Page 1

Mandag - fredag 10-16, lørdag 10-14 Tlf: 74 14 85 90 E-post: bygda@beitstad.no Postgiro: 0532.14.16197 www.beitstad.no

Mars 2011 NR. 3. 21. ÅRGANG

Løssalg kr. 30,-

Beitstad songlag på tur med Hurtigruta.

Les mer side 16

Karneval på Lagatun

Les mer side 20

Årsmøte Beitstad IL

Les mer side 2

Lefsekurs

Les mer side 12

Bygdabladet trenger din støtte: Kontonr.: 0532.14.16197


Årsmøte i Beitstad IL Tekst/foto: Jarle Kjeldseth Utgiver: Bygdasentralen i Beitstad Arbeidskomité: Frivillige: Hugo Bulling , Jarle Kjeldseth, Dag Haugen Reidun S. Bartnes og Grete Folden. Annonsepriser: kr. 1.280,- for 1/1 side kr 640,- for 1/2 side kr. 320,- for 1/4 side kr. 160,- for under kvartside kr. 40,- for kjøp/salg/familie = inkl. mva. Neste utgave kommer: April 2011 Frist for annonser og stoff: 25.04.2011 (2. påskedag) Stoff kan leveres til Bygdasentralens postkasse, samt på e-post til: bygda@beitstad.no Alle som ønsker kan skrive/lage reportasje til Bygdabladet. Hvis det ønskes noen til å dekke en sak; ring 74 14 85 90 Trykk/layout:

Foto viser Hans Foosnæs som overrekker Reidar Rostad's minnepokal til Maren Svarva. 2

Maren Svarva fikk tildelt Reidar Rostad’s minnepokal på årsmøte i Beitstad IL den 9. mars. Maren har vært blant de beste i fylket i ski og friidrett siste sesong, har også vært med på beste oppvisningstropp på gymnastikkfestivalen i Nord-Trøndelag de to siste år. Maren er også med på flere lagidretter så det var fortjent at hun fikk pokalen i år. Hun vil også få en mindre pokal til odel og eie. Gratulerer ! Det var 11 personer som møtte pluss to ved pokalutdelingen. Det ble lagt fram fine årsmeldinger og regnskap som viser god økonomi i både hovedlag og grupper. Regnskapet viser at laget har styrket sin egenkapital med ca. 139.000,siste år slik at samlet egenkapital er på ca. kr 311.000,-. Styret i 2011: Åsbjørn Eide - leder, Espen Saugestad, Hege Aunan, Maj Britt Ravlo, Jarle Kjeldseth. Ny varamedlem er Snorre Tessem. Repr. til styret i Beitstadhallen: Pål Størvold med Ove Hammer som varamedlem. Gruppeledere: Turn – Gunn Marit Kvernland. Friidrett – Hege Inderberg. Ski – Jarle Kjeldseth.


-en side utviklet i samarbeid mellom skolens elevråd, Foreldrenes arbeidsutvalg og Bygdabladet

2.trinn på Eldresenteret 2.mars På Beitstad skole har vi i flere år hatt tradisjon for at klassene går en tur på eldresenteret. Der underholder vi for pensjonistene som har kaffe på Tjonstu. 2.mars var det 2.trinn sin tur. I forkant hadde vi øvd inn noen sanger. Dessuten så leste vi et vers om tallene 1 – 20 som læreren vår har lært av sin farmor på 97 år.

Dette er verset som er ” gammeldags ” 1 og 2 gjor’ ein sko 3 og 4 gjor ’ ei slir’ 5 og 6 gjor’ ei glæks ( revsaks ) 7 og 8 gjor’ ei pott( e) 9 og 10 kvesta vi’(e) 11 og 12 sopa golv 13 og 14 lett opp porten 15 og 16 sala på hesten 17 og 18 (leses aten ) gikk på gaten 19 og 20 ( leses tju) leidd ei ku, over ei bru, og følld aill troillkjærringan i ei stu’ Etterpå sa vi navnet vårt og hvor vi bor i Beitstad i mikrofon. Vi så at noen av de eldre nikket gjenkjennende til etternavnene våre. Tilslutt så fikk vi en praterunde med noen av kaffegjestene . Noen var så heldig at de kjente noen av de eldre også.. Lederen Mari Schjetne syns det var fint at vi kom.

Sagt av elevene : ” Det var artig å synge på Eldresenteret .” ” Jeg sang for oldemora mi ”. ” Det er artig at de som bor der likte at vi kom ”. ” Det var koselig å sitte i fanget til Ruth .” ” De gamle var snille.” ” De gamle syns vi var flinke ”.

Husk å logge inn på skoleportalen en gang i blant. http://portal.steinkjerskolen.no 3


BARNEKRYSSORD 1

2

3

BYGDAKRYSSORD 4 1

5

2

3

4

6

7

5

6

9

10

7

8 8

9

10

Barne kryss

12

13

16

17

14

11 15

11

12

13

18

14

15

BK 17

16

18

19

19

20

20

21

Kryssordet er fylt ut av:

———————–————— Svarfrist: 25. april 2011

Vannrett: 1.Leketøy 5.Grei 7.Treslag 8.Renn 9.Tagg 11.Naboer 12.Ikke på 13.Jakte 16.Sitte 17.Dyr 19.Plagg 20.Dameklær

22 23

24

Kryssordet er fylt ut av:

Loddrett: 1.Mot 2.Elver 3.Ende 4.Skoleoppgave 5.Rydde 6.Tillater 9.Tøff 10.Trykksak 13.Leketøy 14.Ekkel 15.Løsning 18.Sitter

Løsning kryssord

————————————— Svarfrist: 25. april 2011

Vannrett: 1.Hovedstad 5.Takprodusent 8.Meteor 9.Dytte 11.Elte 14.Øy 16.Grønnsak 17.Dreie 19.Munnfull 21.Værtype 23.Be 24.Omgjorte

Siden er laget av: Hans Tore Berg (kryssord) Torgeir Tessem (Konkurranse)

Loddrett: 1.Transportmiddel 2.Telenett 3.Artigmann 4.Samtidig 5.Fotsåle 6.Greit 7.Mannsnavn 10.Retning 12.Rekke 13.Bestandig 14.Tente 15.Treslag 16.Arrivere 18.Interne 19.Aske 20.Ledd 22.Avis

Svarkupong:

Hvilken fugl er dette?_______________ Navn:_____________________________ 4


Betraktninger fra Bartnes Når det herre skrives har vi ein – ætti årstida – fresk vèrtype utom husnåvin. Da vèrkaill’n på TV meildt vindstyrke tyve så for’n itj med laust prat! Prognosan om store nedbørsmængda og flomfare va òg håillbar, så no har rægn og hæggel musisert på væstvinduet, mens lause gjænstainda har hamna på nye plassa. Neom huset vårres har ei ræms roinnbaillplast på 12-13 meter laga Beitstans længste vempel fra ei rogn som står i plænkaint’n. På veia og høstpløgd åker har nedbør’n motsatt verskning; veian bli uflat og pløya bli flat. NRK skråstrek trondelag va ut ætti beskrivelsa tå dårlig veia førri vækka, og e dæm heildig kain dæm muligens vårrå ferdig med å lesa svaran utpå haustparten nån gång. Kor veigrus’n og toppan tå plogfuran hamne hæn e det ingen tvil om når main tar ein titt på fjor’n. Dein likne mæst på ærtersuppe no om da’n. Vi får bærre håp at itj møkkavere har laga store problem fer sprovbyggjin – som ska arrangsjer NM i hopp te hælga. Æ har intrøkk tå at det har ein tændæns te å vårrå snøsmelting eiller vijnn og vèrproblem kvar gång store idrættsbegivenheita bli lagt te Nord-Trøndelag, men kjeinne æ sprovbyggjin rætt så bli det hoppreinn – og i Steinfjellet e main sjeld’n plaga med skaidd, så pulikum vil få aille muligheita re å sjå hopperan. Når æ mot slut’n tå månans betraktning sætt mæ te å lesa gjennom ka æ har skrevvi, så bli æ litte flau. Det e itj min – eiller vårres – tur te å klag på vère. Men det e så rart med det; vi har itj verri plaga med jordskjælv eiller tsunami i dein tia vi har skrevvi historia vårres, så det bli fer stort og nærmast ubegripelig fer oss. Kanskje e det kynisk, men de flæstan tå oss e meir opptatt tå framkommeligheita på vei’n - - Hugo

Mange bekker små i Yttervikbakken mandag 21.03.11.

Vinnere kryssord og ‖Hvilken fugl er dette?‖ Send svar på kryssord og ‖Hvilken fugl er dette?‖ til: Bygdabladet for Beitstad, Vellamelen 47, 7730 Beitstad ”Hvilken fugl er dette?” kan også besvares på www.beitstad.no Klikk på bildet under ”månedens konkurranse”, eller på e-post til bygda@beitstad.no. Premier - utleveres ved henvendelse Bygdasentralen. Kryssord: Varer fra Hobbylaget eller bakervarer verdi kr. 150,-. ”Hvilken fugl er dette?” - bakervarer verdi kr. 100,-

Svaret på konkurransen siste måned var: Gråspett Vinner er: Kristin Krogstad Vinner av Bygdakryss: Ella Brit Veksetmo Svarte Vinner av Barnekryss: Pål Veksetmo Svarte 5

Hvilken fugl er dette?


Fastelavn, ris og gamle skikker Tekst/Foto: Hugo Bulling

Det de fleste av oss i dag forbinder med fastelavn er vel feittirsdag og sanitetens bjørkeris med farga fjær. Men mange andre skikker – særlig i den katolske kirka – er knyttet til fastelavn. Navnet har sin opprinnelse i gammel tysk , vastel -avent, og betyr kvelden før fasten, men brukes gjerne om de tre siste dagene før fasten begynner på askeonsdag (som er 40 dager før palmesøndag). Blåmandag har egentlig sitt navn fra en skikk i den katolske kirken med å dekke alteret med et blått klede denne dagen, men ettersom fastelavnssøndag også var dagen for utstrakt festing, har blåmandagsbegrepet blitt synonymt med dagen derpå. Hva feittirsdag og askeonsdag står for ligger vel i navnet. Karneval er også knyttet til fastelavn og kommer av carne valis som betyr “farvel kjøtt”. Riset er en skikk som har sin opprinnelse i hedensk tid, og stammer fra en vårfest, en fruktbarhetskultus hvor riset var livskvisten som ble brukt på unge kvinner, dyr og trær. I dag kommer riset fra kjelleren i Solvang, der sanitetsdamene i flere år har møttes for å bunte fastelavnsris som blir pyntet med fargede fjær. Også i år ble denne skikken holdt ved like, og den første hilsen fra våren – med nyutsprungent bjørklauv - har sikkert dukket opp hos de fleste som har kjøpt risbuketter av Beitstad Sanitetslag.

Halldis Wiseth, Othelie Sæter og Liv Astrid Bartnes. 6

Bjørg Inderberg fester fjær på bjørkeriset.


Fra før i tida Tekst:Hugo Bulling

Råd for uråd Blant gamle papirer dukket det her om dagen opp ei bok med navnet ―Resepthåndboken‖. Innholdet var mulige løsninger på hverdagens små og store problemer, og vi tar med noen her. Kanskje de til og med har noe for seg? Fjerning av oljemalinglukt: Sett opp flere baljer med vann og hold rommet stengt noen timer. Vannet oppsuger da lukten fullstendig. Hvite pelser(!) rengjøres best med bensin og magnesia, som man rører ut til en grøt. Når man gnir inn skinnet dermed bør man være forsiktig for ildsfaren er meget stor. Pelsen henges siden ut i frisk luft til bensinlukten forsvinner og piskes så til all magnesia er borte. For sterkt saltet mat: Har man kanskje saltet maten for mye, kan man legge en sølvskje i kokekaret under kokningen. Saltgehalten minskes da uten å skade verken maten eller skjeen. Stearinlys drypper aldri om de en times tid får ligge i saltvann og siden tørre godt. Håret legger seg pent og glatt om man etter vaskingen inngnir det med eggehvite som piskes til den blir stiv. En meget enkel måte å pusse sølvtøy er å legge en aluminiumsting, for eksempel et kasserollelokk, i bunnen på en balje kokende vann og siden legge sølvet deri. Aluminiumsgjenstanden drar da til seg alle forurensninger på sølvet uten at den tar skade av det. Rengjøring av kopper- og messingkar: Et meget bra og billig middel er å avkoke surkål og rengjøre karrene med vannet av denne. Vinduer holder seg lenger rene på innsiden: Legg noen brennesler i regnvann. Rengjør siden glassrutene med dette. Sist vasker man med rent vann. Flanell som er gulnet av elde kan bli fin om man vasker den i 70 gr. amoniakk og 5 liter fint såpevann. Blendende hvitt tøy: Tøyet kan bli hvitt på mange måter. En måte er å legge det i bløt i såpevann og ¼ l. bensin. Dette gjelder hvis det er mye skittent. En annen måte er å legge det i bløt i 30 l. vann og en kaffekopp boraks. Vasken blir billig ved denne vaskemåten. En tredje måte: En pakke blåhvitsåpe, 100 gram terpentin og 20 g. spritoppløses i 25 l. vann. En fjerde måte å vaske på er å legge sitronskiver i vannet når klærne kokes. Vi må legge til at utprøving av nevnte råd gjøres på eget ansvar!

