doar dacă au discernământ) numai măsuri educative – unele sunt neprivative de libertate (stagiul de formare civică maxim 4 luni, supraveghere 2-6 luni, consemnarea la sfârşit de săptămână 4-12 săptămâni, asistarea zilnică 3-6 luni), altele privative de libertate (pentru minorii sancţionaţi în trecut şi dacă pedeapsa legală este mai mare de 7 ani: internarea întrun centru educativ 1-3 ani, internarea într-un centru de detenţie 2-5 ani sau 5-15 ani). Pedepse aplicate persoanei juridice: cea principală a rămas amenda, iar cele complementare sunt dizolvarea, suspendarea activităţii 3 luni-3 ani, închiderea unor puncte de lucru 3 luni-3 ani, interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice 1-3 ani, plasarea sub supraveghere judiciară 1-3 ani, afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare. Cauzele care înlătură răspunderea penală: Termenul de prescripţie penală pentru pedepsele cu închisoarea 15-20 ani se reduce la 10 ani. Pentru infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale faţă de un minor, termenul curge de la data majoratului. Unele infracţiuni sunt urmăribile la plângerea prealabilă a victimei (aceasta îşi poate retrage plângerea oricând, iar în caz de deces a victimei până la formularea plângerii, procurorul poate declanşa procedura din oficiu), alte infracţiuni sunt urmăribile din oficiu, dar victima şi autorul se pot împăca (până la citirea rechizitoriului în instanţă). Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: Graţierea nu mai are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. Termenele de prescripţie a executării pedepsei au rămas aceleaşi. Reabilitarea: Pentru orice condamnare la pedeapsa amenzii ori a închisorii până la 2 ani sau cu suspendare sub supraveghere operează reabilitarea de drept dacă în curs de 3 ani condamnatul nu a mai comis o nouă infracţiune. Pentru celelalte condamnări, reabilitarea trebuie solicitată unui judecător; termenele de reabilitare sunt mai mici ca în Codul penal 1969.

3. Noul Codul penal, partea specială – elemente de noutate Faţă de Codul penal 1969, sunt modificări în ce priveşte cuantumul pedepsei, care în general scade. Apar noi infracţiuni, altele sunt abrogate, iar pentru altele se modifică conţinutul constitutiv. Modificare pedepse: Pentru unele infracţiuni limita superioară a pedepselor este mai mică decât în vechiul cod: de exemplu, pentru rele tratamente aplicate minorului scade maximul de la 15 la 7 ani, pentru furtul calificat scade de la 15 la 10 ani, pentru mărturia mincinoasă de la 5 la 3 ani, pentru hărţuirea sexuală de la 2 la un an, pentr înşelăciune de la 15 la 3 ani. Pentru alte infracţiuni scade atât minimul, cât şi maximul legal: pentru lipsirea de libertate în mod ilegal pedepsele erau 3-10 ani, acum vor fi 1-7 ani; pentru trafic de minori de la 5-15 ani scad la 3-10 ani închisoare; pentru violare de domiciliu de la 6 luni-4 ani la 3 luni-2 ani; delapidarea era sancţionată cu 1-15 ani închisoare, pe noul cod va fi 6 luni-7 ani. Pentru un număr mai mic de infracţiuni, creşte minimul pedepsei: la determinarea sau înlesnirea sinuciderii creşte de la 2 la 3 ani, pentru şantaj de la 6 luni la un an. Pentru altele creşte doar maximul legal: la divulgarea secretului profesional şi la evadare creşte de la 2 la 3 ani. Iar pentru altele cresc ambele limite: la încăierare pedeapsa era o lună-6 luni, de acum va fi 3 luni-1 an; cercetarea abuzivă era sancţionată cu 1-5 ani închisoare, noua pedeapsă va fi 2-7 ani. Pentru un alt set de infracţiuni creşte minimul şi scade maximul: infracţiunea de distrugere era sancţionată cu o lună-3 ani, de acum va fi 3 luni-2 ani; nedenunţarea unor infracţiuni era sancţionată cu 3 luni-3 ani, acum va fi 6 luni-2 ani; favorizarea infractorului şi tăinuirea erau sancţionate 3 luni-7 ani, acum vor fi 1-5 ani. Cele mai multe infracţiuni se urmăresc din oficiu. Dintre acestea, pentru un număr de 5 infracţiuni din Codul penal şi mai multe infracţiuni din şase legi speciale, părţile pot pune capăt procesului prin împăcare. Există şi un număr de 25 de infracţiuni în Codul penal şi alte infracţiuni cuprinse în 9 legi speciale pentru care e necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate ca să înceapă urmărirea penală. Infracţiuni contra persoanei: Eutanasia (ucidere la cererea victimei) este interzisă. Actele de violenţă care produc suferinţe fizice până în 90 zile, intră în conţinutul infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, iar peste 90 zile în infracţiunea de „vătămare corporală”. Fătul este ocrotit în mod special, fiind interzis în continuare avortul în alte condiţii decât cele medicale, dar acum este incriminată şi fapta de vătămare corporală a fătului. O nouă infracţiune este „hărţuirea”, contând în urmărirea unei persoane, ori apelarea acesteia sau trimiterea de mesaje care îi cauzează o stare de temere, sancţionată cu 3-6 luni, respectiv 1-3 luni închisoare. Prostituţia nu va mai fi infracţiune, ci doar contravenţie. Minorul este ocrotit în mod special: nu poate fi folosit în scop de cerşetorie, nu poate fi exploatat sexual, nu poate să îşi dea un acord valabil pentru acte sexuale dacă are sub 13 ani, nici măcar nu poate fi racolat pentru astfel de întâlniri convocate prin internet sau telefon. Comite infracţiunea de abandon de familie cel care nu plăteşte pensia de întreţinere timp de trei luni, nu două ca până acum. Conţinutul infracţiunii de viol este mai bine definit: raportul sexual, actul sexual oral ori actul sexual anal, comise prin constrângere, iar pedeapsa este aceeaşi, de 3-10 ani. Restul actelor de natură sexuală comise prin constrângere constituie o nouă infracţiune numită „agresiune sexuală” pedepsită cu 2-7 ani. Pretinderea de favoruri sexuale nu doar de şefi, ci de acum şi de către colegi, intimidând sau umilind victima constituie infracţiunea de „hărţuire sexuală”. Viaţa privată va fi mai bine ocrotită ca în prezent: Violarea domiciliului rămâne infracţiune, iar acum se incriminează şi violarea sediului unei persoane juridice. Fotografierea sau înregistrarea convorbirilor unor persoane în domiciliul lor, respectiv difuzarea imaginilor sau convorbirilor va fi infracţiunea de violarea vieţii private, sancţionată

cu închisoare 3 luni-2 ani, respectiv 6 luni-3 ani. Infracţiuni contra patrimoniului: Apar noi infracţiuni în acest domeniu: abuzul de încredere prin frauda creditorilor, înşelăciunea privind asigurările, deturnarea licitaţiilor publice, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile. Infracţiuni privind autoritatea: Autorităţile sunt ele ocrotite în mod special: orice ameninţare sau violenţă împotriva unei persoane care exercită o autoritate de stat, în timpul exercitării funcţiei, pentru intimidare sau răzbunare, duce la majorarea pedepsei cu o treime (infracţiunea se numeşte „ultraj”), iar dacă victima este judecător sau procuror, majorarea se face cu jumătate (infracţiunea este cea de „ultraj judiciar”). Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: Aici apar noi infracţiuni. Împiedicarea organului judiciar să efectueze un act procedural sau refuzul de a pune actele sau informaţiile cerute la dispoziţia lor, va fi infracţiunea de „obstrucţionare a justiţiei” sancţionată cu pedeapsă de la 3 luni la un an închisoare. Intimidarea, ameninţarea sau constrângerea unei persoane sau a familiei acesteia pentru a nu da, a da sau a retrage o declaraţie dată la organele judiciare, va fi infracţiunea de „influenţarea declaraţiilor”, iar pedeapsa de la 1 la 5 ani; răzbunarea pentru declaraţiile date va fi, de asemenea, infracţiune. Dacă organul judiciar este acuzat în mod public şi nereal că a comis o abatere disciplinară sau o infracţiune, aceasta va fi infracţiunea de „presiuni asupra justiţiei”, sancţionabilă cu închisoare de la 3 luni la un an. „Nedenunţarea unor infracţiuni” va fi sancţionată numai dacă fapta nedenunţată este îndreptată contra vieţii sau a avut ca urmare moartea unei persoane. Denunţarea calomnioasă se va numi „inducerea în eroare a organelor judiciare”. Organul judiciar sau funcţionarul care divulgă informaţii confidenţiale dintr-un dosar, va fi „compromiterea intereselor justiţiei” sancţionată cu 3 luni-2 ani închisoare. Din infracţiunea de represiune nedreaptă s-a eliminat referirea la arestarea preventivă. Va fi sancţionat cu închisoare 3 luni-1 an avocatul care face înţelegere cu partea adversă pentru fraudarea intereselor clientului său (infracţiunea de „asistenţa şi reprezentarea neloială”). Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti cunoaşte o paletă mai largă de fapte care intră în conţinutul său constitutiv – de exemplu, intră aici orice formă de rezistenţă la organul de executare, nu doar ameninţarea. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu: Limita maximă a pedepsei legale pentru luare de mită este mai mică cu 2 ani, cumpărarea de influenţă mai mică cu 3 ani, pe când la darea de mită şi traficul de influenţă creşte limita maximă cu 2 ani; la infracţiunea de conflict de interese minimul creşte cu 6 luni. Apare o nouă infracţiune, „folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual”, comisă de către un funcţionar public care întocmeşte sau nu un act solicitând favoruri de natură sexuală şi sancţionată cu închisoare 6 luni-3 ani. Vor fi prevenite scurgerile de informaţii prin incriminarea a două noi infracţiuni: divulgarea informaţiilor secrete de stat, respectiv divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Infracţiuni de fals: La unele infracţiuni de fals în înscrisuri creşte minimul special cu 3 luni. Apare o nouă infracţiune – falsificarea unei înregistrări tehnice. Infracţiunile electorale: Scade cu 2 ani maximul special pentru infracţiunile de împiedicare a exercitării drepturilor electorale, coruperea alegătorilor, frauda la vot. Infracţiuni contra securităţii naţionale: Scade cu 5 ani minimul şi maximul pentru infracţiunile de trădare, trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, acţiuni ostile contra statului, spionaj, actele de diversiune – toate se vor sancţiona de acum cu închisoare 10-20 ani. Este incriminată pentru prima dată infracţiunea de înaltă trădare, la care face referire Constituţia şi care pot fi comise de Preşedintele ţării sau un membru al CSAT. Cresc limitele de pedeapsă pentru infracţiunea de constituire de structuri informative ilegale de la la 2-7 ani la 3-10 ani. (continuare în numărul următor)


