Page 1

Mircea Ioan Moloţ adună incompatibilităţi Pag. la ANI 4

13 septembrie

Pag. 5

Ziua Pompierilor din România

CL Hunedoara a votat pentru deponeul ecologic de la Bârcea Pag. 2

Pag. 3

„Serbările Naţionale Ţebea 2013” ACTUALITATE

O fântână pentru Hunedoara Citiți în pagina 8 CMYK

De luni până vineri, de la la orele 13, 16, 18 și 22

ECONOMIE

Începe explorarea aurului în județ Citiți în pagina 10


Informaţia de Hunedoara

NOTE

INTERES PUBLIC PAGINĂ CU INFORMAȚII DE INTERES CETĂȚENESC DE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Parcare pe bani în Hunedoara Primăria Hunedoara a propus cetăţenilor un nou regulament privind parcările publice. Proiectul este în dezbatere până în 23 septembrie. Ideea primăriei este de a stabili un abonament anual pentru rezidenţii din Hunedoara care au nevoie de un loc stabil de parcare. Astfel, hunedorenii care vor să aibă parcare proprie în preajma locuinţelor vor fi nevoiţi să plătească un abonament anual de 100 de lei pe loc. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri disponibile, se va face licitaţie, începând de la 100 de lei. Garanţia de participare la licitaţie va fi de 30 lei / loc, taxa de participare va fi de 10 lei / loc, iar documentaţia va fi de 5 lei / loc. De asemenea, Primăria Hunedoara a stabilit că posesorii de locuri de parcare vor plăti abonamentul în două tranşe, până la data de 31 martie şi până la data de 30 septembrie. Altă prevedere a regulamentului spune că locurile de parcare situate pe căile de circulaţie, aflate lângă unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, unităţi bancare, instituţii de interes public, societăţi comerciale, baze sportive etc. pot fi închiriate de către Serviciul Administraţia Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara acestora, pentru parcarea autoturismelor clienţilor, percepându-se tariful anual stabilit prin hotărâre a Consiliului Local. Persoanele cu handicap, care trebuie să probeze cu acte autentice handicapul de care suferă, vor primi loc de parcare gratuit, „în limita posibilităţilor”. În acelaşi timp, 10 la sută din totalul spaţiilor de parcare aferente fiecărei străzi va fi considerat spaţiu de parcare publică gratuită, fiind marcat specific. În regulament sunt prevăzute şi amenzi pentru cei care nu îl respectă, valoarea acestora fiind între 100 şi 1.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către angajaţii Poliţiei Locale a municipiului Hunedoara. Aurel Ghinea

NOTE

CL Hunedoara a votat pentru deponeul ecologic de la Bârcea

Consiliul Local (CL) Hunedoara a dat, în sfârșit, un vot pozitiv Documentului de Poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”. Astfel, marți, într-o ședință extraordinară a CL Hunedoara, proiectul de hotărâre privind acordul legat de deponeul ecologic a fost votat în unanimitate. La ședință a participat și managerul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara”, Ioan Prip, care a dat toate explicațiile necesare privind conținutul Documentului de Poziție. Reamintim că în ședința ordinară de la sfârșitul lunii august consilierii de la Hunedoara au respins acest proiect de hotărâre.


Pagina 3

ISTORIE

Informaţia de Hunedoara

Duminică 15 septembrie

„Serbările Naţionale - Ţebea 2013”

Din nou, duminică, românii se întâlnesc, după o tradiție de suflet, la Țebea, în locul magic unde se face an de an comemorarea lui Avram Iancu, simbolul suprem al eroismului și dragostei de neam. Tocmai de aceea, câteva rânduri care să aducă aminte de această personalitate imprimată în inimile românilor trebuie spuse.

Un patriot autentic Dacă există un român a cărui existenţă se confundă cu destinul naţiunii române, acesta este, fără doar şi poate, Avram Iancu. Un destin tragic, aşezat de-a dreptul în inima istorie româneşti, o personalitate uriaşă a luptei acestui popor pentru libertate, un destin care a îngenunchiat prin măreţie întreaga istorie a marilor imperii ce s-au aşezat asupra Europei. Figura istorică a lui Avram Iancu, spre deosebire de al-

tele, nu a creat legende ci a reliefat un adevăr fundamental: în ciuda laşităţilor individuale şi a nimicniciilor, românii au avut, în destinul naţiei, lideri a căror dragoste de neam a fost mai presus decât propria lor viaţă. Astfel de conducători s-au întâlnit doar o dată pe secol şi chiar mai rar, iar vremurile pe care le trăim ne arată că astfel de oameni nici nu vor mai fi în fruntea românilor. O dragoste de ţară precum cea a lui Avram Iancu nu poate fi reprodusă nicicând, pentru că, în prezenţa modelelor importate, de tot felul, patriotismul pare să fie aproape interzis în România.

ca unul căruia soarta i-a dăruit nu numai inteligența, dar și puterea necesară unei asemenea întreprinderi. Nicolae Bălcescu a scris despre Transilvania: „Pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântă între toate țările semănate de Domnul pe pământ, aceasta este Țara Ardealului.” La începutul secolului al XVIIIlea trăia în comuna Vidra de Sus familia iobagului Iancu, tatăl Alexandru om mai înstărit, cu toate că trebuia să-și dea obolul apăsător stăpânului de care depindea, la domnul pământesc, coroana împărătească, iar mama Maria Vila zisă Maria Mică, o femeie scundă care și-a crescut copiii în spiritul româneasc strămoșesc. Ei aveau doi fii, pe Alisandru și pe Iancu, născut în anul 1824, în ce zi și lună nu se știe. Frații au fost unii din aceia care au învățat cititul și scrisul în școlile românești plătite și susținute de moți, fiind sârguincioși și dornici de învățătură cu toate că erau legați de pământurile pe care trăiau. Citirea și scrierea au învățat-o în limba lor maternă de la învățătorul Mihail Gomboș, moț și iobag și el, dar român dornic de a transmite mai departe românismul. Din Vidra trece Avram la școala primară din Câmpeni unde era ca învățător Moise Ioanette și el moț înveterat și român convins. Școala gimnazială o urmează la Slatna, după care terminând cu succes și sârguință aceste cursuri, îl întâlnim între anii 1844 - 1845 la Cluj unde studiază dreptul. Pentru a se ține, ajută la învățătură pe studenții români mai slabi pregatiți ca el. După terminarea studiului lucrează un scurt timp la Sibiu la Tezauriaratul țării, iar în anul 1846 pleacă la Târgu Mureș cu prietenul său Iacob Bologa unde este angajat cancelarist, el fiind unul din cei 34 de români din totalul de 200 de cancelariști, care sub îndemnul lui se unesc și se întâlnesc periodic pentru a discuta modalitatea de a realiza pentru românii din Transilvania o viață liberă, mai bună, când la unul când la altul, ca până la urmă locuința lui Avram Iancu să devină sediul conspirației lor.

Dreptul istoric Rădăcini Apariția eroului Avram Iancu, a fost ca trecerea unei comete pe cer, ca un fapt de scurtă durată, dar violent. El este acela care a însemnat toate aceste evenimente de la 1848 ca un fir roșu,

Ultima mea voinţă „Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd Naţiunea mea fericită, pentru care după puteri am şi lucrat până acuma, durere fără mult succes, ba tocma acuma cu întristare văd, că speranţele mele şi jertfa adusă se prefac în nimica. Nu ştiu câte zile mai pot avea; un fel de presimţire îmi pare că mi-ar spune, că viitorul este nesigur. Voiesc dar şi hotarât dispun, ca după

Dar cu toate că stătea la Târgu Mureș, continua să țină legătura strânsă cu Țara Moților, călătorind din loc în loc, vorbind cu țăranii din satele Munților Apuseni. Astfel vin vești din ce în ce mai multe de mici răzmerițe,

moartea mea, toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul naţiunii, pentru ajutor la înfiinţarea unei academii de drepturi; tare crezând, că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile naţiunii mele.”

Câmpeni 20 decembrie 1850, Avram Iancu m.p., Avocat şi prefect emerit

din care cea mai importantă a fost cea condusă în anii 1846 - 1847 de Ecaterina Varga. Când în anul 1847 se întrunește la Cluj dieta Transilvaniei, circula printre români zvonul: „ Nu cu argumente filozofice și umanitare veți convinge pe acești Domni, ci cu lancea lui Horea”. La cererea iobagilor, nu numai cei români, de a li se îmbunătăți soarta, aristrocrația feudală conservatoare refuză proiectul prezentat de delegațiile oprimaților. Refuzul provoacă în toate păturile de jos vii nemulțumiri. Astfel se votează legea, contrar cerințelor celor mulți, prin care feudalii să capete partea cea mai mare a pământului iobăgesc „ab antique”. Avram Iancu care a luat parte la dezbateri își dă seama cu ceilalți compatrioți ai săi că anularea servituților nobiliare nu poate fi făcută pașnic. De asemenea, înțelege că este bine să se unească și cu forțele patriotice ungare care luptau mai mult împotriva dominației austriece, înțelegând prin aceasta să ducă lupta comună în ceea ce privesc problemele sociale ale țărănimii, eliberarea lor din iobagie. Dar chiar și forțele progresiste maghiare erau de parere că „ștergerea iobăgiei și emanciparea națiunii valache sunt premature și dăunătoare pentru țară”. La aceste argumente el replică: „dreptul istoric are să se spulbere înaintea dreptului omului, că românii cer deci ștergerea sclaviei și egalizarea perfectă, sau moartea” și lasă de înțeles că aceasta este pentru toți, indiferent de naționalitate și religie, atrăgând atenția că fiecare om are dreptul de a trăi liber, fără a depinde de cineva, spre deosebire de maghiari care cer aceste drepturi numai pentru ei, neglijând cu totul doleanțele românești…

Avram Iancu e viu Pentru românii ardeleni Avram Iancu încă există. Chiar şi numai ca o nostalgie a vechiului simţământ al iubirii de neam, chiar şi numai ca un regret al propriei alienări în faţa istoriei. Oamenii poartă memoria Iancului în suflete, aşa cum porţi o mare taină a spiritului. Grupuri de ardeleni se adună în numele lui şi amintesc de românism în şoaptă, pentru a nu trece drept anacronici ori nebuni. I s-au ridicat monumente din piatră sau lemn, iar imaginea sa se aşează cuminte în casele şi birourile oamenilor care mai cred. Dar prezenţa lui Avram Iancu, în măsura ei fundamentală, se regăseşte numai la Ţebea, în ceea ce acum se numeşte Pantheonul românismului, poate ultima urmă de credinţă în acest neam oropsit de istorie şi vitregit de soartă. La Ţebea, în fiecare an, cei care mai cred în existenţa unui neam românesc vin şi aduc un prinos de recunoştinţă celui care a dat o lecţie de patriotism, moralitate şi sacrificiu poporului român. Aici bate inima românilor, aici se întâmplă se ne amintim ceea ce am fost şi ceea ce am fi putut deveni!...

Pantheonul românismului Apusul gorunului lui Horea pare să semene atât de bine cu prea lesnicioasa trecere a noastră peste istorie, peste mândrie naţională, peste atât de scump plătita libertate a acestui neam… Până la un timp, gorunul lui Horea şi-a găsit urmaşi… Doar credinţa mai poate ţine piept unui viitor ce se arată searbăd pentru spirit. La Ţebea, biserica cheamă tinerii, dar i se-ntorc bătrânii… Din Avram Iancu omul a rămas un mormânt, ca loc de închinare, un spaţiu, ca loc de pelerinaj şi casa unde şi-a încheiat socotelile cu o viaţă scurtă şi săvârşită în numele şi pentru destinul românilor. O aşezare lumească a amintirilor şi o posibilă dovadă a credinţei în renaşterea spiritului românesc.

