Page 1

Casa Județeană de Pensii va avea birouri la Hunedoara

Săptămâna viitoare

Pag. 5

Începe imunizarea copiilor de clasa I

Pag. 2

Tiberiu Balint rămâne şeful liberalilor deveni

Pag. 4

Pag. 3

Sărbătoarea vârstnicilor la Hunedoara SPECIAL

SPORT

Judeţul Hunedoara pus pe timbru Citiți în pagina 4 CMYK

De luni până vineri, de la la orele 13, 16, 18 și 22

FC Hunedoara a primit bani Citiți în pagina 15


Informaţia de Hunedoara

NOTE Casa Județeană de Pensii va avea birouri la Hunedoara Luni, consilierii locali din Hunedoara au aprobat atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata de 3 ani, a spaţiului în suprafaţă de 117,70 mp, situat în municipiul Hunedoara, str. Victoriei, nr. 14, etaj 1, în incinta Ambulatoriului de specialitate, în favoarea Casei Judeţene de Pensii Hunedoara. Spaţiul sus menţionat va avea destinaţia de cabinet de expertiză medicală a capacităţii de muncă. Atribuirea în folosinţă gratuită pe perioada 30.09.2013 – 30.09.2016, a spaţiului menţionat, precum şi exercitarea acesteia, se va face prin negocierea şi încheierea unui contract de comodat, între Spitalul municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, care în virtutea dreptului de administrare va avea calitate de comodant şi Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, în calitate de comodatar.

NOTE

INTERES PUBLIC PAGINĂ CU INFORMAȚII DE INTERES CETĂȚENESC DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Edilii din Hunedoara au rezolvat gratuitatea transportului pentru persoanele cu handicap În ultima ședință a Consiliului Local Hunedoara a fost aprobată modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun şi a cuantumului acestuia, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Potrivit prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la gratuitatea transportului local cu mijloa-

cele de transport în comun următoarele categorii de persoane: � persoanele cu handicap grav şi accentuat; � însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; � însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; � însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, în baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; � asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; � asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Se vor acorda 30 călătorii/lună pentru toate categoriile de persoane prezentate mai sus, iar cuantumul va fi stabilit la 60 lei.

Cuantumul se va modifica în funcţie de tarifele practicate de către Operatorul de transport public local de călători. Categoriile de persoane menţionate mai sus, vor beneficia de bilete pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi şi Comisia pentru Protecţia Copilului a judeţului Hunedoara. Pentru acordarea biletelor, persoanele prevăzute mai sus, vor prezenta următoarele acte justificative: � cerere pentru eliberarea biletelor de călătorie pentru transportul local gratuit; � actul de identitate (C.I./B.I.) în original + copie; � pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali, legitimaţia de transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

în original + copie; � în cazul însoţitorilor, legitimaţia persoanei cu handicap eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, pentru care este însoţitor - în original + copie. � certificatul de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi şi Comisia pentru Protecţia Copilului a judeţului Hunedoara în original + copie. Biletele de călătorie gratuită se vor ridica personal de beneficiari pe bază de semnătură şi sunt valabile numai însoţite de legitimaţiile de transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara sau legitimaţile de călătorie eliberate de către Primăria municipiului Hunedoara.


Pagina 3

EVENIMENT

Informaţia de Hunedoara

Sărbătoarea vârstnicilor la Hunedoara Marți, Primăria Hunedoara a organizat, pentru persoanele internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate, un program special, în cinstea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. Cei mai vioi dintre bătrânei au mers marți dimineaţă la Castelul Corvinilor, unde au ciocnit un pahar de ţuică şi au discutat cu primarul Viorel Arion şi deputatul Carmen Hărău. Apoi, au fost conduşi prin castel de domniţe şi cavaleri medievali, într-o vizită specială prin sălile muzeului hunedorean. Partea a doua a manifestărilor ia prins pe toţi cei 27 de bătrâni din

Căminul pentru Persoane Vârstnice, care au avut parte de un spectacol de zile mari, în care a cântat Mariana Suciu şi au dansat cei din Ansamblul „Haţegana”, urmaţi de frumoasele fetiţe din trupa „Pirueta” din Hunedoara. Ca la orice sărbătoare mare, spectacolul a fost urmat de o masă festivă, iar la final, cei mai în putere au fost duşi la Salină, un centru spa amenajat lângă Şcoala Postliceală din municipiu.

Căminul La Căminul pentru Persoane Vârstnice, cei 27 de locatari au la dispoziție un personal format din infirmieri, asistenți medicali, medic și psiholog, asistența medicală fiind

permanentă. În total, în cămin sunt 30 de locuri. Există patru dormitoare pentru bărbați și trei dormitoare pentru femei, iar fiecare dormitor are câte patru paturi. Dormitoarele sunt dotate fiecare cu frigider și televizor, noptiere și dulapuri pentru uzul personal al beneficiarilor. Costul mediu pentru un beneficiar este de 655,93 de lei, cost stabilit prin lege. De asemenea, tot prin lege este stabilit și cuantumul de 8,3 lei pentru un beneficiar, costul hranei pentru o zi. Condițiile de primire în cămin ar fi: vârsta de peste 65 de ani, persoana să nu fie bolnavă la pat și să nu aibă contract de îngrijire sau de asistență socială. După depunerea cererii, se face o anchetă socială la domiciliul eventualului beneficiar, unde se va stabili dacă acesta se poate interna în Căminul pentru Persoane Vârstnice Hunedoara.

Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Viză mai simplă pentru piețarii Devei Consilierul devean Dan Crişan a supus dezbaterii publice un proiect de modificare a regulamentului referitor la acordarea vizelor pe autorizaţiile comercianţilor din piaţa centrală din Deva. Propunerea vrea să simplifice procedurile valabile până acum. Conform acestui proiect de hotărâre, viza anuală a autorizaţiei de funcţionare se va da pe baza unei cereri, la care se vor anexa: contract de închiriere sediu fix sau spaţiu, dovada achitării tuturor taxelor, impozitelor şi amenzilor către Consiliul Local, dovada achitării la zi a redevenţelor şi taxelor de ocupare a spaţiului public, unde este cazul, autorizaţia de funcţionare în original şi copie şi chitanţa de plată a taxei de viză, în copie. Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până în 12 octombrie 2013. Aurel Ghinea

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 4

Tiberiu Balint rămâne şeful liberalilor deveni În conferinţa de alegeri care a avut loc duminică, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Tiberiu Balint a fost reales în fruntea Organizaţiei Municipale PNL Deva, cu unanimitate de voturi, el fiind, de altfel, candidat unic la această funcţie. Tiberiu Balint, care este şi vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Hunedoara a PNL, dar şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, este şef al liberalilor deveni de câţiva ani, funcţia deplină revenindu-i, pen-

tru prima dată, după conferinţa extraordinară de alegeri din 4 august 2012. În cadrul aceleiaşi conferinţe de duminică, a fost ales şi Biroul politic local al PNL Deva, care are în componenţă nouă vicepreşedinţi - Roxana Chișotă, Irinel Faur, Nelu Ardelean, Marius Surgent, Victor Arion, Daniel Crișan, Călin Mircea Laza, Carol Teodorescu şi Mircea Muzicaș -, 11 membri și 7 membri supleanți. Mihaela Petroșan

Alegeri dure pentru o Europă aflată în dificultate Europarlamentarul hunedorean Iuliu Winkler a declarat recent că Uniunea Europeană este profund divizată, iar cetăţenii aşteaptă soluţii. Gradul de neîncredere dintre statele membre ale Uniunii Europene riscă să crească în preajma alegerilor pentru Parlamentul European care vor avea loc în primăvara anului viitor, a arătat, miercuri, la Bruxelles, europarlamentarul Iuliu Winkler. El a participat la dezbaterea anuală despre starea Europei organizată de Fundația Friends of Europe. Ajunsă la cea de-a 10-a ediție, conferința a avut ca titlu „Alegeri dure pentru o Europă aflată în difi-

cultate”. „Ați vorbit despre solidaritatea fără precedent care se manifestă la nivelul Uniunii Europene. Această apreciere poate fi contrazisă cu mai multe argumente... La ora actuală, Europa nu este divizată doar între nord și sud, ci și între est și vest, linii de demarcație existând între noile state membre și cele fondatoare, între statele care sunt în spațiul Schengen și cele care nu sunt încă, între membrele eurozonei și cele din afara ei. S-a mai vorbit aici și despre necesitatea de a reclădi încrederea între statele membre, însă marele pericol este ca viitoarea campanie pentru alegerile europene să nu ducă la reclădirea acestei încrederi, ci chiar să o ruineze

pe cea care o avem acum, câtă a mai rămas. Cetățenii europeni par să aștepte soluții la problemele lor, mai degrabă, de la guvernele statelor lor, decât de la Bruxelles”, a declarat Iuliu Winkler. În opinia europarlamentarului hunedorean marea provocare pentru următoarele șapte luni constă în a găsi cea mai eficientă formulă de adresare către cetățeni. „Deci, vom reuși oare să descoperim ce este mai eficient? Să ne adresăm opiniei publice europene, dacă există așa ceva, sau să ne adresăm separat fiecărei opinii publice din cele 28 de state membre ale UE”, a mai spus Winkler. Președintele Consiliului Euro-

pean, Herman Van Rompuy, a respins categorisirea statelor membre în noi și vechi, arătând că toate deciziile se iau în comun de către toate cele 28 de state. În răspunsul său, el a exemplificat cu faptul că unele dintre noile state membre au intrat deja în zona euro, și că, acum doi ani, o mare parte dintre ele și-au dat acordul pentru Pactul fiscal. Van Rompuy a mai spus că fiecare stat membru are propria sa relație cu UE. El a admis faptul că există încă diferențe între statele membre din punct de vedere al gradului de prosperitate.

Mihaela Petroșan

Judeţul Hunedoara pus pe timbru O emisiune filatelică specială are ca timbru de colecţie moara de la Dăbâca, judeţul Hunedoara, și poate fi achiziționată începând de vineri, 4 octombrie. Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Sibiu, instituție culturală ce adăpostește una dintre cele mai vaste expoziții monumentale tradiționale în aer liber din Europa, Romfilatelia introduce în circulație o emisiune de mărci poștale dedicată. Emisiunea aniversară este alcătuită dintr-o marcă poștală și un plic prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite mini-

coala de 4 timbre + 2 viniete și coala de 32 de timbre. Timbrul emisiunii, cu valoarea nominală de 14,50 lei, reproduce primul monument reconstruit în muzeu: moara de tip roman (angrenaj de transmisie) și cu admisie inferioară din Dăbâca, județul Hunedoara, datând din anul 1848. Începând de vineri, emisiunea de mărci poștale Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA - 50 de ani poate fi achiziționată de la toate magazinele Romfilatelia din București și din țară.

Muzeu în aer liber Gândit încă din 1940 de Romulus Vuia, director al Muzeului Etnografic al Transilva-

niei, muzeul în aer liber s-a concretizat abia în anul 1963, prin inițiativa lui Cornel Irimie, cunoscând mai multe etape de dezvoltare ce au permis instituției să transfere și să reconstruiască ansambluri autentice provenind din toate zonele țării. Monumentele etnografice cu valoare documentar-istorică sau tehnică găzduite de muzeu, care ilustrează meșteșugul popular și evoluția acestuia, prezintă mai multe aspecte ale vieții tradiționale, precum: gospodării țărănești, instalații de tehnică populară, edificii de utilitate publică, complexe de industrii țărănești și edificii religioase. Mihaela Petroșan


Pagina 5

ACTUALITATE

Informaţia de Hunedoara

Săptămâna viitoare

Începe imunizarea copiilor de clasa I Potrivit programului național de imunizare, în perioada 8 - 18 octombrie, în toată țara se va desfăşura imunizarea copiilor de șapte ani (clasa I) cu vaccin rujeolic-rubeolic-oreion pentru prevenirea apariției în colectivitățile de copii a cazurilor de „boli ale copilăriei”. Marți, în județul Hunedoara au ajuns 3.850 de astfel de doze de vaccin. „Această imunizare constă în inocularea la copiii de șapte ani a celei de-a doua doze de vaccin, prima doză fiind inoculată la vârsta de un an.”, spune medicul Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara.