Pagina 7

EVENIMENT

Informaţia de Hunedoara

Poetul popular Maria Oprea este premiantul fără premiu al săptămânii

La sfârşitul acestei săptămâni, societatea civilă hunedoreană va aduce un omagiu, în seria evenimentelor „premianţii fără premii”, poetului popular, în vârstă de 80 de ani, Maria Oprea. „Are aproape 80 de ani, iar dragostea faţă de limba română i se citeşte pe faţă. Mai mult decât atât, dragostea faţă de frumos izvorăşte din adâncul sufletului. Este vorba, desigur,

despre următoare protagonistă a campaniei „Premianţii fără premii”. Maria Oprea reprezintă un exemplu, mai ales în zilele noastre, acum când pare să ne îndepărtăm de regulile de bază ale limbii române, pentru noi toţi să veghem şi să apărăm de denaturare comoara noastră lexicală, care reprezintă unul dintre elementele de identitate naţională. Mergem mai departe şi în această săptămână pentru a mulţumi încă unui om valoros că face cinste României, apă-

rând chiar esenţa acestui popor, limba prin care el comunică. Armele, dacă putem spune aşa, au fost, şi încă mai sunt, pixul, caietul şi slova, pe care Maria Oprea le-a transformat în ambrozie, hrănindu-i ca pe zei pe cei care au ales să-i citească emoţiile aşternute pe hârtie.”, spun organizatorii campaniei. Maria Oprea este din satul Zdrapţi, cătunul Putini, comuna Crişcior. „M-am născut, la poale de codru, unde, murmurul izvoarelor și glasul păsăre-

lelor îmi mângâiau sufletul. Aici unde parcă fiecare copac, fiecare floare din câmp sau din pădure îmi șopteau tainele lor.”, spune Maria Oprea. A debutat ca poet țăran, în anul 1973, la prima întâlnire a poeților țărani din România, la Deva, în cadrul „Festivalului Sarmis”. Câteva din creațiile Mariei Oprea au fost publicate în culegerile realizate de Centrul de Creație Populară Deva: „Din toată inima”, „Anotimp Hunedorean”și „Sub tâmpla

stemei”, în cartea „Stare de dor” scrisă de directorul Institutului de Etnografie și Folclor București, Ioan Meițoiu, în „Drumuri în Țara Zarandului” a lui Ioan Pârva , în „Un popas pe malul Crișului Alb la Crișcior” scrisă de învățătoarea Letiția Pleșa, și în diferite ziare. Aveți ocazia s-o cunoașteți sâmbătă, 8 februarie, la ora 11, în fața statuii lui Decebal din centrul Devei. Mihaela Petroșan

Săptămâna în alte vremuri 7 februarie: 1238 — Orașul rus Vladimir a fost ars de mongoli. 1497 — Susținătorii lui Girolamo Savonarola (în imagine) au ars cărți, obiecte cosmetice și de artă în Florența. 1990 — Partidul Comunist din Uniunea Sovietică a acceptat să renunțe la monopolul puterii. 1992 — S-a semnat Tratatul de la Maastricht, care avea să fie tratatul de bază al Uniunii Europene până în 1999. Nașteri: Thomas Morus (1478) – Charles Dickens (1812) – Harry Nyquist (1889) Decese: Papa Pius al IX-lea (1878) – Igor Kurceatov (1960) – Josef Mengele (1979) 8 februarie: 1597 — Maria Stuart a fost executată pentru tentativa de a o asasina pe verișoara sa, Elisabeta I a Angliei. 1856 — Barbu Dimitrie Știrbei a abolit sclavia romilor din Țara Românească.

1904 — A început războiul ruso-japonez printr-un atac-surpriză al japonezilor asupra navelor rusești lângă actualul oraș Lüshunkou, China. Nașteri: Afonso al IV-lea al Portugaliei (1290) – Jules Verne (1828) – Dmitri Mendeleev (1834) Decese: France Prešeren (1849) – Max Liebermann (1935) – Walther Bothe (1979) 9 februarie: 1920 — S-a semnat tratatul Spitsbergenului prin care se recunoaștea suveranitatea Norvegiei asupra Insulelor Svalbard. 1943 — S-a încheiat bătălia de la Guadalcanal cu o victorie a Aliaților pe frontul din Pacific din Al Doilea Război Mondial. 1971 — Misiunea Apollo 14 sa întors pe Pământ după ce a fost a treia misiune care a dus oameni pe Lună. Nașteri: Daniel Bernoulli (1700) – J.M. Coetzee (1940) – Joe Pesci (1943)

Decese: Jules Michelet (1874) – Fiodor Dostoievski (1881) – Miklós Horthy (1957) 10 februarie: 1763 — Regatul Unit al Marii Britanii, Spania și Franța a semnat Tratatul de la Paris prin care se punea capăt Războiului de Șapte Ani. 1840 — Prințul Albert de SaxaCoburg și Gotha s-a căsătorit cu Regina Victoria a Regatului Unit, devenind prinț consort al acestei țări. 1947 — S-au semnat Tratatele de pace de la Paris prin care se reglementa încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. 1996 — Supercalculatorul Deep Blue l-a învins la șah pe campionul mondial Garry Kasparov. Nașteri: Christine Marie a Franței (1606) – Bertolt Brecht (1940) – Walter Houser Brattain (1902) Decese: Montesquieu (1755) – Wilhelm Röntgen (1923) – Arthur Miller (2005)

11 februarie: 1866 — Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite ale Țării Românești și Moldovei a fost forțat să abdice de o largă coaliție de conservatori și liberali radicali. 1929 — Italia și Sfântul Scaun al Bisericii Romano-Catolice au căzut de acord să înființeze statul Vatican. 1990 — Activistul anti-apartheid Nelson Mandela a fost eliberat după 27 de ani de detenție. Nașteri: Elisabeta de York (1466) – Papa Grigore al XIV-lea (1535) – Thomas Alva Edison (1847) Decese: Elisabeta de York (1503) – René Descartes (1650) – Léon Foucault (1868) 12 februarie: Ziua Darwin 1502 — Exploratorul portughez Vasco da Gama a plecat de la Lisabona în cea de-a doua sa călătorie în India. 1818 — Sub conducerea generalului Bernardo O'Higgins, statul Chile și-a declarat independența față

de Spania. 1912 — Pu Yi, ultimul împărat al Chinei, a abdicat, China devenind de atunci republică. Nașteri: Francisc I al Austriei (1768) – Abraham Lincoln (1809) – Charles Darwin (1809) Decese: Lady Jane Grey (1559) – Pierre de Marivaux (1763) – Immanuel Kant (1804) 13 februarie: 1867 — Valsul Dunărea albastră al compozitorului austriac Johann Strauss a fost interpretat în premieră la Viena. 1880 — Inventatorul american Thomas Alva Edison a descoperit efectul Edison. 1945 — Aliații au început bombardamentele strategice ale orașului german Dresda, în care au murit mii de civili. Nașteri: Ivan Andreevici Krîlov (1769) – William Bradford Shockley (1809) – Peter Gabriel (1950) Decese: Béla al II-lea al Ungariei (1141) – Benvenuto Cellini (1571) – Richard Wagner (1883)


Informaţia de Hunedoara

ACTUALITATE

Pagina 8

Bilanţ la Tribunalul Hunedoara Conform bilanţului pe anul 2013 dat publicităţii miercuri de Tribunalul Hunedoara, instanţele hunedorene au avut cu aproape 1.500 de cauze mai puţin de judecat decât în 2012. Conform datelor oficiale, anul trecut volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara a fost de 24.746 de cauze pe rol, iar al judecătoriilor din raza de competenţă a tribunalului a fost de 42.439 de cauze pe rol. Comparativ, în anul 2012, instanţele din judeţul Hunedoara au avut spre soluţionare 68.632 de cauze, din care 22.695 de cauze la Tribunalul Hunedoara şi 45.937 de cauze la cele şase judecătorii din județ - Brad, Deva, Haţeg, Hunedoara, Orăştie şi Petroşani. „În cursul anului 2013, s-a înregistrat o încărcătură de 1.265 de cauze pe judecător, faţă de o încărcătură de 1.137 de cauze pe judecător în 2012. Comparativ, Tribunalul Alba are o încărcătură de 1.080 de cauze pe judecător, iar Tribunalul

Sibiu are o încărcătură de 1.146 de cauze pe judecător. Luat separat pe secţii se constată ca fiind cea mai mare încărcătură de cauze/ judecător la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, unde s-a înregistrat un număr mediu de 2.534 de cauze/ judecător, față de 769 cauze/ judecător la Secţia I Civilă, 405 cauze/ judecător la Secţia penală şi 1.036 cauze la Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale”, a declarat preşedintele Tribunalului Hunedoara, judecătorul Carmen Mihaela Timișan. Anul trecut, cele mai multe dosare au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Deva - 15.120, pe următoarele locuri situându-se Judecătoria Petroşani, cu 14.470 de dosare pe rol, și Judecătoria Hunedoara, cu 6.700 dosare pe rol. La Tribunalului Hunedoara lucrează 27 de judecători şi sunt vacante șapte posturi de judecător, iar la nivelul judecătoriilor sunt vacante șase posturi de judecător şi un post de grefier.

Bilanţul ITM Hunedoara pentru anul 2013 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara a prezentat public bilanțul activității din anul 2013. Datele furnizate de analiza ITM Hunedoara arată că există încă mulți agenți economici care nu respectă legile.

Amenzi de peste 2,5 milioane În ceea ce priveşte activitatea de relaţii de muncă, în 2013 au fost controlate 2.196 de unităţi, iar numărul salariaţilor cu contract individual de muncă din unităţile controlate a fost de 90.198. Acţiunile inspectorilor s-au finalizat cu 7.483 măsuri dispuse și realizate în proporție de 81,78 la sută, 317 amenzi, în valoare de 2.518.600 lei (din care, 136, în valoare de 2.105.000 lei, pentru muncă nedeclarată), și 1.069 avertismente. Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost depistate 502 persoane care desfășurau activitate fără a avea forme legale de angajare. De menționat că în perioada analizată au fost făcute şi 20 de denunţuri pentru situaţiile în care au fost depistate mai mult de cinci persoane fără forme legale de angajare, unul fiind pentru un copil cu vârsta sub 15 ani care muncea în folosul unui angajator.

