Page 1

Dezbatere despre violenţă în şcoli

În ședința CL de joi, 30 ianuarie 2014

Pag. 5

Pag. 2

Bugetul Hunedoarei a fost aprobat

Pag. 6

Bilanţ la ISU Hunedoara

Pag. 3

Viorel Răceanu, Cetăţean de Onoare al Hunedoarei EVENIMENT

ECONOMIE

Corneliu Birtok-Băneasă, premiant fără premiu Citiți în pagina 7 CMYK

De luni până vineri, de la la orele 17

Slujbe pentru hunedoreni Citiți în pagina 10


Informaţia de Hunedoara

NOTE

INTERES PUBLIC PAGINĂ CU INFORMAȚII DE INTERES CETĂȚENESC DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Aniversare Caragiale Elevii şi dascălii de la Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” din Hunedoara au organizat joi, între orele 10.30 şi 13.00, un eveniment special, dedicat marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Manifestarea „Aniversare Caragiale” a fost organizată în colaborare cu Primăria municipiului Hunedoara şi Biblioteca municipală și s-a desfășurat la Galeria de Arte. În cadrul evenimentului organizatorii au pregătit câteva momente artistice constând în interpretarea unor piese din dramaturgia marelui scriitor. Aurel Ghinea

NOTE

Bugetul Hunedoarei a fost aprobat

Joi, în şedinţa Consiliului Local (CL) Hunedoara, a fost aprobat bugetul municipiului pe anul 2014, dar şi estimările bugetare pe următorii trei ani.

Valoarea bugetului Hunedoarei pe acest an este de peste 130 de milioane de lei, la venituri, iar cheltuielile, deşi sunt mai mari cu 6,4 milioane de lei,

Hunedoara, frate cu chinezii Municipalitatea din Hunedoara a aprobat înfrăţirea cu oraşul Kaihua, Provincia Zhejiang, Republica Populară Chineză. Ideea acestei înfrăţiri a pornit de la vizita primarului Viorel Arion în China, anul trecut. Astfel, Consiliului Local Hunedoara a votat, în şedinţa din 30 ianuarie, aprobarea iniţiativei de înfrăţire a municipiului Hunedoara cu oraşul Kaihua, Provincia Zhejiang, Republica Populară Chineză. După cum arată iniţiatorii proiectului, „scopul acestui demers este promovarea înțelegerii reciproce, prieteniei și cooperării între cele două țări, precum și consolidarea și dezvoltarea cooperării între Municipiul Hunedoara și oraşul Kaihua, Provincia Zhejiang”. Premisele încheierii unui acord de înfrățire între localităţile Kaihua şi Hunedoara, care să permită dezvoltarea unor relații economice, culturale și sociale, s-au conturat în urma vizitei în Republica Populară Chineză a primarului municipiului Hunedoara, Viorel Arion. Mihaela Petroșan

Burse pentru elevi Primăria Hunedoara va acorda, în 2014, 1.645 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului. Din acestea, 87 sunt burse de performanţă, 471 - burse de merit, 90 - burse de studiu şi 997 - burse de ajutor social. Cuantumul lunar al burselor va fi: burse

de performanță - 80 lei/ lună, burse de merit 80 lei/ lună, burse de studiu - 70 lei/ lună şi burse de ajutor social - 60 lei/ lună. Pentru aceste burse şcolare, municipalitatea din Hunedoara va cheltui, în 2014, un milion de lei.

Aurel Ghinea

diferenţa este finanţată din excedentul bugetar pe anul 2013. Pentru programul de investiţii pe anul 2014, cu finanţare din bugetul local al Municipiului Hunedoara, se vor folosi

68,85 milioane de lei, în timp ce pentru evenimentele din acest an s-au alocat 957.300 de lei. Între unităţile de învăţământ din Hunedoara, cel mai mare buget aprobat este al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”, în sumă de 6,042 milioane de lei, iar cel mai mic este al Şcolii Gimnaziale nr. 2 Hunedoara, în sumă de 2,46 milioane de lei. Consilierii locali au aprobat şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea CL al Municipiului Hunedoara. Aici, veniturile sunt de aproximativ 48,9 milioane de lei, iar cheltuielile de 51,7 milioane de lei, diferenţa fiind acoperită tot din excedentul bugetar al anului 2013. Mihaela Petroșan


Pagina 3

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

Florin Piersic şi Viorel Răceanu, Cetăţeni de Onoare ai Hunedoarei Joi, Consiliul Local Hunedoara a votat acordarea titlului de Cetăţean de Onoare pentru două personalităţi deosebite, una hunedoreană, cealaltă naţională: Viorel Răceanu şi Florin Piersic.

Un actor al tuturor românilor Despre actorul intrat deja în inimile tuturor românilor, Florin Piersic, sunt multe de spus, cariera sa în teatru şi cinematografie confundându-se cu o întreagă istorie a celor două arte. În nota de fundamentare a primarului Hunedoarei, Viorel Arion, se arată: „Actor proeminent al Teatrului şi Filmului Românesc, Florin Piersic a jucat în numeroase spectacole de teatru în ţară şi în străinătate, care i-au făcut celebră personalitatea artistică. Florin Piersic a interpretat roluri remarcabile, într-un număr impresionant de filme, peste 70, realizate de regizori români şi străini. Având în vedere întreaga activitate artistică desfăşurată, propunem conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Hunedoara, domnului Florin Piersic”. Mai trebuie spus că, de-a lungul timpului, Florin Piersic a primit titlul de Cetățean de Onoare al mai multor orașe: Bacău, Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, București şi Galați.

18 ani primar al Hunedoarei Celălalt merituos Cetăţean de Onoare al Hunedoarei este cel de care e legată aproape întreaga istorie postbelică a municipiului de pe Cerna. Viorel Răceanu s-a născut în 11 iulie 1926, în satul Baia lui Crai, comuna Topliţa, plasa Hunedoara. Fiu al „Ţinutului Pădurenilor”, Răceanu a absolvit şcoala primară în comuna natală, după care a lucrat ca ucenic la Uzinele de Fier-Hunedoara şi Mina Ghelar. În perioada 19461948 a condus echipa care a efectuat prima reparaţie capitală la tronsonul de cale ferată îngustă, Hunedoara-Reţişoara, dată în folosinţă în anul 1900. Între anii 1954-1961, a fost Şef Şantier „Construcţii Civile Trustul 4” şi ulterior, Director General în cadrul Regiunii Hunedoara, pentru construcţii, reţele apă, gaze, canal şi electrificare. În această perioadă a răspuns de construcţia locuinţelor din zona cartierului O.M., a Casei de Cultură (1957), dar şi a electrificării în Regiunea Hunedoara. Vârful performanţei în administraţia publică locală, avea să fie cunoscut şi recunoscut de cetăţenii hunedoreni după ianuarie 1961, dată la care este numit Preşedinte al Sfatului Popular al oraşului regional Hunedoara, funcţie similară primarului de astăzi. După cel de-al doilea război mondial, Hunedoara a fost condusă timp de cincisprezece ani de nouă primari. Ca edil al actualului municipiu Hunedoara,

Viorel Arion (stânga), Viorel Răceanu și Dan Bobouțanu

Viorel Răceanu avea să fie cel deal zecelea şi cel mai longeviv primar, de după 1945 până în prezent, fiind în slujba hunedorenilor până la 31 decembrie 1979. În nota de fundamentare a proiectului se arată: „În perioada celor 18 ani cât a ocupat funcţia de primar, Viorel Răceanu a răspuns direct de construcţia a peste 20.000 de apartamente (anual se construiau înjur de 1.000) şi peste 8.000 de case. Tot în această perioadă au fost construite: Bazinul de Înot, Complexul de Agrement „Valea Seacă”, stadionul „Constructorul”, Zona de Agrement „Chizid” şi Grădina Zoologică, Spitalul „Alexandru Simionescu”, Institutul de Subingineri „Hotelul Rusca”, 2 licee, 16 şcoli generale, 20 de grădiniţe, creşe, etc. Construcţia canalizării oraşului (peste 100 kilometri şi două staţii de epurare) a început tot în acea perioadă, alimentarea cu gaz metan (al doilea din ţară după Mediaş), alimentarea cu apă din trei surse (reţeaua de distribuire avea şi ea peste 100 de kilometri). Restaurarea Castelului Corvinilor (1964-1968 ) cât şi a furnalului de la Govâjdie (1971), sub egida „Direcţiei Monumentelor Istorice”, cu sprijin financiar de la Primăria Hunedoara a permis reintroducerea în circuitul turistic a două dintre simbolurile Hunedoarei. În perioada respectivă, oraşul

era plin de verdeaţă (era numit oraşul flăcărilor şi al trandafirilor), fiind clasat de nenumărate ori pe primele locuri într-o statistică a vremii, care clasifica localităţile după gradul de dezvoltare, curăţenie şi civilizaţie. Recompensele financiare primite, pentru acest lucru, din partea guvernului, au permis construcţia serelor de flori din Hăşdat cât şi cumpărarea utilajelor pentru gospodărirea oraşului. Tot sub administrarea lui Viorel Răceanu, Hunedoara a fost ridicată la rangul de municipiu (1968), intrând în categoria oraşelor cu mai mult de 50.000 de locuitori, iar înfrăţirile cu alte oraşe vor debuta tot în aceeaşi perioadă, Makeevka-Ucraina (1972), Argenteuil-Franţa (1973) şi ZenitaSerbia (1974). În anul 1965, preşedintele Austriei, Rudolf Piterman, a făcut o vizită oficială la Hunedoara, fiind întâmpinat în gara din localitate de însuşi primarul Viorel Răceanu, personalitatea edilului fiind recunoscută şi suficientă pentru a întâmpina un şef de stat. Ca recunoaştere a muncii depuse în construirea unui oraş, cât şi în administrarea lui, Răceanu a primit din partea conducătorilor statului, patru ordine naţionale şi zece medalii. A scris două cărţi despre trecutul istoric al acestor ţinuturi, „Documentar privind satul Cinciş” (1974) şi „Sub cerul purpuriu al Hunedoarei” (1976).

Şi un amănunt, nu lipsit de importanţă, pe lângă abilităţile de excepţie privind gospodărirea municipiului Hunedoara, Viorel Răceanu îşi trage seva dintr-o familie de patrioţi locali, rădăcinile înaintaşilor domniei sale fiind cunoscute încă de la Războiul de Independenţă, dar, mai bine sa-l citez chiar pe Viorel Răceanu însuşi: În ceea ce mă priveşte, mulţumesc lui Dumnezeu că am trăit şi am lucrat la Hunedoara. Eu nu am participat la evenimente istorice deosebite, aşa cum au participat bunicul şi tatăl meu. Bunicul, Gheorghe Răceanu din Topliţa, s-a născut în 1840 şi a trăit 100 de ani fiind participant voluntar la Războiul de Independenţă (1977-1978). Tatăl meu, Iosif Răceanu, a participat la primul război mondial (1914-1918), luptând în armata austriacă, fiind luat prizonier de francezi, la Verdun. Din rândul prizonierilor români cu ajutor francez, s-au format detaşamentele de voluntari, care au participat în cadrul armatei române la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. A fost arestat politic de regimul comunist, de două ori (1948 şi 1960), dar cu toate acestea a fost decorat, la 1 decembrie 1978, cu Ordinul Tudor Vladimirescu, pentru contribuţia şi participarea la Marea Unire.”. Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Încă o monografie a Devei Deşi există deja o monografie a Devei, în două volume, publicată în anul 2010, municipalitatea deveană a decis să mai realizeze o monografie, de această dată mai pretenţioasă şi pe mai mulţi bani. Astfel, în ședința de sâmbătă, consilierii locali din Deva au aprobat Acordul de de parteneriat între Municipiul Deva şi Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara Deva în vederea realizării proiectului cultural „Monografia Municipiului Deva”. „Pentru cercetările şi studiile efectuate în vederea elaborării acestei ample lucrări se are în vedere remunerarea autorilor monografiei, în condiţiile legii, suma estimativă fiind de 80.000 lei.”, se arată în expunerea de motive privind încheierea acordului. Potrivit acordului, activitatea de cercetare în fondurile arhivistice pentru realizarea Monografiei municipiului Deva se va finaliza până cel târziu la data de 1.07.2015 urmând ca redactarea, elaborarea finală și pregătirea pentru tipar să fie realizată până la data de 30.11.2015. În 2010, tot Biblioteca Județeană a tipărit, la Editura Emia, o monografie a Devei în două volume. Aurel Ghinea

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 4

Takács Aranka realeasă preşedinte al UDMR Hunedoara La sfârşitul săptămânii trecute, la Hunedoara, au avut loc alegeri în organizaţia locală a UDMR. În urma scrutinului, în fruntea organizaţiei a fost realeasă Takács Aranka. Conferinţa de alegeri a fost condusă de preşedintele executiv al organizației județene, Dezméri István, la lucrări fiind prezent Iuliu Winkler, liderul hunedorean al UDMR și Széll Lőrinc, preşedintele Consiliul Reprezentanţilor Judeţeni. În raportul său de activitate, Takács Aranka a susţinut că, în ultimii doi ani, Organizația Municipală UDMR Hunedoara a făcut față celor mai multe provocări din cei 25 de ani de când

există Uniunea. „În ultimii doi ani, am fost expuşi la încercări grele, fără precedent în istoria organizaţiei noastre. Nu am câştigat fiecare bătălie, dar am luptat cu demnitate pentru interesele comunităţii noastre”, a declarat Takács Aranka. Prin votul celor 80 de delegaţi prezenţi la conferinţă, Takács Aranka a primit un nou mandat de preşedinte. La conferința de alegeri au mai fost aleși și cei 15 membri ai Biroului local al Organizației Municipale, în care sunt prezenţi reprezentanţi ai bisericilor maghiare, ai instituţiilor de învăţământ, ai ONG-urilor, respectiv ai organizaţiilor de tineret şi de femei. Mihaela Petroșan

Pentru că nu mai are grup parlamentar în Senat

Vochiţoiu lasă PP-DD pentru UNPR Senatorul de Valea Jiului Haralambie Vochiţoiu a decis să iasă din PPDD, unde este președintele al organizației județene Hunedoara, şi să se înscrie în UNPR. El a luat această decizie, după ce grupul parlamentar PP-DD din Senat, pe care îl conducea, s-a destrămat prin plecarea mai multor membri la alte partide. „Am fost nevoit să mă afiliez unui alt grup parlamentar și am ales UNPR. Din 3 februarie, mă afliez grupului PSD-UNPR. În urma discuțiilor, aici am găsit oameni cu care pot duce mai departe și mai eficient proiectul meu pentru Valea Jiului, pentru Hunedoara. De fapt, a fost o decizie colectivă (a senatorilor PP-DD, n.r.). După data de 3 februarie, vom discuta următorii pași care urmează să-i parcurgem”, a declarat senatorul hunedorean Haralambie Vochițoiu. În fapt, toţi senatorii PP-DD intenţionează să se afilieze la grupul parlamentar PSD-UNPR, opţiunile pentru înscrierea în unul sau celălalt dintre partide fiind împărţite. În acelaşi timp, prin plecarea lui Haralambie Vochiţoiu din PP-DD, organizaţia judeţeană Hunedoara a partidului rămâne fără preşedinte.

