Page 1

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 9330 Kapuvár, Győri út 2. Tel.: 96/241-823 e-mail: kapuvar@rmkvk.hu honlap: www.rmkvk.hu

Kiadó: Rábaközi Művelődési Központ, Henye Zsuzsanna Szerkesztő: Vargáné Molnár Zsuzsanna Fotók: saját készítésű fotók, illetve Jerkó Gyula fotói

2016. november - december


Ez történt nálunk… Szeptemberben az iskolakezdéssel együtt folyamatosan indultak újra szakköreink is. Minden hétfőn 14 órától Gyapjúszövő szakkörünk van. Érdekességek a szövésről: „A szövés sok évezredes mestersége az emberiségnek. Az egész világon ismerik és művelik. Az alapelv változatlan kortól, helytől függetlenül: függőleges és vízszintes szálak egymásba fűzésével-szövésével rögzíteni a fölgyülemlett tudást, tovább adni az utódoknak, utókornak. Ugyanazok a technikai fogások, módszerek a világban mindenhol előfordulnak, ahol szőnek. Az alkotók a nép és az egyén jellegzetességeit megjelenítve alkalmazzák ugyanazokat a megoldásokat, díszítőelemeket. Gazdag szimbolikája létezik a szövésnek. Az egymást keresztező függőleges és vízszintes fonalrendszer az univerzumra utal: föld és ég. A szövés folyamata a kozmikus teremtés tér- és időbeli szerkezetét jelképezi. Ennek eredménye, az elkészült szövet szővőszékről való levágása, a szülés teremtő pillanatával a köldökzsinór elvágásával mutat párhuzamot. Ebben az értelemben a szőttes az ember életét, sorsát, végzetét fejezi ki. A szövés alapját alkotó függőleges láncfonal az állandóság, felcserélhetetlenség, míg a beszövött, sokszínű vízszintes vetülékfonal a változatosság, az esetlegesség. Az összekapcsolódó két fonalrendszer a férfi és nő kapcsolatához hasonlítható: egymás nélkül nem létező, teljességet meg nem élő, nem különösebben értékes, az összefonódás-szövés által azonban elválaszthatatlan egymástól, hiszen e nélkül nem beszélhetünk egységes egészről sem az emberi életben, sem a textilekkel kapcsolatban. Függőleges és vízszintes fonalak szépen szimbolizálják a világmindenséget Teremtő Atyához fölfelé vezető utat és az emberek vízszintes, egymáshoz vezető útját.” (Pádár Ágnes – gyapjúszövő, Budapest)

Az évek óta jól működő szövő szakkör tagjai minden évben várnak és fogadnak kezdő, érdeklődő, a szövést megtanulni vágyó tagokat. Timár Jenőné elmondta, hogy munkájuk során az újakkal, a kezdőkkel megismertetik a szövés alapjait, a motívumok elkészítési technikáit. Fél év elteltével már használatra, díszítésre való tárgyakat is tudnak szőni (tarisznya, falikép, párna, stb.) A haladók az erdélyi festékes motívumaiból önállóan készítik el a saját elképzelésű és különböző nagyságú tárgyaikat, mint pl. asztali futó, fali- és padlószőnyeg. Egy-egy munkával részt vesznek kiállításon is. A foglalkozások kellemes, családias hangulatban telnek a művelődési központ klubtermében.


Szintén hétfőn, 18 órától Papné Höfler Erika tart Asszonytornát. Mindenki számára egyaránt fontos, hogy az előttünk álló éveket elfogadható egészségben, aktivitással, társaságban, családban, tevékenységekben örömünket lelve töltsük. Egy vizsgálat számszerűen is meghatározta: bár a környezet és az öröklés is szerepet játszik, de nagyobb részben, 53%-ban az egyéni életmód határozza meg mennyit és hogyan, milyen életminőségben élhet valaki. Az életmód két fontosabb pillére a táplálkozás és az aktivitás. Több száz tanulmány igazolta már a mozgás krónikus betegségekre gyakorolt jótékony hatását. A mozgás az anyagcsere folyamatokat kedvezően befolyásolja, megelőzheti a magas vérnyomás kialakulását, csökkenti a magas vérnyomást, javítja a tüdő kapacitását, növeli az önbizalmat és önbecsülést, önálló életvitelt tesz lehetővé az idős embere esetében is.

Minden hónap első hétfőjén a Pedagógus nyugdíjas klub tartja nálunk összejöveteleit. Érdekességek a pedagógusokról az ókorban: A pedagógusnak a feladata és szerepe a különböző korszakokban eltért egymástól. A Kr. e. II-I. évezred során már találkozhatunk az oktatás intézményesült formájával, amiből következik, hogy pedagógusok is voltak ebben az időszakban. Ez az intézményesülés Mezopotámiát, Egyiptomot, Indiát és Kínát érintette. Mezopotámiában ebben az időszakban kialakult egy független szabad értelmiségi réteg, akik a tábla házának a tanárai voltak és oktatással foglalkoztak. Az oktatás mellett a neveléssel is foglalkoztak, ami abban nyilvánult meg, hogy fegyelmezés esetében különféle testi fenyítéseket alkalmaztak. Egyiptomnál írnokképző iskolák jelentek meg intézményesült formában. Itt a tanítást írnokok vállalták, akik utánzás, gyakoroltatás módszereivel igyekeztek átadni a tudást. Itt neveléssel nem találkozunk, ami azzal is magyarázható, hogy itt elsősorban felnőtt emberek tanultak és ilyenkor már nincs szükség neveltetésre. Egyiptomnál még az is érdekes, hogy a gazdagabb családoknál magánnevelők tanították a gyermekeket, tehát a pedagógusnál nem volt szükséges feltétlen oktatási intézmény megléte. Indiánál is hasonló momentumokkal találkozunk, ami érdekes, hogy a kasztok alapján szerveződött a tanítás, amely a tanító házában valósult meg. Itt a gyermekek 4-5 hónapot töltöttek el. Nevelésnél használták a testi fenyítést, de ennek speciálisabb fajtáját, ugyanis nem veréssel neveltek, hanem éheztetéssel, hideg vízben való megfürdetéssel, illetve a tudástól való eltiltástól. Indiában az oktatásra a buddhizmus megjelenése nagy hatással volt, ekkor jelentek meg a buddhista papok, akik a tanítást vezették. Kínában a falvakban magántanítók tanítottak, tehát itt nem volt intézményesült formában oktatási intézmény, erre egyedül csak a városokban volt lehetőség, amelyet a kormány létesített. Az oktatás itt ingyenes volt, az alapiskolába a diákok 5-től 10 éves korig jártak, befejezéskor pedig vizsgát tettek. Itt fontos megjegyezni, hogy csak fiúgyermekek tanulhattak, de a gazdagabb családoknál lehetőség volt arra, hogy a leányaikat magántanítókkal oktassák.