Pentru această campanie sunt necesare 2.647 de doze, iar necesarul de vaccin a fost trimis de către DSP Hunedoara la Ministerul Sănătăţii. Vaccinarea se realizează de medicii şcolari din judeţ, iar acolo unde nu există medici şcolari de medicii de familie. Conform datelor oficiale, Ministerul Sănătății a repartizat deja judeţului Hunedoara 3.850 de doze de vaccin rujeolic-rubeolic-oreion care în cursul zilei de marți au ajuns în judeţ. Pentru a se asigura o temperatură de transport corespunzătoare, vaccinul a fost adus cu o mașină specială dotată cu agregat frigorific. „Dozele de vaccin vor fi utilizate, atât pentru campania şcolară cât şi de medicii de familie,

pentru vaccinarea copiilor de un an care sunt înscrişi pe listele lor la cabinet. Întotdeauna părinții sunt cei care răspund de sănătatea

La Școala „Andrei Șaguna” Deva

Elevii sprijiniți frecventează cursurile Școlii „Andrei Șaguna” Deva și pentru fiecare dintre ei învățătorii și profesorii au întocmit evaluări ale situației sociale și familiale. Acțiunea se desfășoară în cadrul strategiei social-fi-

boală.”, precizează purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara. Mihaela Petroșan

Secolul XXI nu-i scapă pe elevii hunedoreni de păduchi și râie

Masă caldă pentru elevii din familii necăjite Printr-un parteneriat între Episcopia Devei și Hunedoarei, Școala „Andrei Șaguna” și Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, 10 elevi din familii nevoiaşe beneficiază, începând cu 1 octombrie, de o masă caldă la prânz.

copiilor, iar vaccinarea este o metodă pentru asigurarea imunităţii organismului faţă de o anumită boală fără ca acesta să treacă prin

lantropice a Episcopiei Devei și Hunedoarei care are ca scop susținerea elevilor care provin din familii vulnerabile în vederea prevenirii abandonului școlar și se derulează pe tot parcursul anului școlar 2013 - 2014. Aurel Ghinea

În urma controalelor realizate la începutul anului şcolar, medicii au descoperit la elevii hunedoreni 415 afecţiuni, 13 cazuri fiind de râie şi toate la copii din Valea Jiului. Şi la păduchi, Valea Jiului este pe primul loc, în acest caz alături de Deva. La începutul fiecărui an școlar medicii verifică preșcolarii și elevii din județ pentru a se evita răspândirea bolilor infecțioase și parazitare. În acest an au fost examinați 40.917 elevi hunedoreni. Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, în urma triajului efectuat în luna septembrie, reţeaua medicilor şcolari, formată din 17 medici, şi medicii de familie în zonele în care nu există medici şcolari, au descoperit 415 afecțiuni, din care 146 angine, 39 alte boli infecţioase și parazitare, 8 micoze, 209 cazuri de pediculoză (65 în zona Văii Jiului, 65 în zona

Deva, 41 în zona Hunedoara, 35 în zona Orăştie și 3 la Geoagiu) și 13 cazuri de scabie, toate în Valea Jiului. „După recontrol nu au mai fost depistate boli infecţioase şi parazitare. Deci la această oră în judeţul Hunedoara, medicii şcolari nu au mai semnalat cazuri de pediculoză şi de scabie. Pentru a menţine o stare de sănătate corespunzătoare în colectivităţile de copii şi tineri, sfătuim părinţii ca la începutul anului şcolar, cât şi pe parcursul acestuia, dacă copilul prezintă semne şi simptome de boală acută infecţioasă şi/ sau parazitară (febră, dureri abdominale, dureri musculare, cefalee, roşeaţă la nivelul tegumentelor, semne de grataj, agitaţie) să se prezinte la medicul de familie pentru stabilirea unui diagnostic şi efectuarea unui tratament adecvat.”, a declarat medicul Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara.

Aurel Ghinea

Colegii și prietenii din cadrul Instituției Prefectului Județul Hunedoara transmit sincere condoleanțe domnului Sorin Vasilescu și îi sunt alături în momentele grele pricinuite de trecerea în neființă a mamei sale, Olimpia Vasilescu. Dumnezeu s-o odihnească!


Informaţia de Hunedoara

Restricţii de circulaţie pentru maşinile mari Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a decis să restricţioneze circulaţia autovehiculelor de mare tonaj în judeţ, pentru a proteja drumurile judeţene. Potrivit legii, administratorul drumurilor (CJ Hunedoara, în acest caz) poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteza, perioadele şi intervalele orare, masele şi/ sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, după informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. În acest context, printr-o adresă,

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara - Serviciul Rutier a comunicat avizul de principiu privind instituirea de restricţii de tonaj prin amplasarea indicatorului rutier de interzicere sau restricţii „accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de 5,5 tone pe osia simplă” pe drumuri judeţene. Astfel, în ultima ședință a CJ Hunedoara, consilierii județeni au aprobat instituirea unor restricţii de tonaj pe drumurile judeţene pentru autovehicule cu masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone. Motivele pentru care CJ Hunedoara a instituit restricţii de tonaj pe drumurile judeţene sunt reprezentate, în principal, de creșterea traficului greu pe drumurile judeţene, care în bună parte depăşeşte limitele legale

Pagina 6

ACTUALITATE

Un vas în formă de pasăre

stabilite pentru drumurile respective, lipsa rovinietei care determină operatorii de transport să evite drumurile naţionale şi să folosească drumurile judeţene, precum și intervenţiile din ce în ce mai dese, pentru reabilitarea, întreţinerea, modernizarea şi extinderea reţelei de drumuri, astfel încât să se asigure condiţii de siguranţa traficului. Pentru remedierea degradărilor produse sunt necesare lucrări de ranforsare a sistemului existent pe sectoarele afectate, execuţia de plombe, covoare bituminoase cât şi casete pentru refacerea capacităţii portante. În total, CJ Hunedoara a instituit restricţii de tonaj pentru autovehicule cu masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone pe 37 de drumuri județene.

Exponatul lunii octombrie la muzeul din Deva

Mihaela Petroșan

Pe parcursul acestei luni, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva propune vizitatorilor o nouă piesă în categoria „Exponatul lunii”, care va putea fi admirată în spaţiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Este vorba despre un vas în formă de pasăre, descoperit în situl de la Uroi - „Sigheti”, lângă Simeria. Acest vas a fost cercetat în anul 2011, cu ocazia săpăturilor arheologice preventive determinate de construirea variantei de ocolire Deva - Orăştie la standard de autostradă. Specialiștii muzeului spun că, majoritatea complexelor

(locuinţe, gropi cu diferite destinaţii) au aparţinut epocii bronzului (cultura Wietenberg), iar respectivul vas este unul dintre cele mai interesante artefacte descoperite în aşezare. Vasul a fost găsit fragmentat, într-o groapă de dimensiuni medii. Forma vasului reproduce silueta unei păsări de apă, partea posterioară a acesteia fiind gura vasului, iar partea ventrală a acesteia reprezentând fundul vasului. Capul păsării este stilizat, iar pe partea dorsală se află o toartă în bandă, plasată central, întregul corp al păsării fiind ornamentat prin tehnica inciziei şi incrustaţiei. Aurel Ghinea

Săptămâna în alte vremuri 4 octombrie: 1582 — Papa Grigore al XIII-lea a implementat calendarul gregorian în câteva țări europene, ziua de 4 octombrie fiind urmată de cea de 15 octombrie. 1957 — Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, a fost lansat pe orbită de o rachetă R-7 Semiorka de la cosmodromul Baikonur din RSS Kazahă, URSS. 1990 — Dezvoltatorul de software Richard Stallman a înființat Free Software Foundation pentru promovarea software-ului liber. Nașteri: Jean-François Millet (1814) – Buster Keaton (1895) – Vitali Ghinzburg (1916) Decese: Rembrandt (1669) – Max Planck (1947) – Janis Joplin (1970) 5 octombrie: 610 — Heraclius a fost încoronat în Constantinopol ca împărat bizantin, după ce l-a detronat pe predecesorul său Focas. 1957 — În urma unei lovituri de stat, Portugalia s-a proclamat repu-

blică. 2000 — Regimul autoritar al lui Slobodan Milošević în Republica Federală Iugoslavia a luat sfârșit prin demisia acestuia în urma demonstrațiilor de pe străzile Belgradului. Nașteri: Denis Diderot (1713) – Václav Havel (1936) – Kate Winslet (1975) Decese: Filip al III-lea al Franței (1285) – Dinicu Golescu (1830) – Jacques Offenbach (1880) 6 octombrie: 1849 — 13 generali maghiari lideri ai revoluției maghiare din 1848 au fost executați de autoritățile austriece la Arad. 1973 — Egiptul, condus de președintele Anwar El Sadat, în cooperare cu Siria, a atacat Israelul, declanșând Războiul de Yom Kippur. 1995 — Într-un articol din revista Nature, s-a prezentat descoperirea primei exoplanete, aflată pe orbita unei stele din secvența principală, 51 Pegasi Nașteri: Mihail Kuzmin (1872) – Ernest Walton (1903) – Thor Heyer-

dahl (1914) Decese: Sir Thomas Wyatt (1542) – Anwar El Sadat (1981) – Bette Davis (1989) 7 octombrie: 1571 — Imperiul Otoman a suferit prima mare înfrângere în fața unei coaliții creștine occidentale conduse de Don Juan de Austria, în Golful Corintului, în bătălia de la Lepanto. 1967 — Revoluționarul marxist Che Guevara a fost capturat lângă La Higuera, Bolivia. 2003 — În California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe Arnold Schwarzenegger. Nașteri: Niels Bohr (1885) – Heinrich Himmler (1900) – Vladimir Putin (1952) Decese: Edgar Allan Poe (1849) – Harvey Williams Cushing (1939) – Anna Politkovskaia (2006) 8 octombrie: 451 — A început conciliul de la Calcedon, care a marcat schisma orto-

doxiei orientale față de restul bisericilor creștine. 1856 — Autoritățile Chinei dinastiei Qing au arestat și au încarcerat douăsprezece persoane de pe nava Arrow sub pavilionul Hong Kongului sub acuzația de piraterie și contrabandă, eveniment ce a declanșat al Doilea Război al Opiului 1871 — A izbucnit Marele Incendiu din Chicago care a distrus 17.500 de clădiri în două zile. Nașteri: Otto Heinrich Warburg (1883) – Juan Perón (1895) – Tōru Takemitsu (1930) Decese: Willy Brandt (1992) – Jacques Derrida (2004) – George Emil Palade (2008) 9 octombrie: 1831 — Șeful de stat al Greciei, Ioannis Kapodistrias a fost asasinat la Nauplion. 1888 — Monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschisă oficial publicului la Washington, DC, SUA. 1934 — Regele Iugoslaviei Ale-

xandru I al Iugoslaviei a fost asasinat la Marsilia de un militant extremist bulgar. Nașteri: Camille Saint-Saëns (1835) – Max von Laue (1879) – John Lennon (1940) Decese: Pieter Zeeman (1943) – Che Guevara (1967) – Jacques Brel (1978) 10 octombrie: 732 — O armată a francilor condusă de Carol Martel a învins o armată musulmană din Andaluzia sub conducerea lui Abd er-Rahman în bătălia de la Tours. 1970 — Fiji a obținut independența față de Regatul Unit. 1973 — Vicepreședintele Statelor Unite Spiro Agnew a demisionat după ce a fost acuzat de evaziune fiscală. Nașteri: Henry Cavendish (1731) – Giuseppe Verdi (1813) – Fridtjof Nansen (1861) Decese: Charles Fourier (1837) – Orson Welles (1985) – Yul Brynner (1985)


Pagina 7

ACTUALITATE

Gaură de peste două milioane de euro din afaceri cu bilete de transport 13.000 de bilete pentru pensionari și persoane cu handicap, neprocesate și nedecontate, au fost descoperite în urma unor percheziţii făcute de poliţişti în judeţele Hunedoara, Alba şi Bihor. Acţiunea poliţiştilor vizează destructurarea unei reţele ilicite care făcea afaceri cu bilete de transport.

Patru suspecți reținuți Miercuri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, sprijiniți de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Hunedoara și Bihor au efectuat 18 percheziții la locuințele și sediile mai multor persoane și societăți comerciale suspectate că au creat un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro prin activități ilicite în domeniul transportului rutier de persoane. În urma perchezițiilor, au fost găsite importante sume de bani, peste 13.000 de bilete pentru pensionari și persoane cu handicap neprocesate și nedecontate, un laptop, un calculator și mai multe documente contabile. În

baza mandatelor de aducere, 16 suspecți au fost conduși la sediul IPJ Alba, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale, patru dintre ei fiind reținuți. Persoanele reținute au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a IPJ Alba, iar joi au fost prezentate Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, alte trei persoane învinuite în acest dosar sunt cercetate în libertate, dar au interdicția de a părăsi țara.

10.000 de bilete nedecontate În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliile și firmele suspecților, au fost găsite importante sume de bani, respectiv 121.395 de euro, 243.517 de lei și 2.300 de dolari, 14.080 de tichete, două liste privind persoane cu handicap, un laptop, un calculator și mai multe documente contabile. Astfel, la sediul uneia dintre firme au fost găsite 3.000 de bilete pentru pensionari și persoane cu handicap neprocesate (care nu au fost depuse pentru decontare) și 10.000

de bilete pentru pensionari și persoane cu handicap procesate pe borderouri, în perioada aprilie - august 2013, nedecontate.

Informaţia de Hunedoara

Locul deșeurilor nu este în casă! Asociaţia Română pentru Reciclare – RoREC în parteneriat cu Primăria Deva organizează Campania de Mediu „Mini colectare DEEE - Locul deșeurilor nu este în casă!”. Campania de conştientizare şi educare are ca scop colectarea Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) de la populaţie. Punctul de colectare al DEEE-urilor în municipiul Deva, in zilele de 5 și respectiv 26 octombrie 2013, între orele 10:00-17:00, va fi amplasat în Piața Victoriei.