Inaugurarea secţiei Contagioase la spitalul din Deva Miercuri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, a fost inaugurată noua clădire a secţiei Contagioase, o investiţie finanţată din fonduri guvernamentale şi cu contribuţia Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara. La eveniment au participat, alături de conducerea spitalului, Mircea Ioan Moloţ, preşedintele CJ Hunedoara, Sorin Vasilescu, prefectul judeţului, Mihai Mica, administratorul municipiului Deva şi deputatul Laurenţiu Nistor. Noua clădire, de strictă necesitate pentru unitatea sanitară de-

veană, are 14 salone cu grupuri sanitare proprii, două cabinete de tratament, patru cabinete medicale, patru oficii şi vestiar pentru personal, lifturi pentru persoane şi lifuri pentru mâncare. Cele 14 saloane sunt dotate cu 27 de paturi pentru pacienţii care necesită spitalizare. Clădirea mai dispune şi de un sistem de climatizare generală. Construcţia clădirii a costat 6 milioane de lei, banii fiind asiguraţi de Ministerul Sănătăţii, iar dotările interioare au fost realizate din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Hunedoara.

Mihaela Petroșan

Mihaela Petroșan

Program modificat la Tribunalul Hunedoara

Carambol pe şosea între Deva şi Hunedoara

Conform unui comunicat oficial, începând de joi, 30 ianuarie 2014, programul de relaţii cu publicul la compartimentele Registratură, Arhivă, Arhivă-Falimente și Apostile din cadrul Tribunalului Hunedoara se modifică. Astfel, programul la principalele compartimente ale Tribunalului va fi următorul: la Registratură, Arhivă și Arhivă-Falimente – de luni până vineri între orele 08.30-13, iar la Apostilare acte – de luni până joi între orele 09-12. (M.P.)

Pentru că nu a adaptat viteza maşinii la condiţiile de pe şosea, o tânără din Deva a provocat un carambol în care au fost implicate patru autovehicule. Luni dimineață, Diana S., de 26 ani, din Deva, în timp ce conducea un autoturism Ford Focus, pe DJ 687 din direcția Deva spre Hunedoara, în zona Macon, pe fondul neadaptării vitezei pe carosabil acoperit cu mâzgă, a pierdut controlul volanului şi a pătruns pe sensul opus de circulaţie. Mașina condusă de ea a acroşat un Peugeot, condus de Vasile T., de 57 ani, din Ocna Mureş, judeţul Alba,

care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, autoturismul Ford a fost proiectat într-o autoutilitară Nissan Navara condusă de Nicolae G., de 43 de ani, din Deva, care circula regulamentar pe banda întâi a sensului de mers Deva-Hunedoara, după care a fost proiectat într-un Land Rover condus de Nicolae R., de 44 de ani, din Hunedoara, care circula regulamentar din sens opus. În urma evenimentului a rezultat rănirea ușoară a șoferului din Ocna Mureș și a tinerei care a provocat tamponarea în lanț. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal.

Aurel Ghinea


Pagina 5

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

La Brad

Dezbatere despre violenţă în şcoli Pentru că 30 ianuarie reprezintă Ziua Mondială pentru Non-Violenţă în Şcoli, Organizaţia Femeilor SocialDemocrate din judetul Hunedoara a organizat un dialog deschis, cu participarea unor dascăli, părinţi şi bunici din municipiul Brad şi din zece comune.

O iniţiativă a femeilor social-democrate La evenimentul care a avut loc miercuri, în fosta sală a Consiliului Municipal Brad, de la ora 17, au participat şi inspectori de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului (IȘJ) Hunedoara, dar şi ofițeri ai poliției locale. Invitaţii speciali ai manifestării au fost parlamentarii Natalia Intotero și Laurențiu Nistor, Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, iar din partea IȘJ Hunedoara inspectorii

școlari general adjuncți Maria Ștefănie și Lavinia Ilina și inspector Gabriela Berbeceanu. „A fost o iniţiativă a colegelor social-democrate. Vrem să continuăm aceste dezbateri extinse în județ, inclusiv în Valea Jiului”, a declarat Natalia Intotero, președintele femeilor social-democrate din județul Hunedoara. Deputatul hunedorean a mai spus că dezbaterea de la Brad a devenit, treptat, un dialog despre violenţă în rândul elevilor. „Punctul de pornire a fost o scurtă expunere a reprezentanţilor Poliţiei municipiului Brad şi din localităţile din zona Bradului, în care a fost prezentată sintetic şi cu exemple concrete cum arată violenţa prin ochii celor care au misiunea să sancţioneze manifestările antisociale. Foarte încurajator a fost anunţul optimist că, în anul precedent, cazurile de violenţă şcolară nu au fost prea multe. Şi, dintre ele, marea majoritate au constituit-o furturile de telefoane mobile.”, a mai spus Natalia Intotero.

Dascălii trebuie să aibă autoritate De cealaltă parte, părinţii au exprimat temerile lor, justificate de altfel, că violenţa fizică îşi are originea în violenţa verbală, foarte prezentă în

toate aspectele vieţii de zi cu zi inclusiv în şcoală, în raporturile dintre elevi. Parlamentarul Natalia Intotero spune că o soluţie nu poate fi găsită decât dacă sunt identificaţi factorii determinanţi ai acestei stări de fapt. O altă sursă de îngrijorare pentru părinţii prezenţi la discuţii s-a dovedit a fi modul în care au sesizat că magazinele tind să nu aplice legea care interzice vânzarea de ţigări şi alcool minorilor. Şi nu în ultimul rând, există o teamă nelămurită că toate aceste drepturi acordate elevilor în raport cu dascălii lor prejudiciază autoritatea profesorală şi îi împiedică pe profesori să îşi împlinească menirea de a educa următoarele generaţii de tineri. Un părinte a concluzionat: „Tare mă tem că în viitor dacă profesorul nu va mai avea destulă autoritate, şcoala nu va mai avea autoritate. Ce este de făcut atunci?”.

Fondul clasei să fie legal Invitaţi la acest dialog, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara au afirmat că astfel

de dezbateri sunt bine venite pentru a identifica eventualele probleme, incluzând aici şi nemulţumirile părinţilor faţă de activitatea unor cadre didactice dar şi faţă de rezultatele acestei activităţi care se regăsesc în primul rând în atitudinea copiilor: „Nu trebuie uitat însă că copiii nu primesc educaţie numai în şcoală. Ei învaţă în fiecare minut câte ceva fie din familie, fie de pe Internet, fie de la televizor, fie din cercul de prieteni. Deci a face responsabilă doar şcoala reflectă un mod unilateral de a privi realitatea în care trăim cu toţii”. O propunere făcută în cadrul discuţiilor a fost ca să se reglementeze legal fondul şcolii, astfel încât sursa de finanţare să fie constituită din donaţii, făcute sub formă de sponsorizări din partea părinţilor care doresc să ajute şcoală. Participanţii la dezbatere au mai subliniat şi faptul că Biserica are, la rândul ei, un rol foarte important în educarea tinerei generaţii în numele valorilor care definesc identitatea naţională ca unicitate şi spirit românesc.

Mihaela Petroșan

4 februarie

6 lei pe zi alocaţie de hrană pentru nevoiaşii din Deva

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului În data de 4 februarie, de la ora 13, Direcția de Sănătate Publică (DSP) va organiza la Biblioteca Municipală din Hunedoara, în parteneriat cu Primăria Hunedoara şi Crucea Roşie, un simpozion dedicat luptei împotriva cancerului.

Demontarea miturilor Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este o iniţiativă a Uniunii Internaţionale pentru Controlul Cancerului, organizaţie neguvernamentală care uneşte comunitatea de luptă împotriva cancerului, în vederea reducerii poverii globale prin cancer, promovării echităţii şi integrării controlului cancerului în agenda mondială pentru sănătate şi dezvoltare.

În 2014, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului se focalizează asupra obiectivului 5 din Declaraţia Mondială împotriva Cancerului, „Spulberaţi miturile dăunătoare şi ideile preconcepute despre cancer” şi are sloganul „Demontarea miturilor”. Reprezentanții DSP Hunedoara spun că încă există multe mituri legate de cancer şi „această zi este un prilej optim pentru oameni să le spulbere. Creşterea nivelului de educaţie şi a gradului de conştientizare în ceea ce priveşte cancerul, pot duce la schimbări pozitive la nivelul individului, comunităţii şi al politicilor, astfel încât preocuparea pentru cancer să fie permanentă. Ne vom concentra asupra a patru mituri cheie şi vom încerca să le „demontăm” prin diverse evenimente şi materiale: Mitul 1 - Nu este nevoie să

vorbim despre cancer, Mitul 2 - Nu există semne sau simptome pentru cancer, Mitul 3 - Nu pot face nimic în privinţa cancerului și Mitul 4 - Nu am dreptul la îngrijiri pentru cancer”.

Cancerul în actualitate Din datele statistice, în judeţul Hunedoara, la finalul anului 2013 erau înregistrate 1.568 de cazuri de cancer, cu 56 mai multe față de anul 2012. În 2013 au fost înregistrate 73 de cazuri noi de cancer de col uterin, 114 cancer de piele, 105 - cancer de sân, 136 - cancer colorectal, 74 - cancer de prostată, 267 - cancer pulmonar și 83 - cancer de stomac.

Mihaela Petroșan

Consiliul Local (CL) Deva a decis diminuarea alocaţiei de hrană pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social de la 9 lei/zi/persoană la 6 lei/zi/persoană. În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre a CL Deva se arată că „la litera D punctul 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 se prevede ca nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din „Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoa-

nelor adulte, altele decât cele cu handicap” este de 8,3 lei/zi/persoană”. Aşadar, pentru beneficiarii Adăpostului de urgență pe timp de noapte alocația zilnică de hrană va fi 8,3 lei/zi/persoană, ceea ce presupune alocarea de fonduri de la bugetul local. În acelaşi timp, deveni nevoiaşi care mănâncă la Cantina de ajutor social sunt mai puţin norocoşi, ei primind hrană de doar 6 lei fiecare persoană pe zi, cu 3 lei mai puţin decât până acum.

Aurel Ghinea


Informaţia de Hunedoara

NOTE Hunedoara

Escrocherie de 25.000 de lei O femeie din Hunedoara a plătit aproape 25.000 de lei unor escroci pentru două premii pe care, de fapt, nu le-a câștigat. Miercuri după-amiază, o femeie în vârstă de 60 de ani a anunțat Poliţia Municipiului Hunedoara, cu privire la faptul că a fost apelată telefonic de mai multe persoane, care au pretins că sunt director al unei companii de telefonie, respectiv director al unei societăţi organizatoare de jocuri de noroc, care i-au oferit un premiu în valoare de 10.000 de euro, iar ulterior un autoturism de teren de producţie autohtonă, în valoare de 16.000 de euro. „Pentru a intra în posesia premiilor, partea vătămată a depus, la solicitarea suspecţilor, prin transfer bancar, suma de 8.801 lei, respectiv 16.101 lei, dar nu a intrat în posesia premiilor promise, motiv pentru care a depus plângere penală pentru înşelăciune”, a declarat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Pagina 6

ACTUALITATE

Bilanţ la ISU Hunedoara Joi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a prezentat public un bilanţ al activităţii în anul 2013, un an în care specialiştii instituţiei au participat la aproape 10.000 de acţiuni operative.

Mai puţine controale, amenzi în creștere Activitatea desfăşurată de personalul Inspecţiei de Prevenire de la nivelul ISU Hunedoara, s-a materializat în 1.587 controale de prevenire în care au fost cuprinşi 864 operatori economici, 369 instituţii, 191 obiective de investiţii, 17 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 4 societăţi - instituţii de proiectare, 34 construcţii hidrotehnice, 1 punct de comandă şi 107 controale la administraţia publică locală. Scăderea, în procent de 46 la sută a numărului de controale desfăşurate în 2013, se datorează executării în anul precedent a controalelor de prevenire la secţii de vot, cu ocazia desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare. „În urma desfăşurării controalelor au fost constatate 5.063 deficienţe, din care au fost soluţionate pe timpul controalelor 2.705 deficienţe, reprezentând 53 la sută.

