Page 1

Vári Bertalan Társulata

µ> >

c

Vcc

µ

v a r I d a n c e


bennunk luktet a vilag... the world is pulsating in us...


µ> >

1973. május 30-án születtem, Makón. Tízéves korom óta táncolok. A Magyar Tánc-

c

cVc

a kezdet művészeti Főiskola néptánc tagozatán 1991-ben végeztem, azóta a tánc kitölti mindennapjaimat, az életem részévé vált. A pályakezdés meghatározó éveit a Novák Ferenc nevével fémjelzett Honvéd Együttesben töltöttem; táncszínházi produkcióiban hat éven át szerepeltem.

µ

A szolnoki Szigligeti Tánctársulat egyik alapítójaként – Román Sándor vezetésével – 1997-ben kezdtük lerakni egy új együttes alapjait, amely 2000-től Experidance néven vált ismertté. Tánckarvezetőként – egyben a nagysikerű darabok egyik szólistájaként, majd társkoreográfusként – meghatározó szerepem volt az együttes felemelkedésében, a repertoár megalkotásában és a társulat sikereiben.

begenning

2008 újabb változást hozott: Presidance

I was born on the 30.th of May in 1973,

együttest alapítottam. Művészeti vezetőként,

in Makó. I began to dance when I was 10

koreográfusként a Presidance művésze-

years old. I graduated at the Hungarian

ti koncepciójának kialakítása, valamennyi

Dance Academy, in 1991 at the faculty

produkciójának megalkotása – az ötlettől

of folk dance, and since then dancing

kezdve a koreografáláson át a rendezésig

gave meaning to my life, filling my eve-

– teljes egészében az én munkám eredmé-

ryday life completely.

nye. Röpke két év alatt hatalmas sikereket

I spent the first and decisive years of my career at the Honvéd Ensemble, taking

Company néven többedmagammal tánc-

értünk el Hungarythm, Christmas Now és Transit című egész estés produkcióinkkal.

part in their dance theatre performanc-

Most az élet ismét válaszút elé állított. Új

es for 6 years

lendülettel, töretlen hittel felvértezve és az

As one of the founders of the Szigligeti Dance Company in Szolnok - led by Sándor Román- in 1997 we began to lay the

elmúlt húsz év tapasztalatával megerősödve indulok a magam választotta irányba – együttest alapítok, új néven.

foundations of a new ensemble, which

Vári Bertalan

Harangozó-díjas táncművész

became known since 2000 as Experi-

dance. As the leader of the corps of ballet – and at the same time as one of the solists, and later associate choreographer of their very successful performances – I played a decisive role in the takeoff of the company, in designing its repertory and in its success. The year 2008 brought a new change for us: I started with some friends a dance ensemble: the Presidance Company. As the artistic director and choreographer I was responsible for getting into shape the artistic mission of Presidance, creating all of its performances – from the basic ideas through the choreography to the staging – all of this is completely the result of my work. In two short years our efforts were crowned with enormous success by our full-night per-formances: Hungarythm, Christmas Now and Transit. Now I have to face a new challenge in my life. With new enthusiasm, steeling myself with undiminished trust and strengthened by the experience of the last 20 years I make now for my chosen direction- I have set up a new ensemble. Bertalan Vári

Dancer, choreographer, winner of Harangozó award

v a r I d a n c e


a mufaj A rendkívül sokszínű magyar néptánchagyomány és kultúra egyedülálló az egész világon. A Varidance ebből a sajátos kultúrkincsből merít; a tradicionális elemeket különböző táncstílusokkal (többek közt a sztepp, hip-hop, kortárs) és más műfajokkal (mint a cirkusz, színház, film) ötvözi és modern, különleges, egyedi stílussá varázsolja. Az ebben a szellemben színpadra állított művek alkalmasak kultúránk megismertetésére, népszerűsítésére hazánkban és határainkon túl is. Az elmúlt évek tapasztalatai meggyőzően bizonyítják, hogy az emberek szeretik és igénylik a magas színvonalú, művészi értékkel bíró, ugyanakkor könnyen befogadható, különleges produkciókat. Társulatunkat ezért, s abban a hitben hívtuk életre, hogy az általunk képviselt műfajokkal kiérdemli majd az emberek érdeklődését és szeretetét, hiszen ne feledjük:

our artistic style

Bennünk lüktet a világ...