Activități ilicite din 2009 Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii că reprezentanții celor două societăți comerciale de transport, persoane din Câmpeni și Baia de Arieș, ar fi impus șoferilor să realizeze venituri țintă, pe fiecare rută de transport, prin obținerea de bilete subvenționate, chiar dacă persoanele beneficiare ale acestora, nu au efectuat deplasări. Activitățile ilicite s-au desfășurat începând cu anul 2009, pe rute de transport rutier de persoane de pe raza județelor Alba, Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj și Timiș, iar pentru sporirea veniturilor, suspecții ar fi colectat și decontat în mod fraudulos cupoane statistice ale biletelor speciale pentru călătorii gratuite, cu autobuzele, destinate veteranilor de război, pensionarilor și persoanelor cu handicap.

Mihaela Petroșan

La Deva, pe 11 octombrie

Sindicaliştii se întâlnesc cu ministrul Muncii Blocul Național Sindical (BNS) organizează, pe 11 octombrie, la Deva, o dezbatere pe tema politicilor legate de piața muncii și a oportunităților pe care le are România în atragerea de finanțări nerambursabile și în implementarea de proiecte care pot genera locuri de muncă și creștere economică. Discuțiile se vor concentra pe realitățile economice și sociale din județul Hunedoara (statisticile oficiale arată că nivelul de creștere economică în județ reprezintă aproximativ 83 la sută din media națională, situându-se sub nivelul

mediu de creștere al regiunii Vest), iar Dumitru Costin, președintele BNS, va prezenta public o propunere de plan de stimulare a ocupării forței de muncă pentru această zonă. La dezbatere a confirmat participarea ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, și sunt așteptați reprezentanți ai instituțiilor decizionale și administrative locale, senatori și deputați din județul Hunedoara, precum și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la BNS. Dezbaterea va avea loc de la ora 9.30, la Prefectura Hunedoara.

Aurel Ghinea

În primele nouă luni ale anului

Peste 2.600 de șoferi au rămas fără permis Potrivit unui bilanț realizat de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, în acest an, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie, s-au înregistrat reduceri semnificative la toți indicatori privind riscul rutier. Este al patrulea an consecutiv în care la nivelul județului Hunedoara se înregistrează scăderi atât în ceea ce privește numărul accidentelor rutiere grave cât și în ceea ce privește consecințele acestora.

22 persoane decedate În perioada analizată, pe raza județului Hunedoara s-au comis 129 accidente grave de circulație care s-au soldat cu 22 persoane decedate și 137 rănite grav. Deși acest bilanț arată o reducere a accidentelor în județ (o scădere, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 37 a numărului accidentelor grave, cu 15 a numărului persoanelor decedate și cu

18 a numărului persoanelor rănite grav), problema șoferilor și pietonilor care nu respectă legea rămâne la fel de gravă. Principalele trei cauze generatoare a accidentelor rutiere produse în acest an au fost viteza nelegală ori neadaptată la condițiile de drum, nerespectarea normelor rutiere de către pietoni și neacordarea priorității de trecere vehiculelor. Analizând riscul rutier pe zile și intervale orare se constată că în zilele de luni, sâmbătă și duminică s-au produs cele mai multe accidente rutiere grave. Pe intervale orare, cele mai multe astfel de accidente au fost înregistrate în intervalul 14 - 22.

Amenzi de peste 10,9 milioane lei În cele nouă luni trecute din 2013, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră a tuturor participanților la trafic, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Hunedoara au instrumentat 939 de dosare penale, din care 647 privesc

infracțiunile comise la regimul rutier. În același interval de timp polițiștii au organizat 1.640 de acțiuni având ca scop reducerea riscului rutier. În această perioadă, polițiștii rutieri au aplicat 56.606 sancțiuni

contravenționale, în valoare totală de peste 10,9 milioane lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 2.609 permise de condu-

cere, iar pentru abateri privind starea tehnică a autovehiculelor și lipsa asigurării de răspundere civilă în caz de accidente rutiere au fost retrase 1.722 certificate de înmatriculare. Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

CREDINȚĂ

Părintele Ilie Cleopa

Pagina 8

Ieşit-a semănătorul să semene sămînţa Sa (Luca 8, 5)

Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu

Iubiţi credincioşi, Semănătorul din pilda Evangheliei este Însuşi Domnul Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. El a ieşit din sînurile Tatălui, după cum Însuşi a zis: Eu de la Dumnezeu am ieşit (Ioan 17, 8), şi a venit pe pămînt să semene sămînţa cuvîntului Său. Iar ţarina în care a semănat sămînţa Sfintei Evanghelii este lumea aceasta pe care El a făcut-o, după cum în altă pildă a zis: Iar ţarina este lumea (Matei 13, 38). Din această pildă vedem că numai a patra parte din ţarină, adică din lume, a fost pămînt bun, care, primind sămînţa cuvîntului lui Dumnezeu, a crescut şi a adus rod însutit (Matei 13, 23). Celelalte trei părţi din ţarină au fost drum călcat de oameni (Matei 13, 4), pietriş şi pămînt cu spini (Matei 13, 22), în care căzînd sămînţa cea bună a cuvîntului, nu a rodit, ci s-a pierdut. Deşi Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mîntuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină (I Timotei 2, 4), a cui este vina că numai o pătrime din lume se va mîntui, primind sămînţa cuvîntului vieţii şi aducînd roadă însutită? Toată vina acestei nerodiri, nu este a lui Dumnezeu, ci a omului care, prin aşezarea rea a sufletului său, împiedică creşterea şi rodirea seminţei cuvîntului dumnezeiesc. Trebuie să ştim că Dumnezeu l-a făcut pe om cu voie liberă. El nu forţează uşa inimilor omeneşti, numai bate la uşa inimilor, precum scrie: Iată, stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra şi voi cina cu el şi el cu Mine (Apocalipsa 3, 20). Dumnezeu este preadrept şi preasfînt şi nu voieşte a mîntui pe cineva cu sila, ci de bunăvoie. De la zidire El l-a încununat pe om cu voie liberă, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi (Psalm 5, 12); la fel Sfîntul Apostol Pavel spune că Dumnezeu l-a lăsat pe om în mîna sfatului său (Efeseni 1, 11), adică liber să aleagă. Şi dacă omul de bunăvoia sa lucrează faptele bune, atunci este iubit de Dumnezeu, după cum este scris: Pe dătătorul de bunăvoie îl iubeşte Dumnezeu (II Corinteni 9, 7). Altfel nu ar fi plată veşnică, nici muncă veşnică pentru păcate, dacă Dumnezeu ar sili voinţa omului spre bine, sau ar îngădui pe diavolul să ispitească pe om mai presus de puterea sa. Sfîntul Apostol Pavel ne-a arătat acest adevăr, zicînd: Credincios este Dumnezeu să nu vă lase pe voi să fiţi ispitiţi mai presus de puterile voastre, ci odată cu ispita vă trimite şi scăparea din ea (I Corinteni 10, 13). Aşadar, fraţii mei, toată vina nerodirii cuvîntului lui Dumnezeu în inima omului, care de bună voia sa, din cauza necredinţei sale, se face cale călcată de oameni, pietriş sau pămînt cu spini. Omul, de bunăvoia sa, îşi alege viaţa sau moartea, iadul sau raiul. Cuvîntul lui Dumnezeu se închipuie cu sămînţa; pentru că precum sămînţa este aruncată în pămînt ca să rodească, tot aşa şi cuvîntul lui Dumnezeu este semănat în inimile oa-

menilor, spre a aduce roadă. Şi precum din sămînţă, crescînd, se face roadă pentru hrana trupească, cum ar fi grîul, orzul, porumbul şi alte plante şi arbori, tot aşa şi sămînţa cuvîntului lui Dumnezeu, semănîndu-se în pămînt bun, rodeşte hrana cea sufletească şi nepieritoare. Şi precum sămînţa nu rodeşte în orice loc s-ar semăna, ci numai în cel bun, la fel şi cuvîntul lui Dumnezeu nu rodeşte în inima fiecărui om, ci numai a celui ce este pămînt bun, adică acel ce primeşte cu credinţă cuvîntul vieţii şi îl lucrează, cum zice şi marele Apostol Pavel: credinţa este lucrătoare prin dragoste (Galateni 5, 6). Numai această ţarină duhovnicească poate aduce lui Dumnezeu rod însutit. Iubiţi credincioşi, V-am arătat că adevăratul semănător al cuvîntului lui Dumnezeu este Însuşi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Dar trebuie să ştim că Dumnezeu, de la începutul zidirii a trimis mulţi semănători ai cuvîntului Său în lume. Aşa au fost Patriarhii, Apostolii, Evangheliştii, Ierarhii, Mărturisitorii, Mucenicii şi o mare mulţime de propovăduitori şi dascăli, care au vestit şi au semănat cuvîntul lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Dar oare toţi propovăduitorii cuvîntului lui Dumnezeu au avut aceeaşi putere de convingere în sufletele oamenilor? La aceasta răspundem că toţi au avut darul şi puterea de a trezi minţile şi inimile oamenilor la credinţa cea dreaptă în Dumnezeu, însă unii vesteau mai ales prin cuvînt; alţii întăreau predica lor cu multe şi mari minuni. Aşa de exemplu, au crezut ca la trei mii de suflete cînd a predicat Apostolul Petru, pentru că s-au minunat, auzind pe Apostol predicînd în diferite limbi. Au crezut ca la cinci mii de oameni, cînd acelaşi Apostol Petru a predicat pentru a doua oară, pentru că au văzut pe un olog din pîntecele mamei sale vindecat, umblînd pe picioarele sale. Au crezut în Samaria bărbaţi şi femei, cînd a propovăduit Apostolul Filip, pentru că mulţi din cei ce aveau duhuri necurate şi slăbănogii se vindecau. A crezut proconsulul Sergius Paulus din Insula Cipru, cînd propovăduia Apostolul Pavel, pentru că a văzut cum l-a orbit îndată pe Elima vrăjitorul. Cu adevărat semnele şi minunile ajutau şi întăreau propovăduirea Apostolilor, cum aceasta mărturiseşte şi Marcu Evanghelistul, zicînd: Iar ei ieşind, au propovăduit pretutindenea şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvîntul prin semnele care urmau (Marcu 16, 20). Vedem, însă, că mulţi au crezut şi fără să vadă minuni. Oare ce minune a văzut famenul arap, dregător al puternicei Candachii, împărăteasa Etiopienilor, cînd Apostolul Filip i-a tălmăcit graiul proorocului Isaia, binevestindu-i pe Iisus Hristos? Nici o minune nu a văzut, însă auzind tîlcuirea Apostolului Filip, a crezut îndată şi s-a botezat. Ce minune au

văzut cei din Antiohia Pisidiei, cînd Apostolii Pavel şi Varnava s-au arătat şi i-au învăţat credinţa în Hristos? Nici una. Însă neamurile de acolo, auzind propovăduirea, se bucurau şi primeau cuvîntul Domnului şi au crezut cîţi erau rînduiţi pentru viaţa veşnică. Nici o minune nu au văzut cei din Iconia, cînd iarăşi aceiaşi Apostoli Pavel şi Varnava, intrînd în sinagoga lor, au grăit cuvîntul lui Dumnezeu şi mare mulţime de iudei şi elini au crezut. Nici o minune nu au văzut atenienii, dar au crezut la propovăduirea lui Pavel, Dionisie Areopagitul şi o femeie cu numele Damaris şi alţii împreună cu ei. Ce minune făcea Sfîntul Ioan Botezătorul, cînd propovăduia şi zicea: Pocăiţivă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor (Matei 3, 2)? Nici una, dar mergea către tot Ierusalimul şi toată latura cea dimprejurul Iordanului şi se botezau în Iordan de la dînsul, mărturisindu-şi păcatele (Matei 3, 5-6). Să ne punem întrebarea: prin ce mijloace şi cu ce putere atrăgea acest dumnezeiesc prooroc, atîta mulţime de oameni la pocăinţă? Căci nici minuni nu făcea, cum am mai zis, nici mare retorică şi filosofie nu întrebuinţa la convertirea celor ce veneau către el. Ci cu cuvinte scurte le zicea: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Atunci care era puterea şi magnetul duhovnicesc ce atrăgea la el în pustie tot Ierusalimul şi toată latura cea dimprejurul Iordanului? Era viaţa îngerească şi cu totul sfîntă a Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul. Cu vieţuirea cea mai presus de om el a pus în uimire şi mirare mulţimea poporului. Toţi auzind de minunata lui viaţă, spuneau unii către alţii: "Veniţi să vedeţi un mare prooroc care s-a arătat în pustiu! Veniţi să vedeţi un om mai presus de om, cum nu s-a mai arătat pînă acum între oameni. Veniţi să vedeţi un om sfînt, îmbrăcat cu peri de cămilă şi încins cu brîu de curea, care se hrăneşte numai cu muguri de copaci şi cu mierea amară pe care o fac albinele sălbatice prin peşterile pustiului" (Marcu 1, 6). "Veniţi să vedeţi şi să auziţi de la acest preaminunat prooroc, cum cheamă pe toţi la pocăinţă şi spune, că s-a apropiat împărăţia Cerurilor!" (Matei 3, 2). Aşa, auzind unii de la alţii, se grăbeau şi alergau către Iordan să vadă un asemenea om sfînt şi mare prooroc. Veneau cei îmbrăcaţi în haine de mătase şi de mare preţ să vadă pe cel îmbrăcat în peri de cămilă. Veneau cei ce aveau palate şi dormeau pe paturi moi şi scumpe să petreacă în aer liber sub cerul senin al nopţii şi sub arşiţa soarelui de ziuă şi să doarmă pe rogojini şi chiar pe nisipurile şi prundurile Iordanului şi primeau de bună voie cele neobişnuite lor, cu mare dragoste şi evlavie, numai să vadă viaţa cea prea aspră şi minunată a dumnezeiescului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Căci minunea vederii lui depărta de la dînşii osteneala călătoriei obositoare. Bine a zis unul din Sfinţii Părinţi, că: "Virtutea este cu mult mai vrednică de cinste decît bogăţia şi viaţa cea liniştită, mai slăvită decît mulţimea aurului!" (Filocalia, vol.I, p. 172). Cu adevărat, fraţii mei, de la semănătorii cuvîntului lui Dumnezeu, adică de la preoţi, pe lîngă meşteşugul bunei vorbiri şi cunoştinţa Sfintei Scripturi, se cere şi filosofia cea practică, adică trăirea lor potrivit cu învăţătura Evangheliei. Şi chiar de nu putem pune în practică cele ce învaţă. Căci acest lucru este cu anevoie celor neputincioşi, măcar cîtuşi de cît să ne rugăm la bunul Dumnezeu, să ne dea şi nouă o fărămitură din lucrarea celor ce se silesc spre mîntuire. Unii din dumnezeieştii părinţi, voind a ne învăţa că se cade şi prin trăire să predicăm altora, au zis: "Taci tu, să vorbească faptele tale" (Nil Ascetul, Cap.