Keddenként 14 órától Foltvarró szakkörünk vár mindenkit. A patchwork = foltvarrás története akkor kezdődhetett, amikor először használt valamilyen textíliát az ember, a szabás során leesett, kisebb-nagyobb anyagdarabkákat az utolsó fecniig felhasználták az asszonyok, lányok. Egyiptomi régészeti leletek vizsgálata során már találtak patchworknek nevezhető megoldásokat. Állítólag Buddha rendelte az első foltművet. A szegényebb hívek csak kisebb méretű selymeket tudtak ajándékozni Neki, amiket aztán Buddha egy nagy takaróvá varratott össze. A ma már népművészetté nemesedett patchwork- és quiltkészítést az Angliában felvirágzott textilipar változatos anyagainak maradékai inspirálhatták, ahol elsősorban a szegény emberek művészete volt. A szükség, a takarékosság, a leleményesség hozta létre. Foltvarró hagyományaikat az ír, angol, holland, amish, norvég telepesek elvitték magukkal Amerikába, ahol elterjesztették és szinte egyedülálló módon lett népszerű kézimunka. Az asszonyok közösségben varrogattak, maguk találták ki újabb és újabb mintáikat, amiket rendre el is neveztek. A szebb, népszerűbb mintákat ma is szívesen használják a tradicionális foltvarrás hívei, megtartva az eredeti elnevezést is. A patchworknek nevezzük, ha anyagdarabokból, mozaikszerűen varrják össze a munkákat, rendszerint geometriai formákat felhasználva. Vannak applikált, rátétes megoldások is a foltvarrásban. Ha paplanszerűen kibéleljük, ellátjuk hátlappal, s összesteppeljük, akkor quiltnek nevezzük.

Boros Árpádné Marika vezetésével foltvarróink lelkesen készítik a kézimunkákat, amelyhez vékony, éles tű, a legjobb, a jó szem, pamutcérna, gyűszű és a jókedv elengedhetetlen. A varrógép feltalálása óta sokan hódolnak a gépiesített változatnak is – nálunk is. Ma már az erre szakosodott ipar ontja a szebbnél szebb, kifejezetten a folttechnikát kedvelők számára tervezett anyagokat, inspirálva ezzel foltvarró körü0nk tagjait is az újabb és szebbnél szebb alkotások létrehozására.

17 órától Fábiánné Domán Hermina a Quilling szakkörön a papírcsík-tekerés rejtelmeibe vezeti be a résztvevőket. Kortól függetlenül egyre nagyobb az érdeklődés e különleges technika iránt. A quilling, azaz papírcsíktechnika a népszerűségét leginkább annak köszönheti, hogy az alapok elsajátítása után különösen látványos dolgokat lehet készíteni. Nem igényel túl sok és különleges alapanyagot sem, mindössze magukra a papírcsíkokra, a sodróeszközre és egy kevés papírragasztóra van szükség. Az első látásra bonyolultnak tűnő, szerteágazó indamotívumok sokasága rögtön vonzza a tekintetet. Gyönyörű képeslapokat, dobozkákat, díszeket készíthetünk. A technika nagyrészt abból áll, hogy a különböző színű papírcsíkokat a sodrórúd segítségével feltekerik, ragasztóval rögzítik, majd ezekből a kis tekercsekből különféle formákat hajtanak. Ezen formák kombinációi lenyűgöző mintákat adnak.


Szerdánként aktív klubélet zajlik a művelődési központban. A Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület tagjai tartják ekkor összejöveteleiket. A nyugdíjas klub tagjai minden szerdán nálunk találkoznak, beszélgetnek, megünneplik a születés- és névnapokat, de a hagyományok őrzésével, bemutatásával, továbbadásával is foglalkoznak.

Október 6-án indultak a jóga-órák intézményünkben, Benke Éva vezetésével, aki minden csütörtökön várja az érdeklődőket. A hathajóga alapú gerincjóga, célja a fizikai test egészségének helyreállítása, a helyes légzés elsajátítása, stresszoldás, a relaxációra való képesség elsajátítása. A jóga gyakorlatai kiválóan alkalmasak a mozgásszegény életmód, vagy a fizikai és szellemi fáradtsággal járó munka káros hatásainak ellensúlyozására. Megmozgatják és ösztönzik a test izmait, izületeit, a csontrendszert, a belső szerveket, az érrendszert, az agy szellemi teljesítőképességét, csökkentik a stresszt. A jógagyakorlatok pszichoszomatikusak. Megfigyelték, hogy ezek a gyakorlatok nem csupán a testre hatnak, hanem azon keresztül az egész személyiségre, lényünkre.

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének részt venni az órákon! Ami szükséges: kényelmes ruha, matrac.


Minden hónap első csütörtökjén a Kapuvári Kertbarát Kör tartja nálunk összejöveteleit, amelyeket előadásokkal, magbörzékkel, termés-bemutatókkal is színesítenek. A Kapuvári Kertbarát Kör tagja az Országos Kertészetek és Kertbarátok Országos Szövetségének. Szakirányú előadássorozatukat a kör tagjai közül, illetve külső szakemberek bevonásával tartják meg, amelyeket bárki látogathat. Olyan témákat érintenek, mint a biotermékek, virág- és koszorú kötészet, virágzó dísznövények, balkonládás növények termesztése, időszerű munkák a kiskertben, stb.

Péntek délelőttönként 10 órától Vargáné Halász Viktória várja a családokat Pitypang Muzsika című zenés, mondókás, dalos foglalkozásokkal. A főként 6 hónapos kortól 3 éves korig ajánlott foglalkozásokon a korosztálynak megfelelő dal és mondókaanyag segítségével valósul meg a gyermekek valamennyi zenei képességének (zenei hallás, ritmusérzék, stb.) fejlesztése. A zenei nevelés kedvező hatással van a babák érzelmi, értelmi, mozgás-, beszéd- és szocializációs fejlődésére. A foglalkozásokon megismerkedhetnek az élő hangszer szépségével is.

Viki továbbra is szeretettel vár minden családot, akik szeretnének oldott légkörű foglalkozásokon együtt játszani, énekelni, mondókázni. 17 órakor kezdődik minden pénteken a Sakkiskola. A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan, sokszor vizsgálták már. Megállapították, hogy e szellemi sport jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. Napjainkban a sakkozást legtöbben úgy tekintik, mint a szabadidő eltöltésének egyik meglehetősen elterjedt, játék- és sportjellegű, ugyanakkor kulturált formáját. Sokan a sakk négy fő funkcióját említik: sport, játék, tudomány és művészet egyszerre. Szinte mindenki meg van győződve arról is, hogy a sakkozás – alapvetően kognitív lelki folyamatokat és funkciókat működtetve – jótékonyan hat az értelmi képességek, mindenekelőtt a megértés és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére. A sakk becsületességre nevel, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a


versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, a lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására. Fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, az összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet. A sakk megtanít arra is, hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet jutni, hogy egyes problémákra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni, hogy a problémamegoldást ismételten újra kell kezdeni, hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani. A sakkot tehát fontos személyiségfejlesztő eszközként is számon tarthatjuk.

Késő délután tartja próbáit a Zenés Táncszínház. A Táncszínház célja, hogy a szerepelni vágyó, önmagukban tehetséget érző, prózát, éneklést, mozgást, zenét, táncot kedvelő gyermekeket összefogja. Gacs Elemérné és Soósné Gacs Zsuzsanna a prózamondást, éneklést és tánctanítást komplex módon nevelési-oktatási és képzési folyamatként integráltan valósítják meg. Céljuk, hogy fejlődjön beszédkészségük, szép kiejtésük, a közös szereplésekkel is felerősödjön a közösségi érzés, a felelősség egymás iránt, fejlődjön személyiségük, gazdagodjon érzelemviláguk. Minden évben 1-1 új darabbal bővítik repertoárjukat, amelyeket nemcsak Kapuváron, hanem nagyon sok más településen is bemutattak már.