Aurel Ghinea

Programul manifestărilor Duminică, 15 septembrie, se vor desfăşura „Serbările Naţionale Ţebea 2013”, închinate memoriei lui Avram Iancu. Începând cu ora 11.00, la Complexul Istoric din Ţebea, comuna Baia de Criş, va avea loc ceremonialul public care va cuprinde ceremonia depunerii de coroane, slujba religioasă de pomenire, o evocare istorică şi mesajele autorităţilor. Potrivit Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, în vederea bunei desfăşurări a manifestării, în data de 15 septembrie, accesul publicului pe platoul destinat ceremonialului se va realiza doar pe poarta nr. 2 (situată în imediata apropiere a căminului cultural). Totodată, în acest spaţiu se interzice accesul cu drapele sau însemne ale partidelor politice. În timpul ceremonialului public, organizatorii recomandă un comportament decent, zgomotele puternice (imnuri, lozinci) afectând caracterul comemorativ al manifestării. De asemenea, organizatorii anunță că duminică, cu prilejul manifestărilor de la Ţebea, traficul rutier se va închide pe DN 76 km 38+500 – 38+600, în intervalele orare 11:00-11:15 şi 14:00-14:30. Închiderea circulaţiei este necesară pentru formarea gărzii de onoare, prezentarea onorului militar şi defilarea gărzii de onoare, iar situația din teren nu permite devierea circulaţiei pe rute ocolitoare. Pe perioada restricţiei de circulaţie se va asigura doar deplasarea autovehiculelor destinate intervenţiilor de urgenţă, respectiv Ambulanţă, SMURD, ISU, Jandarmi, Poliţie.


Informaţia de Hunedoara

NOTE 17 septembrie

Un nou termen în recursul lui Mircia Muntean La termenul de miercuri, instanța Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie a audiat primele persoane în recursul fostului primar al municipiului Deva, deputatul Mircia Muntean, împotriva condamnării la 4 ani de închisoare cu suspendare. Potrivit datelor oficiale, următorul termen a fost stabilit pentru data de 17 septembrie. Vă reamintim că, în 17 iulie 2013, Mircia Muntean a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu suspendare. Dosarul în care a fost condamnat este din 2004, an în care fostul primar a fost acuzat de tranzacţii ilegale cu terenuri. De fapt, fostul primar al Devei a fost acuzat că a făcut o jonglerie cu terenuri. Astfel, într-o primă etapă, primarul i-a împroprietărit pe Iosif Man, Carol Panduru şi Aurel Pop, în calitate de revoluţionari, cu terenuri în zona Bejan. Într-o a doua etapă, Mircia Muntean a abuzat de calitatea sa de primar, a cerut o anulare a primei cedări de terenuri, după care, printr-o dispoziţie, le-a dat celor trei un teren de aproape 6.000 de metri pătraţi în zona gării din Deva, dar acest teren se afla în proprietatea publică a statului. Aurel Ghinea

NOTE

ACTUALITATE

Pagina 4

Mircea Ioan Moloţ adună incompatibilităţi la ANI Zilele trecute, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a mai constatat existenţa unui conflict de interese în materie administrativă, ce îl priveşte pe Mircea Ioan Moloț, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara. Conform datelor ANI, Moloţ a deţinut calitatea de preşedinte al Crucii Roşii hunedorene, în perioada 5 martie 2011 - 26 octombrie 2012, şi a girat din poziţia de şef al CJ o asociere cu aceasta prin care s-a alocat o sumă totală de 194.500 lei.

Incompatibilitate cu repetiţie Astfel, ANI spune că Mircea Ioan Moloț a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de preşedinte al CJ Hunedoara, a participat la deliberarea şi adoptarea mai multor hotărâri ale instituției județene, prin care a fost încheiat un Acord de asociere între Consiliul Judeţean şi Crucea Roşie - Filiala Hunedoara. „Moloț Ioan Mircea nu a respectat dispoziţiile art. 46 din Legea nr.215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care [...] are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispoziţiile art. 75,

lit. b) din Legea nr.393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru [...] orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia”, cât şi dispoziţiile art. 77 din Legea nr.393/2004, potrivit cărora „[...] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Consilierii locali [...] sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”, se arată într-un comunicat al ANI. Totodată, ANI informează că, în data de 22 mai 2012, s-a constatat în cazul lui Moloț existenţa stării de incompatibilitate, „procesul aflându-se pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestaţia acestuia, menţinând raportul de evaluare emis de Agenţia Naţională de Integritate”.

Din drag de control total Trebuie reamintit faptul că preşedintele CJ Hunedoara mai are o constatare a ANI referitoare la starea de incompatibilitate. Astfel, după cum notează ANI, „în urma evaluărilor demarate la data de 20.03.2012,

s-au constatat următoarele: Moloț Ioan Mircea s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26.09.2008 - 30.01.2009, deoarece a deținut, simultan, atât funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cât şi funcția de președinte al Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), respectiv reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Deva, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. 1), lit. e) și lit. f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.”.

Şi pentru această constatare a ANI, Moloţ a fost „informat, la data de 21.03.2012 (confirmare de primire din data de 03.04.2012), respectiv, data de 23.04.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 09.05.2012, Moloț Ioan Mircea a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere”. Până acum nu există nicio soluţie de un fel sau altul nici în această situaţie, circuitul legal legat de aceste constatări ale ANI fiind de durată.

Mihaela Petroșan


Pagina 5

ACTUALITATE

În weekend

300 de jandarmi la datorie Deoarece acest sfârșit de săptămână se anunță bogat în evenimente în județul Hunedoara, 300 de jandarmi hunedoreni vor fi la datorie, asigurând măsurile de ordine publică în locațiile respective. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestaţiilor publice din această perioadă, alături de jandarmii hunedoreni vor fi în misiune şi efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara.

Evenimentele cele mai importante la care vor fi prezenți jandarmii sunt: „Serbările Naţionale - Ţebea 2013” şi hramul Mănăstirii Prislop. Spre deosebire de alte ocazii de acest gen, manifestările de la sfârșitul acestei săptămâni sunt mult mai dificil de gestioat nu numai datorită numărului extrem de mare de participanți, dar și datorită prezenței, la Țebea, a unor importante personalități ale politicii și statului. Jandarmii vor asigura ordinea publică pe timpul şi premergător

acestei manifestări, în perioada 1415 septembrie, urmărind prevenirea şi combaterea oricăror fapte antisociale. În acest sens, jandarmii invită participanţii la manifestarea culturalartistică de la Țebea să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi ale organizatorilor, să respecte normele de convieţuire socială, iar în situaţia în care observă săvârşirea unei fapte ilegale, să se adreseze jandarmilor din dispozitivul de ordine publică.

Informaţia de Hunedoara

Noul acord de mediu pentru Aqualand a fost contestat

Mihaela Petroșan

13 septembrie

Ziua Pompierilor din România La împlinirea a 165 de ani de la luptele din Dealul Spirii şi a aniversării Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara organizează, vineri, a serie de evenimente menite să marcheze acest moment cu o semnificaţie specială pentru pompieri. Astfel, de la ora 13, pompierii hunedoreni vor organiza o paradă

militară de amploare la care vor lua parte peste 250 de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul ISU şi de la nivelul subunităţilor. Defilarea cadrelor va fi urmată de parada tehnicii de intervenţie, de ultimă generaţie, intrată în dotarea inspectoratului. În plus, cei mai merituoşi pompieri, paramedici şi specialişti în descarcerare vor fi premiaţi. De asemenea, cadrele militare care s-au remarcat prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă vor fi avansate în gradul următor înainte de termen.

De menționat că, la evenimentele organizate în Capitală cu această ocazie, la invitaţia inspectorului general al IGSU, col.dr. Ioan Burlui, din partea ISU Hunedoara vor participa locotenentul Răzvan Stancu, locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Petroşani şi plutonierul Ioan Saturn, subofiţer operativ principal tot în cadrul Detaşamentului de Pompieri Petroşani.

Mihaela Petroșan

Evaziune fiscală pe pâine Aproape o sută de polițiști hunedoreni au participat la o amplă acțiune de prevenire și combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. Acțiunea a fost demarată la nivel național de Poliția Română în 1 septembrie. În judeţul Hunedoara, 97 de poliţişti (dintre care 25 de investigare a

fraudelor, 32 de ordine publică şi 40 rutieri) au efectuat 142 de controale, din care 26 la societăţi comerciale, 14 la persoane fizice, fiind verificate şi 102 mijloace de transport. Polițiștii au depistat 3 infracţiuni, toate la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, valoarea prejudiciului estimat în dosarele penale fiind de 128.000 lei. De asemenea, polițiștii hunedoreni au aplicat și 40 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 27.270 lei. La nivel național, de la

declanșarea acțiunii, au fost efectuate peste 10.600 de controale la societăți comerciale, persoane fizice, fiind verificate și peste 6.500 de mijloace de transport. În urma controalelor, au fost depistate 175 de infracțiuni și au fost aplicate 3.665 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării peste 486.000 de kilograme de produse, fiind indisponibilizate în vederea confiscării 26 de autovehicule.

Aurel Ghinea

La Deva

Suspect de tentativă de omor arestat Un individ din Deva, suspectat de tentativă de crimă asupra unui bărbat, a fost prins de polițiștii hunedoreni și a fost trimis în arest preventiv de magistrații Tribunalului Hunedoara. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pe timp de 24 de ore a inculpatului Daniel Cernea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă

la omor calificat. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în noaptea de 11 spre 12 septembrie 2013, în jurul orelor 1:30, în incinta unui bar situat în apropierea Pieţei Agroalimentare din municipiul Deva, „după ce în prealabil a avut o altercaţie cu partea vătămată T.F.G., inculpatul l-a tăiat pe acesta în zona gâtului, cu o sticlă de bere spartă, cauzându-i leziuni care i-au pus viaţa în pericol. Imediat după comiterea faptei partea vătămată a ieşit din local, fiind urmată apoi de inculpat care a fost identificat şi imobilizat în apropierea locului

Conform declaraţiilor făcute joi de primarul Devei, Petru Mărginean, grupul de cetăţeni care a obţinut în instanţă anularea acordului de mediu pentru complexul acvatic Aqualand a contestat şi noul acord care se referă la retehnologizarea şi modernizarea staţiei de cogenerare a complexului, obiectul conflictului. „A fost parcursă procedura în conformitate cu legislaţia în vigoare urmând ca ieri (11 septembrie, n.r.) să fi fost eliberată decizia de încadrare. Dar, având în vedere că a fost înregistrată, în 9 septembrie, o reclamaţie împotriva proiectului din partea aceluiaşi grup de cetăţeni din Deva, sprijiniţi de Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, eliberarea documentului a fost amânată. Agenția pentru Protecția Mediului

Hunedoara urmează ca, în termen de 10 zile să convoace o şedinţă unde vor fi analizate aspectele reclamate şi se va anunţa dacă se menţine sau se modifică decizia pentru care sa depus contestaţia.”, spune primarul Devei. El a mai declarat că este incredibil ce se întâmplă. „Am fost de acord să continuăm să rezolvăm lucrurile delicate: deficienţe de construcţie şi acel motor de cogenerare, pentru care am găsit o soluţie. Suntem deschişi şi chiar am vorbit şi cu agenţia de mediu şi cu consultanţi din Olanda, din Belgia, şi am găsit variante cu costuri destul de mici. Dar ce se doreşte? Un protest de genul Roşia Montană lângă Aqualand?”, a mai declarat Petru Mărginean. Mihaela Petroșan

A început distribuţia ajutoarelor alimentare de la UE

faptei de organele de poliţie, anunţate despre incident prin serviciul 112”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Daniel Cernea a fost prezentat la Tribunalul Hunedoara cu propunere de arestare preventivă, iar magistraţii acestei instanţe au dispus arestarea pe o perioadă de 29 de zile. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii penale.

Începând din această lună, până în 31 martie 2014, Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara distribuie produsele alimentare alocate judeţului Hunedoara în cadrul PEAD - Planului anual european de furnizare a ajutoarelor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate. Conform datelor CJ, în judeţul Hunedoara sunt 45.484 persoane care beneficiază de aceste ajutoare europene. Cotele de produse repartizate fiecărei persoane sunt: făină: 17 kg/persoană, mălai: 9 kg/persoană, paste făinoase: 0,5 kg/persoană (1 pungă), ulei: 5 litri/persoană, roşii în suc propriu: 0,8 kg/persoană (1 conservă), zacuscă: 0,8 kg/persoană (2 conserve), conservă carne de porc: 0,9 kg/persoană (3 conserve), miere: 0,25 kg/persoană (1 recipient) şi zahăr: 3 kg/persoană. Consiliul Judeţean Hunedoara asigură distribuţia acestor produse din depozitul propriu către primăriile din judeţ, conform unor grafice săptămânale, pe măsura recepţionării lor.