Pregătirea primarilor Pe parcursul anului trecut, s-au desfăşurat 18 convocării, instruiri şi cursuri. Din totalul de 768 de persoane planificate pentru a participa la formele de pregătire organizate şi desfăşurate de ISU Hunedoara au participat 655. Totodată, în 2013 în judeţul Hunedoara s-a desfăşurat programul

alarmare publică. Cu ocazia controalelor de fond, precum şi cele tematice s-au desfăşurat 81 de aplicaţii şi exerciţii de alarmare a personalului voluntar din cadrul SVSU”, a precizat Anemona Doda.

Campanii de prevenire Conform datelor oficiale, anul trecut ISU Hunedoara a organizat și desfăşurat 1.773 de activităţi de in-

Aurel Ghinea

Pentru prevenirea acestui gen de infracţiuni, poliţiştii vă recomandă insistent să nu luaţi în considerare eventualele mesaje în care sunteţi desemnat câştigător, fără temei, al vreunui concurs / sondaj organizat de o firmă de renume şi cu o puternică reputaţie; nu trimiteţi date personale sau copii după buletin, cărţi credit / debit, etc. pe mail / fax; nu acceptaţi în niciun caz să trimiteţi persoanelor necunoscute bani în avans pentru aducerea unui autoturism sau alt bun, la care aţi fost desemnat „câştigător”; să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apelaţi numărul unic de urgenţă 112 ori de câte ori aveţi suspiciuni cu privire la faptul că aţi putea fi următoarea victimă a unei infracţiuni de înşelăciune.

NOTE

desfăşurarea concursurilor „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”. De asemenea, ISU Hunedoara a continuat campaniile naționale de informare şi sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, de informare preventivă derulate în parteneriat cu E-on Gaz: „F.O.C. - Flăcările Omoară Copii” și „R.I.S.C. - Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale”. La aceste acțiuni au participat 8.664 adulţi şi 7.417 preşcolari, elevi și studenţi. În 13 august, cu ocazia Zilei Informării Preventive, care a avut ca slogan „Preveniţi Ghinionul”, ISU Hunedoara a derulat o serie de acţiuni de informare preventivă, în colaborare cu reprezentanţi ai E-on Gaz România, la care au participat peste 1.200 de persoane.

26 de intervenţii pe zi

În ceea ce priveşte aplicarea legalităţii pe timpul controalelor, în anul 2013, s-au aplicat 2.265 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 1.948 avertismente, în creştere cu 78 la sută, 317 amenzi contravenţionale, în creştere cu 107 la sută , în cuantum de 733.600 lei, valoric înregistrându-se o crestere cu 115 la sută”, a declarat căpitan Anemona Doda, purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara.

pilot de pregătire a primarilor de comune. În cadrul acestui program s-au desfăşurat două serii de pregătire, în perioada 25 - 29 noiembrie, respectiv 9 - 13 decembrie. „S-au desfăşurat patru convocări de pregătire trimestrială cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, un curs cu specialiştii din compartimentele de prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă și 22 de exerciţii de

formare preventivă, ce au constat în instruiri la operatorii economici, instituţii publice şi localităţi, puncte mobile de informare preventivă,, lecţii deschise desfăşurate în unităţi de învăţământ, exerciţii de evacuare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, activităţi gen „Ziua Porţilor Deschise” la sediul inspectoratului cât şi la sediile subunităţilor subordonate, activităţi instructiv - educative cu cercurile de elevi, privind

În anul 2013, structurile de intervenţie ale ISU Hunedoara au susţinut, sub coordonarea centrului operaţional, 9.656 misiuni operative (în medie 26 de intervenții pe zi), faţă de 11.184 susţinute în anul 2012. În perioada supusă evaluării echipajele ISU Hunedoara au susţinut acţiuni de intervenţie la 313 incendii (faţă de 528 în anul 2012), 7.256 acţiuni SMURD (faţă de 7.986 în 2012) fiind asistate medical 7.344 persoane, 295 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor (faţă de 483 în anul precedent), 328 incendii de vegetaţie (faţă de 1.302 în anul 2012), 261 alte situaţii de urgenţă (faţă de 393 în anul precedent), şi 603 acţiuni de asistenţă persoane. De menţionat este faptul că, cea mai mare pondere, care a determinat scăderea numărului acţiunilor de intervenţie, a avut-o diminuarea numărului situaţiilor de urgenţă generate de incendiile manifestate la vegetaţie uscată sau fond forestier, 328 anul trecut, faţă de 1.302 în 2012.

Mihaela Petroșan


Pagina 7

EVENIMENT

Informaţia de Hunedoara

Corneliu Birtok-Băneasă, premiant fără premiu

Sâmbătă, e rândul altui hunedorean de toată isprava să fie trecut în rândul premianţilor fără premiu: inventatorul Corneliu BirtokBăneasă. Deveanul Corneliu BirtokBăneasă a inventat un filtru de aer supraaspirant, care reduce consumul de carburant, mărind în acelaşi timp puterea motorului pe care este montat acest dispozitiv. „Rezultatele sale la nivel mondial îl recomandă,

spunem noi, pentru a fi recompensat public cu privire la modul în care face cunoscută România.”, spun organizatorii campaniei „Premianții fără premii”. Corneliu Birtok-Băneasă s-a născut în 19 februarie 1978, în Deva. În clasele primare a participat la numeroase cursuri de aeromodele și karting. În perioada 1993-1996 a urmat cursurile Școlii Profesionale- specializarea Mecanic

și Conducător Auto din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva. În 30 martie 1995 a obținut primul rezultat în domeniul mecanicii auto, Locul I la Concursul pe meserii - mecanic și conducător auto, faza naţională. A urmat liceul seral la Grupul Şcolar „Grigore Moisil”, Secţia electromecanică, apoi școala postliceală a Colegiului Tehnic „Transilvania”. A absolvit Universitatea

Politehnică Timișoara- Facultatea de Inginerie Hunedoara, secția Autovehicole Rutiere. În perioada 2010-2012, a urmat studiile universitare de masterat în Construcția și exploatarea autovehiculelor rutiere la Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Mecanică. În 2008 a înființat Asociația Corneliugroup cercetare - inovare cu obiect de activitate cercetarea în domeniul industriei auto. În prezent

este asociat/director tehnic în firma în care sunt produse filtrele supraaspirante universale. De menționat sunt rezultate obținute la saloane de inventică: 13 medalii de aur, 3 medalii de argint, 2 medalii de bronz, 13 premii speciale, precum și numeroase diplome de onoare și de excelență. Din 2010 este „Cetățean de Onoare” al municipiului Deva. Mihaela Petroșan

Săptămâna în alte vremuri 31 ianuarie: Ziua Independenței în Nauru (1968) 1606 — Guy Fawkes a fost executat pentru rolul său în Complotul Prafului de Pușcă. 1928 — Leon Troțki a fost deportat la Alma Ata, în Kazahstan. 1946 — Iugoslavia a adoptat o nouă constituție care a transformat-o într-o federație compusă din șase republici: Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Nașteri: Franz Schubert (1797) – Norman Mailer (1923) – Rudolf Mössbauer (1929) Decese: Mircea cel Bătrân (1418) – John Galsworthy (1933) – John Mott (1955)

1 februarie: 1918 — Rusia a adoptat calendarul gregorian. 1979 — Ayatollahul Ruhollah Khomeini s-a întors la Teheran, după 15 ani de exil. 2003 — Naveta spațială Columbia s-a dezintegrat la reintrarea în atmosferă, după o misiune efectuată

la Stația Spațială Internațională. Nașteri: Ion Luca Caragiale (1852) – Clark Gable (1901) – Boris Elțin (1931) Decese: Regina Elisabeta a României (1916) – Buster Keaton (1966) – Werner Heisenberg (1976) 2 februarie: 1848 — Războiul americanomexican s-a terminat prin semnarea Tratatului de la Guadalupe Hidalgo. 1922 — S-a publicat pentru prima oară într-un singur volum romanul Ulise de James Joyce. 1943 — Bătălia de la Stalingrad s-a încheiat cu victoria forțelor sovietice. Nașteri: Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754) – James Joyce (1882) – Valéry Giscard d'Estaing (1926) Decese: Dmitri Mendeleev (1907) – Bertrand Russell (1970) – Gene Kelly (1996) 3 februarie: 1488 — Navigatorul portughez Bartolomeu Dias a acostat la Mossel-

baai după ce a ocolit Capul Bunei Speranțe și extremitatea sudică a Africii. 1959 — Buddy Holly, Ritchie Valens și JP Richardson au murit întrun accident aviatic. 1966 — Nava spațială sovietică fără echipaj uman Luna 9 a devenit prima sondă spațială care a aselenizat și a transmis imagini de pe suprafața Lunii. Nașteri: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809) – Împăratul Meiji (1867) – Gaston Julia (1893) Decese: Murad al II-lea (1451) – Johann Gutenberg (1468) – Thomas Woodrow Wilson (1924) 4 februarie: 960 — Împăratul Taizu și-a început domnia în China, marcând începutul perioadei Dinastiei Song care avea să dureze peste trei secole. 1703 — Patruzeci și șase dintre cei patruzeci și șapte de ronini au făcut seppuku (sinucidere rituală) în Edo, actualul Tokio, ca recompensă pentru răzbunarea morții stăpânului lor, Asano Naganori.

1945 — A început Conferința de la Ialta, la care Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin au discutat reorganizarea Europei după al Doilea Război Mondial. 2003 — Parlamentul Iugoslaviei a adoptat o nouă constituție prin care a reorganizat țara sub forma federației Serbia și Muntenegru. Nașteri: Luís de Camões (1524) – Tadeusz Kościuszko (1746) – Goțe Delcev (1872) Decese: Septimius Severus (211) – Hendrik Lorentz (1928) – Satyendra Nath Bose (1974) 5 februarie: 62 — Orașul Pompeii a fost lovit de un cutremur catastrofal, cu 17 ani înainte de a fi distrus de erupția Vezuviului. 1862 — Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a definitivat unirea politică a Țării Românești și a Moldovei. 1885 — Regele Leopold al IIlea al Belgiei a înființat Statul Independent Congo în centrul Africii, stat pe care apoi l-a condus ca pe o posesiune personală.

Nașteri: William S. Burroughs (1914) – Andreas Papandreou (1919) – Gheorghe Hagi (1965) Decese: Thomas Carlyle (1881) – Gheorghe Țițeica (1939) – Iuliu Maniu (1953) 6 februarie: 1840 — Reprezentanții coroanei britanice și cei ai triburilor Māori au semnat tratatul de la Waitangi, considerat astăzi a fi actul fondator al Noii Zeelande. 1862 — Forțele unioniste au câștigat Bătălia de la Fort Henry, prima mare victorie a generalului Ulysses Grant pe frontul de vest al Războiului Civil American 1952 — Elisabeta a II-a a devenit regină a Regatului Unit, Canadei, Australiei, Noii Zeelande și a altor state din Commonwealth. Nașteri: Anna a Marii Britanii (1665) – Ronald Reagan (1911) – Bob Marley (1945) Decese: Carol al II-lea al Angliei (1685) – Gustav Klimt (1918) – George al VI-lea al Regatului Unit (1952)


Informaţia de Hunedoara

CREDINȚĂ

Pagina 8

Părintele Ilie Cleopa

Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii (Despre credinţa cea mare şi statornică) O, femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie după cum voieşti (Matei 15, 28)

Iubiţi credincioşi, Credinţa cea mare şi stăruitoare a femeii cananeence a fost arătată şi lăudată nu de un prooroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos, ci de Însuşi Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ştiutorul inimilor omeneşti (Matei 9, 2-4; Marcu 2, 6-8). El laudă în faţa poporului credinţa cea mare a femeii cananeence. O, înţelepciune fără de margini a Mîntuitorului! O, adîncul îndurărilor Lui! Vine o femeie păgînă, necăjită şi străină tocmai din Fenicia Siriei - după cum arată dumnezeiescul evanghelist Marcu - şi îl roagă pe Domnul cu lacrimi din durerea inimii să alunge demonul din fiica ei (Marcu 7, 30). Nu ştia cine este Hristos. Auzise şi ea de la alţi credincioşi iudei, că Iisus Hristos este din neamul lui David, împăratul şi proorocul. Auzise de sfintele Sale minuni care le făcea în poporul lui Israel şi credea cu toată tăria inimii sale că va face Hristos milă şi cu dînsa. Această femeie străină de poporul ales, văzînd mulţimea ce urma pe Mîntuitorul, nu îndrăzneşte să se apropie prea mult de El, ci de departe strigă: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea rău se chinuieşte de diavol! (Matei 15, 22). Trei gînduri mari stăpîneau mintea şi inima ei. Întîi, credinţa tare către Dumnezeu; al doilea, nădejdea ei fără de îndoială că Domnul o va asculta şi-i va împlini cererea ei; iar al treilea, mila cea mare pentru suferinţa fiicei sale. Pe toate aceste trei gînduri le-a scos la lumină din inima sa, cînd a zis: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! (Matei 15, 22). Apoi, cerînd milă de la Domnul pentru ea, zice: Fiica mea rău se chinuieşte de diavolul! Adică: "Doamne, dacă miluieşti pe fiica mea, pe mine mă miluieşti. Aceasta este durerea inimii mele şi pentru aceasta strig către Tine, să faci milă cu fiica mea şi să izgoneşti duhul cel rău din ea, care o chinuieşte cumplit". Auzind şi ea de minunile Fiului lui Dumnezeu, credea, fără îndoială, că şi pe fiica ei o va vindeca. Dar cu toată strigarea ei din inimă, Mîntuitorul nu ia răspuns un cuvînt (Matei 15, 23). Oare nu-i era Lui milă de ea şi de fiica ei? Oare n-a venit El să caute şi să mîntuiască pe cel pierdut? (Matei 18, 11; Luca 9, 55). Dar de ce tăcea la strigarea îndureratei mame şi nu răspundea nici un cuvînt? Iată de ce tăcea: ca să scoată la lumină un lucru mare, care era în sufletul acelei femei necăjite şi străine, adică credinţa ei statornică şi mare în Dumnezeu. Ba mai mult! Ucenicilor Mîntuitorului, auzind strigarea ei, li sa făcut milă de ea şi L-au rugat pe Domnul, zicînd: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră... Dar Mîntuitorul, ca şi cînd n-ar fi băgat de seamă nici strigarea ei şi nici rugăminţile sfinţilor Săi ucenici, răspunde negativ, zicînd: Nu sînt trimis decît către oile cele pierdute ale casei lui Israel (Matei 15, 24). Auzind aceste cuvinte ale Mîntuitorului, biata mamă