66 de amenzi pentru deficiențe în evidența salariaților ITM Hunedoara a verificat printre altele şi respectarea de către 86 de angajatori a protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi promovarea drepturilor

acestor persoane, fiind depistate deficienţe la un singur angajator. A fost aplicat un avertisment şi au fost stabilite măsuri în vederea intrării în legalitate. Anul trecut inspectorii ITM Hunedoara au mai controlat și patru angajatori ce erau autorizaţi ca agenţi de muncă temporară, în aceste cazuri constatându-se că unul nu a respectat legislaţia, fiind sancţionat cu 2.000 de lei amendă. De asemenea, ITM Hunedoara, în colaborarea cu Biroul Judeţean pentru Imigrări a realizat 18 controale pentru verificarea respectării legislative privind autorizaţiile de muncă. Astfel, în aprilie 2013, a fost depistată o persoană de cetăţenie sârbă care desfăşura muncă fără autorizaţie de muncă. În acest caz a fost aplicată o amendă în valoare de 3.000 lei, şi a fost făcută o adresă în acest sens către Biroul Judeţean pentru Imigrări Hunedoara. În cadrul celor 2.196 controale efectuate s-a urmărit modul de verificarea a respectării prevederilor H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor modificat şi completat. Și în acest caz au fost depistate unele deficienţe la 409 angajatori, aplicându-se 66 de amenzi, în valoare de 210.000 lei şi 414 avertismente. În perioada ianuarie - decembrie 2013, în cadrul celor 51 de controale efectuate pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, au fost depistate unele mici deficienţe la doi dintre angajatori, aceştia fiind sancţionaţi cu avertisment, iar la un alt angajator au fost depistate probleme mai grave aplicându-se două amenzi contravenţionale în valoare totală de 7.000 lei. Controalele efectuate au vizat pe

lângă depistarea muncii nedeclarate şi verficarea respectării prevederilor Codului muncii şi a altor acte normative incidente relaţiilor de muncă. Finalitatea acestora s-a concretizat prin aplicarea a 111 amenzi în valoare de 251.600 lei şi 641avertismente, unui număr de 450 angajatori.

200 de accidente în Valea Jiului O atenţie deosebită a fost acordată activităţilor de minerit, exploatare a resurelor naturale şi producerea energiei electrice. În acest caz au fost controlate în mai multe rânduri: Complexul Energetic Hunedoara, inclusiv sucursalele Societăţii Naţionale a Huilei Petroşani, aflate pe teritoriul judeţului Hunedoara (Electrocentrale Paroşeni, SEH Lupeni, SEH Vulcan, SEH Livezeni, SEH Lonea, SPC Valea Jiului, Electrocentrale Mintia). Și în acest caz inspectorii de muncă au aplicat sancţiuni şi au dispus măsuri şi termene de remediere a deficienţelor constatate. La fel s-a procedat şi cu alte unităţi care exploatau cariere de piatră sau balastiere. În ceea ce priveşte situaţia accidentelor de muncă, anul trecut s-au înregistrat 273 de accidente din care 202 în zona Văii Jiului şi 71 în restul judeţului. Deşi faţă de anul 2012 se remarcă o creştere a acestora de la 227 la 273, gravitatea acestora s-a diminuat. Din păcate anul trecut s-au înregistrat şi două accidente colective de muncă în care au fost implicate şapte victime. În 2012 au fost înregistrate trei accidente colective în care au fost implicate nouă persoane. De asemenea, în 2013 au fost înregistrate 18 accidente încadrate ca accidente în afara câmpului muncii.

Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa va fi reabilitat Conform declaraţiilor directorului Muzeului Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva, Liliana Ţolaş, anul viitor ar putea începe finanţarea lucrărilor de reabilitare şi reconstrucţie a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Până atunci, se fac pregătiri pentru obţinerea banilor europeni.

O investiţie specială Investiţia în reabilitarea şi reconstrucţia amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa este estimată la aproximativ 5 milioane de euro. „Săptămâna viitoare ne vom întâlni aici la Deva cu reprezentantul firmei Orban&Biriș pentru ceea ce înseamnă punerea în practică și identificarea surselor de finanțare. Avem studiul de fezabilitate, valoarea lui este de 5 milioane de euro. Aceștia sunt banii de care avem nevoie pentru a reabilita și reconstrui amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Evident, nu avem bani din bugetul nostru, dar există bani europeni pentru acest proiect și, cred eu, așa într-un orizont de timp optimist, din 2015 să înceapă finanțarea. Avem un mare avantaj, faptul că acolo cercetarea arheologică este încheiată și un alt mare avantaj că la nivelul Ministerului Culturii acest proiect a trecut cu brio prin Comisia Națională a Monumentelor, ceea ce este mare lucru pentru noi. Având toate acestea pregătite, nu așteptăm decât să înceapă partea de finanțare.”, a declarat Liliana

Țolaș. Argumentul principal pentru realizarea acestei investiţii este atractivitatea turistică a acestui sit arheologic de mare valoare. „Ulpia Traiana Sarmizegetusa este punctul nostru de lucru care aduce cei mai mulți turiști, cele mai multe venituri proprii le-am realizat cu sprijinul turiștilor care vin aici. Practic ne-am dublat numărul de turiști. Dacă în 2012 aveam undeva la 25-30.000 de turiști, în 2013 am ajuns la 52.000 de turiști, iar per total instituție am ajuns să creștem la 88.000 de turiști, de la 50.000 cu un an în urmă.”, mai spune directorul MCDR Deva.

Tezaurul dacic va fi expus Ca element de surpriză pentru hunedoreni şi nu numai, din 15 martie MCDR Deva va oferi publicului o expoziţie care va prezenta Tezaurul dacic deţinut de muzeul devean. „Aurul dacic nu va mai sta în depozite, va fi văzut de toată lumea. Este o expoziție absolut senzațională. Acesta este motivul pentru care începând cu 1 februarie prețul de intrare în muzeu va fi de 10 lei de persoană, ceea ce este foarte puțin, dacă aruncați o privire la muzeele din jur, Hunedoara, Alba, Cluj, Sibiu, care percep bilet de intrare pentru fiecare expoziție.”, explică Liliana Ţolaş. O altă ambiţie a muzeului devean este aceea ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să fie expuse şi celebrele brăţări dacice.

Pagină realizată de Mihaela Petroșan


Pagina 9

CULTURĂ

Informaţia de Hunedoara

Pentru viaţa spirituală a omului cultura este oglinda măritoare. (Constantin Noica) Colțul de geniu

Nikos Kazantzakis

Cetatea Devei, redată oraşului Vineri, de la ora 11.00, la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva va avea loc vernisajul expoziţiei „Cetatea Devei, redată oraşului”.

Nikos Kazantzakis (n. 18 februarie 1883, Heraklion - d. 26 octombrie 1957, Freiburg) este un autor grec care a scris de-a lungul vieții sale poeme, romane, eseuri, și cărți de călătorii. Probabil cel mai important și cel mai tradus scriitor grec al secolului XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul Zorba grecul, bazat pe romanul cu același nume scris de acesta. Aflat veșnic în conflict cu autoritățile din Grecia pentru opiniile sale îndrăznețe (asemenea bunului prietenului său Panait Istrati, era atașat ideilor de stânga), deși a îndeplinit o vreme și funcții publice, a găsit mai multă audiență în străinătate decât în propria patrie, fiind nominalizat de câteva ori la Premiul Nobel. Se naște la Heraklion, în insula Creta, Nikos, primul din cei patru copii ai familiei Kazantzakis. Tatăl, Mihalis (1856-1932), originar dintr-un sat din împrejurimile Iraklionului, se îndeletnicea cu negoțul de produse agricole. Răscoală cretană împotriva stăpânirii turcești determină familia Kazantzakis să se refugieze, pentru doi ani, între 1897-1899, în insula Naxos din Marea Egee. Tânărul Nikos urmează, timp de doi ani, cursurile colegiului francez din insulă, condus de călugări franciscani. Învață franceza și italiana și se familiarizează, prin intermediul lecturilor, cu civilizația occidentală. Revenit în insula natală, își continuă studiile la gimnaziul din Iraklion. Mai târziu, studiază Dreptul la Atena. În 1906 își face debutul în lumea literelor cu eseul „Boala veacului”, apărut în revista Pinakothiki, sub pseudonimul Karma Nirvami. Sub același pseudonim publică în acest an și primul volum: „Șarpe și crin”, o nuvelă de mari dimensiuni (95 de pagini), cu influențe din D'Annunzio. Pe parcursul anului 1907, semnează, sub pseudonimul Akritas, cronici în cotidianul atenian Akropolis. Din cauza situației materiale, veșnic precare, a fost nevoit să-și câștige, ca și alți scriitori contemporani (Grigorios Xenopoulos, Kostis Palamas), existența prin scris. A colaborat de-a lungul anilor la numeroase publicații ale vremii, rezultatul fiind o opera imensă, adunată în parte în volumele de impresii de călătorie, în parte rămasă încă în paginile ziarelor. La 1 octombrie 1907 sosește la Paris, unde se dedica, până în 1909, studiilor de specializare în Drept. La Collège de France urmărește cursurile ținute de Henri Bergson, a cărui concepție filozofică îi va marca profund opera și viața. În perioada martie-aprilie a anului 1909 va face prima călătorie în Italia unde va reveni în numeroase rânduri. În 1910 se va stabili la Atena, unde publica tragedia „Meșterul”, prelucrare a unei legende populare în care influențe din Nietzsche se împletesc cu trăiri personale. Premiată la un concurs dramatic, piesa va fi pusă în scenă în 1916. Mijloacele de existență și le asigură traducând pentru editura ateniană Fexi cărți de filozofie și știință. Un an mai târziu, în 1911, se căsătorește, la Iraklion, cu Galatia Alexiou. Poetă, prozatoare, dramaturg, Galatia Kazantzakis (1881-1962) va ocupa un loc de seamă în viața literară elenă. Căsătoria, timp de 16 ani, a celor doi oameni de litere, intelectuali cu firi și caractere opuse, va reprezenta pentru Kazantzakis, una dintre cele mai frământate perioade din viața sa. În 1926, căsătoria va eșua într-un divorț. În romanul „Oameni si supraoameni” (1957), capodopera sa, Galatia va zugrăvi calvarul conviețuirii cu Nikos. Înscris ca voluntar în armată în timpul Războaielor Balcanice, va servi la biroul special al primuluiministru, Eleftherios Venizalos. Un punct de răscruce din biografia sa îl constituie întâlnirea cu Anghelos Sikelianos (1884-1851), personalitate de prim-plan a literaturii elene, de care-l va lega o strânsă prietenie. Timp de un an (1916-1917), Nikos, împreună cu Gheorghios Zorbas, va încerca să pună pe roate exploatarea unei mine de lignit la Prastova, în sudul Peloponesului. Gheorghios Zorbas (1870-1941), originar din Halkidiki, un om din popor, cu maniere simple, un idealist fără pereche, pe care Kazantzakis l-a cunoscut la Muntele Athos, a reușit să-l atragă pe scriitorul cretan în această aventură ce va deveni peste trei decenii nucleul cărții „Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas”. S-au păstrat câteva scrisori „pline de pitoresc” adresate de Zorbas fostului său asociat de afaceri. Pe lângă „Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas”, a scris și alte romane de referință, precum: „Hristos răstignit a doua oară”, „Raport către El Greco”, „Ultima tentație a lui Hristos”, „Fratricizii”.