Har du gamle bilder, eller en historie fra før i tida, så send det gjerne inn til oss. 7


Farvel, og på gjensyn Tekst: Monica Irén Solberg Susegg / Jo Kristian Kvernland

På kort tid ble Thormod Høyen (Thormod Prest på folkemunne) en folkekjær favoritt som beitstøingene trykket til sitt bryst. Nå er vikariatet over, men Beitstad har ikke sett Thormod for siste gang. Thormod Prest tok Beitstad med storm. Sammen med soknerådet, som han berømmer for entusiasme og engasjement, fikk han besøkstallet på gudstjenestene til å gå fra 15 til 500. Han tok med seg glede inn i kirkerommet. - Vår Herre, som har skapt det hele, skapte også latteren, forteller han som vanlig i en ivrig og entusiastisk tone. Gode minner Thormod Høyen holder nå til i Ilen menighet, etter å ha vært prosti-prest i store deler av Innherred siden 2008. Han har reist rundt i fylket å holdt gudstjenester for mange små og store menigheter, men det ble noe spesielt med Beitstad. Og han har mange gode minner fra tiden han fungerte som fast vikarprest i kirkesoknet. - Det som er spennende på Beitstad er evnen til å tenke nytt og annerledes. I stedet for å legge ned, måtte vi legge om gudstjenestene. Åh, Rosenborg! Kirken ble fylt med latter, utradisjonell sang og glede. Thormod oppdaget at entusiasmen og troen til menigheten ikke nødvendigvis ble vekket av gamle tradisjonelle salmer, men med noe annet og kanskje også magisk: RBK. - Når folk skulle synge en tradisjonell salme, så sang de ikke. De kunne ikke teksten og turte ikke å synge. Det var grunnen til at jeg begynte å synge Rosenborg-sangen. Jeg ville høre om folket faktisk kunne synge – og det kunne de, sier Thormod og smiler. Thormod Høyen

Beitstad menighet har sjelden fått så mye oppmerksomhet som etter ”Rosenborg-gudstjenesten”. Videoen av menigheten som stemmer i supportersangen dro som en farsott over internett, og ble hyllet av ballklubben selv. - Da ble også salmesangen etterpå bedre. Folk turte å synge, ordentlig. Påfyll, takk - Som Guds barn er vi hver vår eikert på et hjul. Så kjenner vi på livets slitasje - berøringspunktet mot bakken – så må du inn å få påfyll. Kirkerommet kan være et sted for det. Og påfyll får man av Thormod Prest. Ved å la kirken bli mer tiltalende for de nye kirkegjengerne fikk han respons. Og ønsker om mer påfyll. - Da hele menigheten den 6. mars sang i Beitstad kirke, satt det 300 stykker der. En av de som skulle synge sa: "Du må no snakk litt Jesus å", sier en fornøyd prest. I den stille kveld Thormod forteller om mange varme og gode minner i Beitstad, men spesielt én opplevelse holder han kjær. - Det var julaften 2009. Vi monterte en høyttaler ved inngangen og spilte ”I den stille mørke kveld”, mens lysene var tent på kirkegården og folket kom til kirken. 40 fakler tok imot menigheten, før de gikk inn i et kirkerom som var mørklagt, kun lyst opp av 300 levende lys - også sang vi. Det var en spesiell og god opplevelse. Ikke farvel På Ilen Menighetsblads forside er det bilde av en blidspent prest sammen med overskriften ”Velkommen”. Thormod Prest er ansatt i Ilen, og skriver at hans ønske for søndagene fremover er fullsatte tribuner på Lerkendal og fullsatte kirkebenker i Ilen. Men selv om han nå blir ønsket velkommen et nytt sted, tar han ikke avskjed med Beitstad – han sier bare ”På gjensyn!” og avslutter med et råd til menigheten i Beitstad. - Slukk ikke lyset vi tente – la det skinne i respekt, kjærlighet og omsorg. 8


Sanggudstjeneste Tekst/foto: Jarle Kjeldseth

Søndag kveld, 6. mars, var mye av bygda’s sang og musikkrefter samlet I Beitstad kirke. Songlaget og blåsere fra hornmusikken og ikke minst, Tormod Høyen og Rune Paulsrud underholdt i vel en time. Tormod ”prest” var inspirert av trøndernes innsats i VM på ski og startet med ”Seiern er vår”. Deretter overtok Kjell Haugan og Beitstad songlag, og godbiter kom i tur og orden, til Tormod Høyen og Rune Paulsrud avsluttet med å synge i lag. Thormod synger og spiller sammen med koret

Fra venstre Dag Haugen, Grete Moe Gulling, Ove Hammer, Oddvar Fosdalen, Hallvar M Klæth, Ole Gulling, Kristian Kvernland, Solveig Wennevik

Årsmøte i Jadarheim Grendehus Tekst:Arild Sandstad

Årsmøte i Jadarheim Grendehus ble avholdt 22.mars. Nytt styre ble: Leder Jo Kristian Kvernland med styremedlemmer: Bjørn Haugnes, Ida Westerhus, Tore Paulsrud og Ole Marius Opheim. Aktiviteten i Jadarheim er stabil, og økonomien likeså. Det nye styret håper på mye aktivitet i det kommende året, og ønsker innspill fra bygdafolket. Likeså håper vi at alle vil stille opp på dugnader for å holde huset i hevd. Spørsmål angående utleie kan fortsatt rettes til Arild Sandstad, tlf 982 22 914. Jo Kristian Kvernland 9


Arbeidsuke på Beitstad Bygdasentral (1) Tekst/foto: Fredrik Langseth

Jeg heter Fredrik Langseth og har hatt arbeidsuke på Beitstad Bygdasentral gjennom Egge ungdomskole. Jeg har fått innblikk i hvilke arbeidsoppgaver de har her, og hvordan det er i arbeidslivet . En av oppgavene jeg fikk var og lage en artikkel om hva jeg har holdt på med. På Bygdasentralen har jeg bakt litt kaker, laga vaffel og vært på kontoret i 2.etasjen. Her gjorde jeg en del kontorarbeid, som utsendelser av papirer og jobbet med å lage en side for Bygabladet. Jeg var en tur ute og tok noen bilder til Bygdbladet og her er resultatet: På skolen er jeg med i en bedrift som heter Subudum. Der tar vi bilder og lager kort som vi selger. Vi er elever som er med i denne bedriften. Vi som er med liker å bruke fotoapperatet. Av bildene lager vi fine kort. Vi har vært med på ungbiz messa i Levanger, og der vant vi 2.plassen for beste logo og fikk 500 kr til bedriften vår. Her er logoen vi vant med

Her steiker jeg vafler som skal selges på kafeen

10


Arbeidsuke på Beitstad Bygdasentral (2) Tekst:Melissa Nachtigall

Jeg heter Melissa Nachtigall. Jeg hadde arbeidsuke på Beitstad Bygdasentralen gjennom Egge Ungdomsskole. Jeg har sett hvordan det er her, og hva man gjør her. Det var interessant å se hvilke arbeidsoppgaver de har. På Bygdasentralen har jeg laget vaffel, bakt brød og lefser, og jeg har gjort noe kontorarbeid. Jeg har også solgt vafler og kaffe det var fint.

Melissa Nachtigall har bakt nydelig pizza.