îndurerată, nu se deznădăjduieşte de mila Lui, ci vine şi se închină cu şi mai mare smerenie înaintea Mîntuitorului, zicînd: Doamne, ajută-mă! (Matei 15, 25). Adică: "Doamne, nu mă lăsa, că singura mea nădejde numai spre mila şi puterea Ta fără de margini mi-am pus şi cred că vei face milă şi cu mine, cea străină şi nevrednică de îndurarea Ta. Căci numai Tu ştii cu adevărat durerile inimii mele!" Dar şi după această stăruinţă din inimă, biata femeie este respinsă de Mîntuitorul care zice: "Nu este bine a lua pîinea fiilor şi a o arunca la cîini" (Matei 15, 26). Prin cîini înţelegem aici pe păgîni, pentru viaţa lor necurată şi pentru închinarea lor la idoli, iar pe iudei îi numeşte fiii lui Avraam. Pîinea înseamnă facerile de bine făcute de Mîntuitorul. Dar ce face îndurerata mamă, auzind că este socotită în rîndul cîinilor? Oare se supără? Oare huleşte? Oare se deznădăjduieşte de mila şi de ajutorul ce-l aşteaptă de la Preabunul nostru Mîntuitor? Nu, nicidecum. Ci se smereşte foarte în inima sa şi se socoteşte cu adevărat în rîndul cîinilor, avînd în continuare nădejdea unui cîine către stăpînul său, că pînă la urmă îi va arunca şi ei o fărămitură de pîine, adică nu o va lăsa nemiluită cu totul. Apoi, în marea smerenie a inimii sale, îndrăzneşte a zice către Mîntuitorul: Da, Doamne (adică sînt cîine), dar şi cîinii mănîncă din fărîmiturile care cad de la masa stăpînilor lor (Matei 15, 27). Vedeţi, fraţilor, credinţa cea tare şi fără îndoială a acestei necăjite mame? Vedeţi smerenia inimii ei? Este alungată ca un cîine, dar nu se deznădăjduieşte de cererea ei şi crede cu mare tărie, că pînă la urmă va căpăta o fărîmitură din pîinea îndurărilor lui Dumnezeu şi Stăpînului ei. Vedeţi că smerenia şi credinţa acestei femei păgîne este mai mare decît a multor creştini din zilele noastre. Care dintre credincioşii noştri se mai roagă lui Dumnezeu cu credinţa, cu smerenia şi cu stăruinţa acestei femei cananeence? Nu se supără, văzîndu-se asemănată cu cîinele, şi aşteaptă să fie miluită, măcar ca un cîine. Iar Preamilostivul nostru Mîntuitor, văzînd smerenia şi credinţa ei cea mare şi statornică, ca un Atotştiutor al inimilor, văzînd inima ei de mamă îndurerată pentru suferinţa fiicei sale, văzînd că acest suflet necăjit nu şia pierdut credinţa şi nădejdea în mila Lui, îi răspunde: O, femeie, mare este credinţa ta! Facă-se ţie precum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela (Matei 15, 28). Aţi auzit de minunile credinţei celei tari şi statornice ale femeii cananeence? Aţi văzut că mila şi îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos, a tămăduit pe fiica acesteia de duhul cel necurat pentru credinţa mamei sale, iar credinţa ei cea statornică şi stăruitoare a lăudat-o, zicînd: O, femeie, mare este credinţa ta! Să ne punem o întrebare: prin ce mijloace a ajuns această femeie la o credinţă atît de mare şi statornică? Cum a ajuns ea să cunoască pe Mîntuitorul, deoarece nici o revelaţie nu a avut, nici Sfînta Scriptură nu o citise spre a fi învăţat credinţa cea dreaptă în Dumnezeu? Femeia cananeeancă a primit credinţa în Dumnezeu prin auz. Că deşi

nu avusese descoperire despre Hristos, nici Sfînta Scriptură nu o cunoştea, dar auzind ea de la mulţi oameni despre minunile cele preaslăvite ale Domnului, a crezut cu tărie în inima ei că acest fiu al lui David este un trimis al lui Dumnezeu pentru îndreptarea şi mîntuirea oamenilor şi că va face milă şi cu fiica sa cea chinuită de duhul cel rău. Apostolul Pavel ne-a învăţat, zicînd: Credinţa vine prin auz, iar auzul din cuvîntul lui Dumnezeu (Romani 10, 17). Iată cît de mare adevăr arată aceste cuvinte ale Sfîntului Apostol Pavel. A auzit femeia cananeeancă şi a crezut cu tărie în inima sa, şi prin credinţa ei cea mare şi statornică a dobîndit cele ce dorea; adică vindecarea fiicei sale. Tocmai aceasta a fost pricina pentru care Mîntuitorul a tăcut la strigarea ei cea dintîi, şi apoi încă de două ori a fost respinsă, la cererea sa, ca să se vadă prea luminat credinţa ei cea mare şi statornică. Altă pricină pentru care Iisus Hristos nu a tămăduit îndată pe fiica cananeencei, a fost şi aceasta ca să arate evreilor cîtă credinţă stăruitoare are o femeie păgînă şi cîtă împietrire şi necredinţă aveau cărturarii, arhiereii şi fariseii, care nu numai că nu credeau în El, dar căutau în tot chipul să-L piardă (Ioan 12, 19; Luca 19, 47).

Iubiţi credincioşi, Mulţi dintre sfinţii şi aleşii lui Dumnezeu au arătat marea şi statornica credinţă în El, precum: Noe, Avraam, Moise, sfinţii prooroci, dumnezeieştii Apostoli şi toţi mucenicii care L-au mărturisit şi şi-au pus sufletul pentru El. Unii dintre aceştia au fost călăuziţi direct de Dumnezeu, iar cei mai mulţi de Sfînta Scriptură, care i-a condus la cunoaşterea şi credinţa în Dumnezeu, căci prin citirea Sfintei Scripturi se naşte credinţa în Dumnezeu (Ioan 2, 3; Fapte 13, 48; 17, 11; Romani 10, 17; 16, 26; II Timotei 3, 15 ş.a.). Iată în Evanghelia de astăzi o fe-

meie păcătoasă, străină de neamul lui Israel, de credinţa cea adevărată şi de citirea Sfintelor Scripturi care, numai din cele auzite de la unii oameni, crede cu atîta tărie în Mîntuitorul şi în puterea minunilor Lui, încît este vrednică de laudă şi de mila Preabunului Dumnezeu. Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu Atotştiutor, a arătat mai înainte că mulţi din păgîni vor ajunge la cunoştinţa de Dumnezeu şi la credinţa cea dreaptă în El, zicînd: Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă întru Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 13, 29). Care a fost pricina că această femeie cananeeancă a alergat cu atîta sîrguinţă în urma Domnului şi a cerut cu atîta stăruinţă ajutorul şi mila Lui în nevoia ei? Negreşit că era o mamă necăjită şi îndurerată cu inima, din cauza suferinţei celei mari a fiicei sale care era rău chinuită de diavol. Oricine îşi poate închipui cîtă durere şi mîhnire avea biata mamă, cînd vedea pe fiica sa de atîtea ori căzînd jos, răcnind, lovindu-se cu capul de pămînt, scrîşnind din dinţi şi tremurînd cu tot trupul cînd duhul cel rău o chinuia. Numai acela îşi poate da seama de acest lucru, care a văzut pe viu pe un om îndrăcit, cînd îl apucă duhul cel rău şi îl munceşte. Orice om cu suflet bun şi o inimă miloasă, compătimeşte pe asemenea oameni care, prin îngăduinţa lui Dumnezeu, sau din cauza păcatelor părinţilor sînt stăpîniţi de diavoli, cu atît mai mult o mamă bună, cînd vede în asemenea chinuri pe fiica ei. Pentru că nimic în lume nu este mai bun, mai milostiv ca inima unei mame adevărate. Pentru a vă da seama de acest lucru, în cele ce urmează vom arăta din nou cîteva înfăţişări ale credinţei acestei femei cananeence. Care a fost, deci, fapta bună principală care a contribuit cel mai mult la vindecarea copilei stăpînite de diavolul din Evanghelia de astăzi? A fost credinţa cea tare şi puternică a mamei sale. Credinţa ei în Fiul lui Dumnezeu era mai mare ca a noastră, ca a multor creştini de azi. Credinţa ei statornică, vie, neîndoielnică în Iisus Hristos a izgonit pe diavolul din fiica ei. Încă nici n-a fost nevoie s-o aducă înaintea Domnului. Prin credinţa mamei i-a vindecat Mîntuitorul fiica de la distanţă, în clipa cînd a rostit cuvintele: O, femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie după cum voieşti (Matei 15, 28). Credinţa tare nu este legată de loc şi de timp. Ea vindecă, iartă, izbăveşte de primejdii, înviază din morţi, indiferent de loc, de vîrstă şi de distanţă. Noi ne rugăm în biserică pentru credincioşi şi ei primesc ajutor, sănătate şi cele de folos, acasă, pe cale, la locul lor de muncă. Să ne întărim prin credinţă din exemplul acestei mame din Evanghelie. Să alungăm îndoiala în credinţă, nepăsarea, nesimţirea şi împietrirea inimii noastre şi necredinţa care bîntuie peste lume, că de nu vom avea credinţă dreaptă, statornică şi puternică în Hristos ca această femeie, nu ne vom putea mîntui. Credinţa vine din auz, spune Sfîntul Apostol Pavel, adică auzirea cuvîntului lui Dumnezeu. Numai că cei care seamănă cuvîntul vieţii şi învaţă porun-

cile Sfintei Evanghelii trebuie să fie preoţi ortodocşi şi să aibă viaţă creştină exemplară. Credinţa se întăreşte mai ales prin sfînta rugăciune, prin post şi milostenie, prin spovedanie regulată şi prin Sfînta Împărtăşanie. Femeia cananeeancă avea şi credinţă tare, dar şi rugăciune stăruitoare, căci mereu striga în urma lui Hristos: "Doamne, ajută-mi şi vindecă pe fiica mea!" Nu se descuraja, deşi Domnul o trecea cu vederea; nu slăbea în credinţă, nici nu cîrtea că este asemănată cu cîinii, nici nu înceta a se ruga şi a striga în urma Lui: "Doamne, ajută-mi! Doamne, miluieşte pe fiica mea, că rău este chinuită de diavolul!" Aşa şi noi să ne rugăm lui Dumnezeu: "Doamne, miluieşte sufletul meu, că este chinuit de diavolul mîndriei, de duhul desfrînării, de patima mîniei, a lăcomiei şi a trîndăviei! Doamne, scapă-ne de robia patimilor, de slăbirea credinţei, de îndoiala gîndurilor, de duhul necurăţiei, de neînfrînarea limbii şi de toate cursele vrăjmaşului diavol!"

Iubiţi credincioşi, Mare este puterea credinţei în lume! Mare a fost credinţa Maicii Domnului, a Sfinţilor Apostoli, a Sfinţilor Mucenici şi a Cuvioşilor Părinţi! Mare a fost credinţa părinţilor, a mamelor care ne-au născut şi a înaintaşilor noştri. Ei uneau credinţa cu rugăciunea, cu postul, cu milostenia şi smerenia. Acestea erau virtuţile Sfinţilor şi ale părinţilor noştri. Acestea erau şi virtuţile femeii din Evanghelia de astăzi. Acestea trebuie să fie cununa de mărgăritare care se cere să împodobească pe creştinii noştri, inima noastră, casele noastre, copiii şi viaţa noastră. Credinţa şi rugăciunea cu lacrimi au făcut cele mai mari minuni în Biserica lui Hristos şi în viaţa creştinilor. Prin acestea se săvîrşeşte jertfa Sfintei Liturghii şi cele şapte Sfinte Taine. Prin acestea se izgonesc şi astăzi diavolii din oameni, se fac minuni de vindecare la sfintele moaşte şi la multe icoane din ţara noastră. Prin acestea dobîndim iertare de păcate şi mîntuire. De aceea aveţi datoria să mergeţi regulat la slujbele Bisericii, să duceţi în familie viaţă cît mai curată şi să vă creşteţi copiii în frică de Dumnezeu. Copiii lăsaţi de capul lor, neduşi la biserică, nespovediţi regulat şi nehrăniţi cu rugăciunea şi cuvîntul lui Dumnezeu, ajung răi, beţivi, desfrînaţi, necredincioşi şi chiar ucigaşi de oameni. Căci dacă se depărtează de Dumnezeu, de biserică, de părinţi, de rugăciune şi de cele sfinte, patimile îi robesc şi diavolii îi aruncă în necredinţă, în deznădejde şi în osînda iadului. Să aveţi grijă de copii ca de lumina ochilor! Învăţaţi-i, educaţi-i, mîngîiaţi-i, duceţi-i la biserică, hrăniţi-i cu Trupul lui Hristos şi cu cuvintele Sfintei Evanghelii, căci vom da greu răspuns pentru ei. Să cerem de la Iisus Hristos credinţa femeii cananeence şi izgonirea patimilor din inimile noastre. Să învăţăm a ne ruga cu rugăciunea ei, rostind mereu aceste scurte cuvinte: "Doamne ajută-ne să ne mîntuim şi să Te slăvim în vecii vecilor!" Amin.