Ugyanezen a napon, fél 7-től tartja a kóruspróbákat a Kapuvári Haydn Vegyeskar. A kapuvári emberek mindig szerettek dalolni: a táncos összejöveteleken, lakodalmakban, bálokban, munka közben, toll- és kukoricafosztáskor, stb. Ezt a dalolási kedvet használta ki Ragányi István gartai kántortanító, mikor Kapuvári Polgári Férfidalkör néven énekkart szervezett. Az első világháború után 1922-ben Kapuvári Dalosegyesület alakult. Első ismert nyilvános szereplése 1925-ben volt, ahol gr. Széchenyi István első közéleti fellépését méltatták, annak 100. évfordulóján. 1933-1943-ig Kapuvári Iparos Dalárda működött, megszűnése után


Kapuvári Vegyes Kórus néven szerepeltek az énekesek. 1951-ben Simon Endre tanító állította talpra a kórust, amely 1955-től a Népi Együttes keretein belül működött. 1962. január 1-jén az addig laza formátumú népi együttesből Kapuvári Szövetkezeti Népi Együttes néven új együttes alakult. Számtalan fellépés után 1970. augusztus 20-án, a dalkultúra területén végzett jó munkájukért miniszteri dicséretben részesültek, 1973-ben megyei minősítő versenyen ezüstdiplomát szereztek, 1976-ban arany fokozatot kaptak, majd az országos minősítő versenyen aranykoszorús fokozatot értek el. 1974 őszétől Buza Béla tanár úr került a kórus élére. 1989-től viseli a kar a Haydn Vegyeskar nevet. Ekkor szerezte legmagasabb minősítését a Fesztivál díjat is. A 80-as évek előtt rendszeres résztvevője az országos dalostalálkozóknak, fesztiváloknak. Népszerűsítették a magyar kórusmuzsikát Olaszországban, Németországban, Erdélyben, Ausztriában, Hollandiában, Szlovéniában, Szlovákiában és Csehországban is. 1980 óta már elvárt és megszokott eseménye Kapuvár városának a kórus által rendezett és aktív közreműködésével lebonyolított karácsonyi koncert. Ezenkívül minden évben színesíti fellépéseivel a város világi és egyházi ünnepeit: Augusztus 20, Október 23, Március 15, Szent Anna Napok. A város vezetése az együttest több ízben dicséretben részesítette. 2007 óta Kapuvári Haydn Vegyeskar Egyesület néven új karnagyokkal (Kapuiné Titz Ildikó és Lukovits Györgyi), átalakult szervezeti formában működik tovább, 40 fő lelkes közreműködésével.

Állandó próbatermet kapott nálunk a Movement Dance School, melynek tanárai minden nap oktatják a gyermekeket a különböző táncstílusokra, formálják életszemléletüket, közösségüket, miközben törekszenek az egészségtudatos magatartás kialakítására is. A Movement Dance School 2008-ban alakult Mészáros Laura kortárs és moderntác pedagógus, valamint Rabi Imre hip-hop, breaktánc tanár vezetésével. Az egyesület célja egyrészt, hogy szélesítse a régió művészeti világának palettáját az éppen aktuális táncstílusokkal, a modern, illetve a hip hop irányzatokon belül, a legfrissebb oktatás technikákat felhasználva. Másrészt pedig az ifjúság nevelése, mely nemcsak a táncos testi, hanem személyiségének fejlesztését is tartalmazza, mely az egészséges életmódtól, a környezettiszteleten keresztül a különböző készségek (kreativitás, kompetencia, önbizalom) kialakításáig is kiterjed. célja a fiatal táncosok életszemléletének formálása, egészségtudatos magatartás kialakítása.


Szintén nálunk kapott irodát a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az Iparkamara szervezetének mindennapjait a nyitottság, az aktivitás, az új iránti fogékonyság és tagjaik iránti elkötelezettség, a szolgáltatás, érdekképviselet és érdekérvényesítés iránti elhivatottság határozza meg. Célja, hogy a gazdaságszervezés és irányítás valamennyi szintjének meghatározó szereplője legyen. Feladatai a gazdaságfejlesztéssel, kereskedelem-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások, közfeladatok, rendezvényszervezés, szakképzés, okmányhitelesítés, Széchenyi kártya ügyintézés, stb.

Mindezeken kívül korai intervenció és gyógypedagógiai segítségnyújtás is van intézményünkben: Degovics Zsuzsanna tartja nálunk foglalkozásait. A korai beavatkozás a legkorábbi időszakban teremt kapcsolatot a családokkal. A gyanú, amely alapján a családok felveszik a gyógypedagógussal a kapcsolatot, felmerülhet a gyermekorvosban, a védőnőben vagy a hozzátartozókban a szülők észrevételével párhuzamosan vagy attól függetlenül is. Milyen problémákat érint a korai terápia? - idegrendszeri sérülés (koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek) - végtagfejlődési rendellenességek, szerzett és veleszületett végtaghiányok - mozgáskorlátozottságot okozó ortopédiai betegségek - tónus rendellenességek - genetikai eredetű fejlődési rendellenességek - a későbbi életkorban megjelenő kórképek (autizmus, mozgáskoordinációs zavarok stb.)

A korai terápia célja: A sérült funkciók működésének rehabilitációját és a korai fejlődésükben veszélyeztetett funkciók károsodásának megelőzését foglalja magába. A gyermekek a szüleikkel együtt vesznek részt heti egy vagy két alkalommal a kezelésen. A szülők a foglalkozások menetét végigkövetik, majd a foglalkozások végén a gyógypedagógussal megbeszélik az órán történteket, a felmerült kérdéseket és az otthoni gyakorlás anyagát. Alkalmazott, egyéni terápiák lehetőségei:         

Gyógypedagógiai alapterápiák Bazális stimuláció /a szenzoros területek ingerlésére Medical taping és Kinesio taping módszer /elasztikus szalagok az izom, ín, szalagok támogatására Myofascialis kezelés /izom-, ín-, és kötőszöveti rendszer kezelése Neurohabilitácio /az elemi mozgásminták aktiválásával központi idegrendszer mozgásszervezésre, mozgástervezésre segítése Másodlagos neuroterápia /végleges humánspecifikus tartási és mozgási mintázatok programja Kognitív terápiák /az értelmi funkciók javítása PECS /képkártyacsere módszer Pszichomotoros fejlesztő program

A korai intervenció nevéhez fűződik az időfaktor fogalma is. Az időben történő probléma felismerése, a kezelés korai indítása csökkentheti vagy enyhe eltérések esetén megszüntetheti az akadályozott fejlődésmenet által létrejött funkció kieséseket. A gyermek megsegítése a korai fejlesztés után is tovább folytatódik a sérülés típusának megfelelő gyógypedagógiai megsegítés formájában. Ennek tartalmi felépítése (a korai intervencióhoz hasonlóan) a gyermek diagnózisára épülő terápiás terv alapján készül. (Degovics Zsuzsanna gyógypedagógus,-pszichopedagógus, -szomatopedagógus)


Az elmúlt két hónapban programokban nem volt hiány nálunk. Bár szeptember 8-án egy meghiúsult USA-előadással indítottuk az őszt… Szeptember 16-án, 17.30-kor elindult a Gartai Népfőiskola előadássorozata. Ezen a pénteken dr. Soós István tartott előadást „Jézus pere – Egy római kori jogeset elemzése” címmel. „Este, az utolsó vacsora után, Jézus kimegy tanítványaival az Olajfák helyére, a Getszemáni nevű majorba, ahol a zsidó templomőrség letartóztatja… - így kezdődött a történet, melynek során aztán azt is megtudhattuk, hogy a nagy szanhedrinnek 71 tagja volt, Jeruzsálemben volt a székhelye, bizonyos ügyekben kizárólag ez a bíróság járhatott el, s az első keresztények ellen is a főtanács indított eljárást.