Miljøgate gjennom Vellamelen Tekst/foto: Grete Folden

Torsdag 10. mars var det befaring der Statens vegvesen møtte næringsdrivende, naboer og formannskap for å diskutere hvordan trafikksikkerheten kan bedres på fylkesvei 17 gjennom Vellamelen. Planene for strekningen nord for brua over Moldelva er avklart, og arbeidet der vil bli satt i gang til sommeren. Området sør for brua inneholder i den opprinnelige planen en del punkter som ikke vil gi gode løsinger for området. Dette området ble derfor tatt ut av planen i første omgang, slik at en kunne prøve å finne bedre løsinger. Olav Morten Ressem fra Coop Steinkjer, Brita og Kjell Haugan, Ole Kristian Sem og Grete Folden fra Bygdasentralen fremmet synspunkter de hadde på denne saken, og var alle godt fornøyd med den dialogen de fikk med Statens vegvesen og formannskapet. Etter befaringen vedtok et enstemmig formannskap å sende saken tilbake til Statens vegvesen med en del innspill til hvordan problemene på Vellamelen bør løses. Det foreslås at området ovenfor busslomma/parkeringsplassen sør for Bygdasentralen brukes til parkeringsplass. Det vil gi bedre plass til busslomma, som foreslås å bli på samme sted som i dag. Det foreslås også at veitraseen til Yttervika endres slik at det blir lettere å kjøre opp. Det legges også opp til at alle naboer må bli hørt i det videre arbeidet. 11


Kurs i ―læms og potetkak‖ Tekst/foto: Hugo Bulling

Tirsdag 22. mars ble et kurs i baking avsluttet. Kjøkkenet i Bygdasentralen har vært arena for fem framtidige ―læms og potetkak‖-bakere som har møttes fire timer pr. kveld de tre siste tirsdagene under kyndig veileding av Gudveig Nortug og Brita Holan. De to første kveldene hadde “læms” stått på programmet, mens potetkaka var under kjevle og på takke da Bygdabladet var på besøk. De to instruktørene deler på oppgavene; Gudveig Nortug lærer fra seg om kjevling, mens Brita ser til at stekinga går riktig for seg. For Britas del, er dette første kurset som instruktør, men hun har lang erfaring i baking, også for Bygdasentralen/Frivilligsentralen.

Elin Vestrum

Ragnhild Gjetvik

Karen Giskås

Gudveig kan fortelle at hun baker på 17. året for Bygdasentralen, og at dette er hennes fjerde kurs som instruktør. Alle kursene har vært fulltegnet (tydeligvis et populært tiltak), og selv om hun ikke har lovt ut noe, så ser ikke Gudveig bort fra at det kan bli flere kurs i framtida. Damene som er i sving ved bakstefjøl og takke er skjønt enige om bra utbytte av kurset, og for oss virker det som både trivsel og humør er med til gangs. Vi får høre at potetkaka er enklere å kjevle enn lemsa, at man koster av mjølet for at ikke potetkaka skal bli for tørr og at dette er veldig artig! Det viste seg at vi hadde timet reportasjeoppdraget bra; da vi var i mål med fotografering og småprat, var det tid for kaffepause – som vi ble invitert til. Og vi kan bekrefte at potetkaka som ble servert herved har fått kurskarakteren “bestått med god margin” – fra Bygdabladets utsendte. Gudveig Nortug 12


‖BRÆV IFRÅ JUNAITEN‖ Tekst/foto: Arvid Løfblad

Etter to reiser til USA i det siste tiåret, først til Colorado i 2004, og seinere i 2009 til Minnesota og Dakotastatene, har det tatt litt tid å fordøye de voldsomme inntrykkene som slett ikke har passa inn i opplevelsene fra barndommen da faren min leste på sengkanten fra James Fenimore Coopers indianerfortellinger. Ikke originalene med lange og dvelende naturskildringer som romantikken krevde tidlig på 1800-tallet, men redigert ned til handlingsmetta og nervepirrende lesing om brytningsområdet mellom sivilisasjon og ukjent villmark. Både stor og liten nøt disse lesestundene og de ble stående som sentrale tema å bruke fantasiene på. Allerede her i disse historiene møter vi på de store utfordringene dette nye landet hadde i møtet mellom nybyggerne fra ”den gamle verden ” og indianerne i å tilpasse seg hverandre. Her i disse romanene møter vi på de utdøende mohikanerne, i romantisk tradisjon the Noble Savage, kloke og ærverdige indianere som er åpne for den nye verden, men også kritiske. Det skulle bli mange stammer som skulle gå til grunne i møtet med griske og materialistiske nykommere. Huronene, som vi blir kjent med i bøkene til Cooper, er the Bloodthirsty Savage som kaster seg ut i kampen mot inntrengerne, og gikk sin sikre undergang i møte. De holdt til i skogene vest for New York, og der er det ingen i dag….Nord for Mexico har det neppe vært over 2 millioner indianere og antallet stammer skal ha vært rundt 300, sier ekspertene. I dag er det bare 900000 igjen, og stammetallet har gått kraftig ned. Spanjolene, i sine nedskrivninger, uttrykker irritasjon over antallet indianere i California, og ikke minst, alle språkene som ikke hadde mye felles. I dag er det meste borte. Den siste typen av indianere som ofte blir nevnt, dessverre, er the Whisky Indian, og dette er et av de sørgelige kapitla i immigrasjonshistoria. Alkoholen ble et nytt bekjentskap i møtet med” den hvite mann ”og ofte brukt under signeringa av avtaler mellom partene, og ble etter hvert en forbannelse og en fornedrelse. Da nordmenn og andre europeere kom til prærielandet, sultne på jord og en bedre tilværelse, fant de et svartjordsområde uten stein, bare til å stikke plogen ned i. Disse nykommerne syntes det var merkelig at indianerne ikke kunne slå seg ned og dyrke jorda, her var det jo nok til alle. Men urbefolkninga her dreiv ikke med jordbruk, til nød noe som trengte svært kort vokstid. De fulgte bisonflokkene rundt på prærien og så på jorda som hellig og ukrenkelig. Å kutte graset var som å skjære håret av Moder Jord. De var også uforståelige til de nye menneskene som ville lage traktater om retten til land. For dem var dette med eiendomsrett uforståelig, og at land var noe en kunne kjøpe og selge, var et sikkert tegn på mangel på klokskap. Dette området var nemlig stort nok for alle! At de skulle komme til å ta feil, var ikke like lett å se da.( Meir om dette i ” Black Elk Speaks”) 13

