Page 1

Nr 3

marzec 2013


W A R P A N CENTRUM KOWYCH POWYPAD

POMOC

24h

1$ '2%}

7 DNI W TYGONIU

2” : = ' $ 2 = 387 83

5 +48 69

www.centrumnaprawpowypadkowych.pl NA TERENIE SALONU MERCEDES-BENZ

KRÓTKIE TERMINY

1$-:<¿6=$ -$.2¥m 86’8*

8/ %2/(6’$:$ .5=<:2867(*2 

ATRAKCYJNE CENY

NAPRAWIAMY WSZYSTKIE MARKI

 32=1$”

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

6$02&+2'< =$67}3&=(


inforataje_marzec  

ads news newspaper