Aurel Ghinea

Aurel Ghinea


Informaţia de Hunedoara

Pagina 6

ACTUALITATE

La Colegiul Național „Decebal” Deva

Antreprenoriat și performanță Luni, de la ora 12, la Colegiul Național „Decebal” din Deva, va avea loc lansarea proiectului educațional „Antreprenoriat și performanță”. Acest proiect se va derula în cele mai bune licee din zona de vest a României. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara și comunitatea de Alumni Oeconomica Timisiensis s-au hotărât să se implice activ pentru a aduce o schimbare pozitivă în liceele performante din zona de vest a țării. Așadar, în liceul cu rata cea mai mare de promovabilitate la examenul de bacalaureat din municipiul Deva, Colegiul Național „Decebal”, va fi lansat proiectul educațional „Antre-

prenoriat și performanță”, prin care FEAA Timișoara își propune să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial și proactiv în rândul elevilor. „În acest context va fi constituit și dotat cu echipamente IT performante un centru antreprenorial care să permită unui număr cât mai mare de tineri să dobândească abilitățile, competențele și cunoștințele necesare în perspectiva unei cariere profesionale de succes. În același timp centrul se dorește a fi liantul dintre licee, universitate și mediul socio-economic, asigurând astfel un flux informațional și de pregătire, mereu actualizat exigențelor societății dinamice în care trăim și ne desfășurăm activitatea”, a declarat prof.dr. Florin Ilieș, directorul Colegiului Național „Decebal”.

Activitățile principale ale centrului vor viza organizarea de training-uri, workshop-uri, conferințe tematice în parteneriat cu reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și implementarea unui program informatic de simulare antreprenorială, care presupune familiarizarea elevilor cu noţiuni despre antreprenoriat prin intermediul unor activităţi interactive. Prin utilizarea acestui program elevii vor afla cum să îşi definească afacerea, cum să relaționeze cu furnizorii şi clienții, care sunt avantajele competitive ale afacerii lor în piața actuală etc. De asemenea, proiectul va include și acțiuni de informare a tinerilor asupra oportunităților de carieră.

Mihaela Petroșan

Polițiști la datorie în prima zi de școală Polițiștii hunedoreni vor asigura un climat de ordine publică în prima zi de școală, când vor fi prezenți în preajma tuturor unităților de învățământ. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara, s-a dispus ca din 16 septembrie patrulele de poliţie să fie prezente în zona şcolilor, fiecare unitate de învăţământ fiind inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. „Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, o atenţie deosebită fiind acordată unităţilor de învăţământ din mediul rural. Poliţiştii din structurile de prevenire, de proximitate şi de la posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanţi ai şcolii, cât şi cu părinţi şi elevi”, a declarat inspector principal Bogdan Nițu, purtătorul de cu-

vânt al IPJ Hunedoara. În plus, pentru o mai bună comunicare, la fiecare şcoală vor fi afişate datele de contact ale poliţistului de proximitate şi ale celui responsabil cu educaţia rutieră.

Transport în siguranță Și poliţiştii rutieri vor fi prezenţi, începând cu data de 16 septembrie, în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, în intervalele orare 7:30-8:00, respectiv 14:00-14:30, intervale în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, dar şi în zona terenurilor de sport ale şcolilor atunci când nu sunt cursuri. Pentru siguranţa elevilor, polițiștii îi vor identifica pe toţi deţinătorii de autovehicule destinate transportului şcolar. Aceştia vor fi instruiţi cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a

utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la moartea marii personalităţi a ştiinţei şi tehnicii româneşti, Aurel Vlaicu. Aviator şi inventator de renume mondial, Aurel Vlaicu, prin invenţiile sale, a revoluţionat lumea aviaticii mondiale, înscriindu-se cu succes între pionierii acestui domeniu. În onoarea lui Aurel Vlaicu, sâmbătă, de la ora 11, în comuna care îi poartă numele se vor desfăşura mai multe acţiuni comemorative susţinute de Consiliul Judeţean Hunedoara

şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Astfel, la bustul aviatorului vor fi depuse coroane de flori după care, la sediul Casei Memoriale „Aurel Vlaicu” va fi dezvelită o placă comemorativă. Evenimentul se va încheia cu o lansare de carte, „Aurel Vlaicu - Momente din viaţa şi activitatea sa” a istoricului dr. Ioachim Lazăr, dedicată marii personalităţii hunedorene. Aurel Ghinea

Aurel Vlaicu s-a născut în 19 noiembrie 1882, în Binținți, lângă Orăștie. La 13 septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, se pare din cauza unui atac de cord.

Recomandări pentru părinți Pentru prevenirea implicării copiilor în accidentele rutiere, poliţiștii hunedoreni le recomandă părinţilor să-i înveţe pe cei mici să circule numai pe trotuare, să nu staţioneze pe bordura trotuarelor deoarece se pot dezechilibra şi cădea în faţa maşinilor, să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje, să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului, iar în lipsa acestuia pe la colţul străzilor şi numai după ce s-au asigurat temeinic, să nu se angajeze în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii.

Organizaţia hunedoreană a Forţei Civice face alegeri în noiembrie În conformitate cu un calendar de alegeri deja stabilit, partidul Forţa Civică va organiza alegeri locale şi judeţene care să fie finalizate până la sfârşitul lunii noiembrie, deocamdată în 15 judeţe din ţară, printre care şi Hunedoara. „În acelaşi timp, şi pe plan regional, organizaţia de Timiş este în dezvoltare şi foarte aproape de a intra în alegeri statutare, chiar dacă nu există încă o programare în acest sens, organizaţia Arad este într-o formă de recoagulare, dar se mişcă foarte bine, organizaţia de Caraş pe care, până acum o lună, nu o aveam, se pune pe picioare. La nivel naţional mai sunt patru judeţe în care nu suntem prezenţi cu organizaţii, judeţe din Sud, din zona „roşie” politic. Până în noiembrie, 15 organizaţii judeţene, între care şi Hunedoara, vor convoca consiliile de coordonare locale, pentru a-şi alege birourile permanente, iar la sfârşitul lui noiembrie se vor face alegeri pentru biroul permanent judeţean.”, a declarat, Cristian Grigoraş, preşedintele organizaţiei judeţene Hunedoara a partidului Forţa Civică. Mihaela Petroșan

Săptămâna în alte vremuri 13 septembrie: 1759 — În Războiul de Șapte Ani, o armată britanică a învins una franceză în bătălia de la Câmpul lui Abraham, lângă Quebec City. 1848 — O companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a revoluției de la 1848 din Țara Românească împotriva intervenției otomane în bătălia din Dealul Spirii. 1993 — După mai multe runde de negocieri desfășurate în secret în Norvegia, Primul Ministru al Israelului, Itzhak Rabin și liderul OEP Yasser Arafat au semnat acordurile de la Oslo. Nașteri: Jan Brueghel cel Tânăr (1601) – Robert Robinson (1886) – Óscar Arias Sánchez (1940) Decese: Michel de Montaigne (1592) – Aurel Vlaicu (1913) – August Krogh (1949) 14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci (Creștinism) 786 — Harun al-Rashid și-a început domnia de calif abbasid. 1901 — După moartea lui William McKinley, Theodore Roosevelt a

devenit, la 42 de ani, cel mai tânăr președinte al Statelor Unite. 1960 — La o conferință ținută la Bagdad, guvernele Irakului, Iranului, Kuweitului, Arabiei Saudite și Venezuelei au înființat OPEC, cu scopul de a-și coordona politicile privind petrolul. Nașteri: Alexander von Humboldt (1769) – Ivan Pavlov (1849) – Mario Benedetti (1920) Decese: Ioan Gură de Aur (407) – Dante Alighieri (1321) – James Fenimore Cooper (1851) 15 septembrie: Ziua Independenței în Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua (1821) 1831 — În New Jersey, a circulat pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu abur din lume încă în funcțiune. 1835 — În timpul celei de-a doua călătorii pe HMS Beagle, Charles Darwin a ajuns în insulele Galápagos. 1935 — Germania Nazistă a adoptat legile de la Nürnberg prin care evreii au fost privați de drepturile de cetățeni și s-a adoptat un nou drapel al

țării împodobit cu o zvastică. Nașteri: Agatha Christie (1890) – Murray Gell-Mann (1929) – Tommy Lee Jones (1946) Decese: Rudolf Eucken (1926) – Gustaf al VI-lea Adolf al Suediei (1973) – Rick Wright (2008) 16 septembrie: 1776 — Armata americană a obținut o victorie împotriva celei britanice în bătălia de la Harlem Heights din cadrul războiului american de independență. 1963 — Malaya, Singapore, Borneo de Nord (Sabahul de astăzi) și Sarawak s-au unit pentru a forma Malaezia. 1987 — S-a definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Nașteri: Albrecht Kossel (1853) – Frans Eemil Sillanpää (1888) – B.B. King (1925) Decese: Iacob al II-lea al Angliei (1701) – Ludovic al XVIII-lea al Franței (1824) – Maria Callas (1977)

17 septembrie: 1787 — Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției SUA. 1939 — Armata sovietică a invadat Polonia dinspre est, la șaisprezece zile după ce Germania Nazistă a atacato dinspre vest. 1978 — Președintele Egiptului Anwar Al-Sadat și Primul-Ministru al Israelului Menachem Begin au semnat Acordurile de la Camp David. Nașteri: Nicolas de Condorcet (1743) – Bernhard Riemann (1826) – Edgar Mitchell (1930) Decese: Robert Bellarmin (1621) – Alfred de Vigny (1863) – Alejandro Casona (1965) 18 septembrie: 96 — În urma asasinării împăratului Domițian, senatul roman l-a desemnat pe Nerva ca succesor al acestuia. 324 — Constantin cel Mare l-a învins pe Licinius în bătălia de la Chrysopolis, bătălie ce a adus Imperiul Roman sub controlul lui, și în cele din urmă a dus la creștinarea acestuia.

1998 — S-a înființat ICANN, o organizație non-profit care se ocupă cu asignarea numelor de domenii și a adreselor IP în Internet. Nașteri: Traian (53) – Léon Foucault (1819) – Greta Garbo (1905) Decese: Pieter Bruegel cel Bătrân (1569) – John Douglas Cockcroft (1867) – Jimi Hendrix (1970) 19 septembrie: 1863 — În cadrul Războiului Civil American, armata confederată a oprit avansul unioniștilor în nord-vestul Georgiei în bătălia de pe Chickamauga. 1944 — Finlanda și URSS au semnat la Moscova un armistițiu prin care au pus capăt războiului de continuare. 1995 — The Washington Post și The New York Times au publicat pentru prima oară Manifestul teroristului Ted Kaczynski. Nașteri: Lajos Kossuth (1802) – William Golding (1911) – Masatoshi Koshiba (1926) Decese: Gaspard-Gustave Coriolis (1843) – James Garfield (1881) – Miles Franklin (1954)


Pagina 7

SPECIAL

Informaţia de Hunedoara

La Hunedoara

Parada elefanților Un eveniment inedit a avut loc vineri pe străzile municipiului Hunedoara. La orele prânzului, sosirea Circului „Grande Colosseum” din Italia s-a făcut printr-o paradă a elefanților pe principalele artere ale municipiului de pe Cerna. Pentru spectacolele susținute la Hunedoara, organizatorii au pregătit numere de circ în premieră, cu șerpi, iguane, lei, cămile, lame, canguri și elefanți, dar și acrobații aeriene. Aurel Ghinea

La Brad

Cel mai valoros aur din lume Primăria şi Consiliul Local Brad doresc să preia în administrare celebrul Muzeu al Aurului, din localitate, un adevărat simbol al zonei, dar şi muzeu de referinţă pentru întreg spaţiul românesc.