Indianerne på prærien var stadig på flyttefot, og dette gjorde dem mindre sårbare for angrep fra andre stammer . Her herska det ikke alltid bare idyll, og fiendene var ofte de samme stammene. Mandan-indianerne som budde i nærheten av Fort Lincoln og som var den militære utposten til den berømte general Custer. (Han skulle få en brutal død ved Little Big Horn (Montana 1876) ), er et godt eksempel. Ved å være fastboende og drive med jordbruk, ble de oftere utsatt for angrep fordi de var lett å finne. At nye sjukdommer fra den gamle verden også tok knekken på mange stammer, er en realitet, og i dag er det bare stedet Mandan i nærheten av Bismarck, hovedstaen i North Dakota, som minner oss om deres eksistens. Som et lite eksempel på interne stridigheter, vet jeg at noen mandan-indianere var kokker for de indianerne som var alliert med Custer ved Little Big Horn. Det var gamle fiender av siouxene som for eksempel pawneer og cree-folket. Mandanene tilhørte nemlig the Sioux Nation og fikk ikke lov til å delta i striden. Trolig en klok avgjørelse da siouxene på prærien skulle komme til å ta en knusende seier over Custer, en de av sjeldne i kampen mot inntrengerne. Prærien blir ofte framstilt som områder som hadde vært forbeholdt indianerne i evindelige tider . Men de aller fleste er opprinnelig skogindianere som først rykka inn på de store slettene på 1700-tallet da hestebruken (helst ponnier) ble vanlig. Bisonjakta ble sentral, men indianernes nærvær på prærien hadde ingen lang tradisjon før nybyggerne kom. De første norske nedtegnelsene om livet på prærien som jeg husker å ha lest, fra Wisconsin rundt 1840, synes ikke å preges av stor redsel for indianere. Det fins eksempler på nordmenn som åpner heimene for dem, og etter hvert finner vi også avtaler mellom partene som blir respektert. Dessverre, så skulle de fleste traktatene bli karakterisert som ”a story of broken treaties”. Jeg tror nok en del av avtalene hadde gode intensjoner, sjøl om det også var noen som ville kvitte seg med disse primitive og plagsomme villmennene… Thomas Jefferson, USA`s tredje president og kjent for uavhengighetserklæringa, foreslo ca.1800 å gi indianerne et fritt område vest for Mississippi, men ingenting skjedde egentlig. Det som etter hvert skjer, er at ubegripelig store horder av nybyggere ingen kunne forutse, strømmer inn på prærien. Ukontrollbar nybygging brer om seg i et usedvanlig høgt tempo og indianerne trenges bort fra det som de mente tilhørte dem. Såkalte squatters som tar seg sjøl til rette, skaper ikke stor respekt blant urinnvånerne, og dette fenomenet kan du lese meir om i Rølvaags ” Giants in the Earth”. Fortsettelse følger i neste nummer av Bygdabladet……


ÅRSMØTE I BEITSTAD SANITETSLAG Tekst: Bjørg Ingerberg

Torsdag 3. mars var det årsmøte i Beitstad Sanitetslag på Bygdasentralen. Årsmeldinga viste at 2010 har vært et aktivt år med mange arrangementer. Som vanlig de siste åra, deltok laget på Steinkjermartnan med bod og loddsalg. Dette var den største inntektskilden, og ga ca. 40000 kr i netto inntekt. Mange i nærmiljøet har nytt godt av det Saniteten har bidratt med. Her kan nevnes håndklær til alle nyfødte, skolelunsj for elever på Beitstad og Moen skole, kirkekaffe på Allehelgenssøndagen, samt pengegaver på 10000 kr øremerket utstyr til skiavdelinga ved Beitstad IL og 10000 kr til Bartnes Grendelag for sliping av golv og opprusting av utearealet ved Solvang Grendehus. Sammen med andre sanitetslag i Steinkjer ble det arrangert “Jentedag” for ca 150 jenter i 10. klasse. Et slikt samarbeid er det også om å betale skolegang for ei jente, Emine, som bor i Kosovo. Av arrangementer for medlemmene, kan nevnes sopptur, avleggermøte og mannekengoppvisning. Saniteten har også tradisjoner for å støtte forskning av flere alvorlige lidelser, f. eks kreft. I 2010 ble det bevilget 22000 til NKS sine forskningsfond. Etter valget blir styret i Beitstad Sanitetslag som følger: Leder: Ikke valgt. (Brit Kolstad tar seg av post og lignende) Kasserer: Haldis Wiseth Sekretær: Bjørg Inderberg Styremedlemmer: Anne Berit Løfblad (ny), Brit Kolstad, Solfrid Bulling, Ragnhild Skei Avgående leder, Liv Astrid Bartnes, mottok gave for godt utført arbeide gjennom 8 år. Bjørg Landsem fikk også gave for å ha gjort en god jobb som styremedlem i 4 år. Etter selve årsmøtet var det fin underholdning av søskenparet Sara og Siv Ressem og Gunnar Erling Larsen. Fylkesleder Undis Westerhus orienterte om aktuelle NKS-saker. Hun uttrykte bekymring over at laget foreløpig står uten leder, og at medlemstallet ser ut til å gå nedover. Et framtidig ønske til slutt må derfor være at flere støtter opp om alt det positive Saniteten bidrar med, og derfor melder seg inn i Beitstad Sanitetslag.

BARNE– OG FAMILIEDAG I SPROVA Den 26.-27. mars arrangeres det NM i Sprova, og i den forbindelse oppfordrer NM-komiteen og Kortebbgåsas ve & vel alle barn og unge i Beitstad til å ta turen til Sprova for å oppleve norges beste hoppere. Lørdag 26. mars arrangeres det barne- og familiedag hvor det blant annet vil bli trylleshow med Brian og Boje Hoseth, samt muligheter for å prøve seg på aking, kuleløyper og skileik i forkant av hopprennet. Dørene åpner kl 11.30 – show kl 12.00 – hopprenn kl 15.00. I forhold til skileiken vil det være noe utstyr til utlån, men det oppfordres til at barna har med eget utstyr. Barn under 13 år har gratis inngang, mens alle fra 13 år må betale inngang på kr 100,- (gratis hvis du har kjøpt NMlue). Du finner program og info på NM Ski 2011 sin hjemmeside: www.ski-nm2011.no.