Pagina 9

CULTURĂ

Informaţia de Hunedoara

Pentru viaţa spirituală a omului cultura este oglinda măritoare. (Constantin Noica) Colțul de geniu

Sándor Petőfi

Sándor Petőfi (n. 1 ianuarie 1823, Kiskőrös, comitatul Pest-Pilis-Solt-Kiskun - d. probabil 31 iulie 1849, Albești, comitatul Târnava Mare) a fost un poet romantic maghiar, erou al revoluției de la 1848 din Ungaria și Transilvania. S-a născut într-o familie modestă, tatăl Stevan Petrović meșter măcelar de origine sârbă, iar mama sa Maria Hrúz de origine slovacă. Avea șapte ani când s-au mutat la Kiskunfélegyháza, pe care mai târziu îl consideră orașul natal. Tatăl lui a încercat să-l dea la cele mai bune școli, dar când poetul împlini vârsta de 15 ani, familia lui și-a pierdut toată averea, ca urmare a inundațiilor din 1838 și a girării unei rude. Petőfi a fost nevoit să părăsească școala și să lucreze ca actor la Pesta, învățător la Ostffyasszonyfa și soldat în Sopron. După multe călătorii aventuroase ajunge să fie studentul colegiului din orașul transdanubian Pápa, unde se întâlnește cu scriitorul Mór Jókai, cu care se împrietenește. După un an, în 1842, i-a fost publicată în ziarul Athenaeum o poezie pe care a semnat-o Petrovics Sándor. În același an, la 3 noiembrie, a publicat prima poezie semnată Petőfi. Însă l-a interesat mai mult actoria și, timp de doi ani, pleacă în turnee. Totuși în 1844 a mers pe jos de la Debrecen pâna la Pesta, ca să găsească un editor pentru poeziile lui. În poeziile lui, foarte apreciate, folosește elemente populare, tradiționale, deseori cu rime folosite și în cântecele populare. În 1845 a scris cea mai lungă lucrare, epopeea "János vitéz". În 1846 face o călatorie în Ardeal, la Carei, unde îi cunoaște pe contele opoziționist Sándor Teleki și pe viitoarea lui soție, Júlia Szendrey. În 1847 la Baia Mare coboară într-o mină, ocazie cu care scrie poezia "În mină". Soții Petőfi locuiesc în Colțău între 8 septembrie 1847 și 20 octombrie 1847. În timpul acesta, Sándor Petőfi a scris cele mai frumoase poezii de dragoste. Crezul său poetic și politic este destăinuit în anul 1847: "Dacă poporul va fi stăpân în poezie, nu va fi departe să stăpânească și în politică, iată ce ne învață acest secol, iată țelul pe care trebuie să-l urmărim... Sus poporul, în iad aristocrația!" În 1848 participă și el activ la revoluție. La 16 septembrie scrie proclamația de egalitate și se înrolează în armată. Superiorii lui nu sunt mulțumiți de el, întrucât era recalcitrant și ataca fățiș conducerea ineficientă a armatei. Soția sa Júlia dă naștere fiului lor Zoltán la 15 decembrie. Petőfi este nevoit să ceară o permisie, iar adversarii săi din armată îi consideră plecarea în permise drept act de lașitate. Din cauza acestor atacuri împotriva sa, într-o scrisoare plină de demnitate cere să fie primit în armata lui Bem, în Ardeal. La 19 ianuarie 1849 pleacă prin Mediaș la Slimnic, unde este primit cu deosebită căldură de generalul Bem și participa prima oară la luptă. Este distins cu "Medalia pentru merite în război". La 30 iulie 1849, în încercuirea făcută de trupele țariste în bătălia de la Albești, poetul Sándor Petőfi este dat dispărut. Unii susțin că și-a aflat moartea, în timpul retragerii, alții că a fost dus prizonier de război în Rusia țaristă. Poetul național al poporului maghiar, Sándor Petőfi cunoaște o audiența dintre cele mai elocvente pe toate meridianele, transmițând în timp ardoarea unui temperament romantic cu o viziune fundamental umanistă.

Lucrări ale artiştilor români Constantin Brâncuşi şi Geta Brătescu, expuse la MoMA din New York Lucrări ale artiştilor români Constantin Brâncuşi şi Geta Brătescu sunt incluse în expoziţia "A World of Its Own: Photographic Practices in the Studio", care poate fi vizitată în perioada 8 februarie - 5 octombrie, la Museum of Modern Art (MoMA) din New York, se arată pe site-ul instituţiei muzeale. Adunând laolaltă fotografii, filme, clipuri video şi lucrări din alte medii, expoziţia "A World of Its Own: Photographic Practices in the Studio" analizează modul în care fotografii şi artiştii care s-au folosit de instantanee au lucrat şi au experimentat între cei patru pereţi ai studioului, de la începuturile fotografiei şi până în prezent. "A World of Its Own" include aproximativ 180 de lucrări, ale aproximativ 90 de artişti, precum Berenice Abbott, Uta Barth, Zeke Berman, Karl Blossfeldt, Constantin Brâncuşi, Geta Brătescu, Harry Callahan, Robert Frank, Jan Groover, Barbara Kasten, Man Ray, Bruce Nauman, Paul Outerbridge, Irving Penn, Adrian Piper, Edward Steichen, William Wegman şi Edward Weston. Expoziţia analizează diferitele roluri jucate de studioul fotografului ca un spaţiu autonom, în funcţie de perioadă, context şi motivaţiile individuale (comercial, artistic, stiinţific) şi sensibilităţile fotografului, acest spaţiu putând fi o scenă, un laborator sau un loc de joacă. De-a lungul secolului al XXlea, artiştii au explorat studiourile lor prin intermediul fotografiilor, pornind de la folosirea decorurilor de teatru (în fotografii de Margaret Cameron şi Cindy Sherman) la decoruri neutre, negre ((Richard Avedon, Robert Mapplethorpe), de la ansambluri arhitecturale construite în spaţiul studioului (Francis Bruguière, Thomas Demand) la procedee chimice realizate în camera obscură (Walead Beshty, Christian Marclay), de la înregistrări precise de timp şi mişcare ((Eadweard Muybridge, Dr. Harold E. Edgerton) la experimente pentru amatori sau jucăuşe (Roman Signer, Peter Fischli/ David Weiss). "A World of Its Own" arată o nouă istorie a fotografiei, o imagine creată în interiorul zidurilor studioului şi, totuşi, la fel de inovatoare şi extrovertită precum fotografia de stradă. Pe măsură ce tehnologia digitală a înlocuit procesul chimic,

Definiții esențiale

decedat pe 16 martie 1957, Paris) a fost un sculptor român cu contribuţii majore la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptura contemporană. Figură centrală în mişcarea artistică modernă, Constantin Brâncuşi este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Geta Brătescu, născută în 1926, în Ploieşti, este considerată una dintre cele mai semnificative personalităţi în arta contemporană est-europeană. Opera sa artistică include lucrări de grafică, desen, colaj, fotografie şi ilustraţie de carte. În ultimii ani, lucrările sale au fost expuse la Galerie im Taxispalais în Innsbruck, Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti, A Foundation din Liverpool, Index Foundation din Stockholm, e-Flux New York, Istanbul Biennale, MACBA Barcelona, Mumok Vienna, Kalmar Museum din Suedia, Galerie Barbara Weiss din Berlin.

mediul fotografic este, în prezent, (născut pe 19 februarie 1876, în unul într-o continuă schimbare. localitatea Hobiţa, judeţul Gorj Artiştii se folosesc de noile tehnologii pentru a crea fotoPrimăria Municipiului Hunedoara vă invită marţi, grafii cât mai reuşite, iar tehnicile de altădată par acum 25 februarie 2014, ora 18.00, la spectacolul „Străini în învechite. noapte”. Muzeele dezbat ideea dacă fotografia ar trebui să Spectacolul va avea loc la Casa de Cultură Hunedoara, iar rămână un mediu autonom biletele se vor putea cumpăra de la casierie, începând cu data de sau ar trebui să fie încorpo- 13.01.2014. rată într-un grup de discipline în arta contemporană. De asePreţul unui bilet este 40 lei. menea, curatorii de expoziţii de fotografii pun sub semnul întrebării calitatea şi validitatea noilor practici, potrivit nytimes.com. "Practicile s-au schimbat", a declarat Quentin Bajac, noul curator şef al expoziţiilor fotografice de la Museum of Modern Art. "Multe dintre lucrări aparţin unor artişti internaţionali, precum Constantin Brâncuşi, care a considerat studioul său un subiect fotografic, la fel ca şi sculptura. Un alt artist este Geta Brătescu din România, care a trăit în studioul său din Bucureşti, în anii 1970, în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceauşescu şi a realizat un film de 17 minute, «L'atelier» (1978), achiziţionat de Bajac pentru MoMA, semnalizând recunoaşterea video într-un context fotografic", se arată pe site-ul nytimes.com. "Pentru Brătescu, bineînţeles, studioul a fost un loc de exprimare liberă", a spus curatorul, o evadare din presiunea de a crea artă propagandistă pentru glorificarea lui Ceauşescu. Constantin Brâncuşi

Pentru dragoste îmi dau viaţa, dar pentru libertate îmi dau dragostea. (Sándor Petőfi)


Informaţia de Hunedoara

PROIECTE

Pagina 10

Slujbe pentru hunedoreni din mediul rural Joi, la Deva, a avut loc conferința de închidere oficială a proiectului „S.I.C.O.R. - Servicii integrate pentru creşterea ocupării în mediul rural”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Hunedoara, în calitate de beneficiar, şi Asociaţia non profit L & C Consulting Hunedoara, în calitate de partener, au implementat, în perioada 1 februarie 2012 – 31 ianuarie 2014 proiectul „S.I.C.O.R. – Servicii integrate pentru creşterea ocupării în mediul rural” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. Obiectivul general al proiectului l-a constituit facilitarea integrării pe piaţa muncii a 240 de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în zone rurale, printr-un program integrat de servicii de informare, consiliere, formare profesională, asistenţă şi pregătire antreprenorială în judeţul Hunedoara. „Activităţile proiectului şi serviciile oferite gratuit persoanelor asistate au urmărit creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor inactive, persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, şomerilor tineri şi şomerilor de lungă durată din mediul rural, din

judeţul Hunedoara, prin elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune individualizate, furnizarea de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de orientare şi consiliere pe toată durata implementării proiectului. De asemenea, persoanele din grupul ţintă au beneficiat de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii, precum şi de asistenţă pentru începerea unei activităţi independente”, a declarat managerul de proiect Crinela Gafton, directorul general al CCI Hunedoara. În cadrul evenimentului de joi au fost evaluate activităţile desfăşurate, au fost diseminate rezultatele obţinute, gradul de atingere al indicatorilor şi au fost prezentate bunele practici şi experienţa dobândită în cadrul proiectului. Mihaela Petroșan

Studiu PwC: România, pe locul 2 în lume la gradul de îngrijorare al managerilor pentru povara fiscală România în cadrul unei conferinţe organizate de firma de consultanţă fiscală şi audit. Din totalul participanţilor, 88% manageri apreciază că prioritatea Guvernului ar trebui să fie îmbunătăţirea infrastructurii ţării, cel mai ridicat procentaj la nivel global, în vreme ce 78% dintre ei

cred că guvernele care s-au succedat nu au reuşit să facă acest lucru până în prezent. Totodată, respondenţii şi-ar dori ca autorităţile să asigure stabilitatea sistemului financiar şi accesul la surse de finanţare la costuri rezonabile (65%).