Panorama Art 2013 Marți, la Pensiunea Panorama din Ghelar, a avut loc vernisajul celei de-a doua ediţii a taberei de scluptură Panorama Art 2013, „botezul formei, ca început de eternitate pentru opera de artă în Munţii Poiana Ruscă”. Tabăra de sculptură a avut loc în perioada 1-10 septembrie, la acest proiect participând artiști din Baia Mare, Târgu Mureş, Oradea, Miercurea Ciuc, Miercurea Nirajului și Timișoara. Lucrările taberei au fost coordonate de lectorul Bogdan Raţă şi asistentul Dan Vișovan de la Facultatea de Arte și Design din Timișoara. „La fel ca şi anul trecut, piatra folosită este marmua de Alun care, şi de această dată, a oferit suportul optim pentru ideile artiştilor. An de an înţelegem mai bine de ce această marmură a fost preferată de artişti care au înobilat şi în trecut lucrările de for public din Viena, Budepesta, dar şi multe interioare din Casa Poporului din București”, spun organiza-

torii. La vernisaj vor participa și conferenţiar doctor Adorian Vică Tilă, decanul Facultăţii de Arte și Design Timișoara, precum și lectorul universitar doctor Gabriel Kelemen, critic de artă. Panorama Art 2013 s-a

desfășurat în cadrul parteneriatului deja tradiţional dintre Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design și Pensiunea Panorama din Ghelar. Mihaela Petroșan

Autorităţile locale doresc introducerea acestui muzeu întrun circuit turistic numit „Drumul Aurului”, un proiect ce include nu numai acest obiectiv, ci şi mine din zonă şi o galerie de exploatare din perioada romană. „Principala problemă a acestei colecţii este faptul că exponatele se află în patrimoniul statului, aşa cum este şi normal. Pe de altă parte, clădirea aparţine Companiei Minvest Deva. Primăria doreşte să preia în administrare atât clădirea, cât şi exponatele, deoarece noi considerăm că le vom putea pune în valoare mult mai bine. Muzeul este simbolul mineritului aurifer din România”, a declarat Florin Cazacu, primarul municipiului Brad. Muzeul Aurului din Brad este unic în Europa şi adună peste 1.300 de exponate din aur nativ şi mai mult de 1.000 de eşantioane minerale, valoarea pieselor fiind inestimabilă. „Aş putea spune că la Muzeul Aurului din Brad se află cele mai valoroase cinci kilograme de aur din lume, pentru că aurul pe care îl vedem aici arată aşa cum a fost scos el din adâncuri, prin munca miilor de mineri care au trudit în zăcământul de la Mina Barza, vreme de sute de ani. Cu siguranţă, aici se pot vedea exemplare din cel mai frumos aur din lume”, a mai spus Florin Cazacu. Prima atestare a Muzeului Aurului din Brad apare într-un document din anul 1912, notă care poartă semnătura unui vizitator. Muzeul deţine eşantioane recoltate de geologi şi mineri care au lucrat în diferite exploatări din Munţii Metaliferi. Circa 80 la sută dintre eşantioane sunt prezentate aşa cum au fost scoase din subteran și provin din zona Brad - Ruda, Musariu, Valea Morii şi Brădişor. Mihaela Petroșan


Informaţia de Hunedoara

FOTOREPORTAJ

Pagina 8

Fântâna din centrul Hunedoarei a prins viață Municipalitatea hunedoreană a inaugurat duminică seara fântâna arteziană din fața Casei de Cultură, cu un spectacol de muzică și lumini. În deschiderea evenimentului, trupa „Strop de foc” a oferit un spectacol pirotehnic. Conform declarațiilor primarului municipiului Hunedoara, Viorel Arion, fântâna arteziană a fost reabilitată după șapte ani de așteptare, fiind o investiție relativ modestă. „Sper ca atât hunedorenii cât și vizitatorii urbei să se bucure de această schimbare care aduce un plus de frumusețe centrului municipiului.”, a spus Viorel Arion. Aurel Ghinea


Pagina 9

CULTURĂ

Informaţia de Hunedoara

Pentru viaţa spirituală a omului cultura este oglinda măritoare. (Constantin Noica) Colțul de geniu

George Coșbuc

George Coșbuc

Viața și opera

George Coșbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistrița-Năsăud, azi Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud — d. 9 mai 1918, București) a fost un poet și traducător român din Transilvania, membru titular al Academiei Române din anul 1916. George Coșbuc s-a născut al șaptelea dintre cei 14 copii ai preotului greco-catolic Sebastian Coșbuc și ai Mariei, fiica preotului greco-catolic Avacum din Telciu. Copilăria și-o va petrece la Hordou, în orizontul mitic al lumii satului, în tovărășia basmelor povestite de mama sa. Primele noțiuni despre învățătură le primește de la țăranul Ion Guriță, dintr-un sat vecin, despre care Maria Coșbuc auzise „că știe povești”. De la bătrânul diac Tănăsucă Mocodean, Coșbuc învață a citi încă de la vârsta de cinci ani. Poetul și-a început studiile la școala primară din Hordou, în toamna anului 1871, pe care, din motive de sănătate, le întrerupe după clasa I. Din toamna anului 1873, pentru clasele a II-a și a III-a, urmează cursurile școlii din Telciu, comună mare pe Valea Sălăuții, învățând germana cu unchiul său Ion Ionașcu, directorul școlii. În clasa a IV-a (1875), se află la Școala Normală din Năsăud, pe care o absolvă pe data de 21 iunie 1876. În toamna acestui an, Coșbuc se înscrie în clasa I a Gimnaziului Fundațional din Năsăud; de atunci datează și primele contacte cu operele literaturii române și universale: Lenau, Heine, Chamisso, Bürger și alții. La liceul din Năsăud predau profesori cu o pregătire serioasă, se punea accent pe studiul limbilor și al literaturilor clasice, încât Coșbuc și-a format aici o temeinică bază pentru cultura sa. Începe să scrie versuri și activează în Societatea de lectură Virtus Romana Rediviva a gimnaziului, din clasa a V-a (1880 - 1881) ca membru extraordinar. În clasa a VII-a, Coșbuc este ales vicepreședinte al societății, iar la 2 octombrie 1883 devine președinte. Publică în paginile revistei Muza someșeană (1882 - 1883) primele poezii, citește la ședințele societății traduceri din Rückert, Petőfi și o poveste populară, în 600 de versuri, Pepelea din cenușă. Contactul cu literatura clasică, mai cu seamă latină, cu principalele opere ale literaturii europene, dragostea față de folclorul românesc și față de cărțile vechi îi marchează, din această perioadă, destinul creator. În mai 1884 își susține examenul de bacalaureat, după trecerea acestuia, în toamna anului 1884, se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității maghiare din Cluj, care avea pe atunci și o catedră de limbă română. A continuat studiile clasice, frecventând cursurile de istoria grecilor vechi, traducere și interpretare de scrieri alese din Cicero, teoria și istoria retoricii la greci și romani, sintaxa greacă și istoria literaturii latine. A fost numit în comitetul Societății Iulia a studenților români; își începe colaborarea la Tribuna din Sibiu (decembrie 1884). În noiembrie 1886, bolnav și confruntat cu diverse dificultăți materiale, nu mai figurează printre studenții clujeni, frecventând doar anumite cursuri universitare. Continuă colaborarea la Tribuna, publicând Atque nos, Fata craiului din cetini, Draga mamei, Dragoste păcurărească. Ioan Slavici, directorul Tribunei, îl caută personal la Cluj pentru a-l atrage în redacția revistei și pentru a stabili cu el o eventuală colaborare. Publică la revista din Gherla Cărțile săteanului român, continuă să tipărească în Tribuna povești și basme versificate (Fulger, Brâul Cosânzenii, Tulnic și Lioara), corespondează cu Slavici, care îl cheamă la Sibiu, în redacția ziarului. Din vara anului 1887 poetul începe să lucreze ca redactor la Tribuna, inaugurându-se astfel o etapă hotărâtoare în formația sa.

Despre începuturile sale literare George Coșbuc mărturisește: „Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta de 15 ani într-o foaie pedagogică din Ardeal. N-o mai am și nici nu știu ce era, însă îmi amintesc că a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel de fel de încercări prin toate foile ardelenești”. Referirea este făcută la revista de informare pedagogică și literară Școala practică, redactată de pedagogul Vasile Petri, în care, „student” în clasa a VII-a liceală, George Coșbuc trimite spre publicare în primăvara anului 1883 o traducere. Primele încercări de versificație, cu solide studii umaniste de limba latină și greacă, filosofie și istorie filosofică, istoria literaturilor, poetică și prozodie, datează din perioada cursurilor Gimnaziului Fundațional din Năsăud. Evenimentul principal se produce în toamna anului 1880, când gimnazistul este primit ca membru al Societății de lectură a elevilor Virtus Romana Rediviva: „Întâiele încurajări mi le-au dat profesorii mei de liceu care în vederea talentului meu literar mă scuteau de studiile științifice...”. Începând din octombrie 1882, membrii societății elevilor gimnaziști din Năsăud redactează publicația liceului, Muza Someșeană, un caiet manuscris, în care elevii publicau texte originale, traduceri și observații critice. Aici vor apărea primele poezii ale elevului George Coșbuc, altele urmând a fi citite de autor în ședințele societății, în total peste cincizeci de poezii „dintre cele 160 scrise pe când era elev în clasa a șasea”. La 20 decembrie 1883 Societatea de lectură Virtus Romana Rediviva îl alege ca președinte. Mai târziu, în numărul 47 din 18/30 noiembrie 1884, revista Familia din Oradea îi publică poezia Aș vrea să fiu, semnată tot C. Boșcu, purtând indicația „după Petöfi”. Debutul publicistic propriu-zis se produce tot în 1884, când revista Tribuna din Sibiu îi publică sub pseudonimul C. Boșcu (anagrama numelui Coșbuc), snoava versificată Filosofii și plugarii. Prezentată sub formă de foileton, această snoavă (are peste 350 de rânduri) apare în trei numere consecutive ale revistei (nr. 183-190 din 5/17 decembrie - 8/28 decembrie 1884). G. Coșbuc transmisese vasta compoziție din Cluj, unde se înscrisese la Facultatea de Litere și Filosofie.

Gazetar la Sibiu În august 1887, Coșbuc ajunge la Sibiu, unde va rămâne până în 1889. Slavici va consemna cu entuziasm evenimentul: „De vreo două săptămâni avem aici pe Coșbuc, un admirabil băiat de vreo 21 de ani, unul din cele mai distinse capete”. Mișcarea literară de la Tribuna a dus la cristalizarea poziției lui Coșbuc față de literatură, în direcția interesului către folclor, ca bază a literaturii culte, și către limbajul popular, orientată, în esență, spre idealul restabilirii unității culturale a poporului român. Timpul petrecut aici s-a dovedit a fi cel mai rodnic din activitatea sa. Munca în redacția Tribunei, alături de I. Slavici,

Definiții esențiale

I. Bechnitz, de Septimiu Albini, toți oameni cu o serioasă cultură înaintată, a însemnat o adevărată școală literară. În paginile Tribunei i se tipăresc numeroase poezii, semnate sau nesemnate, printre care unele dintre cele mai izbutite creații ale sale: Nunta Zamfirei, Mânioasă, Numai una, Fata morarului, Crăiasa zânelor, o parte din Anacreonticele sale, publicate cu mici modificări în ciclul Cântece la sfârșitul volumului Balade și idile din 1893. Spre anul 1889, Tribuna începe să lucreze în pierdere, situația ducând la desființarea unor posturi, printre care și cel al lui Coșbuc. La insistențele lui I. Slavici, Titu Maiorescu îl cheamă la București, unde sosește pe la mijlocul lunii decembrie 1889.