VELKOMMEN TIL EN HERLIG FAMILIEDAG I SPROVA! 14


Irsk helaften – ―Go raibh maith agat‖ Tekst:Grete B. Mollan Foto:Arne Torgersen

“Go raibh maith agat” er irsk og betyr tusen takk. Takken rettes til alle involverte i Irsk aften lørdag 6. mars i Beitstad samfunnshus, for en godt gjennomført og trivelig kveld i Irlands folkelige ånd! For folkemusikk i Irland er en anerkjent og populær musikksjanger, helt på linje med pop og rock og noe som alle innbyggerne har et godt forhold til. Den melodiøse og vakre folkemusikken sto også i sentrum for Beitstad Hornmusikks årlige arrangement Irsk Aften. Beitstad Hornmusikk imponerer med nytt irsk repertoar også i år – noen gjengangere er det (heldigvis), men Irsk Aften har fornyet og utviklet seg for hvert år det har vært arrangert. I år var det Phoenix Reel som var samarbeidspartner og som serverte irsk folkemusikk både underholdene og bra. Siv Ressem stilte i grønt, hvitt og oransje i stil med det irske flagget og sang så vakkert at irene nok er misunnelige på oss i Beitstad som har et sånt talent i bygda! Blant Beitstads mange ressurspersoner er også Bjørn Brøndbo som deltok i Aftenen både som saksofonist, fløytist og arrangør. Hornmusikken har musikalske og dyktige medlemmer som legger ned mye godt arbeid for å kunne gjennomføre en flott Irsk helaften. Hornmusikken med Terje Stene som dirigent har en god besetning, og leverer et stødig musikalsk program på en fortreffelig måte. Publikum fikk som tidligere år servert nasjonalretten ”Irish Stew” og det var mulig å leske seg med mørkt Irsk øl. Kjell Haugan bidro på sitt sedvanlige vis til å gjøre stemningen både humoristisk og festSiv Ressem i Irlands nasjonalfarger stemt som Aftenens konferansier. Lars Petter Svarte både spilte og sang, å gjorde også et forsøk på å lære publikum forskjellen på irsk og skotsk whisky. Noen hadde litt problemer med å skjønne hva som mentes med å kjøre tre ganger igjennom apparatet i stedet for to, men Beitstøingene så ut til å kjenne godt til slik type produksjon. Poenget var i alle fall at irsk whisky er renere og derfor bedre enn skotsk. Phoenix Reel spilte til dans ut i de små timer og gjorde festen til ei livat stund. Det la heller ingen demper på festen at vi fikk feiret både bursdag og giftemål...... – ”Go raibh maith agat” Beitstad Hornmusikk for en kjempefin Irsk helaften! Lars Petter Svarte

Dirigent Terje Stene og Beitstad Hornmusikk 15


Beitstad songlag på tur med Hurtigruta! Tekst/foto: Målfrid Tessem

Året var 2010 i april, og undertegnede ble askefast på ei øy i Finnmark. Et alternativ for å komme seg hjem var å ta Hurtigruta sørover. På den turen kom det om bord et mannskor, som holdt flere konserter i løpet av en dag. En ide ble født: Kunne dette være noe som også Beitstad Songlag kunne gjennomføre? Ideen ble lagt fram for styret og koret, og det var stor enighet om å få til dette. På nyåret i år tok vi kontakt med MS Midnatsol, med forespørsel om å få komme om bord og synge på strekningen mellom Trondheim og Rørvik den 19. mars. Vi fikk raskt tilbakemelding om at vi var velkommen om bord for å gjennomføre prosjektet vårt. Vi øvde inn et variert repertoar med “nåkkå nytt, og nåkkå gammelt”, og endelig kom dagen da vi skulle ut på reise. 54 sangere, inklusiv dirigenten, en musiker og to fra pårørendeforeninga var klar til avreise. Om programmet var variert, så var været også det på morgenkvisten denne dagen. Værmeldinga lovte vind av sterk styrke over Folda. Skal – skal ikke ta - reisesyketabletter ble et diskusjonstema. Vi ble kjørt med buss fra Beitstad til Trondheim, der MS Midnatsol lå og venta på oss i all sin storhet og prakt da vi ankom kaia. Hotellsjefen på båten ønska oss velkommen, og vi fikk tid til å spise og gjøre oss kjent før avgang kl 12. Vi fikk disponere båtens konferansesal til oppvarming og gjennomgang av programmet til de to konsertene vi skulle holde. Et av korets medlemmer var stasjonert på Agdenes i helga. Båten fløyta, og vi vinka til henne fra soldekket. Ikke lenge etter svingte vi ut mot åpent hav utenfor Brekstad, og vi begynte og ane at værmeldinga skulle slå til…. Første konsert var kl 15 og den var kunngjort med plakater rundt om på båten, og ble ellers kunngjort over høgtalerne. “Panoramasalogen” foran, på øverste dekk var derfor fylt opp da vi entra podiet. De 450 passasjerene om bord representerte 13 nasjoner, men de fleste var enten norsk- engelsk- eller tysktalende, så programmet ble i hovedsak presentert på de språka. Dirigent Kjell Haugan svikter aldri når det gjelder kreativitet både på impuls og planlagt, og det slo godt an. Publikum ga god respons underveis i konserten. Noen ble også rørt til tårer! Vi hadde ca ti fellesnummer, men også flotte solistinnslag. Innleid akkompagnatør for anledningen var Trond Elden. 16


Det gikk ca en time mellom de to konsertene våre, og dønningene ble stadig mer merkbare. Det kunne til tider virke som om flere av kormedlemmene hadde meldt seg inn i “det Hitmaker`s” forening for trasig ganglag! Det var imidlertid klart for konsert nr to, og bred beinstilling var nødvendig. Det ble både vuggesang og vuggende sang. Noen i koret valgte etter hvert å høre konserten fra tilskuerplass. For dirigenten var en nærværende stolpe grei å ha for å klore seg fast i når det ble for ille. Plutselige kast hit og dit førte til latter og munterhet i både koret og publikum. Men, vi sto han av, og mye skryt fikk vi! Etter konsertene var det på tide å få i seg mer mat, i alle fall de som fortsatt hadde matlyst, og kokken på à la carte- avdelingen fikk svingt seg. Når både gjengen vår, og flere til, ønsker middag samtidig, så må det nødvendigvis bli noe venting, men mat fikk vi og mette ble vi. En glad gjeng gikk i land i Rørvik kl 20.30, der Bjørn Tore sto klar med Trønderbilenes lengste buss. Lengden på bussen hadde ingenting å gjøre med at turen hjem ble mer langvarig enn turen oppover med tom buss. Men lystig ble den, og vegkantene i Namdalen kan nok gjenoppstå som frodige og grønne når vinteren slipper taket. Alle var enige om at Hurtigruteprosjektet ble både vellykket og minnerikt.

Kjell og hans herlige kor…….

17


Beitstadsprinten 2011 Tekst/foto: Jarle Kjeldseth

Mange nye beitstadløpere prøvde seg på kretsrenn på årets Beitstadsprint, hele 17 løpere stilte til start og det var bra, for det var mindre enn vanlig fra andre lag. Det var hverken KM eller NTE cup innlagt i år samtidig som det var mange andre renn denne helgen. Med lydanlegget til Jan Helge Svarva, samt Kjell Haugan og Vidar Almlid som speakere ble det topp stemning på stadion. Da det var litt usikkert med været valgte vi å ha premieutdelingen i Beitstadhallen, her hadde Siv Astrid Stamnes og hennes medhjelpere full kontroll med innkjøp og utdeling.

Synne Sagvik som debuterte på kretsrenn

Kristian Saugestad som har deltatt på mange kretsrenn denne sesongen.