Contracte de finanțare pentru IMM-uri

Marea majoritate a managerilor de companii din România (92%) sunt preocupaţi de creşterea poverii fiscale, al doilea cel mai ridicat nivel de îngrijorare înregistrat la nivel global, după cel din Franţa, şi mult peste media globală, de 70%, potrivit unui studiu PwC România. Totodată, 92% dintre directorii generali din România consideră că firmele ar trebui să-şi plătească "partea corectă" de impozite şi taxe, iar 84% dintre res-

pondenţi cred că firmele multinaţionale ar trebui să-şi publice informaţiile referitoare la venituri, profituri şi impozitele şi taxele plătite pentru fiecare ţară în parte în care operează, în timp ce 80% sunt de acord ca autorităţile fiscale din întreaga lume să comunice între ele informaţiile fiscale pe care le au referitor la companii, reiese din studiul CEO Survey 2014, la care au participat 49 de manageri. "Ceea ce ne spun directorii de companii din România este că politica fiscală are un impact major asupra competitivităţii afacerilor lor şi se tem că măsurile

luate pentru echilibrarea bugetului s-au făcut în dauna companiilor. În acelaşi timp, aceştia recunosc că nivelul scăzut al colectării fiscale este una dintre vulnerabilităţile României şi susţin puternic iniţiativele de majorare a încasărilor bugetare şi de combatere a evaziunii fiscale, care este văzută drept o practică de concurenţă neloială. 53% dintre directorii generali din România şi-ar dori ca Guvernul să ia măsuri pentru crearea unui sistem fiscal competitiv la nivel internaţional", a declarat joi Mihaela Mitroi, liderul departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică, PwC

Luni, la Timişoara, au fost semnate mai multe contracte de finanţare pentru IMM-uri din Regiunea Vest, între ele fiind şi unul din judeţul Hunedoara. Valoarea contractului semnat de firma hunedoreană este de peste 5,4 milioane lei. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, la ceremonia de semnare a celor 15 contracte de finanţare fiind prezent directorul general al agenției, Sorin Maxim, și beneficiarii proiectelor contractate. Cele 15 contracte urmează a fi finanțate prin intermediul unei noi operațiuni din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), axa prioritară 1 - „Un sistem

de producţie inovativ şi eco-eficient”, preluată de ADR Vest. Astfel, proiectele ajung să beneficieze de cele mai mari valori financiare nerambursabile acordate întreprinderilor mici și mijlocii - între 240.000 și 1.437.073 euro -, față de 240.000 euro, așa cum au beneficiat proiectele anterioare. Valoarea totală a celor 15 proiecte contractate ieri este de 34,44 milioane euro, dintre care 17,49 milioane euro reprezintă finanţarea nerambursabilă. Din județul Hunedoara, pentru „Achiziția de echipamente, utilaje și mijloace de transport tehnologice în cadrul firmei”, SC Moni Impex SRL Hațeg a semnat un contract în valoare totală de 5.436.112,23 lei, iar proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni.

Aurel Ghinea


Pagina 11

MEDIU RURAL

Informaţia de Hunedoara

DE NOTAT

Vom avea Registru Agricol electronic din 2017 nr.1632/2009, iar normele tehnice de completare a acestuia sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, nr. 153/3241/2010.

Conform proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), registrul agricol electronic va fi funcţional abia începând cu 1 ianuarie 2017. Până atunci însă, consiliile locale vor adopta, după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, la propunerea primarului, o hotărâre cu privire la forma în care, până la 1 ianuarie 2017, se va întocmi şi ţine la zi registrul agricol. „În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, în format electronic şi/sau pe suport hârtie în unităţile administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic electronic, conform formularelor registrului agricol, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe

Înscrierea în Registrul Agricol

unităţi administrativ-teritoriale şi pe localităţi componente ale acestora. Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de organizare a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune. Începând cu 1 ianuarie 2017 registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi numai în format electronic”, se arată în Ordonanţă. Potrivit actului normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2017, „prin grija Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” se asigură autorităţilor administraţiei publice locale, gratuit, sistemul de programe informatice pentru registrul agricol. Fondurile pentru achiziţionarea sistemului de programe şi pentru actualizarea acestuia vin de la bugetul de

stat. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, constituie cadrul legal pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale, care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale. În conformitate cu dispoziţiile acestei ordonanţe, Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. Pentru perioada 2010-2014 formularele registrului agricol sunt aprobate prin hotararea Guvernului

Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Versiunea II a documentului programatic pentru fondurile UE 2014-2020 îi menţine influenţa lui Dragnea peste banii europeni de la Agricultură Cel mai avansat document programatic al Guvernului României pentru fondurile UE 2014-2020, obţinut de Hotnews.ro, relevă că Executivul condus de Victor Viorel Ponta vrea să-i menţină lui Liviu Dragnea influenţa asupra fondurilor UE alocate prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), condus de Daniel Constantin. Şi asta în ciuda faptului că în decembrie 2013, Comisia Europeană (CE) a cerut Guvernului de la Bucureşti clarificări privind intervenţia Ministerului Dezvoltării ca organism intermediar în absorbţia fondurilor de la Agricultură. Conform informaţiilor publicate de Mediafax în luna decembrie 2013, autorităţile române ar fi trebuit „să justifice noua structură propusă pentru sistemul de management şi control” în raport cu anticipata sa

capacitate de a depăşi dificultăţile întampinate în implementare din perioada 2007-2013. „Competenţa ministerelor de linie ca factori de decizie sectoriali trebuie menţinută, evitând astfel apariţia de noi niveluri administrative şi costuri birocratice şi asigurând sustenabilitatea experienţei şi capacităţii dobândite încă din etapa de pre-aderare. În acest context, sunt necesare clarificări suplimentare cu privire la noul rol al Ministerului Dezvoltării Regionale de Organism Intermediar pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regională (FEADR – n.r.). România trebuie să explice cum această structură revizuită va opera în practică deficienţele pe care intenţionează să le soluţioneze şi posibilele îmbunătăţiri la care poate conduce”, critica Bruxelles-ul documentaţia românească, în luna decembrie. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Ministerul Dezvoltării Re-

gionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) vor avea puteri sporite în perioada 2014-2020. Inclusiv peste MADR Conform Hotnews.ro, în schema propusă de Guvernul României pentru sistemul de absorbţie a fodurilor europene 2014-2020, doar trei ministere vor mai avea în subordine autorităţi de management pentru programele operaţionale: Ministerul Fondurilor Europene (4 AM-uri), Ministerul Dezvoltării Regionale (3 AM-ri) şi Ministerul Agriculturii (2 AM-uri). Chiar şi cu două AM-uri deţinute de MADR, MFE şi MDRAP vor fi cu un cap peste instituţia condusă de Daniel Constantin. Faţă de perioada de proramare 2007-2013, MFE va avea puteri sporite în perioada 2014-2020, urmând să coordoneze implementarea acorului de parteneriat, inclusiv pentru absorbţia fondurile europene gestionată direct de Ministerul Agriculturii. Mai mult, conform versiunii II a Acordului de parteneriat din ianua-

rie 2014, MDRAP rămâne organism intermediar pentru fondurile europene de dezvoltare rurală gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit documentului citat, organismele intermediare sunt instituţii care preiau, prin delegare, o serie de competenţe şi prerogative de la Autorităţile de Management (AM-uri) pentru programele operaţionale, prin care România atrage banii europeni. Practic, organisemele intermediare sunt instituţii cu mare influenţă şi care se vor ocupa inclusiv de intervenţiile teritoriale integrate (ITI), de evaluarea şi aprobarea proiectelor, respectiv de distribuirea banilor către beneficiari. Pentru perioada de programare 2014-2020, România va avea la dispoziţie de la UE fonduri de 39,8 miliarde de euro, o bună parte din aceşti bani europeni urmând să fie direcţionaţi către sectorul agricol şi către cel de pescuit şi acvacultură (13,11%). După recolta.eu

Aproape 60.000 de fermieri şi-au primit primele pe cap de animal aferente anului 2013 Plata primei pe cap de animal din cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru speciile ovine şi caprine, aferente anului 2013, în valoare totală de peste 340 de milioane de lei a fost efectuată marţi, se arată într-un comunicat de presă al APIA. Conform documentului, 43.338 de crescători de ovine au primit o sumă totală de 304,37 milioane lei, iar 15.339 de crescători de caprine au primit plăţi care au totalizat 40,08 milioane lei. „Precizăm că este pentru prima dată când în luna ianuarie s-au plătit beneficiarilor primei pe cap de animal sumele cuvenite având la dispoziție prin bugetul aprobat suma integrală”, se precizează în comunicatul de presă. Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an fermierilor înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu. Pentru a primi plata pe cap de animal, beneficiarii trebuie să deţină un efectiv în exploataţie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei, iar efectivul pentru care se solicită prima trebui să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei. Ministerul Agriculturii a alocat aproximativ 585 milioane de lei pentru Plăţile Naţionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic la bovine, fermierii urmând să primească 434 lei/cap de animal şi 20 de euro, adică 80 lei/tona de lapte pentru cererile depuse în 2013. Pentru zonele defavorizate, sprijinul pe cap de animal se va situa în jurul valorii de 300 de euro pentru vacile de carne, nivel similar celui din 2012, în timp ce la ovine subvenţia este de 40 lei pe cap de animal, la care se adaugă o sumă suplimentară de 6,5 euro.

DE NOTAT


Informaţia de Hunedoara

NOTE

România este pe locul şase din 20 de ţări, într-un top privind viteza de conectare la Internet România se află pe locul şase din 20 de ţări într-un clasament privind viteza de conectare la Internet realizat trimestrial de compania americană Akamai Technologies, în care prima poziţie este ocupată de Hong Kong. Clasamentul, realizat pentru perioada iulie-septembrie 2013, a fost realizat în funcţie de viteza maximă de conectare, în traficul realizat prin reţeaua globală a companiei, relatează Bloomberg. România, cu o viteză medie de conectare de 45,4 megabiţi pe secundă, mai mică cu 4,4% faţă de viteza înregistrată în trimestrul precedent, a coborât de pe poziţia a treia pe poziţia a şasea. Statele Unite se află doar pe locul 13, unul dintre motive fiind suprafaţa mare a ţării, care face dificilă instalarea pe întreg teritoriul a cablurilor din fibră optică. Romania este devansată în ordine de Hong Kong, Coreea de Sud, Japonia, Singapore şi Israel. Pe poziţia a şaptea se află Letonia, Akamai Technologies explicând că ţările mici reuşesc mai repede să instaleze tehnoloigia necesară Internetului de mare viteză. Bulgaria este pe locul 12, cu o viteză de conectare de 37 megabiţi pe secundă, de peste două ori mai mare decât media globală. Marea Britanie se află pe locul 16, cu o viteză de 35,7 megabiţi pe secundă, cu 3,9% mai scăzută faţă de trimestrul precedent, dar cu 27% mai rapidă faţă de acum un an. Akamai Technologies este un operator american de reţea de Internet din Cambridge, Massachusetts - SUA, prin intermediul căruia are loc 15%-20% din traficul total de Internet la nivel mondial.

NOTE

ȘTIINȚĂ - TEHNOLOGIE

Pagina 12

Google este aproape să încheie un litigiu cu UE, scăpând astfel de o amendă de până la 5 miliarde de dolari Google şi autorităţile europene de reglementare sunt aproape de un acord amiabil care ar pune capăt unei investigaţii de trei ani privind practicile anticoncurenţiale şi ar scăpa compania americană de o amendă de până la 5 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate situaţiei pentru Reuters. Cele două părţi sunt aproape de o înţelegere, iar o decizie ar putea fi anunţată în următoarele zile sau cel târziu în câteva săptămâni, a spus una dintre surse. O a doua sursă a confirmat că urmează să fie anunţată o hotărâre privind investigaţia. Propunerea Google, a treia după ce precedentele au fost respinse de Comisia Europeană, este mult mai bună, a adăugat sursa citată. Propunerea Google include angajamente privind comportamentul faţă de rivali şi utilizarea materialelor altor furnizori de conţinut. Comisia a

acuzat Google că şi-a favorizat propriile produse în rezultatele oferite pentru căutările online, în detrimentul concurenţei. În a doua ofertă de acord amiabil, respinsă de Comisie, compania a propus să permită rivalilor să-şi prezinte logourile şi linkurile într-o casetă uşor vizibilă, în timp ce furnizorii de conţinut ar urma să decidă ce anume din produsele lor poate folosi Google. De asemenea, agenţiile de publicitate ar fi avut posibilitatea să-şi transfere mai uşor campaniile pe platformele concurente, precum Yahoo şi Bing. Autorităţile europene nu vor mai cere opinia a 125 de concurenţi direcţi şi terţi, inclusiv Microsoft, care au comentat asupra propunerilor anterioare, întrucât are o imagine clară asupra opiniei acestora, a spus una dintre surse. Google a reuşit să evite şi în Statele Unite o amendă din partea autorităţilor antitrust, într-o anchetă similară cu cea a autorităţilor europene.

Dezvoltarea Internetului pune în pericol o gamă tot mai largă de companii, de la Wal-Mart la Intel Dezvoltarea Internetului, care a lovit într-o primă fază publisherii de ziare, casele de discuri şi agenţiile de turism, prin apariţia alternativelor online gratuite, pune acum în pericol o gamă mai largă de companii, de la Wal-Mart la Intel şi Siemens, care se confruntă cu dileme similare. Impactul tehnologiei asupra afacerilor tradiţionale şi ce fac companiile pentru a fi pregătite să îi facă faţă este în atenţia multor participanţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează Bloomberg. "Când te întâlneşti cu directorii generali de companii nu auzi decât faptul că tehnologia progresează de trei-cinci ori mai rapid decât managementul. Nu ştiu dacă să fiu entuziasmat sau paranoic. Înseamnă că poţi face lucruri noi, dar şi că pot apărea noi concurenţi, de nicăieri" , a spus Dominic Barton, director general al companiei de consultanţă McKinsey. Între participanţii la sesiune sau aflat directorul general al Qualcomm, Paul Jacobs, şi şeful Wal-Mart, Doug McMillon, ei discutând despre cum pot influenţa inovaţiile piaţa globală, în acest an. Anul trecut au apărut o serie

de ştiri proaste pentru marile corporaţii, chiar dacă a început redresarea în SUA şi Europa. În luna noiembrie, Wal-Mart a redus estimarea referitoare la profitul annual, pentru a doua oară de la jumătatea lui 2013, în condiţiile în care Amazon.com îşi extinde oferta online de retail. Wal-Mart îşi îmbunătăţeaşte serviciile online utilizând actuala reţea de distribuţie şi construind mari centre. Retailerul a înfiinţat în Silicon Valley un centru pentru comerţ online, cu circa 2.500 de angajaţi în întreaga lume. Intel, cel mai mare producător de cipuri la nivel mondial, anticipează o stagnare a vânzărilor în 2014, piaţa semiconductorilor destinaţi tabletelor şi smartphone-urilor fiind dominată de companii mai mici, ca ARM Holdings. Siemens a abandonat ţinta de profitabilitate şi a început să îşi reorganizeze structura, din cauza scăderii performanţelor diviziilor de infrastructură şi industrie. "Digitalizarea şi software-ul au un rol tot mai important pe pieţele tradiţionale de hardware. Asta înseamnă că apar oportunităţi în multe sectoare, pentru noii-veniţi", a declarat directorul general al Siemens, Josef Kaeser. Pentru Siemens, provocarea este să se menţină înaintea unor firme specializate în software, care

intră în industrii ca echipamentele energetice. Google a anunţat în această lună achiziţia companiei star-up Nest Lab, producătoare de termostate inteligente şi detectoare de fum pentru locuinţe, pentru 3,2 miliarde de dolari. Siemens concurează şi cu companii precum Samsung Electronics, pe piaţa echipamentelor medicale. La fel ca Google, multe companii recurg la preluări pentru a evita să le fie perturbate activităţile, în special în domeniul telecomunicaţiilor, media şi tehnologiei. Cea mai mare dintre aceste tranzacţii a fost cea prin care Verizon Communications preia participaţia Vodafone Group la compania lor mixtă wireless, pentru 130 de miliarde de dolari, reflectând potenţialul tehnologiei mobile 4G. O altă tranzacţie majoră este fuziunea de 30 de miliarde de dolari între Publicis şăi Omnicom Group, care va crea cea mai mare agenţie de publicitate din lume. Motivul parţial al tranzacţiei a fost să împiedice companii din Silicon Valley ca Google şi Facebook să înlocuiască industria tradiţională de publicitate. Modelele de afaceri tehnologice încep să ocupe o parte tot mai mare din topul Fortune 500, a arătat Neil Rimer, partener la firma Index Ventures.