28). Altul a zis: "Mustră şi învaţă pe alţii, prin puterea faptelor şi nu prin multă vorbire" (Filocalia, vol. X, 1981). Sfîntul părinte Isaac Sirul, arătîndune că a predica prin trăire este lucru mult mai înalt decît a vorbi fără de lucrare, zice: "Altul este cuvîntul din lucrare şi altul este cuvîntul cel frumos şi fără iscusinţa lucrului". Se cuvine ca păstorii Bisericii, preoţii şi episcopii, în trei feluri să propovăduiască cuvîntul lui Dumnezeu: cu gura să predice, cu mîna să scrie cele spre învăţătură şi zidire sufletească, iar al treilea, păstorii trebuie să predice pe Hristos cu viaţa lor proprie prin lucrarea faptelor bune. Acestea sînt pe scurt datoriile păstorilor Bisericii lui Hristos. Să amintesc acum şi datoriile celor ce ascultă şi primesc cuvîntul lui Dumnezeu, prin gura arhiereilor şi a preoţilor care au binecuvîntarea Bisericii de a predica cuvîntul lui Dumnezeu în lume. Prima datorie a credincioşilor noştri este să nu judece pe preoţii Bisericii, care sînt sfinţiţi şi numiţi canonici de Episcopul locului, să fie slujitori şi predicatori ai cuvîntului lui Dumnezeu, cît timp aceştia predică dreapta credinţă şi adevărul Sfintelor Scripturi, chiar dacă unii au ca oameni unele neputinţe şi slăbiciuni. Cine nu cunoaşte din Sfînta Evanghelie, cît de vicleni, de mincinoşi, zavistnici, mîndri şi făţarnici erau cărturarii, arhiereii şi fariseii de pe vremea Mîntuitorului, pentru care Însuşi Dumnezeu-Cuvîntul, de atîtea ori cu vaiul i-a ameninţat (Matei 23, 13-29)? Dar poporului nu i-a dat voie să-i judece ci le zicea: Toate cîte vor zice vouă făceţi-le şi păziţi-le (Matei 23, 3). Însă trebuie să ştim că nici sfinţenia preotului nu este pricina rodirii cuvîntului lui Dumnezeu, nici răutatea sau păcatele lui nu sînt împiedicarea rodirii cuvîntului său. De exemplu dacă un plugar are în sacul său sămînţă bună, fie de grîu, de porumb, de orz, sau de alte plante şi dacă el ar fi un beţiv sau alte păcate ar avea, ce piedică are sămînţa lui de a rodi, cînd ea ar fi semănată în pămînt bun? La fel şi cuvîntul Domnului nu are nici o piedică de a rodi, de va fi semănat în pămînt bun, deşi preotul ar avea unele păcate sau neputinţe omeneşti. Cine are o aşezare sufletească bună şi primeşte cu credinţă cuvîntul lui Dumnezeu, acela aduce roade însutite, măcar de ar primi cuvîntul Domnului chiar de la un păstor păcătos. De aceea a zis unul din sfinţii părinţi: "Cuvîntul folositor auzind, nu judeca pe cel ce îl vorbeşte, ca să nu pierzi pe lîngă folosul cuvîntului şi roada cea din credinţă". Iubiţi credincioşi, Deci, dacă învăţătorul seamănă sămînţa cea bună a cuvîntului lui Dumnezeu şi învaţă dogmele dreptei credinţe şi legile cele dumnezeieşti rînduite de Biserica Ortodoxă, cu mare credinţă şi evlavie să-l ascultaţi că mare folos veţi avea. Nu este nevoie ca să se caute numaidecît la viaţa lui. Iar dacă vom înţelege că cel ce predică este sectant şi seamănă neghinele cele vătămătoare de suflet ale ereziilor şi sectarilor, rătăciţi de la dreapta credinţă, atunci să ne astupăm urechile şi să fugim din faţa acestor predicatori, ca din faţa unor lupi îmbrăcaţi în piei de oi şi ca nişte şerpi veninoşi, care prin predica lor seamănă neghina în ţarina lui Hristos şi otravă pentru sufletele cele neîntemeiate în adevărul dreptei credinţe. După cum vedem cu toţii, astăzi în ţarina lui Dumnezeu, care este lumea aceasta, au ieşit fel de fel de semănători şi predicatori, dar nu toţi seamănă sămînţa cea curată şi adevărată a cuvîntului

lui Dumnezeu. Ci unii dintre ei seamănă neghinile vrăjmaşului (Matei 13, 39), alţii seamănă erezii, amestecînd cuvîntul Domnului cu seminţele blestemate ale înşelăciunilor şi ale rătăcirilor sectare. De aceea, fraţii mei, vă rog să fiţi cu mare grijă şi să nu primiţi sfaturi şi învăţături de la oricine vorbeşte, ci numai de la slujitorii Bisericii lui Hristos. Aduceţi-vă aminte de învăţătura Sfîntului Apostol Ioan Evanghelistul, mare cuvîntător de Dumnezeu care ne sfătuieşte, zicînd: Nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi duhurile dacă sînt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume (I Ioan 4, 1). Iar dacă se întîmplă să auziţi asemenea predicatori şi prooroci mincinoşi, adică sectanţi, nu-i ascultaţi, ci părăsiţi-i şi alergaţi la preoţii dumneavoastră şi la toţi cei ce au iscusinţă în Sfintele Scripturi şi care sînt fii adevăraţi ai Bisericii Ortodoxe şi de către aceştia vă lămuriţi şi vă luminaţi şi vă călăuziţi spre Hristos. Cereţi sfatul preoţilor care au învăţat şi cunosc Sfînta Scriptură, ca să nu cădeţi pradă lupilor celor îmbrăcaţi în piei de oi şi mincinoşi prooroci, care, după cuvîntul Domnului, pe mulţi vor înşela (Matei 24, 11). Luaţi aminte şi la cuvintele Sfintei Scripturi, care ne învaţă zicînd: Sfatul bun te va păzi şi cuvîntul drept te va apăra (Pilde 2, 11). Şi iarăşi, de cele scrise: Cei ce n-au cîrmuitori cad ca frunzele, iar mîntuirea stă întru mult sfat (Pilde 11, 14). Să cerem sfatul preoţilor şi călugărilor, ori de cîte ori avem vreo nedumerire şi nu înţelegem cele ce citim sau auzim. Este un semn de mare mîndrie a nu cere sfat cînd sîntem în nedumerire şi nu putem înţelege Sfînta Scriptură. Aduceţi-vă aminte de cele întîmplate cu famenul, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care se întorcea de la Ierusalim acasă, şi şezînd în carul său, citea pe proorocul Isaia. Iar duhul a zis lui Filip Apostolul: Apropie-te şi te lipeşte de carul acesta. Şi alergînd Filip, l-a auzit citind pe proorocul Isaia şi i-a zis: Înţelegi cele ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el în car şi să-i explice cele ce nu înţelegea (Fapte 8, 27-31). Aşadar, fraţii mei, să ştiţi că în Sfînta Scriptură sînt locuri tainice, acoperite şi cu anevoie de înţeles, şi dacă cineva citeşte sau ascultă din ea şi n-are călăuză spre a-l face să înţeleagă, uşor cade în rătăcire şi se depărtează din sînul Bisericii lui Hristos. Sfînta Scriptură, fraţii mei, este ca o mare fără fund a înţelepciunii lui Dumnezeu şi oricine voieşte să străbată această mare fără să ştie a înota, se încurcă în ea, şi în loc de folos poate să-şi piardă mîntuirea sufletului său. De aceea faceţi ceea ce a făcut famenul Candachiei, de care am amintit mai sus, şi întrebaţi pe preoţi, ori unde nu înţelegeţi adîncimea Sfintelor Scripturi. Tocmai acest lucru a fost pricina rătăcirii de la adevăr a atîtor mii de suflete, care au căzut în erezii şi în diferite secte, că au voit să se conducă după capul lor şi să explice liber Sfînta Scriptură. Sfîntul Casian Romanul, zice: "Cine vrea să se mîntuiască, cu întrebarea să călătorească" (Filocalia, vol. IV, p. 135). Deci, rugaţi-vă cu credinţă Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel mare al Bisericii creştine, să rînduiască preoţi şi ierarhi buni în fruntea Bisericii Sale. Apoi să dea sămînţă bună, adică cuvinte înţelepte, pline de har, tuturor preoţilor care vă păstoresc. Iar dumneavoastră să vă dea Dumnezeu darul înţelepciunii, al blîndeţii şi smereniei, al dreptei credinţe şi al ascultării ca să împliniţi cu fapta ceea ce vă învaţă Hristos prin preoţi, prin Sfinţii Părinţi şi prin Sfînta Scriptură. Amin.


Pagina 9

Informaţia de Hunedoara

CULTURĂ

Pentru viaţa spirituală a omului cultura este oglinda măritoare. (Constantin Noica) Colțul de geniu

Virgiliu

Virgiliu

ENEIDA (fragment)

traducere Eugen Lovinescu

Virgiliu (Publius Vergilius Maro) s-a născut în anul 70 î.Hr. la Andes, lângă Mantova (Gallia Cisalpină) într-o familie de agricultori. Primește însă o educație aleasă la Cremona, Mediolanum (azi Milano) și în sfârșit la Roma, unde studiază Retorica, Medicina și Astronomia, fiind elev al retorului Marcus Epidius. Frecventează cenaclul lui Asinius Pollio, de factură neoterică. La Neapolis (azi Neapole), studiază greaca cu poetul și gramaticul Parthenius și mai ales filosofia cu epicureanul Siron. Din această perioadă datează și primele încercări literare, scrieri cuprinse în Appendix Vergiliana, poeme minore atribuite tânărului Virgiliu, dar în mare măsură apocrife. Se alătură cercului literar al "poeților noi" (poetae novi). Opera De rerum natura a lui Lucrețiu îi servește ca model, fără a accepta că Lucrețiu nega imortalitatea sufletului. Succesul primei culegeri în versuri, Bucolice, precum și bogata sa cultură, îi înlesnesc accesul în cercul lui Maecena, la îndemnul căruia va scrie celelalte opere. Se bucură de prețuirea împăratului Augustus. Ultimii 30 de ani ai vieții îi petrece la țară, lângă Neapolis, consacrându-se exclusiv creației. Virgiliu moare la Brindisi, în timp ce se întorcea dintr-o călătorie în Grecia. Bucolicele (de fapt: Eclogae vel bucolica), prima operă aparținând cu siguranță lui Virgiliu, sunt compuse din 10 cărți și reflectă certe influențe epicureice. Au fost scrise între anii 42 î.Hr. și 39 î.Hr. sub influența evenimentelor dramatice ale anului 41 î.Hr. când, după campania din nordul Italiei, au fost expropriate terenuri agricole pentru a împropietări pe veteranii bătăliei de la Phillippi. Sub forma unui dialog între doi păstori, Tityrus și Meliboeus, Virgiliu evocă dificultățile țăranilor deposedați de pământ. În poem sunt descrise priveliști naturale, scene din viața păstorilor și agricultorilor, se glorifică virtuțile Romei și personalitatea lui Augustus. Georgicele (Georgica, din Limba greacă: gé "pământ" + érgon "lucrare" = georgós "agricultor"), operă didactică în patru cărți scrisă în hexametri, compusă între anii 37 î.Hr.-30 î.Hr. la sugestia lui Maecena, cu scopul de a sprijini redresarea agriculturii italice. Astfel, prezentând frumusețile vieții și muncii de la țară, poetul urmărește să readucă pe ogoare mulțimea de țărani care își părăsiseră locurile natale, pentru a deveni "clienți" ai persoanelor înstărite din Roma. Virgiliu a folosit izvoare din literaturile greacă și latină: Hesiod Erga kai Hêmerai ("Lucrări și Zile"), Theophrast Historia Plantarum ("Istoria plantelor"), Cato cel Bătrân De re rustica ("Asupra vieții la țară"), Varro Rerum rusticarum sive De agricultura ("Lucruri de la țară sau Despre agricultură"), Lucrețiu De rerum natura ("Despre natura lucrurilor"). Eneida (Aeneis), alcătuită din hexametri în 12 cărți, este considerată epopeea națională a romanilor, bazată pe legenda conform căreia, Enea, erou troian de origine divină (era fiul zeiței Venus), după căderea Troiei și lungi peregrinări, ajuns în Latium pe țărmurile Italiei, fondează o colonie, din care va rezulta mai târziu Roma. Conform legendei, fiul său, Ascanius, va întemeia cetatatea Alba Longa. Fiica unui rege al acestei cetăți, Rea Silvia, va da naștere celor doi gemeni, Romulus și Remus, fondatorii Romei. Chiar neadusă la perfecțiune, Eneida a fost recunoscută de la început drept una din capodoperele literaturii, alături de epopeele homerice, Iliada și Odiseea, care i-au servit ca model, influențând generațiile ulterioare de scriitori, până în perioada umanismului.