KJØP DÆ EI GÅS! Tekst: Julie Rennan

5. -8. mai gjentar vi suksessen og gjør klart til Kortnebbgåsfestivalen 2011. Det blir en festival fylt til randen med festligheter for enhver, og årets kortnebbgåskomitè gleder seg til det braker løs! I forkant av festivalen kan alle – enkeltpersoner som bedrifter - ”kjøp sæ ei gås.” Det er heller ikke noe i veien for å kjøpe andre ei gås. Denne gåsa er ei tregås som man kan få innrisset valgfri tekst i (Jådårgås, Sprovagås, sinkegås, jeg-er-singel-gås, kompisen-min-er-singel-gås, etc) med påfølgende telefonnummer om ønskelig. Inntektene vil gå til å dekke festivalens utgifter. Vi har grunn til å tro at dette vil fungere som god reklame for enkeltpersonene – samme hva man vil reklamere for. Privatgjessene vil danne en alè fra riksvegen og opp til samfunnshuset og vi håper på mange gjess og latterhikst langs veien på tur opp til samfunnshuset under årets festival. Ved kjøp av middelgåsa vil man i likhet med storgåsa og gullgåsa få denne plassert inne i samfunnshuset. Storgåsa og gullgåsa vil i midlertid også bli trekt fram blant media i forkant av festivalen og ved spesielle anledninger under festivalen. De nysgjerrige oppfordres til å ha øynene åpne i disse (kommende) gåsetider – ryktene sier at det etter hvert vil bli ei gås å beundre i prixområdet. Priser: Privatgås: 300 kroner Middelgås: 1000 kroner Storgås: 5000 kroner Gullgås: 10 000 kroner For bestilling ring Oddvar på tlf: 47289517 Så støtt opp om årets festival og kjøp dæ ei gås! Med hilsen Kortnebbgåskomiteen 2011 18


Vålåvassrennet Tekst/foto: Jarle Kjeldseth

Søndag 13. mars gikk årets Vålåvassrenn fra Sprova Grendehus til Solhaug på Namdalseid. Familier med unge løpere fikk tilbud om start fra Vålåvatnet, der det var matstasjon som vanlig. Totalt var det 63 løpere som gikk, derav 8 løpere på tid og 12 løpere fra Vålåvatnet. Løperne fikk en fin tur på 22 km over fjellet. Løypene var oppkjørt av scooterkjørere i Sprova, Namdalseid og Beitstad. Det var blide løpere som kom i mål, godt fornøyd med løyper og vær. De som gikk på tid fikk diplom, for de resterende var det uttrekkspremier. Beste tid hadde Svenn Kaldahl med 1.15.55. Videre Isak Jerpstad 1.17.35, Sven Kleppa 1.20.52, Herbjørn Kolstad 1.21.06, Åsmund Sæther 1.21.36, Ottar Anton Kaldahl 1.21.37 og Morten Helge Urtegård 1.36.24 Tove Elin Sande alene i dameklassen med 2.05.42.

Kristian og Johan Kristian Daling mot mål

Kristian Hansen og Else Hansen etter målgang

Fra venstre, Isak Jerpstad, Sven Kleppa, Tove Elin Sande, Morten Helge Urtegård, Ottar Anton Kaldahl, Svenn Kaldahl, Herbjørn Kolstad, Åsmund Sæther 19


Karnval på Lagatun Tekst/Foto: Gyri Jensen

Tirsdag 1.mars arrangerte vi Karneval på Lagatun. Det var masse fine kostymer, alt fra små prinsesser, spidermann og klovner til farlig drakula. Vi hadde det kjempegøy med masse sambamusikk og dans. Fiskelykke, bordtennis og stol leken var også populære innslag. Det ble servert pølser og saft, kaffe og kaker. Til slutt var det vilkårlig trekking av premier for fine kostymer. Vi klassekontaktene ved Moen skole som arr. Karnevallet fikk inntrykk av at alle var mette og i godt humør når de dro hjem :)

Spider Marius Camilla Marcus

Karnevalsdeltakerne samlet på scenekanten på Lagatun. 20


Torsdagskonsert i Galleriet på Åseng Galleriet på Åseng får besøk av to av de beste solistene fra Den Norske Opera 28. april. Trond Halstein Moe og Toril Carlsen har preget Den Norske Opera og oppsetninger landet over i flere tiår. Dette er en sjelden mulighet til å høre dem sammen med virtuosen Tormod Lånkan fra Sparbu ved klaveret. Repertoaret vil spenne vidt med utdrag fra Don Juan, Olav Tryggvason, Figaros Bryllup, Den glade enke, Csardasfyrstinnen, Flaggermusen med mer. Årets konsert med de ypperste kunstnerne landet kan oppdrive.

Toril Carlsen, sopran Toril Carlsen er utdannet ved Statens Operaskole og har studert med Jartrud Ringdal, Jenö Sipos, Ingrid Bjoner og Eva Blahova. Hun ble i 1979, som 21åring, ansatt som solist ved den Norske Opera og har hatt sin hovedbase der fram til 2010. Toril Carlsen er en allsidig sanger, og i tillegg til at hun har gjort mer enn 70 roller av svært ulik karakter, har hun også et stort repertoar av kirkemusikk, romanser og samtidsmusikk.

Trond Halstein Moe, baryton Trond Halstein Moe er jevnlig engasjert som solist både ved operaen i Stuttgart og Hannover. Han har sunget tittelrollen i Den Flyvende Hollender ved Operaen i Sevilla. Trond Halstein Moe har et stort kirkemusikk- og konsertrepertoar og har sunget konserter i Irland, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Spania, Ungarn, Sverige, Danmark, Finland, Tsjekkia, Skottland, Island, Russland, Serbia, Sør Afrika, USA og Kina. Solist ved Den Norske Opera siden 1988. Han fikk Trondheim bys kunstnerstipend, Trondheim kommunes kulturstipend, og han ble i år 2000 kåret til ”årets sanger” av Operaklubben Arie Trond Halstein Moe fikk mye oppmerksomhet da han vant den prestisjefylte Belvederekonkurransen i Wien i 1987, og etablerte seg som en av Norges ledende operaog konsertsangere.

Tormod Lånkan er 36 år. Han er oppvokst og bor på Mære, og utdannet cand.mus. ved Østlandets musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole i Oslo. Hans fagkompetanse strekker seg fra utøving og instrumentalundervisning til teoretisk musikkvitenskap og arrangering/komponering. Lånkan har vært solist flere ganger, blant annet i Griegs a-mollkonsert og Gershwins Rhapsody in Blue. Han er en ettertraktet akkompagnatør og har vært med på å dra igang flere prosjekter med operamusikk, senest Operagalla med Steinkjer Mannssangforening og profesjonelle solister høsten 2009. Han har vært distriktsmusiker i MiNT og undervist barn og ungdom i en årrekke. Han er nå lektor ved Ole Vig videregående skole.

Torsdagskonsert Årets konsert med våre beste sangere fra

Den Norske Opera

Trond Halstein Moe, baryton Toril Carlsen, sopran Tormod Lånkan, klavèr Figaros Bryllup, Don Juan, Den glade enke, Csardasfyrstinnen, Olav Tryggvason, Tosca…….