Szeptember 20-án a Magyar Vöröskereszt kapuvári szervezete Véradást szervezett az előterünkben. Ugyanezen a napon indultak első múzeumpedagógiai foglalkozásaink, amelyekre először a kapuvári óvodásokat vártuk. A gyerekek a tárlatvezetés után egy játékos foglalkoztató füzet kitöltésével bizonyíthatták, mit jegyeztek meg, mi mindent láttak a termekben. A rendhagyó múzeumi órát kézműves foglalkozás zárta, amely szintén kapcsolódott a kiállítás anyagához.

Szeptember 22-én ismét két múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk a kapuvári nagycsoportosoknak. Az előző napihoz hasonlóan Kelediné Mészáros Ágnes rábaközi motívumokkal ismertette meg a gyerekeket. Képeslapok, kifestők készültek.


Szeptember 23-án délelőtt ismét egy kapuvári óvodás csoport érkezett hozzánk Az előzőekhez hasonlóan, a múzeumban Göndöcs Györgyné vezette őket végig a kiállításokon, töltötték a múzeumpedagógiai füzetünket, majd Szele-Virányi Melindával készítettek virágmintás agyagdíszeket.

Szeptember 24-én nagyon jól sikerült Kapuvár szeretlek - Szent Mihály napi nyárbúcsúztató rendezvényünk. A Hanság Big Band nyitotta, a Laser Együttes zárta a napot. A kettő között fellépett a Movement Dance School, a Junior Mozgásstúdió, a Diamant-Genius, a Kapuvári Ifjúsági Mazsorett Együttes is. Olyan kapuvári hírességeket hívtunk színpadra, mint Cserpes Laura, Mészáros Tamás és Esssem. A várárokban egész délután ingyenes volt az ugrálóvár, a tandemasztal, az arcfestés, kipróbálhatták a paintball lövöldét, a sumó birkózást. Voltak kézműves foglalkozások, a Kapuvári Hanyi Íjászok jóvoltából lehetett íjászkodni, a Kapuvári Lóbarátok Köre pedig lovaskocsikázni vitte az érdeklődőket. „Üdvözlet Kapuvárról” című felhívásunkra számos kapuvári képeslapot terveztek a gyerekek, amiket ajándékcsomagokkal jutalmaztunk. Nagy sikert aratott kapuvári címeres keresős játékunk is. Közel százan kutatták a címereket és oldották meg helyesen a feladatokat. Őket szintén


ajándékcsomaggal jutalmaztuk. Ezen a napon ingyenesen volt látogatható a Muzeális Kiállítóhely, melynek kiállításai megteltek a látogatókkal.

Ugyanezen a napon került sor a polgármesteri hivatal aulájában Dr. Benedek Andrea Eszter festőművész Színvallás című első önálló kiállásának megnyitójára. A kiállítást Rujaveczné Ferenczi Katalin művészeti szervező nyitotta meg, kapuvári népdalcsokorral pedig közreműködött a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület is.


Szeptember 28-án, szerdán Idősek Napja alkalmából vendégül láttuk Kapuvár nyugdíjasait. Hámori György polgármester úr köszöntője után Fekete vonat show következett: Poór Péter és tanítványa szórakoztatta a közönséget. Előadásuk után a színházi előtérben az étel-ital mellett Luca és a Happy End zenjére lehetett táncolni.

Intézményünk október elsején közreműködött Kapuvár Város Önkormányzata által adományozott kitüntetések átadásán.


Könyvtárunk 2016. október 3-8-ig az Országos Könyvtári Hét keretén belül színes programokkal várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Ezen a héten, a hagyományokhoz híven ingyenes volt a beiratkozás, az internetezés, illetve elengedték a késedelmi díjakat is. Október 3-án, 14 órakor „Az én könyvtáram” címmel könyvtár-használati vetélkedővel indultak a Könyvtári hét programjai, melyen a helyi iskolák 11-12 éves diákjai mérték össze tudásukat.

Október 4-én, kedden délelőtt 9.30-kor az óvodásoknak, délután 14.30-kor az alsó tagozatosok nézhették meg a Fogi Színháza előadásában a CsengőBongó Királyság című mesejátékot. Az előadást Harsányi Gábor színészrendező írta és rendezte. A 7 szereplő zenés, vidám előadás arról az országról szólt, ahol mindenki énekelt. Egy napon a gonosz varázsló átkot bocsátott le rájuk, s elnémult a dal, tilos volt az ének. Zengő-Bongó Királyfi elindult megküzdeni a Rettenetes Rettentővel. Végül újra felzendült a királyságban a dal.


Október 5-én délelőtt az Arany János úti óvodából jöttek hozzánk kisóvodások, akik zenei hangjaival ismerkedtek. A színházteremben lévő zongorákat Borsodiné Szabó Judit szólaltatta meg a gyerekeknek. Október 5-én folytatódtak a múzeumpedagógiai foglalkozásaink is.

Októberben folytatódott a Kapuvári Katedra is. Október 5-én, szerdán 17 órakor elsőként Pavlóczki Béla helytörténész, történelemtanár lépett a katedrára. Előadásának címe: Közlekedési eszközök az első világháborúban.

Október 5-én, szerdán 14 órakor „Múltunk értékei” címmel 13-14 éveseknek helyismereti vetélkedő zajlott a könyvtár olvasótermében.


Október 6-án is jöttek hozzánk kisdiákok múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Mindegyik osztály részt vett a tárlatvezetésen, kitöltötték a foglalkoztató füzetet, majd Szele-Virányi Melinda segítségével agyagmunkákat készítettek.

Október 6-án ismét Véradás volt a színházi előtérben, a Magyar Vöröskereszt mindenkit arra buzdít, hogy aki egészségesnek érzi magát, vegyen részt a véradásokon, hiszen naponta 1800 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon. Október 6-án 17 órakor a művelődési központ mögötti Emlékfáknál emlékeztünk az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett 13 aradi honvédtisztre és a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre. Műsorunkban közreműködtek a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium diákjai.

Október 7-én is két általános iskolás osztályt láttunk vendégül a múzeumban és a művelődési központban. A korábbiakhoz hasonlóan ők is megnézték a kiállítást, feladatokat oldottak meg, majd agyagformákat készítették.


Október 7-én 10:30-kor a könyvtár vendége volt Pásztohy Panka íróillusztrátor. Gyerekekkel való találkozójának címe: „Olvassatok gyerekek!” A könyvtárba érkező Pátzay Iskola első és második osztályos tanulóinak tartott felolvasást, amelyet a gyerekek nagyon élveztek, s a találkozó végén kis színezhető ajándékkal lettek gazdagabbak.