Nunta Zamfirei Anii petrecuți în redacția Tribunei sibiene (1887 - 1889) alături de I. Slavici vor culmina cu apariția poemului Nunta Zamfirei, un poem spectacol admirabil, care a impresionat chiar și pe olimpianul Titu Maiorescu. Cu Nunta Zamfirei George Coșbuc s-a impus definitiv în atenția cititorilor și a criticilor de peste munți, fapt care i-a creat aureola de mare poet. Și tot cu ea s-a impus mai întâi și la București, după ce fusese publicată în Convorbiri literare, în martie 1890: „La 1893, când am publicat «Balade și idile» eram cunoscut în țara românească numai după un ciclu de poeme cu subiecte luate din poveștile poporului și să le leg astfel ca să le dau unitate și extensiune de epopee. Nunta Zamfirei este un episod din această epopee”. Înainte de a fi publicată în Convorbiri literare, Nunta Zamfirei fusese citită de Coșbuc, la 4 februarie 1890, la ședința Junimii, în București. Până la apariția poeziei Noi vrem pământ! (1894), Nunta Zamfirei avea să rămână cea mai cunoscută și mai apreciată scriere a lui George Coșbuc. Poemul a fost elaborat în decursul a 5 ani. Prima versiune, datând din 1884, ultima perioadă a studiilor gimnaziale din Năsăud, a fost publicată pentru prima oară în Tribuna, Sibiu, la 24 martie 1889, și îl consacră definitiv pe autor ca poet de real talent. Aceasta va constitui și varianta citită la Junimea spre sfârșitul lui ianuarie 1890. Versiunea reprodusă în Convorbiri literare, București, nr. 12, 1 martie 1890, va cunoaște o formă mai accentuată decât cea din Tribuna și mai apropiată de cea pe care poetul o va publica în toate edițiile antume ale volumului Balade și idile.

Perioada bucureșteană Venit la București, Titu Maiorescu l-a primit în ședința Junimii din 23 decembrie 1889, ardeleanul citind, alături de I.L. Caragiale. I se oferă un post de desenator-calculator la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice. Spre sfârșitul lunii ianuarie 1890, Ge-

orge Coșbuc este invitat la o nouă ședință a Junimii. Relațiile lui cu Titu Maiorescu și Junimea s-au păstrat, totuși, destul de reci, deși Maiorescu îi aprecia originalitatea și talentul, reținerile explicându-se doar politic. Deși sporadic, publică la Convorbiri literare poemele La oglindă (1890), alte trei poezii, între care și Rea de plată (1892). Continuă să publice la Tribuna (Pe lângă boi, Trei, Doamne, și toți trei, Cântec), la Lumea ilustrată (Fatma, 1891; Vestitorii primăverii, Noaptea de vară, Vara, Vântul, 1892; Rugăciunea din urmă, 1893). Demisionează din postul de funcționar și este cooptat în colectivul profesorilor asociați care elaborau un manual de școală intitulat Carte românească de citire, lucrează un timp în redacția unor publicații (Lumea ilustrată). În 1893 îi apare primul volum de versuri, Balade și idile; editează în colaborare cu I.L. Caragiale și I. Slavici, revista Vatra (1894). În 1895 s-a căsătorit cu Elena, sora editorului C. Sfetea, și, în același an, la Craiova, i s-a născut unicul fiu, Alexandru. În 1896 iese de sub tipar volumul Fire de tort. Se tipărește în traducerea lui Coșbuc Eneida de Vergiliu. Colaborează la Povestra vorbei și la Literatură și artă română (București). În 1897, traducerea Eneidei lui Vergiliu primește premiul Năsturel-Herescu al Academiei Române. După dispariția Vetrei, Coșbuc preia conducerea revistei Foaia interesantă; va conduce, împreună cu Vlahuță, revista Semănătorul (2 decembrie 1901 - decembrie 1902), revista căpătând ulterior o tot mai accentuată orientare naționalistă. În 1902 publică volumul de poezii Ziarului unui pierde-vară, colaborează la România ilustrată și Universul literar. La 28 martie 1902 Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor îl numește în postul de șef de birou, creat prin bugetul administrației Casei Școalelor. Conduce revista Viața literară, este numit în postul de referendar în Administrația Casei Artelor (1906). Din 1907 lucrează intens la traduceri: Georgicele de Vergiliu, Don Carlos de Schiller, Odiseea de Homer; este numit în postul de șef al Biroului de control al activității extrașcolare (1907). Munca de tălmăcire în românește a capodoperei lui Dante, Divina Comedie, îl absoarbe în întregime. Publică în Luceafărul, Românul și Flacăra. Alături de Al. Vlahuță și M. Sadoveanu, Coșbuc îndrumă și or-

„Soarele răsare roșu și tot roșu el apune. Omul bun în zile rele e tot bun ca-n zile bune.” (George Coșbuc)

ganizează conferințele sătești. Din 1908, revine frecvent în locurile natale. În august 1915 moare Alexandru, fiul poetului, într-un accident de automobil. Coșbuc suportă foarte greu lovitura, se izolează, încetează să mai publice. „O mare nenorocire a atins pe George Coșbuc. N-a fost om care, știind bucuriile și durerile unui părinte, care să nu-și șteargă o lacrimă atunci când inima cea mare sângera de cea mai înspăimântătoare rană, care niciodată nu se poate închide”, scria N. Iorga în toamna acestui an. „Lovitura fatală”, scria, mai târziu, T. Arghezi într-o tabletă, „n-a cruțat nici pe tată, nici pe poet”. În 1916, la 20 mai, este ales membru activ al Academiei Române. La 24 februarie 1918, apare în revista Scena din București ultima poezie a lui Coșbuc - Vulturul.

Țara pierde un mare poet... „La 9 mai 1918, poetul George Coșbuc moare la București. Țara pierde un mare poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru ...” spunea Bogdan-Duică la înmormântarea ilustrului dispărut. La moartea lui Coșbuc, Nicolae Iorga, cel care afirmase mai demult că „poezia lui Coșbuc este de o virtuozitate extraordinară”, publică un necrolog pe care-l încheie cu următoarele cuvinte: „Cel ce a cântat toate vitejiile neamului, de la Gelu al legendei până la dorobanții din 77, moare fără a fi văzut cu ochii sub steag pe aceia care au onorat din nou sfântul drapel al țării. Să lăsăm ca asupra frunții lui palide, acum liniștite, să cadă o umbră mângâietoare a depărtatului tricolor nevăzut.” În ziarul Lumina, din București, Liviu Rebreanu publică, la 14 mai 1918, articolul George Coșbuc, afirmând printre altele: „Coșbuc e primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii românești. Ardelean a rămas toată viața. Până și în graiul viu păstrase o notă ardelenească, particulară, care îi ședea bine. Aici în țară dragostea lui a fost pentru cele șase milioane de țărani. Simțea o fraternitate profundă cu dânșii ... A răsărit deodată, fără săl știe nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor și bisericuțelor bucureștene. Și a biruit împotriva tuturor celor scufundați în inimații și neputințe. A adus lumină, sănătate, voioșie. Scrisul lui Coșbuc trăiește și va trăi cât va trăi neamul românesc.”


Informaţia de Hunedoara

ECONOMIE

Pagina 10

Începe explorarea aurului la Brad, Deva şi Muncel Compania canadiană Eldorado Gold va începe lucrările de explorare la perimetrele aurifere Brad, Deva şi Muncel, din judeţul nostru, în această toamnă. Eldorado Gold a comunicat oficial că a finalizat şi forările de la exploatarea Certej, iar rezultatele vor fi folosite la actualizarea datelor referitoare la geologia depozitelor. „Activităţile de explorare vor fi orientate către exploatările Brad, Deva şi Muncel, pentru care am obţinut licenţe, forările preliminare fiind anticipate la începutul trimestrului al patrulea”, se arată în comunicatul companiei. După cum se ştie deja, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat, în luna februarie 2013, trei licenţe de concesiune pentru explorarea resur-

selor de minereuri polimetalice din perimetrele Deva, Muncel şi Brad, companiei European Goldfields Deva. Eldorado Gold a cumpărat European Goldfields cu 2,4 miliarde de dolari, preluând astfel şi 80 la sută din acţiunile Deva Gold, care dezvoltă zăcământul aurifer de la Certej. Restul acţiunilor Deva Gold sunt deţinute de statul român, prin compania Minvest Deva. Eldorado Gold este o companie de explorare, dezvoltare şi producţie a aurului, iar în

acest moment desfășoară activităţi în Turcia, China, Grecia, Brazilia şi România. În trimestrul al doilea, Eldorado Gold a

Vosganian: În 2016 statul trebuie să mai deţină participaţii majoritare doar la companii strategice Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat, joi, că este nevoie de un angajament politic pentru ca în 2016 statul să mai deţină participaţii majoritare doar la unele companii energetice şi din domeniul apărării. "Ar trebui un angajament politic ca până la finalul mandatului, în 2016, să nu mai fie companii cu capital majoritar de stat. Am spus şi FMI, care a cerut includerea în acordul refăcut a acestui angajament, dar până la urmă s-a renunţat. Am spus ca în doi ani să nu mai existe în România, cu excepţia unei zone din energie şi nucleului de securitate, companii cu capital majoritar de stat", a declarat joi Vosganian, la o conferinţă pe tema pieţei de

capital. Prezent la eveniment, prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Daniel Dăianu, a afirmat că statul ar trebui să păstreze controlul la companiile din domeniul energiei şi să vândă la bursă pachete mici de acţiuni la societăţile respective. "În domeniul energiei cred că statul trebuie să păstreze controlul. Sunt adeptul vânzării unor pachete minoritare. Sunt companii bune, trebuie doar eficientizate. (...) Este o nevoie acută să se atragă companii private (pe piaţa de capital - n.r.)", a spus Dăianu. Vosganian consideră că statul ar trebui să protejeze economia de volatilitatea din afara ţării, propunând printre măsuri redimensionarea TVA şi contri-

buţiilor şi o relaxare a condiţiilor de creditare. "Cum să ne putem proteja: TVA şi contribuţiile trebuie să fie redimensionate, să se reîntoarcă la nivelurile pe care leam lăsat eu (Vosganian a fost ministru al Economiei şi Finanţelor în perioada 2007- 2008, n.r.), finanţarea - băncile ar trebui să ofere o relaxare a condiţiilor, BNR ar putea să mai taie din dobânda de referinţă, mutarea comerţului exterior către alte ţări. Încercăm să mutăm câţiva ataşaţi către ţări unde nu avem relaţii comerciale atât de dezvoltate" a afirmat Vosganian. Totodată, el a arătat că autorităţile încearcă să aducă la bursă cât mai multe companii.

produs aproximativ 5 tone de ţional mediu de 478 de dolari aur, cu 31 la sută mai mult pe uncie. decât în perioada similară a Mihaela Petroșan anului 2012, la un cost opera-

Ponta: O bucată de autostradă prin Deva nu poate fi făcută pentru că n-avem subtraversări pentru urşi Tronsonul de autostradă din regiunea Deva finanţat din fonduri UE nu poate fi făcut pentru că nu are aviz de mediu deoarece nu s-a luat în calcul proiectarea unei subtraversări ecologice pentru urşi, a spus, miercuri seară, la un post central de televiziune, premierul Victor Ponta. Şeful Executivului a spus că a discutat cu ministrul Transporturilor despre o problemă apărută la un tronson de autostradă. „Nu reuşim să semnăm, pe bani europeni, un tronson de autostradă în regiunea Deva pentru că n-am făcut subtraversarea pentru urşi. Probabil că pare comic, dar nu e nimic comic în chestia asta. Nu avem avizul de mediu pentru că trebuie să facem o subtraversare ecologică pentru urşi. Iubesc urşii, iubesc toate animalele, dar trebuie să facem şi autostrăzi ca oamenii să trăiască în ţara asta, să nu mai moară pe drumuri în accidente de maşină, să putem să ne dezvoltăm economic, să facem nişte lucruri ca să ne folosim ţara asta bogată, să ne-o folosim bine, păstrând în acelaşi timp cât mai mult din natură", a spus prim-ministrul.