Evenimentul este organizat de muzeul devean și Consiliul Judeţean Hunedoara, în colaborare cu o firmă din Brașov. Expoziția va fi găzduită în spaţiile de la parterul Palatului Magna Curia şi va aduce în atenţia publicului o parte din patrimoniul acestui important monument, blazon al oraşului, cu care Deva se identifică şi se mândreşte. „Piesele expuse reprezintă o parte a descoperirilor realizate în campaniile de cercetare arheologică din 2008, respectiv 2013, campanii derulate în cadrul proiectului iniţiat de autorităţile locale cu privire la reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetăţii” şi integrarea ansamblului într-un circuit turistic mai amplu”, a declarat Liliana Țolaș, directorul muzeului din Deva. În plus, vizitatorii vor putea admira o serie de fotografii 3D realizate în perimetrul cetăţii, MCDR punând la dispoziţia celor interesaţi echipamentul necesar pentru vizualizare. Mihaela Petroșan

Exponatul lunii februarie

Un potir din faianță fină

Primăria Municipiului Hunedoara vă invită marţi, 25 februarie 2014, ora 18.00, la spectacolul „Străini în noapte”. Spectacolul va avea loc la Casa de Cultură Hunedoara, iar biletele se vor putea cumpăra de la casierie, începând cu data de 13.01.2014. Preţul unui bilet este 40 lei.

Pentru luna februarie, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva propune vizitatorilor, ca exponat al lunii, un obiect de o deosebită valoare artistică, realizat între anii 1820-1859. Astfel, în spaţiul special amenajat de la intrarea în Palatul Magna Curia, muzeul devean propune vizitatorilor, începând cu 1 februarie, să admire un potir realizat în cadrul manufacturii de faianţă fină de la Batiz, atelier care a funcţionat între anii 18051865. Potrivit specialiștilor, potirul face parte din categoria de obiecte de o deosebită valoare artistică, fiind creat în serie mică în cadrul manufacturii. Piesa se încadrează ca perioadă de execuţie între anii 18201859, interval în care atelierul practica cu predilecţie decorarea cu albastru de cobalt. Corpul piesei are formă de clopot cu buza evazată şi uşor răsfrântă. Piciorul se prelungeşte din corp, evazându-se spre bază şi formând talpa ce poartă semnătura pictorului Rógan Károly, data 15 martie şi parţial anul execuţiei 18.., ultimele două cifre nefiind lizibile. Pe cupă sunt redate sub formă de medalion două compoziţii cu motive şi simboluri creştine, în timp ce extremităţile piesei sunt marcate de un decor liniar, care face în acelaşi timp şi delimitarea între volumele mari.

Mihaela Petroșan

Definiții esențiale

„Fiecare om are câte-o nebunie, dar cea mai mare nebunie, după mine, e să n-ai niciuna.” (Nikos Kazantzakis)


Informaţia de Hunedoara

ECONOMIE

Pagina 10

S-a aprobat bugetul județului Hunedoara În ultima ședință, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, consilierii județeni au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014. Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara a stat deoparte la votul pe buget şi cel pe cotizaţii.

Bani drămuiţi Astfel, s-a stabilit bugetul județului la suma de aproape 195 de milioane de lei venituri și cheltuieli de aproximativ 211 milioane de lei. Deficitul bugetar va fi acoperit din excedentul anului precedent şi estimările pe anii 2015 – 2017. În cadrul bugetului, a fost aprobat și programul de investiţii pe anul 2014, cu finanţare din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază ale CJ Hunedoara, dar și bugetul creditelor externe şi interne. Prin Legea bugetului de stat pe anul 2014, bugetului propriu al judeţului Hunedoara i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, în sumă de 39,2 milioane de lei, din care: susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 8,2 milioane de lei, susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, 8,4 milioane de lei, acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine, 8 milioane de lei, învaţământul special şi centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, 10

milioane de lei. Din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, 15,8 milioane de lei se constituie ca venit la bugetul propriu al judeţului. Conform unei adrese a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara, se alocă bugetului propriu al judeţului cota de 27 la sută, din cota de 18,5 la sută din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimat a se încasa pe total judeţ în anul 2014, în sumă de 18,9 milioane de lei. Cotele defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2014 sunt în sumă de 42,6 milioane de lei. Apoi, printr-o altă adresă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite că judeţului Hunedoara i-a fost repartizată suma de 60 de milioane de lei, reprezentând „Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2014”. În plus, 441.000 de lei sunt transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2014.

Subvenţie de 4,1 milioane la Teatrul din Petroşani În ședința de vineri consilierii județeni au aprobat și bugetele instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea CJ Hunedoara. Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului

de Artă Deva este în sumă de 2.050.000 lei, iar bugetul de venituri şi cheltuieli pe acest an al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva este în sumă de 4.720.000 lei. Pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 este în sumă de 889.000 lei, fiind constituit la partea de venituri din suma de 25.000 mii lei din venituri din taxe administrative, eliberări de permise şi suma de 864.000 lei, subvenţii de la bugetul consiliului judeţean. La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 649.000 lei, s-a avut în vedere numărul maxim de posturi existent la 31.12.2013 şi fondul aferent salariilor de bază, statul de funcţii aprobat pentru această instituţie. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 240.000 lei, au fost stabilite în funcţie de necesarul determinat conform planului anual de achiziţii întocmit la nivelul direcţiei pe baza normativului de dotare cu mijloace materiale şi tehnice transmis de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, de consumul de energie electrică şi gaz, materiale consumabile utilizate în activitatea curentă. Şcolii Gimnaziale „I.G. Duca” Petroşani i s-a repartizat suma de 1.100.000 lei. „Pentru plata drepturilor salariale aferente unui număr de posturi aprobat conform statului de funcţii, altor drepturi salariale stabilite în baza legislaţiei în vigoare, precum şi contribuţiile aferente acestora, se repartizează suma de

Suma cotizațiilor ce trebuie plătite de CJ Hunedoara în 2014 este de 5.835.871,07 lei. Din această sumă, aproape 4,3 milioane lei merg către asociații de dezvoltare intercomunitară și regională. CJ Hunedoara mai plătește cotizații la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - 74.260,07 lei, Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România - 500 lei, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România - 180 lei și Asociaţia Directorilor Economici

şi Contabililor din Judeţele din România - 500 lei. În acest an, contribuția CJ Hunedoara la Asociaţia SALVITAL este de 450.000 lei, iar cotizația la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara” - 650.000 lei. În ceea ce privește cotizația la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean Pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân”, care este de 2.500.000 lei, consilierii județeni ai PDL nu au votat acest articol. În replică, Mircea Ioan Moloț, președintele CJ Hunedoara, a declarat: „Sunt convins că dacă unul dintre consilierii care n-au votat, și mă refer la cei de la PDL, vor fi ei mușcați de câini într-o zi, sau rude apropiate, o să vină să spună că nuși fac treaba oamenii care sunt angajați, că fondurile nu sunt sufi-

Preşedintele nu mai votează, din motiv de ANI Preşedintele CJ Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ, susţine că e un buget echilibrat: „Am avut discuții cu fiecare instituție din subordine, cu fiecare serviciu, să vedem ce proiecte

au și am încercat să le rezolvăm în așa fel încât să funcționeaze bine. Sigur, e o problemă cu Direcția pentru Protecția Copilului și Persoanelor Vârstnice, dar întotdeauna am avut acest lucru. (...) Întotdeauna la rectificări am avut grijă ca această direcție să funcționeze și nu am avut nicio problemă.”. În mod excepţional, şeful CJ Hunedoara a refuzat să voteze pentru buget şi cotizaţiile judeţului, susţinând că nu mai doreşte să fie ţinta proceselor. „Nu am votat bugetul pe acest an pentru că m-am săturat să fac naveta pe la tribunale prin țara asta. Trăgând linie am constatat că nu a meritat să fiu președinte al Consiliului Județean în sensul că recompensa lunară care am avut-o îmi acoperă cam cât cheltuiesc cu avocații. De aceea nici nu mai vreau să candidez, nu mai vreau să aud de funcția asta. O să încerc să-mi duc mandatul la bun sfârșit. Dar, dacă-ți spune că ești incompatibil, că ai fost la Crucea Roșie, într-o asociație a președinților de consilii județene, nici nu știu ce să mai zic de această agenție ANI care, repet, mi-a mâncat mai bine de jumătate din salariul pe care l-am câștigat într-un mandat de patru ani. Ultimul proces l-am avut lunea trecută la Alba Iulia și mi s-a amânat pe 4 sau pe 17, nici nu mai știu, pentru că atâtea procese am cu ei că nu le mai știu nici datele nici numărul. Pentru unele trebuie să mă duc ba la București, ba la Satu Mare”, a declarat Mircea Ioan Moloț.

Exproprieri pentru conducta de apă Sântămărie Orlea - Deva

CJ cotizează din greu Consiliul Județean Hunedoara va plăti, în 2014, cotizații la mai multe structuri neguvernamentale din țară și străinătate, structuri în care instituția are reprezentanți fie pe președinte, fie funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate.