Október 7-én, pénteken, 17 órakor Benke Éva tartott előadást a Biblioterápiáról. Az érdeklődők megtudhatták, hogyan hat lelki világunkra az olvasás, illetve arról is értesülhettek, hogy egy pozitív tartalmú könyv sokat segíthet fejlődésünkben, s emelheti jó kedvünket, míg a negatív tartalmúak rossz hatást fejthetnek ki ránk. A biblioterápia kifejezésben összekapcsolódik a két fogalom, a könyv és a gyógyítás. „A biblioterápia nem jelent mást, mint tudatosítani és módszerré alakítani át saját tapasztalatunkat, élményeinket és mindazt, ami észrevétlenül valósult meg eddig” - mondta egy interjúban Oláh Andor, a biblioterápiát alkalmazó hazai orvosok egyike.

Október 8-án, szombaton egy Tök-jó nappal zártuk a Könyvtári hetet. 8 és 12 óra között a „Sütőtök-nap” keretén belül a játék, kreativitás és irodalom játszotta a főszerepet a könyvtárban. Az ide látogató gyerekek több helyszínen, különböző játékokban vehettek részt. A könyvtár olvasó termében tanulhattak mondókákat, megismerhették azokat a mesekönyveket, amikben tökről szóló meséket


találhatunk, s fejleszthették kreativitásukat. Ügyességüket pedig egy tökös golf segítségével tették próbára. A gyerekkönyvtárban kétféle dobálós játékot és tök memory-t játszhattak a gyerekek, a gyerek szakkönyvtárban pedig hűtőmágneseket készíthettek, s egy ételkóstolós társas játékban bizonyíthatták bátorságukat. S hogy még jobban fokozzuk az izgalmakat, a nap fénypontjaként számos elrejtett papírtököt is meg kellett találniuk, melyet aztán jutalmaztunk is.

Ugyanezen a napon a művelődési központ színháztermében ballagási dalok felvételei zajlottak. Október 12-én ismét általános iskolások jöttek hozzánk múzeumpedagógiai foglalkozásokra.


Október 13-án újabb két osztálynak mutattuk meg a Muzeális Kiállítóhely tárlatait. Lelkesen vettek részt a foglalkoztató füzet kitöltésében, majd a kézműves foglalkozásokon.

Október 14-én szintén két osztály ismerkedett a múzeummal, majd az agyagművességgel.

Október 18-án 11 órakor a Filharmónia Magyarország által szervezett hangversenyre került sor, amelyen a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium összes tanulója, illetve a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 50 tanulója vett részt. A Savaria Barokk Zenekar volt a vendégünk. Előadásuk címe: Úrhatnám szolgáló (kisopera). Hercz Péter játszotta Ubertot, a gazdag agglegényt, Ducza Nóra volt Serpetta, a nevelt lánya, szolgáló, Balázs Gergely volt Vespone, néma szolga. Korhű hangszereken játszott: Vitárius Piroska (hegedű), Kallai Nóra (gordonka), Németh Pál művészeti vezető (csemballó). Október 18-án, 19-én, 25-én 26-án az általános iskolák 5-6. osztályos diákjai voltak nálunk múzeumpedagógiai foglalkozásokon. A tárlatvezetés és a foglalkoztató füzet kitöltése után a kiállításhoz kapcsolódva rábaközi motívumokat dolgoztak fel a quillingtechnikával.


Október 19-én elindult a Kapuvári Szabadegyetem, ahol Winkler Dániel helyett Dr. Faragó Sándor tartott előadást. Október 20-án 9 órakor a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium diákjai számára „Rendhagyó énekóra MOL-ban” címmel volt program. A Muzsikás Együttes tartott ismeretterjesztő koncertet a magyar népzenéről. Az előadáson sor került több tájegység muzsikájának bemutatására és hangszerbemutatóra is. A Muzsikás együttes nemzetközi hírű magyar népzenei együttes. 2008-ban a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerésének a World Music Expo WOMEX-díjának kitüntetettje volt. A díjat 2008. november 2-án vették át Sevillában. Egyaránt fellépnek folk, népzenei és világzenei eseményeken, de nem idegen tőlük az alternatív zene, a jazz, a kelta zene vagy a zsidó zene sem. A világ legnevesebb koncerttermeiben léptek fel, mint a Royal Festival Hall, a Royal Albert Hall, a Théatre de la Ville, a Santa Cecilia Akadémia vagy a Carnegie Hall. Zenéjük a hagyományos népzenét és a 20. századi magyar komolyzenét ötvözi.


Október 20-án, csütörtökön az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében Licskainé Stipkovits Erika szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró tartott előadást a művelődési központ előcsarnokában. Előadásának címe: Bátorítva szeretni – avagy hogyan legyünk jó szülei gyerekeinknek, s jó gyerekei szüleinknek? Október 21-én pénteken 12 órakor a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium nálunk tartotta ünnepi megemlékező műsorát. Ugyanezen a napon volt a Gartai Népfőiskola soron következő előadása:

Október 22-én, szombaton került sor a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Országos Hagyományőrző Néptáncegyüttesek Minősítő Fesztiváljára. A résztvevő együttesek a következő településekről érkeztek: Alap, Bag, Gencsapáti, Nagyecsed, Tura, Und és Kapuvár. A közönség megismerhette a Galga-mente, Szatmár, Mezőföld, Vas megye és Rábaköz táncait, szokásait. A csoportokat szakmai zsűri értékelte. A Kapuvár Néptáncegyüttes tagjai „Kapuvár anno 1928” címmel mutatták be műsorukat, melyben volt kapuvári verbunk, seprűs tánc és csárdás is. Az előadást Móricz Zsigmond Kapuvári mise című műve ihlette, mely elnyerte a szakmai zsűri tetszését, és az együttes immár 5. alkalommal kiválóan minősült. Ezúton is gratulálunk a táncosoknak.


Október 23-án, vasárnap a Fő téri emlékműnél emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseire. Közreműködtek a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium tanulói, valamint a Versmondó Stúdió részéről Kapui Zsófia.

Október 27-én az Iparkamara tartott rendezvényt a színházi előtérben, melyen többek között a digitális vállalkozásfejlesztésről volt szó. Október 27-én, a testületi ülésen közreműködtünk a Bodor Ödön kitüntetés Szákovics Imre részére történt átadásánál, melyet az önkormányzati rendeletben megfogalmazott célok megvalósításáért Kapuvár Városi Önkormányzat képviselőtestülete kiváló sport munkáért adományozott. Október 28-án Heller Tibor várta az érdeklődőket: Felhívás a változásra címmel egy a spirituális önismeret világába bevezető előadásra került sor. Témák: Mi az élet értelme? Ki vagy valójában? Lehet-e a boldogság választás kérdése? Október 28-án, 12.45 órától az ’56-os kapuvári eseményekre emlékeztünk. Ekkor került sor Pintér Gábor és Csörgits Ferenc „Magára maradt nemzet” című filmjének vetítésére.


Október 29-én nagy sikerrel indult a 2016/17-es színházi évadunk. A Pannon Várszínház vendégjátékát: Máté Péter – S. Nagy István: Egy darabot a szívemből című musical-t láthatta a közönség.