— Spune-mi, fecioară, de ce dau buzna aşa la rîu? Ce vor sufletele astea? Pentru ce pe unele le alungă de la ţărm, iar altele mătură cuvîslele apa vînătă? Bătrîna preoteasă îi răspunse astfel în cîteva cuvinte: — Fiu al lui Anchise, vlăstar neîndoios de zei, în faţa ta sînt mocirlele adînci ale Cocitului şi mlaştina Stixului, în numele căreia chiar zeii se tem să jure strîmb. Mulţimea ce o vezi e gloata sărmanilor care au rămas neîngropaţi. Vîslaşul e Caron. Cei pe care îi trece peste apă sînt cei îngropaţi. Celorlalţi nu li-i îngăduit să treacă peste cumplitele undeşi pe valurile răguşite, înainte ca oasele lor să-şi fi găsit odihna mormîntuîui. De aceea se învîrtesc în jurul ţărmurilor şi rătăcesc o sută de ani; abia atunci îi primeşte în luntre şi văd iarăşi apa dorită. Enea îşi opri paşii, stătu frămîntat de fel de fel de gînduri, înduioşîndu-se de soarta lor nedreaptă. Zări aici, mîhniţi, ca unii ce erau lipsiţi de cinstea mormîntului, pe Leucaspe şi pe Oronte, mai-marele flotei liciene, doborîţi de austru la întoarcerea din Troia, pe o mare viforoasă, cei răsturnase în valuri, oameni şi corabie. Iată că se ivi şi Palinurus cîrmaciul, care, în drumu-i spre Libia, pe cînd se uita la stele, căzuse de curînd de pe pupă în mare şi se mistuise învaluri. Abia îl mai recunoscu de mîhnit şi învăluit ce era în umbra deasă şi Enea îi şi vorbi numaidecît aşa: — Ce zeu, Palinurus, mi te-a răpit dintre noi şi te-a scufundat în valuri? Spune, te rog, căci Apolo, care nu m-a dat niciodată pînă acum de sminteală, nu m-a înşelat decît numai cînd mi-a prezis că vei trece marea şi vei ajunge sănătos la ţărmurile Italiei. Asta-i credinţa ce mi-a făgăduit-o? Atunci Palinurus: — Stăpîne, fiu al lui Anchise, nu te-a înşelat oracolul lui Apolo, deoarece nu m-a înecat în mare un zeu, ci, dintr-o zguduire grozavă, mi s-a rupt vîsla ce-mi fusese încredinţată ca unui cîrmaci şi de care mă ţineam strîns, pentru a îndruma mersul corăbiei, şi, căzînd în mare, am tras-o după mine. Mă jur pe neînduplecata mare, că nu mi-a fost cîtuşi de puţin frică pentru mine, ci de vasul tău, care, cu cîrma pierdută, fără de cîrmaci, s-ar fi putut nimici în mijlocul unor talazuri atît

Definiții esențiale

de mari. Viforul m-a purtat prin valurile apei fără hotare timp de trei nopţi vijelioase. Abia în ziua a patra, de pe creasta unui talaz, am zărit Italia. Înotam încet spre uscat şi eram cît pe ce să ajung la ţărm, cînd un popor sălbatic, care, în neştiinţa lui, m-a luat drept o pradă, s-a năpustit cu fierul în mînă asupra mea, îngreuiat cum mă aflam de hainele leoarcă de apă, tocmai cînd căutam să mă agăţ cu mîinile de colţii ascuţiţi ai linei stînci. Valurile îmi poartă acum trupul, iar vînturile mă aruncă mereu pe ţărm. De aceea, te rog, pe plăcuta lumină a cerului şi pe văzduhul de sus, pe tatăl tău Anchise, pe nădejdea ce o pun în Iulus, care creşte, scapă-mă, nebiruitule, din chinurile astea: ori aruncă o mînă de ţărînă peste mine — fiindcă-ţi stă în putere — căci mă vei găsi în portul Velia zeiţa, îţi arata vreunul — deoarece nu cred că fără ocrotirea zeilor te pregăteşti să treci fluviul ăsta şi mlaştinile Stixului — dă mîna bietului de mine şi ia-mă cu tine peste apă, ca să mă odihnesc cel puţin după moarte într-un lăcaş liniştit. Abia grăi, cînd preoteasa se porni aşa: — Cum de ţi-a venit, Palinurus, o dorinţă atît de smintită ? Să vezi, fără să fii îngropat, apele Stixului şi cumplitul rîu al eumenidelor, să ajungi la mal împotriva scrisului sorţii ? Nu mai nădăjdui că vei clinti prin rugăciuni hotărîrile zeilor. Ia seama însă la cuvintele mele şi nu le uita, căci te vor mîngîia în marea ta nenorocire. Speriaţi de minunile cereşti, ce se vor arăta pînă şi prin oraşele lor cele mai depărtate, locuitorii îţi vor strînge oasele şi le vor pune într-un mormînt, deasupra căruia vor aduce prinoase, iar locul va purta pe veci numele lui Palinurus. Cu aceste vorbe îi uşura suferinţele şi-i risipi o clipă durerea din inima-i mîhnită; se bucură că va lăsa uscatului numele lui. Enea stărui apoi în drumul început şi se apropie de fluviu. Cînd însă din mijlocul Stixului corăbierul îi zări mergînd prin pădurea tăcută şi ducîndu-şi paşii spre ţărm, le vorbi numaidecît, mustrîndu-i chiar cu vorbele astea: — Oricine ai fi tu, ce te îndrepţi înarmat spre apele noastre, spune, de acolo de unde te afli, ce cauţi aici şi opreşte-ţi paşii. Aici e împărăţia umbrelor, a Somnului şi

a Nopţii ce adoarme. Nu mi-i dat să trec cu luntrea peste Stix oameni vii. Nici n-am fost bucuros că am primit pe vremuri pe Hercule să-l duc peste mlaştină şi nici pe Teseu şi pe Piritou, cu toate că erau odrasle de zei şi aveau puteri nebiruite. Hercule a pus cu mîna lui în lanţuri pe paznicul înspăimîntat al Tartarului şi l-a tîrît chiar de lîngă jilţul regelui Ceilalţiau încercat să smulgă pe stăpîna Proserpina chiar din patul lui Pluton. Ca răspuns la acestea, preoteasa Sibila grăi astfel pe scurt: — Nu-i vorba acum de asemenea viclenii; încetează de aceea de a te mai tulbura. Armele astea nu aduc nici o ameninţare. Namila de paznic poate, cît despre noi, să intre de-a pururi în peşteră şi să sperie umbrele fără sînge; neprihănita Proserpina poate să rămînă în patul unchiului ei. Enea troianul, vestit prin credinţă şi vitejie, se scoboară la umbrele de jos ale Efebului ca să-şi vadă părintele. Dacă pe tine nu te mişcă de loc o astfel de dragoste,

„Sub piatra cea mai frumoasă, scorpia ascunsă zace.”

(Virgiliu)

priveşte atunci la creanga asta. Şi scoase ramura ascunsă sub haină. Sufletu-i mînios i se potoli atunci ca prin farmec. Sibila nu mai spuse nimic iar bătrmul se minună de darul sfînt al crengii fatale, pe care o vedea iarăşi după atîta vreme; îşi întoarse de aceea luntrea-i verzuie şi-o trase lîngă ţărm. Alungă apoi sufletele celelalte, ce se aşezaseră pe băncile lungi, goli puntea şi făcu loc numaidecît în barcă lui Enea. Luntrea cusută gemu sub greutatea lui şi şuvoaie de apă intrară într-însa prin crăpături. Caron îi trecu, în sfîrşit, peste fluviu nevătămaţi, şi pe viteaz şi pe preoteasă, şi-i scoborî într-un păpuriş verzui pe un mîl murdar. Întins cît e de lung în pragul peşterii, namila de Cerber umplu de larmă ţinuturile cu lătratul celor trei guri ale lui. Cînd văzu că şerpii de pe gît îşi zbîrleau capetele, preoteasa îi aruncă o turtă adormitoare, din miere şi alte buruieni de leac. În hămeseala lui, el îşi căscă cele trei guri şi înşfacă turta, apoi, încovoindu-şi spinarea uriaşă, se întinse la pămînt şi umplu cu trupu-i întreaga peşteră.


Informaţia de Hunedoara

ECONOMIE

Pagina 10

Contracte de finanțare pentru șase IMM-uri hunedorene Luni, la Timişoara, au fost semnate mai multe contracte de finanţare pentru IMM-uri din Regiunea Vest, între ele fiind şi șase din judeţul Hunedoara. Valoarea nerambursabilă a celor șase contracte semnate de firmele hunedorene este de 4.260.970,61 lei. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, la ceremonia de semnare a celor 26 de contracte de finanţare fiind prezent directorul general al agenției, Sorin Maxim, și beneficiarii proiectelor contractate. Valoarea totală a celor 26 de proiecte contractate este de 38.520.964,70 lei (8.868.033,68 euro), din care 20.041.273,93 lei (4.613.765,35 euro) reprezintă finanţare nerambursabilă.

Din județul Hunedoara, pentru „Modernizarea și dezvoltarea activității de prelucrare a lemnului”, SC Imperial PG SRL Petroșani a obținut o finanțare nerambursabilă de 399.503 lei, iar proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni. Firma Trident Impex SRL din Hațeg a obținut o finanțare de 762.605,67 lei pentru un proiect de creștere a competitivității firmei prin achiziția de echipamente de producție. Și în acest caz proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni. Un alt contract a fost semnat de reprezentanții societății Drum Invest Construct SRL din Călan pentru achiziție de utilaje. În acest caz, valoarea nerambursabilă a contractului este de 968.100 lei, iar durata proiectului este de 12 luni. Tot pentru achiziție de utilaje a primit finanțare SC Util Cons SRL din Luncoiu de Jos. Valoarea con-

tractului semnat este de 968.100 lei, iar proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni. SC Euroelectric SRL din comuna Baru a obținut 735.000 de lei pentru „Tehnologizare fabrică de echipamente electrice”, durata proiectului fiind de 12 luni. Pentru „Modernizarea producției de ambalaje”, SC Euroflex SRL Hunedoara, a obținut o finanțare nerambursabilă de 427.661,94 lei. Și în acest caz proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni. Cele 26 de contracte de finanţare au fost semnate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”.

Mihaela Petroșan

National Bank of Greece se va retrage de pe pieţele din sud-estul Europei, inclusiv din România, unde deţine Banca Românească Grupul National Bank of Greece (NBG) se va retrage de pe pieţele din sud-estul Europei, inclusiv România, unde deţine Banca Românească, în cadrul unui acord al creditorului elen cu Comisia Europeană, potrivit Kathimerini. NBG a ajuns la un acord cu autorităţile pentru concurenţă din cadrul Comisiei Europene conform căruia grupul va păstra participaţia majoritară la subsidiara

turcă Finansbank, dar va renunţa la majoritatea operaţiunilor din Europa de Sud-Est, scrie Kathimerini. Astfel, NBG se va retrage din România, Bulgaria, Serbia, Macedonia şi Albania, notează publicaţia elenă. National Bank of Greece va păstra 60% din acţiunile băncii Finansbank din Turcia, restul de 40% urmând să fie vândute către investitori în două etape, până la finele anului 2017. Kathimerini scria luni, citând surse apropiate discuţiilor, că

băncile din Grecia vor fi nevoite să-şi limiteze operaţiunile din Europa de Sud-Est, după ce Comisia Europeană le-a cerut să promită că nu vor transfera fonduri cu scopul de a-şi consolida subsidiarele din regiune. Cele mai mari bănci elene au operaţiuni şi în România. Astfel, National Bank of Greece deţine Banca Românească, EFG Eurobank controlează Bancpost, în timp ce Piraeus Bank şi Alpha Bank au operaţiuni sub brand propriu.