Pagina 11

MEDIU RURAL

Informaţia de Hunedoara

MADR modifică sistemul de plată a subvențiilor pentru bovine Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat un proiect de ordin care modifică sistemul prin care Guvernul şi Uniunea Europeană au plătit în ultimii şapte ani subvenţii pe piaţa bovinelor luând în calcul structura fiecărei ferme la sfârşitul lunii ianuarie a anului 2008. Până acum, subvenția în valoare de 170 de euro pe cap de animal a fost acordată și fermelor care dețineau un număr mai mic de bovine decât cel existent în statisticile oficiale. Pe de altă parte, fermele care investiseră în extindere nu puteau primi subvenții mai mari, în concordanță cu numărul de bovine deținute. Noul sistem gândit de proiectul MADR urmărește

împărțirea mai echitabilă a subvențiilor din acest sector care anual ajung la valori cumulate de 250 – 300 milioane de euro. O altă noutate introdusă

CE: Vot favorabil pentru avansul de 50% din plățile directe pentru fermieri Propunerea Comisiei Europene de a permite Statelor Membre să plătească fermierilor un avans de până la 50% din plățile directe pentru 2013, s-a bucurat de sprijinul unanim al membrilor Comitetul de Management pentru Plăți Directe. Acest procent poate crește până la 80%, în cazul anumitor plăți acordate în sectorul zootehnic. Acest Regulament îi va ajuta pe fermieri să facă mai ușor față dificultăților provocate de vremea nefavorabilă, în special cele provocate de iarna aspră și precipitațiile abundente care au avut loc în anumite regiuni. Ca și în anii precedenți, acest avans poate fi acordat după 16 octombrie, cu condiția ca Statele Membre să fi verificat solicitările depuse, conform procedurilor existente deja. Comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloș a comentat că “experiențele anterioare ne demonstrează că o asemenea ajustare poate avea o contribuție majoră la situația financiară a fermierilor, afectată de condițiile agrometeorologice din acest an”.

de actul normativ constă în obligativitatea introducerii animalelor într-un registru genealogic, care urmează să creeze o adevărată hartă a industriei de bovine din Ro-

mânia. De asemenea, crescătorii de bovine urmează să primească o primă de 25 euro pentru fiecare tonă de lapte vândut direct sau trimis spre procesare.

INS: În august cartofii s-au ieftinit cu 8,11%, iar fructele proaspete cu 12,35% Cartofii s-au ieftinit, în august, cu 8,11%, faţă de luna anterioară, iar fructele proaspete cu 12,35%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, ouăle au înregistrat cea mai mare creştere de preţ la categoria produselor alimentare, respectiv 2,64%. Fructele proaspete s-au ieftinit atât faţă de iulie 2013, cu 12,35%, cât şi faţă de iulie 2012, cu 2,98%, în timp ce preţurile la conservele din

fructe au crescut în august cu 0,14% comparativ cu luna precedentă şi cu 1,39% raportat la finele anului trecut. Pe ansamblu, produsele alimentare s-au ieftinit cu 0,81% în august, faţă de luna anterioară, şi cu 0,93% de la începutul anului, dar au crescut cu 2,38% faţă de august 2012. În cazul mărfurilor nealimentare, încălţămintea din piele s-a ieftinit, în august, faţă de luna anterioară, cu 0,01%, în timp ce la tutun şi ţigări preţurile au crescut cu 0,34%.

DE NOTAT

ANSVSA: România şi China ar putea începe schimburile comerciale cu carne de porc în noiembrie Schimburile comerciale între România şi China cu carne de porc şi taurine vii vor începe după armonizarea certificatelor de export şi semnarea protocoalelor, respectiv spre sfârşitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Vladimir Mănăstireanu. „În urma întâlnirii avute cu reprezentanţii serviciilor veterinare din China am reuşit să primim modelul de certificat pentru exportul de carne de porcine, model pe care noi îl aşteptam încă de la plecarea celor două misiuni din luna iulie. În această săptămână suntem în măsură să finalizăm certificatul pentru exportul de carne de porc, ceea ce înseamnă să-l armonizăm şi să stabilim cu partea chineză condiţiile care trebuie îndeplinite de importator şi de exportator, bolile care trebuie supravegheate şi pentru care ţara noastră este indemnă şi condiţiile de calitate pentru marfa care va fi exportată. Certificatul pentru exportul taurinelor vii îl avem deja în ultima parte de armonizare, cu observaţii din partea chineză şi odată ce vor fi semnate cele două protocoale, cele privind exportul de carne de porc şi de taurine vii, vor putea începe efectiv schimburile comerciale. Noi avem speranţa că undeva spre sfârşitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, să semnăm aceste protocoale. Este doar o chestiune de timp pentru că dorinţă există din partea ambelor părţi”, a subliniat şeful ANSVSA. Mănăstireanu a menţionat că la întâlnirile avute cu specialiştii Administraţiei Generale pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din Republica Populară Chineză (AQSIQ) au participat şi reprezentanţi ai importatorilor de carne de porc, bovine vii, dar şi de alte produse de origine animală. Şeful ANSVSA a participat, în perioada 2 - 7 septembrie, în China, la lucrările Comisiei guvernamentale româno - chineză de cooperare economică.

DE NOTAT


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Oamenii de ştiinţă susţin că au găsit forme de viaţă extraterestră în stratosferă Oare un balon trimis la 27 de kilometri în stratosferă de oamenii de ştiinţă a adus pe Terra forme de viaţă extraterestră? Răspunsul este „cu siguranţă, da”, spun astrobiologul Chandra Wickramasinghe şi echipa sa de oameni de ştiinţă care susţin că algele microscopice descoperite de ei pe lamele sterile ale microscopul din balon pot proveni doar din spaţiu. Într-un studiu prezentat la conferinţa Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology, din San Diego, oamenii de ştiinţă au teoretizat că particulele sunt transportate constant între planete de asteroizi, comete şi alte corpuri cosmice similare. „Până acum nu s-au mai raportat apariţii ale entităţilor biologice în stratosferă. Ele variază de la o presupusă colonie de bacterii ultra-mici la două organisme individuale neobişnuite”, a declarat Wickramasinghe. Prezenţa vieţii stratosferice ar putea susţine ipoteza panspermie (cuvânt provenit din limba greacă care se traduce prin „seminţe peste tot”)care susţine că viaţa care există în Univers se răspândeşte cu ajutorul cometelor, asteroizilor etc. Această teorie susţine că seminţele vieţii pot fi împrăştiate prin univers de la o planetă la alta şi că viaţa a ajuns pe Pământ prin acest proces.

NOTE

ȘTIINȚĂ - TEHNOLOGIE

Pagina 12

Călătoria în timp este posibilă, susține un expert britanic în fizica particulelor Mașinile ale timpului de tipul celei folosite în serialul Dr. Who sunt posibile, a declarat expertul britanic în fizica particulelor Brian Cox. "Poți construi o mașină a timpului? Răspunsul este "Da"", susține britanicul Brian Cox, expert în fizica particulelor, scrie Yahoo.com. Există însă o mică problemă, a subliniat Brian Cox în cadrul unui festival de știință. Dacă reușești să construiești o mașină a timpului, ea te poate purta doar în viitor. Mai mult, odată făcută o călătorie în timp, nu te poți întoarce înapoi. Brian Cox, care lucrează în cadrul Laboratorului European de Fizica Particolelor, a mai spus că

acceleratorul de particule de la CERN ar putea duce la descoperirea unor noi dimensiuni. "Pentru a călători în

GTA V, cel mai scump joc video din istorie. A costat 266 de milioane de dolari Grand Theft Auto V (GTA V), a cărui lansare va avea loc pe data de 17 septembrie, este cel mai scump joc video creat vreodată. Bugetele jocurilor video nu sunt făcute aproape niciodată publice, însă jurnaliștii de la The Scotsman susțin că au aflat care a fost suma investită în crearea jocului GTA V. Este vorba de 266 de milioane de dolari, ceea ce face ca GTA V să fie cel mai scump joc din istorie. Suma de 266 de milioane de dolari include și bugetul de marketing al

GTA V, care nu va fi deloc unul de neglijat. În comparație, cel mai scump film creat vreodată, "Pirații din Caraibe: La capătul lumii", a costat 300 de milioane de euro. Pe locul doi în topul celor mai scumpe jocuri create vreodată se află "Star Wars: The Old Republic", care a costat 200 de milioane de dolari. Rockstar Games, compania din spatele GTA V, se așteaptă la încasări de peste un miliard de euro din vânzări în primul an de la lansarea GTA V. Potrivit estimărilor, jocul se va vinde în 25 de milioane de exemplare în acest interval.

timp, tot ce trebuie să faci potrivit teoriei relativității a este să accelerezi până la vi- lui Albert Einstein", a expliteze apropiate de viteza lu- cat Brian Cox. minii. Timul încetinește atunci, însă doar pentru tine,

Americanii au o nouă metodă de a plăti la magazine: Fără cash, carduri sau telefoane Divizia PayPal a EBay a lansat marţi o tehnologie care permite clienţilor americani să facă plăţi în magazine fără să scoată cardurile sau telefoanele din buzunar. Retailerii americani pot băga în priză un nou aparat, Beacon, care detectează telefoanele care au aplicaţia PayPal şi trimite o notificare casierei. PayPal şi companiile concurente Square, Visa şi Intuit se grăbesc să ajute comercianţii să instaleze sisteme alternative de plată, pentru reducerea timpului de efectuare a tranzacţiilor, iar în paralel retailerii pot colecta date despre clienţi. Miza este o piaţă americană a plăţilor prin intermediul telefoanelor estimată să crească la 90 de miliarde de dolari în 2017, de la 12,8 miliarde de dolari anul trecut, potrivit Forrester Research. "Obiectivul nostru este nu să facem bani din acest dispozitiv, ci să creăm o reţea vastă. Ne-am asociat cu aproape toţi producătorii de puncte de vânzare. Avem o acoperire largă", a declarat preşedintele PayPal, David

Marcus. El a arătat că intenţionează să vândă Beacon, dispozitiv prezentat la o conferinţă din San Francisco, la un preţ de sub 100 de dolari. Beacon emite un semnal care recunoaşte o aplicaţie PayPal chiar dacă telefonul pe care este instalată nu are semnal telefonic sau WiFi, o problemă tipică în magazinele cu pereţi groşi. Când un client face o achiziţie, casierul ştie deja cine este persoana şi automat fece deducerea din contul PayPal, chiar dacă aplicaţia nu funcţionează. Beacon este compatibil cu terminale de plăţi ale unor companii precum NCR, Micros Systems şi Shopkeep.com. Google şi operatori ca AT&T şi Verizon Wireless au testat tehnologii de comunicaţii care permit utilizatorilor să facă plăţi prin apropierea telefoanelor de terminalele de carduri. Metoda a fost criticată pentru că ar fi la fel de neplăcută ca trecerea prin aparate a cardurilor.


Pagina 13 Reţeta săptămânii INGREDIENTE: Pentru preparatul final avem nevoie de: 2 fileuri de somon, 50 gr. unt, 1 gălbenuș de ou, sare, piper, sos pesto cu mentă și fistic, aluat foietaj, roșii cherry, ulei de măsline. Pentru pesto: 30 gr. parmezan, 30 gr. mentă proaspătă, 30 gr. fistic decojit și neprăjit, 1 cățel de usturoi, 60 ml ulei de măsline, sare, piper. Pentru crusta crocantă de aluat: 225 gr. făină, 150 gr. unt rece, 100 ml apă rece, sare.

MEDIA - DIVERTISMENT

Somon în crustă de pesto cu mentă și fistic

Această săptămână va fi dedicată aspectelor sentimentale: relația de cuplu, familia, prietenii apropiați. Perioada se anunță favorabilă în sensul că relațiile vor evolua, se vor aprofunda, conflictele vor fi soluționate calm și rapid și există chiar probabilitatea creării unor legături noi. La locul de muncă, cineva nu le vrea tocmai binele și poate răspândi tot felul de zvonuri și acuzații grave.

apoi întindem din nou aluatul fără a adăuga unt. Împachetăm din nou în 3 și dăm la frigider. Repetăm aceleași operațiuni de 2 ori, apoi lăsăm aluatul la rece minim o oră, înainte de al folosi.Condimentăm fileurile de somon cu sare și piper și le prăjim ușor în 50 gr. de unt (aproximativ 3 minute pe fiecare parte). Scoatem fileurile pe o farfurie și le ștergem cu un șervețel absorbant, pentru a îndepărta excesul de grăsime. Întindem foaia de aluat într-un dreptunghi, pe care îl împărțim în două..