850.000 lei. Pentru cheltuielile materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în cadrul claselor speciale integrate în învăţământul de masă, aferente elevilor cu deficienţe cognitive, senzoriale, comportamentale şi psihomotorii, se repartizează suma de 250.000 lei”, se precizează în nota de fundamentare. Pentru Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 în sumă de 4.250.000 lei. „Veniturile sunt constituite din suma de 150.000 lei, previzionată a se încasa în urma manifestărilor culturale şi artistice organizate de această instituţie în acest an şi din subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara, în sumă de 4.100.000 lei. Această sumă este necesară pentru asigurarea cheltuielilor salariale pentru un număr maxim de posturi, în sumă de 1.627.910 lei şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii în sumă de 2.622.090 lei”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

ciente. Atunci uită că au votat împotrivă. Dar, am promis cetățenilor județului Hunedoara că în scurt timp vor rămâne fără câini pe stradă, deci nu vom mai avea câini comunitari, iar acest lucru nu se poate face pe povești, din birou, ci trebuie finanțare și acțiune”. Prin aceeași hotărâre, consilierii județeni au aprobat și plata cotizaţiilor la Asociaţia „Club Sportiv Municipal Cetate Deva” în sumă de 696.000 lei, Federaţia Română de Judo 120.000 lei, Asociaţia „Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara” - 100.000 lei, și la Asociaţia „Fotbal Club Autobergamo” Deva în sumă de 100.000 lei.

Pagină realizată de Mihaela Petroșan

Pentru realizarea unui mare proiect cu finanțare europeană al Apa Prod SA Deva, Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva” și începerea exproprierilor acolo unde e necesar. Conform datelor CJ Hunedoara, coridorul de expropriere are următoarele tronsoane: UAT Sântămărie Orlea, UAT Bretea Română, UAT Călan, UAT Simeria şi UAT Deva. CJ Hunedoara a stabilit deja lista cu proprietarii şi a altor titulari de drepturi reale ai căror imobilele sunt afectate de coridorul de expropriere, suprafeţele care urmează a fi expropriate şi sumele individuale aferente despăgubirilor. Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, în cuantum total de 296.336 lei, vor fi alocate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara, în

termen de 90 de zile, într-un cont la dispoziţia proprietarilor de imobile, în vederea efectuării plăţilor despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. „Ceea ce a făcut Consiliul Județean astăzi (vineri, n.r.) pentru județul Hunedoara este un lucru foarte important pentru că pentru acest proiect, care include și proiectare și execuție, am găsit soluții tehnice foarte avantajoase pentru populație. Am creat un culoar ținând cont de noua geografie a sistemului prin amenajarea râului Strei ce face să avem posibilitatea să fructificăm potențialul de apă care este în Retezat pentru aproape tot județul și nu o să mai avem probleme privind lipsa apei în localitățile Geoagiu, Hărău, Șoimuș. Finanțarea este pe POS Mediu, a fost obținută anul trecut și va fi derulată până la sfârșitul anului 2015. Traseul conductei va fi în principal pe domeniul public al localităților Subcetate, Bretea Română, Călan, Băcia și Deva. Sunt și mulți proprietari, dar majoritatea sunt pe domeniile publice unde transferă conducta”, a declarat Victor Arion, directorul general al Apa Prod.


Pagina 11

MEDIU RURAL

Informaţia de Hunedoara

DE NOTAT

PNDR 2014-2020: Măsurile de mediu și climă vor primi cea mai mare alocare – aproape 2,3 miliarde de euro Subpachetul de măsuri de mediu și climă din cadrul pachetului financiar alocat viitorului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) ar urma să beneficieze de o sumă totală de 2.260,3992 milioane euro. Potrivit documentului obținut de Recolta.eu, noul PNDR va avea 13 măsuri și un disponibil 8.015,6000 milioane euro prin FEADR. Subpachetul în cauză conține patru măsuri. Vorbim aici de împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere (Măsura 221, Măsura 223) care ar urma să primească 76,1755 milioane euro, de cea de agromediu și climă (Măsura 214) cu un disponibil de 813,7437 milioane euro, cea de agricultură ecologică (Măsura 214) cu 100,5878 milioane euro alocări, respectiv delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Măsura 211, Măsura 212) – 1.269,8923 milioane euro (cea mai mare din acest subpachet). O altă măsură importantă din PNDR 2014-2020 va fi cea de investiții în active fizice, cu un total alocat de 1.832,4303 milioane euro, adică 24,320 la sută din total alocări FEADR. Această măsură conține

submăsura de modernizare ferme (Măsura 121) care ar urma să primească 1.026,1610 milioane euro, submăsura de pomicultură – 198,0491 milioane euro, cea reprezentând alte investiții cu o alocare de 828,1119 milioane euro, submăsura de procesare (Măsura 123) – 329,8375 milioane euro, respectiv cea de infrastructură adaptare (Măsura 125) – 476,4319 milioane euro, cu subcriteriul irigații – 371,6169 milioane euro.

Impozitul pe construcţii special este "o nenorocire fiscală" şi va afecta sever, în special agricultura, generând un impact negativ în economie de 1,2 miliarde lei, se arată într-un raport al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR).

Tinerii fermieri vor primi 619,3434 milioane euro Măsurii dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor ar urma să-i fie alocată suma de 1.032,2490 milioane euro, adică 13,700 la sută din total alocat, din care pentru instalarea tinerilor fermieri (Măsura 112) ar urma să fie disponibilizată suma de 619,3434 milioane euro. În cadrul aceleiași măsuri va exista submăsura de startup + dezvoltare microîntreprinderi și întreprinderi mici non-agricole (Măsura 312, Măsura 313) cu un disponibil calculat de 412,8996 milioane euro. Pentru măsura PNDR 20142020 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (Măsura

322)” ar urma să fie alocate 1.000,6034 milioane euro, adică 13,280 la sută din total alocări, iar pentru cea de „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” (Măsura 111) – 6,0277 milioane euro, adică 0,080 procente din total. Viitorul PNDR va conține și măsura de cooperare, cu o alocare de 3,0139 milioane euro, adică 0,040 la sută din total, cea de gestionare a riscurilor – 397,8303 milioane euro, adică 5,280 procente din alocări, LEADER (Axa 4) – 376,7332 milioane euro, adică 5% din total alo-

cat, cea de asistență tehnică (Măsura 511) – 188,3666 milioane euro, adică 2,500 procente din total fonduri și nu în ultimul rând angajamentele actuale ale măsurii „Bunăstarea animalelor” cu implicații asupra bugetului PNDR 2014-2020 (Măsura 2015) – 437,0105 milioane euro, adică 5,800% din total alocări. Conform documentului, suma totală alocată PNDR-ului, fără rezerva de performanță de 6%, va fi de 7.534,6640 milioane euro, iar rezerva de performanță va fi de 480,9360 milioane euro.

Ministrul Agriculturii a promis că îndată ce acciza la motorină se va majora, MADR va suporta diferenţa Daniel Constantin, ministrul de resort, a declarat la sfârșitul lunii ianuarie că imediat ce acciza la motorină se va mări, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) „va plăti şi va suporta o parte din diferenţă”. Oficialul guvernamental a ţinut să facă această precizare, în condiţiile în care mulţi producători agricoli promit că vor scumpi produsele dacă acciza se va majora. „Preţul, am spus-o întotdeauna, este dat de piaţă, de cerere şi de ofertă. Într-adevăr, inputurile au un anumit impact asupra preţului final. Eu sper să nu existe creşteri de preţ în perioada următoare prin acciza respectivă, mai ales că impactul nu este foarte mare. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că noi plătim o subvenţie pentru motorina care se foloseşte în agricultură. Odată cu mărirea accizei, noi plătim şi suportăm o parte din diferenţă. Categoric, diferenţa fiind mai mare, şi preţul pe care îl plătim ca subvenţie va fi mai mare. Deci, din acest punct de vedere, oarecum compensăm. Trebuie să facem toate calculele. Sper să nu fie la consumatorul final o creştere de preţ; cred că este foarte important”, a precizat ministrul Constantin. Pentru următoarele trei luni, perioadă care cuprinde cel puţin o lună din campania de primăvară, s-ar putea totuşi

ca acciza să nu crească, dacă negocierile cu FMI merg ca pe roate, iar preşedintele Băsescu semnează memorandumul cu Fondul. Amânarea cu încă trei luni, doar la motorină, a datei de introducere a accizei de şapte eurocenţi este singura variantă acceptată de Fondul Monetar Internaţional (FMI), în ideea că, astfel, pierderea la buget nu va depăşi 1,1 miliarde lei, de la 670 milioane lei calculată pentru primele trei luni, a afirmat premierul Victor Ponta. În opinia sa, totul ţine de preşedinte. Dacă Traian Băsescu va semna memorandumul cu FMI, preţul la motorină nu se va majora în următoarele 90 de zile. „Este singurul lucru pe care FMI-ul îl acceptă, este maximum, cu raţiunea că putem merge cel mult la un gol de încasări de aproape un miliard de lei. Acum este 670, cu totul se face 1,1 miliarde”, a spus Ponta. El a precizat că decizia amânării cu încă trei luni a datei de introducere a accizei de şapte eurocenţi la motorină nu este încă luată. „Mai discutăm. Ideea era să facem un compromis, să avem totuşi şi semnatura preşedintelui”, a adăugat Ponta. În 29 ianuarie 2014, Daniel Constantin a mai spus că Ordonanţa de Guvern 43/2013 urmează să fie modificată în acest an, astfel încât românii interesaţi să cumpere teren arabil, să aibă aces la credite avantajoase – 10 procente avans, respectiv 50 la sută din diferenţă garantată de statul român. Potrivit oficialului

AOAR: Taxa pe stâlp va afecta sever sectorul agricol

de stat, băncile par să achieseze propunerile ministeriale. „Vrem să venim cu instrumente de creditare mult mai atractive pentru fermieri. Avem o Ordonanţă aprobată de Guvern anul trecut (43/2013 – n.r.), aprobată şi promulgată de preşedinte prin Legea 289, pe care probabil că o vom amenda în acest an, tocmai pentru a da posibilitatea tuturor persoanelor fizice să aibă acces la credite în condiţii mult mai avantajoase şi mă refer aici doar la 10 la sută avans, iar jumătate din diferenţă să fie garantată de către stat. Am avut discuţii cu băncile chiar şi astăzi şi cred că în perioada următoare, multe condiţii pentru a începe creditarea în agricultură vor fi îndeplinite. Există lichiditate în piaţă, există dobânzi din ce în ce mai mici, există dorinţa băncilor de a finanţa. Singura problemă pe care o aveam era legată de garantare. Am capitalizat fondurile de garantare şi o vom face în continuare, tocmai pentru a putea da posibilitatea celor care vor să cumpere, să facă credite mult mai avantajoase decât până acum”, a mărturisit ministrul de resort.