Dosarul gropii ecologice e aproape gata Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a aprobat, în şedinţa de vineri, ultimul set de documente necesare obţinerii finanţării pentru proiectul de peste 70 de milioane de euro al viitoarei gropi ecologice din judeţ. Astfel, vineri, consilierii județeni au aprobat documentelor suport aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”, în valoare totală de 70.636.566 euro, în preţuri curente, inclusiv TVA, după cum urmează: Cererea de Finanțare, Studiul de Fezabilitate şi principalii indicatorii tehnico - economici, Analiza cost - beneficiu şi Planul anual de evoluţie a tarifelor, Cofinanţarea Proiectului, Declaraţia de angajament şi Declaraţia de eligibilitate. Aceste documente au fost elaborate de către Consorţiul EPEM Grecia / ISPE România în cadrul unui contract de servicii încheiat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Direcţia Generală AM POS Mediu. Documentele suport sunt

necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate aferente Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Conform documentelor, CJ Hunedoara va asigura valoarea aferentă cofinanţării şi costurile neeligibile aferente proiectului, în valoare de 4.952.613 euro, în preţuri curente, reprezentând 7,01% din valoarea totală a proiectului. Valoarea totală a cofinanțării proiectului este de 6.710.283 euro, pe lângă CJ Hunedoara fiecare unitate administrativ-teritorială din județ având stabilită o anumită cotă de contribuție. Vă reamintim că, recent, la nivelul judeţului Hunedoara, a fost aprobat şi semnat Documentul de Poziție privind implementarea acestui proiect de autorităţile publice locale, care presupune abordarea şi gestionarea problemelor legate de deşeuri în mod unitar şi integrat, scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care se confruntă judetul Hunedoara şi de a asigura servicii publice de calitate pentru locuitorii judeţului. Aurel Ghinea


Pagina 11

MEDIU RURAL

Informaţia de Hunedoara

DE NOTAT

La Deva

Ministrul Agriculturii a răspuns întrebărilor fermierilor hunedoreni Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat la sfârșitul săptămânii trecute, la Deva, la o întâlnire cu fermieri hunedoreni şi la deschiderea Zilei Recoltei, manifestare aflată la a doua ediţie şi organizată de primăria din municipiul reşedinţă de judeţ.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, l-a informat miercuri pe premierul Victor Ponta și pe ceilalți colegi din Executiv că proiectele de acte normative privind avansurile către agricultori și banii aferenți motorinei pentru lucrările agricole vor fi adoptate săptămâna viitoare.

O discuţie constructivă Daniel Constantin a fost ţinta întrebărilor fermierilor hunedoreni, în cadrul unei dezbateri aprinse ce a avut loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. Alături de el, în prezidiul întâlnirii, au fost prezenţi preşedintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ, subprefectul Vasilică Potecă, directorul Direcţiei Agricole, Ioan Furcă, directorul APIA Hunedoara, Marcel Socol, dar şi parlamentarii hunedoreni Cosmin Nicula, Laurenţiu Nistor, Natalia Intotero şi Bogdan Ţîmpău. Discuţiile au vizat mai multe nereguli sau neînţelegeri legate de aplicarea legislaţiei specifice şi a măsurilor ce vizează activitatea fermierilor, ministrul Daniel Constantin fiind mereu pe fază, cu răspunsuri exacte, ceea ce i-a adus o doză vizibilă de respect din partea celor prezenţi la dezbatere. Din păcate, dezbaterea a fost întreruptă, pentru scurt timp, de Ioan Cristea, un membru al partidului Noua Republică, acesta depunând în faţa ministrului o pungă cu monede, aşa cum a făcut şi Mihail Neamţu, preşedintele Noii Republici, în faţa premierului.

Avansurile către fermieri vor începe în 16 octombrie

Eforturi pentru bani europeni Un punct important din întâlnire a fost legat de anunţurile pe care ministrul Agriculturii le-a făcut, anunţuri legate de ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, legat de sprijinul pe care guvernul îl va acorda producătorilor agricoli. „Ce am reușit noi? S-a ajuns la un acord preliminar, politic, care a fost definitivat săptămâna trecută și care spune direcțiile pe care putem să alocăm aceste resurse financiare. De exemplu, dacă în februarie, pe pilonul 2, pe dezvoltare rurală, România trebuia să cofinanțeze 25 la sută din fondurile europene, în

urma negocierilor recente am reușit să reducem cofinanțarea la 15 la sută. Acest lucru înseamnă că efortul pe care statul îl face din contribuțiile dumneavoastră este mai mic pe cofinanțarea fondurilor europene având posibilitatea ca banii respectivi să-i ducem către alte zone de investiții”, a declarat Daniel Constantin.

Veşti pentru producătorii de lapte Ministrul Agriculturii a adus o veste bună şi pentru producătorii de lapte din judeţul Hunedoara. „Avem nevoie să deschidem cât mai repede măsurile ce privesc investițiile în ferme

și în unitățile de procesare, pentru a asigura competitivitate atât sectorului productiv cât și sectorului de procesare. De exemplu, la 1 ianuarie 2015 se vor elimina cotele de lapte. Asta înseamnă că fermierii din România vor intra în competiție cu lapte poate mai ieftin obținut în gospodării poate mari din alte state state. Va fi o competiție deschisă pentru că un fermier din Ungaria, Austria, Germania, nu va mai fi plafonat la o cotă de lapte alocată. Poate să producă mult mai mult și să iasă iasă peste granițe cu acest lapte. De aceea avem datoria față de cetățenii români, față de fermierii români, să deschidem cât mai multe măsuri. Iar exemplele pot continua”, a mai spus ministrul.

La Ziua Recoltei După dezbaterea de la Deva, ministrul Daniel Constantin, însoţit de oficialităţi hunedorene, s-a deplasat la Cristur, unde a avut loc, zilele acestea, Ziua Recoltei, eveniment organizat de Primăria Deva şi care a reunit producători agricoli atât din judeţul Hunedoara, cât şi din judeţele limitrofe. Ministrul a stat de vorbă cu producătorii şi a gustat din mai toate bunătăţile aduse de aceştia la târg. După amiaza, Daniel Constantin a vizitat o fermă model din zona Densuş. Mihaela Petroșan

„Proiectele de acte normative sunt deja pe circuit, săptămâna viitoare le vom adopta. Avansurile vor începe în 16 octombrie. De asemenea, astăzi am finalizat și proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la motorină și vom începe să plătim deconturile, pe ceea ce înseamnă motorină pe acest trimestru și pe anul viitor, deci lucrurile au intrat în format normal. Sigur că mai rămâne să stabilim plata de la bugetul de stat cu privire la plata pe suprafață, pentru a avea o cifră globală și, cu siguranță, această sumă va fi mai mare decât anul trecut”, a declarat ministrul Agriculturii, citat de Agerpres. Într-o declarație anterioară, în deschiderea ședinței de Guvern, premierul Ponta îl ruga pe șeful MADR ca împreună cu colegul de la Finanțe și cu cel de la Buget să calculeze inclusiv subvențiile pentru 2014. „Dacă era un an rău, era din cauza Guvernului. Dacă e un an bun, este datorită ploii. Înțeleg până la urmă și necazul acesta din primele zile din octombrie, cu ploaie și intemperii, înțeleg că pentru agricultura din 2014 este un lucru bun că avem apă. O să vă rog, domnule ministru Constantin ca, împreună cu ministerul de Finanțe și ministerul Bugetului, să stabilim în perioada imediat următoare cu cât creștem anul viitor subvențiile și cum acordăm, inclusiv pe cea pentru motorină. În spațiul, sigur, legat de ce vine de la UE și ce punem de la bugetul public și să le plătim din timp. Cum am făcut și anul trecut, că, de fapt, acesta a fost secretul anului actual”, a spus premierul. De asemenea, liderul de la Palatul Victoria a mai afirmat că, pentru anul viitor, trebuie avută în vedere aplicarea TVA în mod diferențiat și la alte alimente, susținând că reducerea TVA la pâine a reprezentat un succes. „Pâinea s-a ieftinit. Nu s-a ieftinit cu 15%, cât am vrut noi, dar s-a ieftinit și e importantă combaterea evaziunii fiscale. Vreau să ne concentrăm și să aplică și la alte alimente acest TVA diferențiat, pentru că este un proiect de succes”, a conchis Victor Ponta.

DE NOTAT


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Sony vrea să se dezvolte în România prin lansarea AXN White, AXN Black şi extinderea AXN Now Sony Pictures Television Networks vrea să se dezvolte în audiovizualul românesc, prin lansarea, pe 1 octombrie, a două noi televiziuni - AXN White şi AXN Black -, care vor fi complementare principalului post al companiei, AXN, dar şi prin extinderea serviciului video on-demand AXN Now. John Rossiter, general manager pentru Europa Centrală al Sony Pictures Television (SPT) Networks, a venit recent la Bucureşti pentru a se ocupa direct de coordonarea strategiei companiei pe piaţa audiovizualului din România. În acest context, John Rossiter a declarat că ţinta SPT Networks în următoarele 12 luni este aceea de dezvoltare a prezenţei brandurilor AXN în spaţiul media din România. Potrivit lui Rossiter, de la 1 octombrie, SPT Networks este prezent pe piaţa locală a audiovizualului prin AXN (televiziune tematică de filme), AXN White şi AXN Black (televiziuni care sau lansat în România chiar pe 1 octombrie, fiind rebrand-uite din AXN Crime şi AXN Sci-Fi), AXN Spin (televiziune dedicată tinerilor), AXN Player (player online) şi AXN Now (serviciul video ondemand). "Strategia noastră pentru următoarele 12 luni este să luăm acest portofoliu de televiziuni şi de servicii şi să îl distribuim pe fiecare platformă (de cablu şi de satelit, n.r.) din România", a spus John Rossiter. Pentru a facilita dezvoltarea brandurilor AXN în România, John Rossiter spune că SPT Networks a deschis un birou la Bucureşti. De asemenea, John Rossiter a spus că are planuri mari în privinţa dezvoltării brandurilor AXN "în contextul erei digitale". "Am lucrat din greu în ultimul an pentru dezvoltarea acestor branduri şi pentru a le face relevante în contextul erei digitale şi am investit foarte mult în programe", a spus Rossiter. El a făcut referire la succesul înregistrat de cea mai importantă producţie difuzată în acest an pe AXN - serialul "Hannibal", care-l are în rolul principal pe celebrul actor Mads Mikkelsen, care în 2012 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru rolul său din "Vânătoarea/ The Hunt". Primul episod din "Hannibal" a fost transmis pe 8 aprilie, de la ora 22.00, şi a făcut ca audienţele AXN să crească cu 30% faţă de media înregistrată de programele difuzate la această televiziune pe acelaşi interval orar de la începutul anului şi până la momentul respectiv. Fără a preciza care este valoarea investiţiilor pe care Sony Pictures Television Networks le face în acest an în producţie, John Rossiter a spus că una dintre preocupările principale ale companiei este aeea de a produce conţinut în exclusivitate. În acest sens, el a dat exemplu serialul "Poliţişti fără frontiere/ Crossing Lines", cu Donald Sutherland în distribuţie, care a avut premiera în România, pe 24 septembrie, pe AXN, şi care poate fi văzut şi pe AXN Now, serviciul video on-demand al companiei SPT Networks.

NOTE

ȘTIINȚĂ - TEHNOLOGIE

Pagina 12

Misterul din spatele combinaţiei de taste Ctrl-Alt-Delete Combinaţia de taste Ctrl-AltDelete pentru repornirea PCului a fost o eroare, a recunoscut cofondatorul Microsoft, Bill Gates, la o întâlnire cu studenţi de la Harvard, în cadrul unei campanii de strângere de fonduri în scopuri de caritate, potrivit publicaţiei The Verge. Dezvoltatorii au dorit să creeze o funcţie a Windows care să nu permită unor terţi să sustragă parolele utilizatorilor, şi-a amintit Bill Gates, recunoscând: "A fost o greşeală". "Am fi putut avea o singură tastă, dar persoana care se ocupa de designul tastaturii IBM nu voia una singură", a dezvăluit Gates. Combinaţia Ctrl-Alt-Delete există şi în ziua de azi, chiar şi la Windows 8, permiţând utilizatorilor acceseze Task Manager, relatează Agerpres. David Bradley, inginerul care a inventat combinaţia respectivă, concepută iniţial pentru a reporni PC-ul, a declarat într-un recent interviu: "Poate că eu am inventat-o, dar Bill a făcuto celebră". Această combinaţie nu este

singura greşeală a companiei, a mai spus Gates, admiţând că producătorul de software nu a intrat pe piaţa de telefonie mobilă când a avut ocazia. "Regret că a fost o perioadă la începutul anilor 2000 când neam concentrat pe Windows

(Vista) şi că nu am putut să ne orientăm talentul la noul dispozitiv numit telefon", a recunoscut la rândul său actualul CEO Microsoft, Steve Ballmer, care intenţionează în curând să se retragă din funcţie, la o întâlnire cu analişti financiari.

Microsoft este acum în căutarea unui nou CEO, care să vină cu o viziune nouă asupra politicii IBM, pentru ca renumita companie să recâştige o parte din piaţa telefoniei mobile, lăsând în urmă moştenirea PC-ului şi Ctrl-AltDelete, notează The Verge.