Pe fiecare bucată, întindem o lingură de sos pesto și așezăm fileul de somon. Acoperim peștele cu încă o lingură de sos pesto și împachetăm aluatul. Lăsăm somonul la răcit în congelator timp de 15 minute. Ungem pachețelele de somon cu gălbenuș de ou amestecat cu o lingură de apă și le coacem 20 de minute în cuptorul încălzit la 200 de grade Celsius. Servim somonul cu garnitură de roșii cherry prăjite în ulei de măsline. Poftă bună!

Castelul Versailles va avea propria marcă de delicatese Castelul Versailles, unul dintre cele mai vizitate monumente din patrimoniul francez şi dintre cele mai cunoscute în străinătate, lansează o marcă de delicatese prin care va comercializa preparatele pe care le mâncau regele Ludovic al XIVlea şi ceilalţi oameni de la curtea sa. Marca are "ambiţii" mondiale, iar "obiectivul clar definit" sunt produsele de top, "în concurenţă directă cu alte case de prestigiu precum Fauchon şi Hédiard şi în cele mai bune puncte de vânzare din lume", a anunţat într-un comunicat Castelul Versailles, care a încredinţat acea licenţă companiei Oh! Légumes Oubliés, ce are sediul în sud-vestul Franţei. Produsele, toate cu certificate provenind din agricultura bio, vor fi vândute în trei game: "Jardin Royal" pentru fructe şi legume (gemuri, conserve, dulceţuri şi compoturi), "Gourmandise de la Reine" pentru dulciurile după care se dădea în vânt regina Marie-Antoinette (bomboane cu miere, siropuri din plante, inclusiv din verbină şi mentă) şi "Plaisirs du Roi" pentru gastronomie, o gamă în care se regăsesc mai ales foie gras, "o modă lansată de Louis al XIV-lea", dar şi trufele Périgord, supe şi ciorbe, condimente.

HOROSCOP Vărsătorii vor fi foarte preocupați de starea lor financiară. Zilele acestea aproape totul se învârte în jurul banilor: tranzacții, cumpărături, investiții, datorii, speculații... Nu prea le mai rămâne timp și de altceva. Câștiguri mari nu se întrevăd în această perioadă, dar asta nu înseamnă că eforturile lor de acum nu vor da roade pe termen lung.

MOD DE PREPARARE: Pentru sosul pesto, punem toate ingredientele în blender și le mixăm până obținem o pastă fină. Dacă nu folosim sosul în aceeași zi îl acoperim cu un strat de ulei de măsline și îl lăsăm în frigider. Într-un bol cernem făina și adăugăm 45 gr. unt tăiat cubulețe. Amestecăm făina cu untul pânăa când obținem „firmituri”, apoi adăugăm apa rece puțin câte puțin. Trebuie să obținem un aluat nelipicios și elastic, pe care îl învelim în folie alimentară și îl lăsăm la rece 30 de minute. După 30 de minute, întindem aluatul pe o planșetă presărată cu făina, într-un dreptunghi de 30 x 10 cm. Pe 2/3 din suprafață presărăm 35 gr. unt și împăturim aluatul în 3. Lăsăm 10 minute la frigider,

Informaţia de Hunedoara

Berbecii vor fi destul de nervoși în perioada următoare, vor simți că nu pot să stea locului și nu vor avea prea multă răbdare cu cei din jur. Revederea cu un amic vechi le va face bine, vor afla noutăți și se vor mai înveseli. Vor primi și câteva cadouri modeste, dar oferite din suflet. Este recomandat să-și consume energia negativă prin multă mișcare. Din păcate, calculele pe care și le fac Taurii în aceste zile au foarte puține șanse să iasă așa cum și-ar dori ei, mai ales sub aspect sentimental. Vor evalua situația de zece ori și tot nu le va ieși socoteala. Nu e vorba de vreun incident nefericit, ci mai de grabă lipsă de profunzime. Preferă să meargă la ceea ce-și imaginează ei că e sigur, decât să riște o nouă abordare. Gemenii pot să câștige mulți bani în această perioadă și toate energiile lor se vor canaliza în această direcție. Astrele favorizează investițiile și speculațiile financiare. Se vor bucura de susținerea necondiționată a partenerului de cuplu în tot ceea ce întreprind, chiar și atunci când e vorba de hotărâri ce par riscante. Să aibă grijă să răsplătească acest devotament, pentru că există riscul ca partenerul de cuplu să se simtă cam neglijat. Racii au posibilitatea să-și depășească limitele: vor întâlni oameni deosebiți și interesanți, de a căror companie ar fi indicat să profite din plin. Experiențele pe care le vor avea, deși se vor arăta sub forma unor distracții, se vor dovedi mai mult decât atât, îi vor schimba, îi vor ajuta să evolueze și să privească altfel viața. Stârnesc fără să vrea invidia unui prieten apropiat. Leii vor fi prinși cu multe afaceri de familie, chiar dacă ar prefera să nu-i sâcâie nimeni cu tot felul de probleme. Acum vor putea demonstra că sunt persoane de bază și vor câștiga respectul familiei. La serviciu există riscul unei greșeli majore, bazate pe o neatenție, sau pe ignorarea unei informații. Să aibă grijă, pentru că cineva aparent bineintenționat abia așteaptă să profite. Fecioarele au parte de multe bucurii mărunte și neașteptate: mici cadouri, invitații la diverse evenimente, excursii spontane, petreceri improvizate, reduceri la produsele preferate. Toate acestea le vor reda sau le vor consolida buna dispoziție și le vor transforma într-o companie mai mult decât agreabilă pentru cei din jur, veselia lor va fi molipsitoare. Pe Balanțe le așteaptă niște emoții: un răspuns legat de o relație, un examen, o veste importantă. Șansele de da sau nu sunt în proporție egală, așa că nu au altceva de făcut decât să se pregătească psihic. Atitudinea lor în fața eșecului sau a succesului e foarte importantă, pentru că le va influența niște decizii viitoare.

Regelui Ludovic al XIV-lea, supranumit "Regele Soare", îi plăceau mai ales pepenele verde, piersicile, smochinele şi mazărea. Vorbind despre aceasta din urmă, marchiza de Sévigné a evocat "nerăbdarea" şi "bucuria" regelui de a mânca mazăre "chiar şi cu riscul unei indigestii". "Mazărea este o modă... care face furori", scria ea. Cu ajutorul lui Le Nôtre şi La Quintinie, cei doi grădinari ai săi, Ludovic al XIV-lea a făcut din grădinile de la Versailles şi din grădina de legume regală "un teren de experimentare excepţional" pentru a-şi îmbogăţi masa cu produse tot mai diverse şi mai inedite, se afirmă în comunicatul emis de Palatul de la Versailles. În

serele şi în grădina regelui se cultivau sparanghel, vinete, smochine, fasole verde, căpşuni, caise, păstârnac, rubarbă, soc. Louis al XIV-lea era un gurmand incorigibil, potrivit cronicilor din epocă. Produsele vor fi disponibile încă din această lună la Versailles şi în raioanele "gourmet" din marile magazine pariziene, dar şi în Elveţia şi pe site-ul www.chateauversailles-epiceriefine.com. Ulterior, ele vor fi distribuite şi în magazine de lux şi în aeroporturile din lumea întreagă. Veniturile care vor fi obţinute vor servi la finanţarea castelului şi a activităţilor sale (restaurări, manifestări culturale, expoziţii).

E o perioadă extrem de favorabilă schimbărilor pentru Scorpioni, așa că ar fi bine să se adune și să facă acele mutări pe care le-au tot amânat. Pot fi lucruri serioase, ca, de exemplu, să iasă dintr-o relație care nu-i satisface, sau să-și schimbe locul de muncă, sau lucruri mai mărunte, ca unele cumpărături, schimbări în locuință, călătorii etc. Să nu mai amâne nimic, vor gasi timp și energie să le facă pe toate. Se pare că viața socială a Săgetătorilor va fi plină și interesantă: vor avea multe ocazii să se distreze și să strălucească, vor primi invitații la diverse evenimente și vor cunoaște multă lume nouă. Asta, desigur, dacă vor ști să vadă aceste ocazii. E posibil să primească niște vești bune de la o persoană pe care nu au mai văzut-o de mult. Cariera e bine aspectată, vor fi apreciați, lăudați, încurajați și există posibilitatea serioasă a unei măriri de salariu. Acest lucru le va atrage niște invidii printre colegi și se poate să audă tot felul de bârfe. Relațiile personale trec printr-o perioadă mai puțin bună, mai ales în ceea ce privește dragostea. Nemulțumirea care i-a cuprins este, în mare parte, din vina lor.

Sănătate şi fericire tuturor!


Informaţia de Hunedoara

NOTE

Felipe Massa nu va mai pilota pentru Ferrari din 2014

Brazilianul Felipe Massa a anunţat, marţi, pe Twitter, că nu va mai pilota în 2014 pentru echipa Ferrari, alături de spaniolul Fernando Alonso. "Din 2014 nu voi mai pilota pentru Ferrari. Vreau să îi mulţumesc echipei pentru toate victoriile şi momentele incredibile pe care le-am trăit împreună. Le mulţumesc şi soţiei mele şi întregii mele familii, fanilor şi sponsorilor. Am fost susţinut întotdeauna de fiecare dintre voi. Acum vreau să forţez cât se poate cu Ferrari în ultimele şapte curse. Pentru anul următor vreau să găsesc o echipă care îmi poate oferi un monopost competitiv, pentru a câştiga multe alte curse şi a mă lupta pentru titlu, cel mai important obiectiv al meu. Vă mulţumesc tuturor. Felipe", este mesajul postat de Massa pe Twitter şi pe Instagram. Felipe Massa concurează pentru Ferrari din 2006.

NOTE

SPORT

Pagina 14

România va fi reprezentată de 15 sportivi la Campionatele Mondiale de lupte de la Budapesta România va fi reprezentată de 15 sportivi la CM de lupte de la Budapesta, care vor avea loc în perioada 18-22 septembrie, preşedintele FRL, Răzvan Pîrcălabu, declarând că la ediţia din acest an va fi o sărbătoare, după ce disciplinele libere şi greco-romane au fost păstrate în programul olimpic. Delegaţia "tricoloră" care va participa la mondialele de la Budapesta este formată din următorii sportivi şi antrenori: lupte feminine, antrenor Cornel Cornea - Ana Maria Pavăl (CSM Cluj Napoca - 55 de kilograme), Georgiana Filip (CS Târgovişte - 59 de kilograme), Mădălina Linguraru (CSM Sfântu Gheorghe - 48 de kilograme), Adina Popescu (CS Târgovişte - 67 de kilograme). Greco romane, antrenor Alexandru Constantin: Virgil Munteanu (CS Dinamo Bucureşti - 60 de kilograme), Georgian Carpen (CSA Steaua Bucureşti - 66 de kilograme), Ionel Puşcaşu (CSA Steaua Bucureşti - 74 de kilograme), Constantin Dorin Pârvan (CS Astra Arad - 84 de kilograme), Alin Ciurariu Alexuc (CS Dinamo Bucureşti - 96 de kilograme). Lupte libere, antrenor Aurel Cimpoeru: Andrei Dukov (CSA

Steaua Bucureşti - 55 de kilograme), Ivan Guidea (CSM Lugoj - 60 de kilograme), George Bucur (CSA Steaua Bucureşti - 66 de kilograme), Ştefan Gheorghiţă (CS Rapid Bucureşti - 84 de kilograme), Michael Manea (CSA

Steaua Bucureşti - 96 de kilograme), Rareş Chintoan (CSM Cluj Napoca - 120 de kilograme). "Va fi sărbătoare totală la Budapesta, în primul rând după decizia CIO legată de lupte. Apoi, sperăm ca noi să sărbătorim şi

Kimi Raikkonen revine la Ferrari din 2014 Finlanezul Kimi Raikkonen, campion mondial la Formula 1 în 2007, va reveni la Ferrari în 2014 pentru un contract pe doi ani, urmând să fie coechipier cu spaniolul Fernando Alonso, care l-a înlocuit în 2009, a anunţat, miercuri, echipa italiană. Raikkonen, în vârstă de 33 de ani, pilot pentru Lotus în 2012 şi 2013, a terminat pe locul 3 în clasamentul general din 2012. El îl va înlocui pe brazilianul Felipe Massa, care era la Ferrari din 2006. Raikkonen a mai evoluat pentru Ferrari în perioada 2007-2009.

pentru medaliile pe care le vom cuceri la Budapesta. Deja, anul acesta, luptele româneşti au cucerit 18 medalii internaţionale până acum şi poate rotunjim să ajungem la 20", a spus Pîrcălabu.