Culturile de toamnă sunt protejate la îngheţ. „Există un strat de zăpadă suficient” Din informaţiile pe care şeful de la Palatul din strada Carol I le deţine, dis-

ponibile până miercuri la ora 20, culturile de toamnă sunt protejate de un potenţial îngheţ. Ministrul Constantin „a răsulfat uşurat” după căderile de zăpadă din ultimele zile. Rapiţa este de acum în siguranţă. „În momentul acesta pot să spun cu certitudine că toate culturile de toamnă sunt bine protejate şi de un potenţial îngheţ care ar veni în perioada următoare. Am verificat astăzi, (...) în zonele expuse riscului există un strat de zăpadă suficient. Nu vorbesc de (...) nordul Moldovei, în Dobrogea şi, de asemenea, în sud, unde stratul de zăpadă depăşeşte 30-40 de centimetri. În zona Banatului (acolo exista din nou nevoia) (...) stratul este ceva mai mic, în jur de 10 centimetri, dar suficient pentru a proteja culturile de un eventual îngheţ. Dacă nu aveam zăpadă, practic plantele care deja au răsărit, erau supuse (dacă venea un îngheţ) unui mare pericol. Mă refer în special la rapiţă care la -10 grade, deja intră într-un risc foarte mare. A venit zăpada, (...), am răsuflat uşuraţi, este adevărat”, a subliniat ministrul de resort. Până la căderile masive de zăpadă din ultima perioadă, existau două pericole potenţiale în agricultură, la culturile înfiinţate în toamna lui 2013: - lipsa de umiditate şi a protecţiei la îngheţ.

"Avem cel mai mic nivel de investiții din istoria recentă a României. Ce facem? Introducem impozitul pe construcții, care de fapt, este un impozit pe investiții. Construcții ca sere, solarii, platforme betonate, iazuri pentru piscicultură sunt investiții", a declarat Gabriel Biriş, vicepresedinte al AOAR. Potrivit vicepreşedintelui AOAR, agricultura va fi unul din domeniile cele mai afectate de această măsură. "O să vedeţi cât de server va afecta în special agricultura, care s-a constituit anul trecut în principalul motor de creştere, datorită investiţiilor, dar şi voii lui Dumnezeu", a spus Biriş. Totuşi, ministrul Agriculturii a promis, la finalul lunii ianuarie, că va încerca să clarifice ceea ce poate fi impozitat prin “taxa de stâlp”. „Eu sper să putem să definim foarte clar ce poate fi impozitat (prin Ordonanţa „taxa pe stâlp”- n.r.), pentru că acolo sunt trecute mai multe coduri CAEN, din punctul nostru de vedere în mod greşit. Vom vedea ce putem să scoatem din acea Ordonanţă de Urgenţă, astfel încât să rămânem cu o impozitare corectă, nu aşa cum s-a propus, a tuturor activelor (...) existente în agricultură în acest moment, unele dintre ele fiind chiar neproductive”, a declarat ministrul Daniel Constantin. Taxa pe construcţiile speciale se aplică de la 1 ianuarie 2014 și reprezintă 1,5% din valoarea bunurilor impozabile. Impozitul vizează numai persoanele juridice şi se va aplica pentru reţelele de transport, stâlpi, depozite sau magazii.

DE NOTAT


Informaţia de Hunedoara

NOTE Plângere penală a hackerilor împotriva Guvernului german, pentru ajutarea spionilor străini Hackeri şi activişti germani au depus o plângere penală împotriva Guvernului Merkel, pe care-l acuză de ajutarea spionilor străini, cu încălcarea legii, prezentând ca probe documente dezvăluite de către fostul consultant NSA Edward Snowden. Club (CCC), organizaţia nonguvernamentală Liga Internaţională pentru Drepturile Omului (ILHR) şi organismul de supraveghere online pentru drepturi civile Digitalcourage au anunţat demersul luni, relatează Deutsche Welle în pagina electronică. Aceste grupuri acuză atât Guvernul condus de către Angela Merkel, cât şi serviciile de spionaj că au tolerat spionajul şi că au ajutat, efectiv, Agenţia americană pentru Securitate Naţională (NSA) şi Cartierul General pentru Informaţii al Guvernului britanic (GCHQ) să-i spioneze pe cetăţenii germani. Grupurile anunţă, într-un comunicat de presă că au depus plângerea penală cu scopul de a declanşa "o investigaţie, de mult timp aşteptată, a procurorilor federali" asupra unor presupuse încălcări ale legii comise de către oficiali germani şi spioni străini. Ele solicită totodată ca Edward Snowden să fie adus în Germania, în calitate de martor, în această investigaţie asupra spionajului. Comunicaţiile personale ale lui Merkel au fost spionate de către NSA, potrivit unor documente dezvăluite de către Snowden, acuzat de Washington de spionaj şi refugiat temporar la Moscova. "Atunci când telefonul mobil al Angelei Merkel este ţinut sub supraveghere, este clar că nu este vorba despre suspiciuni de terorism", a declarat pentru agenţia germană de presă DPA Rena Tangens, de la Digitalcourage. Procurori federali iau în considerare, de mai multe luni, să lanseze o investigaţie cu privire la activităţile desfăşurate de către NSA pe teritoriul Germaniei.

NOTE

ȘTIINȚĂ - TEHNOLOGIE

Pagina 12

ANALIZĂ: La 10 ani de la lansare, Facebook a ajuns la maturitate, dar luptă să îi ţină aproape pe tineri Facebook, considerată în momentul de faţă cea mai importantă reţea de socializare din lume, împlineşte marţi zece ani de la lansare, o vârstă a maturităţii, dar totuşi un moment dificil pentru acest site care se luptă să îşi păstreze utilizatorii tineri. Facebook se apropie de a zecea aniversare, o vârstă a maturităţii pentru reţeaua de socializare, care a reuşit să depăşească o listare catastrofală pe bursă şi să se transforme într-o maşinărie de atragere a publicităţii, dar care se confruntă totodată cu îmbătrânirea utilizatorilor săi. "A fost o călătorie incredibilă", a declarat Mark Zuckerberg, cofondatorul şi directorul general al Facebook. "Registrul" online pe care Mark Zuckerberg l-a creat în ianuarie 2004, în camera sa de la Universitatea Harvard, a devenit o companie mondială, cu 1,23 de miliarde de utilizatori pe lună, iar Zuckerberg, unul dintre cei mai tineri miliardari ai lumii. "Facebook a făcut ca lumea să fie mai mică, mai interactivă. A unit familii, prieteni, vecini din întreaga lume. Este un adevărat fenomen social", a declarat, pentru AFP, Trip Chowdhry, analist la compania Global Equity Research. "Peste 20% din timpul petrecut pe internet este pe reţeaua Facebook. Cei de la Facebook au realizat cu succes tranziţia de la computerul tradiţional la dispozitivele mobile. Ce au reuşit să facă este remarcabil", a declarat, la rândul său, Lou Kerner, fondator al societăţii de investiţii Social Internet Fund. În decembrie 2013, Facebook avea 1,23 de miliarde de utilizatori lunari activi, cu 16% mai mulţi faţă de anul precedent. Dintre aceştia, 945 de milioane accesează reţeaua socială prin intermediul dispozitivelor mobile. Dar, până să ajungă aici, Facebook a avut de depăşit multe obstacole. Unul dintre acestea a avut loc în mai 2012, când Facebook a fost listată cu mare vâlvă la bursa din New York. Facebook a încheiat atunci cea mai mare ofertă publică iniţială derulată vreodată în industria înaltei tehnologii şi internetului, reuşind să plaseze pe piaţă circa

422 de milioane de acţiuni, la preţul de 38 de dolari pe unitate, plafonul intervalului ţintit de companie. Reţeaua de socializare a atras astfel 16 miliarde de dolari, a treia mare ofertă publică din istoria SUA, după Visa şi General Motors. Însă, ulterior listării la bursă, Facebook s-a confruntat cu probleme tehnice şi cu o prăbuşire a acţiunilor, a căror valoare a scăzut la jumătate într-un interval de trei luni. Facebook a reuşit apoi să îşi revină, valoarea acţiunilor sale crescând la niveluri record, iar unii analişti au considerat acest lucru cea mai importantă evoluţie din istorie din sectorul de internet american. Veniturile Facebook au urcat cu 63% în trimestrul al patrulea al anului trecut, cel mai mult din ultimii doi ani, la 2,59 de miliarde de dolari, iar peste jumătate au fost obţinute din publicitatea prin dispozitive mobile, informaţie care a dus la creşterea cu 13% a titlurilor companiei, la bursa din Frankfurt. Profitul net a avansat de peste opt ori, la 523 de milioane de dolari, de la 64 de milioane de dolari în aceeaşi perioadă a anului 2012. Directorul general, Mark Zuckerberg, a creat anul trecut noi soluţii prin care furnizorii de publicitate să ajungă la utilizatori. Astfel, veniturile generate de publicitatea prin intermediul dispozitivelor mobile au atins în trimestrul al patrulea 1,25 miliarde de dolari, reprezentând 53% din total, faţă de 49% în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Reţetele aplicate de Zuckerberg în acest sector, anul trecut, au permis Facebook să detroneze Yahoo! şi să se instaleze pe poziţia a doua pe piaţa mondială a publicităţii online. Potrivit societăţii de cercetare eMarketer, Facebook deţine 5,7% din piaţa mondială a publicităţii online, fiind încă departe de liderul clasamentului compania Google (32,4%). Creşterea Facebook este însă de trei ori mai rapidă decât a Google în acest domeniu, iar compania lui Zuckerberg şi-a dezvoltat produsele, introducând recent pe reţeaua de socializare primele reclame video. "Facebook a declanşat revoluţia socială, însă s-ar putea să nu reuşească să o controleze", avertizează analistul Trip Chowdhry, enumerând polemicile curente în legătură cu protecţia datelor private a utilizatorilor Facebook şi cu caracterul intruziv al reclamelor postate pe acest site, dar şi relatările din presa internaţională în ultimul an, potrivit cărora adolescenţii renunţă la această reţea de socializare. Potrivit unui studiu recent al agenţiei digitale iStrategyLabs, numărul adolescenţilor care au cont pe reţeaua de socializare Facebook a scăzut cu 3 milioane faţă de anul 2011. În 2011, Facebook avea aproximativ 13,1 milioane de utilizatori cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani, numărul acestora scăzând cu 25% în prezent, la 9,8 milioane. În schimb, numărul utilizatorilor de Facebook cu vârsta de peste 55 de ani a crescut cu 80,4% în perioada 2011-2013, de

la 15,5 milioane la 28 milioane. "Oamenii glumesc cu privire la faptul că, pentru un adolescent, nu este foarte cool să o aibă pe mama lui printre prietenii de pe Facebook. Mai ales că nu mai este vorba doar de mama, ci chiar şi de bunica", a spus Lou Kerner, fondator al societăţii de investiţii Social Internet Fund. Dar de multe ori lucrurile sunt relative. "Dar nu putem să rămânem cool pentru totdeauna" - la un moment dat va dispărea sau va deveni mult mai utilitară. "Iar Facebook face acest lucru cu mult succes", mai spune Kerner. Potrivit analiştilor, scăderile înregistrate în privinţa frecventării Facebook de către adolescenţi sunt compensate de creşterea numărului persoanelor mai mature care utilizează reţeaua de socializare. Compania de cercetare Trefis consideră la rândul său că sporirea numărului de utilizatori maturi ai Facebook poate fi pozitivă pentru veniturile reţelei de socializare, fiind mai multe şanse ca oamenii mai în vârstă să cumpere produse sau servicii promovate pe această platformă decât adolescenţii. "Publicitarii pun conţinut promoţional pe Facebook pentru un singur motiv: creşterea vânzărilor. Cea mai mare parte a cumpărăturilor online sunt făcute de persoane de peste 25 de ani", spun reprezentanţii Trefis. "Având în minte aceste cifre, declinul utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 24 de ani devine aproape irelevant".