Lacul care transformă orice vietate în stană de piatră În Tanzania, există un lac care adăposteşte un secret letal. Apa acestui lac are „puterea” de a transforma orice vietate în stană de piatră. Fenomenul rar este cauzat de amestecul chimic din lac, iar creaturile care au intrat în contact cu apa par desprinse dintr-o poveste de groază. Fotografiate de Nick Brandt şi publicate în noua sa carte intitulată „Across the Ravaged Land”, creaturile pietrificate de pH-ului apei, care are valori între 9 şi 10,5 (o alcalinitate extrem de ridicată care face ca trupurile acestor animale să se păstreze pentru eternitate) „bântuie” malu-

rile lacului, scrie descopera.ro. „Am găsit creaturile (tot felul de păsări şi lilieci) în mod neaşteptat, la malul lacului Natron, din partea de nord a Tanzaniei. Nimeni nu ştie sigur cum mor animalele, dar se pare că păsările sunt păcălite de reflexia lacului. Aşa cum unele păsări se lovesc de geamuri, acestea intră în lac. Apa are o concentraţie atât de mare de sodiu şi sare încât ar şterge în doar câteva secunde cerneala de pe o cutie de film Kodak. Sarea şi sodiul provoacă calcifierea animalelor care se păstrează perfect pe măsură ce se usucă. Am adunat creaturile de pe mal şi apoi le-am aşezat în poziţii naturale, pentru a le «readuce la viaţă» aşa cum au fost cândva”, a declarat Brandt.


Pagina 13

MEDIA - DIVERTISMENT

Reţeta săptămânii INGREDIENTE:

Piept umplut și conopidă sotată

2 piepți mici de pui, un ardei gras galben, 100 g șuncă presată, 100 g mozarella, 2 linguri pătrunjel tocat, sare, piper, un morcov mic, o conopidă de circa 6oo g, roșii cherry, 3 căței de usturoi, 3 linguri ulei de măsline, zeamă de la jumătate de lămâie, o legătură de mărar.

HOROSCOP Vărsătorii vor avea un început de săptămână mai prost, în special sub aspect sentimental. Vor fi cuprinşi de tot felul de îndoieli în privinţa viitorului relaţiei, vor privi totul în negru şi, din păcate, partenerul nu va şti cum să le schimbe starea de spirit. Totuşi, la mijlocul perioadei, lucrurile se vor schimba în bine, pentru că vor afla informaţii noi care le vor îndepărta temerile.

MOD DE PREPARARE: Conopida se spală, se curăță de frunzulițe și se desface în buchețele, după care se opărește circa 5 minute în apă clocotită cu sare în care am fiert deja binișor morcovul. Le scoatem apoi și le lăsăm să se răcorească după care trecem la pieptul de pui pe care îl dezosăm și îl spălăm. Practicam câte o tăietură pe lungime astfel încât să obținem în fiecare jumătate un buzunărel pe care îl umplem cu șuncă, mozarella și ardeiul tocate mărunt, condimentate cu sare piper și pătrunjel verde.

Informaţia de Hunedoara

Se prinde tăietura cu scobitori, se sărează și se piperează piepții umpluți și se prăjesc pe grătarul încins. Cât timp se prăjesc bine pe ambele fețe pregătim garnitura din morcovul tocat mărunt sau bețișoare și conopida pe care le sotăm preț de 34 minute într-o tigaie în câteva lin-

guri de ulei împreună cu roșiile cherry. După ce am adăugat usturoiul zdrobit închidem focul și le scoatem să se răcorească. Potrivim de sare și piper, adăugăm mărarul verde și zeama de lămâie după gust și obținem o garnitură foarte gustoasă.

În perioada următoare, Peştii vor simţi că nu pot sta locului şi vor căuta tot felul de motive să iasă din casă. Revederea cu un amic vechi le va face bine, dar vor afla şi nişte veşti mai puţin plăcute. Câteva surprize plăcute, făcute de cei dragi, le vor însenina săptămâna. Trebuie totuşi să acorde puţină atenţie şi carierei, pentru că cineva încearcă să le-o ia înainte. Această săptămână va fi dedicată aspectelor sentimentale ale vieţii: familia, relaţia de cuplu, prietenii apropiaţi. Perioada se anunţă favorabilă pentru Berbeci, în sensul că relaţiile vor evolua, se vor aprofunda şi există chiar probabilitatea creării unor legături noi. Să fie atenţi la o persoană de sex feminin de la locul de muncă: cineva nu le vrea binele, se pot aştepta să audă tot felul de bârfe despre ei.

Poftă bună!

Giuliano Gemma a murit într-un accident de maşină. Actorul avea 75 de ani

Pentru Tauri, zilele următoare se învârt în jurul banilor şi nu prea le mai rămâne timp şi de altceva. Câştiguri mari nu se întrevăd în această perioadă, dar asta nu înseamnă că eforturile lor de acum nu vor da rezultate pe termen lung. Să se ferească de câştigurile prea uşoare, pentru că se vor trezi păcăliţi. Se pare că viaţa socială a Gemenilor este, în continuare, foarte activă: vor avea multe ocazii să se distreze şi să fie în centrul atenţiei, vor primi invitaţii la diverse evenimente şi vor cunoaşte multă lume nouă. E posibil să primească nişte veşti bune de la o persoană dragă pe care nu au mai văzut-o de mult. În privinţa relaţiei de cuplu, ar fi timpul să se gândească dacă vor să facă un pas înainte. În săptămâna Racilor, cariera e bine aspectată, existând posibilitatea unei măriri de salariu. Totuşi, acest lucru va atrage invidia unor colegi care simt că ei ar merita mai mult această recompensă şi care vor recurge la cuvinte dure şi chiar la răspândirea unor zvonuri. Relaţiile personale trec printr-o perioadă mai puţin bună, mai ales în ceea ce priveşte dragostea. E o perioadă extrem de favorabilă schimbărilor, aşa că ar fi bine ca Leii să se adune şi să facă acele mutari pe care le-au tot amânat. Pot fi lucruri legate de relaţia de cuplu, de casă, de profesie, sau, pur şi simplu, de evoluţia lor intelectuală şi spirituală. Să nu mai amâne nimic, vor găsi timp şi energie să le facă pe toate. În zilele următoare, Fecioarele vor avea parte de mici surprize care le vor ridica moralul. Cadouri, telefoane, invitaţii, cuvinte de încurajare, lucruri care le vor demonstra că sunt apreciate şi iubite de cei din jur. Toate acestea le vor spori buna dispoziţie şi le vor transforma într-o companie mai mult decât agreabilă pentru cei apropiaţi. Pe Balanţe le aşteaptă o săptămână plină de emoţii, mai ales în privinţa carierei. Pot să urce foarte mult, sau să li se refuze o şansă la care sperau. Pot să întoarcă lucrurile în favoarea lor dacă nu intră în conflict cu nimeni de la serviciu. Atitudinea lor în faţa eşecului, sau a succesului, e foarte importantă, pentru că le va influenţa nişte decizii viitoare.

Actorul italian Giuliano Gemma, devenit celebru pentru rolurile sale din numeroase filme western italiene, denumite "western spaghetti", a murit marţi seară, la vârsta de 75 de ani, în urma unui accident de automobil produs în regiunea oraşului Roma, a anunţat presa italiană. Născut în septembrie 1938 la Roma, Giuliano Gemma şi-a început cariera cinematografică la vârsta de 18 ani în calitate de cascador. După câteva roluri modeste şi câteva scene în care a dublat o

serie de actori cunoscuţi, Giuliano Gemma a început să primească roluri principale în multe filme şi a jucat în genuri cinematografice diferite. Actorul italian a jucat în peste 100 de filme de cinema şi televiziune, apărând atât în comedii, cât şi în filme de aventuri şi istorice. Giuliano Gemma a filmat alături de unii dintre cei mai renumiţi actori de cinema, precum Charlton Heston în filmul "Ben Hur" şi Alain Delon în "Ghepardul", de Luchino Visconti, în 1962. În 1965, acesta a jucat în "Baladă pentru Valea Morţii/ Una pistola per Ringo", un film care l-

a consacrat ca star de filme din categoria "western spaghetti" şi la făcut celebru pe plan mondial. A jucat apoi în 10 filme din această categorie, fiecare nou lungmetraj bucurându-se de un imens succes la public. Giuliano Gemma a lucrat pe parcursul carierei sale cu actori celebrii, precum Kirk Douglas, Rita Hayworth, Henry Fonda, Florinda Bolkan, Liv Ullman, Philippe Noiret şi Catherine Deneuve. Pentru rolul din filmul "Deşertul tătarilor" (1976), Giuliano Gemma a fost recompensat cu premiul David di Donatello, echivalentul italian al premiul Oscar.

Scorpionii vor fi prinşi cu multe probleme de familie. Pot fi evenimente, tranzacţii, chestiuni de sănătate, sau conflicte care trebuie remediate. Vor fi la înălţime şi vor demonstra că se poate pune bază pe ei. La serviciu există riscul unei greşeli majore, bazate pe o neatenţie, sau pe o decizie pripită. Să aibă grijă, pentru că, de această dată, nu vor scăpa cu faţa curată. În aceste zile, Săgetatorii îşi vor face tot felul de planuri şi calcule care, din păcate, au foarte puţine şanse să iasă aşa cum şi-ar dori ei, mai ales sub aspect sentimental. Nu e vorba de vreun ghinion care îi urmăreşte, ci de grabă şi superficialitate. Le va fi greu să accepte că se pot înşela şi nu se va putea discuta cu ei. Mai bine să aştepte puţin înainte de a lua o hotărâre radicală şi să asculte şi de sfaturile prietenilor. Capricornii au şanse mari să câştige mulţi bani în această perioadă şi toate energiile lor se vor canaliza în această direcţie. Astrele favorizează investiţiile şi speculaţiile financiare. Se vor bucura de sfaturile unor persoane competente şi curând vor avea buzunarele pline. Să nu uite să acorde atenţie şi partenerului de cuplu, care s-ar putea simţi neglijat.

Sănătate şi fericire tuturor!


Informaţia de Hunedoara

SPORT

Pagina 14

NOTE Gimnastele Larisa Iordache şi Sandra Izbaşa, calificate în trei finale la CM de la Antwerp Gimnasta Larisa Iordache s-a calificat, miercuri, în finale la bârnă, sol şi individual-compus, în timp ce Sandra Izbaşa a obţinut calificarea în finală la sol, la Campionatele Mondiale de la Antwerp (Belgia). Larisa Iordache a parcurs toate cele patru aparate primind următoarele note: 13.166 la paralele, 15.266 la bârnă, 14.933 la sărituri şi 14.500 la sol. Iordache sa calificat în finale la bârnă (de pe locul 1), sol (3) şi individual-compus (total de 57.865 puncte, locul 4). La rândul său, Sandra Izbaşa a evoluat doar la sol, fiind notată cu 14.733 şi obţinând calificarea în finală de pe locul 2. Luni, în prima subdiviziune a calificărilor a evoluat mezina lotului României, dar şi a competiţiei, Ştefania Stănilă, care a obţinut notele 12.700 la sol şi 12.266 la bârnă, ratând cele două finale. România mai are reprezentare în finalele din concursul masculin, gimnastul Marius Berbecar obţinând marţi calificarea în finale la sărituri şi paralele, în timp ce Cristian Băţagă, Flavius Koczi, Ovidiu Buidoşo şi Andrei Muntean au ratat ultimul act la aparatele la care au concurat. Joi a fost programată finala la individual-compus masculină, vineri este programată cea similară feminină, iar sâmbătă şi duminică vor avea loc finalele pe aparate. La CM de la Antwerp participă 410 gimnaşti (269 băieţi şi 141 fete), urmând să se acorde medalii în finalele pe aparate şi cele la individual-compus.