Galleriet på Åseng Torsdag 28. april kl. 20.00. Billetter kr. 390.- inkl. servering, tlf. 47050546, e-post: stalw@c2i.net. Adkomst: Rv 17 til Jådåren, Skilt ”Tessem”, nytt skilt ”Kunsthåndverk”

www.stal3design.no

21


Beitstad SKI takker alle som hjalp til på Beitstadsprinten. Løperne som besøkte oss syns det var et flott skiarrangement. Flott at vi ikke lot oss påvirke av at deltakerantallet var mye lavere enn vanlig. Her var det full pakke. Skirenn skal være trivelig og morsomt og det var det!

Skinnfellkurs Januar/februar 2012 Beitstad Husflidslag vil også neste år arr. kurs i fellsøm m/åkle el. trykk. P.g.a. skinnbestilling må vi ha påmelding innen 1.april d.å. Spørsmål/påmelding til: Aasbjørg Haugen tlf. 91366349

Årsmøte Knausen Grendhus torsdag 14. april 2011 kl. 19.30 Vanlige årsmøtesaker. Frist for innkomne saker er torsdag 7. april 2011.

Online 24 AS

Vel møtt! Styret

Pensjonistlaget har møte i Tjonstu, tirsdag 12. april kl. 16.00. Torill Ridning fra Steinkjer kommer og demonstrerer/selger fra butikken, Enklere Liv. Invitasjon fra Kvam Pensjonistlag til hyggekveld, fredag 15. april. Påmelding. Alle interesserte vel møtt! 22

REGNSKAPSTJENESTER

Vi utfører komplette regnskapstjenester for alle! Forening, landbruk og annen næring. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Hilsen oss i 2.etasje på Prix Beitstad finn.egil@online24.as jarl@online24.as iren@online24.as Online 24 AS, telefon 45831431 Finn Egil Adolfsen, telefon 97141605


MARTNA 2011

Tiltak i nærmiljøet

Beitstad Sanitetslag skal også i år ha tombola og loddsalg under Steinkjer-Martnan. Vi ønsker oss gevinster, så vi ber alle i Beitstad om å støtte oss med tombolagevinster og større gevinster til loddsalget.

Beitstad Sanitetslag ønsker å støtte positive tiltak i nærmiljøet og har satt av midler til dette.

Ta kontakt med: Haldis Wiseth Brit Kolstad Anne Berit Løfblad Tordis Bjørgan Reidun Synnøve Bartnes

Enkeltpersoner, lag eller foreninger som har ideer om positive tiltak, kan søke om tilskudd fra disse midlene. Tiltak som styrker det sosiale samværet vil bli prioritert. Beskrivelse og kostnadsoverslag må følge med søknaden.

74 14 86 85 74 16 27 26 99 49 22 45 99 47 28 89 90 75 65 15

Eller - lever gevinstene inn på Bygdasentralen/Frivilligsentralen. Bli med på

Topptur til Follaheia

Søknad sendes: Brit Kolstad, 7730 Beitstad Innen 14. mai 2011.

Beitstad Sanitetslag

Bygdalunch m/varm mat

Skiinteresserte inviteres til en fellestur til Follaheia for å oppleve en fantastisk utsikt. Utgangspunkt Vestlia, P-plass ved R 203 (Selavegen), ca 3 km frå Almlia.

Fredag 1. april

Tidspunkt: Søndag 3. april, oppmøte kl. 10.00.

Spis til du blir mett

Forbehold: Vær-/føreforhold, og klar sikt fra toppen! Kjentmann følger oss. (Gjerne skifeller). Arr.: Privat initiativ i samarbeid med

23

Kl. 11.00-15.00

Kun kr. 100,- pr pers.


Arrangementskalenderen

24

Dato

Arrangement

Sted

Arrangør

26.03.2011

NM Hopp, kvinner og menn, kl 12.00

Steinfjellet

Sprova IL / Steinkjer skiklubb

27.03.2011

NM Hopp, kvinner og menn, kl 11.00

Steinfjellet

Sprova IL / Steinkjer skiklubb

29.03.2011

Areobic/zumba kl. 19.30. og hver tirsdag fremover

Jadarheim grendehus

Positiv Hverdag

29.03.2011

Håndball trening:kl. 17.30, knøtt jenter og gutter, kl. 18.00 jenter og gutter 12 år, kl. 19.30 jenter 16, gutter14 og 16år, og hver tirsdag fremover

Beitstadhallen

Følling IL, håndball

30.03.2011

Trening friidrett kl. 19.15 og hver onsdag fremover

Beitstdhallen på galleriet

Beitstd IL. Friidrett

31.03.2011

Håndballtrening: Kl. 19.00 herre Kl. 20.00 damer og torsdagene videre

Beitstadhallen

Følling IL, håndball

31.03.2011

Styrketrening kl. 19.30 og hver torsdag fremover

Jadarheim grendehus

Positiv Hverdag

01.04.2011

Bygdalunch med varm mat kl. 11.0015-00

Beitstad Bygdasentral

Beeitstad Frivilligsentral/ Bygdasentral

01.04.2011

Håndballtrening: kl 17.30 jente 16, gutte 14 og 16år og fredagene videre

Beitstadhallen

Følling IL, håndball

01.04.2011

Senkveld. Etter revyen åpen bar og levende musikk

Jadarheim grendehus

03.04.2011

Søndagstreff kl. 16.00-18.00

Tjonstu, Beitstad eldresenter

Venneforeningen v/ Beitstad eldresenter og Hågenmelen Bosameie.

03.04.2011

Håndballtrening: kl. 20.30 dame/herre og hver søndag videre

Beitstadhallen

Følling IL, håndball

04.04.2011

Klubbmesterskap, klassisk kl. 18.00

Skibua

Beitstad IL, ski

04.04.2011

Medlemskveld kl. 18.30

Beitstad Bygdasentral

Beitstad Husflidslag

06.04.2011

Seniortreff kl 10.00-12.30

Tjonstu, Beitstad eldresenter

Aktivitetssentret/ Beitstad Frivilligsentral

12.04.2011

Møte i Pensjonistlaget kl. 16.00. Torill Ridning fra butikken Enklere Liv dem. og selger varer.

Tjonstu, Beitstad eldresenter

Beitstad Pensjonistforening

12.04.2011

Møte kl. 19.30

Arne Opdal

Beitstad misjonsforening

14.04.2011

Årsmøte kl. 19.30

Knausen grendehus

Knausen grendehus

21.04.2011

Gudstjeneste kl. 12.00

Skihytta Nordfjellet

Beitstad Sokneråd

25.04.2011

Gudstjeneste kl. 12.00

Beitstad kirke

Beitstad Sokneråd

26.04.2011

Årsmøte kl. 19.00

Melhus

Sør-Beitstad Teaterlag

28.04.2011

Beitstadstafett kl. 18.00

Beitstad stadion

Beitstad IL. friidrett

28.04.2011

Torsdagskonsert kl. 20.00

Galleriet Åseng

Stål Westerhus

Trykk/layout: Bygdasentralen i Beitstad

Bygdabladet mars 2011  
Bygdabladet mars 2011  

Bygdabladet for Beitstad. Mars 2011.

Advertisement