Pagina 13 Reţeta săptămânii

MEDIA - DIVERTISMENT

Rotolo de paste cu dovleac și spanac

INGREDIENTE: 1 dovleac plăcintar (circa 1,2 kg),1 ceapă roșie, ulei de măsline, 1 linguriță cimbru uscat, 500 g spanac congelat, nucșoară, 4 căței de usturoi, 1 sticlă de 700 ml de passata, 1 pachet de foi de lasagna (dacă preferați, foile de paste se pot face în casă, dar atunci este mai mult de muncă), 100 g brânză feta, 20 g parmezan ras. Opțional: frunze proaspete de salvie. Încingem cuptorul la 180 C/ gaz 4. Dovleacul îl tăiem în felii și îl curățăm de semințe, îl stropim cu un pic de ulei de măsline și îl dăm la copt pentru 40-50 de minute. Între timp, curățăm și tocăm ceapa și o punem într-o cratiță de mărime medie la foc mic spre mediu într-o lingură de ulei, alături de cimbru și un pic de sare și piper. Gătim pentru 10 minute, amestecând din când în când. Adăugăm apoi spanacul congelat, acoperim cu un capac și lăsăm pe foc alte 15 minute, sau până când se evaporă lichidul, după care luăm de pe foc. Asezonăm cu sare, piper și nucșoară. Dovleacului copt îi îndepărtăm coaja și îl pisăm într-un castron cu furculița. Îl asezonăm și pe el cu un praf de nucșoară. Curățăm și usturoiul și îl tăiem în feliuțe foarte subțiri, iar apoi le punem pe foc într-o lingură de ulei într-o cratiță mai adâncă, cu diametru

de 28 cm, care merge și la cuptor. Prăjim usturoiul câteva minute, până devine auriu deschis. Apoi adăugăm passata, lăsăm să dea în clocot, și apoi mai lăsăm la foc mic pentru alte 3 minute. Asezonăm cu sare și piper (și transferăm în vasul de cuptor, dacă nu l-am folosit de la început). Și aici vine partea migăloasă. Punem niște apă la fiert într-o crăticioară și scufundăm, rând pe rând, câte o foaie de lasagna în apa clocotită. O lăsăm la înmuiat câteva minute, iar când o scoatem, băgăm altă foaie pentru a se înmuia cât timp asamblăm rotolo. Pentru asamblare, punem întâi un strat de dovleac, apoi un strat de spanac, iar pe deasupra fărâmițăm niște brânză feta. Rulăm apoi ca pe o clătită, o tăiem în două, iar cele 2 rulouri

Adolf Hitler, care a fost respins la examenul de admitere la Academia de artă din Viena, în 1907, considera că arta modernă postimpresionistă, precum şi capodoperele pictorilor expresionişti Vasili Kandinski şi Otto Dix erau "dovezi ale unei minţi bolnave". Convins că "oricine pictează cerul verde şi câmpiile albastre ar trebui sterilizat", Hitler a dat ordin ca 16.000 de opere de artă, inclusiv tablouri de Van Gogh şi Man Ray, să fie scoase din muzeele din Germania. Cele două registre, păstrate la Victoria and Albert Museum, dezvăluie soarta acestor opere de artă, numeroase dintre acestea fiind distruse după confiscare. Inventarul "Entartete Kunst" ("operă de artă degenerată", n.r.), care a fost redactat între 1941 şi 1942, a fost donat

muzeului londonez în 1996, de văduva lui Heinrich Robert Fischer. De atunci, acesta a fost utilizat de istoricii de artă din toată lumea pentru a identifica provenienţa tablourilor dispărute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Douglas Dodds, curatorul muzeului, care este responsabil cu punerea la dispoziţie online a registrelor, a afirmat că acestea sunt "organizate sistematic". Pentru fiecare instituţie, lucrările confiscate au fost ordonate alfabetic, după numele artiştilor, şi sunt însoţite de informaţii despre ce anume s-a întâmplat cu fiecare operă de artă în parte - folosind simboluri cum ar fi "T" ("schimbat/ getauscht") şi "V" ("vândut/ verkauft"). Dacă în dreptul unei opere de artă apare semnul "X", înseamnă că aceasta a fost distrusă. Hitler considera epurarea muzeelor de aşa-numita "artă degenerată" drept un act de "exorcizare a răului" şi sfârşitul unei conspiraţii iudaice, marxiste şi non-ariene care ar fi pus stăpânire pe sufletul şi mintea populaţiei germane. Adesea, inventarul menţio-

HOROSCOP Se pregătesc diferite schimbări acasă, iar părerea dumneavoastră este considerată esenţială. Aşa că – aveţi sau nu aveţi chef – veţi avea discuţii îndelungate cu rudele dumneavoastră apropiate.

Acasă e linişte şi pace şi vă înţelegeţi excelent cu membrii familiei. În schimb, prietenii nu vă permit să fiţi deplin relaxat, ci fiecare vine la dumneavoastră cu o propunere sau cu un plan de afaceri pentru care nu simţiţi nici un fel de atracţie.

obținute se așează în vasul care va merge la cuptor, în sosul de passata. Trebuie să ne mișcăm repede, ca să nu apuce pastele să se întărească! La final presărăm parmezan ras peste rulouri, iar dacă folosim frunze de salvie, le amestecăm cu puțin ulei și le aruncăm și pe ele pe deasupra. Dăm la cuptor pentru 35-40 de minute, în partea de jos a cuptorului, până când pastele devin auriu crocante. Se pot servi alături de o salată verde. Poftă bună! http://retete-de-mancaruri.blogspot.ro/

Registre cu inventarul „operelor de artă degenerată” confiscate de nazişti, publicate online Victoria and Albert Museum din Londra va publica online două registre care conţin inventarul "operelor de artă degenerate" confiscate de nazişti, precum şi soarta acestora.

Informaţia de Hunedoara

nează numele celui care a cumpărat o anumită lucrare, precum şi preţul tranzacţiei, printre cumpărători aflându-se Hermann Göring şi Hildebrand Gurlitt. Hildebrand Gurlitt este tatăl lui Cornelius Gurlitt, în al cărui apartament din München au fost descoperite peste 1.400 de opere de artă, evaluate la aproximativ un miliard de euro, despre o mare parte dintre acestea considerându-se că au fost confiscate de nazişti în timpul epurărilor promovate de Hitler. Operele de artă au fost descoperite întâmplător la începutul anului 2011, când autorităţile fiscale au percheziţionat domiciliul lui Cornelius Gurlitt, care era suspectat de evaziune fiscală. Victoria and Albert Museum a luat decizia de a publica online aceste registre ca reacţie la descoperirea lucrărilor de artă din München - printre acestea aflându-se tablouri de Marc Chagall, Pablo Picasso şi Henri Matisse, considerate pierdute. Numeroase tablouri sustrase din muzeele din Germania au fost împrumutate unor persoane particulare, care nu le-au mai restituit niciodată.

Aveţi multă treabă la serviciu şi va trebui să vă canalizaţi energiile preponderent în această direcţie. În acelaşi timp, este posibilă o aventură romantică cu o persoană pe care până acum aţi considerat-o un simplu prieten. Deveniţi ceva mai comunicativ şi chiar sunteţi dispus să le faceţi concesii persoanelor apropiate. De exemplu, e posibil să vă manifestaţi schimbarea de optică făcând un cadou fastuos unei persoane la care ţineţi foarte mult.

Venus în semnul dumneavoastră natal sporeşte nevoia de frumuseţe şi de armonie şi vă ajută, în acelaşi timp, să iradiaţi frumuseţe în jurul dumneavoastră. Cum simţul estetic e foarte bine activat, vă puteţi petrece timpul vizitând diferite manifestări artistice. Sunteţi pus în priză de compania în care munciţi sau de o asociaţie al cărei membru sunteţi. Este vorba de o sarcină de grup, în care va trebui să vă implicaţi extrem de serios, pentru a nu face o impresie proastă.

Profitaţi de invitaţia primită la o petrecere pentru a mai aduce pe cineva cu dumneavoastră şi a lămuri astfel toate zvonurile despre care aţi aflat că circulă în ultimul timp, cu referire la viaţa dumneavoastră sentimentală. Faceţi mai multe gafe în public, dar treceţi peste ele cu destulă naturaleţe, astfel că nu veţi avea nici un fel de probleme. O veste de la o persoană din afara ţării va reprezenta un şoc pentru dumneavoastră, deoarece lucrurile se întâmplă altfel decât v-aţi fi aşteptat.

Este o săptămână potrivită pentru a discuta afaceri, pentru a studia contracte şi a face planuri financiare pe termen lung. În ceea ce priveşte semnarea şi punerea lor în practică nu ar fi însă bine să vă grăbiţi. Discutaţi cu persoana iubită mai multe aspecte referitoare la probleme concrete, de viaţă. De multe ori, descoperiţi că sunteţi de acord până în cele mai mici amănunte, ceea ce reprezintă o bază foarte solidă pentru o relaţie.

I-aţi făcut o promisiune unui prieten şi, deşi vă vine greu să o respectaţi, faceţi eforturi pentru a reuşi acest lucru. Persoana iubită se poartă foarte frumos cu dumneavoastră, ajutându-vă să aveţi o stare de spirit excelentă. Relaţia dumneavoastră sentimentală pare să se reducă, de multe ori, la diferite amănunte concrete, similare celor trecute de obicei într-un contract de afaceri. Aveţi grijă să nu eliminaţi complet romantismul!

Sănătate şi fericire tuturor!