De exemplu, industria imprimantelor 3D ar putea duce la reducerea cererii pentru bunuri fabricate tradiţional. Vânzările industriei de imprimare 3D se vor apropia de 6 miliarde de dolari până în 2017, comparativ cu 2,2 miliarde dolari în 2012, potrivit companiei de consultanţă Wohlers Associates. Imprimantele 3D ar putea reprezenta un pericol şi pentru furnizorii de componente auto şi aerospaţiale, dacă producătorii vor opta să le fabrice chiar ei, utilizând această tehnologie. Şi industria financiară este afectată, din cauza noilor modele de plăţi şi de împrumut. De exemplu, Alibaba Group Holding, cea mai mare companie de comerţ online din China, a început să acorde credite companiilor mici şi mijlocii. În aceste condiţii, Intel face eforturi mari să găsească un nou model de afaceri, în condiţiile scăderii din ultimii trei ani a cererii pentru PC-uri, şi a angajat un fost director al Apple să conducă divizia de dispozitive noi. Riscurile sunt pe cale să crească odată ce aşa-numita generaţie a mileniului, care a crescut cu Facebook şi YouTube, va intra pe piaţa muncii şi va cere o tehnologie mai bună şi mai rapidă, a arătat Marcus Weldon, director pentru tehnologie la Alcatel-Lucent.


Pagina 13 Reţeta săptămânii

MEDIA - DIVERTISMENT

Macrou cu legume, la cuptor

INGREDIENTE: 2 kg macrou, 3 ardei capia, 3 ardei verzi, 3-4 morcovi mari, 2 cepe, 1 legătură pătrunjel, 1 cană de vin alb, 1 cană de suc de roșii, 2 lămâi, 1 linguriță de oțet, foi de dafin, sare și piper.

Curățați și spălați bine peștele, apoi tamponați-l cu hârtie absorbantă. Sărați și piperați macroul și stoarceți peste el zeama de la o lămâie. Dați-l la frigider pentru o jumătate de oră. Între timp curățați și spălați legumele și verdeața. Taiați legumele julienne și verdeața mărunt. Puneți într-o tavă adâncă legumele și peste După 30 de minute întoarceți peștele și ele peștele. Amestecați vinul cu sucul de roșii presărați cu pătrunjelul rămas. Mai lăsați 30 de și cu oțetul și turnați peste legume și pește. minute la cuptor. Presărați jumătate din cantitatea de pătrunjel Poftă bună! http://retete-de-mancaruri.blogspot.ro/ peste macrou și dați la cuptor.

Ce spun maeştrii feng shui despre Anul Nou asiatic, supranumit Anul Calului Conflicte, catastrofe naturale, o criză în Asia şi noi probleme pentru Justin Bieber - maeştrii feng shui din Hong Kong şi-au prezentat previziunile pentru Anul Nou asiatic, supranumit Anul Calului, care, după părerea lor, va fi unul deosebit de tumultuos. Urmând Anului Şarpelui, anul 2014 va fi plasat în Asia sub semnul Calului, un animal în spatele căruia nu trebuie să te afli: el este însoţit de lemn, ca element definitoriu. Însă, alianţa dintre cal şi un material combustibil va face ca 2014 să fie un an extrem de volatil, previn specialiştii asiatici. Anul lunar demarează în acest an pe 31 ianuarie. Arta feng shui - care semnifică vânt şi apă - îşi păstrează o mare influenţă în mai multe ţări din Asia, ale căror locuitori respectă principiile sale pentru a-şi decora locuinţele şi birourile şi pentru a lua o serie de decizii, sperând să îşi maximizeze reuşitele, norocul şi averea. "Acest an este anul calului de lemn, iar lemnul este un material combustibil. Vor fi multe scandaluri, conflicte, explozii şi dispute violente", a declarat Alion Yeo, unul dintre cei mai cunoscuţi maeştri în feng shui din Hong Kong. Prezicerea viitorului se bazează în Asia pe credinţe care datează de mii de ani: evenimentele ar fi astfel dictate de cele cinci elemente care constituie Universul - metalul, lemnul, apa, focul şi

pământul. Calendarul lunar asiatic se derulează pe baza unui ciclu de 12 ani şi atribuie fiecărui an un animal - calul se află pe a şaptea poziţie în această ordine. Conflictele ar putea să rămână la nivel diplomatic, însă ele riscă să degenereze în veritabile războaie, în special în prima, în a patra şi în a şaptea lună a anului chinezesc (februarie, mai şi august), afirmă Alion Yeo. El consideră că Insulele Diaoyu (denumirea dată de China) reprezintă locul cel mai probabil în care va avea loc un conflict armat în Asia. Aceste insule, pe care japonezii le-au denumit Senkaku, sunt controlate de Guvernul de la Tokyo, fiind însă revendicate de Beijing şi alimentează tensiunile dintre cele două mari puteri asiatice în ultimele 18 luni. Precedentul An al calului de lemn (1954) a fost marcat de testele nucleare americane şi sovietice şi de bătălia de la Dien Bien Phu, care a reprezentat pentru Franţa pierderea Indochinei. Din punct de vedere economic, Statele Unite şi Europa vor beneficia în 2014 de o creştere "vizibilă", dar Asia va avea parte de o perioadă dificilă, afirmă Chow Hon-ming, un alt maestru în fengh shui. "Economiile occidentale vor cunoaşte progrese vizibile, dar economiile orientale vor înfrunta o serie de dificultăţi şi chiar vor regresa", a spus el. Caracterul "combustibil" al anului 2014 se va manifesta mai ales în domeniul catastrofelor na-

turale. Astrologul Cheng Chihang prezice "un risc crescut de erupţii vulcanice şi de cutremure, întrucât elementul «pământ» va fi iritat de abundenţa focului". Japonia, Indonezia şi China se vor afla în primele rânduri din acest punct de vedere, a adăugat Chow Hon-ming. Aceste ţări se află în zone în care plăcile tectonce se ciocnesc în mod frecvent, provocând seisme şi erupţii vulcanice. În templul Won Tai Sin din Hong Kong, zeci de mii de credincioşi vor aprinde batoane de tămâie în noaptea care precede prima zi din Noul an lunar, în speranţa că vor avea noroc şi că vor face avere. Oraşul asiatic va organiza în acea seară şi un foc de artificii care va avea o durată de 23 de minute. Maeştrii feng shui asiatici citesc însă şi revistele şi tabloidele occidentale. Alion Yeo consideră că tânărul star pop canadian Justin Bieber riscă să se confrunte cu o serie de influenţe negative. "Vor exista momente în care el nu va şti să se controleze", a spus Alion Yeo. Anul Calului pare că a demarat cu câteva luni în avans pentru idolul adolescenţilor nord-americani, în prezent în vârstă de 19 ani. El a fost deja implicat în multe scandaluri în 2013: a fost fotografiat în Brazilia în compania unor prostituate, a vandalizat cu graffiti zidurile unor hoteluri şi a fost arestat, săptămâna trecută, la Miami, după ce a condus în stare de ebrietate un automobil Lamborghini cu o viteză de două ori mai mare decât cea legală.

Informaţia de Hunedoara

HOROSCOP Dedicaţi prea mult timp serviciului şi cei din jur au, din această cauză, senzaţia că îi neglijaţi. Nu ajută cu nimic să le explicaţi că, dacă munciţi mult, o faceţi şi pentru ei, pentru că, în fond, au dreptate. Asiguraţi-vă cel puţin că vă veţi petrece întreg weekend-ul alături de ei!

În prima parte a săptămânii, sunteţi mai degrabă liniştit şi preferaţi să staţi închis în casă cea mai mare parte a timpului. În a doua parte a intervalului, vă schimbaţi radical comportamentul şi vă implicaţi activ în felurite activităţi, spre surprinderea celor din jur.

Vă pierdeţi din elan, la locul de muncă, astfel că începeţi să munciţi doar atât cât e nevoie ca să nu fiţi luat la ochi de vreun şef. Decât să munciţi, veţi prefera oricând o şuetă cu colegii sau o ieşire în oraş, la o ciocolată caldă sau un pahar de vin fiert.

Vă merge bine la locul de muncă, existând posibilitatea să apară perspective îmbucurătoare, în ceea ce priveşte evoluţia dumneavoastră profesională. Pe de altă parte, parcă distracţia nu mai e la fel ca acum câteva săptămâni, inclusiv deoarece grupul de prieteni zurbagii nu se mai reuneşte în totalitatea sa.

Este o săptămână favorabilă studiului, pregătirii pentru un examen sau numai pentru a impresiona pe cineva cu cunoştinţele dumneavoastră. În cazul în care nu aveţi astfel de probleme sau ambiţii, intervalul e perfect pentru a pleca într-o călătorie.

În această săptămână, daţi senzaţia că sunteţi preocupat de orice altceva decât de propria familie. Bârfele şi scandalurile în care sunt implicaţi prietenii, precum şi anumite situaţii conflictuale cu care nu aveţi nicio legătură, dar care vă trezesc curiozitatea vă fac să îi neglijaţi pe cei dragi – lucru surprinzător pentru un Rac!

Vin vremuri bune în viaţa de cuplu. Înţelegerea dintre dumneavoastră şi partenerul de viaţă se realizează de multe ori chiar fără să mai fie nevoie de cuvinte sau de discuţii. Pur şi simplu simţiţi ce îşi doreşte celălalt.

În această săptămână o lăsaţi mai moale cu munca şi parcă aveţi ceva mai multă nevoie de odihnă. De asemenea, vă îngrijiţi cu maximă atenţie de propriul corp, pentru ai asigura nu numai sănătatea, ci şi un aspect cât mai plăcut.

La serviciu, există riscul să vă izolaţi de colegi. Astfel, veţi putea să vă îndepliniţi sarcinile mai bine, fără să fiţi deranjat de cineva. În acelaşi timp însă, după un timp veţi ajunge să vă simţiţi stingher şi chiar să vă plictisiţi. Prin urmare, vă recomandăm să faceţi conversaţie măcar de dragul aparenţelor! Dacă tot se iscă discuţii, profitaţi de împrejurare pentru a face ordine, punându-i la punct pe toţi cei care au vreo problemă cu dumneavoastră. După această demonstraţie de forţă, veţi avea o perioadă de linişte ceva mai îndelungată. Sfârşitul de săptămână vă rezervă o surpriză pe plan amoros.

A venit vremea pentru plimbare. În această săptămână e chiar păcat să staţi acasă, deoarece sunt atât de multe lucruri frumoase care vă aşteaptă, dacă vă hotărâţi să onoraţi vreo invitaţie sau să mergeţi într-o mică excursie! Iar dacă alături de dumneavoastră vor fi şi câţiva prieteni, cu atât mai bine!

Pe plan financiar, agitaţia este destul de mare, dar atunci când veţi trage linie la sfârşitul săptămânii vă veţi putea convinge că aţi obţinut un profit frumuşel. Prietenii nu vă dau pace spre sfârşitul săptămânii, ci lansează diferite invitaţii sau vin pe neaşteptate la dumneavoastră.

Sănătate şi fericire tuturor!


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Pirlo, cel mai bun jucător al sezonului trecut în Italia

Conducătorul de joc al echipei Juventus Torino, Andrea Pirlo, a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului 2012-2013 din campionatul Italiei. "Voturile vin de la colegii mei, este extraordinar. Sigur voi rămâne la Juve", a declarat Pirlo. Pirlo a primit premiul la gala sindicatului jucătorilor italieni (AIC). În echipa anului figurează şi fostul atacant al formaţiei Napoli, Edinson Cavani, transferat la Paris Saint-Germain vara trecută pentru 65 de milioane de euro. Echipa sezonului este următoarea: Handanovici (Inter Milano) - Maggio (Napoli), Barzagli (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (AC Milan) - Vidal (Juventus), Pirlo (Juventus), Valero (Fiorentina) - Cavani (Napoli/PSG), Di Natale (Udinese), Balotelli (AC Milan).