Redactor şef: Mihaela Petroşan Redactori: Aurel Ghinea, Raluca Herepean, Radu Popoviciu, Graţian Ordean, Sever Busuioc, Victoria Stoian Marketing: Lovasz Bianca DTP şi WEB: WS Promotion Email: informatiahd@yahoo.com

Site: www.informatiahd.ro Telefon: 0729.991.241 Tipar executat la Tipografia Prodcom Târgu Jiu ISSN: 1844 – 7732


Pagina 15

SPORT

Informaţia de Hunedoara

BIOGRAFIE: Thomas Bach, de la aurul olimpic la conducerea sportului mondial Germanul Thomas Bach, ales marţi al nouălea preşedinte al CIO, şi-a început parcursul către cea mai înaltă funcţie din sportul mondial opunându-se deciziei de boicotare a Jocurilor Olimpice de la Moscova de către ţara sa, în 1980. Fost floretist, campion mondial pe echipe în 1975 şi medaliat cu aurul olimpic în 1976, la Montreal, Bach a considerat drept o profundă nedreptate decizia Republicii Federale Germane de a refuza să trimită o delegaţie în URSS, în semn de protest faţă intervenţia militară din Afganistan, din decembrie 1979. "Eram purtătorul de cuvânt al sportivilor din Germania de Vest. M-am luptat foarte mult pentru ca noi să participăm la competiţia de la Moscova. Totuşi, sub presiunea enormă a guvernului, comitetul naţional olimpic a cedat şi a boicotat JO", îşi aminteşte Thomas Bach. "Din acel moment am încetat să fiu sportiv, pentru a intra în politica instituţiilor sportive. Am acceptat să devin membru al Comitetului Olimpic German

pentru că doream să evit ca alţi sportivi să aibă de suferit în viitor, în situaţii cum a fost cea din 1980. Toţi sportivii îşi doresc să participe la Jocurile Olimpice şi pentru unii singura şansă de a o face a fost în 1980", a explicat Bach. Alături de Horst Dassler, patronul Adidas, al cărui asistent fidel a fost până în 1987, când omul de afaceri a încetat din

viaţă, tânărul care tocmai devenise avocat specializat în chestiuni economice a descoperit intrigile CIO din era Juan Antonio Samaranch. În 1991, la 37 de ani, Thomas Bach a intrat în clubul select al membrilor CIO. Nouă ani mai târziu, el a fost ales pentru prima dată vicepreşedinte. Avocatul german a fost extrem de activ în mişcarea olimpică. El a negociat

Olanda şi Italia, primele echipe europene calificate la Cupa Mondială din 2014 Echipele naţionale ale Olandei şi Italiei sunt primele reprezentative europene care au obţinut calificarea la turneul final al Cupei Mondiale din 2014, din Brazilia, după victoriile obţinute marţi seară în preliminariile competiţiei. Olanda a învins, în deplasare, cu scorul de 2-0, selecţionata Andorrei şi a acumulat 22 de puncte în grupa D. Cu două meciuri înainte de finalul grupei, Olanda are un avans de opt puncte faţă de următoarea clasată, Ungaria, şi nu mai poate pierde prima poziţie în clasament. În grupa B, Italia a trecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de formaţia Cehiei şi

a acumulat 20 de puncte, cu şapte mai multe decât Bulgaria, următoarea clasată, şi nu mai poate fi detronată de pe primul loc al clasamentului. La Cupa Mondială din 2014 au mai obţinut calificarea până în acest moment Brazilia (ţară organizatoare), Japonia, Australia, Iran şi Coreea de Sud.

drepturile de televizare a JO în Europa şi a devenit chiar preşedinte al Comisiei Juridice. Însă bavarezul este extrem de influent şi pe plan naţional, ca preşedinte al Comitetul Olimpic German, ceea ce i-a atras unele critici în legătură cu diversitatea activităţilor sale, afacerile sale şi funcţiile în cadrul CIO. Presa germană a lansat semne de întrebare în legătură cu un contract al lui

Bach de consultant pentru Siemens, furnizor al JO de la Beijing, din 2008, însă Comisia de Etică a CIO a considerat că nu a fost vorba de un conflict de interese. În această vară, susţinerea candidaturii sale în mod public de către şeicul Ahmad al-Fahad alSabah, fostul preşedinte al organizaţiei ţărilor exportatoare de petrol, a atras, de asemenea, unele suspiciuni. Bach este şi preşedintele al Camerei de Comerţ germano-arabă şi preşedinte sau membru în consiliile de administraţie ale mai multor societăţi. Thomas Bach a fost ales, marţi, în funcţia de preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), în cadrul celei de-a 125 sesiuni a forului, de la Buenos Aires, pentru un mandat de opt ani. Pentru postul de preşedinte au mai candidat ucraineanul Serghei Bubka (50 de ani), portoricanul Richard Carrion (61 de ani), Ng Ser Miang (Singapore 64 de ani), elveţianul Denis Oswald (66 de ani) şi Ching-Kuo Wu (Taiwan - 67 de ani). Bach a devenit al nouălea preşedinte CIO din istorie şi îi succede belgianului Jacques Rogge, care s-a aflat la conducerea forului în ultimii 12 ani.


Informaţia de Hunedoara

CALEIDOSCOP

Carey Mulligan Carey Mulligan a împlinit în 28 mai 28 de ani şi se bucură de o perioadă foarte plină a carierei ei. Marele Gatsby, în care face echipă cu Leonardo DiCaprio şi Tobey Maguire, a devenit un neaşteptat succes de casă în SUA (s-a clasat şi în România pe primul loc în box office, cu un onorant al doilea loc în topul celor mai bune

Film

Pagina 16 Frumuseţile lumii

debuturi ale anului, întrecut doar de Iron Man 3!). Mai mult, filmul ei Inside Llewyn Davis, regizat de fraţii Coen, a fost foarte bine primit la festivalul de la Cannes. Sunt toate şansele s-o fi văzut prima oară în Pride & Prejudice, ecranizarea după Jane Austen care i-a adus lui Keira Knightley o nominalizare la

Oscar. Faima mondială o obţine cu An Education în 2009, la doar 24 de ani, când o interpretează cu o imensă sensibilitate pe Jenny, o elevă de liceu care se îndrăgosteşte de un bărbat mai în vârstă, fiind nevoită ulterior să suporte consecinţele. Rolul a transformat-o într-una din cele mai dorite actriţe de la Hollywood.

Paranoia Premiera în România - 20.09.2013

Adam Cassidy (Liam Hemsworth) este un tânăr obişnuit care încearcă să promoveze în compania sa, Wyatt Corporation. Dar Adam face o greşeală, iar autoritarul său şef Nicholas Wyatt (Gary Oldman) îl şantajează ca să-l spioneze pe marele său rival şi fostul

mentor Jock Goddard (Harrison Ford). Deşi situaţia sa la serviciu se îmbunătăţeşte, eroul îşi dă seama curând că nu este decât un pion într-un joc al trădărilor în care protagoniştii nu se dau înapoi de la nimic, nici măcar de la crimă, pentru a câştiga.

Regia Robert Luketic Cu Amber Heard, Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford

Monede din aur şi bijuterii din epoca bizantină, descoperite în Ierusalim Eilat Mazar, coordonatoarea săpăturilor arheologice din centrul vechi al Ierusalimului, a evocat într-un comunicat "o descoperire care îţi taie răsuflarea, care apare o singură dată în viaţă". Arheologii israelieni au descoperit 36 de monede din aur, un medalion din aur gravat cu un candelabru evreiesc şi mai multe bijuterii din aur şi argint datând din epoca bizantină în centrul vechi al Ierusalimului, a anunţat, luni, Universitatea ebraică din Ierusalim. Tezaurul a fost descoperit la o distanţă de aproximativ 50 de metri de Esplanada moscheilor, pe care evreii o denumesc "Muntele Templului", unde s-au aflat templele evreieşti ale regilor Solomon şi Herod. Potrivit lui Eilat Mazar, săpăturile efectuate în acest perimetru au condus la descoperirea mai multor obiecte datând din epoca templului lui Solomon, distrus de babilonieni în anul 586 î.e.n., potrivit credinţelor evreieşti. Însă, potrivit oamenilor de ştiinţă, aceste descoperiri datând din secolul al VII-lea e.n. sunt complet neaşteptate.

CMYK

"Cea mai probabilă explicaţie este aceea că (...) ascunzătoarea desemna locul în care trebuia să fie construită o nouă sinagogă, întrun loc apropiat de Muntele Templului", a spus Eilat Mazar. "Ceea ce este sigur este faptul că acea misiune, indiferent de cum trebuia ea să fie, a fost un eşec. Comoara a fost abandonată şi proprietarul ei nu a mai putut niciodată să o recupereze", a mai spus Mazar. Ţinând cont de epoca şi de felul în care acele obiecte au fost descoperite, Eilat Mazar crede că acestea au fost "abandonate în contextul cuceririi persane a Ierusalimului în anul 614 e.n.", se afirmă în acelaşi comunicat. "După cucerirea Ierusalimului de persani, mulţi evrei s-au întors în acest oraş, în speranţa de a găsi o libertate politică şi religioasă, iar ei alcătuiau majoritatea populaţiei. Însă persanii, a căror putere era în declin, în loc să încheie o alianţă cu evreii, au căutat sprijinul creştinilor şi i-au autorizat pe aceştia să îi alunge pe evrei din Ierusalim", se spune în acelaşi comunicat.

Muzică

Demis Roussos revine cu un concert la Bucureşti, pe 5 decembrie Demis Roussos revine la Bucureşti anul acesta, pe 5 decembrie, pentru a susţine un concert pe scena Sălii Palatului, unde vor putea fi auzite atât piese specifice sărbătorilor de iarnă, colinde, cât şi hiturile sale, informează organizatorii, Project Events. Legătura lui Demis cu România este una cu totul specială şi datează de mulţi ani. Puţină lume ştie, spun organizatorii concertului, că Demis a fost căsătorit cu o româncă, astfel că pentru acesta Bucureştiul reprezintă o a doua casă, unde revine de fiecare dată cu mare plăcere. Deşi este de origine egipteană, Demis a crescut în Europa şi a îndrăgit tradiţiile europene, iar una din sărbătorile sale preferate este Crăciunul, pe care îl aşteaptă de fiecare dată cu emoţie şi nerăbdare. Anul acesta, pe 5 decembrie, la Sala Palatului, Demis va încânta publicul cu piese specifice sărbătorilor de iarnă - "Ave Maria", "White Christmas", "Silent night", "Amazing Grace" -, dar şi cu hituri precum "Dinata Dinata", "Goodbye my love goodbye!" şi "My friend the wind". Şarmant şi impunător, Demis Roussos a reuşit să cucerească inimile fanilor de pe toate continentele, iar vocea sa inegalabilă a convins milioane de oameni să îi cumpere discurile în cariera sa impresionantă de peste 46 de ani. Recunoaşterea valorii sale a venit şi din partea criticilor, după ce artistul a cântat în mai multe limbi, câştigând astfel numeroase

premii, precum locul 1 în Japonia cu "The Roussos Phenomenon Ep", discul de aur în America pentru albumul "Demis". Pentru concertul din 5 decembrie preţurile biletelor sunt următoarele: categoria VIP - 300 de lei, categoria 1 - 250 de lei, categoria 2 - 200 de lei, categoria 3 - 150 de lei, categoria 4 - 100 de lei, categoria 5 - 50 de lei. Biletele se găsesc, începând de marţi, la magazinul Biletoo din Unirea Shopping Center, librăriile Adevărul şi Eminescu, magazinele Diverta, Flanco, Muzica şi Victoria, Sala Palatului, Palatul Copiilor, Vodafone, Germanos, oficiile poştale semnalizate "bilete.ro" şi online, pe Biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, myticket.ro, bilete.ro şi eventim.ro.

Info nr251  

informatia de hunedoara 251

Info nr251  

informatia de hunedoara 251

Advertisement