NOTE

DIICOT: Oficial de la Gaz Metan, bătut şi umilit într-o pădure de bodyguarzii lui Alin Simota Fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara Alin Simota, care a finanţat Jiul Petroşani, şi-a plătit bodyguarzii, după ratarea promovării în prima ligă, așa cum arată Mediafax, să bată un oficial de la Gaz Metan Mediaş, acesta fiind lovit într-o pădure unde agresorii au şi urinat pe el, potrivit procurorilor. În rechizitoriul prin care au fost trimişi în judecată Simota şi alţi 13 inculpaţi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Alba Iulia descriu, printre altele, mai multe episoade anterioare constituirii grupării infracţionale, marcate de violenţe şi ameninţări caracteristice lumii mafiote, multe petrecute în lumea fotbalului. Unul dintre acestea s-a consumat la începutul verii lui 2004, când Jiul juca pe teren propriu un meci decisiv pentru promovarea în prima ligă, contra echipei Gaz Metan Mediaş. Pentru a-şi asigura victoria în acel meci, Simota şi-a trimis omul de încredere, bodygyuardul Cristian Litera, să negocieze cu un reprezentant al formaţiei din Mediaş. Miza partidei cu Gaz Metan era uriaşă, întrucât orice pas greşit făcut de Jiul ar fi fost speculat de contracandidata CFR Cluj. În ciuda aranjamentului plănuit de Simota, Jiul nu a reuşit să bată Gaz Metan, iar promovarea a fost ratată. În aceste condiţii, Simota a ales să se răzbune pe oficialul echipei din Mediaş care negociase cu Litera. "La solicitarea inc. Simota Alin, inc. Litera a tratat cu un oficial al echipei adverse pentru ca aceasta să piardă meciul. Aranjamentul intermediat de inc. Litera Constantin Cristian nu a reuşit, meciul încheindu-se 0-0, astfel că echipa Jiul Petroşani a terminat pe locul 2, în seria a treia a Diviziei B, cu un total de 68 puncte, locul 1 fiind ocupat de CFR Cluj cu 69 puncte, care a promovat în acel an în Divizia A. După meci inculpatul Litera Constantin Cristian împreună cu numiţii ......., ......., ......., la cererea inc. Simota –î- care era supărat că ratase promovarea, l-au dus pe oficialul de la echipa Gaz Metan Mediaş, cu care tratase

anterior aranjarea meciului de fotbal, într-o pădure în apropierea municipiului Petroşani, unde l-au bătut, de fapt au început săl lovescă încă din maşină, şi pe drum urmare a loviturilor primite bărbatul în cauză şi-a făcut necesităţile fiziologice pe el, de asemenea au urinat pe el pentru a-l umili, apoi l-au abandonat în pădurea respectivă. Pentru acestă faptă participanţii au fost plătiţi de Simota Alin", se arată în rechizitoriu. După aproximativ o săptămână, Alin Simota a avut bănuieli că fusese "trădat" de mai mulţi jucători. Răzbunarea lui a continuat astfel cu unul dintre jucătorii echipei pe care o finanţa, acesta fiind bătut tot de Litera şi de ajutoarele acestuia. De teamă, jucătorul a refuzat iniţial să facă plângere. "La aproximativ o săptămână după meciul cu echipa Gaz Metan Mediaş, inc. Simota Alin, bănuind că a fost 'trădat' de anumiţi fotbalişti, între care şi numitul ....... i-a cerut inc. Litera Constantin Cristian să-i aplice o bătaie jucătorului. Inculpatul Litera Constantin Cristian a organizat fapta împreună cu numiţii

.......şi ........ Aceştia l-au pândit vreo trei seri la rând pe numitul .......în apropierea locuinţei sale din Petroşani, iar în ultima seară în timp ce acesta se întorcea acasă împreună cu soţia, l-au atacat aplicându-i mai multe lovituri cu pumnii şi cu o bâtă. De teamă jucătorul nu a formulat plângere şi nu şi-a scos certificat medico legal. Este de remarcat că susnumitului i-a fost teamă şi cu ocazia audierilor din prezentul dosar să ofere detalii despre acest „eveniment”, recunoscând că a fost victima unei bătăi doar la o a treia declaraţie, după ce soţia sa şi alte persoane relataseră deja despre acestă faptă", notează procurorii, în documentul citat. La 26 septembrie, fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara Alin Simota, considerat lider al unei grupări care şantaja oameni de afaceri din oraş, a fost trimis în judecată, alături de alţi 13 inculpaţi, de procurorii DIICOT Alba Iulia, care susţin că la cererea acestuia au fost executate acte de violenţă şi răpiri. Majoritatea inculpaţilor, inclusiv Simota şi Litera, sunt arestaţi preventiv.

Procesul va fi judecat de Curtea de Apel Alba Iulia, primul termen fiind în 15 octombrie.

Redactor şef: Mihaela Petroşan Redactori: Aurel Ghinea, Raluca Herepean, Radu Popoviciu, Graţian Ordean, Sever Busuioc, Victoria Stoian Marketing: Lovasz Bianca DTP şi WEB: WS Promotion Email: informatiahd@yahoo.com

Site: www.informatiahd.ro Telefon: 0729.991.241 Tipar executat la Tipografia Prodcom Târgu Jiu ISSN: 1844 – 7732


Pagina 15

SPORT

Informaţia de Hunedoara

Aproape 600.000 de la bugetul local

În încercarea de a reface gloria de altădată, FC Hunedoara este susținută în continuare de autoritățile locale În ultima ședință a Consiliului Local Hunedoara a fost aprobată susţinerea financiară a Clubului Sportiv „Fotbal Club Hunedoara” pentru activitatea sportivă desfăşurată de echipa de fotbal, în anul 2013, conform contractului. În hotărâre se arată și faptul că CS „Fotbal Club Hunedoara” va asigura dezvoltarea mişcării sportive de performanţă pe raza municipiului, respectând angajamentele asumate în contractul de susţinere financiară transpuse din documentul intitulat „Solicitare cu sumele alocate de Consiliul local al municipiului Hunedoara pentru Clubului Sportiv „Fotbal Club Hunedoara” în anul bugetar 2013”.

Consiliul local al municipiului Hunedoara va asigura susţinerea financiară a Clubului Sportiv „Fotbal Club Hunedoara” pentru activităţile sportive ale echipei de fotbal cu suma de până la 594.755 lei, inclusiv TVA, conform solicitării de finanţare, necesară în anul bugetar 2013. Justificarea şi decontarea cheltuielilor efectuate, în limita aprobată, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local va fi controlat de către Compartimentul de audit intern din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara în baza rapoartelor și documentelor justificative prezentate.

La Orăștie

Cupa PNȚCD la Fotbal Cum cu politica nu prea mai au de lucru de mult, ţărăniştii hunedoreni au pus de o competiţie de fotbal, care va avea loc la Orăştie. Astfel, duminică, 6 octombrie, pe Stadionul Municipal „Dacia” din Orăștie se va disputa „Cupa PNȚCD la Fotbal”, ediția a III-a. Spre deosebire de evenimentele din anii trecuți, când au fost doar întreceri sportive, în acest an organizatorii au pregătit și un concert sută la sută local. Tinerii artiști ai Orăștiei, Dinamic Dance Crew, Răzvan Furdui, Gheorghe Lăscoiu, Monica Cioran, Alexandra Albu și Gabriel Cîndea (Johnny), vor oferi un spectacol la finalul competiției sportive. Prin acest eveniment, organizatorii do-

resc promovarea sportului în rândul tinerilor și susținerea talentelor locale. Competiția sportivă va începe la ora 9:00, iar concertul va fi de la ora 18:00. Potrivit organizatorilor, în competiția sportivă s-au înscris deja peste 10 echipe și estimează ca până la ora începerii evenimentului să aibă în concurs peste 20 de echipe. Evenimentul face parte din programul „Salvăm Orăștia!”, care a fost lansat în toamna anului trecut de organizația locală a PNȚCD. Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

CALEIDOSCOP

Megan Young Megan Young, Miss Filipine, a câştigat titlul de Miss World 2013, în competiţia care a avut loc sâmbătă, pe insula indoneziană Bali. Tânăra în vârstă de 23 de ani - a cărei ţară s-a clasat pe locul al doilea la ediţia de anul trecut a Miss World - s-a situat pe primul loc, în faţa altor cinci, informează lexpress.fr. Competiţia Miss World 2013 a reunit un număr total de 129 de concurente, între care şi Andreea Chiru, Miss World Româ-

Film

Pagina 16 Frumuseţile lumii

nia 2013. La primirea coroanei, Megan Young a izbucnit în lacrimi. "Întotdeauna am spus că voi rămâne eu însămi, însă după ce am devenit Miss World este o nebunie să mă aud spunând asta", a declarat Megan Young imediat după ce a fost desemnată Miss World 2013, neputând să îşi ducă la bun sfârşit fraza. Megan Young, care s-a născut în Statele Unite ale Americii, a părăsit această

ţară la vârsta de 10 ani şi s-a mutat în Filipine. În prezent studiază cinematografia şi, încă de la vârsta de 15 ani, a avut apariţii în filme, show-uri de televiziune şi a fost prezentator al unor programe TV. Visul său este să treacă în spatele camerei de filmat şi să devină regizor. Se descrie ca fiind "o persoană ambiţioasă", fiind pasionată de jocurile video şi de aventurile celebrului vrăjitor Harry Potter, potrivit site-ului oficial al competiţiei Miss World.

Prinţesa Diana Premiera în România - 27.09.2013

Filmul Prinţesa Diana rememorează ultimii doi ani de viaţă ai celei mai îndrăgite prinţese din istorie. Regizat de Oliver Hirschbiegel, filmul relatează o poveste de dragoste impresionantă, dar şi felul în care prințesa şi-a găsit adevărata

fericire, bucurându-se de simpatia unei lumi întregi prin personalitatea copleşitoare şi campaniile umanitare susţinute. Naomi Watts, nominalizată la Oscar pentru rolul din Paradisul spulberat, interpretează rolul frumoasei Diana.

Regia Oliver Hirschbiegel Cu Naomi Watts, Naveen Andrews

Hotelul Capsulelor sau viitorul care nu a avut loc Construit în Tokyo în 1972, perioadă în care Japonia se pregătea pentru o dezvoltare economică explozivă, Hotelul Capsulelor, format din module de mici dimensiuni ataşate de o structură fixă, este subiectul proiectului unui fotograf japonez. Turnul Capsulelor Nakagin, sau Hotelul Capsulelor, a fost construit cu scopul de a marca începutul erei "apartamentelor-capsule", într-o perioadă în care Japonia se pregătea pentru o dezvoltare amplă ce urma să fie asigurată de o nouă economie construită pe tehnologie şi industrie, scrie Wired. Un grup de arhitecţi coordonat de Kisho Kurokawa credea în conceptul de noi structuri care să se dezvolte şi să se adapteze la societatea pe care o serveau. Viitorul prezis nu a devenit realitate, în principiu din motive economice, iar turnul s-a transformat într-un anacronism, o structură unică pe care unii au căutat să o elimine, iar alţii au considerat-o simbolul unui idealism neatins. Imobilul conţine 140 de capsule, module din beton ataşate unei structuri stabile, centrale, acestea fiind concepute cu scopul de a fi înlocuite la fiecare 25 de ani, pe măsură ce nevoile comunităţii se schimbau. Structurile futuriste ale turnului erau mobilate şi dotate cu utilităţi, iar fiecare dintre ele are o fereastră rotundă de mari dimensiuni. Clădirea a devenit şi subiectul proiectului "1972" al fotografului Noritaka Minami. "Documentarea sa prin fotografie este, în parte, un răspuns la eventualitatea acestei dispariţii", spune Minami, care a publicat fotografiile pe site-ul său. Deşi trecerea timpului îl face să pară acum lipsit de activitate, Turnul Nakagin este

CMYK

locuit. Minami estimează că aproximativ 75 la sută dintre micile apartamente sunt ocupate. Unele sunt folosite ca locuinţe, altele pentru birouri sau scopuri diverse. Minami mai spune că să intri într-un spaţiu care a fost construit pe o idee cu un atât de mare potenţial ajunge să te afecteze fizic: "Contemplu acest spaţiu când mă aflu acolo şi sper, prin aceste imagini, că alţii vor contempla acest viitor care nu s-a întâmplat niciodată". În ciuda sentimentelor puternice ale comunităţii şi a conotaţiilor istorice legate de imobil, autorităţile japoneze nu au recunoscut-o oficial drept clădire istorică. "Conservarea istorică nu este neapărat pentru ceva ce oferă o amintire plăcută", este de părere Minami. "Dacă această clădire, nu mai există alta ca ea".

Muzică

Trupa Scorpions revine la Bucureşti Scorpions, cea mai cunoscută trupă hard rock/ heavy metal din Germania, revine în România şi va susţine un concert la Pavilionul Central Romexpo din Bucureşti, pe 14 decembrie, în cadrul unui nou turneu, "Rock'n Roll Forever", început în septembrie, informează organizatorii, Project Events. Turneul trupei Scorpions cuprinde ţări precum Rusia, Ucraina, Lituania, Estonia, Finlanda şi România. Succesul înregistrat cu albumul "Sting in the Tail" a convins o lume întreagă că trupa Scorpions încă mai are multe de spus pe scena muzicii rock internaţionale. Dragostea şi admiraţia milioanelor de fani i-au convins pe membrii trupei să plece într-un nou turneu "Rock’n Roll Forever" -, în care să îşi încânte fanii cu piesele de pe cel mai recent album, dar şi cu hiturile care au cucerit toate generaţiile. Scorpions este o trupă germană de rock, originară din Hanovra. Trupa a fost înfiinţată în 1965 şi are în componenţa actuală cinci muzicieni care provin din ţări diferite. Celebră în anii '80 pentru piese precum "Rock You Like a Hurricane", "No One Like You", "Still Loving

You", trupa Scorpions s-a afirmat ca fiind cel mai valoros grup heavy al Germaniei. Balada "The Wind of Change / Vântul schimbării", lansată în 1990 şi considerată un simbol al căderii Zidului Berlinului, a devenit un succes la scară mondială, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991. Asocierea trupei The Scorpions cu prăbuşirea Zidului Berlinului a fost consacrată în 1999. Astfel, cu ocazia ceremoniilor organizate pentru a marca a zecea aniversare a căderii Zidului, rockerii germani au interpretat piesa "The Wind of Change" acompaniaţi de o orchestră compusă din 160 de violonişti. De-a lungul carierei sale, formaţia a vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume. Preţurile biletelor la concertul din Bucureşti sunt următoarele: Super Vip 400 lei (bilet cu loc la tribuna centrală), Vip - 325 lei (bilet cu loc la tribuna laterală), Golden Circle - 250 lei şi Normal Circle - 150 lei. Biletele vor putea fi cumpărate începând de marţi, ora 00.00, online de pe Biletoo.ro, Blt.ro, Bilet.ro, dar şi din magazinul Biletoo.ro din Unirea Shopping Center. Începând din 7 octombrie biletele vor fi disponibile în toate magazinele aflate în reţeaua Biletoo.

Info nr254  
Info nr254  

informatia de hunedoara 254

Advertisement