NOTE

SPORT

Pagina 14

Şeful de misiune al delegaţiei României la Jocurile Olimpice: Ruşii au făcut totul la o dimensiune colosală, JO de la Soci vor fi greu de egalat Alexandru Epuran, şeful de misiune al delegaţiei României la JO de la Soci, a declarat, luni, agenţiei Mediafax, că actuala ediţie va fi greu de egalat de ţările care vor primi de acum înainte organizarea jocurilor de iarnă, deoarece "ruşii au făcut totul la o dimensiune colosală". "Sunt convins că Olimpiada de la Soci va fi extrem de reuşită. Am fost deja la Soci de câteva ori şi pot să spun că am avut senzaţia că acolo se vor organiza Jocurile Olimpice de vară şi nu de iarnă. Amploarea pe care o dau ruşii acestei ediţii este extraordinară. Eu din 2002, de când particip la Jocurile Olimpice, nu am mai văzut aşa ceva. Olimpiada este foarte importantă pentru ei, au făcut totul la cel mai înalt nivel. Ruşii au făcut totul la o dimensiune colosală, vor fi greu de egalat de cei care vor organiza de acum înainte Jocurile Olimpice de iarnă", a spus oficialul COSR. Epuran susţine că organizatorii ruşi au realizat totul de la zero, ridicând patinoare şi construind pârtii şi piste de bob acolo unde terenul nu era nici măcar "desţelenit". "La Soci ruşii au făcut totul gospodăreşte, au construit totul de la zero. Sincer, eu nu cred că undeva s-a mai întâmplat aşa ceva. Au ridicat patinoare şi au făcut pârtii şi piste acolo unde pământul nu era nici măcar desţelenit. Au mai fost Jocuri Olimpice, dar în

oraşe unde existau toate aceste lucruri şi se mai moderniza pe ici pe colo, se mai făcea şi un patinoar pe schelet, se mai umfla un balon, dar aici nu, s-a construit de la zero. Şi totul e făcut fără reproş. De aceea ia şi costat atât de mult. Ruşii chiar ştiu să organizeze astfel de evenimente. Când se apucă de treabă fac totul solid, să rămână", a adăugat Alexandru Epuran. Din experienţa ediţiilor anterioare, oficialul COSR afirmă că vor exista totuşi şi undele nesincronizări. "Ca de obicei, cu siguranţă vor şi unele nesincronizări. Acum, pe hârtie, lucrurile sunt perfecte. Ruşii au făcut şi teste, au organizat şi câteva competiţii acolo, deci totul este în regulă. Însă cu toate astea, ştiu din experienţele anterioare, că întotdeauna apar probleme. Păi numai dacă ne gândim că vor fi circa 6-7.000 de voluntari, vă daţi seama că aceştia nu sunt toţi din Soci. Şi de aici pot să apară multe nesicronizări. Eu sunt însă sigur că în ultimele zile totul va funcţiona perfect, pentru că aşa se întâmplă mereu, pe final lucrurile se aşează, fiecare ştie exact ce are de făcut, doar că atunci se încheie competiţia", a menţionat şeful de misiune al delegaţiei României. Alexandru Epuran, împreună cu Puiu Gaspar, membru în Comitetul Executiv al COSR şi secretar general al FR de Schi şi Biatlon, şi Dan Tănase, medic coordonator, vor fi primii oficiali ai delegaţiei României care vor ajunge la Soci. Aceştia vor

pleca miercuri în Rusia pentru a pune la punct ultimele detalii privind participarea sportivilor români. "Eu împreună cu Puiu Gaspar şi medicul Dan Tănase mergem de miercuri la Soci pentru că trebuie să organizăm lucrurile acolo care ţin de noi, cum sunt de exemplu centrele medicale. Trebuie să ne împărţim pentru că sunt trei sate olimpice. Au mai fost astfel de situaţii şi la Torino şi la Vancouver, nu e nimic nou, însă când sunt trei sate olimpice e mai dificil deoarece consumă timp şi e nevoie pe parcursul jocurilor de mai mulţi oficiali pentru lucruri nu atât de importante. Dar asta este, trebuie să le facem pentru ca totul să fie în regulă", a explicat Epuran. Delegaţia României va fi for-

Liga I, locul zece în clasamentul celor mai bune campionate din lume în 2013 Liga I a urcat patru poziţii şi se află pe locul zece, cu 722,50 de puncte, în clasamentul celor mai bune campionate din lume în 2013, ierarhie realizată şi dată publicităţii, miercuri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului.

Liga I a devansat campionate puternice precum cele din Portugalia, Olanda, Belgia, Turcia, Grecia şi Ucraina. Prima poziţie în acest clasament este ocupată de Primera Division, urmată de Premier League şi 1.Bundesliga.

mată din 48 de persoane, dintre care 24 sunt sportivi. Plecarea delegaţiei este programată pentru 2 februarie, la ora 11.15, de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Din delegația României fac parte și fostul atlet hunedorean Dorin Velicu şi antrenorul său Florin Bucur, de la SCM Deva şi CS Ghelari. Dorin Velicu este legitimat în prezent la CSU Vatra Dornei. El este primul sportiv din istoria României calificat la „Olimpiada albă” în proba masculină de skeleton. Florin Bucur este antrenorul Lotului României de skeleton. Cea de-a XXII-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă se va disputa în perioada 7- 23 februarie la Soci (Rusia).

Redactor şef: Mihaela Petroşan Redactori: Aurel Ghinea, Raluca Herepean, Radu Popoviciu, Graţian Ordean, Sever Busuioc, Victoria Stoian Marketing: Simona Tătaru DTP şi WEB: WS Promotion Email: informatiahd@yahoo.com

Campionatele aflate pe primele zece locuri în această ierarhie sunt următoarele: 1. Spania 1.155 puncte 2. Anglia 1.128 3. Germania 1.056

4. Italia 927 5. Brazilia 896 6. Argentina 868 7. Franţa 796 8. Rusia 739,50 9. Columbia 724,50 10. România 722,50.

Site: www.informatiahd.ro Telefon: 0729.991.241 Tipar executat la Tipografia Prodcom Târgu Jiu ISSN: 1844 – 7732


Pagina 15

SPORT

Informaţia de Hunedoara

Aproximativ 500 de persoane la un marş de susţinere pentru Schumacher, pe circuitul Spa-Francorchamps Aproximativ 500 de persoane au participat, duminică, pe circuitul Spa-Francorchamps, la un marş de susţinere pentru fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher, care a fost rănit grav într-un accident la schi, în decembrie. "Prin acest marş dorim să transmitem energia pozitivă a tuturor acestor fani lui Michael Schumacher şi familiei sale, pentru ca pilotul să câştige cea mai importantă cursă a vieţii sale", a declarat organizatoarea evenimentului, o fană din Belgia, Heidi Hendrickx. Potrivit postului RTL-TVi, alături de fanii belgieni s-au aflat şi susţinători ai lui Schumacher veniţi din Franţa, Olanda, Anglia şi Germania. Circuitul belgian este un loc cu o semnificaţie deosebită pentru fanii lui Michael Schumacher, a spus Hendrickx. Pe acest circuit a participat germanul la primul său Grand Prix de Formula 1, în 1991, şi a obţinut prima victorie, în 1992. De asemenea, Schumacher este cetăţean de onoare al oraşului Spa. Michael Schumacher, septuplu campion mondial la Formula 1, a fost rănit grav într-un accident de schi, la 29 decembrie, în staţiunea franceză Meribel. Germanul a fost operat până acum de două ori, fiind în comă indusă de la internarea în spital.

Gala Super Bowl va fi difuzată în acest an pentru prima dată live şi în Europa Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită uriaşei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din

Fox International Channels va transmite live în acest an, pentru prima dată în Europa, finala campionatului de fotbal american - Super Bowl -, care va avea loc pe 2 februarie, în oraşul New Jersey. Gala va fi recepţionată live în peste 12 milioane de case din Europa, prin intermediul televiziunilor Fox Sports - care

emite în Italia, Olanda, Turcia şi Cipru - şi Fox, care emite în Grecia, Bulgaria, Serbia, Croaţia şi Slovenia, informează broadbandtvnews.com. În Europa, gala Super Bowl va fi difuzată pe 2 februarie, începând cu ora 23.25 GMT. Echipele Denver Broncos şi Seattle Seahawks îşi vor disputa titlul Super Bowl 2014, pe 2 februarie, la MetLife Sta-

dium din New Jersey. Trupa rock americană Red Hot Chili Peppers va cânta alături de Bruno Mars în show-ul programat în pauza finalei din acest an a Super Bowl. La gala Super Bowl 2013, desfăşurată în luna februarie, la New Orleans, Beyonce a cântat în faţa a 73.000 de spectatori, show-ul fiind urmărit la televizor de peste 100 de milioane de americani.

Statele Unite ale Americii au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Prince şi The Rolling Stones au concertat cu ocazia acestui eveniment în ultimii ani.


Informaţia de Hunedoara

CALEIDOSCOP

Pagina 16

Eiza González Eiza González s-a născut pe 30 ianuarie 1990 în Mexico City, Distrito Federal, Mexic. Este fiica fostului model mexican, Glenda Reyna. Când Eiza avea 12 de ani, tatăl ei a fost ucis într-un accident de mașină. Eiza González a studiat la Edron Academy și la American School Foundation în orasul natal, Mexico City. În 4 aprilie 2012 Eiza González era dată ca posibila protagonistă feminină în re-

Film

Frumuseţile lumii

make-ul Amor en Custodia. În luna mai 2012, a fost confirmat în mod oficial că actrița va interpreta rolul principal feminin, Nicole Brizz Balvanera în telenovela Amores verdaderos. La 19 ani Eiza Gonzalez a devenit cunoscută și admirată datorită rolului din telenovela “Lola: erase una vez” (Televisa), o reușită adaptare după serialul argentinian “Floricienta”.

În 2007 s-a lansat banda sonora a telenovelei, un dublu album, iar Eiza Gonzalez interpretează toate temele, cum a făcut-o și personajul ei, Lola, în telenovela. Primul ei single, "Te acordarás de mí", a fost lansat în Mexic în 16 aprilie 2012 și pe 22 mai 2012 în SUA. Melodia "Te acordarás de mí" a fost compusă de Eiza, Alejandra Alberti și Carlos Lara.

Tokarev (2014) Furia Premiera în România - 31.01.2014

Paul Maguire (Nicolas Cage) duce o viaţă de infractor alături de tovarăşii săi, Kane (Max Ryan) şi Doherty (Michael McGrady), până într-o noapte când fură banii unui mafiot rus care-i iese în cale tocmai când se ducea la şeful lui să-i ducă nişte bani. Captura e mult prea mare ca să-I lase indiferenţi, aşa că alege să fugă cu banii. Maguire pleacă cu o geantă în care se află banii, dar şi un pistol Tokarev. Însă gestul lui declanşează un război în toată regula între familia lor de infractori irlandezi şi mafia rusă. Paul îi in-

Regia Paco Cabezas Cu Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare

struieşte pe cei doi amici să stea ascunşi până se calmează lucurile, urmând ca apoi să împartă banii frăţeşte. Şaptesprezece ani mai târziu, Paul are o afacere legală în construcţiie însurat cu o femeie ambiţioasă, Vanessa (Rachel Nichols), şi e un fată devotat fiicei sale adolescente, Caitlin (Aubrey Peeples). Într-o seară,când Paul e ieşit cu Vanessa, detectivul care odată îl hărţuia vine să-i dea o veste cumplită: Caitlin a fost răpită. Paul îşi adună prietenii şi porneşte într-o căutare pe cont propriu, fiind convins că cel care a răpit-o pe Caitlin este mafiotul rus căruia îi furase banii cu ani în urmă. Vanessa, care la început îl sprijină, începe să se teamă că Paul va deveni din nou ucigaşul cu sânge rece care fusese odată. Sau poate că Paul a fost mereu un om violent care nu şi-a lăsat niciodată cu adevărat în urmă viaţa criminală…

Programul Televiziunii locale INFO HD LUNI - VINERI

SÂMBĂTĂ 08:00 MUZICĂ POPULARĂ

07:30 RELUARE JURNAL

10:00 PROGRAM PENTRU COPII (DESENE ANIMATE)

08:00 MUZICĂ POPULARĂ

13:00 MUZICĂ POPULARĂ

10:00 REDIFUZARE E SCRIS IN STELE

15:00 REDIFUZARE E SCRIS ÎN STELE

11:30 REDIFUZARE DIN VORBA'N VORBA 13:00 MUZICĂ POPULARĂ 16:00 DIRECT DIN VORBĂ'N VORBĂ cu Sorina Popa (de luni până joi) 17:00 JURNAL 17:30 DIRECT E SCRIS ÎN STELE

18:00 RETROSPECTIVA ȘTIRILOR 22:00 MUZICĂ POPULARĂ

DUMINICĂ 08:00 MUZICĂ POPULARĂ 10:00 PROGRAM PENTRU COPII (DESENE ANIMATE) 12:00 OAMENI DE LÂNGĂ NOI cu Dorina Pasconi

cu Andrei Sora (de luni până vineri) 13:00 DUMINICA, FOLCLORUL ȘI LĂUTARII

19:00 RELUARE JURNAL 20:00 RELUARE DIN VORBĂ'N VORBĂ

CMYK

cu Mariana Risipitu 14:00 MUZICĂ POPULARĂ

21:00 RELUARE E SCRIS ÎN STELE

18:00 RELUARE RETROSPECTIVA ȘTIRILOR

22:30 MUZICĂ POPULARĂ

21:00 MUZICĂ POPULARĂ

Info nr269  

Informatia de Hunedoara nr. 269

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you