A Pannon Várszínház darabja az elvágyódásról szólt. A 60-as évek végének Magyarországán egy érettségiző osztály a jövőt tervezi. A bezártságot érző fiatalság minden iránt érdeklődik, ami a vasfüggönyön túlról jön. Vágyódnak az ottani szabadságra. A társaság vezéralakjai, Tomi és Robi különböző utakon indultak el. Egyikük a „szabadságot választotta”, másikuk „kalandvágyból itthon maradt”. Anyai féltés, bulis haverok, egy öreg lemezárus, felébredő és múló szerelmek, szétszakadó barátságok árnyalták a történetet. De mindvégig a fiatalság fékezhetetlen humora, pörgős életritmusa, hétköznapi örömei és nagy álmodásai sugározták a derűt, az élet igenlését, a reményt. Máté Péter – S. Nagy István feledhetetlen slágerei biztosították a történet mélységét és könnyedségét, könnyeit és mosolyát. A produkciót pedig élő zenével, új hangszerelésben játszotta a társulat.

November 2-től 4-ig Őszi Napközi Erzsébet-tábort szerveztünk 46 gyermeknek. November 2-án 8 és 16 óra között különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Kelediné Mészáros Ágnes közreműködésével mákguból és más anyagokból készültek a tündérek, manók és angyalok, valamint különböző termésekből, zsákvászonból a fali díszek. Szele-Virányi Melinda a fazekasság rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. De lehetett különböző papírokból és papírgurigából baglyos, pókos, tökös, denevéres figurákat is készíteni. A színpadon pedig Rabi Imre foglalta le a gyerekeket érdekesebbnél érdekesebb játékokkal, vetélkedőkkel.


November 3-án kirándulni vittük a táborozó gyerekeket. Úti cél a Füles Bástya és az Ugripark volt, egy óriás hamburgerezéssel megszakítva.


Szintén november 3-án volt a Kapuvári Szabadegyetem második előadása is, ahol Dr. Sarkady Sándor PhD főigazgató (NymE Központi Könyvtár és Levéltár, Sopron) tartott előadást „1956 – Sopron vértelen forradalma” címmel.

November 4-én folytattuk a táborozást a művelődési központban. Sok-sok szép dolgot készítettek a gyerekek a különböző foglalkozásokon. Fábiánné Domán Hermina a papírcsík technika (quilling) művészetére tanította a gyerekeket, Kelediné Mészáros Ágnes segítségével toboz fenyőket és faquilling díszeket Pantelics Angelikával muffin papír karácsonyfákat és angyalkákat készíthettek. De ezeken kívül lehetett gyöngy-karkötőt készíteni, mesefilmet nézni, a színpadon pedig különböző önismereti és kommunikációs gyakorlatokon, játékokon vehettek részt.


Ugyanezen a napon gyűléseztek a földtulajdonosok nálunk. November 4-én 18 órakor kezdődött ünnepi megemlékezésünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A programra a várárokban felállított rendezvénysátorban került sor, melyet a kapuváriak zsúfolásig megtöltöttek, s melyen részt vett Németh Zoltán a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés Elnöke, és Hollós József az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetség Elnöke. Megemlékező beszédet mondott Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. Az összeállított műsorban a kapuvári eseményekre és hősökre emlékeztünk (Németh D. László: Kapuvár 1956 c. könyve alapján. A programban közreműködtek a Hanság Big Band, a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület, a Kapuvár Néptáncegyüttes és a Versmondó Stúdió tagjai. A megemlékezés végén mécsesekkel vonultunk az ’56-os emlékműhöz.


November 8-án, kedden került sor ismét a Kapuvári Katedrára, ahol az érdeklődők Varga József, a Pátzay iskola egykori igazgatója könyvbemutatóval egybekötött előadását hallgathatták meg. Téma: Ki volt Scherer Gyula? Megtudtuk, hogy a Pátzay-iskola első vezetője 1860-ban Újaradon született, pedagógusi pályafutását 1880-ben kezdte Kismartonban, ahonnan 1884-ben került Kapuvárra, az akkor létesült polgári iskolába, amelynek első igazgatója volt. Szorgalmazására 1889-ben megkezdődött a kétemeletes új iskola építése, ami végleg 1892-ben készült el. Ünnepségek, versenyek, kulturális események szervezése, az 1896-os millenniumi ünnepségsorozat megszervezése is a nevéhez kötődik. Scherer Gyula komoly munkát fejtett ki a magyar nyelvűség terjesztése érdekében. Ezért Sopron vármegye vármegyei kitüntetést adományozott neki.

Kapuvár Város Érdemes Sportolója díj adományozható annak a 25 évnél fiatalabb kapuvári sportolónak, aki kiemelkedő sporteredményt ért el, megyei, területi, országos, vagy nemzetközi versenyeken elősegítette Kapuvár város ismertségét, növelte a város hírnevét a megyében, az országban és a világban. Kapuvár Városi Önkormányzat képviselőtestülete Kapuvár Város Érdemes Sportolója kitűntetést adományozott Licskai Zsófiának, melynek átadásán, november 11-én közreműködtünk. November 12-én újabb teltházas színházi előadásunk volt. Johann Strauss: A cigánybáró című operettjét adta elő a Dáma Díva és a Magyar Zenés Színház társulata. Ifj. Johann Strauss egyik budapesti látogatása alkalmával megismerkedett Jókai Mórral, az ismertség gyümölcse pedig a valcerkirály egyik legkiválóbb operettje, A cigánybáró lett, amellyel a 60 éves Strauss újra meghódította a fél világot. A mű egyik legfőbb erénye operaszínpadra kívánkozó muzsikája, melyben csodálatosan megférnek egymás mellett a csárdás, a cigányzene, a bécsi keringő és a fajsúlyosabb dallamok is.


S hogy mit keres egy operettben egy felkapaszkodott disznókereskedő, kicsoda valójában a temesvári pasa örököse, s hogyan lesz egy földesúr fiából a cigányok bárója? – ez derült ki a szombat esti előadásból… November 16-án a Kapuvári Szabadegyetemen Prof. Dr. Bartha Dénes (Dsc. Intézetigazgató egyetemi tanár – NymE Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Sopron) tartott előadást. Az előadás címe: A fa örök szépség – Kalandozások a famatuzsálemek és faóriások világában. Megtudhattuk többek között azt is, hogy a legmagasabb fa a tengerparti mamutfenyő, mely eléri a 115,6 métert. November 17-én, csütörtökön, 16 órakor a Muzeális Kiállítóhelyen Csiszár Attila néprajzkutató (Soproni Múzeum) tartott előadást „A gartai bíróláda titka” címmel. Ezen a napon megkezdte nálunk az Adventi Fénygyújtás főpróbáit a Junior Mozgásstúdió és a Zenés Táncszínház November 18-án 17.30-kor folytatódtak Dr. Soós István előadásai a Gartai Népfőiskolán. Amiről az előcsarnokban összegyűlt érdeklődők hallhattak: Földes Gábor és társai pere – A győri Nagy Imre-per és Szigethy Attila ügye. November 21-én, hétfőn ismét egy teltházas gyermekszínházi előadás volt nálunk. A több településről érkező kisiskolások a Fogi Színház előadásában A kis hablány című zenés mesejátékot nézhették meg.