Informaţia de Hunedoara

NOTE

CJ dă bani pentru fotbal în sală Din banii județului va fi sprijinită echipa de fotbal în sală Fotbal Club Autobergamo Deva, una din cele mai bune din țară. Astfel, județul Hunedoara devine membru asociat al Asociaţiei „Fotbal Club Autobergamo” Deva. În această asociere, Consiliul Județean (CJ) Hunedoara va plăti o cotizație anuală de 100.000 de lei. Printre obiectivele Asociației „Fotbal Club Autobergamo” Deva se numără selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii de nivel local şi internaţionale a sportivilor la fotbal în sală, dezvoltarea şi statornicirea unor legături permanente între asociaţie şi federaţiile de specialitate, cluburile şi asociaţiile sportive, bazate pe autonomie, transparenţă şi loialitate; organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi manifestări ştiinţifice care să sprijinire ramurile de sport menţionate.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci în cifre La Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, care se desfășoară în perioada 7-23 februarie, participă 3.000 de sportivi din 90 de ţări şi aproximativ 13.000 de jurnalişti. Este pentru prima dată când Rusia găzduieşte Jocurile Olimpice de iarnă. În 1980, URSS a găzduit, la Moscova, Jocurile Olimpice de vară. Potrivit estimărilor organizatorilor, Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci vor fi urmărite de trei miliarde de telespectatori. Aproximativ cinci miliarde de euro (214 miliarde de ruble) au fost investite în construcţii şi pregătirea Jocurilor Olimpice, a anunţat vicepremierul Rusiei, Dmitri Kozak. Prin adăugarea cheltuielilor legate de infrastructură suma totală a ajuns la 37 de miliarde de euro (1.500 de miliarde de ruble). Această cifră, anunţată de Kozak la începutul anului 2013, face din competiţia de la Soci cea mai scumpă din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. 98 - este numărul medaliilor de aur ce se vor atribui la Jocurile Olimpice de la Soci (acelaşi număr vor fi şi pentru cele de argint şi bronz), cu 12 mai multe decât la ediţia precedentă de la Vancouver.

NOTE

SPORT

Pagina 14

i-Tour Schi 2014 în Valea Jiului Marți, la Braşov, a fost celebrată ediţia a patra a proiectului naţional de informare și promovare gratuită a pârtiilor de schi omologate din România, i-Tour Schi. Partener zonal în cadrul i-Tour Schi 2014 este Centrul de Informare Turistică Valea Jiului. Proiectul este susţinut de Groove Hour, alături de Ciuc Premium Natur Radler®, Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România şi Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov. Conform datelor oferite de coordonatorii proiectului, i-Tour Schi 2014 aduce în prim plan o serie de noutăţi şi un mod inovativ de abordare a promovării destinaţiilor de schi şi snowboard din ţară. Anul acesta a avut loc un redesign masiv al hărţilor, acestea devenind mult mai realiste, şi o informare complexă asupra modificărilor apărute în cadrul domeniilor schiabile. De asemenea, sunt promovate noi hărţi ale pârtiilor în pliantele tipărite, iar reţeaua de distribuţie a crescut, anul 2014 fiind primul în care administratorii pârtiilor şi operatorii de transport pe cablu beneficiază de un număr considerabil de hărţi gratuite ale pârtiilor din zonă. În judeţul Hunedoara, pârtiile care beneficiază de promovare gratuită sunt cele din Parâng şi Straja. i-Tour Schi 2014 înseamnă 220.000 de pliante gratuite cu hărţile a peste 150 de pârtii omologate din 16 judeţe din România, distribuite către peste 300 de unități de cazare, centre info-turistice şi pârtii de schi din ţară. Ele sunt grupate pe şase zone geografice: Ardeal, Banat şi Valea Jiului, Harghita şi Covasna, Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, Moldova şi Valea Prahovei. Online i-Tour Schi comunică prin website-ul www.i-tour.ro, pagina de Facebook http://www.facebook. com/ i tour.ro şi, pentru prima dată, o hartă „i-Tour” este un proiect naţional de inforinteractivă cu toate locaţiile domeniimare şi promovare turistică, iniţiat în 2005 de lor schiabile marcate cu simboluri individuale din care se deschid hărţile Groove Hour. În sezonul de iarnă 2013-2014 confiecărui domeniu. Harta interactivă tinuă promovarea pârtiilor de schi omologate din poate fi preluată şi integrată în orice ţară şi dezvoltă o campanie mixtă offline și online altă pagină de web. de informare turistică la nivel naţional. „i-Tour

Aurel Ghinea

Schi”, proiectul dedicat sporturilor de iarnă atinge

anul acesta 55 de localităţi, din 16 judeţe, materialele de promovare însumând 220.000 de exemplare şi fiind diseminate în judeţele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vâlcea.

Tenis de câmp la Hunedoara În perioada 7 - 9 februarie, la Hunedoara se desfăşoară prima ediţie a Campionatelor Județene de Tenis de Câmp, rezervate seniorilor + 30 de ani, indoor. Evenimentul este organizat de Tenis Club Siderurgica împreună cu Primăria municipiului Hunedoara și se desfășoară în Sala de Sport a Colegiului Național de Informatică „Traian Lalescu”. Participanții la acest concurs trebuie să aibă minim 30 de ani împliniți în cursul anului 2014 și să fie cetățeni ai județului Hunedoara. „Concursul va avea loc la proba de masculin și feminin - doar la proba de dublu și pentru următoarele categorii de vârstă cumulate: 80, 90, 100, 110, 120”, a comunicat Primăria Hunedoara . Festivitatea de premiere va avea loc în data de 9 februarie la locul de desfășurare a concursului.

Redactor şef: Mihaela Petroşan Redactori: Aurel Ghinea, Raluca Herepean, Radu Popoviciu, Graţian Ordean, Sever Busuioc, Victoria Stoian Marketing: Simona Tătaru DTP şi WEB: WS Promotion Email: informatiahd@yahoo.com

Site: www.informatiahd.ro Telefon: 0729.991.241 Tipar executat la Tipografia Prodcom Târgu Jiu ISSN: 1844 – 7732


Pagina 15

SPORT

Informaţia de Hunedoara

Memorial Michael Klein la Hunedoara În zilele de 1 şi 2 februarie 2014, la Hunedoara, au avut loc manifestări prilejuite de comemorarea marelui fotbalist hunedorean Michael Klein. Evenimentul, care a marcat 21 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Klein, a fost organizat de Asociația Suporterilor Corviniști, în parteneriat cu Primăria Hunedoara.

Sâmbătă, 1 februarie, manifestările au cuprins Turneul memorial de mini-fotbal „Michael Klein”, competiţie la care au participat echipele Poli Timișoara, CSM Reșița, Montana Hațeg, Peluza Nord, Echipa de aur a Corvinului şi MFC 2011 Corvinul Hunedoara. Duminică, 2 februarie, la ora 12, a avut loc o întâlnire a suporterilor, în fața fostului magazin Artima, un marș organizat spre statuia ridi-

cată în memoria sportivului, o festivitate de depunere a coroanelor la bustul lui Michael Klein şi şedința extraordinară a suporterilor FC Corvinul Hunedoara, în sala de protocol a Hotelului Rusca. În finalul manifestărilor, a avut loc un moment comemorativ special, cu lansarea a 21 de lampioane alb-albastre în zona unde se află bustul lui Michael Klein.


Informaţia de Hunedoara

CALEIDOSCOP

Pagina 16

Alice Eve Alice Eve s-a născut în Londra, în 6 februarie 1982. Este fiica actorilor Trevor Eve și Sharon Maughan. Are doi frați mai mici, Jack și George. Are un ochi albastru și unul verde.

Film

Frumuseţile lumii

Și-a început cariera încă Alice Eve este una dintre din facultate, jucând în An puținele vedete care nu au Ideal Husband, Animal Crac- apelat la operații estetice, iar kers și The colour of justice. tenul ei strălucește de sănătate și naturalețe. În televiziune a jucat mai Actrița a interpretat roluri mult în drame: The Rotters' și în Men in Black 3 și Star Club, Poirot și Hawking. Trek.

Winter's Tale (2014) Poveste de iarnă Premiera în România - 14.02.2014

De la un New York feeric când tropotul cailor străbătea zgomotos străzile lungi şi pietruite, iar onoarea era apărată cu pistolul, până la oraşul modern acoperit de clădiri zgârie-nori, veşnic treaz, filmul „Poveste de iarnă“ înfăptuieşte miracole şi uneşte destine. După secole de întuneric, vise despre o iubire neînţeleasă şi o permanentă luptă cu sine, un bărbat îşi recuperează

amintirile şi descoperă incredibilul destin care îl aşteaptă. Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Jennifer Connelly, William Hurt şi Russell Crowe reînvie romantismul şi speranţa în splendida „Poveste de iarnă“, din februarie la cinema.

Regia Akiva Goldsman Cu Jessica Brown Findlay, Colin Farrell

Programul Televiziunii locale INFO HD LUNI - VINERI

SÂMBĂTĂ 08:00 MUZICĂ POPULARĂ

07:30 RELUARE JURNAL

10:00 PROGRAM PENTRU COPII (DESENE ANIMATE)

08:00 MUZICĂ POPULARĂ

13:00 MUZICĂ POPULARĂ

10:00 REDIFUZARE E SCRIS IN STELE

15:00 REDIFUZARE E SCRIS ÎN STELE

11:30 REDIFUZARE DIN VORBA'N VORBA 13:00 MUZICĂ POPULARĂ 16:00 DIRECT DIN VORBĂ'N VORBĂ cu Sorina Popa (de luni până joi) 17:00 JURNAL 17:30 DIRECT E SCRIS ÎN STELE

18:00 RETROSPECTIVA ȘTIRILOR 22:00 MUZICĂ POPULARĂ

DUMINICĂ 08:00 MUZICĂ POPULARĂ 10:00 PROGRAM PENTRU COPII (DESENE ANIMATE) 12:00 OAMENI DE LÂNGĂ NOI cu Dorina Pasconi

cu Andrei Sora (de luni până vineri) 13:00 DUMINICA, FOLCLORUL ȘI LĂUTARII

19:00 RELUARE JURNAL 20:00 RELUARE DIN VORBĂ'N VORBĂ

CMYK

cu Mariana Risipitu 14:00 MUZICĂ POPULARĂ

21:00 RELUARE E SCRIS ÎN STELE

18:00 RELUARE RETROSPECTIVA ȘTIRILOR

22:30 MUZICĂ POPULARĂ

21:00 MUZICĂ POPULARĂ

Info nr270  

Informatia de Hunedoara nr 270

Info nr270  

Informatia de Hunedoara nr 270

Advertisement