The extremely multi-coloured Hungarian tradition and culture of folk dances is unique in the world. Varidance draws on this peculiar cultural treasure, merging the traditional elements with different dance styles (among others with step, hip-hop and contemporary dance) and with other artistic forms (like circus, theatre, film), creating by its magic a modern, unique, special style. Our performances, which reflect this vision on stage are appropriate for making acquainted with our culture in our country and abroad, too. Our experiences of the last years convincingly proved, that people like and desire productions, which represent a high artistic value and at the same time are special and easily receptible. We called our company into life for this reason, trusting that the artistic styles we represent will deserve the attention and love of the audience, as we don’t forget: The world is pulsating in us...

v a r I d a n c e


a tarsulat Az együttes tagjai olyan könnyed eleganciával adják elő a koreográfus képzeletében megszületett, komoly mesterségbeli tudást kívánó táncokat, mintha évtizedek tapasztalata, gyakorlata csiszolta volna össze a mozdulataikat, avatta volna profivá őket. Hogy professzionális a társulat, ahhoz nem fér kétség, ám évtizedekben csak a jövőjük és nem a múltjuk mérhető. Tehetségesek, képzettek és magabiztosak; ifjúkori lendületük, tánc iránti elkötelezettségük imponáló, temperamentumos produkciókban ölt formát s válik látványos színpadi valósággá. A táncszerető közönségnek szóló, nyilvános előadások mellett más események is színesítik a műsornaptárt – fesztiválokon, ünnepségeken, bálokon, televíziós showműsorokban és zártkörű, céges rendezvényeken is örömmel fellép a Varidance. Hosszabb-rövidebb műsoraik koreográfiája egyedi, speciális és mindig az alkalomhoz illő – a megrendelők változatos kívánságainak, céljainak megfelelően.

the ensemble The members of the company perform with graceful elegance the dances, which were born in the imagination of the choreographer, and which require a sincere professionalism, as if the experience of decades had polished their movements, initiating them into professionals. The ensemble is professional without doubt, but only our future can be measured by decades, not our past. They are talented, qualified and self-confident, their young enthusiasm, their commitment to dancing takes shape in impressing, fiery productions, becoming a spectacular reality on the stage. Beside the public performances for the dance lovers other events make their program calendar more many-coloured – Varidance with pleasure makes appearances at festivals, celebrations, balls, television shows and private company events. The choreography of their shorter or longer programs is always unique, special, tailored for the occasion, reflecting the various requirements and goals of their customers

v a r I d a n c e


a jovo

variaciok A Varidance első, bemutatkozó, Variációk címû előadása egyfajta válogatás az elmúlt tíz évben legnagyobb sikert aratott, emlékezetes koreográfiákból, amelyeket a hagyományokra építve, de mindig új utakon járva és saját stílust teremtve alkotott meg a művész. Munkái friss, egyéni látásmódról, „határtalan” műfajismeretről tanúskodnak; koreográfiái új színekkel gazdagították a magyar táncművészet palettáját. Természetesen az alkotó kicsit más szemmel tekint vissza korábbi munkáira – egy évtized hosszú idő; van, amit a maximumra törekvő művész ma már másképpen csinálna. A kezdeti szív és lélek, a tánc iránti alázat, amely segített megálmodni és színpadra állítani az ismert műveket, mit sem változott. Ám – reményeink szerint – a sok év tapasztalata, a szakmában eltöltött idő elég garancia arra, hogy a sikeres koreográfiákat alkotójuk újraértelmezve új köntösbe bújtassa, ha úgy tetszik: át„vári”álja...

the future

variaciok (variations) Their first performance – introducing Varidance – is a kind of selection from the successful choreographies of the last decade, which are based on the traditions, at the same time re-flecting the new ways and peculiar style of Bertalan Vári. His works reflect a new, individual perspective, an “unlimited” knowledge of his art, his choreographies enriched with new colours the palette of the Hungarian art of dance. Of course the creator looks back to his former works from a different perspective now, a decade is a long time, there are things which a perfectionist artist would do today in a different way. But the original heart and soul, the humility for dancing, that has helped to dream and stage the well-known works, has not changed. However – as we hope – our experience of many years, the time spent in this profession guarantees sufficiently for the creator the successful reinterpretation of the choreographies in new shape, we could call these new “VARIations.”

v a r I d a n c e


bennunk luktet a vilag... the world is pulsating in us... design: Lerch P茅ter www.grafoid.hu fot贸: Csillag P谩l www.silverdance.com stylist: Zelenka N贸ra www.zelenkanora.blogspot.com


www.varidance.com

µ> >

c

Vcc

µ

v a r I d a n c e

Varidance  

Varidance együttes prospektus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you