November 22-én 17 órakor Licskainé Stipkovits Erika tartott nálunk előadást, melynek címe: Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond? – avagy a szülő eszköztára születéstől a kamaszkor végéig. November 23-án Dr. Ballagi Farkas nyugalmazott kórházigazgató tartott előadást a Kapuvári Katedrán „A disznótor népi hagyományai” címmel. Továbbra is voltak a házban o vásárok, o gyűlések, o képzések, o fórumok, o antik felvásárlás. o Felkerestek minket a „Szövetség az életen át tartó tanulásért” képviselői is, s ígéretet kaptunk arra, hogy 2017-ben a Kapuvári Tanulási Központ folytathatja a képzések szervezését.

Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal – Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és az adventi időszak kezdetét. Az advent szó jelentése „eljövetel”. Jelképe az adventi koszorú, melynek négy gyertyája a világosságot jelképezi, amely Jézus születése révén szétárad a Földön, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt fejezi ki. Az ünnephez ma már szervesen kapcsolódik az adventi naptár, melynek eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a felnőtteket és a gyermekeket a karácsonyhoz, a naptár minden egyes ablaka mögött a karácsonyi ünnepkörre utaló gondolatokkal találkozhattunk.


November 26-án, szombaton nálunk is megkezdődnek az adventi programok. A művelődési központban Kapuvári Király Kupa Sakkverseny lesz, a Fő téren pedig 19 órakor, a hagyományokhoz híven a Junior Mozgásstúdió vár mindenkit a VIII. Adventi Fénygyújtásra.

Adventi Gyertyagyújtásra várnak mindenkit ezen a napon 17 órakor a Házhelyi Alközpontban is, ahol köszöntőt mond Dr. Hoffer Imre alpolgármester, majd a Hajnalcsillag Dalkör ad műsort. Olaszi Bencétől, a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium tanulójától hallgathatják meg A szeretet himnuszát. A rendezvény után a szervezők a Kapuvári Ízvadászok jóvoltából minden jelenlévőt szeretettel hívnak egy forró teára vagy forralt borra. A Gartáért Alapítvány és a KapuvárGartai Szent Sebestyén Római Katolikus Szent Sebestyén Egyházközség vár mindenkit ezen a napon a 18 órakor kezdődő szentmisére, majd a Veszkényi Férfi Dalkör adventi koncertjére.


November 30-án, szerdán 17 órakor Dr. habil. Tóth Imre PhD egyetemi docens, múzeumigazgató (Soproni Múzeum és NymE Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet, Sopron) tart előadást a Kapuvári Szabadegyetemen. Előadásának címe: „Puskalövés az éjszakában”. Széchenyi gróf, a magyar civilizátor.

Ugyanezen a napra tervezzük a Höveji Csipke Egyesület kiállításának megnyitóját. A csipkecsodákat december 8-ig tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési központ előcsarnokában. (megközelítése az intézmény hátsó bejárata felől!)

December 5-én, hétfő délelőtt óvodásoknak, délután kisiskolásoknak tart koncertet a Fabula Együttes.


December 6-án, kedden útnak indítjuk a Városi Mikulást. Már a reggeli órákban elindul a művelődési központtól az Arany János úti óvoda felé. Minden óvodát meglátogat. A városban a következő útvonalon lesz látható lovas fogata: 8 óra körül indul a művelődési központtól – Arany János úti óvoda – Gartai óvoda – Lakótelepi óvoda – Házhelyi óvoda.

December 7-én, szerdán 17 órakor Stipkovits Erika tart előadást a Kapuvári Katedrán.

December 10-én 9 órától a most már hagyományosnak mondható karácsonyi kézműves vásárra kerül sor a Néptánciskola előtt. A Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskolában pedig zenével és játszóházzal várják a gyerekeket.

December 10-én, szombaton kerül sor a Diamant-Genius AMI karácsonyi gálaműsorára is.


December 14-én, szerdán 17 órakor lesz a Kapuvári Szabadegyetem záró előadása, melyet Prof. Dr. Faragó Sándor DSc. Intézetigazgató, egyetemi tanár, rektor (NymE Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet, Sopron) tart. Előadásának címe: „Értelmet kapott élet” – Apámra emlékezem.

December 15-én, csütörtökön 10 órától 16 óráig Véradás lesz az intézményben. A Magyar Vöröskereszt kapuvári szervezete vár mindenkit, aki szeretne segíteni. Naponta mintegy 1800 véradót kell toborozniuk, hogy a biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre a műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. A Magyar Vöröskereszt kapuvári szervezete vár minden régi véradót és az újakat is. Véradó lehet mindenki, aki - egészségesnek érzi magát, - elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, - testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot - a tetoválás, testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek Az adatfelvételhez lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ-szám szükséges. A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy adhat-e vért a jelentkező. Érvek a véradóvá válás mellett: a véradók egészségesek, életmentők, a véradás egyben szűrővizsgálat is, visszajelzést kapnak egészségügyi állapotukról. EGYETLEN VÉRADÁSSAL HÁROM BETEGEN SEGÍTHETSZ!

Ugyanezen a napon tartja karácsonyi műsorát a Metrum Zeneiskola. A koncert 17 órakor kezdődik a színházteremben. Az intézmény biztosítja az alapfokú zeneoktatást Kapuváron az igénybevevő tanulók számára. Az alapfokú zeneoktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, előkészíti, felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik.


December 16-án, pénteken a Gartai Népfőiskola előadássorozatának záró előadására kerül sor: Dr. Soós István: Pál apostol pere.

December 17-én 18 órakor a Haydn Kórus hagyományos karácsonyi koncertje lesz.

4

Az évet pedig a Movement Dance School karácsonyi gálaműsorával zárjuk 2016. december 18-án, vasárnap.

Szintén ezen a napon, 18 órakor ad koncertet a Hanság Big Band, melynek címe: „ÉS AZ ANGYAL ÉNEKEL…” (Helyszín: Shop Stop) Az 1997-ben alakult zenekari formációt napjainkra Magyarország vezető big ban zenekarai között említik. Az együttes szintén nálunk tartja próbáit, minden vasárnap fél 9-től.


KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATAIBÓL… Hátborzongató Históriák-Nógrádi Gergely "...batyumban ott lapulnak a soha meg nem írt történetek. A történetek, amelyek közlésével várnom kellett. Talán, mert amikor újságíróként találkoztam velük, sokkoltak. Bár, ha nagyon őszinte akarok lenni, ma, évek távolából is beleborzongok némelyikbe..." Nógrádi Gergely tizenöt novellájának mindegyike olyan hátborzongató történet, amelyről szeretnénk hinni, hogy mese, és nem ilyenek vagyunk mi, emberek. Pedig de. Sőt... Házi sörfőzés - Wolfgang Vogel Ez a könyv azoknak szolgál segítségül, akik kedvtelésből próbálnak sört készíteni. A teljesen kezdők számára gyakorlatias útmutató, a kicsit tapasztaltabbaknak a sörfőzés tömör összefoglalása. A sörgyártás kémiai és műszaki folyamatait követő sörkészítési leírás az otthoni körülmények között szóba jöhető kis mennyiségekre szorítkozik és egyszerű, konyhai eszközök használatát javasolja. A magyar népművészet 1000 csodája - Kaiser Ottó A könyvhöz az egész Kárpát-medencéből gyűjtöttük az anyagot, gyakran átlépve a jelenlegi országhatárainkat, hogy egy-egy néprajzi tájegységet a lehető legteljesebben mutassunk be. A sok évszázados gyökerű népművészet ugyanis nem volt tekintettel a kényszerű történelmi változásokra: nem követte a politikaiföldrajzi határokat. Hat ország több száz településén jártunk. Nemcsak a tárgyi emlékek hihetetlenül gazdag világával ismerkedtünk: néztük az arcokat, a mozdulatokat, lejegyeztük a jellemző ételek receptjeit. Közben egyre telhetetlenebbek lettünk. Hiába hordtuk haza a képeket szőttesekről, faragásokról, kerámiákról, ahogy haladtunk előre az időben újra meg újra azt gondoltuk: nincs elég megörökített csipke, mézeskalács vagy kályhacsempe a birtokunkban. Így aztán mindegyik utolsó út után következett még egy utolsó utáni utolsó, mert népművészetünk felmérhetetlenül gazdag. Befejezni lehetetlen volt a gyűjtőmunkát, csak abbahagyni lehetett. 100 magyar népmese A Magyar népmesék sorozat valódi kulturális kincsünk: ezeken a meséken több generáció felnőtt már, a sorozat zenéje, a főcím ágról ágra szálló madara mindannyiunk közös élménye és emléke. A történetek valódi családi mesék, amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy közelebb vigyék a gyerekekhez népmesei hagyományunkat. A 100 magyar népmese kötet egyedülálló gyűjtemény, amelyben a sorozat valamennyi darabja helyet kapott, s amelynek éppen ezért ott a helye minden család könyvespolcán. A beszédhibák javítása-Kanizsai Dezső A gyakorló logopédusok tisztában vannak a beszédhangok helyes képzésével, tanultak a képzés lehetséges hibáiról, és már főiskolai tanulmányaik alatt elsajátították az egyes hangok fejlesztésének módját. Munkájuk során azonban gyakorta előfordul, hogy a hangfejlesztés nehézségeket okoz, nem sikerül, a tanítvány nem halad. Ilyenkor el kell gondolkodnunk azon, hogyan lehetne másként megközelíteni a sikert. Hasznos, ha a helytelen kiejtés hanghatása alapján következtetni tudunk, hogyan, mitől, miben tér el a képzés a normál átlagtól. Ennek felismerésében és elérésében sokat segíthet Kanizsai Dezsőnek a beszédhibák szinte teljes körét felölelő módszertani könyve.


A Víz könyve - Végh Attila Végh Attila szerint az album egy kísérlet: a víz jelenlétének igyekszik utánajárni a szellem és a természet birodalmában egyaránt. Mint az előszóban fogalmazott, a könyv amolyan fotóesszé, vizes élőhelyeken készült természetfotóihoz a szöveget vízzel kapcsolatos esszéiből, novelláiból és verseiből válogatta. Nálatok laknak-e állatok? A Kaláka együttes népszerű Nálatok laknak-e állatok? című lemezének dalai most megelevenednek a rajzokon. Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal! -Petra StramerBrandt Egy kis düh általában jót tesz, ám ha elhatalmasodik és átvált agresszióba, akkor itt az ideje, hogy pedagógiai fogásokkal reagáljunk, és tudatosan foglalkozzunk az érzelmekkel. Miért ne tennénk ezt játékosan? A kötet a 310 éves korosztály speciális igényeinek megfelelő, eredeti játékok és akciók gyűjteménye, melyek: kiválóan levezetik a feszültséget, segítenek felfedezni és fejleszteni az egyéni erősségeket, alkalmasak arra, hogy a gyerekek megtapasztalják saját határaikat, elősegítik az együttműködést és a csapatmunkát, segítenek a gyermekeknek az ellazulásban. Mesélő kastélyok - Podhorányi Zsolt Épített örökségünk legjelentékenyebb emlékei médiumként idézik meg egykori tulajdonosaikat, a szalonok fényárnyékos történelmét. Az archív fényképek, régi képeslapok, illetve a szerző saját fotói segítenek beleélni magunkat az egykori lakók mindennapjaiba. A felkutatott történeket, peranyagok, a régi naplóbejegyzések, emlékiratok egy rég letűnt világba kalauzolják az olvasót. Varázspálca szakszervíz - Győri Ildikó, Sárváritöttős Györgyi Danó, az iskolába készülő kisfiú különleges barátságot köt a kertben álló vénségesen vén diófával. Az ő ágai közé menekül, ha el akar bújni a világ elől, és hozzá szalad, ha eluralkodik rajta a szomorúság. Ha nem tud elaludni, vagy ha úgy érzi, nem szeretik a bölcs diófa mindig tud egy mesét, ami Danót ráébreszti a megoldásra. Persze, itt a szél és a mese szárnyán csurran-cseppen némi varázslat is, hiszen beleshetünk a Varázspálca szakszervizbe is. Hetedhét háború a hangok földjén - Mesélő nyelvtan - Balázs Ágnes Az elmúlt években számos olyan könyv látott napvilágot, amely az olvasás és helyesírás képességének fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ám a nyelvtant olvasmányosan, szórakoztatóan feldolgozó kötet még hiányzik a könyvespolcokról. Balázs Ágnes Mesélő nyelvtan című nyelvtani foglalkoztató könyv sorozata ezt a hiányt pótolja. A sorozat első kötete a 2. osztályos tananyag nyelvtani ismereteire épül. Használható kiegészítő tananyagként, fejlesztésre, ismétlésre felsőbb éveseknek is. Egy varázslat hatására Iringó belekerül a nyelvtankönyvbe: irkafirkává változik. Éppen a magánhangzók és a mássalhangzók háborújának kellős közepébe csöppen, és számos furfangra, bölcsességre és szerencsére van szüksége, hogy rendet teremtsen a Hangok földjén.


SZAKKÖRÖK – KLUBOK - Gyapjúszövő szakkör (14 óra) - Asszonytorna (18 óra) - Pedagógus Nyugdíjasklub összejövetelei (13.30; havonta egyszer)

- Foltvarró szakkör (14 óra) - Quilling-szakkör (17 óra) - Hagyományőrző Nyugdíjasklub összejövetelei (14 óra)

- Kapuvári Kertbarát Kör összejövetele (17 óra; havonta egyszer) - Zenés Táncszínház (17.30) - Jóga (18 óra)

- Haydn Kórus próbái (18.30) - Kosár- és csuhéfonó szakkör novembertől májusig (16.00) - Sakkiskola (17.00) - Pitypang Muzsika (10 óra) - Idősebbek is elkezdhetik…! Néptánc-oktatás minden korosztálynak! (19.00)


Kiállításaink: A természeti környezet (A Rábaköz és a Fertő-Hanság medence) Fejezetek Kapuvár és környéke történetéből A mezővárosi polgárság életmódja. A „boldog békeidők” Paraszti életmód 1900 körül Kapuvári Arcképcsarnok


A „Kapuvár szeretlek” című rendezvényünkre kiírt képeslapkészítő pályázatra beérkezett alkotások közül a művelődési központ kedvencével kívánunk mindenkinek KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET!

Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumba A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomba Hosszú sorba Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének. Mintha itt lenn A nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves, kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma. (Ady Endre: Karácsony)

Kultúra online 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you